83868

Грыжа: определение, составные части грыжи, классификация грыж. Принципы операций при грыжах передней брюшной стенки, основные этапы операции

Доклад

Медицина и ветеринария

Принципы операций при грыжах передней брюшной стенки основные этапы операции. Наружные грыжи: 1 паховая грыжа косая и прямая; 2 бедренная грыжа; 3 грыжа белой линии живота; 4 пупочная грыжа; 5 грыжа спигелиевой полулунной линии; 6 поясничная грыжа; 7 запирательная грыжа; 8 послеоперационная грыжа. Внутренние грыжи: 1 грыжа двенадцатиперстнотощего кармана; 2 грыжа сальниковой сумки; 3 ретроцекальная грыжа; 4 различные виды диафрагмальных грыж. По клиническим признакам: 1 вправимые; 2 невправимые; 3 ущемленные: ущемление...

Русский

2015-03-16

45.85 KB

4 чел.

Грыжа: определение, составные части грыжи, классификация грыж. Принципы операций при грыжах передней брюшной стенки, основные этапы операции.

Грыжей живота называется выхождение из брюшной полости ее содержимого через естественное или вновь образовавшееся в брюшной стенке отверстие при сохранении целостности

брюшины.

В состав грыжи входят:

— грыжевые ворота - слабое место брюшной стенки, через которое внутренние органы, находящиеся в грыжевом мешке, выходят за ее пределы;

— грыжевой мешок - париетальный листок брюшины, выталкиваемый выходящими из брюшной полости органами;

— грыжевое содержимое - чаще всего большой сальник и петли тонкой кишки.

Классификация грыж

I. Наружные грыжи:


1) паховая грыжа (косая и прямая);

2) бедренная грыжа;

3) грыжа белой линии живота;

4) пупочная грыжа;

5) грыжа спигелиевой (полулунной) линии;

6) поясничная грыжа;

7) запирательная грыжа;

8) послеоперационная грыжа.


II. Внутренние грыжи:


1) грыжа двенадцатиперстно-тощего кармана;

2) грыжа сальниковой сумки;

3) ретроцекальная грыжа;

4) различные виды диафрагмальных грыж.


III. По этиологическому признаку:


1) врожденные;

2) приобретенные;

3) послеоперационные;

4) рецидивные;

5) травматические.


IV. По клиническим признакам:

1) вправимые;

2) невправимые;

3) ущемленные:

  1.  ущемление стенки кишки (грыжа Рихтера), встречается при узких

грыжевых воротах (например, при пупочной грыже);

  1.  ретроградное ущемление (W-образное) — при ущемлении двух и более кишечных петель, кровообращение нарушается не только в петлях, находящихся в грыжевом мешке, но и в петлях, находящихся в брюшной полости, имеющих с выпавшими петлями общую брыжейку;
  2.  скользящие грыжи — грыжевой мешок представлен частично стенкой полого органа, не покрытой висцеральной брюшиной (например, мочевой пузырь, слепая кишка).

 Принципы операций при грыжах передней брюшной стенки

I. Устранение грыжевого выпячивания.

II. Пластическое укрепление слабого места брюшной стенки для предотвращения рецидива грыжи. Укрепление брюшной стенки производят:

1) с помощью апоневрозов (апоневротическая пластика);

2) с помощью мышц и апоневрозов (мышечно-апоневротическая пластика);

3) с помощью мышц и фасций (мышечно-фасциальная пластика);

4) с помощью искусственных материалов (полипропиленовые сетки).

