83892

Принципы и техника наложения кишечного шва. Классификация кишечных швов

Доклад

Медицина и ветеринария

Сквозные швы являются инфицированными грязными. Швы не проходящие через слизистую оболочку называют неинфицированными чистыми. В зависимости от рядности кишечных швов однорядные швы Матешука нить проходит через края серозной мышечной оболочек и подслнзнстой основы без захвата слизистой оболочки что обеспечивает хорошую адаптацию краев и надежное погружение в просвет кишки слизистой оболочки без дополнительной ее травматизации: двухрядные швы Альберта используется в качестве первого ряда сквозной шов. поверх которого...

Русский

2015-03-16

50.62 KB

3 чел.

Принципы и техника наложения кишечного шва. Классификация кишечных швов.

 Кишечный шов - собирательное понятие, объединяющее все виды швов, которые накладывают на полые органы (пищевод, желудок, тонкую и толстую кишки).

Принципы наложения кишечного шва

1. Герметичность - достигается путем соприкосновения серозных оболочек сшиваемых поверхностей.

 1.  Гемостатичностъ - достигается захватом в шов подслизистой основы полого органа (шов должен обеспечивать гемостаз, но без значительного нарушения кровоснабжения стенки органа по линии шва).
 2.  Атравматичность
 3.  Прочность - достигается путем захватывания в шов подслизистого слоя, где располагается большое количество эластических волокон.
 4.  Асептичностъ (чистота, неинфицированность) - это требование выполняется, если не захватывается в шов слизистая оболочка органа (применение «чистых» однорядных швов или погружение сквозных (инфицированных) швов «чистым» серозно-мышечным швом).

Техника наложения кишечного шва

Способ, включающий прокалывание кишечной стенки и завязывание нити на серозной оболочке, отличающийся тем, что, с целью точной адаптации однородных слоев сшиваемых стенок кишки, ликвидации интрамуральной полости между рядами наложенных швов, проводят нить субсерозно через мышечный и подслизистый слой кишечной стенки со стороны торца с одной стороны, а затем с противоположной стороны через те же слои в обратном направлении, после чего концы нити перекрещивают, проводят субсерозию с выколом на серозной оболочке каждой стороны и завязывают.

Классификация кишечных швов

 1.  В зависимости от способа наложения
 2.  ручной;
 3.  механический - накладывается специальными аппаратами;
 4.  комбинированный.
 5.  В зависимости от того, какие спои стенки захватываются в шов
 6.  серо-серозные;
 7.  серозно-мышечные;
 8.  слизисто-подслизистые;
 9.  серезно-мышечно-подслизистые;
 10.  серозно-мышечно-подслизисто-слизистые (сквозные). Сквозные швы являются инфицированными («грязными»).

Швы, не проходящие через слизистую оболочку, называют неинфицированными («чистыми»).

 1.  В зависимости от рядности кишечных швов
 2.  однорядные швы (Матешука) - нить проходит через края серозной, мышечной оболочек и подслнзнстой основы (без захвата слизистой оболочки), что обеспечивает хорошую адаптацию краев и надежное погружение в просвет кишки слизистой оболочки без дополнительной ее травматизации:
 3.  двухрядные швы (Альберта) - используется в качестве первого ряда сквозной шов. поверх которого (вторым рядом) накладывают серозно-мышечный шов;
 4.  трехрядные швы - используется в качестве первого ряда сквозной шов. поверх которого вторым и третим рядом накладывают серозно-мышечные швы (обычно используются для наложения на толстую кишку).
 5.  В зависимости от особенностей проведения швов через стенку края раны
 6.  краевые швы;
 7.  вворачивающие швы;
 8.  выворачивающие швы;
 9.  комбинированные вворачивающе-выворачивающиеся швы.
 10.  По методике наложения
 11.  узловые;
 12.  непрерывные.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

