83900

Хирургическое лечение рака толстой кишки

Доклад

Медицина и ветеринария

Радикальное иссечение опухоли тослтой кишки вместе с соответствующей частью брыжейки с сосудами и сопровождающими лимфатическими сосудами и узлами является наиболее подходящей операцией для локального устранения опухоли. Виды резекции толстой кишки в зависимости от локализации патологического процесса: Правосторонняя гемиколэктомия удаление всей правой половины толстой кишки захватывая 1015 см конечного отрезка подвздошной кишки слепую восходящую ободочную правый изгиб и правую треть поперечной ободочной кишки с последующим наложением...

Русский

2015-03-16

49.17 KB

0 чел.

Хирургическое лечение рака толстой кишки.

Радикальное иссечение опухоли тослтой кишки вместе с соответствующей частью брыжейки с сосудами и сопровождающими лимфатическими сосудами и узлами является наиболее подходящей операцией для локального устранения опухоли.

Виды резекции толстой кишки в зависимости от локализации патологического процесса:

  1.  Правосторонняя гемиколэктомия - удаление всей правой половины толстой кишки, захватывая 10-15 см конечного отрезка подвздошной кишки, слепую, восходящую ободочную, правый изгиб и правую треть поперечной ободочной кишки, с последующим наложением илеотрансверзоа- настомоза конец в бок или бок в бок.

Показания: локализация злокачественной опухоли в правой половине толстой кишки (в слепой, восходящей ободочной кишке или в правом изгибе ободочной кишки), при сквозных ранениях восходящей ободочной кишки.

  1.  Резекция поперечной ободочной кишки - удаление участка поперечной ободочной кишки с последующим наложением трансверзотрансверзоанастомоза конец в конец.

Показания: локализация опухоли либо ранений на подвижной части поперечной ободочной кишки.

  1.  Левосторонняя гемиколэктомия - удаление левой трети поперечной ободочной кишки, левого изгиба, нисходящей ободочной и сигмовидной кишок до средней трети с последующим наложением трансверзосигмоанастомоза конец в конец.

Показания: локализация опухоли или сквозных ранений в селезеночном изгибе и нисходящей части ободочной кишки, осложненный неспецифический язвенный колит.

  1.  Резекция сигмовидной ободочной кишки - удаление участка сигмовидной ободочной кишки е последующим наложением деецендоректального анастомоза конец в конец.

Показания: опухоли, обширные ранения сигмовидной кишки, мегасигма с рецедивами заворота.

  1.  Краевая резекция восходящей (нисходящей) ободочной кишки с анастомозом в три четверти - клиновидное иссечение поврежденного участка передней стенки толстой кишки в пределах здоровых тканей под углом 45° (удаление ¼ части) с последующим сшиванием оставшейся 3/4 части трехрядным швом.

Показания: значительное повреждение только передней, покрытой брюшиной стенки восходящей или нисходящей ободочной кишок.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48175. Механизмы, лежащие в основе законов Г. Менделя 895 KB
  Отсутствие взаимодействия генов. Отсутствие сцепления генов. Гены отвечающие за развитие разных признаков например А и В не сцеплены между собой в группе сцепления генов а сочетания их аллелей образуются случайным образом в равных соотношениях. Расположение генов отвечающих за изучаемые признаки в разных парах хромосом несцепленность.
48176. Прибуток та рентабельність 58 KB
  Рентабельність це відносний показник прибутковості який характеризує ефективність витрат підприємства загалом або ефективність виробництва окремих видів продукції. Для їх розрахунку використовуються показники чистого доходу виручки від реалізації валового прибутку прибутку від операційної діяльності від звичайної діяльності а також чистого прибутку які співвідносяться із загальною сумою витрат на виробництво та реалізацію собівартістю виробленої реалізованої продукції собівартістю одиниці продукції тощо. Розрізняють наступні...
48179. Стратегічний менеджмент 2.52 MB
  У системі підготовки менеджерівекономістів основні завдання дисципліни полягають у наступному: засвоєння методології та методів стратегічного менеджменту; отримання знань та вироблення практичних навичок аналізу оцінки взаємозв'язку між ринковим попитом діяльністю конкурентів якістю їх продукції з одного боку та потребами і можливостями своєї компанії її здатністю задовольнити потреби клієнтів з іншого боку; формування навичок моделювання ситуації; розвиток інтелектуальних і творчих...
48180. Введение в теорию массовых информационных процессов 1.2 MB
  Информация неразрывно связана с материей и энергией, - фундаментальными категориями бытия. Всякая материя есть «уплотнённая» энергия, а энергия есть проявление материи1; всякая информация не существует сама по себе – она хранится на материальных носителях, передаётся путём излучения энергии
48181. Психологія. Скорочений конспект лекцій 309.5 KB
  Опанування людини знаннями відбувалося з давніх часів. психологія значно розширила сферу своїх досліджень і почала вивчати діяльність людини несвідомі процеси зберігши при цьому колишню назву. Інші психічні явища необхідні для того щоб управляти вчинками і діями людини регулювати процес спілкування – це психічні достатки особлива характеристика психічної діяльності за деякий відрізок часу і психічні властивості найбільш стійкі і значимі психічні якості людини його особливості. Спостереження – це метод за допомогою якого пізнаються...
48183. Психологія конфлікту. Курс лекцій 343 KB
  Об'єктом комплексного аналізу науки постають конфлікти в цілому з усіма їх базовими ознаками, елементами та принципами розвитку; специфічною стороною об'єкта конфліктології є та сфера суспільного життя (буття, особи), в якій виникає конфлікт, адже це первинно визначає його характер (економічний, соціальний, етнічний, культурний, юридичний тощо)