84990

О культуре здоровья и безопасности школьника

Конспект урока

Безопасность труда и охрана жизнедеятельности

Сформировать у учащихся общее понятие о здоровье и здоровом образе жизни. Обозначить основные составляющие здорового образа жизни; выработать убеждения в том что режим дня является определяющей составляющей здорового образа жизни. Общие понятия о здоровом образе жизни и его составляющих. Режим дня как определяющая составляющая здорового образа жизни.

Русский

2015-03-23

28.04 KB

0 чел.

Урок 15. О культуре здоровья и безопасности школьника

Цель урока. Сформировать у учащихся общее понятие о здоровье и здоровом образе жизни. Обозначить основные составляющие здорового образа жизни; выработать убеждения в том, что режим дня является определяющей составляющей здорового образа жизни.

Изучаемые вопросы

  1.  Общее понятие о здоровье.
  2.  Общие понятия о здоровом образе жизни и его составляющих.
  3.  Режим дня как определяющая составляющая здорового образа жизни.

Изложение учебного материала

  1.  Дать учащимся определение здоровья. Отметить, что здоровье человека связано с его повседневной жизнедеятельностью, а значит, и с личной безопасностью. От того, как человек организует свою жизнедеятельность, зависит его благополучие, а значит, и здоровье.
  2.  Раскрыть учащимся понятие «здоровый образ жизни» и его составляющие. Перечислить основные составляющие здорового образа жизни, которые являются определяющими для учащихся в этом возрасте: режим дня, двигательная активность и закаливание организма, рациональное питание и профилактика вредных привычек.
  3.  Заострить внимание учащихся на том, что режим дня является ключевым элементом здорового образа жизни. В сутках 24 ч, и от того, как они будут рационально распределены в режиме дня, зависит эффективность здорового образа жизни.Дать определение режима. Обратить внимание учащихся на важность правильного сочетания умственной и физической нагрузки, чередование нагрузок и отдыха; на тот факт, что человек устает не тогда, когда много работает, а когда плохо организует свою работу.

В заключение подвести учащихся к выводу, что учебную нагрузку, занятия физической культурой и спортом следует равномерно распределять, обеспечивая правильное чередование умственной и физической работы на каждый день, неделю, месяц. При планировании нагрузки следует выделять столько времени, сколько необходимо, чтобы полностью восстановить силы, хорошее настроение и работоспособность.

Отдыхать необходимо после занятий в школе, перед выполнением домашних заданий, перед едой. Небольшой отдых должен предшествовать каждому новому виду работы или занятий. Подчеркнуть особое значение сна для ежедневного отдыха. Сон нельзя заменить ничем, он не компенсируется.

Контрольные вопросы

  1.  Какие элементы жизнедеятельности человека являются составляющими здорового образа жизни?
  2.  Какие элементы определяют режим дня школьника?
  3.  Для чего нужен короткий отдых перед началом новой работы?

Домашнее задание

Проанализируйте свой режим жизнедеятельности, определите, можно ли его улучшить и за счет чего.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55628. Головні річкові системи та басейни річок України 123.5 KB
  Мета: навчальна: ознайомити учнів із поняттям річка басейн річки частинами річки та основними річками України їх назвами розташуванням та напрямком течії навчати користуватись географічною картою; розвиваюча...
55629. Основні річкові системи України 35.5 KB
  Мета: ознайомити учнів з особливостями річкової мережі України її залежністю від клімату й рельєфу; формувати вміння характеризувати річки за типовим планом; характеризувати екологічні проблеми річок перспективи їх розв’язання...
55630. Від роду до роду нема переводу – коріння міцне 46 KB
  Де найкраще місце на землі Де зелені змори яворів Заступили неба синій став На стежині сонце я зустрів Привітав його і запитав: Всі народи бачиш ти з висот Всі долини і гірські шпилі Де ж найкращий на землі народ Де ж найкраще місце на землі Ведуча. Ведуча.
55631. Роде мій красний, роде мій прекрасний 104 KB
  Підготувати інсценізації казки Колобок Декламатори. Казка Колобок Наперед виходять Дід Баба Мати Батько Колобок ведучий. Так і прозвали його Колобок. Та й покотився Колобок по дорозі.
55632. Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія 1.2 MB
  Додаток Кожен учень отримує картку з певною буквою алфавіту виконує завдання запропоновані на картці а потім захищає свою букву. Це завдання можна використати при повторенні даної теми при підготовці до контрольної роботи а також як завдання на контрольну роботу.
55633. РІДНА МОВА В ПЕДАГОГІЧНІЙ СИСТЕМІ К.Д.УШИНСЬКОГО І В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ 95.5 KB
  Ушинський надавав питанням вивчення рідної мови розвитку в дітей природженої здібності яку називають даром слова. Навчати дітей рідної мови радив на кращих зразках народної творчості билинах піснях казках...
55635. Римська республіка у ІІ-І ст. до н.е 182.5 KB
  Мета: ознайомити учнів із протиріччями римського суспільства в II ст. до н.е, політичною ситуацією в Римі в І ст. до н.е; розвивати вміння аналізувати діяльність історичних осіб(реформаторська діяльність братів Граків, диктатура Сулли); розглянути причини і перебіг повстання Спартака...
55636. Правовий ринг 39 KB
  Цією мовою розмовляли Юлій Цезар і Цицерон, Юліан Клавдій і Корнелій.У V ст.вона стала вмирати. Цією мовою написані «Пакти й Конституції законів та вольностей Війська Запорозького. Сьогодні цією мовою користується медицина.(Латинська).