83920

Выбор способа операции, хирургический риск, операции по стандарту и протоколу. Паллиативные и радикальные операции

Доклад

Медицина и ветеринария

Паллиативные и радикальные операции. Выбор способа операции зависит от органа на котором будет проводиться оперативное вмешательство от локализации нервных стволов и сосудов по отношению к данному органу и т. Хирургический операционный риск опасность для пациента во время операции представляют как сама оперативная травма и связанные с ней осложнения кровотечения перитонит и т.

Русский

2015-03-16

48.39 KB

0 чел.

Выбор способа операции, хирургический риск, операции по стандарту и протоколу. Паллиативные и радикальные операции.

Хирургическая операция – механическое воздействие на ткани больного с лечебной или диагностической целью. Выбор способа операции зависит от органа, на котором будет проводиться оперативное вмешательство, от локализации нервных стволов и сосудов по отношению к данному органу и т. д.

Хирургический (операционный) риск - опасность для пациента во время операции представляют как сама оперативная травма и связанные с ней осложнения (кровотечения, перитонит и т. п.), так и обезболивание.

Операционный риск делят на:

1) незначительный;

2) умеренный;

3) относительно умеренный;

4) высокий;

5) чрезвычайный (вмешательство только по жизненным показаниям).

Для оценки операционного риска имеют значение следующие факторы:

1) объем и длительность оперативного вмешательства (операции 1-й, 2-й, 3-й, 4-й категорий);

2) вид оперативного вмешательства;

3) характер основного заболевания;

4) наличие сопутствующих заболеваний и их тяжесть;

5) пол (для мужчин при всех прочих равных условиях риск выше);

6) возраст;

7) квалификация анестезиолога и хирургической бригады, оснащение операционной.

Паллиативные операции – операции, направленные на облегчение состояния больного и устранение болезненных расстройств, но не ликвидирующие причину заболевания (например, обтурационная опухоль по поводу рака толстой кишки с метастазами в печень, когда будет выполнена операция устранения непроходимости кишечника путём наложения колостомы и т.д.)

Радикальные операции – операции, направленные на удаление патологического очага и устранения расстройств, вызванных данным заболеванием (гастроэктомия при раке желудка).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23187. Поняття глобалізаціїї та форми її існування 43 KB
  Поняття глобалізаціїї та форми її існування. Історичні етапи глобалізації: Сучасна глобалізація підготовлена багатьма історичними процесами: 1. Деякі дослідники вважаютьщо початковими формами глобалізації була торгівля та захоплення нових територій5 тис.Інші знаходять елементи глобалізації в епоху античності а саме у створенні імперії Олександра Македонського 1V ст.
23188. Глобальні проблеми сучасності 53 KB
  В загальному вигляді всі ці ресурси можна умовно віднести до трьох груп: матеріальніповітря вода їжа одяг засоби виробництва пересування матеріали для житла та ін. енергетичнірізноманітні форми енергії що дозволяють перетворювати матеріальні ресурси та інформаційнімова знання досвід тощо. Всі ці ресурси людина в своїй повсякденній та виробничій діяльності отримує з навколишнього середовища яке по суті є системою що включає природний антропогеннийстворений людиною та соціальнийприродноантропогенний компоненти....
23189. Екологічні проблеми та шляхи їхрозв’язання 35.5 KB
  Екологічні проблеми та шляхи їхрозв’язання Екологічні проблеми це проблемипов’язані з впливом на природне середовище діяльності людини що спричинює порушення структури та функціонування природних системекосистем ландшафтів і викликає негативні соціальні економічні та інші наслідки. Поняття екологічної проблеми є антропоцентричним тому що всі негативні зміни оцінюютьс яз точки зору значимості для людини та умов її існування. З огляду на порушення певних компонентів середовищачи екосистеми екологічні проблеми розділяють на такі...
23190. Інтелект,почуття,пам»ять і воля як здатності людини 49.5 KB
  Пам'ять є складною системою процесів що здійснюють повний цикл перетворень інформації суб'єктом: запам'ятовування зберігання відтворення і забування. Запам'ятовування–це процес пам'яті який забезпечує приймання відбір і фіксацію інформації завдяки утворенню й закріпленню тимчасових нервових зв'язків. Запам'ятовування як і інші психічні процеси буває мимовільним і довільним. А Мимовільне запам'ятовування має місце тоді коли людина не ставить собі за мету щось закріплювати і в подальшому використовувати цю інформацію.