85167

Социально-экономическое развитие белорусских земель в составе Речи Посполитой

Доклад

История и СИД

В экономике белорусских земель шло укрепление и развитие феодальных отношений. Экономическому прогрессу белорусских земель во вп 16пп 17 вв. увеличилось до 36 млн чел росли посевные площади поголовье скота увеличился средний земельный надел крестьян.

Русский

2015-03-23

30.48 KB

7 чел.

Социально-экономическое развитие белорусских земель в составе Речи Посполитой.

В 16-18 вв. в экономике белорусских земель шло укрепление и развитие феодальных отношений. Окончат оформились 3 основных сословия феодального общества: шляхта, крестьяне, мещане. Экономическому прогрессу белорусских земель во вп 16-пп 17 вв. содействовало проведение аграрной реформы (волочной померы). Итоги реформы: распространилась ориентированная на рынок фольварочно-барщинная система, выросли доходы феодалов, одновременно она увеличила феодальную эксплуатацию крестьян. Ускорился процесс урбанизации. К середине 17 в. на бел землях было 467 городов и местечек. Быстрой урбанизации содействовало магдебургское право, которое освобождало горожан от феодальных повинностей, давало им льготы в ремесленной и торговой деятельности. Важными экономическим центрами в этот период стали Могилев, Полоцк, Витебск, Брест, Пинск и др. Однако войны середины 17 в. привели РП в состояние экономического упадка, который длился до середины 18в. (Казацко-крестьянская война 1648-1651, война с Россией 1654-1667, Северная война 1700-1721). Итоги войн: привели в упадок с\х, ремесло, торговлю, сотни городов и местечек были разрушены, насел-е сократилось почти в 2 раза.

С середины 18 в благодаря прекращению войн в экономике РП наметилось оживление. Число населения к концу 18 в. увеличилось до 3,6 млн чел, росли посевные площади, поголовье скота, увеличился средний земельный надел крестьян. В 1760-х гг. с\х Беларуси было восстановлено. Вместе с тем росли феодальные повинности, обострялись социальные противоречия. Во вп.18в. в экономике белорусских земель ускорилось разложение феодализма и утверждение капиталистических отношений. К концу 18 в. на бел землях было уже около 50 мануфактур.

Т.О: эволюционное развитие экономики бел земель было прервано кризисом в.п.17-п.п.18 в. Во в.п.18 в. наблюдается экономический подъем, ускорилось разложение феодализма и утверждение капиталистических отношений.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

59143. Українсько-московський договір 1654 року та його наслідки для України 64.5 KB
  Мета проекту: Розкрити внутрішнє й зовнішнє політичне становище Гетьманщини наприкінці 1653 року. Ознайомити учнів з подямиї 1654 року та їх наслідками для України. Результати проекту: Глибоке розуміння теми внутрішнє й зовнішнє становище Гетьманщини наприкінці 1653 року; Оцінювати діяльність Б.
59144. Урок-память: Муза болю, сумління і гнiвy. Присвячується поету-воїну Євгену Маланюку 60 KB
  Вчитель. Так думав старшина армії Української Народної Республіки у ті далекі трагічні дні 1920-го, коли разом із тисячами собі подібних змушений був покидати рідну землю після того, як більшовизм остаточно підімяв спроби утвердити Українську незалежну державу.
59145. Я народився і жив для добра і любові. (Життєвий і творчий шлях Олександра Довженка) 49.5 KB
  Він як самоцвіт: скільки не обертай його а в ньому починають світитися все нові і нові грані. Довженка порівнюють із видатними майстрами епохи Відродження які були водночас і живописцями і поетами і архітекторами і природознавцями.
59146. Поетизація римської доблесті, патріотичного служіння державі, величі Риму як провідні настанови й основний пафос поеми 362.5 KB
  Мета: узагальнити знання про римську культуру та літературу, перевірити знання біографії Вергілія, проаналізувати уривок із 6-ї книги Енеїди, розвивати вміння порівнювати та виділяти головне, за допомогою мистецтвознавчої паралелі дати характеристику головному герою...
59147. Ідеологія тоталітарного режиму очима Довженка. Щоденник - звинувачувальний документ системі 29.5 KB
  Довженко і саме своїм Щоденником зробив першу досить вдалу спробу становити в нашому національному телескопі головне дзеркало на місце усунути в ньому бодай найбільші дефекти. Клас ділиться на дві групи кожна з яких має змогу представити ворогуючі політичн...
59148. Правда, обпалена війною... (Аналіз кіноповісті Україна в огні) 28 KB
  Мета: ознайомити учнів зі змістом кіноповісті проаналізувати твір; закріпити вивчене про кіноповість характеротворення поетику; розвивати творчу уяву і аналітичне мислення; виховувати національну гідність.
59150. Написання рядкової літери н (ен), складів, слів із нею 30.5 KB
  Мета: Вчити учнів писати малу букву н, склади та слова з нею; розвивати вміння правильно розміщувати букви на рядках, закріплювати знання назв елементів букв, виховувати у дітей увагу, старанність, спостережливість.
59151. Уроки з розвитку звязного мовлення. А вже весна, а вже красна... 58.5 KB
  Як правило на цих уроках більше говорить учитель навчаючи дітей переказувати а учні слухають як це робити. Учитель при необхідності коректує відповіді допомагає та згадує батьків тих учнів які працюють у журналістиці акцентуючи увагу на тому що робить спеціаліст кожного профілю.