85000

Особенности природных условий в городе

Конспект урока

Безопасность труда и охрана жизнедеятельности

Особенности природных условий в городе Цель урока. Сформировать целостное представление учащихся о природных условиях в городе проживания уточнить факторы влияющие на особенности природных условий в вашем городе; отметить факторы положительно влияющие на микроклимат города и факторы отрицательно влияющие на экологическую обстановку в городе. Обсудить правила безопасности поведения в повседневной жизни с учетом экологической обстановки в городе. Меры по обеспечению личной безопасности которые необходимо соблюдать в повседневной жизни в...

Русский

2015-03-23

28.48 KB

7 чел.

Урок 3. Особенности природных условий в городе

Цель урока. Сформировать целостное представление учащихся о природных условиях в городе проживания, уточнить факторы, влияющие на особенности природных условий в вашем городе; отметить факторы, положительно влияющие на микроклимат города, и факторы, отрицательно влияющие на экологическую обстановку в городе. Обсудить правила безопасности поведения в повседневной жизни с учетом экологической обстановки в городе.

Изучаемые вопросы

 1.  Основные факторы, определяющие формирование микроклимата города вашего проживания.
 2.  Влияние промышленных объектов, расположенных в черте города, на окружающую природную среду.
 3.  Меры по обеспечению личной безопасности, которые необходимо соблюдать в повседневной жизни в реальной экологической обстановке в городе.

Изложение учебного материала

1. Обратить внимание учащихся на два основных фактора, влияющие на формирование микроклимата вашего города:

1) географическое расположение города и климат местности, в котором он находится, наличие реки, водоемов и зеленых насаждений;

2) основное предназначение города, его «профессия» и хозяйственная деятельность человека.

 1.  Кратко познакомить учащихся с наличием промышленных объектов в вашем городе и их влиянием на состояние экологической обстановки в городе, обратить их внимание на то, как погодные условия (ветер, его направление, туман, осадки) влияют на изменение экологической обстановки, подчеркнуть, когда она становится хуже, а когда улучшается.
 2.  Провести беседу, заслушав ответы учащихся на ряд вопросов.
 3.  Для чего надо учитывать все факторы, определяющие микроклимат города в повседневной жизни?
 4.  Какие меры предосторожности необходимо соблюдать, если ваш дом находится рядом с промышленной зоной?
 5.  Какие места в городе подходят для занятий физической культурой и прогулок, а какие нет?
 6.  В каких водоемах в вашем городе можно купаться в летнее время?

Вывод: для того чтобы обеспечить свою безопасность и снизить отрицательное влияние различных факторов на здоровье, необходимо знать факторы, влияющие на состояние микроклимата города, и учитывать их в повседневной жизни, а главное, помнить, что зеленые насаждения в городе очищают воздух и помогают дышать свежим воздухом. Поэтому берегите зеленые насаждения, не ломайте деревья и кустарники, не топчите и не загрязняйте газоны.

Контрольные вопросы

 1.  Какие факторы определяют природные условия в нашем городе?
 2.  Какие районы в нашем городе имеют неблагоприятную экологическую обстановку?
 3.  Какие меры безопасности следует соблюдать в повседневной жизни, чтобы снизить отрицательное влияние различных факторов на ваше здоровье?

Домашнее задание

 1.  Изучите § 1.3 учебника.
 2.  Запишите в дневник безопасности меры безопасности, которые вы намерены соблюдать с учетом состояния окружающей среды в нашем городе.

