85192

Фашистский оккупационный режим на территории БССР

Доклад

История и СИД

К концу августа 1941 г гитлеровцы оккупировали всю территорию Бел. На захваченной территории гитлеровцы установили оккупационный режим- систему политических, идеологических, экономических, и военных мер направленных на ликвидацию существующего общественного и гос. строя, грабёж нац. богатства, уничтожение населения

Русский

2015-03-23

26.93 KB

5 чел.

Фашистский оккупационный режим на территории БССР.

К концу августа 1941 г гитлеровцы оккупировали всю территорию Бел. На захваченной территории гитлеровцы установили оккупационный режим- систему политических, идеологических, экономических, и военных мер направленных на ликвидацию существующего общественного и гос. строя, грабёж нац. богатства, уничтожение населения. Вводился «новый порядок» -режим беззакония, насилия, грабежа и кров террора. Согласно плану «Ост» оставить не более 25% белорусов, остальных уничтожить или выслать в Сибирь. Был проведён территориально-административный раздел БССР:

-сев-западные районы Брест. обл. и Белостокской области присоединены к Восточной Пруссии.

-южные районы Брестской, Пинской, Полесской, и Гомельской области включены в состав рейхскомиссариата «Украина».

-сев-западные районы Вилейской области отошли к генеральному округу «Литва».

-тер Витебской и Могилёвской области, большая часть Гомельской и восточные районы Минской области включены в зону армейского тыла.

-Барановичи, часть Вилейской области, сев районы Брестской, Пинской, Полесск областей составили генеральный округ «Беларусь».

Ген. округ «Беларусь» составлял 1/3 территории Беларуси и находился в составе рейхскомиссариата «Остланд» с резиденцией в Риге. Он был поделён на 10 округов, округа-на районы. Округа возглавляли гебиткомиссары, города - штадскомиссары, районы- орткомиссары.

В отношении к гражданскому населению проводили политику геноцида – массового уничтожения мирных жителей. На территории Беларуси – 260 лагерей смерти. В Тростянце уничтожено около 200 тыс. чел. Для еврейского населения создавались гетто. Было проведено около 140 карательных операций. При создании органов оккупационной власти гитлеровцы использовали коллаборационистов. Коллаборационисты – активно сотрудничали с гитлеровцами. К ним относились: участники Бел народной самопомощи, Бел самоохраны, Союза бел молодёжи, Бел Краевой обороны, а так же те кто поверил нацистской пропаганде или не имели другого выбора.

Т.О: оккупационный режим принёс бедность, смерть, эксплуатацию, грабёж.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

56316. ТАБЛИЦІ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ 209.5 KB
  Принцип використання таблиць полягає в тому, що вони спонукають учнів згадати орфографічне правило на основі зіставлення поданих у таблиці прикладів. Порівнюючи праву і ліву колонки, учень пояснює суперечливі на перший погляд приклади, аргументуючи їх відповідними правилами, винятками.
56317. Періодичний закон Д.І. Менделєєва 121 KB
  Мета: ознайомити учнів з періодичним законом хімічних елементів; формувати уявлення про періодичну зміну властивостей хімічних елементів; показати загальну залежність і розвиток неорганічної природи...
56318. Програми роботи з таблицями 78.5 KB
  Ми завершуємо ознайомлення з табличними величинами та програмами роботи з таблицями. Ви вмієте описувати масиви, вводити і виводити елементи масивів, складати програми опрацювання табличних величин. Але треба бути уважним і добре розуміти, що робиш і для чого.
56319. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ НАПИСАННЯ ТЕКСТУ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ЙОГО ОФОРМЛЕННЯ 24.36 KB
  Які існують прийоми осмислення тексту (і виділення інформаційно-смислових блоків)? Психологи називають три такі прийоми: виділення смислових опорних пунктів (або ключових слів), антиципація та реціпація
56320. ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧБОВИХ ТА УЧБОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ НА ПРИКЛАДІ УЧБОВОГО РЕФЕРАТУ, КОНТРОЛЬНОЇ Й КУРСОВОЇ РОБОТИ 18.36 KB
  Реферат (від латинського refezo – доповідаю, повідомляю) – це короткий виклад змісту документа або його частини, що включає основні фактичні відомості та висновки, необхідні для початкового ознайомлення з документом і доцільності звернення до нього.
56321. ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧБОВИХ ТА УЧБОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ НА ПРИКЛАДІ ДИПЛОМНОЇ (ВИПУСКНОЇ) РОБОТИ 17.12 KB
  Дипломна робота – це вид навчально-дослідницької діяльності, орієнтованої на розвиток вміння самостійно виконувати науковий аналіз питань, пов'язаних із специфікою освоюваної професії. Дипломна робота є заключним періодом навчання у вищій школі, так як вона виконується на випускному курсі під керівництвом наукового керівника.
56322. Нацистский «новый порядок» в Европе 110 KB
  Движение Сопротивления в Европе Цели движения Сопротивления: Движение Сопротивления - это освободительное движение в оккупированных странах Формы движения Сопротивления против внешнего и внутреннего фашизма и установленного фашистами порядка.
56323. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЛОГІЧНИХ ДОВОДІВ (АРГУМЕНТАЦІЙ) 20.3 KB
  Наукове знання, як уже відомо, це результат наукового дослідження, перевірений суспільно-історичною практикою і не суперечить логіці. Значить, в будь-якому дослідженні, крім чуттєвого пізнання, використовується абстрактне мислення чи логічне пізнання.