83868

Грыжа: определение, составные части грыжи, классификация грыж. Принципы операций при грыжах передней брюшной стенки, основные этапы операции

Доклад

Медицина и ветеринария

Принципы операций при грыжах передней брюшной стенки основные этапы операции. Наружные грыжи: 1 паховая грыжа косая и прямая; 2 бедренная грыжа; 3 грыжа белой линии живота; 4 пупочная грыжа; 5 грыжа спигелиевой полулунной линии; 6 поясничная грыжа; 7 запирательная грыжа; 8 послеоперационная грыжа. Внутренние грыжи: 1 грыжа двенадцатиперстнотощего кармана; 2 грыжа сальниковой сумки; 3 ретроцекальная грыжа; 4 различные виды диафрагмальных грыж. По клиническим признакам: 1 вправимые; 2 невправимые; 3 ущемленные: ущемление...

Русский

2015-03-16

45.85 KB

3 чел.

Грыжа: определение, составные части грыжи, классификация грыж. Принципы операций при грыжах передней брюшной стенки, основные этапы операции.

Грыжей живота называется выхождение из брюшной полости ее содержимого через естественное или вновь образовавшееся в брюшной стенке отверстие при сохранении целостности

брюшины.

В состав грыжи входят:

— грыжевые ворота - слабое место брюшной стенки, через которое внутренние органы, находящиеся в грыжевом мешке, выходят за ее пределы;

— грыжевой мешок - париетальный листок брюшины, выталкиваемый выходящими из брюшной полости органами;

— грыжевое содержимое - чаще всего большой сальник и петли тонкой кишки.

Классификация грыж

I. Наружные грыжи:


1) паховая грыжа (косая и прямая);

2) бедренная грыжа;

3) грыжа белой линии живота;

4) пупочная грыжа;

5) грыжа спигелиевой (полулунной) линии;

6) поясничная грыжа;

7) запирательная грыжа;

8) послеоперационная грыжа.


II. Внутренние грыжи:


1) грыжа двенадцатиперстно-тощего кармана;

2) грыжа сальниковой сумки;

3) ретроцекальная грыжа;

4) различные виды диафрагмальных грыж.


III. По этиологическому признаку:


1) врожденные;

2) приобретенные;

3) послеоперационные;

4) рецидивные;

5) травматические.


IV. По клиническим признакам:

1) вправимые;

2) невправимые;

3) ущемленные:

  1.  ущемление стенки кишки (грыжа Рихтера), встречается при узких

грыжевых воротах (например, при пупочной грыже);

  1.  ретроградное ущемление (W-образное) — при ущемлении двух и более кишечных петель, кровообращение нарушается не только в петлях, находящихся в грыжевом мешке, но и в петлях, находящихся в брюшной полости, имеющих с выпавшими петлями общую брыжейку;
  2.  скользящие грыжи — грыжевой мешок представлен частично стенкой полого органа, не покрытой висцеральной брюшиной (например, мочевой пузырь, слепая кишка).

 Принципы операций при грыжах передней брюшной стенки

I. Устранение грыжевого выпячивания.

II. Пластическое укрепление слабого места брюшной стенки для предотвращения рецидива грыжи. Укрепление брюшной стенки производят:

1) с помощью апоневрозов (апоневротическая пластика);

2) с помощью мышц и апоневрозов (мышечно-апоневротическая пластика);

3) с помощью мышц и фасций (мышечно-фасциальная пластика);

4) с помощью искусственных материалов (полипропиленовые сетки).

Основные этапы операции

1) послойное рассечение тканей над грыжевым выпячиванием;

2) рассечение грыжевых ворот;

3) выделение грыжевого мешка;

4) вскрытие мешка и ревизия его содержимого;

5) перевязка и отсечение мешка у его шейки;