Основные этапы операции

1) послойное рассечение тканей над грыжевым выпячиванием;

2) рассечение грыжевых ворот;

3) выделение грыжевого мешка;

4) вскрытие мешка и ревизия его содержимого;

5) перевязка и отсечение мешка у его шейки;

6) пластическое закрытие грыжевых ворот.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47907. Економіко-правовий зміст інтелектуальної власності 494.5 KB
  Найбільш важливою характеристикою власності є те що власник може використовувати її на свій розсуд і ніхто не має права законним чином використовувати цю власність без його дозволу. Інша справа об'єкт інтелектуальної власності. Що ж розуміють під терміном інтелектуальна власність Інтелектуальна власність ІВ у широкому розумінні означає закріплені законом права на результати інтелектуальної діяльності у виробничій науковій літературній і художній сферах. Майнові особисті немайнові права на результат творчої діяльності...
47908. Інтелектуальна власність 465 KB
  Ці та інші результати розумової праці мають назву об'єкти права інтелектуальної власності або інтелектуальна власність . Після проголошення незалежності України суттєво змінилося відношення до інтелектуальної власності. Якщо за радянських часів виключне право розпоряджатися інтелектуальною власністю належало державі то відтепер воно належить насамперед творцю цієї власності. Одним із феноменальних явищ кінця XX століття є масова поява на ринку нового виду товару інтелектуальної власності.
47909. ПОЛЬЩА У 70 – 80-Х РОКАХ ХХ СТ 164 KB
  Для покриття боргів уряд удався до короткотермінових кредитів що лише відсунуло загрозу банкрутства але не ліквідувало його. Намагаючись послабити тиск на споживчий ринок уряд удався до випробуваної політики затягування поясів . під тиском громадськості уряд прийняв рішення про умовне звільнення учасників червневих подій. А почалося все з рішення уряду ввести комерційні ціни на м'ясо щоб у такий спосіб роздобути кошти для виплати боргів західним країнам.
47910. Соціологія рекламної та ПР-діяльності 458 KB
  СФЕРА ВИРОБНИЦТВА ЯК ФАКТОР ПОЯВИ РЕКЛАМИ План. Розглянемо соціологічні умови появи реклами. Реклама як масове явище не могла виникнути раніше ніж виникли ринок виробника товарів ринок інформаційних засобів розміщення реклами та ринок споживачів рекламованих товарів і послуг три основних фактори появи реклами як масового явища. Тому зараз коли історія ринку як елемента соціального розвитку налічує вже тисячоліття така рекламна ситуація називається рекламою на місці продажу та визначається лише як специфічна частина масових рекламних...
47911. Біохімічне обгрунтування методики занять фізичною культурою і спортом з особами різного віку та статі 369 KB
  Перше дитинство 47 років 5. Друге дитинство 812 років хлопчики 811 років дівчинки. Підлітковий пубертатний 1316 років хлопчики вік 1215 років дівчатка. Зрілий вік: I період 2235 років чоловіки 2135 років жінки.
47912. ПОНЯТТЯ ТА ПОТЕНЦІЙНІ ЗАГРОЗИ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 1.41 MB
  Провідні українські експерти визнають той факт що багаторівнева економіка потребує також різноманітних видів забезпечення економічної фізичної та інших видів безпеки та організації охорони. Це дає можливість вибору для клієнтів аналізу та порівняння різних форм охоронної діяльності і в кінцевому результаті сприяє в цілому підвищенню рівня безпеки підприємницької діяльності в Україні. В умовах збільшення частки приватного капіталу в економіці України розвитку малого та середнього бізнесу а також роздержавлення стратегічних об'єктів...
47913. Призначення випробувань, впливаючі фактори при експлуатації РЕМА і ЕОЗ 1.59 MB
  Призначення випробувань впливаючі фактори при експлуатації РЕМА і ЕОЗ. Слід виділити три групи завдань вирішуваних проведенням випробувань: здобуття емпіричних даних необхідних для проектування апаратури; встановлення відповідності виробу проектним вимогам; визначення граничного стану ЕА. Цілі випробувань не постійні: вони міняються на різних етапах проектування і виготовлення апаратури. Перерахуємо основні цілі випробувань ЕА : Експериментальне підтвердження теоретичних розрахунків прийнятих допущень і гіпотез заданих показників якості...
47914. Сучасний стан охорони праці в Україні. Мета та завдання дисципліни Основи охорони праці 19.12 MB
  Виявити мету та завдання дисципліни Основи охорони праціâ€œ. Визначити правові та організаційні питання охорони праці. Сучасний стан охорони праці в Україні.