84283

Уксуснокислое брожение. Химизм процесса. Возбудители. Практическое использование и роль в процессах порчи пищевых продуктов

Доклад

Биология и генетика

Возбудителями уксуснокислого брожения являются уксуснокислые бактерии относящиеся к двум родам: Gluconobcter и cetobcter. Бактерии кислотоустойчивы оптимальное значение рН для развития 54–63. С другой стороны уксуснокислые бактерии являются вредителями спиртового пивоваренного консервного производств виноделия производства безалкогольных напитков.

Русский

2015-03-17

31.83 KB

4 чел.

Уксуснокислое брожение. Химизм процесса. Возбудители. Практическое использование и роль в процессах порчи пищевых продуктов

Уксуснокислое брожение – аэробное окисление углеводов и спирта уксуснокислыми бактериями в уксусную кислоту. Таким образом, это брожение относится к неполным окислениям или окислительным брожениям. Суммарное уравнение процесса имеет вид:

С6H12O6 + 2 02 → 2СНзСООН + 2CO2 + 2Н20 + Е или

глюкоза уксусная кислота

СНзСН2ОН + O2 → СНзСООН + Н2О + Е 

этиловый спирт уксусная кислота

Возбудителями уксуснокислого брожения являются уксуснокислые бактерии, относящиеся к двум родам: Gluconobacter и Acetobacter. Это короткие, подвижные грамотрицательные палочки, не образующие спор. Оптимальная температура развития – 30˚ С. Бактерии кислотоустойчивы, оптимальное значение рН для развития 5,4–6,3. Обитают на цветах, зрелых фруктах, ягодах, овощах, в прокисших соках, пиве, вине, квашенных овощах.

Практическое значение уксуснокислого брожения

Используется в промышленности для получения натурального спиртового уксуса (продуцент Acetobacter aceti). Кроме того, производят также винный уксус (из вина) и яблочный уксус (из яблочного сока).

С другой стороны, уксуснокислые бактерии являются вредителями спиртового, пивоваренного, консервного производств, виноделия, производства безалкогольных напитков


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55147. Доходы и их виды. Дифференциация доходов 23.19 KB
  Доход — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицом в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.
55148. Аналіз майна підприємства, показники фондовіддачі 72 KB
  Відпрацювати практичні навички з аналізу структури, стану та ефективності використання майна підприємства; навчитись робити висновки за результатами проведених розрахунків та розробляти рекомендації щодо поліпшення фінансового стану підприємства.
55150. ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ 119 KB
  Мета. Засвоїти зміст і сутність поняття менеджмент що таке менеджмент і хто такі менеджери; розглянути і проаналізувати такі поняття як менеджмент і управління та відповідно менеджера і керівника; значимість менеджменту в управлінні організацією. Еволюція погдядів на сутність менеджменту.
55151. Методи та засоби навчання аудіювання. Підготовчі та тренувальні вправи при навчанні аудіювання. Методичні рекомендації 31.5 KB
  Узагальнити та систематизувати знання студентів з теми Навчання аудіювання молодших школярів навчити студентів добирати завдання до аудіо текстів на різних етапах роботи з ними вчити студентів методично правильному пред’явленню аудіотексту.
55152. Категорійно-понятійний апарат з БЖД, таксономія небезпек 949 KB
  Мета: Усвідомити концепцію допустимого ризику та визначити небезпечні й шкідливі чинники для життя людини що найчастіше трапляються шляхом соціального опитування студентів.
55153. План рахунків бухгалтерського обліку. Структура та основи побудови балансу 127 KB
  Принцип повного висвітлення передбачає: а) фінансова звітність повинна містити всю інформацію потенційні наслідки госп-ських операцій; б) фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій...
55154. Українська товарна номенклатура ЗЕД: поняття, структура, особливості застосування 122.5 KB
  Законом України Про Митний тариф України що використовується для цілей тарифного та інших видів регулювання зовнішньоекономічної діяльності ведення статистики зовнішньої торгівлі та здійснення митного оформлення товарів. УКТ ЗЕД складається на основі Гармонізованої системи...
55155. Форми колективного обговорення професійних проблем 34 KB
  Які існують підходи до перемовин Як класифікують перемовини Які розрізняють стратегії ведення перемовин З яких стадій складаються перемовини Що таке збори Які є види зборів З яких етапів складаються збори Як треба виступати на зборах аби привернути увагу присутніх до змісту виступу та переконати їх...