85055

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения

Конспект урока

Безопасность труда и охрана жизнедеятельности

Аварийноспасательные и другие неотложные работы в очагах поражения Цель урока. Познакомить учащихся с основным содержанием аварийноспасательных и других неотложных работ АС ДНР обратить внимание на предназначение аварийноспасательных и неотложных работ познакомить учащихся с основными видами обеспечения АС ДНР. Изучаемые вопросы Аварийноспасательные работы и их предназначение. Основные виды обеспечения аварийноспасательных и других неотложных работ.

Русский

2015-03-23

30.84 KB

1 чел.

Урок 21. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы

в очагах поражения

Цель урока. Познакомить учащихся с основным содержанием аварийно-спасательных и других неотложных работ (АС ДНР), обратить внимание на предназначение аварийно-спасательных и неотложных работ, познакомить учащихся с основными видами обеспечения АС ДНР.

Изучаемые вопросы

 1.  Аварийно-спасательные работы и их предназначение.
 2.  Неотложные работы и их предназначение.
 3.  Основные виды обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Изложение учебного материала

 1.  Сообщить учащимся о том, что аварийно-спасательные работы в очагах поражения включают мероприятия по разведке маршрутов движения, локализации и тушению пожаров на них, оказанию первой медицинской и врачебной помощи пострадавшим и эвакуации их в лечебные учреждения, вывоз (вывод) населения из опасных зон и т. д.
 2.  Сообщить учащимся о неотложных работах, включающих мероприятия по локализации аварий, ремонту и восстановлению поврежденных и разрушенных линий связи и коммунально-энергетических сетей, ремонту и восстановлению поврежденных защитных сооружений, первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего населения и т. д.
 3.  Подчеркнуть, что в ходе аварийно-спасательных и других неотложных работ организуется комплекс мер:
 4.  разведка;
 5.  радиационная и химическая защита;
 6.  инженерное, противопожарное, дорожное, гидрометеорологическое, техническое, метрологическое, материальное и медицинское обеспечение;
 7.  комендантская служба и охрана общественного порядка.

В заключение урока отметить, что аварийно-спасательные и другие неотложные работы ведутся, как правило, днем и ночью, в любую погоду. При крупных авариях и катастрофах работы организуются в две-три смены.

Чрезвычайная ситуация считается ликвидированной, когда устранена или снижена до приемлемого уровня непосредственная угроза жизни и здоровью людей, локализовано или подавлено воздействие поражающих факторов, организовано первоочередное жизнеобеспечение населения.

Контрольные вопросы

 1.  С какой целью проводятся аварийно-спасательные и другие неотложные работы (АС ДНР) в очагах чрезвычайных ситуаций?
 2.  Какие мероприятия проводятся при аварийно-спасательных работах в очагах поражения?
 3.  Какие мероприятия проводятся при выполнении неотложных работ?
 4.  В каком режиме ведутся АС ДНР?