6) пластическое закрытие грыжевых ворот.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25219. Типологія знання. Особливості наукового пізнання 25 KB
  Особливості наукового пізнання. Знання форма духовного засвоєння результатів пізнання процесу відображення дійсності що характеризується усвідомленням їх істинності. Рефлексія відображення термін для позначення такої риси людського пізнання як дослідження самого пізнавального акту діяльності самопізнання що дає змогу розкрити специфіку духовного світу людини. пізнання наук.
25220. Поняття розсудку та розуму в філософії Канта 27.5 KB
  Поняття розсудку та розуму в філософії Канта Вчення про розсудок і розсум Кант викладає в €œКритиці чистого розуму € в частині €œтрансцендентальна логіка€. Проблема розсуду розглядається Кантом в розділі трансцендентальна аналітика а розуму в трансцендентальній діалектиці. Хоча чуттєвість і мислення зовсім різні пізнавальні здібності проте знання може виникнути тільки завдяки поєднанню чуттєвості і розуму. Поняття розуму трансцендентальні ідеї.
25221. САМОСВІДОМІСТЬ 37.5 KB
  Відокремлюючи сутності від даностей за допомогою мислення у східній традиції відстороняючись від миру Я у розумінні простраивает суб'єктивне відношення до предмета іншому й собі як рефлексирование переінтерпретацію й реорганізацію значеннєвих структур свого буття у східній традиції знімаючи суб'єктивне й інші прив'язки до зовнішнього миру а тим самим і самою можливістю Я . до явного але не через роботу із предметними втримуваннями неясними або навпаки самоочевидними що є проблема й завдання когнітивних практик стратегій...
25222. Самосвідомість в житті людини та суспільства 29.5 KB
  Самосвідомість в житті людини та суспільства Самосвідомість це пізнання і оцінкам людини самої себе як мислячого і діяльнісного субкту. Самосвідомість невіємна с торона свідомості виражає данність субєктивної реальності свідомості самому субєкту. Самосвідомість передбачає емоційноціннісне і діяльніснорегулятивне відношення до себе. Самосвідомість проходить ряд етапів у своєму розвитку: 1 домовленневий рівень усвідомлення своєї фізичної самототожності меж свого тіла; 2 усвідомлення себе як субєкта дії ус відомлення своїх...
25223. Платон. «Парменід»: основні ідеї 22 KB
  Парменід: основні ідеї Головне питання твору: що є Єдине Це питання тісно повязане з розумінням Платона буття та світу ідей. Буття для Платона вічне незмінне недоступне чуттєвому сприйняттю і відкривається лише розумовому пізнанню. Буття множинне. Це можливе завдяки Єдинему яке за Платоном не співпадає з розумінням буття.
25224. Розвиток уявлень про природу категорій в історії філософії 29 KB
  Розвиток уявлень про природу категорій в історії філософії Категорії форма узагальнення понять фундаментальні поняття що формують умови можливості досвідного знання і мають апріорний характер універсальні форми синтезу знання Аристотель 10 категорій опис та визначення: субстанція кількість якість відношення місце час положення стан дія страждання схеми висловлювань про суще Метафізичні категорії онтологічна характеристика буття Метафізика€ Арістотеля Стоїки звуження вчення про категорії Аристотеля до вчення про роди...
25225. Поняття духу в філософії (Гегель, Шелер, Бердяєв). Цілераціональна і цінніснораціональна дія 30.5 KB
  Поняття духу в філософії Гегель Шелер Бердяєв. Цілераціональна і цінніснораціональна дія Поняття духу є центральним у філософії Гегеля. Сутність духу в самосвідомості самопізнання. Першопричина Абсолютний Дух Абсолютна ідея діяльність абсолютної ідеї мислення ціль самопізнання Протиставлення: Душа Дух звязок через мислення Душа має здатність сходження на рівень Духу 3 стадії розвитку Духу: субєктивний індивід дух замкнений в собі відособлений від зовнішнього світу антропологія феноменологія психологія практичний...
25226. Субстанціальстська інтерпретація природи людини 21.5 KB
  Спіноза визначав протяжність і мислення атрибутами єдиної С. найважливішою логік категорією апріорною формою мислення яка здійснює синтез явищ даних у досвіді. як істотний ступінь у розвитку ідеї основа всякого справжнього розвитку начало наук мислення що повинне виявляти диференціацію єдиного у багатоманітне.
25227. Поняття волі у філософії Шопенгауера та Нацше 23 KB
  Воля є центром мотивації свідомості внутрішньою сутністю людини. Саме воля спонукає нас до дії і весь світ у рух. Воля не має основи не підкоряється закону достатньої підстави а існує сама собою і для себе. Воля проявляється як обєктивна як природа включаючи і людське тіло так і субєктивно як свідома воля.