84725

Технологічний процес обробки деталі Лабіринт

Курсовая

Производство и промышленные технологии

Відповідно до особливостей деталей, характеру між операційних зв’язків і форм організаційно-виробничого процесу, необхідно обирати підйомно-транспортні засоби і розрахувати потребу у них. При виборі підйомно-транспортних засобів необхідно суворе дотримання зв’язку їхньої роботи і загального ритму виробництва. Як підйомно-транспортні засоби в механічних цехах з потоковим виробництвом деталей середньої маси доцільно використовувати монорейки

Украинкский

2015-03-21

492 KB

2 чел.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Кафедра економіки, організації та управління підприємствами

КУРСОВА РОБОТА

З дисципліни: «Організація, планування та управління»

Варіант  № 12

Виконано: ст. гр. __ЗТМ-09с_

_________________________

Прийнято: ________________

_________________________

      Кривий Ріг

2014

ВИХІДНІ ДАННІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Вихідні дані до курсової роботи варіант № 12:

Найменування деталі: Лабіринт

Річна програма випуску: 5000 од.

Марка матеріалу: ХН77ТЮРУ ТУ 14-1-29

Маса деталі: 19 кг

Маса заготівки: 69 кг

Ціна 1 кг матеріалу: 6 грн.

Ціна 1 кг відходів: 0,21  грн.

Технологічний процес виготовлення деталі

Найменування операції

Устаткування
(модель верстата)

Штучно -

калькуляційний     час, ТШТ.К., год.

005

Токарна

1512

0,914

010

Токарна

1512

1,146

015

Токарна з ЧПК

1512Ф3

0,705

020

Координатно-розточна

2Е460АФ1

0,237

025

Токарна з ЧПК

1512Ф3

0,509

030

Токарна з ЧПК

1512Ф3

0,390

035

Токарна з ЧПК

1512Ф3

0,753

Всього

4,654

1.ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН

1.1 Визначення складу і кількості основного технологічного устаткування

Розрахункова кількість устаткування, необхідного для виконання виробничої програми на кожній операції:

                                                     (1.1)

де п - число найменування деталей, що виробляються на дільниці, од.

 Nj - програма запуску деталей j-гo найменування, од;

 tij - штучно-калькуляційний час виконання i-ї операції j-тій деталі, год;  Fj - дійсний фонд часу роботи одиниці устаткування в плановому періоді, 2030 год ;

 КВ1 - коефіцієнт виконання норми часу на першій операції,  KВ1=0,8.

Розрахункове число устаткування КУ, як правило, добове. Тому в кожній операції встановлюється прийняте число устаткування КУ.Р.

Коефіцієнт завантаження устаткування визначається у відсотках по кожній операції технологічного процесу та по дільниці в цілому:

по операціях:

                               (1.2)

по дільниці

                               (1.3)

де no – кількість операцій.

Розрахункова кількість виробничого обладнання  приведена в табл.1.1.

Найменування операції

Устаткування
(модель верстата)

Штучно -

калькуляційний     час, ТШТ.К., год.

Тр,год

КУ.Р.

КУ.П.

Кз,%

Токарна

1512

0,914

4570

2,81

3

93,67

Токарна

1512

1,146

5730

3,53

4

88,25

Токарна з ЧПК

1512Ф3

0,705

3525

2,17

3

72,33

Координатно-розточна

2Е460АФ1

0,237

1185

0,73

1

73

Токарна з ЧПК

1512Ф3

0,509

2545

1,57

2

78,5

Токарна з ЧПК

1512Ф3

0,390

1950

1,2

2

60

Токарна з ЧПК

1512Ф3

0,753

3765

2,32

3

77,33

Всього

4,654

23270

18

79,61

Характеристика виробничого обладнання приведена в табл. 1.2

Устаткування

Норма-тив

(м²)

Ціна

(тис. грн.)

Потуж-ність ел.двигуна (кВт)

Тип


Модель

Габаритні розміри

Масса

К-ть

К

завант

На од.

Всього

На од.

всього

На од.

Всьо

го

Токарний

1512

2875х2660х4100

16500

3

93,67

30

90

190

570

30

90

Токарний

1512

2875х2660х4100

16500

4

88,25

30

90

190

760

30

120

Токарний з ЧПК

1512Ф3

460х4040х4980

26000

3

72,33

35

105

240

720

30

90

Координатно-розточний

2Е460АФ1

4665х3440х4170

17000

1

73

40

40

38

38

3,9

3,9

Токарний з ЧПК

1512Ф3

460х4040х4980

26000

2

78,5

35

70

240

480

30

60

Токарний з ЧПК

1512Ф3

460х4040х4980

26000

2

60

35

70

240

480

30

60

Токарний з ЧПК

1512Ф3

460х4040х4980

26000

3

77,3

35

105

240

720

30

90

Всього

18

430

3768

513,9

1.2. Вибір і розрахунок потреби у підйомно-транспортних засобах

Відповідно до особливостей деталей, характеру між операційних зв’язків і форм організаційно-виробничого процесу, необхідно обирати підйомно-транспортні засоби і розрахувати потребу у них.

При виборі підйомно-транспортних засобів необхідно суворе дотримання зв’язку їхньої роботи і загального ритму виробництва.

Як підйомно-транспортні засоби в механічних цехах з потоковим виробництвом деталей середньої маси доцільно використовувати монорейки, кари  і консольні крани із швидкісними електротельферами або пневматичними підйомниками, рольганги, конвеєри (вертикально - замкнені або підвісні) і т. д.

Характеристика вибраних підйомно-транспортних засобів наведена табл.1.3 (Додаток 4).

Таблиця  1.3  - Інформація про  підйомно-транспортні засоби

Устаткування

Модель устаткування

Габаритні розміри

Маса, кг

Кіль

кість

Потужність електродвигуна одиниці, кВт

Потужність електродвигуна всоьго, кВт

Ціна одиниці, тис.грн

Ціна одиниці, тис.грн

Кран консольний

СКП31

5921

Висота підйому4м  

700

2

2,5

5

80

160

Електрокара

ЕКТ-01

2,8х1,2х1,5

160

2

3,6

7,2

48

96

Всього

4

12,2

256

1.3. Визначення потрібної виробничої площі дільниці

До складу виробничої площі входить площа, яку займають робочі місця (устаткування), конвеєри та інше обладнання, проходи і проїзди між робочими місцями.

Розмір виробничої площі може бути визначений методами збільшення і детального планування.

В курсовій роботі можна обмежитись збільшеним плануванням, при якому розмір виробничої площі механічної дільниці визначається за середнім наділом площі, що припадає на один верстат.

Середній наділ площі на один верстат ураховує наділ площі разом із проходами і проїздами.

