84995

Первая медицинская помощь при различных видах повреждений

Конспект урока

Безопасность труда и охрана жизнедеятельности

Познакомить учащихся с назначением и содержанием первой медицинской помощи. Разобрать последовательность в оказании первой медицинской помощи: довести но них рекомендации службы скорой медицинской помощи в каких ситуациях необходимо вызывать скорую медицинскую помощь. Общие правила в последовательности оказания первой медицинской помощи. Подчеркнуть что от своевременности и качества оказания первой медицинской помощи в значительной степени зависит дальнейшее состояние здоровья пострадавшего и даже его жизнь.

Русский

2015-03-23

28.12 KB

1 чел.

 1.  

Урок 22. Первая медицинская помощь при различных видах повреждений

Цель урока. Познакомить учащихся с назначением и содержанием первой медицинской помощи. Разобрать последовательность в оказании первой медицинской помощи: довести но них рекомендации службы скорой медицинской помощи, в каких ситуациях необходимо вызывать скорую медицинскую помощь. Сформировать у них убеждение, что первая медицинская помощь очень важный элемент для сохранения здоровья, но она не заменяет квалифицированную медицинскую помощь.

Изучаемые вопросы

 1.  Первая медицинская помощь и ее предназначение.
 2.  Общие правила в последовательности оказания первой медицинской помощи.
 3.  В каких ситуациях необходимо вызывать скорую медицинскую помощь.

Изложение учебного материала

1. Объяснить учащимся, что такое первая медицинская помощь.

Подчеркнуть, что от своевременности и качества оказания первой медицинской помощи в значительной степени зависит дальнейшее состояние здоровья пострадавшего и даже его жизнь.

2. Обратить внимание учащихся на то, что существует несколько общих правил в последовательности оказания первой медицинской помощи.

 1.  Определить, что произошло, каковы последствия несчастного случая и необходимо ли немедленно вызвать скорую помощь.
 2.  Вызвать скорую медицинскую помощь, если это необходимо.
 3.  Приступить к оказанию первой медицинской помощи пострадавшему до прибытия скорой медицинской помощи.

3. Подчеркнуть, что не во всяких ситуациях следует вызывать скорую помощь. В некоторых случаях достаточно после оказания первой помощи довести пострадавшего до дома или ближайшего медицинского пункта.

По рекомендациям службы скорой медицинской помощи вызов к пострадавшему необходим в следующих ситуациях:

 1.  бессознательное состояние;
 2.  затруднение дыхания;
 3.  сильное кровотечение;
 4.  отравление;
 5.  травмы головы;
 6.  перелом костей.

В заключение напомнить учащимся, что для вызова скорой медицинской помощи по телефону необходимо набрать номер 03, сообщить диспетчеру точный адрес происшествия (название улицы, номера дома и квартиры), рассказать кратко, что произошло.

Контрольные вопросы

 1.  Что такое первая медицинская помощь и в каких случаях она необходима?
 2.  Какая последовательность соблюдается при оказании первой медицинской помощи?
 3.  В каких случаях рекомендуется вызывать скорую медицинскую помощь?

Домашнее задание

 1.  Изучите § 7.1 учебника.
 2.  Составьте примерный набор предметов, который должен входить в домашнюю аптечку первой помощи.

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

73973. Українсько – болгарські відносини в 90-х роках ХХ століття 109 KB
  Обґрунтовується висновок що реалізація сучасної української державної політики щодо національних меншин відбувається в руслі демократичного визнання рівних політичних соціальних економічних та культурних прав і свобод усіх громадян України незалежно від їх етнічної приналежності. У досліджуваний період було закладено основи системи реґіональної співпраці України та Болгарії. Матеріали та висновки які містяться в роботі можуть бути використані для підготовки узагальнюючої роботи з історії українськоболгарських відносин у курсах історії...
73974. НАЦІОНАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ ТА СПРОБИ ВІДНОВЛЕННЯ ЧЕСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ (КІНЕЦЬ XVIII - ПЕРША ПОЛОВИНА XIX ст.) 224.5 KB
  Освічений абсолютизм майже повністю знищив рештки чеської державності. Вважаючись осібним королівством, що мало власного монарха, увінчаного короною Св. Вацлава, Чехія фактично опинилася в становищі однієї з багатьох провінцій Габсбурзької монархії. Нею керували центральні австрійські інституції та місцеві чиновники, яких призначав уряд.
73976. ВЕЛИКОМОРАВСЬКА ДЕРЖАВА 1.87 MB
  У процесі переселення племен родоплемінні звязки порушувались, і на нових місцях виникали територіальні обєднання, а не родові общини.
73977. НФЧС та визначення шляхів розвитку ЧСР (1945-1948) 224 KB
  При цьому КПЧ мала такий сильний додатковий аргумент як активна підтримка її з боку СРСР який багато зробив для відновлення ЧСР в довоєнних кордонах. Це викликало в керівництві КПЧ побоювання саботажу з його боку та спричиняло дії з реорганізації Міністерства внутрішніх справ держбезпеки та інших. Проте ступінь впливу КПЧ в армії не був однозначним.
73978. Югославія в роки Другої світової війни 117 KB
  У Югославії пожвавилася діяльність різних націоналістичних угруповань: сербського Збору хорватських усташів македонського ВМРО німецького культурбунду та ін. ускладнила становище Югославії що спонукало врештірешт уряд Д. Гітлер віддав командуванню німецької армії наказ підготувати й завдати удару по Югославії. в Белграді був підписаний акт про капітуляцію Югославії.
73979. МУРАВЬЁВА Т.В. МИФЫ СЛАВЯН И НАРОДОВ СЕВЕРА 471.5 KB
  Король желая еще хоть раз увидеть незабвенную супругу послал за паном Твардовским и повелел ему силою своего волшебства вызвать тень покойной королевы. Король простер к ней руки и рванулся из магического крута. Однако чешские короли правившие в IX XIV веках называли себя Пржемысловичами и возводили свой род к легендарному Пржемыслу В XI веке король Вратислав П в зале своего дворца в Вышеграде выставил для всеобщего обозрения лапти Пржемысла. Король Ячменек Правил некогда в Чехии король Святопулк человек жестокий и нечестивый.
73981. Режим «народної демократії» в Польщі (1945-1948) 258.5 KB
  Зі створенням ПОРП у країні фактично розпочався процес формування тоталітарного політичного режиму. Узявши за взірець сталінську модель соціалізму керівництво ПОРП намагалося силовими методами в надзвичайно стислі строки здійснити перебудову польського суспільства.