84008

Общая характеристика эволюции управленческой мысли

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Первобытно общинный рабовладельческий феодальный периоды. Индустриальный период. Период систематизации научно практических знаний. период связан с бурным развитием промышленности научные открытия и изобретения на фоне буржуазных революций.

Русский

2015-03-17

19.83 KB

5 чел.

Общая хар-ка эволюции управленческой мысли.

Развитие менеджмента как науки происходило через след. этапы:

1. IXVII в. до н.э. - XVIII в. Первобытно- общинный, рабовладельческий, феодальный периоды. Опыт и работы выдающихся личностей- Платон, Сократ и др. Доиндустриальное общество.

2. 1770- 1890 г. Индустриальный период. Адам Смит, Роберт Оуэн.

3. 1856-1960 г. Период систематизации научно- практических знаний. период связан с бурным развитием промышленности (научные открытия и изобретения) на фоне буржуазных революций.

4. 1960- наст. время. Информационный период. Компьютеры.

Возникновению менеджмента способствовали ряд исторических предпосылок, к основным из которых можно отнести:

1. волна буржуазных революций в Европе, в рез-те которых граждане получили свободу как политическую. так и экономическую.

2. промышленная революция- была открыта энергия пара

3. открытие Америки как континента


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55341. Біосферно-ноосферні ідеї В.І. Вернадського – основа сучасної екології 3.33 MB
  Вчення В. Вернадського тим рельєфніше виступає роль і значення для нас всього того що зробив цей геніальний учений мислитель справжній син України який розробив науковий фундамент силу і глибину глобального геологічного процесу втілюючого сучасний перехід біосфери в ноосферу.
55342. ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОІЧНОЇ ІННОВАЦІЇ 178.5 KB
  Актуальність порушеної проблеми зумовлена наступними суперечностями: між вимогами що постали перед шкільною освітою щодо забезпечення всебічного розвитку учнів і наявними засобами їхнього розвитку...
55343. Проектная деятельность как способ мотивации педагогов к использованию ИКТ 133.5 KB
  Цель программы: формирование мотивации педагогов к использованию средств ИКТ в учебно-воспитательном процессе. Как известно мотивация побуждение к действию динамический...
55344. ПРОЕКТНА ТЕХНОЛОГІЯ ЯК ШЛЯХ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ 162.5 KB
  Хотілося б звернути увагу на те що проектні технології навчання відтворюють процеси дослідницької діяльності оскільки містять цикл і мають на меті процеси руху від незнання до знання на відміну від традиційних лінійних технологій навчання.
55345. ПІДСТАВКИ ДЛЯ ПАЯЛЬНИКА 295.5 KB
  Визначити призначення виробу: підставка призначена для утримання електропаяльника в нагрітому чи холодному стані в проміжках між роботою та зберігання матеріалу необхідного при паянні.
55347. Зелений клас 192 KB
  Вирішили зробити проект тому що форма проектування дійсно дає змогу консолідувати зусилля усіх сторін і субєктів навчальновиховного процесу розширює рамки творчої діяльності. Тематичний напрямок проекту.
55348. Біла ромашка - символ чистого дихання 41 KB
  Мета проекту: формування у шкільної молоді моральних цінностей та життєвих навиків, які сприяють вихованню потреби практично впливати на подолання негативних поведінкових проявів...
55349. МОЄ СЕРЦЕ ВІДКРИТЕ ДЛЯ ДОБРА 304.5 KB
  Мета проекту: привернути увагу учнів Манвелівської школи, батьків, вчителів до проблем соціально-незахищених категорій населення сіл Манвелівка, Нововасильківка, Красне, Зоря, Іванівка та поліпшення умов їх життя;