84400

Outstanding people of Uzbekistan Abu-Rayhon Beruniy

Доклад

Исторические личности и представители мировой культуры

Abu-Rayhon Beruniy – a remarkable scientist, amazing with variety of his scientific interests, boldness of idea, the author of more than 150 works devoted to actual issues of natural sciences, philosophy, history, philology, great encyclopaedist – the thinker, the humanist of the Middle Ages epoch.

Английский

2015-03-19

117.38 KB

0 чел.

Outstanding people of Uzbekistan

Abu-Rayhon Beruniy

Abu-Rayhon Beruniy– a remarkable scientist, amazing with variety of his scientific interests, boldness of idea, the author of more than 150 works devoted to actual issues of natural sciences, philosophy, history, philology, great encyclopaedist– the thinker, the humanist of the Middle Ages epoch. Outlook of Abu-Rayhon Beruniy was formed at the end of X – the beginning of XI century in Central Asia. He was born on 2 Zu-ul-hidja in 362 (on September 4, 973 A.D.) in suburb of Kyat, former feudal capital of Khorezm. On the native land he has received good education and from a youth began his scientific activity. Due to political events in Khoresm Beruniy left the native land and approximately in between 998-1004 lived in Gurgan, at southeast coast of Caspian Sea. At this time he has done a great work – «Monuments of the past generations ».

In about 1005 Beruniy came back to Khorezm, where at a court yard of the Khorezm king Abu Abbas Mamun ibn Mamun (1009-1017) occupied honorable position. In 1017 Mahmud Gaznavi (998-1034) has subordinated to himself Khoresm, and in the same year Beruniy together with some other scientists had been compelled to follow the conqueror to Hansa where he stayed up to the end of his life. Despite the unfavorable conditions for him in the capital Mahmuda, Beruniy was entirely given to scientific researches. Together with the army of sultan, Beruniy had several times visited India. He has taken advantage of the trips for studying this country and as a result, by 4030 he had written an outstanding composition on India. Earlier, in 1025 Beruniy finished "Geodesy". To sultan Masud (1030-1041), the receiver Mahmud, Beruniy has devoted his main work on mathematics and astronomy – « Masudov kanon». At government of the subsequent sultan – Masud (1041 - 1048) – Beruni had written the big work on mineralogy, and at the end of a life – "Saydan". He died in Gazna 2 Radjab 440. (on December 11, 1048).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52833. Математична наука навколо нас 67 KB
  Математична наука навколо нас Протягом усього свідомого життя людина здобуває нові знання. Знанняце сукупність інформаціїяку вона дістає з навколишнього світу в процесі суспільновиробничої практики. Головна мета такого уроку спостереження предметів явищ процесів які вивчаються та вміння використовувати теоретичні знання на практичних прикладах що супроводжується поясненням учителя. У процесі уроку учні зможуть: повторити теоретичні відомості ; поглибити свої знання про...
52834. Конструювання та розвязання економічних задач в середовищі табличного процесору Microsoft Excel 108.5 KB
  Раціональність вибору вказаних класів пояснюється тим, що разом з наочно-образним мисленням, що допомагає цілісно бачити обєкти, в учнів у цьому віці активно розвивається асоціативне мислення, сприяюче засвоєнню різних абстрактних понять.
52835. ЛОКАЛЬНІ ЕКСТРЕМУМИ ФУНКЦІЇ ДВОХ ЗМІННИХ 182 KB
  Викладено методику проведення лекційного заняття з використанням інтерактивних форм навчання з теми Локальні екстремуми функції двох змінних Для викладачів вищої математики вищих навчальних закладів 12 рівнів акредитації. 10 Додатки: Додаток А Текст лекції Локальні екстремуми функції двох змінних 18 Додаток Б Приклади задач економічного характеру. Група: БО – 27 Тема: Локальні екстремуми функції двох змінних Мета заняття: Методична: показати методику проведення лекції із застосуванням техніки зворотного...
52836. Графики нагрузок промыленных установок 243.5 KB
  Цеховые электрические сети напряжением до 1000 В являются составной частью систем электроснабжения промышленного предприятия и служат для распределения электроэнергии внутри цехов а также для питания некоторых электроприемников расположенных за пределами цеха на территории предприятия. Схема внутрицеховой сети определяется технологическим процессом производства планировкой помещений цеха взаимным расположением источника питания подстанций и приемников электроэнергии их единичной установленной...
52837. Электричество. Учись быть бережливым 307 KB
  Даже страшно подумать об этом Что случилось бы если бы исчез свет Ответы детей. Если б солнечный свет вдруг бы взял и пропал Мир бы сразу угрюмым и темным весь стал Тьма покрыла бы всё на планете Даже звезды с луною не светят. Солнце звезды запомните это Называют естественными источниками света. И без них день бы в ночь превратился навек Разве сможет без света прожить человек А животные птицы растенья цветы.
52840. Впровадження елементів проектного навчання у роботі з автентичною художньою літературою на уроках англійської мови в старшій школі 111 KB
  Маючи вищу педагогічну освіту методичний та педагогічний досвіт роботи з учнями автор ставить завдання пошуку нових ефективних шляхів навчання комунікативної компетенції які б були достатніми для здійснення спілкування у певних комунікативних сферах та розвитку творчої ініціативи здібностей пізнавальних інтересів учнів. Групове та колективне розв’язування навчальних завдань стимулює пізнавальну та творчу діяльність учнів. Робота з віршованими текстами формує творчі здібності критичне та логічне мислення сприяє виявленню в...
52841. Элементы истории математики на уроках в общеобразовательной школе 299 KB
  Решением неопределенных уравнений занимались в древности китайцы греки и индийцы. В Арифметике Диофанта приведено много задач решаемых им с помощью неопределенных уравнений разных степеней при этом он допускает в качестве решений любые положительные дробные или целые числа. Из 1 следует неопределенное уравнение первой степени x y=...