85419

Розробка системи управління контентом веб-сайту ПП «Віконера»

Дипломная

Информатика, кибернетика и программирование

Необхідно використовувати систему вимикачів, що дозволяє регулювати інтенсивність штучного освітлення в залежності від інтенсивності природного, а також висвітлювати тільки необхідні для роботи зони приміщення. Для забезпечення нормованих рівнів шуму у виробничих приміщеннях і на робочих місцях...

Украинкский

2015-03-25

8.4 MB

0 чел.

Міністерство освіти і науки України

Житомирський державний технологічний університет

Кафедра

ПЗОТ

Група

ПІ-30

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ДО ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ НА ТЕМУ

Розробка системи управління контентом

веб-сайту ПП «Віконера»

Студент

                                               М.Ю. Калачов

                    (підпис, ініціали, прізвище)

Керівник роботи

                                                А. В. Морозов

                   (підпис, ініціали, прізвище)

Завідувач кафедри

                                               А.В. Панішев

                   (підпис, ініціали, прізвище)

Житомир 2013
ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖ
АВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ

Факультет інформаційно-комп’ютерних технологій

Кафедра ______________________________________________________________________

Спеціальність ______________________________________________________________

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Зав. кафедри _____________________

         

“____”___________________201_р.

ЗАВДАННЯ

НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ СТУДЕНТУ

___________________________________________________________________________

1. Тема роботи______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

затверджена наказом по факультету від “____”_________________201_р. №__________

2. Термін здачі закінченої роботи на кафедру ____________________________________

3. Вихідні дані до роботи_____________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які підлягають розробці)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу (з точним визначенням обов’язкових креслень)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


6. Консультанти з проекту (роботи) із зазначенням розділів проекту, що їх стосується

Розділ

Консультант

Підпис, дата

Завдання видав

Завдання прийняв

7. Дата видачі завдання __________________________________________________

Керівник

___________________________________

(підпис)

Завдання прийняв до виконання

___________________________________

(підпис)

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

Пор. №

Назва етапів дипломного проекту (роботи)

Термін виконання етапів проекту (роботи)

Примітка

Студент-дипломник ___________________________________________

                                        (підпис)

Керівник проекту     ___________________________________________

                                        (підпис)


Анотація

В рамках даного дипломного проекту розроблено програму «Планувальник справ робочого дня».  

Продукт призначений для того щоб ефективніше використовувати

Abstract

In the limits of this project was elaborated site PF “Vikonera” which contains information about  PF “Vikonera”, about production which is made at this factory, technologies, which are utilized in manufacture and so on. Site contains powerful system of information control content, which permits effectively and rather simply add some information in web-site, insert amendments, to add some graphic illustrations, pages so on.

The project was made by using high-level language PHP, database MySQL and web-server Apache. Server can work as under control OS Linux, so in Windows.   


Зміст

[1] Зміст

[2]
Вступ

[3] 1. Технічне завдання

[4]
2. Аналіз аналогічних розробок

[5]
3. Вибір архітектури

[6]
4. Вибір інструментальних засобів розробки

[7]
5. Вимоги до технічних засобів

[8] 6. Керівництво користувачу

[8.1] 6.1. Клієнтська частина сайту

[8.2] Вибравши у верхньому або правому меню пункт «Фотогалерея» побачимо список альбомів. Для того, щоб перейти до перегляду фотографій, розміщених у альбомі, натиснемо на посилання «Перейти» або на назву альбому.

[8.3] При перегляді фотоальбому відображаються зменшені варіанти зображень. Якщо клікнути по зменшеному зображенню, то зможемо побачити його у реальному розмірі.

[8.4] Сторінка перегляду повнорозмірних зображень містить кнопки для «перелистування» зображень. Кожне збільшене зображення маркується копірайтом «(с) viconera.com.ua».

