85373

Вади мовлення та причини її порушення. Будова мовного апарату

Доклад

Психология и эзотерика

Необхідно враховувати що 3 останніх дефекту часто є лише сприяючим моментом до появи дефектів звуковимови так як у фізично і психічно здорової дитини при правильному мовному вихованні в більшості випадків знаходяться природні шляхи компенсації такого дефекту. У доопераційний період у дитини готують до операції мязи і тканини виробляють навик направляти повітряний струмінь через рот викликають можливі звуки; в післяопераційний період йде постановка звуків. Зустрічаються і більш складні мовні порушення в яких недоліки звуковимови є лише...

Украинкский

2015-03-24

49.5 KB

1 чел.

Вади мовлення та причини її порушення. Будова мовного апарату.

Найпоширенішими вадами мовлення у дітей молодшого шкільного віку є різні види порушення звуковимови: - Невміння вимовляти той чи інший звук; - Заміна одного звуку іншим; - Спотворення наявного звуку. У молодшому шкільному віці найчастіше зустрічаються фізіологічні (вікові) порушення звуковимови, які за нормальних умов, з поліпшенням роботи речедвигательного і речеслуховой аналізаторів самостійно викорінюються. Є випадки і патологічного (механічного і функціонального) порушення звуковимови, які обумовлюються різними причинами. Механічна дислалія може залежати від порушень кісткового і мязового будови периферичного мовного апарату. Ці порушення можуть бути вродженими і набутими. Вроджені дефекти периферичного мовного апарату: - Незрощення верхньої губи, щелепи, мякого і твердого піднебіння; - Масивні й короткі підязикові вуздечки; - Зміни форми і відносної величини щелеп; - Патологічне розташування і форма зубів верхньої та нижньої щелеп. Необхідно враховувати, що 3 останніх дефекту часто є лише сприяючим моментом до появи дефектів звуковимови, так як у фізично і психічно здорової дитини при правильному мовному вихованні в більшості випадків знаходяться природні шляхи компенсації такого дефекту. Придбані дефекти периферичного мовного апарату бувають внаслідок роздроблення кісток і розриву мязів (з подальшими рубцями), в результаті щелепно-лицьових травм. Ці порушення можуть виникнути в будь-якому віці. При правильно побудованої і систематичної роботи з формування вимови у дітей фізіологічна, функціональна, а в деяких випадках і механічна дислалія повністю виправляється до пяти-шести років. У тому випадку, якщо дитина пяти років при систематичних фронтальних та індивідуальних заняттях тривалий час не може подолати дефекти звуковимови, необхідно направити його до логопеда, щоб зясувати і усунути причину, що заважає формуванню правильної звуковимови.

Ринолалія

Одним з видів механічної дислалии є ринолалія (гугнявість). Ринолалія буває двох видів: відкрита і закрита. При відкритій ринолалии струмінь повітря при акті промови проходить через ніс, а не через рот. Це буває внаслідок розщеплення твердого та мякого піднебіння, парезу мякого піднебіння після дифтерії. Оскільки мякого піднебіння немає або його діяльність недостатня для створення перегородки між ротовою і носовою порожниною, струмінь повітря, не зустрічаючи перепони, йде в ніс і мова стає незрозумілою, набуває носовий відтінок. Діти з розщепленням твердого або мякого піднебіння потребують допомоги логопеда як у доопераційний, так і в післяопераційний період. У доопераційний період у дитини готують до операції мязи і тканини, виробляють навик направляти повітряний струмінь через рот, викликають можливі звуки; в післяопераційний період йде постановка звуків. Учитель повинен допомагати дитині вводити поставлені логопедом звуки в мову. Крім того, він може надати велику допомогу дитині, проводячи з ним гри на розвиток мовленнєвого (ротового) дихання. Під час артикуляційної гімнастики і занять з звуковимовленню особливу увагу треба звертати на виконання вправ такою дитиною. Якщо вони у нього не виходять, слід попросити батьків позайматися будинку й самому по можливості провести індивідуальні додаткові заняття. При закритій ринолалии закритий прохід повітря в ніс (розрощення в носі, поліпи, викривлення носової ходу). Носові звуки м і н замінюються відповідно звуками б і д. Для виправлення цього недоліку необхідно видалення аденоїдів, лікування прогріванням і т.п., щоб дати відкритий доступ повітрю в ніс. Потім необхідні подальші заняття у логопеда. Вчитель після операції має постежити, щоб дитина закривав рот і дихав носом. Кілька разів на день з ним можна зробити наступні вправи: - Закриваючи по черзі то ліву, то праву ніздрю, дихати спокійно інший. Рот повинен бути закритий; - Робити вдих ротом, а видих носом. Повторювати цю вправу 3-4 рази; - Робити вдих носом, видих ротом. Повторювати цю вправу 3-4 рази; - Співати мотив будь-якої пісні на звуці м. В описаних вище випадках страждає тільки фонетична сторона мови, в основному звуковимову. Зустрічаються і більш складні мовні порушення, в яких недоліки звуковимови є лише одним із симптомів: алалії, порушення мови при зниженні слуху та ін Тимчасові затримки розвитку мови