Середня площа, яку займає один верстат, може бути прийнята:

- для малих верстатів - 10... 12 м2 (до 1800х800 мм);

- для середніх - 15...25 м2 (до 4000х2000 мм);

- для великих -30...45 м2 (до 8000х4000 мм).

Розмір площі допоміжних і санітарно - побутових приміщень дільниці визначається розрахунковим шляхом (табл. 1.3. – 1.4).

Таблиця  1.4 – Визначення розміру  площі дільниці

[і/п

Службове призначення площі

Норматив

Розмір, м2

1

Основна виробнича

430

430

2

Допоміжна

35%

150,5

3

Санітарно - побутова і адміністративно - господарська

20%

86

Всього

666,5

Таблиця  1.5 – Визначення вартості будівлі дільниці

п/п

Елементи розрахунку

Виробнича

Санітарно - побутова

1

Витрати на 1 м3, грн

100,0

545,0

2

Площа, м2

580,5

86

3

Висота, м

6

2,6

4

Об'єм, м3

3483

223,6

5

Вартість, тис. грн.

348,3

121,862

Всього вартість основних фондів складе 470,162 тис.грн.

1.4. Визначення вартості основних виробничих фондів дільниці і величини амортизаційних відрахувань

Вартість основних виробничих фондів складається з вартості:

 1.  Будинки, споруди та передавальні пристрої.
 2.  Машини та обладнання.
 3.  Транспортні засоби.
 4.  Силові машини та обладнання.
 5.  Інструменти, вимірювальні та регулюючі прилади.
 6.  Інвентарна тара.

Вартість будівлі визначається збільшено в тій частці, яку становить проектована дільниця або потокова лінія:

Вб= (1.4)

де S - площа дільниці (потокової лінії) м2;  Н - висота будівлі, м;  В - вартість 1 м3 виробничого об'єму, грн.

Вб = 470,162 тис.грн.

Вартість групи основних фондів (робочі машини) становить сумарну вартість усіх одиниць устаткування (в тому числі підйомно-транспортного), використаного на дільниці, за їхньою первісною вартістю:

Вв(тр)=Ц(1+атм),  (1.5)

де Ц - ціна верстата, підйомно-транспортного устаткування, грн.; ат - коефіцієнт, що враховує транспортно-заготівельні витрати; для верстатів ат =0,04, для підйомно-транспортного устаткування ат =0,05; ам - коефіцієнт, що враховує витрати на монтаж, для верстатів ам =0,05, для підйомно-транспортного устаткування ам =0,07.

Вб = 3768(1+0,04+0,05)=4107,12 тис.грн.

Втр = 256(1+0,05+0,07)=286,72 тис.грн.

Вартість споруд:

Вс = Вб  0,35.                                           (1.6)

Вс=470,162х0,35=164,57 грн.тис.

Вартість передатних пристроїв:

Вп.п. = (Вб + Вс) 0,15.                                     (1.7)

Впп=(470,162+164,57)х0,15=95,21тис.грн.

Вартість групи основних фондів «силові машини і обладнання» можливо визначити збільшено:

Вс.м=                                (1.8)

де N – загальна потужність усього устаткування, кВт, НN  - норматив вартості 1 кВт, 35 грн.

Вс=35х(513,9+12,2)/1000=18,41 тис.грн.

Для визначення вартості інструментів, вимірювальних та регулюючих приладів необхідно мати їх специфікацію і кількість, а також дані про гуртові ціни. При наближених розрахунках вартість зазначених приладів може становити 8% загальної вартості виробничого і силового устаткування.

Вприл = (Вв + Втр + Вс.м.) . 0,08 .                        (1.9)

                         Вприл= (4107,12+286,72+18,41)х0,08=352,98тис.грн.

Витрати на інструмент та пристрій, які належать до основних фондів, становлять приблизно 10-15%загальної вартості виробничого устаткування дільниці.

Витрати на інструмент і пристосування:

Вінст = (Вв + Втр + Всм. + Вприл) .[0,10...0,15]  .              (1.10)

         Вінст= (4107,12+286,72+18,41+352,98)х0,14=667,13 тис.грн.

Витрати на виробничий інвентар, який належить до основних фондів, дорівнюють приблизно 1.0-0.5% загальної вартості всього устаткування дільниці.

Витрати на виробничий інвентар:

Вінв= (Вв + Втр + Всм. + Вприл+ Вінв) .[0,005...0,01].                (1.11)

            Вінв=(4107,12+286,5+18,41+352,98+667,13)0,008=43,457тис.грн.

Усі витрати заносять до табл. 1.6.

Згідно з Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» основні фонди належать розподілу за такими групами [10].

З метою формування бухгалтерської інформації основні фонди підприємства поділяються на: 

 1.  Будинки, споруди та передавальні пристрої.
 2.  Машини та обладнання.
 3.  Транспортні засоби.
 4.  Силові машини та обладнання.
 5.  Інструменти, вимірювальні та регулюючі прилади.
 6.  Інвентарна тара.

Для нарахування амортизаційних відрахувань рекомендовано застосовувати прямолінійний метод.

Прямолінійний метод – це метод, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об’єкта основних засобів;

Недоліки цього методу полягають у тому, що при його застосуванні не враховується моральний знос об'єкта.

Цей метод може бути використано з застосуванням норм амортизації. Норма амортизаційних відрахувань (На) - це відношення щорічного розміру амортизаційних відрахувань до вартості основних фондів, виражене у відсотках:

                                            (1.12)

З використанням норм щорічна сума амортизаційних відрахувань розраховується за формулою:

                                            (1.13)

 де Вп - початкова вартість основних фондів, грн.; Вл - ліквідаційна вартість основних фондів, грн. в умовах планування цеху Вл = 0; Ткв - строк корисного використання основних фондів, роки.  

Амортизаційні відрахування визначаються для кожної групи основних фондів поквартально (табл. 1.6).

Таблиця  1.6 - Визначення вартості основних фондів та амортизаційних відрахувань

Найменування групи основних фондів

Первісна вартість ,

грн.

Річна норма амортизації,

%

Величина амортизаційних відрахувань,

тис.грн.

Залишкова вартість на кінець року,

тис. грн.

 1.  Будинки, споруди та передавальні пристрої.

729,942

2,5

18,25

711,692

 1.  Верстатне устаткування.

4107,12

6,67

273,94

3833,18

 1.  Підйомнотранспортне устаткування.

286,5

10

28,65

257,85

 1.  Силове електротехнічне обладнання.

18,41

14,29

2,631

15,779

 1.  Вимірювальні  і регулюючі прилади, інструмент і пристрої

1020,11

20

204,022

816,088

 1.  Виробничий інвентар.

43,457

20

8,691

34,766

     Всього

6205,539

536,184

5669,355

Середньорічна вартість основних фондів (Вср.р) розраховується за формулою:

Вср.р= (ВП п.р.+ ВП к.р.) /2,                                        (1.14)

де ВП п.р.- первісна вартість основних фондів на початок рокеу, тис.грн; ВП к.р.первісна вартість основних фондів на кінець року, тис.грн.