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

85330. Поняття «норма» і «аномалія» в психології 31.92 KB
  Норма лат. В практичній психології і педагогіці сьогодні працюючими є поняття учбова норма; соціальновікова норма індивідуальна норма. Питання про аномалії в розвитку може розглядатися тільки в контексті знання про нормальні параметри цих процесів і поведінки.
85331. Полісенсорна система навчання слабочуючих дітей і комунікаційна система навчання глухих 38.93 KB
  Отже потрібно для нього створити відповідні його природі умови. У сучасній дидактичній системі навчання мови глухих дітей за принципом формування мовного спілкування С.Зиков розрізняють три форми словесної мови: дактильная усна і письмова. В якості вихідної форми мови найбільш повно відповідає природі глухого дитини використовується пальцева сприймається зором форма словесної мови дактильная форма.
85332. Психолого-педагогічні основи розвитку і освіти дітей зі складним дефектом 37.31 KB
  Залежно від структури порушення діти з поєднаними порушеннями поділяються на три основні групи. У першу входять діти з двома вираженими психофізичними порушеннями кожне з яких може викликати аномалію розвитку: сліпоглухих діти розумово відсталі глухі слабочуючі із затримкою психічного розвитку первинної. У другу групу мають одне істотне психофізичний порушення провідне і супутнє йому інше порушення виражене в слабкому ступені але помітно обтяжлива хід розвитку: розумово відсталі діти з невеликим зниженням слуху. У третю групу...
85333. Причини порушень слуху 41.95 KB
  Стійкі порушення слуху у дітей можуть бути вродженими і набутими. Висновок про природжений або набутий характер порушення слуху робиться зазвичай на підставі відомостей отриманих зі слів батьків а ці відомості часто виявляються досить неточними. З іншого боку нерідко дійсно вроджене порушення слуху залишається протягом декількох місяців а іноді років нерозпізнаним а коли воно виявляється то приписується якомусь випадковому захворювання або травмі що мали місце незадовго до виявлення дефекту слуху.
85334. Поняття про складне порушення розвитку 38.45 KB
  У літературі та практиці на даний час не встановилася єдина термінологія одні й ті ж порушення можуть бути названі і складними і комплексними і множинними. Порушення розвитку може бути ізольованим одиничним або складним множинним. Одиничне порушення це порушення якоїсь однієї системи організму.
85335. Прояви порушення вищих психічних функцій при ДЦП 44.98 KB
  У цих дітей рухові розлади поєднуються з психічними та мовними порушеннями і вони потребують психологопедагогічної та логопедичної корекції. Інші вищеназвані категорії дітей з порушеннями опорнорухового апарату як правило не мають порушень пізнавальної діяльності і не вимагають спеціального навчання і виховання. Порушення опорнорухового апарату можуть бути наслідком поліомієліту різних вроджених і набутих деформацій рухового апарату ряду спадкових і вроджених захворювань.
85336. Вплив порушення зору на формування особистості людини-інваліда. 49.76 KB
  Тіфлопсіхологіі як розділ спеціальної психології що вивчає психічний розвиток осіб з порушенням зору отримала свою назву від грецького tiphlos сліпий і спочатку займалася лише психологією сліпих. 81] В даний час об’єктом вивчення тіфлопсіхологіі є не тільки сліпі але й особи що мають глибокі порушення зору. Тіфлопсіхологіі вивчає закономірності та особливості розвитку осіб з порушенням зору формування компенсаторних процесів що забезпечують відшкодування недоліків інформації пов’язаних з порушенням діяльності зорового аналізатора...
85337. Визначення поняття «дитячий церебральний параліч» 39.89 KB
  Вони виникають з самого народження дитини і існують протягом усього життя. Головною причиною ДЦП вважається гіпоксія нестача кисню або ядуха дитини в утробі матері або відразу після народження. Хоча в більшості випадків тяжкість родів визначається вже наявними порушеннями внутрішньоутробного розвитку дитини. Після пологів спровокувати недуга може і гемолітична хвороба новонароджених так звана ядерна жовтяниця при якій відбувається інтоксикація головного мозку дитини.
85338. Діагностика порушень зору 38.28 KB
  Діагностика порушень зору процедура необхідна для кожної людини. В ідеалі діагностику порушень зору необхідно проходити раз на рік для того щоб своєчасно встигнути виявити захворювання на початковому етапі його розвитку. Діагностика порушень зору передбачає аналіз здатності людського ока чітко розглядати об’єкти розташовані у видаленні та поблизу від очей а також дається оцінка полю зору і здатності розрізняти кольори.