8430

Измерение напряжений электронными вольтметрами

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Измерение напряжений электронными вольтметрами ЦЕЛЬ РАБОТЫ: -изучить принципы построения аналоговых электронных вольтметров -приобрести навыки эксплуатации различных вольтметров -уяснить зависимость показаний вольтметров от формы кривойизмеряемого...

Русский

2013-02-11

254.5 KB

15 чел.

Измерение напряжений электронными вольтметрами

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

-изучить принципы построения аналоговых электронных вольтметров;

-приобрести навыки эксплуатации различных вольтметров;

-уяснить зависимость показаний вольтметров от формы кривой
измеряемого напряжения.

ОСНОВНЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРОВ:

Вольтметр В7-16

1. Диапазон частот напряжения переменного тока: 20Гц – 100кГц

2. Предел допускаемой основной погрешности измеряемого напряжения переменного тока:

от 70 Гц  до 20 кГц          %

от 20 кГц до 50 кГц         %

от 50 кГц до 100кГц        %

3. Напряжения переменного тока, В

Вольтметр В3-56

1. Диапазон напряжений: 0.1 мВ – 300 В

2. Диапазон частот напряжений:  10 Гц – 15 Мгц

3.Диапазоны частот:

  а)  45 Гц – 1 МГц

  б)  20 Гц – 45 Гц и 1 МГц – 5 МГц

  в) 10 Гц – 20 Гц  и 5 МГц – 10 МГц  

  г) 10 МГц – 15 МГц

4. Активное входное сопротивление на 45 Гц: 4 Мом

5. Входная емкость:

  а)  30 пФ (1 – 300 мВ)

  б)  15 пФ (1 – 300 В)

6. Вариация показаний: 1.5%

7. Погрешность: 2.5%

Погрешности, %

Изменение показаний,%

а)

б)

в)

г)

а)

б)

в)

г)

Вольтметр В3-38

1. Диапазон напряжений: 1 мВ – 300 В

2. Диапазон частот напряжений: 20 Гц – 5 Мгц

3.Диапазоны частот:

  а)  45 Гц – 1 МГц

  б)  20 Гц – 45 Гц  

  в)  1 МГц – 3 МГц

  г)  3 МГц – 5 МГц

4. Активное входное сопротивление:

   а) 1 – 300 мВ: 5 Мом

   б) 1 – 300 В: 4 МОм  

5. Входная емкость:

  а) 25 пФ (1 – 300 мВ)

  б) 15 пФ (1 – 300 В)

6. Вариация показаний: не превышает половины значения коэффициента гармоник в процессе

7. Пределы допустимой погрешности, %:

   

Диапазоны напряжений

а)

б)

в)

г)

1 – 300 мВ

1 – 300 В

        

СТРУКТУРНЫЕ СХЕМЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ВОЛЬТМЕТРОВ:

В3-38А

В3-56

В7-16

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТОВ И ИЗМЕРЕНИЙ:

Исследуемое напряжение: гармоника

200

1000

10000

200000

7

7

7

7

0

0

0

0

4,5/1.1

4,55/1.09

4,4/1.11

4.54/1.09

4,95/1.41

4,96/1.41

4,89/1.43

4,95/1.41

Исследуемое напряжение: последовательность прямоугольных импульсов

200

1000

10000

200000

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,47

3,47

3,33

3,33

3,33

3,33

3,33

3,42

3,42

3,42

ВЫВОД:                                                                                                                               

, где u(t) – мгновенное значение напряжения

в результате измерений и расчётов можно сделать вывод о том, что полученные соотношения близки к теоретическим, т.к. теоретические -   , а практические соответственно 1.415 и 1.0975. Это показывает, что показания сняты достаточно точно, а погрешность является незначительной.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64469. Врожайність і якість насіння сої при поєднанні хімічних і агротехнічних прийомів боротьби з бур’янами в східній частині Лісостепу України 271.5 KB
  У теперішній час на посівах сої використовується ряд високоефективних гербіцидів для боротьби з однорічними видами бур'янів. Проте вплив їх на забуряненість посівів ріст розвиток формування азотфіксуючих бульбочок врожайність...
64470. Автоматичне антипомпажне регулювання відцентрового нагнітача дотискувальної компресорної станції 607 KB
  Для того щоб мережа підземного зберігання природного газу забезпечувала високу надійність функціонування єдиної системи газопостачання необхідно забезпечити стійку роботу компресорів ДКС ПСГ при змінах динамічного опору в колекторі...
64471. Наукова, педагогічна та громадська діяльність професора А.Є. Зайкевича (друга половина ХІХ століття – 1931 р.) 200 KB
  Одним із важливих завдань історика науки і техніки є вивчення місця й ролі непересічної особи, вченого у вітчизняній історії, його впливу на розвиток наукової думки, формування нових перспективних напрямків досліджень, використання їх прикладних аспектів у виробництві.
64472. Удосконалення основних агротехнічних прийомів вирощування цукрових буряків сучасних гібридів у лівобережній частині Лісостепу України 219 KB
  На сьогодні потенційні біологічні можливості цукрових буряків сучасних гібридів реалізуються в середньому на 50-60 %. Значною мірою це пояснюється невідповідністю окремих агротехнічних прийомів і їх поєднання біологічним вимогам рослин.
64473. Розчини і бетони з добавками ПАР та електроліту форміату натрію 232.5 KB
  Продукт містить від 70 до 90 форміату натрію що дає підставу дослідити ФНТ в цементних розчинах та бетонах в якості електроліту в складі комплексних добавок. Продукт ФНТ і комплексні добавки на його основі у якості дисперсних водорозчинних...
64474. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ДО ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 157 KB
  Вона є найбільш придатною для повноцінного розвитку особистості підготовки її до майбутньої трудової діяльності оскільки дозволяє спрямувати навчання на особистість її потреби та інтереси.
64475. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФРИКЦІЙНОГО ЗМІЦНЕННЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 209.5 KB
  Прогресивним напрямком у машинобудуванні є застосування технологічних методів поверхневої обробки та зміцнення робочих поверхонь деталей машин з використанням висококонцентрованих джерел енергії зокрема...
64476. ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ І ВЛАСТИВОСТЕЙ НАДТВЕРДИХ КОМПОЗИТІВ В СИСТЕМІ КУБІЧНИЙ НІТРИД БОРУ – ДИБОРИД ТИТАНУ – АЛЮМІНІЙ В УМОВАХ ВИСОКОГО ТИСКУ 798.14 KB
  Міжнародний стандарт специфікації і застосування твердих інструментальних матеріалів ISO513:2001 ставить вимоги до PCBN в залежності від конкретних операцій і конкретних класів оброблюваних матеріалів.
64477. МЕТОДИКА РОЗВИТКУ РУХОВОЇ ПАМ’ЯТІ У ПРОЦЕСІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ 295.5 KB
  У царині музичної освіти особливо важливими постають питання вдосконалення виконавсько-інструментальної підготовки майбутніх фахівців одним із провідних компонентів якої виступає рухова память.