85026

Смерчи и защита населения от них

Конспект урока

Безопасность труда и охрана жизнедеятельности

Сформировать у учащихся представления об опасности последствий смерча для безопасности жизнедеятельности человека. Обсудить рекомендации по действиям при угрозе и во время смерча. Рекомендации по действиям при угрозе и во время смерча. Показать строение смерча: вихрь тромб ядро воронка.

Русский

2015-03-23

31.37 KB

1 чел.

ОБЖ, 7 класс

урок8. Смерчи и защита населения от них.

Цель урока. Сформировать у учащихся представления об опасности последствий смерча для безопасности жизнедеятельности человека. Обсудить рекомендации по действиям при угрозе и во время смерча.

Изучаемые вопросы

  1.  Смерч как опасное природное явление метеорологического происхождения.
  2.  Шкала разрушений, вызываемых смерчем.
  3.  Рекомендации по действиям при угрозе и во время смерча.

Изложение учебного материала

1. Дать определение понятию «смерч» и коротко раскрыть его. Показать строение смерча: вихрь (тромб), ядро, воронка.

Время образования вихря исчисляется обычно минутами. Общее время существования смерча исчисляется также минутами, но иногда и часами. Общая длина пути смерча может составлять сотни километров. Средняя ширина зоны разрушений составляет 300—500 м.

2. Для оценки разрушительной силы смерчей разработана специальная шкала, включающая шесть классов разрушений в зависимости от скорости ветра.

3. Обсудить с учащимися рекомендации населению специалистов МЧС России по действиям при угрозе и во время смерча. При этом необходимо отметить, что катастрофические смерчи наблюдаются крайне редко, поэтому прогноз их затруднен. Обычно ориентируются на то, что смерчи могут возникнуть в любом из тех районов, где они уже происходили раньше. Поэтому общие меры по снижению ущерба от смерчей принимаются такие же, как от ураганов и бурь.

В заключение урока подчеркнуть, что на территории России смерчи чаще всего возникают в центральных областях, Поволжье, на Урале, в Сибири, на побережьях в акваториях морей. Наиболее опасными районами по риску возникновения смерчей являются побережье Черного моря, Центральный экономический район, включая Московский регион.

Контрольные вопросы

  1.  Что представляет собой смерч как метеорологическое явление?
  2.  Какую опасность представляет смерч для жизнедеятельности человека?
  3.  Что представляет собой шкала для оценки разрушительной силы смерчей?

Домашнее задание

  1.  Изучите § 3.3 учебника.
  2.  Сформулируйте правила личной безопасности при смерче с учетом местных условий.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

40818. ПРИРОДА І ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГРУНТІВ 565.59 KB
  В розділі природа і фізичні властивості грунтів розглядаються інженерногеологічні дослідження фізичні і механічні властивості дисперсних середовищ а також фізикомеханічні процеси взаємодії твердої рідкої і газоподібної складових ґрунту. 4 – несучий шар ґрунту 5 – підстилаючий шар. Глибина закладення фундаменту це відстань по вертикалі між поверхнею ґрунту і підошвою фундаменту. За конструктивними і технологічними особливостями влаштування фундаменти бувають: мілкого закладення передають навантаження на основу через свою підошву і...
40819. Громадська думка як суспільно-політичний феномен 152.11 KB
  Природа громадської думки як стану масової свідомості. Особливості громадської думки про право 5. Всебічним аналізом цього соціального феномена займається соціологія громадської думки.
40820. Культура стародавнього Єгипту 36.23 KB
  Повсякденне життя єгиптян у часи великих фараонів. Переписувачі й осередки духовного життя. З висоти свого становища бог дав форму навколишньому світові вдихнув у нього повітря світло й життя вступив у двобій із силами безодні. Людство повстало примусивши Ра піднятися в небо але він продовжував зберігати порядок маат принцип істини та справедливості ним встановлений котрий став його життям.
40821. Моделі життєвого циклу та методології розробки ПЗ 451.75 KB
  Моделі життєвого циклу та методології розробки ПЗ Моделі життєвого циклу Модель життєвого циклу ПЗ структура що визначає послідовність виконання та взаємозв'язку процесів дій і завдань протягом життєвого циклу. В рамках специфічних моделей життєвого циклу які приписують правила організації розробки ПЗ в рамках даної галузі або організації визначаються більш конкретні процеси розробки. Таких моделей досить багато адже фактично кожен раз коли деяка організація визначає власний процес розробки в якості основи цього процесу розробляється...
40822. Культура Месопотамії 39.45 KB
  Культура Месопотамії Своєрідність месопотамської культури: космос як держава. Повсякденне життя жителів Месопотамії. Біля джерел біблійських сказань Якщо Стародавній Єгипет був імперією з усіма наслідками що витікали з цього то дещо інша ситуація склалася в Месопотамії Двуріччі з двома великими ріками Євфратом і Тигром які мали декілька приток Месопотамська цивілізація являла собою тип існуючої на давньому Близькому Сході сільськогосподарської' цивілізації заснованої на ірригації.' Шумери заклали основи для подальшого розвитку...
40823. Подэтапы первого этапа моделирования. Алгоритмизация моделей систем и их машинная реализация 183 KB
  Формы представления моделирующих алгоритмов Подэтапы первого этапа моделирования Рассмотрим более подробно основные подэтапы построения концептуальной модели МК системы и ее формализации см. формулировка цели и постановка задачи машинного моделирования системы. Дается четкая формулировка задачи цели и постановка исследования конкретной системы S и основное внимание уделяется таким вопросам как: а признание существования цели и необходимости машинного моделирования; б выбор методики решения задачи с учетом имеющихся ресурсов; в определение...
40824. Получение и интерпретация результатов моделирования систем 160 KB
  Подэтапы второго этапа моделирования. Получение и интерпретация результатов моделирования систем. Особенности получения результатов моделирования Подэтапы второго этапа моделирования Рассмотрим подэтапы алгоритмизации модели системы и её машинной реализации.1 Построение логической схемы модели.
40825. СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ НА ЭВМ 207.5 KB
  Подэтапы третьего этапа моделирования. Общая характеристика метода статистического моделирования. Сущность метода статистического моделирования. Примеры статистического использования Подэтапы третьего этапа моделирования Прежде чем приступить к последнему третьему этапу моделирования системы необходимо для его успешного проведения иметь чёткий план действий сводящийся к выполнению следующих основных подэтапов.
40826. Псевдослучайные последовательности и процедуры их машинной генерации 239.5 KB
  Способы генерации случайных чисел Примеры статистического использования Пример 4. Структурная схема системы SD Система SD функционирует следующим образом: получается пара независимых случайных чисел интервала 0 1 определяется координата точки xi xi1 показанной на рис. Схема моделирующего алгоритма системы SP В данном моделирующем алгоритме после ввода исходных данных и реализации операторов цикла происходит обращение к генератору случайных чисел т. Отметим что во всех рассмотренных примерах не требуется запоминания всего множества...