85059

Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе

Конспект урока

Безопасность труда и охрана жизнедеятельности

Понятие о ВИЧинфекции и СПИДе Цель урока. Познакомить учащихся с общими понятиями о ВИЧинфекции и СПИДе обратить внимание на основные причины распространения ВИЧинфекции в нашей стране. Сформировать убеждение в том что соблюдение норм здорового образа жизни единственная профилактика ВИЧинфекции. Изучаемые вопросы Общие понятия о ВИЧинфекции и СПИДе.

Русский

2015-03-23

30.45 KB

2 чел.

Урок 26. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе

Цель урока. Познакомить учащихся с общими понятиями о ВИЧ-инфекции и СПИДе, обратить внимание на основные причины распространения ВИЧ-инфекции в нашей стране. Сформировать убеждение в том, что соблюдение норм здорового образа жизни — единственная профилактика ВИЧ-инфекции.

Изучаемые вопросы

  1.  Общие понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе.
  2.  Основные причины распространения ВИЧ-инфекции.
  3.  Профилактика ВИЧ-инфекции.

Рекомендации по изложению учебного материала

1. Раскрыть учащимся понятия «ВИЧ-инфекция» и «СПИД».

Отметить, что половина случаев заражения ВИЧ-инфекцией приходится на возрастную группу от 15 до 24 лет. Большинство зараженных ВИЧ-инфекцией остаются внешне здоровыми, т. е. вирус многие годы может не проявлять себя, и только специальные анализы крови выявляют заболевание у человека. Человек может и не знать, что он заражен, передавая вирус другим людям.

Отметим, что многие симптомы СПИДа присущи таким заболеваниям, как злокачественные опухоли, пневмония, диарея (понос) и др. Главной причиной смерти людей является не сам вирус, а другие инфекции и заболевания, которым организм не может сопротивляться в результате ВИЧ-инфекции и постоянного снижения иммунитета.

2. Подчеркнуть, что источником возбудителя инфекции является человек в любой стадии инфекционного процесса. Заразиться вирусом можно при половом сношении, переливании крови и ее компонентов, использовании медицинского инструмента, загрязненного кровью, содержащей возбудителей.

Передача вируса при поцелуях в губы маловероятна. Возможность передачи вируса в быту при пользовании общими столовыми приборами, туалетом, полотенцем и т. п. была отвергнута на основании результатов долговременного наблюдения за семьями инфицированных.

Передача вируса при переливании зараженной крови приводит к заражению в 80—100% случаев. Большой риск заражения имеют внутривенные инъекции, вводимые нестерильными иглами и шприцами, которыми перед этим проводили такую же процедуру инфицированному человеку. Наиболее высокая вероятность заражения таким путем существует у наркоманов.

3. Обсудить с учащимися общие меры по профилактике ВИЧ-инфекции.

Вакцины, предохраняющей от заражения ВИЧ-инфекцией, нет. Радикального способа лечения СПИДа также нет. Это заболевание неизлечимо и неизбежно ведет к смерти.

Здоровый образ жизни и разум человека — лучшее средство для профилактики против заражения ВИЧ-инфекцией.

Контрольные вопросы

  1.  Что представляют собой ВИЧ-инфекция и СПИД?
  2.  Как происходит заражение ВИЧ-инфекцией?
  3.  Что является причиной смерти людей, больных СПИДом?
  4.  Какие меры профилактики необходимо соблюдать, чтобы избежать ВИЧ-инфекции?
  5.  Почему заболевание СПИДом неизбежно ведет к летальному исходу?

