85172

Социально-экономическое развитие белорусских земель в условиях кризиса феодально-крепостнической системы (первая половина XIX в.)

Доклад

История и СИД

В условиях разложения феодальнокрепостнической системы царское правительство пошло на экономические реформы с целью приспособления существующей системы хозяйственных отношений к нуждам рынка а также повышения государственных доходов. Реформа была проведена только среди государственных крестьян. Она предусматривала: проведение подробного описания всех государственных имений и строгое определение повинностей государственных крестьян в зависимости от их хозяйственного положения прекращение сдачи государственных земель в аренду; ликвидацию...

Русский

2015-03-23

28.12 KB

4 чел.

Социально-экономическое развитие белорусских земель в условиях кризиса феодально-крепостнической системы (первая половина XIX в.).

В кон. 18 – начале 19 в. на белорусских землях проходил процесс разложения феодально-крепостнических отношений и формировался новый капиталистический строй. Новые формы хозяйствования проявлялись в росте товарности с\х, увеличивалось кол-во вольнонаёмных рабочих, развивался внешний и внутренний рынок.

Доминирующим сектором оставалось с/х. В руках помещиков – до 40% всей земли.

С\Х в пп XIX в.: характеризовалось существованием фольварково-барщинной системы и полной личной зависимости крестьян от помещиков. Крестьяне пользовались землей помещиков и выплачивали за это оброк или дань продуктами. В сер. XIX в. крестьянским хозяйствам, имевшим надел в одну волоку (21,36 га), устанавливалось 12 дней барщины на неделю. Поэтому не было никакой заинтересованности в работе.

Расширялась винокурение - переработка картофеля на самогон. Доход был больше, чем от ржи. Доход приносило льнаводство. Сахарная свекла - сахара; каннабис - полотно.

В условиях разложения феодально-крепостнической системы царское правительство пошло на экономические реформы с целью приспособления существующей системы хозяйственных отношений к нуждам рынка, а также повышения государственных доходов. Инициатор Киселев(1840-1850). Реформа была проведена только среди государственных крестьян. Она предусматривала: проведение подробного описания всех государственных имений и строгое определение повинностей государственных крестьян в зависимости от их хозяйственного положения, прекращение сдачи государственных земель в аренду; ликвидацию фольварков и постепенный перевод государственных крестьян с барщины на оброк.

Реформа П. Киселева привела к увеличению наделов государственных крестьян и уменьшению их повинностей. Крепостное право оставалось и это являлось опасным для государства.

Развитие промышленности в первой половине XIX в. в Беларуси связано с переходом от мануфактурного к фабричному.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

7597. Проектування БД. Загальні поняття 90 KB
  Проектування БД Структура БД. Одним із найважливіших понять в теорії БД є архітектура і структура БД, які служать основою для розуміння можливостей сучасних СУБД. Розрізняють три рівні архітектури БД: внутрішній рівень найбі...
7598. Мова SQL. Загальна характеристика 116 KB
  Мова SQL Загальна характеристика. Як уже було сказано вище, обробка об’єктів БД виконуються мовою SQL, яка має певний набір команд. Команди SQL завжди починаються з дії (verb) - слова або групи слів, що описують задану операцію. Крім того,...
7599. Обмеження. Postgre SQL. 60 KB
  Обмеження Postgre SQL має декілька варіантів обмеження даних (constraint), які впливають на операції вставки і оновлення. Розглянемо один із них, який полягає в установці обмеженьдля таблиць і полів.Обмеженням є особливий атри...
7600. Послідовності SQL 78 KB
  Послідовності PostgreSQL є обєктно-реляційною СУБД, що дозволило включити в неї ряд нестандартних розширень SQL. Частинацих розширень пов’язана з автоматизацією часто вживаних операцій з базами даних, це, зокрема, послі...
7601. Редагування таблиці БД 104.5 KB
  Редагування таблиці Під час редагування таблиці доводиться виконувати такі роботи: зміна даних, тобто редагування вмісту полів маніпуляція записами, їх вилучення і вставка перейменування та знищення таблиці зміна структури...
7602. Запити. Створення запиту 173.5 KB
  Запити Створення запиту Запит являє собою команду, написану мовою SQL, яка вибирає дані з таблиць. Якщо запит виготовляється візуальним способом, то інтерпретатор складає його скрипт у вигляді тексту...
7603. Поєднані набори даних 91 KB
  Поєднані набори даних Поєднаний набір даних являє собою вибірку з декількох джерел. Для його одержання служить та ж таки команда SELECT, більш розширений її варіант виглядає та...
7604. Вкладені запити 89 KB
  Вкладені запити Запит SELECT може бути вкладеним у інший запит або використовуватися деякими командами як підкоманда. Завдяки цьому командаSQL може набирати скільки завгодно велику довжину. Ступінь вкладення не регламентується, од...
7605. Курсори SQL 132 KB
  Курсори SQL Курсор дозволяє включити у вибірку тільки деякі з отриманих записів. При правильному використанні курсори підвищують ефективність роботи з наборами записів. Курсори виконуються тільки в транзакційних блоках...