85035

Формирование личности во взаимоотношениях со сверстниками

Конспект урока

Безопасность труда и охрана жизнедеятельности

Формирование личности во взаимоотношениях со сверстниками Цель урока. Проанализировать причины возрастания потребности в общении со сверстниками; особенности общения в подростковом возрасте. Изучаемые вопросы Потребности в общении со сверстниками в подростковом возрасте. Изложение учебного материала Обратить внимание учащихся что подростковый возраст это период когда потребность в общении со сверстниками становится одной из центральных.

Русский

2015-03-23

30.82 KB

0 чел.

Урок 18.  Формирование личности

во взаимоотношениях со сверстниками

Цель урока. Проанализировать причины возрастания потребности в общении со сверстниками; особенности общения в подростковом возрасте.

Изучаемые вопросы

  1.  Потребности в общении со сверстниками в подростковом возрасте.
  2.  Конфликтные ситуации в подростковой среде и пути их разрешения.
  3.  Определение способностей к общению.

Изложение учебного материала

  1.  Обратить внимание учащихся, что подростковый возраст — это период, когда потребность в общении со сверстниками становится одной из центральных. Вырабатываются навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права, соотносить личные интересы с общественными.
  2.  Проанализировать возможные причины возникновения конфликта и пути разрешения конфликтной ситуации.

Можно рассмотреть три подхода к разрешению конфликтной ситуации: «атака», «уход» и «компромисс». В случае атаки необходимо повернуться лицом к проблеме, проанализировать ее детально и определить эффективный ход действий.

Если этот вариант не удался и в отношениях ничего не меняется, следует рассмотреть вариант ухода («бегства»).

Третий подход — «компромисс», т. е. пересмотр ситуации, сложившейся между конфликтующими сторонами. Уважающие себя люди свободно идут на компромиссы, однако в принципиальных вопросах компромиссы неприемлемы.

3. В заключение урока целесообразно предложить учащимся тест для оценки способностей к общению (см.: Основы безопасности жизнедеятельности: справочник для учащихся / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, Р. А. Дурнев, Э. Н. Аюбов. — М.: Просвещение, 2007).

Контрольные вопросы

  1.  Какое значение имеет общение со сверстниками в становлении личности человека?
  2.  Какую роль вы отводите родителям при разрешении конфликтных ситуаций со сверстниками?
  3.  Какие качества вы считаете наиболее привлекательными в коллективе сверстников для установления более тесного общения с ними?

Домашнее задание

Изучите § 6.5 учебника.
 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

15073. М. Әуезовтың Абай жолы романының әдеби көркемдігі 74 KB
  М. Әуезовтың Абай жолы романы Алаш қайраткерлері ішінде коммунистік террордан тірі қалған жалғыз қазақ Мұхтар Әуезов еді. Ол ұлы толқынның рухани аманатын көркем әдебиетте толық қалдырған бірденбір қаламгер. Бұл идея ең алдымен оның басты шығармасы €œАбай жолы
15074. М.ӘУЕЗОВ ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІНІҢ ТАРИХЫ ТУРАЛЫ 66 KB
  М.ӘУЕЗОВ ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІНІҢ ТАРИХЫ ТУРАЛЫ ЖУМАБЕКОВА АЙКЕН АЙТМАҒАМБЕТҚЫЗЫ. Павлодар қаласы Қ.Бекқожин атындағы №12 жалпы орта білім беру мектебі. Мұхтар Әуезовтің ғалымдық жолы көпке белгілі. Ол жасынанақ жазушылық қызметпен бірге әдебиет туралы ойпікірл...
15075. М.Әуезов әңгімелеріндегі тартыс 83 KB
  Мұратбекқызы Алтынай Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті қазақ әдебиеті кафедрасының магистранты МҰХТАР ӘУЕЗОВ ӘҢГІМЕЛЕРІНДЕГІ ТАРТЫС ХХ ғасырдың алғашқы ширегіндегі рухани серпіліс қазақ сөз ө
15076. М.Әуезовтың Хан Кене трагедиясындағы Алашшылдық идеяның көріністері 69 KB
  Лилия Серғазы Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің доценті филология ғылымдарының кандидаты М.ӘУЕЗОВТІҢ ХАН КЕНЕ ТРАГЕДИЯСЫНДАҒЫ АЛАШШЫЛ ИДЕЯ Қазіргі кезде М.Әуезовтің бүкіл шығармашылық жолының өн бойында алашшыл көзқарастың созылып
15077. М.Шаханов поэзиясындағы рухани-адамгершілік құндылықтар 65.5 KB
  ӘОЖ 882:929 МҰХТАР ШАХАНОВ ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ РУХАНИАДАМГЕРШІЛІК ҚҰНДЫЛЫҚТАР Ш.А. Өсерова Н.Ә.Асанбекова Жамбыл атындағы №5 орта мектеп Тараз қ. Қазақ халқы аса күрделі проблемаға маңдай тіреді. Өз ұлтымыздың ішінен орыс және батыс мәдениетімен жете сусындаса да а...
15078. Мағжан Жұмабаевтың Батыр Баян поэмасы 56 KB
  МАҒЖАН ЖҰМАБАЕВТЫҢ БАТЫР БАЯН ПОЭМАСЫ М. Орынбаев А. Қалшабеков Тараз мемлекеттік педагогикалық институты Тараз қ. XVIII ғасыр қазақ халқының қиынқыстау заманы болды. Жоңғар қалмақтың жанжақтан қыспағы елді қатты күйзеліске ұш...
15079. Мағжан Жұмабаевтың кестелі өлең өрнегі 73 KB
  УДК 894.342 МАҒЖАН ЖҰМАБАЕВТЫҢ КЕСТЕЛІ ӨЛЕҢ ӨРНЕГІ А.М.Мұратбек Ж.Қ. Боранбаева Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті Астана Профессор Шериаздан Елеукеновтің: Әдебиет идеясы өмірден туындайды. Идеяны жеткізетін тіл. Ол суреткердің дүниетанымын
15080. Мағжан Жұмабаевтың өлеңдері 62 KB
  Мағжанның өлеңдері Мағжан Жұмабаевтың алғашқы өлеңдері ағартушылық сарында жазылды. Ол түсінікті еді. Мағжан өмір сүрген уақыт қаншалықты күрделі саяси қоғамдық тақырыптарды алға тартқанымен оның алдындағы Шоқан Ыбырай Абайлар бастап кеткен ағартушылық ойпиғыл ...
15081. Мағжан Жұмабаевтың Түркістан өлеңінің көркемдік ерекшеліктері 72 KB
  ӘОЖ 894.342 МАҒЖАН ЖҰМАБАЕВТЫҢ €œТҮРКІСТАН€ ӨЛЕҢІНДЕГІ ТІЛДІК ЕРЕКШЕЛІКТЕР Ф. Уәлиева Ж.Қ. Боранбаева Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті Астана Мағжанға дейінгі шамамен екі ғасырлық кезең патшалық Ресейдің Түркістан аймағын басып алу мақсатын...