84404

Amir Temur (Tamerlane) (1336-1405)

Доклад

Исторические личности и представители мировой культуры

Amir Temur was born in 8th April 1336 in Hodja Ilgor village (Yakkabag) near Kesh (Shahrisabz). His father emir Muhammad Taragaj was from notable family of a Turkic sort barlas. He was the influential person and had the big authority in Movarounnahr.

Английский

2015-03-19

128.66 KB

0 чел.

Amir Temur (Tamerlane) (1336 - 1405)

Amir Temur was born in 8th April 1336 in Hodja Ilgor village (Yakkabag) near Kesh (Shahrisabz). His father emir Muhammad Taragaj was from notable family of a Turkic sort barlas. He was the influential person and had the big authority in Movarounnahr. His ancestors took a worthy place in the ranks of Chigatay ulus palace elite and made up their family tree from legendary turkis marshal Alan – Kuva, and their possessions were around Kesh and Nefes. Temur’s father emir Taragay constantly participated in kurultyas of chugatay beks, convened by the ulus khan on coast of the river Il. In 1355 he marries the daughter of emir Dzhaku – of Turmush aga barlas. The Supreme emir of Mivarounnahr Kazagan, having convinced of advantages of Amir Temur., in the same year has given him his grand daughter Uldzhaj Turkan aga as wife. Due to this marriage there was a union of Amir Temur with emir Husajnom, grandson of Kazagana. They together opposed Mongols. In 1356 A. Temur had two sons – Djahangri and Omar Shajh. The economic situation in Movarounnahr at the end of 13th – first half of 14th century worsened from day to day. Khan of Mongolia Togluk Temur who without resistance in 1360 has reached up to Kashkadarya has taken advantage of it. Amir Temur has arrived to him for service. But when Togluk Temur has appointed as the governor of Movarounnahr his son Iljas Hodzha, Amir Temur has not wished to serve this prince and having agreed with governor Balh emir Husejnom Amir Temur has entered persistent struggle against Mongols. At that time Samarkand was dominated by sarbadors – "hunged men", who were also struggling against Mongols. The name of this national movement has arisen from slogans of its participants «Struggle for freedom, or a head on the gallows». In 1370 Amir Temur on kurultay in Balh has been proclaimed by the Supreme as emir of Turan.

And the marriage with daughter of Chingizs Saray Mulk Hanum allowed Amir Temur to add to his name a honorable title "kuragan", i.e. « the son-in-law of khan ». The primary objective of Amir Temur became overcoming dissociation and association of separate possession into a uniform state. As a Capital of this state he has chosen Samarkand where has urgently started erection of city defensive walls, citadels and a palace. He has put in pawn a


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

66420. РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ ОРГАНІЧНОГО СЕКТОРУ АГРОБІЗНЕСУ В КОНТЕКСТІ ВИКЛИКІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 211.5 KB
  В контексті викликів глобалізації та євроінтеграції не повинна стати винятком і Україна тим більше що є всі передумови для ефективного функціонування підприємств органічного сектору. Теоретичні основи й узагальнення практичного досвіду розвитку...
66421. МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ 979 KB
  На сучасному етапі розвитку економіки України ринок фінансових послуг знаходиться лише на стадії свого формування у звязку з чим виникає потреба в адекватному механізмі регулювання що є необхідною передумовою ефективного функціонування цього ринку.
66422. ТОВАРОЗНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕДИСКИ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ ТА УМОВ ЗБЕРІГАННЯ 231 KB
  В літку якісні коренеплоди ізза біологічних особливостей редиски виростити неможливо. Проблемами зберігання редиски в різні часи займалися такі науковці як П. Дженєєв 1968 але залишилось багато невирішених питань щодо збереженості...
66423. ПОДАТКИ НА СПОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ: ОРГАНІЗАЦІЯ СПРАВЛЯННЯ ТА ФІСКАЛЬНІ НАСЛІДКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ 306 KB
  Фіскальна історія свідчить що оподаткування споживання давно практикується державами. Поряд з цим саме представники групи податків на споживання універсальні акцизи відіграли роль рятівників бюджетів провідних держав світу в умовах гіперінфляції під час двох Світових воєн та низки економічних криз.
66424. Клініко-патогенетичні особливості перебігу ревматоїдного артриту за наявності ендотеліальної та субклінічної гіпотиреоїдної дисфункції 214 KB
  Не дивлячись на дуже часте співіснування цих нозологічних одиниць клінічна діагностика уражень ЩЗ у хворих на РА достатньо складна особливо у випадках мякої клінічної маніфестації. У хворих із ревматичними захворюваннями ЕД відіграє не менш важливу роль у розвитку та прогресуванні...
66425. Виховання соціальної усталеності особистості старшокласника в навчально-виховному процесі 211 KB
  У Законі Про соціальне становлення та розвиток молоді в Україні Національній доктрині Державній національній програмі Діти України Національній концепції виховання актуалізується проблема виховання особистості здатної на активну роль...
66426. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК БДЖІЛЬНИЦТВА В УКРАЇНІ 372.5 KB
  Сучасна наука акцентує увагу до проблеми власного самопізнання, розглядаючи її як своєрідний ключ для розв’язання багатьох актуальних дослідницьких проблем. Реалізація потенціалу сільськогосподарської науки, її завдань та цілей, місця в загальній системі знань про закономірності...
66427. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ СИСТЕМИ АПК 269 KB
  Ефективність діяльності переробних підприємств в умовах ринкової конкуренції залежить в основному від якості формування та рівня використання виробничого потенціалу. Розвиток економіки регіону на довгострокову перспективу повязаний саме з цими...
66428. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ СУДДІВ В УКРАЇНІ 159.5 KB
  Правове регулювання відносин найманої праці здійснюється зазвичай загальними нормами трудового законодавства України. Проте трудова діяльність окремих категорій працівників має суттєві особливості, що зумовлює наявність спеціальних норм щодо її регламентації.