   1.5.  Визначення потреби в матеріалах

Матеріали, що використовуються на машинобудівних заводах, поділяються на основні і допоміжні.

До основних належать такі, з яких виготовляються деталі, вузли, вироби.

Допоміжні матеріали використовуються для виробничого процесу, утримання устаткування, господарських і побутових потреб.

Потребу в основних матеріалах розраховують на основі виробничої програми і норм витрат на одиницю виробу.

Для спрощення розрахунків при визначенні вартості основних матеріалів за норму витрат беруть масу заготовки.

Вартість основних матеріалів:

МВос=         (1.15)

де НМ - норма витрат матеріалу на виготовлення виробу, кг; ЦМ - ціна за 1 кг матеріалу, грн.; НВ- маса реалізованих відходів, кг; ЦВ - ціна за 1 кг реалізованих відходів, грн.

У розрахунках приймається оптова ціна (з урахуванням заданого коригувального коефіцієнту) основних матеріалів, ураховуючи транспортно-заготівельні витрати з доставки даного матеріалу до складу підприємства-споживача:

                                    (1.16)

де Цср - оптова ціна матеріалу (основного), грн; km- коефіцієнт транспортно-заготівельних витрат (транспортно-заготівельні витрати в середньому складають 5-8% гуртової ціни, тобто km-3 = 0.05-0.08).

Цм = 6(1+0,06) = 6,36грн.

 

Ціна реалізованих відходів приймається за діючими цінами вторинних матеріалів на базових підприємствах

Результати розрахунків зводяться до табл. 1.7.

Таблиця 1.7 - Розрахунок вартості основних матеріалів

Матеріали

Річна програма випуску, од.

Норма витрат матеріалу

Величина відходів

Вартість основних матеріалів

На одиницю, кг

На річну програму

(гр.2 х гр.З)

Ціна 1 кг, грн.

Загальна вартість,

тис. грн.

(гр.4 х гр.5)

На одиницю, кг

На річну програму (гр.2хгр.7)

Ціна 1 кг, грн.

Загальна вартість, тис. грн.

(гр.8 х гр.9)

На програму, тис.грн

(гр.6 - гр.10)

На одиницю,  грн

(гр. 11 : гр.2)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ХН77ТЮРУ

5000

19

95000

6,36

604,2

50

250000

0,21

525

79,2

15,84

Потребу в допоміжних матеріалах установлюють у розмірі 15% від вартості основних матеріалів та розраховується як на загальну програму, так і на одиницю продукції. Допоміжні матеріали  (МВдоп)  на програму цеху розраховують за формулою:

МВдоп = МВос . 0,15,                                    (1.17)

де МВосматеріальні витрати на основні матеріали, тис.грн

МВдоп=79,2х015=  11,88 тис.грн.

Допоміжні матеріали на одиницю продукції (МВдоп/од) визначимо за формулою:

МВдоп/од = МВдоп  / N.                              (1.18)

МВдоп/од =11,88/5000х1000= 2,376 тис.грн.

       1.6. Визначення величини енергетичних витрат

І.Для виробничих цілей:

1.1. Електроенергія. Річні втрати електроенергії для двигунів цеху (дільниці, лінії), кВт/год.

                                    (1.19)

де Ny - встановлена потужність обладнання механоскладального цеху, кВт, Fд - реальний річний фонд часу роботи обладнання (2030 год); k3 - коефіцієнт завантаження устаткування (0,75...0,85); k0 - коефіцієнт одночасної роботи обладнання, k0 =0.06...0.07; hс - коефіцієнт витрат електроенергії у мережі, hс = 0.94...0.96;  hм -  ККД моторів, hм = 0.85...0.90.

              W=(513,9+12,2)х2030х0,8х0,07/0,95х0,9=69949,76кВт/год

Вартість електроенергії для виробничих потреб:

(1.20)

де Вw - вартість 1 кВт/год енергії, Вw =0,35 грн/кВт-год.

Вв =69949,76х0,35/1000=24,482 тис.грн.

1.2. Вода. Втрати води

,                                                   (1.21)

де q - витрати води на верстату зміну, (15л); с - кількість змін; D - кількість робочих днів на рік (300 днів); о - кількість верстатів, що працюють з охолодженням.

Q= 15х1х300х18/1000=81м3

Вартість річної витрати води, грн.

                                                  (1.22)

де ВQ- вартість 1 м3 води, грн. (3 грн/м3).

Ввод.=81х3/1000=0,243 тис.грн.

1.3. Стисле повітря. При збільшених розрахунках витрати стислого повітря можуть бути прийняті за показниками витрат на один верстат.

На основі загального об'єму повітря, витраченого протягом року, і вартості 1 куб. м. повітря визначають вартість річної витрати стисненого повітря.

На основі загального об'єму повітря, витраченого протягом року, і вартості 1м3 повітря визначають вартість річної витрати стисненого повітря.

,  (1.23)

 Sс.п.= 0,18х1х300х18=972м3

де q – витрати стиснутого повітря на один верстат у зміну, (18м3); - кількість обладнання, що працює на стислому повітрі.

ВС.П.S·Sс.п.,                                    (1.24)

де ВS - вартість 1 м3 стиснутого повітря, ВS = 0,075 грн.

ВС.П.=972х0,075/1000=0,073тис.грн.

ІІ. Для невиробничих цілей

2.1. Електроенергія. Витрата електроенергії для освітлення може бути
визначена на основі її витрати на 1 кв.м. площі будівлі.

Як середню витрату енергії освітлення при збільшених розрахунках беруть 15 Вт/год на 1 м2 площі дільниці. В останню включають службові та побутові приміщення.

,                                      (1.25)

де Sд.заг  - загальна площа будівлі, м2; Вwвартість 1 кВт/год енергії, 0,35 грн/кВт-год; D – середня кількість днів (300 днів).

W=0,015х666,5х0,35х300/1000=1,05тис.грн.

 1.  Вода. Витрата води па побутові потреби визначена з розрахунку: для господарсько-побутових потреб – q1=25 л на кожного робітника за зміну, в гарячих цехах –35 л; для душових – q2= 40 л на споживаючого за зміну, а на підприємствах, де робота викликає сильне забруднення тіла - 60 л; для групових умивальників – q3=3 л на процедуру, в забруднених виробництвах - 5л.

,                          (1.26)

де Ч  - чисельність робітників, що працюють, чол.

Q=(25+40+3)х1х300х19/1000=387,6 л

Вартість річної витрати води, грн.

,                                                   (1.27)

де ВQ - вартість 1 м3 води, грн. (3 грн/м3).

 

Ввод =387,6х3/1000=1,163 тис.грн.

