83863

Резекция лёгкого. Хирургическая тактика при раке и доброкачественных опухолях лёгкого

Доклад

Медицина и ветеринария

Техника резекции лёгкого заднебоковой доступ; пневмолиз выделение из сращений; вскрытие медиастиналыюй плевры; обработка корня: последовательно вначале артерию затем вену и в конце бронх при раке вену артерию бронх; удаление легкого; проверка герметичности культи бронха физраствор в плевральную полость смотрят наличие пузырьков воздуха при раздувании; дренаж в плевральную полость; ушивание раны. Радикальные операции на легких выполняют при раке легкого туберкулезе легких бронхоэктатической болезни хронической пневмонии...

Русский

2015-03-16

50.4 KB

0 чел.

Резекция лёгкого. Хирургическая тактика при раке и доброкачественных опухолях лёгкого.

Техника резекции лёгкого

  1.  заднебоковой доступ;
  2.  пневмолиз (выделение из сращений);
  3.  вскрытие медиастиналыюй плевры;
  4.  обработка корня: последовательно вначале артерию, затем вену и в конце бронх (при раке - вену, артерию, бронх);
  5.  удаление легкого;
  6.  проверка герметичности культи бронха (физраствор в плевральную полость - смотрят наличие пузырьков воздуха при раздувании);
  7.  дренаж в плевральную полость;
  8.  ушивание раны.

Радикальные операции на легких выполняют при раке легкого, туберкулезе легких, бронхоэктатической болезни, хронической пневмонии, нагноительных и паразитарных поражениях легкого.

Оперативным доступом при операциях на легких является переднебоковая, боковая, заднебоковая торакотомия (вскрытие грудной стенки). К радикальным операциям на легких относятся: пневмонэктомия, лобэктомия и сегментарная резекция, или сегментэктомия.

 Пневмонэктомия - это операция удаления легкого. Ключевым этапом пневмонэктомии является пересечение корня легкого после предварительной перевязки или прошивания его основных элементов: главного бронха, легочной артерии и легочных вен. В современной хирургии легких этот этап выполняют с применением сшивающих аппаратов: УКБ - ушивателя культи бронха - для наложения скобочного шва на главный бронх и УКЛ - ушивателя корня легкого - для наложения двустрочечного скобочного шва на легочные сосуды корня легкого.

 Лобэктомия - операция удаления одной доли легкого.

 Сегментарная резекция - операция удаления одного или нескольких пораженных сегментов легкого. Такие операции являются наиболее щадящими и чаще применяются среди других радикальных операций на легких. Использование при этих операциях сшивающих аппаратов (УКЛ, УО - ушивателя органов) для прошивания ткани легкого и сегментарных ножек упрощает технику операции, укорачивает время ее выполнения, повышает надежность оперативной техники.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68570. ДІЄВІ ФОРМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З ПЕДАГОГАМИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 53 KB
  Методична робота є однією з найважливіших ланок у діяльності закладу освіти оскільки забезпечує постійне навчання педагогів підвищення їх фахової майстерності знайомить із інноваційними процесами в освіті та залучає до активної творчої педагогічної діяльності
68571. Нетрадиційні форми проведення педагогічних рад. Педагогічна вітальня 60.5 KB
  Що ж таке педагогічна вітальня? Це форма методичної роботи, до якої залучаються не тільки вчителі, а й батьки, учні, представники органів місцевого самоврядування та громадських організацій. Виходячи із назви даної форми роботи «вітальня», можна зазначити, що на заходах такого типу повинні...
68572. Система научно-методической работы учебного учреждения как основа построения и реализации индивидуальной траектории профессионального развития педагога 75 KB
  Система научно-методической работы учебного учреждения как основа построения и реализации индивидуальной траектории профессионального развития педагога На современном этапе организации учебно-воспитательного процесса самым важным есть личность педагога его развитие его профессионализм.
68573. Розвиток творчого потенціалу педагога в системі науково-методичної роботи школи 83 KB
  У статті розглянуто проблему формування творчого потенціалу педагога у системі науковометодичної роботи школи. У цьому зв’язку виникає проблема вивчення розвитку і використання творчого потенціалу особистості актуалізується необхідність побудови та реалізації освітнього процесу що створює...
68574. Роль контролю, оцінювання та стимулювання навчальної діяльності у підвищенні її результативності та розвитку творчої активності учнів 217 KB
  Мета: на основі узагальнення досвіду, вивчення психолого-педагогічної літератури виявити основні причини неуспішності школярів та способи вирішення даної проблеми; з’ясувати, як впливають умови уроку на створення комфортних умов для самореалізації та самовдосконалення особистості учня й забезпечення...
68575. Найбільш типові помилки у роботі вчителів та шляхи їх подолання 536.5 KB
  Недосконалість сформованої етичної компетентності фахівця призводить до того що майбутній учитель не може правильно обрати тактику своєї поведінки. Учитель дуже тихо говорить окремі слова вимовляє нечітко учням важко стежити за ходом розповіді. Готуючись до уроку кілька разів запишіть пояснення...
68576. Інтерактивні технології — шлях до формування творчої особистості учнів 132 KB
  Мета: сприяти усвідомленню необхідності прийомів інтерактивного навчання на уроках, підвищуючи мотивацію учнів до навчання; спільно працювати над формуванням навичок співпраці, обговоренням спільного вирішення проблем. Обладнання: фліп-чат, стікери, кошик із шкільними речами, ноутбук, слайди.