85111

Обработка изделия мережкой. Правила БЖ при вышивании

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Мережка – это ажурная техника вышивания. Выполняется мережка на месте выдернутых с ткани ниток. Мережки относятся к счётной технике. Существует большое количество различных мережек. Мережки применяются в салфетках, скатертях, для подшивания краёв изделия

Русский

2015-03-23

468.5 KB

0 чел.

Урок № 4.

Тема: Обработка изделия мережкой. Правила БЖ при вышивании.

Цель:

- расширить знания учащихся по обработке изделия мережкой;

- повторить правила безопасности жизнедеятельности при вышивании;

- научить выполнять мережки, которые не выполнялись в предыдущих классах;

- воспитывать уважительное отношение к традициям национальной вышивки.

Оборудование: образцы изделий, иллюстрации из журналов.

Инструменты и материалы: ткань, нитки, ножницы, пяльцы, иголка.

Основные понятия: мережка

Тип занятия: комбинированное.

Структура занятия:

I. Организационный момент.

II. Актуализация опорных знаний и умений учащихся.

III. Изучение нового материала.

 1.  Способы обработки изделия мережкой.

IV. Практическая работа. Вышивка изделия.

V. Закрепление новых знаний и умений учащихся.

VI. Итоги занятия.

 1.   Домашнее задание.
 2.   Уборка рабочих мест.

Ход урока.

I. Организационный момент.

II. Актуализация опорных знаний и умений учащихся.

 Беседа.

1. Что такое композиция вышивки?

2. Что такое композиционный центр?

3. Что такое мережка?

III. Изучение нового материала.

 

 

1. Мережка – это ажурная техника вышивания. Выполняется мережка на месте выдернутых с ткани ниток. Мережки относятся к счётной технике. Существует большое количество различных мережек. Мережки применяются в салфетках, скатертях, для подшивания краёв изделия, а также для отделки изделия. В одежде мережки могут не только для отделки деталей, но и служат как соединение двух деталей. Ажурные узоры мережек выполняют нитками в тон ткани, но иногда используют и цветные.

 

раздвоенный прутик  одинарный прутик

 1.  Правила БЖ при вышивании.

- вышивать нужно при достаточном освещении;

- сидеть прямо, не наклонять низко голову;

- работать с напёрстком;

- иглы хранить в игольнице;

- нельзя вкалывать иглу в одежду;

- нельзя брать иглу в рот;

- через 40-50 минут работы необходимо делать перерыв на 10-15 минут;

работу держать на расстоянии 25-30 см от глаз.

 1.   Практическая работа.

Вышивка изделия.

Учащиеся продолжают вышивку своего изделия.

 1.   Закрепление новых знаний и умений учащихся.
 2.  какими способами можно выполнять мережки?
 3.  какими нитками выполняют мережку?
 4.  правила БЖ при вышивании.

 1.   Итоги занятия.

 Учитель оценивает качество выполнения мережки, демонстрирует лучшие работы учащихся.

 1.  Домашнее задание.

Продолжить вышивку изделия.

 1.  Уборка рабочих мест.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52253. НАВЧАННЯ АУДІЮВАННЮ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 184.5 KB
  Труднощі сприйняття іноземної мови на слух – одна з основних проблем, з якою стикаються учні на початкових етапах навчання. Згодом ця проблема вирішується завдяки постійній практиці.
52255. Композиція музичного твору. Форми в музиці. Сонатна форма 65.5 KB
  Товаром на уроціаукціоні є знання учнів які пропонуються у вигляді лотів. Підготовкою запитань лотів може займатися як сам вчитель так і купці учні. Купці можуть готувати по дватри лоти завдання під керівництвом і контролем учителя. Скарбник після кожного лоту виконаного завдання визначає середній бал кожного акціонерного товариства й записує результати у зведену таблицю.
52256. Аукціон фізичних знань 140.5 KB
  Команда яка швидше записала букви в кінці зірки і прочитала слово отримує 5 балів. Інша команда якщо вона правильно впоралась з завданням отримує 4 бали. Команда прослухавши повідомлення і розглянувши портрет відгадує ім'я вченого. За кожен правильно вгаданий портрет команда отримує по 3 бали.
52257. Організація закупівлі товарів на аукціонах 249.5 KB
  Інструкційно – методична карта практичного заняття № 4 Тема: Організація підготовки і проведення аукціону. Навчальні цілі заняття: ознайомити студентів з планом проведення заняття ; І виявлення знань студентів по темі використовуючи різні форми і методи контролю; ІІ привити практичні навички оформлення акційних документів; ІІ навчити самостійно робити висновки вносити пропозиції щодо організації підготовки та проведення аукціону; ІІІ формувати особу спеціаліста з сучасним економічним мисленням здатну...
52259. Рельєф. Тектоніка. Геологічнабудова. Корисні копалини України 50.5 KB
  Корисні копалини України. Корисні копалини України. прищеплювати любов до України географії. Обладнання: Фізична карта України Тектонічна карта України магнітофон жетони гонг штатив молоточок таблиці атлас України 89 класи призи.
52260. Aus der Geschichte der Ukraine 50.5 KB
  Wie geht es euch Kinder Heute beginnen wir ein neues Them zu studieren. Es heißt Die Ukrine gestern und heute“. Dieses Them ht 10 Stunden. ber wie ds Them heutiger Stunde ist versteht ihr nch dieser ufgbe.
52261. Австралія – найменший материк Землі. Загальні відомості. Своєрідність географічного положення материка. Історія відкриття і дослідження. Рельєф і корисні копалини 7.75 MB
  Мета: сформувати в учнів загальне уявлення про своєрідність та особливості природи Австралії; продовжити формувати навички складати характеристику географічного положення материка; знайти закономірності розташування форм рельєфу та корисних копалин; розвивати вміння учнів працювати зі схемами атласу і підручника аргументувати свою відповідь у тому числі за допомогою додаткових джерел літератури. Для подальшого вивчення Австралії клас поділяється на групи: 1група. Знаходить на карті крайні точки Австралії і визначає їхні географічні...