[8.5]
6.2. Система адміністрування

[9]
7. Керівництво програмісту

[9.1] 7.1. Допоміжні плагіни для верстки у Mozilla FireFox

[9.2]
7.2. Структура бази даних

[9.3] 7.4. Передача даних між сторінками

[9.4]
7.5. Структура розробленої системи

[9.5]
7.6. Опис ядра портальної системи

[9.6]
7.7. Структура модуля портальної системи

[9.7]
7.8. Використання mod_rewrite

[9.8] 7.9. Діаграма USE CASE

[9.9]
Висновки

[10]
Список літератури

[11]
Додаток №1 «Охорона праці»

[12] Правила охорони праці при експлуатації ЕОМ

[12.1] Загальні положення

[13] Вимоги до виробничих приміщень

[13.1] Загальні вимоги

[13.2] Санітарно-гігієнічні  вимоги

[13.3] Вимоги електробезпеки

[13.4] Вимоги до устаткування

[13.5] Вимоги до розміщення устаткування й організації робочих місць

[14] Вимоги до безпеки при експлуатації, обслуговуванні, ремонті і налагодженні ЕОМ

[14.1] Вимоги безпеки при експлуатації ЕОМ

[14.2] Вимоги безпеки при обслуговуванні, ремонті і налагодженні ЕОМ

[14.3] Режим праці і відпочинку

[14.4] Вимоги до виробничого персоналу

[14.5] Обов'язки, права і відповідальність за порушення правил


Вступ

Ще декілька років тому Internet використовували в основному тільки для обміну почтовими повідомленнями та пересилки файлів. Та в останній час сучасні технології перетворили Internet в розвинену інфраструктуру, що охоплює головні інформаційні центри, світові бібліотеки, бази даних наукової та правової інформації, більшість державних та комерційних організацій і підприємств, біржі та банки. Сьогодні Internet можна розглядати як величезний ринок, який може охопити в потенціалі все населення Землі. Саме тому виробники програмних та апаратних рішень, торгові та фінансові організації активно розробляють різноманітні види та методи ведення діяльності  в всесвітньовідомій мережі Internet.

В наш час для повного комунікаційного життя підприємства, установи чи організації використовують різні методи, але головним інформаційним та рекламним методом є засоби глобальної мережі Internet. Веб-сайт є обличчям підприємства, а його багатозадачніть і зручність говорить про професіоналізм створювача.

Метою даного дипломного проекту є розробка веб-сайту та системи управління контентом для ПП «Віконера».

Необхідно створити такий сайт та відповідно, систему його адміністрування, який би із задоволенням і зручністю використовували користувачі та адміністратори. А саме, потрібно реалізувати такі задачі: розробити доступний та зручний інтерфейс, як для відвідувача сайту, так  і для адміністратора; створити базу даних, в якій розміщувалася необхідна інформація; забезпечити захист цієї інформації від зовнішнього втручання; реалізувати зворотній зв'язок з відвідувачами сайту тощо.

Для створення даного веб-сайту було застосовано: мову розмітки XHTML, таблиці стилів CSS, мову програмування JavaScript, мову програмування РНР, веб-сервер з підтримкою PHP та MySQL-баз даних – Apache.

1. Технічне завдання

Розробити систему управління контентом, яка буде забезпечувати функціонування веб-сайту ПП «Віконера».

 1.  Розробити дизайн клієнтської частини сайту.
  1.   Спроектувати загальну концепцію дизайну для головної та внутрішніх сторінок сайту.
  2.   За допомогою графічного редактора Adobe Photoshop створити графічне зображення головної та внутрішньої сторінки сайту, розміщуючи кожний елемент дизайну у вигляді окремого шару.
  3.   Виокремити елементи дизайну у зовнішні графічні файли.
  4.   За допомогою мови розмітки XHTML і таблиць стилів CSS створити шаблони головної та внутрішньої сторінок.
 2.  Реалізувати ядро системи управління контентом.
  1.  Написати програмні модулі для:
   1.   зберігання інформації у вигляді розділів та сторінок;
   2.   відображення новин;
   3.   представлення графічних зображень у вигляді фотогалереї;
   4.   проведення опитувань на сайті;
   5.   реалізації можливості пошуку інформації;
   6.   реалізації контактної форми;
   7.  забезпечення обмеженого доступу до системи управління контентом; передбачити можливість існування адміністраторів двох типів: головні адміністратори сайту та адміністратори розділу;
  2.   Створити скрипти для додавання, оновлення та видалення даних для кожного модуля сайту.
  3.   За допомогою графічного редактора Adobe Photoshop створити елементи дизайну системи адміністрування; виокремити їх у зовнішні графічні файли; за допомогою мови розмітки XHTML і таблиць стилів CSS створити шаблон сторінки системи адміністрування;
 3.  Наповнити сайт інформацією.