 1.  Пара. Потребу в парі дія опалювання протягом року можна визначити за формулою, т:

,                                                         (1.28)

де q - річна витрата пари на 1 куб. м. будівлі, (25…35 кКал); Н - кількість опалювальних годин за рік (4320 год); V- об'єм будівлі, куб. м; 540 - теплота випарювання, кКал/кг.

Вартість річної потреби пари, грн.:

Вп=К  . ВК (1.29)

де ВК - вартість 1 т пари (ВК = 38 грн).

Q=30х4320х223,6/540х1000=53,664 т

S=53,664х25/1000=1,34 грн.тис.

Опалювальний період береться рівним 180 дням. Для механоскладальних та інструментальних цехів річна витрата пари на 1 куб. м. будови q = 15...20 кКал/год; якщо існує штучна вентиляція, q =25...35 кКал/год.

Результати розрахунків зводяться за формою у табл. 1.8.

Табл.1.8. – Розрахунок вартості витрат на виробництво

Вид енергетичних витрат

Електроенергія

 Вода

Стиснене повітря

   Пара

Для виробничих цілей

24,482

0,243

0,073

-

Для невиробничих цілей

1,05

1,163

-

1,34

2. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН

2.1. Визначення чисельності персоналу дільниці

Чисельності основних виробничих робітників визначається за формулою:

,                                            (2.1)

де    Тм - трудомісткість операцій, год; Fд = 1860 - дійсний річний фонд часу роботи робітника,год;  Кб - коефіцієнт багатоверстатності.

Визначення чисельності основних виробничих робітників за технологічними операціями та інших категорій персоналу дільниці надається в табл.2.1. – табл.2.4.

Табл.2.1. - Визначення чисельності основних виробничих робітників

Найменування операції

Штучно-калькуляційний час,

Тшт.к.,

год/рік

Найменування професії

Тр.год

Кількість робітників, чол

Розрахункова

Прийнята

1.

Токарна

0,914

Токар

4570

2,457

3

2.

Токарна

1,146

Токар

5730

3,081

4

3.

Токарна з ЧПК

0,705

Оператор

3525

1,895

2

4.

Координатно-розточна

0,237

Токар

1185

0,637

1

5.

Токарна з ЧПК

0,509

Оператор

2545

1,368

2

6.

Токарна з ЧПК

0,309

Оператор

1950

1,048

2

7.

Токарна з ЧПК

0,753

Оператор

3765

1,863

2

Всього

4,654

23270

16

Табл.2.2 - Загальні відомості щодо персоналу дільниці

Категорія працюючих

Норматив

Кількість

У % від кількості виробничих робітників

В % від кількості працюючих

1

2

3

4

5

І. Основні виробничі робітники

16

76

66,67

2. Допоміжні робітники по ремонту та обслуговуванню устаткування

15% від п. 1

3

14

12,5

3. Допоміжні робітники не зайняті у виробництві

10% від п. 1

2

10

8,33

4. КСС (керівники, спеціалісти та службовці)

12% від п.(1+2)

3

-

12,5

Всього

24

-

100%

Рівень кваліфікації основних та допоміжних виробничих робітників надається в табл. 2.3. Професія робітників визначається у відповідності до технологічного процесу виготовлення базової деталі. Розподіл по розрядам робітників основної та допоміжної діяльності відбувається студентами самостійно.

Табл.2.3. - Розподіл робітників за розрядами

Професія робітників

Розподіл по розрядам

Найменування професії

Всього

2

3

4

5

6

1.

Токар

3

3

2.

Токар

4

4

3.

Оператор

2

2

4.

Токар

1

1

5.

Оператор

2

2

6.

Оператор

2

2

7.

Оператор

2

2

Допоміжні робітники по ремонту та обслуговуванню устаткування

3

3

Допоміжні робітники не зайняті у виробництві

2

2

2.2. Розрахунок планового фонду заробітної плати та визначення її за категоріями робітників

Основна заробітна плата визначається,  як правило, за відрядною формою оплати праці, а допоміжних – за почасовою та розраховується  

Тарифний фонд оплати праці основних робітників визначається за формулою:

 грн                                     (2.2)

де nкількість найменувань деталей, виготовлених на лінії, од; Ni - річна програма з м деталі, шт.; Т мі - трудомісткість виготовлення і-ї деталі, год; Сj - погодинна тарифна ставка робітника-відрядника j-розряду (ДОДАТОК 4 (табл. 3)).

Тарифний фонд оплати праці допоміжних робітників визначається:

ФОПд.р.об . Fеф . С'j, грн (2.3)

де Чоб - обліковий склад робітників допоміжної діяльності, чол.;  Fеф - ефективний річний фонд часу роботи робітника, год (Fеф =1860 год);  С'j - погодинна тарифна ставка допоміжних робітників  j-го розряду (ДОДАТОК 4 (табл. 2)).

ФОПд.р.=1х1860х8,033/1000= 14,941 тис. грн.

Фонд тарифної заробітної плати складає основну заробітну плату робітників (ДОДАТОК 4 (табл. 3)). 

ФОПд.р.=1х1860х7,951/1000= 14,789 тис. грн.

Річний фонд основної заробітної плати керівників, спеціалістів та службовців (КСС) розраховують на основі місячних окладів, що передбачені штатним розкладом.

Заробітна плата приведена у  табл. 2.4

Табл. 2.4 - Знання про керівників, спеціалістів та службовців

Тип, модель устаткування

Тр,год

чисельність

Розряд

Тарифна ставка

ФОП,тис.грн.

1.

Токар

4570

3

4

8,768

40,1

2.

Токар

5730

4

5

9,354

53,59

3.

Оператор

3525

2

4

8,768

30,90

4.

Токар

1185

1

4

8,768

10,39

5.

Оператор

2545

2

5

9,354

23,80

6.

Оператор

1950

2

4

8,768

17,1

7.

Оператор

3765

2

5

9,354

35,21

Всього

23270

16

211,09

Таблиця 2.5 – Відомості про оклади ІТП

Посада ІТП

Нормативна кіл-ть

Місячній оклад,грн.

Мастер

2

3000

Механік

1

2500

Майстер =3000х12/1000=36000тис.грн.

Механік =2500х12/1000=30000тис.грн.

    Всього = 36000+30000=66000тис.грн.

Табл.2.6 - Формування фонду оплати праці дільниці (цеху)

Категорія працюючих

Основні виробничі робітники

Допоміжні робітники по ремонту та обслуговуванню устаткування

Допоміжні робітники не зайняті у виробництві

КСС

Основна заробітна плата, тис.грн.

211,09

14,941

14,789

66,000

Додаткова заробітна плата, тис.грн

За керівництво бригадою

-

-

-

5,4

За роботу у вечірній час

42,218

-

-

7,2

За навчання учнів

1,2

-

-

-

Оплата відпусток

17,59

1,25

1,23

5,5

Премії

73,88

4,48

2,22

16,5

Усього додаткова заробітна плата

134,89

5,72

3,45

34,6

Загальний фонд заробітної плати, тис. грн.