Домашнее задание

Изучите § 5.5 учебника. 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

14857. БЕЙНЕЛЕУ ӨНЕРІ АРҚЫЛЫ ЖАСТАРДЫҢ ПАТРИОТТЫҚ СЕЗІМДЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 40 KB
  БЕЙНЕЛЕУ ӨНЕРІ АРҚЫЛЫ ЖАСТАРДЫҢ ПАТРИОТТЫҚ СЕЗІМДЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ Амандық Талғат Л.Н.Гумилев атындағы Еуразиялық Ұлттық Университеті Астана қ. Жалпы адам баласында рухани және материалды байлық деген бар. Соның ішінде адамды адам етіп ұлтты ұлт етет...
14858. Бейнелеу өнерінің әмбебап тақырыбы, идеясы, мазмұны мен қыр-сыры 96.5 KB
  Бейнелеу өнерінің әмбебап тақырыбы идеясы мазмұны мен қырсыры Өткен жолыңды қорытындылау жете түсіну және бағалауға деген ұмтылыс әр саналы тұлғаға тән. Сондықтан адамның осы қасиеті оның ұлттық рухани түсінігінің жалпылама процестерін де анықтайды. Өнердің
14859. Бейнелік шығармалар мен мүсіндік композициялар 103.5 KB
  Бейнелік шығармалар мен мүсіндік композициялар Соғыстан кейінгі жылдары бізде мүсін өнері де пайда болғанын айта кету қажет. Онымен әуелі шеттен келгендер айналысса содан соң өзіміздің мүшелер шықты. Соның алдыңғы қатарында Исаак Иткинд де болды. Оның жұмыстарыны
14860. ӘЛЕМДIК ТҰТАСТАНУ 76 KB
  ӘЛЕМДIК ТҰТАСТАНУ [1]Бiр үлкен империяның құрамынан шығып ұлттық мемлекетiн ендiендi орнатып келе жатқан Қазақстан көз ашпастан күллi жиһанды қоршаған һәм бопсалаған әлемдiк тұтастану барысының өтiнен шыға келдi. Бiздi қатты толғандыратын шекара топырақ ұлттық егемендiк
14861. Әскери өнердің шыңдалған шыңы – жекпе-жек 66 KB
  Әскери өнердің шыңдалған шыңы – жекпежек Ұстағалиев Ернар ҚазҰУдің 4 курс студенті Ғасырлар бойы қалыптасқан қазақ халқының әскери өнері оның әскеритарихи болмысын айқындап берді. Көшпелілердің әскери жүйесінің мұрагері қазақтар өз заманына сай аталған өнерд...
14862. ИРАН ЖӘНЕ ТҮРКІСТАН 150.5 KB
  ИРАН ЖӘНЕ ТҮРКІСТАН Мұртаза Жүнісұлы БҰЛҰТАЙ ИСЛАМИЯТТЫҢ ТҮРКІСТАНДА ТАРАЛУЫ ЖӘНЕ ИРАН МӘДЕНИЕТІ Исламияттың Түркістан елдерінде таралуындағы Иран халықтары мен мәдениеттерінің алар орны ерекше. Сонау Хазіреті Мұхаммедтің 569632 vV: y[V2 yV7~ V. өмірінде парсы жұ
14863. Киiз туырлықты, ағаш уықты 36 KB
  Киiз туырлықты ағаш уықты Қазақы бала бала емес өзбекi мал мал емес деген мақал қазақтар мен өзбек сарттардың араласқұралас отырған аймағында пайда болған деп түсiндiредi ғалым Ә.Қайдар. Ташкенттiң базарына базарлауға барған қазақтардың астыүстiне түсiп қызмет iсте
14864. «КӨК БӨРІ» СӨЗІНІҢ ТҮРІК МИФОЛОГИЯСЫНАН АЛАТЫН ОРНЫ 72 KB
  КӨК БӨРІ СӨЗІНІҢ ТҮРІК МИФОЛОГИЯСЫНАН АЛАТЫН ОРНЫ Түбі бір түркі тілдес халықтардың ауызекі әдебиетінде түбірі мағынасы бір сөздер көптеп кездеседі. Біреуі өзінің мәнін жоғалтып пайдаланудан шықса енді бірі уақыт өте бейімделіп тұрмыстірлікте қолданып кел
14865. КӨНЕ ДӘСТҮРДIҢ ОЗЫҒЫН ҚАЙТА ЖАҢҒЫРТСАҚ 67 KB
  ТАРИХ ТАҒЫЛЫМЫ КӨне дәстүрдiң озығын қайта жаңғыртсақ Жұмағұл ШӨженов Балқаш қаласының мамандандырылған әкiмшiлiк сотының төрағасы Шешендiк өнер Ұлы даланың тiршiлiгiнен өмiрге келген табиғи туындысы сол ортаның мұрасы ұлттық рухымыздың биiгi д...