85192

Фашистский оккупационный режим на территории БССР

Доклад

История и СИД

К концу августа 1941 г гитлеровцы оккупировали всю территорию Бел. На захваченной территории гитлеровцы установили оккупационный режим- систему политических, идеологических, экономических, и военных мер направленных на ликвидацию существующего общественного и гос. строя, грабёж нац. богатства, уничтожение населения

Русский

2015-03-23

26.93 KB

6 чел.

Фашистский оккупационный режим на территории БССР.

К концу августа 1941 г гитлеровцы оккупировали всю территорию Бел. На захваченной территории гитлеровцы установили оккупационный режим- систему политических, идеологических, экономических, и военных мер направленных на ликвидацию существующего общественного и гос. строя, грабёж нац. богатства, уничтожение населения. Вводился «новый порядок» -режим беззакония, насилия, грабежа и кров террора. Согласно плану «Ост» оставить не более 25% белорусов, остальных уничтожить или выслать в Сибирь. Был проведён территориально-административный раздел БССР:

-сев-западные районы Брест. обл. и Белостокской области присоединены к Восточной Пруссии.

-южные районы Брестской, Пинской, Полесской, и Гомельской области включены в состав рейхскомиссариата «Украина».

-сев-западные районы Вилейской области отошли к генеральному округу «Литва».

-тер Витебской и Могилёвской области, большая часть Гомельской и восточные районы Минской области включены в зону армейского тыла.

-Барановичи, часть Вилейской области, сев районы Брестской, Пинской, Полесск областей составили генеральный округ «Беларусь».

Ген. округ «Беларусь» составлял 1/3 территории Беларуси и находился в составе рейхскомиссариата «Остланд» с резиденцией в Риге. Он был поделён на 10 округов, округа-на районы. Округа возглавляли гебиткомиссары, города - штадскомиссары, районы- орткомиссары.

В отношении к гражданскому населению проводили политику геноцида – массового уничтожения мирных жителей. На территории Беларуси – 260 лагерей смерти. В Тростянце уничтожено около 200 тыс. чел. Для еврейского населения создавались гетто. Было проведено около 140 карательных операций. При создании органов оккупационной власти гитлеровцы использовали коллаборационистов. Коллаборационисты – активно сотрудничали с гитлеровцами. К ним относились: участники Бел народной самопомощи, Бел самоохраны, Союза бел молодёжи, Бел Краевой обороны, а так же те кто поверил нацистской пропаганде или не имели другого выбора.

Т.О: оккупационный режим принёс бедность, смерть, эксплуатацию, грабёж.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

11472. Культура первісної доби. Міфологічна модель світу 182 KB
  Лекція 6. Культура первісної доби. Міфологічна модель світу. Культура збирання і полювання. Історія людства налічує 35 40 тисяч років. Найтриваліший її відтинок історики найчастіше називають первіснообщинним ладом або камяним віком. У культурології ці терміни можна вжив...
11473. Культура і етнос. Ментальне поле культури. Проблема культурної ідентичності 460.5 KB
  Лекція 7. Культура і етнос. Ментальне поле культури. Проблема культурної ідентичності. Термін етнос у давньогрецькій мові має більш як десять значень: народ племя юрба стадо стан соціальна група клас тощо. Етнічна спільність це спільнота повязана певною ...
11474. Роль культурних орієнтацій у розвитку суспільства 650.5 KB
  Лекція 8. Роль культурних орієнтацій у розвитку суспільства. Поняття культурна орієнтація трапляється все частіше в наукових і публіцистичних творах гуманітарного спрямування. Воно постійно використовується в повсякденному спілкуванні. Як і кожне багатозначне понят
11475. Глобалізація і культура 91 KB
  Лекція 9. Глобалізація і культура. Глобалізаційні процеси в сучасній світовій культурі та теорія модернізації Питання взаємовпливу культур різного типу як проблема теорії культури була поставлена ще культурною антропологією початку XX ст. Значний внесок у її роз
11476. Семіотика культури 59 KB
  Лекція 10. Семіотика культури Семіотика культури передбачає вивчення соціокультурних процесів і явищ як системи висловлювань культурних текстів культурних мов яке здійснюється насамперед лінгвістичними методами. Засновник семіотики американський фі...
11477. ТЕХНІКА, КУЛЬТУРА, ПРИРОДА ЛЮДИНИ 209 KB
  ЛЕКЦІЯ 11 ТЕХНІКА КУЛЬТУРА ПРИРОДА ЛЮДИНИ Питання про місце техніки в соціальній історії в житті сучасного суспільства в життєвих цінностях та орієнтирах людини є одним із найбільш болючих. Ціла низка гуманістично налаштованих мислителів вважає що техніка з ї...
11478. КУЛЬТУРА І ПОЛІТИКА 182.5 KB
  Лекція 13. КУЛЬТУРА І ПОЛІТИКА Політична культура являє собою динамічну та водночас відносно усталену систему політичних цінностей та орієнтацій моделей поведінки характерних для певної держави суспільства цивілізації. Від її стану харак
11479. ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX ст.: АВАНГАРДНІ СТИЛІ ТА НАПРЯМИ 314.5 KB
  Лекція 14.ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX ст.: АВАНГАРДНІ СТИЛІ ТА НАПРЯМИ Проблема сприйняття та розуміння художнього авангарду Новий зміст у традиційній мистецькій формі фовізм кубізм експресіонізм супрематизм Становлення нових форм мистецтва: футуризм ...
11480. ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX ст 159.5 KB
  Лекція 15. ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX ст. Термінологічна картина художнього авангарду Візуальні та інформаційні мистецтва: гіперреалізм концептуалізм бодіарт лендарт та ін. Акціонізм хепенінг перформанс рольова гра За відомим виразом ми живе