8457

Моделирование выхода в Internet по телефонным линиям связи для просмотра электронной почты

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Моделирование выхода в Internet по телефонным линиям связи для просмотра электронной почты. Цель моделирования - определить необходимый ресурс времени для успешного завершения заданного числа выходов в сеть.

Русский

2013-02-11

103.29 KB

0 чел.

Моделирование выхода в Internet по телефонным линиям связи для просмотра электронной почты

Задание:

Цель моделирования – определить необходимый ресурс времени для успешного завершения заданного числа выходов в сеть.

По заданной структуре модели составить программу ее функционирования.

В качестве имитаторов линий связи использовать команду памяти Storage, как невыполняемый оператор с операндом 2.

В качестве СЧА использовать М1.

Параметры в команде Table:

А = 0.5,

В = 1,

С = 20.

Считать, что выходы в Internet  поступают каждые 100 ± 60 с.

Если линия занята, то вызов повторяется через 5 ± 1 мин., пока не будет обслужен.

Просмотр электронной почты длится 3 ± 1 мин.

  1. Построить гистограмму  распределения времени для выполнения успешного выхода в Internet.
  2. Определить время необходимое для завершения 200 выходов в Internet.

Структуре модели


Программная реализация.

Sets  STORAGE 2;

Transit  TABLE    M1,5,1,20 ; Задание СЧА

         GENERATE  1.667,1   ; 100 ± 60 с.

Again GATE SNF Sets, Occupied ; Переход на метку, если линия занята

ENTER Sets

ADVANCE   3,1 ; Времянахождения в сети

LEAVE Sets ; Освобождение линии

TABULATE       Transit ; Накопление времени пребывания в сети

TERMINATE  1 ; Транзакт покидает программу

Occupied ADVANCE   5,1 ; Ожидание до повторного вызова

 

 TRANSFER,Again ; Повторная попытка дозвониться

 

Стандартный вывод результата моделирования

          START TIME           END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES

          0.000               414.221        9      0            1

         NAME                              VALUE  

         AGAIN                               2.000

         OCCUPIED                            8.000

         SETS                            10000.000

         TRANSIT                         10001.000

LABEL              LOC  BLOCK TYPE                      ENTRY

                   1    GENERATE                       204             

AGAIN               2    GATE                           295             

                   3    ENTER                          200             

                   4    ADVANCE                        200             

                   5    LEAVE                          200             

                   6    TABULATE                       200             

                   7    TERMINATE                      200             

OCCUPIED            8    ADVANCE                         95             

                   9    TRANSFER                        91             

STORAGE            CAP. REM. MIN. MAX.  ENTRIES AVL.  AVE.C.    UTIL. RETRY DELAY

SETS               2    2    0     2      200   1    1.428    0.714    0     0

TABLE              MEAN    STD.DEV.       RANGE           RETRY FREQUENCY CUM.%

 TRANSIT           5.040    4.550                          0


Построили гистограмму  распределения времени для выполнения успешного выхода в Internet.

Вывод: По заданной структуре модели составили программу, позволяющую произвести процесс моделирование выхода в Internet .  по построенной гистограмме определили время необходимое для завершения 200 выходов в Internet, равное 5.040 мин с отклонением 4.5 мин.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65378. Діагностика вірусних інфекцій пшениці за дії абіотичних чинників 174.5 KB
  Для одержання стабільних валових зборів зерна в Україні важливе значення має наявність сортів озимої пшениці з високим адаптаційним потенціалом до несприятливих чинників довкілля. Тому актуальним є вивчення вмісту...
65379. МЕХАНІЗМ ОЦІНЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗА ЧИННИКОМ ЛЮДСЬКОГО ВИМІРУ 198.5 KB
  На європейському шляху розвитку України найбільш актуальними напрямами є подальша демократизація країни принципова зміна відношення до людини в суспільстві не тільки визначення її у всіх правових та програмних документах як найбільшої суспільної цінності...
65380. ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МЕТОДІВ ОБЧИСЛЕНЬ 238 KB
  Більшість науковців схиляються до ідей компетентнісного підходу в оцінюванні результатів навчання формування компетентностей на основі сучасних досягнень науки і техніки. Сьогодні розробляються стандарти та моделі підготовки фахівців...
65381. Формування високопродуктивних агроценозів багаторічних трав при залуженні орних земель вилучених із обробітку в південному Степу 4.66 MB
  Обґрунтувати теоретичні засади сучасного ландшафтноекологічного стану сільськогосподарських угідь південного Степу та розробити в умовах природного зволоження без зрошення енергоощадні технології створення високопродуктивних агрофітоценозів...
65382. Удосконалення технології обробки стебел безнаркотичних конопель 542 KB
  Наукові дослідження з вивчення властивостей і хімічного складу волокна конопель показали, що воно має високі показники гігроскопічності, повітропроникності, антибактеріальні, гігієнічні та антиелектростатичні властивості.
65383. ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ШВЕЙНОГО ПРОФІЛЮ 147.5 KB
  Сучасні соціально-економічні перетворення в державі призвели до необхідності переосмислення ідей індивідуалізації, її сутності та можливостей у забезпеченні життєвого, професійного, особистісного самовизначення майбутнього фахівця...
65384. РОЗРОБКА МІКРОПРОЦЕСОРНОГО КЕРУВАННЯ МАТРИЧНИМИ СВІТЛОДІОДНИМИ ВИПРОМІНЮВАЧАМИ 177.5 KB
  Основною причиною великих енергозатрат на освітлення є низький коефіцієнт корисної дії ККД сучасних лампових джерел світла який складає декілька відсотків. За останнє десятиліття розроблені світлодіодні джерела світла ККД яких досягає 80.
65385. УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ ЗЕРНА ПРОСА ПОСІВНОГО 1.49 MB
  Важливим є глибоке вивчення управління сортовими особливостями асиміляційного апарату рослин проса шляхом поєднання абіотичних і біотичних факторів та елементів технології вирощування на продуктивність рослин...
65386. РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ЧАСУ В СОЦІОЛОГІЇ 144.5 KB
  Представники різних наук, які, так чи інакше, підходять до проблематики часу відчувають раціональну потребу обєднати зусилля у його подальшому вивченні. Спроби співставити і порівняти різні тлумачення часу що пропонують фізики і біологи, геологи і екологи, психологи і логіки...