84999

Жилище человека и особенности его жизнеобеспечения

Конспект урока

Безопасность труда и охрана жизнедеятельности

Напомнить бытовые приборы используемые в повседневной жизни заострить внимание учащихся на необходимости соблюдения правил эксплуатации систем жизнеобеспечения и бытовых приборов для обеспечения личной безопасности и безопасности окружающих. Необходимость соблюдения правил эксплуатации систем жизнеобеспечения дома квартиры и бытовых приборов для гарантии личной безопасности и безопасности окружающих. Обратить внимание учащихся что появление в жилище все новых различных приборов потребует от человека другого отношения к своему дому и иных...

Русский

2015-03-23

28.05 KB

2 чел.

  1.  

Урок 2. Жилище человека и особенности его жизнеобеспечения

Цель урока. Систематизировать знания учащихся по особенностям жизнеобеспечения современного дома (квартиры) в городе, обратив их внимание на водопровод, газ, электричество и канализацию.

Напомнить бытовые приборы, используемые в повседневной жизни, заострить внимание учащихся на необходимости соблюдения правил эксплуатации систем жизнеобеспечения и бытовых приборов для обеспечения личной безопасности и безопасности окружающих.

Изучаемые вопросы

  1.  Основные системы жизнеобеспечения городского дома (квартиры) и их предназначение.
  2.  Основные бытовые приборы, используемые горожанином в повседневной жизни.
  3.  Необходимость соблюдения правил эксплуатации систем жизнеобеспечения дома (квартиры) и бытовых приборов для гарантии личной безопасности и безопасности окружающих.

Изложение учебного материала

Данный урок проводится в форме беседы.

1. Дать обоснование темы урока, указав, что в настоящее время квартира горожанина уже в среднем городе в основном обеспечивается холодной и горячей водой, бытовым газом, имеет канализацию и электрифицирована.

Обратить внимание учащихся, что появление в жилище все новых различных приборов потребует от человека другого отношения к своему дому и иных обязанностей в области обеспечения безопасности. Чтобы обезопасить себя и свое жилище при использовании оборудования и приборов в повседневной жизни, человек должен хорошо знать и соблюдать правила их эксплуатации, так как несоблюдение их может привести к беде.

2. Поставить перед учащимися следующие вопросы:

  1.  Какое оборудование и бытовые приборы имеются в вашем доме (квартире)?
  2.  Какие правила соблюдаются в вашем доме (квартире) при пользовании различными электрическими, газовыми и другими приборами?
  3.  Какие случаи поломки бытовых приборов были в вашей жизни и как вели себя взрослые в этих ситуациях?

3. Нарушение правил электробезопасности, правил хранения и использования горючих легковоспламеняющихся веществ, правил эксплуатации водопровода и канализации может привести к опасным ситуациям и трагическим последствиям.

Домашнее задание

  1.  Изучите § 1.2 учебника.
  2.  Опишите в дневнике безопасности случай поломки бытового прибора в вашем доме (квартире) и поведение взрослых при этом.

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54239. Раціональні числа 901 KB
  З двох від’ємних чисел більше те яке ближче до нуля або те яке стоїть правіше 4. Сумою двох від’ємних чисел є число від’ємне 5. Добуток двох обернених чисел дорівнює одиниці 6. Добуток двох чисел з різними знаками є число від’ємне 8.
54240. Повторення. Розвязування завдань на додавання і віднімання раціональних чисел 493.5 KB
  Налаштування дітей на роботу Мотивація навчальної діяльності 1 хвилина Учитель. Учні виставляють оцінки один одному у зошит олівцем зазначаючи вартість кожного завдання Учитель Наскільки ж добре ви підготовані до подорожі Давайте з вами зорієнтуємось у цьому разом. Відповідно до того у який колір буде пофарбовано клас учитель робить певні висновки і переходить до актуалізації опорних знань та навичок. Актуалізація опорних знань та навичок учнів 8 хвилин Учитель Скажіть мені будь ласка які ключові поняття математики...
54241. Координатна пряма. Протилежні числа. Модуль числа. Цілі числа 63.5 KB
  Протилежні числа. Модуль числа. Цілі числа Державна спеціалізована художня школаінтернат ІІІІ ступенів Колегіум мистецтв в Опішні Урок математики в 6 класі Тема уроку: Координатна пряма. Протилежні числа.
54242. Системы линейных уравнений с двумя переменными 286 KB
  Цель урока. Повторить, обобщить и систематизировать материал по теме «Системы линейных уравнений с двумя переменными». Развивать умение применять полученные знания на практике. Воспитать настойчивость, прилежания в работе и культуру устной и письменной математической речи.
54243. Розвязання рівнянь 314.5 KB
  Повторити уміння розв’язувати лінійні рівняння використовуючи їх властивості. На уроці ми продовжимо розв’язувати рівняння. Одночасно по три учні розв’язують рівняння біля дошки. Розв’яжіть рівняння 2 3.
54244. Винесення множника з-під знаку кореня. Перетворення виразів, які містять квадратні корні 147.5 KB
  Мета уроку: Повторити навчальний матеріал із теми Квадратні корені; Узагальнити і систематизувати знання учнів по використанню різних підходів до перебудови вираження яке містить квадратні корені; Формувати вміння логічно думати аналізувати й порівнювати одержані результати; Розвивати креатині та алгоритмічні здібності учнів; Виховувати вміння самостійно виконувати перебудову виразів із радикалами.192 №505 Творче креативне завдання: Побудовати...
54245. Что, где, когда, конкурс для школьников 49.5 KB
  У одного старика спросили сколько ему лет. Он ответил что ему 100 лет несколько месяцев и несколько дней но дней рождения у него было только 25. Чего стало больше молока в воде или воды в молоке практическая задача поровну стакана молока в воде и столько же воды в молоке Если бы завтрашний день был вчерашним то до воскресенья осталось бы столько дней сколько дней прошло от воскресенья до вчерашнего дня. Сколько задач сын решил правильно а сколько неправильно 13 правильно 7 неправильно 1312 710=86 составить систему...
54246. Розв’язування показникових рівнянь 714 KB
  Тема: Розв’язування показникових рівнянь. Ми розглянули приклади задач із фізикибіологіїекономіки які зводяться до розв’язання показникових рівнянь. Через який час після аварії кількість радіоактивних атомів цезія – 137 зменшиться у 128 разів Розв’язок Задача зводиться до розв’язування показникового рівняння. Кобальт – 60 поражає та сприяє розвитку рака печінки.
54247. Урок - путешествие в математическую сказку, 5 класс 48.5 KB
  Цель: - отработать у учащихся навыки и умения складывать, вычитать, умножать и делить натуральные числа при решении упражнений и задач; - с помощью практических заданий и теоретических вопросов развивать творческую и умственную активность; - развивать логическое мышление, смекалку и сообразительность в нестандартных ситуациях; - воспитывать целеустремленность, уверенность в своих силах, коллективизм и самооценку;