85035

Формирование личности во взаимоотношениях со сверстниками

Конспект урока

Безопасность труда и охрана жизнедеятельности

Формирование личности во взаимоотношениях со сверстниками Цель урока. Проанализировать причины возрастания потребности в общении со сверстниками; особенности общения в подростковом возрасте. Изучаемые вопросы Потребности в общении со сверстниками в подростковом возрасте. Изложение учебного материала Обратить внимание учащихся что подростковый возраст это период когда потребность в общении со сверстниками становится одной из центральных.

Русский

2015-03-23

30.82 KB

1 чел.

Урок 18.  Формирование личности

во взаимоотношениях со сверстниками

Цель урока. Проанализировать причины возрастания потребности в общении со сверстниками; особенности общения в подростковом возрасте.

Изучаемые вопросы

  1.  Потребности в общении со сверстниками в подростковом возрасте.
  2.  Конфликтные ситуации в подростковой среде и пути их разрешения.
  3.  Определение способностей к общению.

Изложение учебного материала

  1.  Обратить внимание учащихся, что подростковый возраст — это период, когда потребность в общении со сверстниками становится одной из центральных. Вырабатываются навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права, соотносить личные интересы с общественными.
  2.  Проанализировать возможные причины возникновения конфликта и пути разрешения конфликтной ситуации.

Можно рассмотреть три подхода к разрешению конфликтной ситуации: «атака», «уход» и «компромисс». В случае атаки необходимо повернуться лицом к проблеме, проанализировать ее детально и определить эффективный ход действий.

Если этот вариант не удался и в отношениях ничего не меняется, следует рассмотреть вариант ухода («бегства»).

Третий подход — «компромисс», т. е. пересмотр ситуации, сложившейся между конфликтующими сторонами. Уважающие себя люди свободно идут на компромиссы, однако в принципиальных вопросах компромиссы неприемлемы.

3. В заключение урока целесообразно предложить учащимся тест для оценки способностей к общению (см.: Основы безопасности жизнедеятельности: справочник для учащихся / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, Р. А. Дурнев, Э. Н. Аюбов. — М.: Просвещение, 2007).

Контрольные вопросы

  1.  Какое значение имеет общение со сверстниками в становлении личности человека?
  2.  Какую роль вы отводите родителям при разрешении конфликтных ситуаций со сверстниками?
  3.  Какие качества вы считаете наиболее привлекательными в коллективе сверстников для установления более тесного общения с ними?

Домашнее задание

Изучите § 6.5 учебника.
 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17368. Система національних рахунків (СНР) 57 KB
  Система національних рахунків СНР Потреба у координації статистичних міжнародних рекомендацій і необхідність створення міжнародної системи національного рахівництва вимагали країни Західної Європи. Перший варіант таких рахунків був опублікований Європейськ
17369. Економічна програма кейнсіанства. Сутність економічних досліджень Дж.Кейнса 80 KB
  Економічна програма кейнсіанства. Сутність економічних досліджень Дж.Кейнса. Запропоноване Кейнсом трактування економічного процесу потрапило у сприятливий грунт оскільки світова економіка після Великої депресії мала потребу в стимуляторах які дозволили б їй
17370. Корпоратизм як форма суспільних відносин 60 KB
  Корпоратизм як форма суспільних відносин Відносини корпоратизму властиві всім капіталістичним країнам з тією лише різницею що ступінь розвиненості соціального партнерства в них різний. З ускладненням суспільного ладу окрема особа усе в меншій мірі здатна здійснити з...
17371. Національний продукт 64 KB
  1. Сукупний національний продукт СНП як результат суспільного відтворення і виробництва. Структура СНП. 2.Система національних рахунків СНР. Виключення повторного рахунку при оцінці СНП. 3. Валовий національний продукт ВНП. Валовий внутрішній продукт ВВП. Сутність ...
17372. Ринковий механізм саморегулювання 82 KB
  Крах моделі ринкового саморегулювання. Кейнсіанська революція в економічній теорії. В економічній історії розвитку ринкової економіки чисте ринкове регулювання проходило через механізм вільної ринкової конкуренції та вільного ціноутворення повної свобод
17373. Економічне циклічне регулювання 78.5 KB
  1 . Економічна рівновага і циклічність. 2. Середні цикли та їх фази. Руйнівна та оздоровча фція економ. криз. 3. Державне антициклічне регулювання. 4. Довгі хвилі в макроекономіці. цикли Кондратьєва 5. Сутність Інфляції. Особливості сучасної інфляції та форми її проя
17374. Закон циклічного розвитку економіки 136.5 KB
  PAGE 10 1а. Закон циклічного розвитку економіки закон який виражає внутрішньо необхідні сталі й суттєві зв'язки між періодичним оновленням різних сторін технологічного способу виробництва передусім окремих елементів основного капіталу в межах цикл
17375. Теорії інфляції 89.5 KB
  Теорії інфляції це розділ сучасної економічної науки присвячений аналізу причин виникнення сутності та шляхів подолання інфляції. Розрізняють чотири основні напрями трактування проблем інфляції: неокласичну кейнсіанську соціальну й марксистську. В межах кожн...
17376. Грошово-кредитна система 83.5 KB
  1. Грошова маса та її структуру. Валютна система. 2. Кредит: сутність функції принципи форми. 3. Банки: їх діяльність і операції. Банківська система України. 4.Грошовокредитна політика держави. 1. Грошова маса та її структуру. Валютна система. Грошова система це є фо...