85211

Предпосылки формирования ВКЛ, его территориальный рост

Доклад

История и СИД

Развитие с/х-ого производства, ремесла, торговли; рост городов и их значение как ремесленно-торговых центров; Углубление социальных противоречий между сословиями, социальное дифференциация в обществе; Необходимость борьбы с внешней угрозой (со стороны монголо-татар и крестоносцев, галицко-волынских и польских князей).

Русский

2015-03-23

34 KB

4 чел.

Предпосылки формирования ВКЛ, его территориальный рост.

В пп. 18 в. на карте Европы появилось новое государство-ВКЛ.

Предпосылки: 1) Развитие с/х-ого производства, ремесла, торговли; рост городов и их значение как ремесленно-торговых центров; 2) Углубление социальных противоречий между сословиями, социальное дифференциация в обществе; 3) Необходимость борьбы с внешней угрозой (со стороны монголо-татар и крестоносцев, галицко-волынских и польских князей).

Территориальный рост ВКЛ. 1-я столица ВКЛ- Новогрудок (В 1323 г. она перенесена в Вильно). Миндовг-1-й князь ВКЛ (принял королевский титул в 1353г.). Преемники Миндовга путем завоеваний подчинили себе всю территорию Беларуси. В дальнейшем в состав гос-ва была включена часть украинских и русских земель. В правление Ольгерда(1345-1377) территория ВКЛ увеличилась в 2 раза. Войска ВКЛ нанесли 1-е крупное поражение татарам в битве на Синих Водах(1362г.), что положило начало освобождению восточнославянских земель. При Витовте(1392-1430) ВКЛ достигло вершины своего могущества. Витовт ликвидировал автономные княжества, ввел наместничества и воеводства. Он провод активную внешнюю политику – боролся с крестоносцами, объединял новые земли на востоке и противостоял попыткам Польши усилить своё влияние в ВКЛ. В результате вырос международный авторитет ВКЛ. В годы правления Казимира Ягеллона (1440-1492) возобновилась династическая уния ВКЛ. Из-за совмещения Гедемином обязанностей короля Польши и великого князя Литовского внешнеполитическая активность ВКЛ стала ослабевать. Оно потеряло инициативу в объединении восточнославянских земель, которая с конца 15 в. перешла к Великому Княжеству Московскому. В войнах 1492-1522 гг. к Московскому государству отошел ряд восточных земель ВКЛ.

Концепции создания ВКЛ: 1) «литовского завоевания» (западные земли древней Руси были «захвачены» литовскими князьями во время ее ослабления монголо-татарским нашествием. Гос-во возникло как результате экономического и политического развития балто-литовских земель и потом расширилось за счет славянских.); 2) «Руси Литовской» (соперничество Руси Литовской с Русью Московской в деле собирания русских (восточнославянских) земель, в котором со временем победила Русь Московская.); 3) «литовско-русского гос-ва» (она не исключала литовцев из процесса создания ВКЛ, но игнорировала формирование в составе ВКЛ белорусского этноса и роль его предков в создании гос-ва); 4) «белорусско-литовского государства» ( Литовское влияние преобладало в политической жизни, в войске.);

5) «белорусского государства» (утверждает, что с самого начала ВКЛ формировалось как гос-во предков белорусов, которые в то время назывались литвинами.); 6) «литовско-белорусского государства» (возникло белорусско-литовское государство с центром в Новогородке, которое стало ядром ВКЛ).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