345,98

20,66

18,24

100,6

Середньооблікова чисельність,чол

16

3

2

3

Середньомісячна заробітна плата одного працівника, грн.

1801,98

573,89

760

2794,44

3.Фінансовий план

Цей розділ курсової роботи дозволяє узагальнити попередні матеріали і показати їх у вартісному виражені.  Під час виконання даного завдання студент повинен подати з відповідними розрахунками калькуляцію собівартості продукції, що випускається (деталь всіх найменувань), сформувати ціну на продукцію, план доходів та витрат.

У заключній частині завдання необхідно розрахувати ключові техніко-економічні показники роботи дільниці за перший рік діяльності, а також потреба в оборотних коштах.

3.1. Складання калькуляції собівартості одиниці продукції Визначення цехових (дільничних) накладних витрат

Основним завданням при визначенні ефективності роботи дільниці, необхідно визначити витрати на виробництво та скласти калькуляцію собівартості одиниці продукції та на плановий обсяг.

Загальновиробничими називають витрати цеху на управління та обслуговування виробництва, які можуть бути віднесені на той чи інший виріб, що випускається в даному цеху.

Таким чином, до складу загальновиробничих витрат належать усі види витрат даного цеху, крім тих, що безпосередньо відносяться на собівартість виробів.

Залежно від характеру утворення загальновиробничі витрати поділяються на дві групи:

 1.  Витрати на утримання і експлуатації устаткування (табл. 3.1.І).
 2.   Витрати на управління (табл. 3.1.ІІ).

Склад і визначення Загальновиробничих  витрат з кожної статті наведені у табл. 3.1.

Витрати пов’язані з виробництвом і збутом продукції визначають собівартість продукції. Планування собівартості здійснюється шляхом розробки планових калькуляцій на одиницю  та на весь випуск товарної продукції.

Собівартість продукції визначається в табл. 3.2.

У курсовій роботі під час розрахунку собівартості одиниці кожної деталі, виробленої на дільниці, статті витрат (загальновиробничі витрати, витрати на збут та адміністративні витрати) розподіляються між виробами пропорційно сумі основної заробітної плати виробничих робітників.

Табл. 3.1. - Склад загальновиробничих витрат

Номер і найменування статті витрат

Визначення витрат, тис.грн

1

2

І. Витрати на  утриманням та експлуатацією устаткування

1. Витрати на виробництво:

24,798

а) на силову електроенергію

24,482

б) стиснене повітря

0,073

в) на воду

0,243

2. Допоміжні матеріали

11,88

3.  Основна заробітна плата допоміжних робітників з обслуговування устаткування

14,941

4. Додаткова заробітна плата допоміжних робітників

5,72

5. Вирахування на соцстрах (37,5%)

7,748

6. Амортизаційні відрахування

509,243

а) на обладнання (металорізальні верстати, підйомно-транспортне обладнання та ін.)

305,221

б) на інструмент та пристрої

204,022

7. Утримання устаткування

1,917

8. Утримання, ремонт, оновлення малоцінного інструменту та пристроїв

1,28

9. Поточний ремонт

17,249

Всього

594,7

ІІ. Витрати на управління

1. Заробітна плата основних робітників

14,788

2. Додаткова заробітна плата допоміжного персоналу

3,45

3. Відрахування на соціальне страхування (37,5%)

6,839

4. Основна заробітна плата КСС

66,000

5. Додаткова заробітна плата КСС

34,6

6. Відрахування на соціальні заходи (37,5%)

37,725

7. Утримання будівель та споруд

3,553

 1.   електроенергія та освітлення;

1,05

б)     вода на побутові потреби;

1,163

в)      пара на опалення;

1,34

г)      матеріали та інші видатки.

21,35

8. Амортизаційні відрахування

26,941

 1.  на будівлі та споруди;

18,25

б)      на інвентар

8,691

9. Поточний ремонт будівель та споруд

76,664

10. Утримання, ремонт і оновлення інвентарю

2,086

Всього

272,65

Величина загальнозаводських витрат визначається у відсотковому відношенні до суми виробничої собівартості (приблизно 35-45%) або на основі заводських даних за коефіцієнтом, що розраховується як відношення суми цих витрат (за кошторисом) до фонду основної заробітної плати основних робітників підприємства.

Величина адміністративних витрат визначається у відсотковому відношенні до виробничої собівартості (приблизно 3-5%), або на основі заводських даних за коефіцієнтом, що розраховується як відношення суми цих витрат до заводської (виробничої) собівартості.

Величина витрат на збут визначається у відсотковому відношенні до виробничої собівартості (приблизно 5-8%).

Розподіл за деталями відбувається за трудомісткістю продукції.

Табл.3.2.- Калькуляція собівартості продукції цеху

Собівартість продукції,тис.

рн..

Показники

На одиницю, грн

На загальний обсяг, тис.грн

1. Основні та допоміжні  матеріали

15,84

79,2

2. Основна заробітна плата основних робітників

42,22

211,09

3.Додаткова заробітна плата основних робітників

26,98

134,89

4. Відрахування на соц. страхування (37,5%)

129,74

129,74

5. Витрати на утримання і експлуатацію устаткування

109,94

549,7

6. Витрати на управління

54,53

272,65

7. Виробнича собівартість

379,25

1377,27

8. Адміністративні витрати

11,38

41,32

9. Витрати на збут

18,96

68,86

10. Повна собівартість

409,59

1487,45

 3.2. Визначення потреби в оборотних коштах

У курсовій роботі необхідно зробити розрахунок необхідних оборотних коштів для забезпечення нормальної роботи дільниці з таких елементів:

 1.   Запас основних матеріалів або заготівок на складі.
 2.   Запас деталей на дільниці.
 3.   Запас готових деталей на дільниці.
 4.   Запас малоцінного інструменту і пристосувань у експлуатації.

Норматив оборотних коштів в основних матеріалах на складі визначається виходячи із їх річних витрат і норми запасів складу:

                          (3.1)

де Со.м. - вартість основних матеріалів на річний обсяг випуску продукції, тис.грн; Но.м.- норма запасів матеріалу на складі, діб (Но.м. = 22,5 діб).

Норматив оборотних коштів у готовій продукції на складі визначається:

                          (3.2)

де Св  - виробнича собівартість продукції, тис.грн; Нг.п.- норма запасів готової продукції  на складі, діб (Нг.п. = 10 діб).

Норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві визначається:

                          (3.3)

де Св - випуск продукції за виробничою собівартістю, грн.; Ннв. норма незавершеного виробництва, діб  (Нн.в. = 3 доби).

