83920

Выбор способа операции, хирургический риск, операции по стандарту и протоколу. Паллиативные и радикальные операции

Доклад

Медицина и ветеринария

Паллиативные и радикальные операции. Выбор способа операции зависит от органа на котором будет проводиться оперативное вмешательство от локализации нервных стволов и сосудов по отношению к данному органу и т. Хирургический операционный риск опасность для пациента во время операции представляют как сама оперативная травма и связанные с ней осложнения кровотечения перитонит и т.

Русский

2015-03-16

48.39 KB

0 чел.

Выбор способа операции, хирургический риск, операции по стандарту и протоколу. Паллиативные и радикальные операции.

Хирургическая операция – механическое воздействие на ткани больного с лечебной или диагностической целью. Выбор способа операции зависит от органа, на котором будет проводиться оперативное вмешательство, от локализации нервных стволов и сосудов по отношению к данному органу и т. д.

Хирургический (операционный) риск - опасность для пациента во время операции представляют как сама оперативная травма и связанные с ней осложнения (кровотечения, перитонит и т. п.), так и обезболивание.

Операционный риск делят на:

1) незначительный;

2) умеренный;

3) относительно умеренный;

4) высокий;

5) чрезвычайный (вмешательство только по жизненным показаниям).

Для оценки операционного риска имеют значение следующие факторы:

1) объем и длительность оперативного вмешательства (операции 1-й, 2-й, 3-й, 4-й категорий);

2) вид оперативного вмешательства;

3) характер основного заболевания;

4) наличие сопутствующих заболеваний и их тяжесть;

5) пол (для мужчин при всех прочих равных условиях риск выше);

6) возраст;

7) квалификация анестезиолога и хирургической бригады, оснащение операционной.

Паллиативные операции – операции, направленные на облегчение состояния больного и устранение болезненных расстройств, но не ликвидирующие причину заболевания (например, обтурационная опухоль по поводу рака толстой кишки с метастазами в печень, когда будет выполнена операция устранения непроходимости кишечника путём наложения колостомы и т.д.)

Радикальные операции – операции, направленные на удаление патологического очага и устранения расстройств, вызванных данным заболеванием (гастроэктомия при раке желудка).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

53311. Двомовне вивчення історії у 5 класі як засіб формування громадянської свідомості учнів 56.5 KB
  Методи та прийоми: інформаційно-повідомлюючий пояснювально-спонукальний частково пошуковий; бесіда колективна та самостійна робота з підручником атласом; практичне завдання в контурній карті; інтерактивні вправи дидактичні ігри. В низинах Дніпра за дніпровськими порогами пролягали безкрайні...
53313. Козацька Україна 290 KB
  Рубрика Секрети старого козака. lмпровізована сцена біля дошки яка містить елементи відтворення української хати мальованого образу козака українського орнаменту та квітів. Виходять учень та учениця в українських костюмах: Ученькозак: В сивусиву давнину Козаки йшли на війну Бо на рідну Україну Сунулися без упину Ляхи турки та татари Москалі та яничари. Ученицякозачка: Козаки скликають раду: Не буде ворогу пощади Вірні коні рвуться в битву Крешуть іскри зпід копита.
53314. Використання НІТ в адміністративно-господарській діяльності школи 143 KB
  Впровадження НІТ в адміністративно-господарську діяльність школи Напрямки: Організаційне забезпечення. Розвиток єдиного інформаційного простору школи. функціонування інформаційноуправлінської господарської системи закладу; розробка методики використання НІТ в учбовому процесі; застосування різних форм мотивація вчителів працівників школи до використання НІТ в навчальновиховному процесі атестація матеріальне заохочення тощо.
53315. Хлеб - всему голова 41.5 KB
  Воспитывать любовь уважение и бережное отношение к труду и хлебу. Оборудование: Плакат Хлеб - всему голова колоски пшеницы иллюстрации к теме Ход 1. Ребята как вы думаете что это Хлеб.
53316. Хліб – годувальник, всьому голова 38.5 KB
  Мета: виховувати бережне ставлення до хліба повагу до хліборобів. Обладнання: у святковоприбраній світлиці на столі на вишитій скатертині скіп пшениці хлібина вироби з тіста. На землі вирощують хліб.
53318. Цілую хліб гарячий на столі, що пахне сонцем, щедрістю і полем 80 KB
  Мета: Познайомити з історією вирощування хліба з народними традиціями повязаними з хлібом. Виховувати шанобливе ставлення до хліба повагу до праці хлібороба. План заходу Хліб – символ святості радості щастя здоров’я та багатства.
53319. Хліб – осколок сонця на землі 326 KB
  Мета: розвивати допитливість кмітливість спостережливість уважність; розвиток логічного мислення; виховувати повагу до землі людей праці; шанобливе ставлення до хліба. Обладнання: хлібні вироби пшеничні колоски у вазі мультимедійний проектор презентація Хліб на нашому столі диск із записом ліричної музики. Методи і прийоми навчання: розповідь учителя елемент бесіди виразне читання віршів; інтерв’ю розгляд ілюстрацій обговорення прислів’їв про хліб.