85032

Стресс и его влияние на человека

Конспект урока

Безопасность труда и охрана жизнедеятельности

Стресс и его влияние на человека Цель урока. Познакомить учащихся с понятиями стрессовый фактор и стресс; проанализировать стадии стресса влияние сильного стресса на здоровье человека. Изучаемые вопросы Стрессовые факторы и стресс. Стадии стресса влияние сильного стресса на здоровье.

Русский

2015-03-23

31.18 KB

0 чел.

Урок15.  Стресс и его влияние на человека

Цель урока. Познакомить учащихся с понятиями «стрессовый фактор» и «стресс»; проанализировать стадии стресса, влияние сильного стресса на здоровье человека.

Изучаемые вопросы

  1.  Стрессовые факторы и стресс.
  2.  Стадии стресса, влияние сильного стресса на здоровье.
  3.  Общие принципы борьбы со стрессом.

Изложение учебного материала

1. Стрессовый фактор, или стрессор, — это сильное воздействие на психику человека, вызывающее у него состояние напряжения — стресс.

Реакция каждого человека на различные стрессоры разная и зависит от его духовных и физических качеств, от степени тренированности адекватного реагирования на события в жизни.

2. Различают три стадии стресса: мобилизацию, сопротивление и истощение.

Стадия мобилизации. Увеличивается частота сердечных сокращений, поднимается кровяное давление, замедляется пищеварение, кровь приливает к мышцам. Человек готов к действиям по защите своей жизни и здоровья (например, в чрезвычайной ситуации).

Стадия сопротивления. Непосредственная опасность для человека минует, его организм переходит в стадию сопротивления, когда обретает повышенную способность переносить действия стрессоров.

Стадия истощения. Если стресс сохраняется долго, способность организма сопротивляться стрессорам снижается, появляются нервозность, смутная тревога, быстрая утомляемость, раздражительность, головная боль, бессонница и т. д. Человек страдает от полного упадка физических и духовных сил.

Однако стресс не всегда приносит вред. При умеренном стрессе организм человека функционирует наиболее эффективно, он готов к оптимальному режиму работы, достижению поставленных целей без истощения жизненных сил.

3.  Обсудить общие принципы борьбы со стрессом: научиться вырабатывать в себе умение управлять своим поведением, находить оптимальное решение в экстремальных ситуациях.

В заключение урока необходимо отметить, что основная цель борьбы со стрессом — научиться поддерживать стресс на оптимальном уровне, т. е. когда он полезен для вашей активной жизнедеятельности. Для этого необходимо постоянно развивать свои духовные и физические качества и соблюдать общие принципы борьбы со стрессом.

Контрольные вопросы

  1.  Что понимают под стрессом?
  2.  Какие стадии развития стресса существуют?
  3.  Как влияет длительное пребывание в сильном стрессе на здоровье человека?
  4.  Какие существуют общие принципы борьбы со стрессом?

Домашнее задание

  1.  Изучите § 6.2 учебника.
  2.  Выполните домашнее задание, предусмотренное в параграфе.
 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

73915. Релігія та демократія: конгруенція і конфлікт 35 KB
  За Андерсоном демократія може варіюватися проте в своїй основі вона повинна мати такі складові як рівність влада народу участь всіх конкуренція згода і в випадках ліберальної демократії захист прав меншинств та окремих індивідів. Якщо не пояснювати йдеться про політичну економічну соціальну рівність чи рівність можливостей то дана характеристика не може бути надійним покажчиком демократії. Щодо інших індикаторів демократії то вони також на мою думку є досить суперечливими проте за браком місця не будемо їх розглядати. Скажемо...
73916. Економічна глобалізація 54.5 KB
  Ініціали інституціоналізацію про формування системи глобального регулювання яка буде наділеною відповідним обсягом повноважень та легітимністю. Другий шлях – глобальне співробітництво за якого розв‘язання глобальних проблем буде виконуватися не шляхом нав‘язування окремими акторами підходів а шляхом конструктивного і втілюваного в життя діалогу всіх зацікавлених сил. Далі буде логічно виведено розмірковування і про інші проекти. Але зрозуміло що таким чином будуть зачіплятися інтереси якоїсь із національних держав світу адже така...
73917. Феномен глобалізації та процеси глобальних політичних змін: основні концепції та методологічні підходи 44 KB
  Блінова частина якої до якої і пишеться коментар має назву Феномен глобалізації та процеси глобальних політичних змін: основні концепції та методологічні підходи. Фактично прочитавши більшість джерел до семінару №2 у мене склалися деякі погляди на розглядувані речі звісно пов‘язані із процесом глобалізації чи то антиглобалізації які вмістити до якогось конкретного джерела виявилося дуже складним. З одного боку наявність численної кількості визначень може йти на користь вивченню глобалізації адже ця численність є прямим фактом...
73918. Кінець світу, який ми знаємо 98 KB
  Вотерса Кінець світу який ми знаємо. Від цього залежить і мислення людей яке радше ґрунтуватиметься на припущенні гетерогенності світу сильної несхожості усіх його частин а не на припущенні про одну світову сім‘ю. Останнє матиме вплив і на дії людей в усіх кінцях світу які ряснітимуть розмаїтістю. Країни обиралися за таким критеріями: Британія – як дуже впливовий член ЄС і як одна з передових країн світу; Україна – порівняння світової ситуації із справа в нашому суспільстві; США – одна з провідних і найвпливовіших країн світу; Індія –...
73920. Підприємець – не обов’язково лідер 196.5 KB
  Вже минуло більш як два з половиною століття з тих часів, як економісти та соціологи почали систематично розглядати діяльність підприємців, але й досі не існує єдиного загальноприйнятого визначення підприємця. Тож чи дивно, що науковці не накреслили і загальноприйнятого образу підприємця.
73921. Гроші – це лише символ, реальна вартість полягає у виробленому товарі 60 KB
  Вартість грошей як товару. Відносна вартість трансакційних грошей. Вартість грошей що нагромаджуються. Подруге критично проанілізувати в чому полягає реальна вартість грошей і якщо у виробленому товарі то чому саме так.
73923. The critique of modern democracy. Alternatives: participatory approach 44 KB
  In modern world we can often here such an expression as “democratical processes”. In general it is used with undoubted positive illumination, promoted like panacea in the field of political organization of the society.