Результати розрахунків щодо потреби в оборотних коштах заносяться до табл. 3.3.

Табл. 3.3 - Визначення потреби в оборотних коштах

Елементи оборотних коштів

Розрахункова формула

Значення, тис. грн.

1

2

3

Норматив оборотних коштів в основних матеріалах

4,95

Норматив оборотних коштів у готовій продукції

38,26

Норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві

11,48

Всього

54,69

3.3. Складання плану доходів і витрат

 В курсовій роботі необхідно визначити показники доходів та витрат роботи дільниці за рік.

При плануванні доходів і витрат важливо визначити той момент, коли підприємство зможе отримати прибуток. Ця інформація також необхідна для розрахунку ефективності планування проекту.

Під час здійснення проекту необхідно знати, скільки потрібно коштів для підтримки нового проекту на початковому етапі.

Тому необхідно розрахувати суму прибутку при заданому обсязі виробництва і ціну (по кожному виробу), з якою можна досягти беззбитковості діяльності у перший рік.

Для цього необхідно визначити ціну виробу (виробів), що випускає цех. Формула ціни записується таким чином:

,                               (3.4)

де П - прибуток при заданому обсязі виробництва для конкретної деталі за певний період, тис.грн; N - виробнича програма для деталі за певний період, од; Вп - умовно - постійні витрати у складі собівартості деталі за певний період, тис.грн,  Вп/3 - питомі змінні витрати на одиницю продукції у складі собівартості деталі, грн.

,

Умовно - постійні витрати - це витрати, які не залежать від обсягу виробництва. А визначаються виробничою потужністю підприємства. До них відносяться заробітна плата управлінського персоналу, амортизаційні відрахування (крім амортизаційних відрахувань по основному технологічному устаткуванню), енергетичні витрати для невиробничих цілей, адміністративні і збутові витрати.

Змінні витрати - це витрати, які залежать від обсягу виробництва і визначаються витратами праці основних робітників, матеріальні витрати на основні матеріали, витрати на  утримання і експлуатації устаткування.

Змінні витрати, що припадають на одиницю продукції називаються питомими умовно-змінними витратами. Вони розраховуються шляхом відношення змінних витрат до запланованого обсягу виробництва.

Прийнявши за вихідний момент розрахунку те положення, що сума прибутку за певний період діяльності не повинна бути менше загального розміру капітальних вкладень, він визначається за формулою:

П= екв  . К,                                             (3.5)

П = 0,35х(5669,355+54,69/5724,045) = 2003,42 тис.грн.

де П1 - сума прибутку за  здійснення проекту; К – капіталовкладення у проект; екв - коефіцієнт мінімальної прибутковості коштів, що здійснюються за проектом, приймається в розмірі 15 – 35 % за рік без урахування податкових виплат (0,15-0,35).

К = Вср + ОК,                                            (3.6)

де Вср – вартість основних виробничих фондів, тис.грн; ОК -                                             потреба в оборотних коштах (за розрахованим нормативом), тис.грн.

Виручка від реалізації продукції (В) визначається у розрахунку на плановий обсяг виробництва, тис.грн:

В= Ц  . N.                                             (3.7)

В = (918,13 х 5000 )/1000 = 4590,65 тис.грн.

Пост.витрати =1487,45-0,22=1487,23

Структура цього документу досить проста і включає показники, наведені в табл. 3.4.

Витрати на виробництво визначаються за повною собівартістю (табл. 3.4) та включають:

Табл. 3.4. - План доходів і витрат

Показники, тис. грн.

Всього, тис.грн

1. Виручка від реалізації

4590,65

2. Витрати на виробництво реалізованої продукції, у тому числі

1487,45

3. Прибуток від реалізації (ряд 1 - ряд 2)

6078,1

4. Податок на прибуток (25%)

1519,53

5. Чистий прибуток (ряд 3 - ряд 4)

4558,57

6.Частка прибутку у виручці від реалізації (ряд 5 : ряд 1)

0,993

4. Ключові техніко - економічні показники роботи підприємства (дільниці)

Для визначення основних результатів розрахунку діяльності дільниці (цеху), необхідно розрахувати основні техніко-економічні показники, до яких належать:

1. Загальна ефективність капіталовкладень.

Загальна (абсолютна) ефективність капіталовкладень показує відношення ефекту до всій суми капітальних вкладень, що включає середньорічну вартість основних фондів та оборотних коштів та розраховується за формулою:

                                (4.1)

де К - капітальні вкладення для здійснення проекту, тис.грн; ЧП – чистий прибуток дільниці (цеху), тис.грн.

2.Собівартість продукції.

2.1. Виробнича  собівартість продукції.

До виробничих собівартості в) належать витрати на основні та допоміжні матеріали, витрати на оплату праці основних робітників,  витрати на утримання, обслуговування та ремонт технологічного обладнання та витратами на управління виробництвом (табл. 3.2).

2.2. Повна собівартість продукції.

Повна собівартість виробленої продукції п) включає виробничу собівартість, загальнозаводські витрати, витрати на збут та адміністративні витрати (табл.3.2).

Сп = 409,59

3.Оцінка ефективності використання основних фондів дільниці.

3.1. Фондовіддача основних фондів дільниці (цеху).

Фондовіддача - випуск продукції на 1 грн. вартості виробничих фондів,
визначається відношенням обсягу випущеної (реалізованої) продукції (
N) за певний період (рік) до загальної середньорічної вартості всіх основних виробничих фондів, тобто

                                                (4.4)

де Вср – середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис.грн; В – виручка від реалізації продукції підприємства (цеху), тис.грн.

3.2. Фондомісткість  основних фондів дільниці (цеху).

Фондомісткість продукції (Фм) визначається відношенням середньорічної вартості ОФ до обсягу випущеної товарної продукції за певний період (рік).

                                                (4.5)

3.3.Виробнича потужність цеху.

Виробнича потужність - максимально можливий річний обсяг випуску
продукції.

, (4.6)

де Кдз - дійсний коефіцієнт завантаження устаткування;  Кнз - нормативний коефіцієнт завантаження устаткування; Кпер- коефіцієнт перевищення норм, Кпер =1,1; N  - програма випуску, од.

=6218 од.

4. Оборотні кошти дільниці.

4.1. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів (kоб) - визначається відношенням суми реалізованої за даний період продукції  (В) до середнього залишку оборотних коштів (ОК) за цей період:

= 4590,65/54,69  = 83,94 об                                              (4.7)

4.2.Середня тривалість обороту оборотних коштів.

Тривалість обороту оборотних коштів (оборотність у днях) за рік об) визначається відношенням тривалістю  планового періоду к) та коефіцієнту оборотності (kоб) :

. = 360/83,94 = 4,29                                            (4.8)

При визначені показників оборотності коштів число днів в періоді приймається рівним: за рік -360, за півроку - 180, за квартал - 90, за місяць - 30.