41005. СУТЬ, РОЛЬ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ 455 KB
  Суть зміст менеджменту та управління Менеджмент як система наукових знань та як мистецтво управління Рівні управління. Методи досліджень Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності Будьяке управління це не тільки управління своїм часом а й управління процесами часу.
41006. М’язова система людини та її вікові особливості 145.5 KB
  Основні поняття теми: м’язи посмугований скелетний м’яз будова м’яза фасція м’язові волокна міофібрили актин міозин групи м’язів синергісти антагоністи згиначі розгиначі скорочення м’язів тонус м’язів сила м’язів втома м’язів рухова активність гіподинамія травматичні пошкодження опорнорухового апарату фізична культура динамічна робота статична робота фізична втома постава фізіологічна постава патологічна постава сколіоз кіфоз лордоз плоскостопість. Посмуговані скелетні м’язи – це активна частина...
41007. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В ОРГАНІЗАЦІЇ 162 KB
  Історія виникнення і розвитку системи управління охороною праці в організації СУОП. Політика в галузі охорони праці. Функціональні обов’язки з охорони праці керівників посадових осіб і фахівців підприємства галузі.
41008. Організація навчально-виховного процесу в педагогічних закладах 96 KB
  Ознайомити студентів з специфікою організації навчальновиховного процесу в педагогічних закладах; системою контролю та оцінювання умінь та навичок студентів особливостями організації та проведення педагогічної практики. Система контролю та оцінювання знань умінь і навичок студентів. Педагогічна практика студентів. Методичні рекомендації з питань організації та проведення педагогічної практики студентів перед випуском і випускних курсів педагогічних інститутів.
41009. Поняття про педагогічні конфлікти: специфіка, функції 154.5 KB
  Природа педагогічного конфлікту має суттєві відмінності порівняно з іншими видами конфліктів зумовлені тим що в конфліктну взаємодію включені дитина і дорослий а не просто дві рівноцінні дорослі людини що мають певний досвід розум волю саморегуляцію і інші якості набуті в ході життя В. Тому велика кількість літератури з питань конфліктів не завжди сприяє педагогічному успіху у вирішенні проблеми педагогічного конфлікту. Більше того необхідність вивчення педагогічних конфліктів диктується гостротою соціальнопсихологічних ситуацій в...
41010. ЕТЮД НА ПОДІЮ, ЯКУ ВИРАЖЕНО «ЛАНЦЮГОМ ПСИХОФІЗИЧНИХ ДІЙ» НА ОСНОВІ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ 235.5 KB
  Якщо у вправі студенти освоюють той або інший навик узятий ізольовано як такий то етюд – це завжди якась історія відрізок життя в основі якого лежить подія. В таких етюдах особливо важливим є момент сприйняття факту: детальна розшифровка миті життя що передбачає рух думки внутрішній монолог внутрішню боротьбу мотивів розробку психофізичної реакції на подію темпоритму існування. В кінці життя Костянтин Сергійович Станіславський стверджував що надзадача і наскрізна дія – головне в мистецтві. Необхідно виробити в собі звичку постійно...
41011. Походження і головні етапи розвитку культури 37 KB
  Виникнення мистецтва.Основні види мистецтва.Походження мистецтва.Види і функції мистецтва.Виготовлення знарядь праці передбачає ускладнення центральної нервової системи, передовсім головного мозку,здатність до точніших рухів,але не розвиток м’язів
41012. Медичні та соціальні проблеми вживання психоактивних речовин 74.5 KB
  Крім цього у хворих які зловживають психоактивніми речовинами набагато частіше розвиваються ураження шлунковокишкового тракту панкреатити гастрити пептичні виразки шлунка й ін. Одним з визначальних завдань наркології є лікування хворих на алкоголізм наркоманію та токсикоманію. Оскільки зловживання алкоголем у хворих на алкоголізм є безпосереднім проявом патологічного потягу до алкоголю його клінічні форми теж належать до істотних характеристик захворювання. Висока смертність хворих на наркоманії токсикоманію обумовлена...
41013. Психологічні особливості проходження інтервю та самопрезентаціявості проходження інтервю та самопрезентація 81.5 KB
  Інтервю з роботодавцями – це важливий етап при влаштуванні на роботу. Інтервю є найбільш широко використовуваним методом відбору. До інтервю зазвичай допускається 20-30% від загального числа кандидатів, що залишилися після попередніх етапів відбору.