Домашнее задание

Изучите § 8.3 учебника. 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25077. Застосування моральних критеріїв 35 KB
  Значні моральні колізії супроводжують і такі винаходи сучасної науки як трансплантація органів генна інженерія клонування. Практика трансплантації органів вийшла сьогодні з вузько експериментальних рамок на рівень звичайної медичної галузі. Проте в сучасній медицині триває процес розширення показань до різних видів пересадок що є одним з об'єктивних підстав того що однією із стійких особливостей сучасного суспільства стає дефіцит донорських органів Стан дефіциту донорських органів це хронічне невідповідність між їх попитом та...
25078. Моральні проблеми 31 KB
  Складними є моральні та правові проблеми зачаття людини. Народжених підстерігають хвороби і моральні випробування у стосунках між ними та медпрацівниками рідними близькими. Моральні проблеми які виникають до народження чи до зародження людини пов'язані з використанням нових репродуктивних технологій: штучної інсемінації екстракорпорального лат.
25079. Біоетика – нормативне знання 56 KB
  Прикладом такого розуміння евтаназії є введення летальної дози препарату термінальному хворому з метою полегшення тяжких страждань. Ще одна відмінність дуже важлива в дискусії з приводу евтаназії. Можливість такої евтаназії розглядається у пацієнтів не здатних приймати самостійні рішення наприклад душевнохворі. Якщо розглядати в сукупності випадки добровільної недобровільної евтаназії з випадками активної пасивної евтаназії можна виділити чотири різновиди евтаназії: 1 добровільна активна; 2 недобровільна активна; 3 добровільна пасивна;...
25080. Біоетика та евтаназія 33.5 KB
  Моральне добро найбільш узагальнене імперативнооціночне поняття моралі і категорія етики яка виражає позитивне моральне значення явищ суспільного життя в їх співвіднесенні з етичним ідеалом. Добро це все позитивно оцінюване моральною свідомістю при співвіднесенні з гуманістичними принципами тобто те що сприяє розвитку в людині і суспільстві людяності взаєморозуміння і згоди. Добро є виконання вимог моралі слідування моральному обовязку.
25081. Поняття добра і зла 35 KB
  Це вузлові пункти людського пізнання. Добро і зло нерідко розглядають як синонімів понять моральної і аморальне а на саму етику як вчення про добро і зло. Зло категорія етики за змістом протилежна добру узагальнено якою виражено уявлення про безнравственном що суперечить вимогам моралі заслуживающем осуду. Іммануїл Кант вважав зло необхідним наслідком чуттєвої природи людини.
25082. Смертна кара 36 KB
  Майже всі суспільства людства на певній стадії свого розвитку застосовували смертну кару до кримінальних і політичних злочинців. Деякі країни скасували смертну кару за винятком особливих обставин таких як наприклад зраду під час військових дій. Такі держави як Китай США та інші зберегли смертну кару за злочини окремо визначені законодавством. У країнах які практикують смертну кару метод страти визначається законодавчо.
25083. Глобалізація загострила таку проблему як тероризм 36.5 KB
  Глобальні проблеми групуються навколо трьох фундаментальних напрямків розвитку людства: людинатехніка людинаприрода людина культура. Людинатехніка використання атомної енергії а також через непрогнозованність наслідків роботи машин що працюють на принципах самовдосконалення і самонавчання. Людинакультура тенденція до втрати культурних національних рис. Людинаприрода погіршення екологічної ситуації зростають природні катаклізми та техногенни катастрофи.
25084. Благодійність 33 KB
  Існують різні погляди на благодійність: 1 благодійність немає сенсу і є аморальною тому що а це різновид бізнесу; б інструмент ідеологічного і політичного впливу; в засіб розваги для багатих бо велика помпезність потребує великих грошей і вони більші ніж ті що йдуть для бідних. 2 благодійність має тісний звязок з владою а саме з владою церкви яка говорить про милосердя. 3 благодійність і милосердя існують для того щоб мати похвалу від сучасників та залишитись у памяті нащадків. 5 благодійність направлена на послаблення...
25085. Етикет 37.5 KB
  Іноді достатньо одного погляду на людину щоб оцінити її смак і манеру вбиратися. Одяг підкреслює гарний смак одних і несмак інших. У здоровому цивілізованому суспільстві панує здоровий естетичний смак. Смак володар моди.