З тих чи інших причин мова дитини може затриматися на будь-якому етапі її розвитку. Часто у таких дітей запас слів не відповідає їхньому віку; розвиток фразової мови йде із запізненням; довго тримаються дефекти звуковимови. Причиною цього можуть бути різні захворювання, перенесені дитиною в ранньому віці. Особливо впливають шлунково-кишкові захворювання, що порушують живлення організму і кори головного мозку. При зміцненні організму і створенні сприятливих умов для розвитку мови дитина наздоганяє своїх однолітків у мовленнєвому розвитку; спеціальні заняття необхідні, щоб допомогти йому в цьому.

Алалія

Алалією прийнято називати повне або часткове відсутність мовлення у дітей, обумовлене недорозвиненням або поразкою мовних областей в лівій півкулі кори головного мозку, що наступив ще до формування мови. У дітей - алаліков зустрічаються стійкі порушення словника і фразової мови, темпи розвитку її значно повільніше, ніж у дітей з тимчасовою затримкою розвитку мовлення. Учитель не тільки допомагає таким дітям в їхньому мовленнєвому розвитку на уроках, а й виділяє час для індивідуальної спеціальної роботи. Щоб дитина опанував певною кількістю слів, простих за вимовою та часто вживаних (назви іграшок, одягу, посуду, фруктів, овочів і т.д.), необхідно приділяти йому більше уваги при розгляданні картинок. Якщо дитина відмовляється повторювати за вихователем слово, не треба вимагати від нього відповіді в даний момент. Надалі це слово треба давати в різних варіантах багато разів. З часом дитина сама почне повторювати це слово за вчителем. Кожен прояв його мовної активності має заохочуватися дорослими. Коли дитина опанує деякою кількістю слів (20-30), в тому числі і словами, що позначають дії, вчитель привчає його користуватися фразою. Виробляючи будь-яка дія, вчитель супроводжує його промовою, того ж поступово він починає вимагати і від дитини. Спочатку дітям дають пропозиції з двох слів - іменника і дієслова, потім вводять прикметники та інші частини мови. Так, поступово в дитини збільшується словник, зявляється фразова мова. Необхідно знати мовні можливості дитини на даному етапі його розвитку, правильно використовувати їх на уроках з різних розділах програми. Не слід вимагати від нього називати чи говорити те, що в даний момент йому недоступне, тому що це може призвести до відмови від мови. Спонукати дітей до розмови випливає, але примушувати не можна. Якщо у дитини починають швидко збагачуватися словник і розвиватися фразова мову, не можна перевантажувати його мовним матеріалом - це може призвести до заїкання; матеріалслід підбирати з урахуванням його кількості і доступності. Робота вчителя проводиться в тісному контакті з батьками, логопедом і психоневрологом, лікуючим дитини; без такого контакту неможливий правильний підхід до нього. Учитель повинен знати, які вимоги предявляти дитині в різні періоди формування його промови. Дітей, у яких явно виражена затримка у розвитку мови, незалежно від їхнього віку потрібно направляти у групу, відповідну їх мовному розвитку, в якій вже буде працювати логопед з цими дітьми.

Порушення мови при зниженні слуху

На розвитку мови приглухуватістю (слабочуючих) дітей позначається час настання приглухуватості, ступінь зниження слуху, загальний стан дитини і характер медико-педагогічного впливу в кожному конкретному випадку. Навіть незначна приглухуватість, що наступила до того, як сформувалася мова, призводить до її недорозвинення. Приглухуватість часто буває наслідком ускладнень на вуха після перенесених хвороб: грипу, скарлатини, кору, повторюваних нежиті. Уважні, турботливі батьки прагнуть не допускати нежиті і інших хвороб носоглотки, що викликають захворювання вух. Якщо у дитини виявилася значна ступінь приглухуватості, його необхідно направити в спеціальний навчальний заклад. При легких ступенях приглухуватості діти зазвичай відвідують загальну школу, а вчителя допомагають дитині розвивати мовлення, консультуючись з логопедом. У роботі зі слабочуючих дитиною необхідно враховувати наступне. На будь-якому уроці дитину треба садити ближче до вчителя, так, щоб малюк завжди бачив його обличчя. Розмовляти з дитиною слід чітко, не поспішаючи, голосно, але не крикливо і від нього самого необхідно вимагати гучною й виразною мови. Треба привчати його до основних навичок читання з губ. Для цього можна використовувати наступну гру. Вчитель показує кілька картинок (3-4), чітко називаючи кожну; при цьому дитина повинна бачити його артикуляцію. Потім вчитель тихо (майже беззвучно) називає картинки, а дитина їх показує. На уроках музики дитину треба садити ближче до музичного працівникові. Не можна забувати про те, що спів і слухання музики, пісень дуже корисні для нього. Треба привчати дитину слухати дитячі радіопередачі, а потім переказувати їх. Від правильного підходу до цієї категорії дитині багато в чому залежить його подальший мовленнєвий розвиток.