2. Аналіз аналогічних розробок

Під час опрацювання літературних джерел та пошуку аналогічних систем управління контентом в мережі Інтернет, були виявлені такі системи:

№п/п

Назва системи

Недоліки

1

PHP Nuke

Немає можливості пошуку по сайту, немає модуля «Контактна форма», немає можливості групування сторінок сайту за тематичними розділами, занадто спрощене розподілення доступу між адміністраторами.

2

Drupal

Немає модуля «Контактна форма», не передбачена можливість групування сторінок сайту за тематичними розділами

3

TinyPortal

Немає можливості пошуку по сайту, немає модуля «Контактна форма», не передбачене групування сторінок сайту за тематичними розділами, немає можливості розподілення доступу між адміністраторами, відсутня статистика відвідування.

4

XYZSite

Дана система є комерційною, немає модуля «Контактна форма», не передбачене групування сторінок сайту за тематичними розділами.

5

S.Builder

Дана система є комерційною, немає модуля «Контактна форма», не передбачене групування сторінок сайту за тематичними розділами, відсутня статистика відвідування.


3. Вибір архітектури

Для реалізації даного проекту було використано клієнт-серверну архітектуру:

Рис.6.1. Клієнт-серверна архітектура

Web-сервер – це сервер, який надає доступ до сайтів World Wide Web. Коли користувач дає браузеру команду відкрити той чи інший документ на сайті, браузер підключається до відповідного серверу і робить запит до нього на вміст документу.  

Клієнт-серверна технологія при порівнянні з іншими технологіями, які б можливо було б використати при розробці проекту, має такі переваги: можливість динамічної модифікації скриптів, тобто скрипти змінюються лише на сервері і відповідно всі клієнти користуються новою версією скриптів (при звичайній побудові програм модифікація програми на кожному клієнті вимагає певних грошових та часових витрат); можливість уніфікації інтерфейсу; масштабованість: можливість нанизування нових компонентів (модифікація серверної частини) і додавання нових клієнтів; це дозволяє легко розширити систему від простої програми на декількох користувачів до великої системи на декілька сотень клієнтів; можливість персоналізації тощо.

Наприклад, в порівнянні з файл-серверною архітектурою. Для файлової архітектури потрібний файловий сервер, а для клієнт-серверної потрібні сервер баз даних. Інакше кажучи, сервер для достатньо великої системи необхідний у будь-якому випадку, хоча б  тому, що на ньому бажано мати апаратний RAID та пристрій для резервного копіювання. А раз сервер все одно потрібний, то чому його не використовувати в якості сервера баз даних!? Набагато простіший та надійніший сервер баз даних. І швидше, тому-що, при файл-серверній архітектурі, кожний клієнт переглядає блоки файлів на мережевому диску і шукає те, що йому потрібно. При клієнт-серверній архітектурі клієнти посилають SQL-запит, при цьому зворотно по мережі посилають відповіді на ці запити, тобто лише ті дані, які потрібні. Тобто шукає в базі лише СКБД, клієнти нічого не шукають. По мережі передаються лише запити і відповіді на них, а не шматки величезних файлів.


4. Вибір інструментальних засобів розробки 

Для створення даного веб-сайту, було застосовано: мову розмітки гіпертекстових документів XHTML, каскадні таблиці стилів CSS, браузерну мову програмування JavaScript, мову програмування РНР, веб-сервер Apache з підтримкою PHP та MySQL-баз даних, графічний редактор Adobe Photoshop CS4 та HTML-редактор Adobe Dreamweaver CS4.

