85167

Социально-экономическое развитие белорусских земель в составе Речи Посполитой

Доклад

История и СИД

В экономике белорусских земель шло укрепление и развитие феодальных отношений. Экономическому прогрессу белорусских земель во вп 16пп 17 вв. увеличилось до 36 млн чел росли посевные площади поголовье скота увеличился средний земельный надел крестьян.

Русский

2015-03-23

30.48 KB

13 чел.

Социально-экономическое развитие белорусских земель в составе Речи Посполитой.

В 16-18 вв. в экономике белорусских земель шло укрепление и развитие феодальных отношений. Окончат оформились 3 основных сословия феодального общества: шляхта, крестьяне, мещане. Экономическому прогрессу белорусских земель во вп 16-пп 17 вв. содействовало проведение аграрной реформы (волочной померы). Итоги реформы: распространилась ориентированная на рынок фольварочно-барщинная система, выросли доходы феодалов, одновременно она увеличила феодальную эксплуатацию крестьян. Ускорился процесс урбанизации. К середине 17 в. на бел землях было 467 городов и местечек. Быстрой урбанизации содействовало магдебургское право, которое освобождало горожан от феодальных повинностей, давало им льготы в ремесленной и торговой деятельности. Важными экономическим центрами в этот период стали Могилев, Полоцк, Витебск, Брест, Пинск и др. Однако войны середины 17 в. привели РП в состояние экономического упадка, который длился до середины 18в. (Казацко-крестьянская война 1648-1651, война с Россией 1654-1667, Северная война 1700-1721). Итоги войн: привели в упадок с\х, ремесло, торговлю, сотни городов и местечек были разрушены, насел-е сократилось почти в 2 раза.

С середины 18 в благодаря прекращению войн в экономике РП наметилось оживление. Число населения к концу 18 в. увеличилось до 3,6 млн чел, росли посевные площади, поголовье скота, увеличился средний земельный надел крестьян. В 1760-х гг. с\х Беларуси было восстановлено. Вместе с тем росли феодальные повинности, обострялись социальные противоречия. Во вп.18в. в экономике белорусских земель ускорилось разложение феодализма и утверждение капиталистических отношений. К концу 18 в. на бел землях было уже около 50 мануфактур.

Т.О: эволюционное развитие экономики бел земель было прервано кризисом в.п.17-п.п.18 в. Во в.п.18 в. наблюдается экономический подъем, ускорилось разложение феодализма и утверждение капиталистических отношений.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36934. Розробка засобів програмованого (тестового) контролю навчальних досягнень учнів з трудового навчання 29.76 KB
  Мета роботи: Вивчення дидактичних основ вибору питань для тестової перевірки навчальних досягнень учнів з трудового навчання. Оволодіти методикою проведення тестової перевірка знань умінь та навичок учнів за допомогою нових інформаційних технологій. Система тестування як форма контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів з трудового навчання.
36935. ВИЗНАЧЕННЯ СТАЛОЇ В ЗАКОНІ СТЕФАНА-БОЛЬЦМАНА 127 KB
  Основні теоретичні відомості Якщо на тіло падає потік світла то частина цього потоку буде відбиватися від його поверхні а друга частина потоку що проникає в тіло буде поглинатися частинками тіла і перетворюватися в інші форми енергії в кінцевому рахунку в теплоту. Відношення відбитого потоку Фвідб до падаючого потоку Ф називається коефіцієнтом відбивання або поглинаючою здатністю тіла тобто а = Фвід6 Ф а відношення потоку що поглинається тілом до падаючого потоку називається коефіцієнтом поглинання або поглинаючою здатністю...
36936. Удаленная работа з FTP-сервером 225 KB
  FTPсервер представляет из себя своеобразную библиотеку файлов. Для перекачки файлов между FTPсерверами и компьютером пользователя используется протокол FTP File Trnsfer Protocol протокол передачи файлов. С помощью FTPсервера можно выкачивать на свой компьютер файлы выложенные на многочисленных FTPсерверах.
36937. ПОВІРКА МОСТА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ МО-62 ТА ПРЯМЕ ВИМІРЮВАННЯ ОПОРУ РЕЗИСТОРА 259.5 KB
  Крім того міст дозволяє: а визначити характер і місце ушкодження повітряних ліній або кабелю; б повіряти вимірювальні прилади й пристрої до термометрів опору за винятком деяких меж виміру; в підганяти опір сполучних ліній приладів що працюють із термометрами опору по 2 і 3провідній схемі включення; г вимірювати опори ізоляції в межах від 1 до 100 Мом; д використовувати плече зрівняння моста в якості магазину опорів; е використовувати внутрішній гальванометр у зовнішніх електричних ланцюгах. Резистори намотані бифилярно...
36938. Пошук інформації в Internet 99.5 KB
  Як трактуються слова Незалежно від того яка форма слова стоїть в запиті пошук враховує всі форми за правилами російської мови. Наприклад якщо задано запит âидтиâ те в результаті пошуку будуть знайдені посилання на документи що містять слова идетâ шелâ шлаâ тощо . Якщо в запиті слово набране з великої букви будуть знайдені тільки слова з великої літери у противному випадку будуть знайдені як слова з великої так і з маленької літери. Між словами можна поставити знак â або кому â щоб знайти документи що містять...
36939. Обмін даними з додатками 702 KB
  Щоб прочитати цей файл в Mthcd необхідно: В меню Insert Вставка виберіть команду Сomponent Компонент зявиться діалогове вікно Сomponent Wizrd рис. Рис. Зявиться діалогове вікно File Options рис. Рис.
36941. Ознайомитись з програмною моделлю 32 розрядних процесорів Intel та оволодіти навиками створення програм, використовуючи 32 розрядний асемблер 122.49 KB
  model flt stdcll option csemp: none ; оголошення службових процедур макросів змінних констант include msm32 include windows.inc include msm32 include kernel32.inc include msm32 include msm32.inc include msm32 include debug.
36942. Оволодіти навиками створення програм, частини яких написані різними мовами програмування. Засвоїти правила взаємодії різних модулів 169.07 KB
  Звичайно доступ наприклад до двох параметрів переданих через стек здійснюється в такий спосіб: PUSH EBP MOV EBPESP MOV EX[EBP8] MOV EDX[EBP12] . POP EBP RET Деякі версії мови C розрізняють великі і малі букви тому ім'я асемблерного модуля повинне бути представлено в тому ж символьному регістрі який використовують для посилання Cпрограми.code _clc proc push ebp mov ebpesp mov ex[ebp16] shr ex01 mov ebx[ebp8] shl ebx02 sub ebxex sub ebx[ebp12] sub ebx[ebp8] mov ex[ebp20] dd exebx pop ebp ret _clc endp END ...