Заїкання

При заикании дитини в його мові спостерігаються вимушені зупинки або повторення окремих звуків і складів. Заїкання найчастіше виникає у дітей з ослабленою нервовою системою. Щоб вчасно допомогти дитині, дуже важливо не пропустити перші ознаки заїкання: - Вживання перед окремими словами зайвих звуків (а, а); - Повторення перших складів або цілих слів на початку фрази; - Вимушені зупинки в середині слова, фрази; - Утруднення перед початком промови. Причиною появи заїкання є ослаблення центральної нервової системи. Приводи до виникнення заїкання можуть бути різними. Іноді воно зявляється після ряду інфекційних захворювань, коли організм ослаблений. Часто заїкання виникає після переляку або при тривалій психічної травматизації - постійному несправедливому, грубому ставленні до дитини оточуючих його людей. До заїкання може призвести раптова зміна в гіршу сторону життєвих умов (обстановки, режиму). Нерідкі випадки заїкання у дітей з рано розвинутою мовою, батьки яких читають їм дуже багато віршів, казок, звертаються з постійними проханнями: «розкажи», «повтори», часто змушують говорити напоказ. Заїкання легше попередити, ніж лікувати. Бесіди вчителя з батьками про правильне виховання мають велике значення у попередженні виникнення заїкання у дітей. Учитель вчасно може помітити всі недоліки виховання дитини в сімї і дати батькам корисні поради. Не слід дозволяти часто та тривало дивитися телевізійні передачі. Це стомлює і перезбуджує дитини. Особливо негативно діють передачі, не відповідні її віку і переглянуті перед сном. Для дитини, що заїкається дуже важливі музичні уроки, які сприяють розвитку правильного мовного дихання, відчуття темпу, ритму. Корисні додаткові заняття зі співу. На святі треба дати йому можливість заспівати разом з іншими дітьми, щоб не позбавляти радості виступити, тобто не підкреслювати його недолік, а, навпаки, вселити впевненість у собі.

Порушення голосу

Одним з порушень голосу, що зустрічаються у дітей молодшого шкільного віку, є дисфонія. При дисфонії голос буває слабкий, хрипкий. Якщо вчасно не звернути на це увагу, то порушення може прийняти затяжний характер і привести до виникнення органічних змін в голосовому апараті. До дисфонії може призвести постійне перенапруження голосу в результаті занадто голосної розмови, співу, крику; недотримання основних правил гігієни голосу при співі (невідповідність звукового діапазону пісні середньому діапазону голосу дитини певного віку); часте наслідування голосам ляльок (високий, різкий голос Буратіно), голосам дорослих, різким свистка паровоза, гудками автомобіля. Розвитку дисфонії можуть також сприятиаденоїдні розростання в носі, які ускладнюють носове дихання і привчають дитину дихати ротом. При ротовому диханні вдихається повітря, який не очищається, не зігрівається і не зволожується, як це буває при носовому диханні, внаслідок чого виникають хронічні запальні процеси в слизовій оболонці гортані, голос стає хриплим. Школі і сімї для профілактики порушень голосу треба постійно стежити за станом носоглотки дітей і правильним користуванням голосом, не допускаючи перерахованих вище помилок. Особливе значення це має по відношенню до дітей, тільки що перенесли захворювання верхніх дихальних шляхів. Деякий час таким дітям не слід давати великого навантаження на голос, тобто не вимагати від них гучного мови і співу. Якщо у дитини тривалий час (1-2 тижні) спостерігається захриплий голос, його потрібно направити до отоларинголога і потім виконувати всі вказівки лікаря.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

61367. I like cooking 29.24 KB
  I am going to conduct your English lesson. - The theme of our lesson is «I like cooking». - We are going to learn some new words on the theme, to read, to write and to do exercises in your work books. In short, we have much work to do today.
61369. Развивать умения и навыки устной речи 16.53 KB
  Задачи: - Учить рассказывать о друзьях, используя фразы типа He is... He isn’t... He can...- Учить понимать на слух небольшое сообщение с опорой на рисунок. - Учить читать слова, которые не соответствуют правилам чтения (a friend, to, with, why, what).