84049

Виды документов ИОГВ Пермского края их роль в документационном обеспечении управления

Доклад

Архивоведение и делопроизводство

Деятельность губернатора Пермского края руководителя администрации губернатора Пермского края председателя Правительства Пермского края заместителей председателя Правительства Пермского края руководителя аппарата Правительства Пермского края обеспечивается комплексом документов составляющим организационнораспорядительную документацию. Губернатор Пермского края издает указы и распоряжения во исполнение Конституции Российской Федерации федеральных законов нормативных актов Президента Российской Федерации постановлений Правительства...

Русский

2015-03-17

34.29 KB

6 чел.

Виды документов ИОГВ Пермского края их роль в документационном обеспечении управления.

Деятельность губернатора Пермского края, руководителя администрации губернатора Пермского края, председателя Правительства Пермского края, заместителей председателя Правительства Пермского края, руководителя аппарата Правительства Пермского края обеспечивается комплексом документов, составляющим организационно-распорядительную документацию.

Состав издаваемых документов в первую очередь определяется действующим законодательством и компетенцией органа управления или должностного лица.

Губернатор Пермского края издает указы и распоряжения во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов, нормативных актов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации и в соответствии с Уставом Пермского края и законами Пермского края.

В соответствии с действующим законодательством губернатор Пермского края является по должности начальником гражданской обороны и издает приказы по вопросам гражданской обороны.

Руководитель администрации губернатора Пермского края издает распоряжения.

Правительство Пермского края издает постановления и распоряжения. Председатель Правительства Пермского края в пределах своих полномочий издает распоряжения.

Руководитель аппарата Правительства Пермского края и руководители исполнительных органов государственной власти Пермского края издают приказы и иные правовые акты.

В случаях, установленных законодательством, губернатор Пермского края, Правительство Пермского края, председатель Правительства Пермского края могут издавать акты совместно с другими органами по вопросам, представляющим взаимный интерес и входящим в компетенцию обеих сторон. Такие акты оформляются и публикуются как единый документ.

В зависимости от конкретных задач управления совместно с органами власти, организациями могут готовиться и другие управленческие документы (письма, планы и др.).

Коллегиально обсуждаемые вопросы и принимаемые по ним решения фиксируются в протоколах заседаний коллегиальных органов (коллегия при губернаторе Пермского края, консультативный совет при губернаторе Пермского края, координационные и иные рабочие органы при губернаторе Пермского края или Правительстве Пермского края).

Установление отношений Пермского края, Правительства Пермского края с их контрагентами и их регулирование оформляются в виде договоров, соглашений, контрактов, протоколов, меморандумов и деклараций .

Осуществление оперативных связей с федеральными органами, Законодательным Собранием Пермского края, органами местного самоуправления Пермского края, организациями, гражданами документируется перепиской.

При необходимости срочной передачи информации документы передаются по каналам электросвязи в виде телеграмм, телефонограмм, факсограмм, электронных сообщений.

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

15195. Мағжан - ақынның ақыны 59 KB
  МАҒЖАН: БҰЙЫРСА ШЫРАҚ СӨНБЕС ҰЗАҚ ЖАНАР Жарасбай СҮЛЕЙМЕНОВ ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты. Мағжан Жұмабаев поэзия әлеміндегі жарық жұлдыз қайталанбас құбылыс. Оның қуатты бойға жігер жүрекке от беретін рухты үні ізденістері мен жаңашылдығы қа
15196. Майлықожа Сұлтанқожаұлы 27 KB
  Майлықожа Сұлтанқожаұлы 18351898 Майлықожа Сұлтанқожаұлы қазіргі Оңтүстік Қазақстан облысы Қызылқұм жерінде туып өскен.Әкесі Сұлтанқожа мұсылманша сауаттышағын дәулеттікөзі ашықдіндар адам болған. М...
15197. Марат Отаралиев 47 KB
  Марат Отарәлиев: Тағдырмын ерте жоғалған... Ақын Марат Отарәлиев. Жайсаң еді ғой. Онымен шүйіркелесіп сөйлесу әңгімедүкен құру өзінше бір ғанибет. Осы бір асықтай ғана қатпа қара жігіттің тал бойында қандай тартылыс күші барын қайдам Әйтеуір адам баласына тым үй...
15198. Махамбет Өтемісұлы 45 KB
  Махамбет Өтемісұлы 1803 1846 Махамбет Өтемісұлы 1803 жылы Ішкі Бөкей ордасы қазіргі Батыс Қазақстан облысы Жәнібек ауд. Нарын құмының Жанқұс жерінде туған. 20.10.1846 Қараой өңірі қазіргі Атырау облысы Махамбет ауданында жерденген қазақтың көрнекті ақыны сонымен бірг...
15199. Медетбай Тәжіұлы 22 KB
  Медетбай Тәжіұлы 1850-1928 Табынай Медетбай ақын туралы алғашқы дерек Қазақ қолжазбаларының ғылыми сипаттамасы деген бес томдық энциклопедиялық жинақтың төртінші томында жазылған.Онда Ме...
15200. Мәшһүр Жүсіп 78 KB
  Мәшһүр Жүсіп Атақты ақын ғұлама оқымысты Мәшһүр Жүсіптің көп қырлы талант екені елге мәлім. Қаршадайынан оқыған оқып қана қоймай көңіліне мол дүние тоқыған білімдар. Ақынның 1907 жылы үш бірдей кітабы Көп жасағаннан көрген бір тамашамыз Халахуал Сары...
15201. Міржақып Дулатов 82 KB
  Міржақып Дулатов Халық жүрегіне ерекше қымбат тұлғалардың бірі Міржақып Дулатұлы. Жақаңның бар ғұмыры халқымен тығыз байланысты. Осы арада бір ғана жәйтке тоқталсақ қазақтың азаттық қозғалысының алғашқы сәулесіндей жылт еткен Серке газетіндегі Жастарғ
15202. Молда Мұқан Балтекейұлы 50.5 KB
  СЫР БОЙЫНЫҢ АҚЫНЫ Ш. У. Қасымова № 45 Ақ Орда мектепгимназия Шиелі ауданы Қызылорда облысы Сырдың елі жырдың елі. Сыр өңірі қашаннан ақ ақын жыраулар мен шайырлардан данышпан бишешендерден қалған асыл мұраларды көздің қарашығындай сақтап оны ұрпақтанұ...
15203. Мұрат Мөңкеұлы 46 KB
  Бүкіл ұлттың Мұраты Кеңес кезінде зар заман ақындарының ішінде жеткіліксіз зерттеген ақындардың бірі Мұрат Мөңкеұлы. 194050 жылдар арасында жарық көрген мектеп оқулықтарында енгізіліп жүрген Мұрат ақын 1947 жылғы атышулы қаулыдан кейін зерттеу объектісінен мүлде ...