85170

Культура и этническая структура белорусских земель в составе Речи Посполитой

Доклад

История и СИД

традиции эпохи Просвещения стали оказывать существенное влияние на повседневную жизнь белорусского общества это было связано с переменами в системе образования расширено преподавания современных языков и естествознания. Влияние эпохи Просвещения ощущалось и в театральной жизни страны. Барокко и рококо под влиянием Просвещения стали постепенно уступать место классицизму основанному на традициях античности и Ренессанса.

Русский

2015-03-23

28.63 KB

11 чел.

Культура и этническая структура белорусских земель в составе Речи Посполитой.

Шляхта и духовенство были знакомы с трудами известных европейских мыслителей из-за зарубежных поездок, приобретение иностранной литературы, газет и журналов. Появляются первые признаки общественного «вольнодумства» Вместе с тем сильные позиции иезуитов и консерваторов не позволили ему здесь укрепиться.

Лишь к середине XVIII в. традиции эпохи Просвещения стали оказывать существенное влияние на повседневную жизнь белорусского общества, это было связано с переменами в системе образования (расширено преподавания современных языков и естествознания).

Развивалась отечественная наука. Главным предметом преподавания долгое время оставалась философия. Акцент делался на изучении истории РП и ВКЛ. Так же стоит отметить астрономию. В1764г. в Вильно создана первая обсерватория. Был основан первый в Беларуси в Гродно ботанический сад.

В общественно-политической сфере просветительские идеи проявились в стремлении части шляхты и магнатов к реформам сословной монархии РП (ориентация на Францию). Особую значимость в Беларуси получили и идеи физиократов, под влиянием которых высказывалось мнение о необходимости отмены крепостного права.

Влияние эпохи Просвещения ощущалось и в театральной жизни страны. В 1740 г. у Радзивиллов в Несвиже был создан первый светский отечественный театр. Г.Радзивила в Слуцке и Огинского в Слониме. Всё чаще начал звучать белорусский язык.

Борокко видоизменилось в сторону декоративной насыщенности, повышенной пластичности. (Возрождены Несвежский замок, и Полоцкий Софийский собор, Королевский дворец в Гродно) Больших успехов достигла и фресковая живопись. Барокко и рококо под влиянием Просвещения стали постепенно уступать место классицизму, основанному на традициях античности и Ренессанса.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

58028. Іменники середнього роду 94 KB
  Мета: Активізувати вивчену лексику. Вчити ознаки іменників середнього роду. Познайомитися зі зменшувальними суфіксами виконувати тренувальні вправи. Розвивати навички письма, граматичні навички.
58029. Завершение формирования мировых колониальных империй. Международные отношения в последней трети XIX века 122 KB
  Цели: Сформировать представление об Индии во второй половине XIX века; ознакомить с принципами колониальной политики Британии в Индии; раскрыть причины ход и результаты восстание сипаев; формировать собственные суждения об идеологии бремени белого человека...
58030. Индия. Культурно — исторические особенности. Экономико-географическая характеристика 118 KB
  Цель: сформировать у учащихся общие представления о культуре и экономических особенностях Индии; совершенствовать навыки учащихся самостоятельно отбирать и анализировать материал; продолжить формирование умений обобщать и делать выводы; воспитывать ответственность...
58031. Давня Індія 78.5 KB
  Слово вчителя: Шановні учні сьогодні ми з вами помандруємо на Схід до цікавої і загадкової Індії. Вивчення нового матеріалу Географічне положення Індії Робота з картою.
58032. Застосування дієприкметника як особливої форми дієслова у захисті проектів «Особливості догляду за шкірою підлітків» 1.94 MB
  МЕТА: виховувати в учнів любов до вивчення української мови; творчу ініціативу та свідоме ставлення до зміцнення й збереження власного здоровя; розвивати мовленнєву компетенцію учнів та навички комунікативно користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях...
58033. Прості і складені задачі, які включають дії над величинами, вираженими одиницями площі 58.5 KB
  Цілі: освітні: формувати обчислювальні уміння і навички, уміння розв’язувати задачі, аналізувати математичні завдання; розвивальні: розвивати логічне і алгоритмічне мислення, пізнавальні та інтелектуальні можливості, стимулювати розвиток умінь учнів аргументувати свою відповідь...
58034. Застосування інтеграла до моделювання процесів 2.54 MB
  Навчальна: узагальнити і систематизувати знання студентів з теми «Інтеграл та його застосування»; сприяти закріпленню знань про геометричний, фізичний та економічний зміст інтеграла; формувати вміння й навички студентів самостійно систематизувати та поглиблювати знання...
58035. Применение интеграла 107 KB
  Цель: Обобщить и систематизировать знания по теме Применение интеграла. Актуализация опорных знаний Определение первообразной; Определение неопределенного интеграла; Определение интеграла...
58036. ЗАСТОСУВАННЯ ВИЗНАЧЕНОГО ІНТЕГРАЛА 558.5 KB
  Сприяти закріпленню знань про геометричний та фізичний зміст інтеграла. Учитель пропонує закінчити речення щоб сформульовані твердження були вірними: Криволінійною трапецією називається Дія обернена до диференціювання Первісні для однієї і тієї ж функції відрізняються тільки...