5. Середньодобову потребу дільниці в основних матеріалах.

Середньодобову потребу дільниці в основних матеріалах Мп можна розрахувати за формулою:

   = 79,2/360=0,22                            (4.9)

де М - потреба у даному виді матеріалу на запланований період (рік) у натуральному виражені; Дк - чисто календарних днів у періоді (360 днів).

6. Прибуток від реалізації.

Прибуток – визначається шляхом визначення різниці між обсягом реалізації продукції та витратами на її виробництво (табл. 3.4).

П =6078,1 тис.грн

7.Рентабельність діяльності цеху. Рентабельність - показник ефективності виробництва, яка характеризується відношенням між кінцевими результатами виробничо-господарської діяльності і витратами на виробництво продукції.

7.1. Загальний рівень рентабельності виробництва ( Рвир) - розраховують як відношення прибутку від реалізації до суми середньорічної вартості основних виробничих фондів і нормованих оборотних коштів, тобто:

= 4558,57/(5669,355+54,69)= 79,64                                (4.10)

де Пр – прибуток від реалізації продукції, тис.грн; Вср - середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис.грн; ОК - середньорічна вартість нормованих оборотних коштів, тис.грн.

7.2.Рентабельність продукції Рпр розраховується як відношення прибутку від реалізації продукції, який отримали від реалізації даного виду продукції (Пр) до повної собівартості Сп, тобто:

= 6078,1/1487,45 =408,63                                (4.11)

Цей показник характеризується ефективністю використання поточних витрат на виробництво і використовуєгься для порівняння результатів і витрат за конкретними видами   продукції.   Найважливішими   факторами   підвищення   рентабельності виробництва з зниження собівартості і підвищення якості продукції, зниження втрат матеріальних і трудових ресурсів, покращення використання устаткування.

8.Окупність капітальних вкладень у проект.

Строк окупності капітальних вкладень за проектом розраховується за такою формулою

                                       (4.12)

де К - сума коштів, спрямованих на реалізацію проекту, та включає суму вартості основних виробничих фондів за проектом і нормованих оборотних коштів; ЧП середня сума чистого прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства за рік, тис.грн.

 При цьому обов'язкове виконання умови:

Ток.р     <  Ток.н                                        (4.13)

Рекомендоване значення Ток.н - не більше п’яти років.

Якщо дана умова згідно з проведеними розрахунками, не виконується, це означає, що практичне здійснення проекту не буде ефективним і йому загрожує збитковість.

Результати розрахунків ключових техніко-економічних показників заносять до табл.4.1

Табл. 4.1- Ключові техніко-економічні показники роботи дільниці, що проектується

Найменування показників

Одиниця вимірювання

Значення

1

2

3

1. Загальна ефективність капітальних вкладень за проектом (Е)

1,06

2. Виробнича собівартість  Деталь 1, в)

тис.грн.

1377,27

 Виробнича собівартість одиниці продукції Деталь 1, в/од)

грн

379,25

3. Повна собівартість Деталь 1,  п)

тис.грн

1487,45

Повна собівартість одиниці продукції Деталь 1, п/од)

грн

409,59

4. Фондовіддача в)

грн./грн.

0,81

5. Фондомісткість (Фм)

грн./грн.

1,23

6. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів ( kоб)

об.

83,94

7. Середня тривалість обороту оборотних коштів  (Тоб)

дні

4,29

8. Середньодобова потреба в основних матеріалах (Мп)

грн./добу

0,22

9. Запланована сума прибутку від реалізації р)

тис. грн.

4590,65

10. Рентабельність виробництва в)

%

79,64

11. Рентабельність продукції пр)

%

408,63

12. Норматив оборотних коштів з основних матеріалів

тис.грн

4,95

5.ОЦІНКА СТРОКІВ ПОВЕРНЕННЯ ПОЗИКОВІХ КОШТІВ ТА ОКУПНОСТІ ПРОЕКТУ

У курсовій роботі необхідно визначити строк повернення позикових коштів, отриманих у вигляді довгострокового кредиту в банку.

Довгостроковий кредит можна отримати для закупівлі необхідного устаткування для здійснення проекту.

Крім того, необхідно розрахувати загальній строк окупності капітальних вкладень, витрачених на здійснення проекту.

Строк окупності капітальних вкладень за проектом розраховується за таким виразом:

Тпк= Кпр/ Пз.ср= 5669,355+54,69/4558,57= 1,26

Де Кпр – сума коштів, спрямованих на реалізацію підприємницького проекту, тис. грн.;  Кпр- включає суму вартості основних виробничих фондів за проектом і нормованих оборотних  коштів.

При цьому обов язкове виконання умови:

Ток.р.≤ Ток.н

1,26≤5

Умова виконується, тобто здійснений проект ефективний.

Література

Нормативна та інструктивна література

 1.  Господарський кодекс України // Офіційний текст.-К.: Кондор, 2004-208 с.
 2.  Закон України «Про власність»// Відомості Верховної Ради України. - 1991.- №20.
 3.  Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність»// Урядовий кур’єр. – 1999. – 1 вересня.
 4.  Закон України «Про господарські товариства» // Відомості Верховної Ради України. - 1991.- №49.
 5.  Закон України «Про оплату праці» // Галицькі контракти. - 1995.- №21.
 6.  Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств». Збірник систематизованого законодавства // Бухгалтерія. – 2003. - №1.
 7.  Закон України «Про інвестиційну діяльність»// Відомості Верховної Ради України.-1991.- №47.
 8.  Основні положення про склад витрат виробництва (обігу) і формування фінансових результатів на підприємстві і в організаціях України. / Урядовий кур’єр. - 1993.- 12 жовтня.

 1.  Великанов K.M., Власов В.Ф., Карандашева К.С. Экономика и организация производства в дипломних проектах. Л., 1977.
 2.  Егоров М.К. Основы проектирования машиностроительных заводов. Гл.З, 5, 12, 13.-М., 1969.

3. Загородній П.Г., Павлішевський I.B. Бізнес-план (планування
підприємницьких проектів). Лвів, Бомтекс. 1993 г.

4. Организация, планирование и управление предприятиями машиностроения. Учеб. для студ. машиностроит. спец. вузов./ И.М. Разумов, Л.А. Глаголева и др. - М.: Машиностроение, 1982.

5. Организация, планирование и управление машиностроительным
предприятием. Учеб. пособие для вузов/ П.С.Сачко. И.М.Бабук и др. -М.: Высш. шк., 1988.

6. Организация и планирование машиностроительного производства / Под ред. Бабука – Минск: Вышейш. шк., – 1991.

7. Організація виробництва: Навч. посібник для вуз./ В.О.Онищенко, О.В.Редкін, А.С.Старовірець, В.Я.Чевганова. – К.Ж Лібра, 2005. – 336 с.

