84709

Деятельность департаментов МИД РФ и вопросы их компетенции

Доклад

Международные отношения

Деятельность департаментов МИД РФ и вопросы их компетенции. Департаменты МИДа России делятся на: 1.Территориальные департаменты на которые возложена работа по вопросам отношений России с другими государствами и международными организациями. Территориальные департаменты Территориальные департаменты Министерства иностранных дел Первый департамент стран СНГ Второй департамент стран СНГ Белоруссия Молдавия Украина Третий департамент стран СНГ Средняя Азия Четвертый департамент стран СНГ Закавказье Первый Европейский департамент...

Русский

2015-03-20

14.65 KB

7 чел.

Вопрос 15. Деятельность департаментов МИД РФ и вопросы их компетенции.

Департаменты МИДа России делятся на:

1.Территориальные департаменты, на которые возложена работа по вопросам отношений России с другими государствами и международными организациями.   

Территориальные департаменты

 

 1. Территориальные департаменты Министерства иностранных дел
 2. Первый департамент стран СНГ
 3. Второй департамент стран СНГ (Белоруссия, Молдавия, Украина)
 4. Третий департамент стран СНГ (Средняя Азия)
 5. Четвертый департамент стран СНГ (Закавказье)
 6. Первый Европейский департамент (Западная Европа, Греция, Турция)
 7. Второй Европейский департамент (Северная Европа, Прибалтика)
 8. Третий Европейский департамент (Восточная и Южная Европа)
 9. Департамент Северной Америки (США, Канада)
 10. Латиноамериканский департамент (Центральная и Южная Америка)
 11. Департамент Ближнего Востока и Северной Африки (Арабский мир, Израиль)
 12. Департамент Африки (Африка южнее Сахары)
 13. Департамент стран АСЕАН и общеазиатских проблем (Юго-восточная Азия, Австралия и Океания)
 14. Первый департамент Азии (Восточная Азия)
 15. Второй департамент Азии (Иран, Афганистан, Пакистан, п-ов Индостан)

2. Департаменты и управления функционального характера.

Функциональные:

 1. Департамент Секретариат Министра
 2. Генеральный секретариат (Департамент)
 3. Департамент внешнеполитического планирования
 4. Департамент международных организаций
 5. Департамент по вопросам безопасности и разоружения
 6. Департамент по вопросам новых вызовов и угроз
 7. Департамент по гуманитарному сотрудничеству и правам человека
 8. Департамент информации и печати
 9. Департамент Общеевропейского сотрудничества
 10. Департамент экономического сотрудничества
 11. Правовой департамент
 12. Департамент по работе с соотечественниками за рубежом
 13. Департамент по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественно-политическими организациями
 14. Департамент кадров
 15. Консульский департамент
 16. Департамент государственного протокола
 17. Департамент безопасности
 18. Историко-документальный департамент
 19. Департамент управления делами
 20. Валютно-финансовый департамент
 21. Департамент капитального строительства и собственности за рубежом

Каждый заместитель министра курирует деятельность 1-2 территориальных департамента и 1-2 функциональных департамента.

3. Департаменты, управления, отделы и другие подразделения административно-хозяйственного характера.

В каждом департаменте работает 20-30 дипломатов. Департаменты возглавляются директорами и подразделяются на отделы.

Вне структуры департаментов работают послы по особым поручениям, каждый из которых отвечает за определенную проблему международных отношений (например, грузино-абхазское урегулирование). Послы по особым поручениям подчиняются непосредственно заместителям министра.

Направления работы департаментов:

Первое направление деятельности департамента – разработка идей и предложений по внешней политике. Они разрабатывают проекты.

Второе направление – решение вопросов, которые ставятся руководством министерства. Ответ на повседневные поручения.

Третье направление – анализ информации, поступающей из посольств  и выработка заключений, которые отсылаются обратно в посольства.

Четвертое направление – контакты с посольствами иностранных государств в России.

Пятое направление – внутриведомственная переписка.

Шестое направления – межведомственная переписка и контакты.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65335. Розвиток і реалізація технології, методів розрахунку й управління параметрами процесів виробництва холоднокатаних штаб із високою площинністю та якісною поверхнею 1.08 MB
  Інтенсифікація швидкісних режимів холодної прокатки й зменшення середньої товщини холоднокатаних штаб у сортаменті більшості станів посилили вплив динамічного і температурного факторів процесу на показники якості готових штаб.
65336. Обґрунтування параметрів транспортно-технологічних схем проведення дільничних виробок при розширенні меж шахтних полів 1.73 MB
  Проблема доробки запасів біля меж шахтних полів особливо актуальна для шахт Західного Донбасу, виробничі потужності яких обмежені порівняно низькою вугленосністю родовища, нерівномірним розповсюдженням робочої потужності пластів...
65337. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ 237.5 KB
  Успіх перетворень залежить насамперед від професіоналізму державних службовців їх ефективної діяльності на всіх рівнях управління практичного впровадження ними інноваційних форм і методів роботи. Вирішення проблеми можливе за умови системного підходу...
65338. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ТА РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОШЛАКОВОГО ЛИТТЯ КОРПУСІВ ФЛАНЦЕВОЇ АРМАТУРИ ВИСОКОГО ТИСКУ 7.98 MB
  Метою роботи було розвязання важливої народногосподарської задачі що полягає в створенні в Україні ефективного промислового виробництва високоякісних заготовок корпусів фланцевих засувок для видобутку нафти і природного газу з великих глибин методами електрошлакової технології.
65339. Оптимізація керування рухом судна в штормових умовах 556 KB
  Незважаючи на певні досягнення в теорії та практиці управління судном, погодні умови, як і раніше, залишаються одним з найбільш значущих факторів, що безпосередньо впливають на економічну ефективність та безпеку судноплавства.
65340. Формування субмікрокристалічної структури і властивостей металів методами комбінованої пластичної деформації 8.16 MB
  Аналіз стану питання показує, що одним із перспективних напрямків досліджень є вивчення впливу комбінованої пластичної деформації зі зсувом на формування структури і комплексу механічних властивостей металевих матеріалів.
65341. Розрахунок плитних фундаментів на в’язкопружній основі під впливом статичних і динамічних навантажень 440 KB
  Таким чином проблема побудови необхідних для визначення напруженодеформованого стану стінчастих фундаментів аналітичних розвязків є актуальною і потребує вирішення. Методи дослідження: застосування та розвинення аналітичних методів розрахунку основну роль...
65342. ВПЛИВ ГУМОРАЛЬНИХ ФАКТОРІВ Т-ЛІМФОЦИТІВ НА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КЛІТИН РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ ЗА УМОВ СФЕРОЇДНОГО ТА МОНОШАРОВОГО РОСТУ 208.5 KB
  Розуміння особливостей клітинної взаємодії при пухлинному процесі залишається актуальною медико-біологічною проблемою. З огляду на це, розроблення та впровадження простих та доступних клітинних систем для діагностики та дослідження...
65343. Удосконалення динамічної діагностики структурно-неоднорідних деталей ДТЗ 940.5 KB
  Інтересом до розробки достовірної методики динамічних розрахунків деталей нової техніки обєднаних в загальний клас структурно неоднорідних обєктів в міцністних розрахунках яких необхідно враховувати як природу...