85165

Создание Речи Посполитой и статус ВКЛ в ее составе

Доклад

История и СИД

Начались военные действ между Московским госвом и ВКЛ. Силы ВКЛ находились на грани возможного война опустошала казну. ВКЛ имело опыт совместного с ней существования десятки уний и договоров.

Русский

2015-03-23

29.87 KB

7 чел.

Создание Речи Посполитой и статус ВКЛ в ее составе.

Летом 1561 г.-начались военные действ между Московским гос-вом и ВКЛ. Силы ВКЛ находились на грани возможного, война опустошала казну. Срочно требовался союзник, взгляды в первую очередь были обращены на Польшу, т. К. ВКЛ имело опыт совместного с ней существования (десятки уний и договоров). Причины стремления Польши к союзу с ВКЛ:

1.) многочисленная польская шляхта стремилась расширить свои владения за счет земель ВКЛ;

2.) Польша являлась самым мощным католическим бастионом в Восточной Европе;

3.) в результате шляхетских вольностей в Польше и ВКЛ союз с Московской державой после подчинения боярства царю стал невозможным.

Вопросы совместного существования Польши и ВКЛ рассматривались на многочисленных сеймах (Витебском-1562 г., Виленском-1563г., Варшавском-1563-1564 гг. и др.). 10 января 1569-Люблинский сейм. 1 июля 1569-подписана Люблинская уния. Условия и сущность унии были следующими:

1.) ВКЛ и Польша сливались в единое и неделимое целое и новое государство получило название Речи Посполитой.

2.) Глава государства - король, выбирался только в Польше. Столица государства Краков.

3.) Единственным законодательным органом государства становился общий Сейм, заседание которого проходили по очереди и в Польше, и в ВКЛ.

4.) ВКЛ сохранило некоторые автономные права в пределах Речи Посполитой.

Место ВКЛ.ВКЛ полностью сохранило свой административный аппарат, законодательство, суд. ВКЛ имело право на выпуск одинаковой с Польшей монеты, таможенную систему, вооружённые силы, титул, герб, государственную печать. Официальным языком в ВКЛ был старобелорусский. 

Т.О: РП была федеративным государством. Значительных успехов добивались феодалы ВКЛ: белорусская и литовская шляхта получили те же права, что и польская. Одновременно они стали перенимать обычаи, язык, культуру, которые были чуждыми для простого народа.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

21944. Топографічні знімання 9.53 MB
  Топографічні знімання Ми розглянули які виміри виконуються в геодезії як оцінити кількісні та якісні характеристики вимірів. Види знімань місцевості Процес виконання геодезичних вимірів для складання карт і планів місцевості називається зніманням. Якщо при зніманні визначають взаємне розміщення предметів та контурів місцевості то його називають горизонтальним або контурним зніманням. Знімання ситуації та рельєфу місцевості називають топографічним.
21945. ВИМІРЮВАННЯ ДОВЖИНИ ЛІНІЙ 1.36 MB
  Методи та прилади лінійних вимірювань Залежно від наявності приладів вимог точності умов місцевості лінії вимірюють способами: а прямим або безпосереднім способом за допомогою мірних стрічок рулеток підвісних мірних проволок та інших лінійних приладів; б непрямим або посереднім способом за допомогою ниткових віддалемірів та електрооптичних приладів світло та радіовіддалемірів геометричних побудов фігур на місцевості. Між закріпленими на місцевості точками А і В в створі лінії послідовно укладають мірний прилад. Створ лінії утворює...
21946. ВИМІРЮВАННЯ ПЕРЕВИЩЕНЬ 3.47 MB
  Види нівелювання Перевищенням називають різницю висот точок земної поверхні або будівельних конструкцій. Нівелювання – вид геодезичних робіт для вимірювання перевищень між точками земної поверхні або споруд. За методами розрізняють такі види нівелювання [1]: Геометричне – використовується принцип горизонтальності візирного променя зорової труби. В інженернобудівельній справі переважно використовуються: геометричне тригонометричне та гідростатичне нівелювання.
21947. Геодезичні розмічувальні роботи при плануванні та зведені інженерних споруд 1.67 MB
  Розмічування виконують в такій послідовності: 1 В точці А встановлюють теодоліт приводять в робоче положення і за ходом годинникової стрілки відкладають величину проектного кута . графічно зображено розмічування точки D з вихідного пункту В.Спосіб лінійної засічки Точка С в способі розмічування лінійною засічкою визначається перетином дуг проектних відстаней d1 і d2 віддалених від двох опорних пунктів A і В рис. Спосіб GPSрозмічування Використання GPSприймачів дозволяє визначати координати точок на земній поверхні та на поверхні...
21948. ГЕОДЕЗИЧНІ РОБОТИ ПРИ МОНТАЖІ ЕЛЕМЕНТІВ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ 1.06 MB
  ГЕОДЕЗИЧНІ РОБОТИ ПРИ МОНТАЖІ ЕЛЕМЕНТІВ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ Розглянувши елементи та методи інженерногеодезичних робіт розглянемо методику геодезичного забезпечення встановлення елементів будівельних конструкцій в проектне положення. Завдання та зміст геодезичних робіт При проведенні монтажних робіт встановлюють в проектне положення елементи та вузли будівельних конструкцій: фундаменти колони панелі цегляні стіни балки плити перекриття тощо. У промислових спорудах після монтажу будівельних конструкцій у проектне положення...
21949. ІНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧНІ ВИШУКУВАННЯ ЛІНІЙНИХ СПОРУД 3.34 MB
  Комплекс інженерногеодезичних робіт по вибору найбільш оптимальної економічно обґрунтованої траси називають трасуванням. Проектування траси лінійної споруди по топографічним картах і планам називають камеральним трасуванням. Вибір траси безпосередньо на місцевості називають польовим трасуванням.1 виходячи із дотримання граничного ухилу траси.
21950. ОРГАНІЗАЦІЯ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧНИХ РОЗМІЧУВАЛЬНИХ РОБІТ 5.04 MB
  Організація інженерногеодезичних робіт Для геодезичного забезпечення будівельної галузі в системі Міністерства будівництва архітектури та комунального господарства України повинна бути створена державна Геодезична служба в будівництві ДГСБ. Вона повинна законодавчо відповідати за стан якість виконання інженерногеодезичних робіт в будівництві бути керівним органом по створенню нормативнотехнічних документів НТД. В системі Держбуду інших міністерствах і відомствах повинні бути створені підрозділи ДГСБ які б виконували керівні та...
21951. Виды и стадии инженерно-геологических изысканий 184.22 KB
  Виды и стадии инженерногеологических изысканий 1. Инженерногеологическая рекогносцировка. Инженерногеологическая съемка. Инженерногеологическая разведка.
21952. ОСОБЕННОСТИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬСТВА 260.31 KB
  ОСОБЕННОСТИ ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬСТВА. ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО И ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА I. Инженерногеологические исследования при выборе строительной площадки выполняемые с целью сравнительной оценки возможных вариантов ее размещения первая стадия изысканий включают в себя проведение следующих работ. Инженерногеологическая рекогносцировка.