74107. Қыпшақ хандығы 19.99 KB
  Қыпшақтар туралы алғашқы хабар Қытайдың жазба деректерінде кездеседі. Қыпшақтар ең әуелі Алтай Саян тауларының баурайларын мекендеген. VIIX ғасырларда Қазақстан аумағында қыпшақ этникалық қауымдастығының ұзаққа созылған қалыптасу процесі жүрді.
74108. Жәңгірұлы Тәуке хан 19.7 KB
  Тәуке ел ағасы жасына келіп ақыл тоқтатқан мемлекет ісіне араласып мол тәжірибе жинақтаған білікті жан болатын. Тәукені өзге қазақ хандарынан ерекшелеп оның шын мәнінде көреген басшы ақылды реформатор екенін танытанын қасиеті де осы өзіндік жолмен жүруінде. Тәуке ханның елі үшін сіңірген ерен еңбегі екі қырымен айрықша назар аударады.
74109. Шығыс Түрік қағанаты 19.42 KB
  Түрік қағанатында саясиәлеуметтік қайшылықтардың шиеленісуі оның дербестікке ұмтылған жеке бөліктерінде оқшаулану үрдісінің күшеюі Шығыс және Батыс қағанаттарының құрылуына алып келді. Шығыс түріктері Қытаймен жүргізген қиянкесті соғыстың нәтижесінде 682 жылы Монғолияда өз мемлекетін қалпына келтірді. Шығыс Түрік қағандығы 682744 Қазақстан Орталық Азия Шығыс Түркістан Оңтүстік Сібір жерлерін алып жатты.
74110. Үйсін мемлекеті 18.65 KB
  3 ғасырда Қазақстанды мекендеген тайпаларда мемлекеттіктің алғашқы белгілері болды. Ежелгі үйсіндерде әлеуметтікэкономикалық қатынастар өтпелі кезеңге тән сипатта болды. Жартылай көшпелі және жартылай отырықшы үйсін коғамында өндірістің екі негізгі түрі болды: мал және жер. Рулық құрылыстың ыдырауы барысында туындаған таптық қатынастар құлиеленушілік сипатқа ие болды.
74111. Қазақ жүздері 18.52 KB
  Дәстүрлі қазақ қоғамы үш жүзден тұрады: Ұлы жүз Қазақ жүздерінің мынандай ішкі белгілері бар: а ішкі аумақтық тұтастық; ә этностық туыстық; б шаруашылықмәдени бірлік; в саяси басқару ортақтастығы. Әрбір қазақ жүзінің тарихи қалыптаскан аумағы бар. Мысалы Ұлы жүздің таралған аймағы Жетісу мен Оңтүстік Қазақстан; Орта жүздікі Орталық Шығыс Солтүстік Қазақстан; Кіші жүздікі Батыс Қазақстан.
74112. Абай (Ибраһим) Құнанбаев Құнанбайұлы 18.47 KB
  Абай ақындық шығармаларында қазақ халқының әлеуметтік қоғамдық моральдық мәселелерін арқау еткен. Абай Шығыс пен Батыс мәдениеті мен өркениетін жетік білген. Абай өзінің өлеңдерін бала кезінен жаза бастады. Бұл кезде Абай өз атынан Жаз Жаздыкүн шілде болғанда.
74113. Қазақ хандығы 18.4 KB
  1457 жылдың күзінде Әбілқайыр хан Сығанақ түбінде қалмақтардан жеңілгеннен кейін Керей мен Жәнібек сұлтандар қол астындағы рутайпалармен Шу өңіріне келіп қоныстанып Қазақ хандығының негізін салады. Мұхаммед Хайдар Дулатидің Тарихи Рашиди кітабында Қазақ хандығының құрылған жері Шу бойы мен Қозыбасы деп айтылады. Қазақ хандығының құрылуы осыған дейін бүкіл Қазақстан аумағында болған әлеуметтікэкономикалық және этно саяси процестердің заңды қорытындысы еді.