83861

Лечение пневмоторакса

Доклад

Медицина и ветеринария

при повреждении париетальной плевры: внутренний при ране лёгкого или повреждении бронха т. при повреждении висцеральной плевры. закрытый однократное попадание воздуха и разобщение полости плевры с атмосферой; открытый постоянное сообщение плевральной полости с атмосферным воздухом во время вдоха воздух через рану проникает в плевральную полость а при выдохе выходит наружу: клапанный поступление воздуха только в плевральную полость изза наличия клапана нарастающее накопление воздуха в плевральной полости. Этапы помощи при...

Русский

2015-03-16

50.16 KB

1 чел.

Лечение пневмоторакса.

 Пневмоторакс - наличие воздуха в полости плевры.

 Классификация:

  1.  наружный - воздух проникает через рану грудной клетки, т.е. при повреждении париетальной плевры:
  2.  внутренний - при ране лёгкого или повреждении бронха, т.е. при повреждении висцеральной плевры.

Наружный и внутренний пневмотораксы бывают: закрытый, открытый и клапанный.

  1.  закрытый - однократное попадание воздуха и разобщение полости плевры с атмосферой;
  2.  открытый - постоянное сообщение плевральной полости с атмосферным воздухом (во время вдоха воздух через рану проникает в плевральную полость, а при выдохе выходит наружу):
  3.  клапанный - поступление воздуха только в плевральную полость из-за наличия клапана (нарастающее накопление воздуха в плевральной полости).

Этапы помощи при пневмотораксе:

Неотложная медицинская помощь - наложение на рану окклюзионной повязки (при наружных пневмотораксах).

Врачебная помощь - борьба с плевро-пульмональным шоком: пункция полости плевры (при напряженном пневмотораксе).

Специализированная помощь

  1.  При наружных пневмотораксах - первичная хирургическая

обработка раны и герметичное ее ушивание.

  1.  При внутренних пневмотораксах:]
  2.  При закрытом пневмотораксе: если лёгкое поджато более чем на 1/4 своего объёма - плевральная пункция (небольшое количество воздуха (300-500 см3) рассасывается в течение 2-3 недель).
  3.  При открытом пневмотораксе операция направлена на ликвидацию пневмоторакса: выполнение торакотомии и ушивание раны легкого.
  4.  При клапанном пневмотораксе основная операция - торакотомия с ушиванием раны лёгкого или бронха и активный либо пассивный дренаж плевральной полости.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64845. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ РАДІОМОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 44.5 KB
  Основні типи організації міжнародного радіомовлення сучасне міжнародне радіо представлене різними типами мовних організацій диференційованих по статусу ознакам організації по призначенню і по характеру програмної політики.
64846. СТИЛІСТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТІ РАДІОМАТЕРІАЛІВ 46 KB
  Наприклад в спортивному огляді звуки гонгу тупіт копит наростаючий і стихаючий шум натовпу означають що репортаж ведеться з іподрому і кореспондентові не обов'язково витрачати час і слова на опис місця дії. Позначення переміщення дії в часі і просторі.
64847. ЖАНРОВА ПАЛІТРА РАДІОМОВЛЕННЯ 44.5 KB
  Відмінність жанрів радіожурналістики від жанрів газетної журналістики обумовлено специфікою радіокомунікації. Ключ до розуміння особливостей формування радіожанрів дають специфічні виражальні засоби якими оперує мовлення.
64848. ТЕЛЕБАЧЕННЯ В СИСТЕМІ ЗМІ 40.5 KB
  Особливості технічного постачання телевізійного сигналу ефірне телебачення кабельні мережі супутникові телеканали. Телебачення як обєкт культурології та соціології.
64849. ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОГРАМИ НА ТЕЛЕБАЧЕННІ 43 KB
  Виробництво телевізійного сюжету Мова та стиль інформаційної програми. Єдність усіх журналістських матеріалів які утворюють цілісну структуру складеного інформаційного тексту програми є вищим рівнем професійної майстерності журналістів.
64850. ЖУРНАЛІСТСЬКЕ РОЗСЛІДУВАННЯ НА ТЕЛЕБАЧЕННІ 43.5 KB
  Технологія розслідування: методи етапи. Умови реалізації журналістського розслідування: доступ до джерел інформації правові та етичні обмеження безпека журналістів Журналістські розслідування англ. Журналістське розслідування не просто відповідає на запитання...
64851. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И ПАРТИЙНЫЕ СИСТЕМЫ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 83 KB
  В структуру политической организации входит: государство партии иные общественные организации выражающие интересы доминирующих классов партии и иные организации классов которые противостоят правящим слоям общества важнейшим элементом являются политические партии.
64852. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОВЙ СТАТУС ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В ЗС 95 KB
  В науке КП для обозначения правового положения личности установленного нормами законодательства принято использовать следующие термины: основы правового статуса человека и гражданина; конституционно-правовой статус человека и гражданина.