8. Организация и планирование приборостроительного производства. Управление предприятием: Учебное пособие для вузов / Под ред.. Н.М. Ліча, А.Э. Розенплентера. – К.:Вища шк. Головне видавництво, 1986. – 344 с.

9. Организация, планирование и управление машиностроительным предприятием. Учеб. пособие для вузов / Н.С. Сачко, И.М. Бабук и др. – М.: Высш. шк., 1988. – 271 с.

10. Петрович Й.М., Захарчин Г.М., Буняк С.О. Організація виробництва: практикум. - Львів:Магнолія плюс, 2004. – 400 с.

11. Планирование на предприятии: Учебник / А.И. Ильин. – Мн.:Новое знание, 2003. – 4-е узд., стереотип. – 635 с.

12. Плоткін Я.Д., Янушкевич О.К. Організація і планування виробництва на машинобудівному підприємстві: Навч. видання. – Львів: Світ, 1996. – 352 с.

13. Методичних рекомендаціях щодо виконання індивідуальних завдань з курсу «Організація, планування та управління виробництва» / Укл. Максимова О.С. - Кривий Ріг: КТУ, 2009. – 28 с.

14. Расчеты экономической эффективности новой техники: Справочник / Под общ. ред. К.М. Великанова. – Л.: Машиностроение, 1990.- 448 с.

15. Руденко Л.О. Проектирование технологических процесов в машиностроении. – К.: Высш. школа, 1993. – 414 с.

16. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. 3-є вид. – К.:Каравела, 2008. – 352 с.

17. Фатхутдинов Р.А. Организация производства. – М.: Инфра – М, 2002.-672с.

18.  Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. -  2-е вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2005. – 662 с.

19.Швайка Л.А. Планування діяльності підприємства: Навчальний посібник. – Львів:»Магнолія плюс», 2004. – 268 с.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

84214. ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ СЫПНОЙ ТИФ И ТУЛЯРЕМИЯ 25.77 KB
  Источником заболевания и резервуаром риккетсии является больной человек а переносчиком платяная иногда головная вошь. Инкубационный период продолжается 10 12 дней затем начинается лихорадочный период заболевания который сопровождается поражением микроциркуляторного русла. В головном мозге сыпнотифозные узелки образуются на 2й недели и исчезают в начале 6й недели заболевания. Источником заболевания являются грызуны через которых контактным воздушнокапельным воздушным путем иногда пищевым передается Trncisell tulrense.
84215. ЧУМА И СИБИРСКАЯ ЯЗВА 25.86 KB
  Чума типичный антропозоопоз. Возможны 2 пути заражения человека: чаще от больных грызунов при укусе блох бубонная или кожнобубонная чума реже воздушнокапельным путем от больного человека с чумной пневмонии первичнолегочная чума. Характерна гематомная генерализация возбудителя чума течет как сепсис так как не хватает эндоцитобиоза и гуморального иммунитета.
84216. ДЕТСКИЕ ИНФЕКЦИИ. СКАРЛАТИНА 24.72 KB
  scrltum багровый пурпурный одна из форм стрептококковой инфекции в виде острого инфекционного заболевания с местными воспалительными изменениями преимущественно в зеве сопровождается типичной распространенной сыпью. Может развиться сеспис ведь аллергические изменения повышают проницаемость тканевых барьеров и сосудистого русла а это способствует инвазии стрептококка в органы. Общие изменения проявляются сыпью. В коже наблюдается полнокровие периваскулярные инфильтраты отек экссудация а в поверхностных слоях эпителия чаще...
84217. ДЕТСКИЕ ИНФЕКЦИИ. ДИФТЕРИЯ 24.34 KB
  ДИФТЕРИЯ Определение дифтерии. Палочка дифтерии относится к семейству коринобактерий выделяющих экзотоксин который подавляет биосинтез ферментов дыхательного цикла и поэтому парализует дыхание. Фибрикозная пленка долго не отторгается поэтому дифтерический тип воспаления при дифтерии всегда сопровождается общими изменениями зависящими от возможности длительного всасывания токсина. Выделяют ранний паралич сердца при дифтерии когда миокардит развивается в начале 2й недели болезни и приводит к смерти от острой сердечной недостаточности.
84218. ДЕТСКИЕ ИНФЕКЦИИ. КОРЬ 23.96 KB
  Возбудитель кори РНКсодержащий вирус относится к микровирусам размером 150 нм. Передача осуществляется воздушно капельным путем когда вирус попадает в верхние дыхательные пути. Вначале в эпителии акулетных оболочек вирус вызывает дистрофические изменения а затем проникает в кровь что влечет за собой кратковременную вирусению. Затем вирус расселяется в лимфоидной ткани и вызывает ее иммунную перестройку.
84219. БОЛЕЗНИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ. САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 26.47 KB
  САХАРНЫЙ ДИАБЕТ Определение. Осложнения Сахарный диабет сахарная болезнь заболевание обусловленное относительной или абсолютной недостаточностью инсулина. Выделяют следующие виды сахарного диабета: спонтанный вторичный диабет беременных и системный субклинический. Спонтанный вид сахарного диабета включает диабет I типа инсулинзависимый и диабет II типа инсулиннезависимый.
84220. БОЛЕЗНИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ. ЗАБОЛЕВАНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 23.89 KB
  ЗАБОЛЕВАНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ Определение зоба. Классификация Зоб Хашимото зоб Риделя Среди заболеваний щитовидной железы различают зоб струма тиреоидиты и опухоли. Зоб струма заболевание щитовидной железы при котором приисходит диффузное диффузный зоб или узловатое узловатый зоб ее увеличение. Также выделяют диффузноузловатый смешанный зоб.
84221. УЛЬТРАСТРУКТУРНАЯ ПАТОЛОГИЯ КЛЕТКИ 29.59 KB
  В электронном микроскопе определяются многочисленные структуры органеллы необходимые для метаболизма клетки. Такие клетки известны как онкоциты они имеют обильную цитоплазму ядро в них часто отодвинуто к периферии. уменьшение его размеров сопровождается снижением белковосинтетической функции клетки при голодании болезнях печени старении.
84222. ПОВРЕЖДЕНИЯ.ПАРЕНХИМАТОЗНЫЕ ДИСТРОФИИ 24.17 KB
  Среди механизмов ведущих к развитию характерных для дистрофий изменений различают инфильтрацию декомпозицию фанероз извращенный синтез и трансформацию. Извращенный синтез это синтез в клетках или в тканях веществ не встречающихся в них в норме. К ним относятся: синтез аномального белка амилоида в клетке и образование аномальных белковополисахаридных комплексов амилоида в межклеточном веществе синтез белка алкогольного гиалина гепатоцитом синтез гликогена в эпителии узкого сегмента нефрона при сахарном диабете. При набухании...