HTML (HyperText Markup Language, мова розмітки гіпертексту) - це стандарт верстки веб-сторінок, який визначає, які елементи і як повинні розташовуватися в документі. Аби показати, що робота йде не із звичайним текстовим документом, використовується термін HTML-документ. Подібні документи відкриваються під управлінням браузеру.

CSS (Cascading Style Sheets, каскадні таблиці стилів) - це набір параметрів форматування, який застосовується до елементів документа, аби змінити їх зовнішній вигляд. Можливість роботи із стилями відвіку включають в розвинені видавничі системи і текстові редактори, тим самим, дозволяючи одним натисканням кнопки надати тексту, заздалегідь встановленого вигляду. Тепер це доступно і творцям сайту, коли колір, розміри тексту і інші параметри зберігаються у визначеному місці і легко «прикручуються» до будь-якого тегу.

JavaScript - об'єктно-орієнтована, скриптова мова програмування, розроблена компанією Netscape. JavaScript, зазвичай використовується, як вбудована мова для програмного доступу до об'єктів додатків. Найбільш широке вживання знаходить в браузерах, як мова сценаріїв для додання інтерактивності веб-сторінкам.

Denwer - джентльменський набір Web-розробника («Д.н.w.р», «Денвер») − проект Дмитра Котерова, набір дистрибутивів (Apache, PHP, MySQL, Perl і т.п.) і програмна оболонка, які використовуються веб-розробниками для розробки сайтів на локальній машині без необхідності виходу в Інтернет. Головна особливість Денвера — зручність при віддаленій роботі одразу над кількома незалежними проектами і можливість розміщення на Flash-накопичувачі.

PHP − це скриптова мова (scripting language), що вбудовується в код сторінки, інтерпретується і виконується на сервері.

Основна відмінність від CGI-скриптів, написаних на інших мовах, типу Perl або C − це те, що в CGI-програмах програміст сам пише HTML-код, що виводиться, а використовуючи PHP - вбудовує свою програму у готову HTML-сторінку.

Відмінність PHP від JavaScript, полягає в тому, що PHP-скрипт виконується на сервері, а клієнтові передається результат роботи, тоді як в JavaScript-код повністю передається на клієнтську машину і лише там виконується.

На PHP можна зробити все, що можна зробити за допомогою CGI-програм. Наприклад: обробляти дані з форм, генерувати динамічні сторінки, отримувати і посилати куки (cookies) тощо. Окрім цього в PHP включена підтримка багатьох баз даних (databases),

Мова РНР є безкоштовною. Найновішу версію можна у будь-який момент абсолютно безкоштовно завантажити з офіційного веб-сайту РНР-проекту .

MySQL – представляє собою сервер реляційних баз даних, яка відрізняється високою надійністю та швидкістю. MySQL – функціонує за моделлю «клієнт-сервер». Мова SQL (Structured Query Language, мова структурованих запитів) – являє собою загальноприйнятий стандарт мови роботи з реляційними базами даних. У ході сеансу клієнт посилає серверу команди, які мають вигляд інструкцій SQL. У відповідь на деякі інструкції сервер повертає дані, а клієнтська програма формує їх для відображення на екрані.    

MySQL вважається ідеальним рішенням для малих і середніх додатків. Вихідні коди сервера компілюються на безлічі платформ. Найбільш повно можливості сервера виявляються в UNІХ-системах, де є підтримка багатопоточності, що підвищує продуктивність системи в цілому.

Для некомерційного використання MySQL є безкоштовним. Можливості сервера MySQL:

 •  простота у встановленні та використанні;
 •  підтримується необмежена кількість користувачів, що одночасно працюють із БД;
 •  кількість рядків у таблицях може досягати 50 млн.;
 •  висока швидкість виконання команд;
 •  наявність простої і ефективної системи безпеки.

Недоліки сервера MySQL:

 •  не реалізована підтримка транзакцій. Натомість пропонується використовувати LOCK/UNLOCK TABLE;
 •  відсутня підтримка зовнішніх (foreign) ключів;
 •  відсутня підтримка тригерів і збережених процедур;
 •  відсутня підтримка представлень (VIEW).

Зазначені недоліки не є критичними у даному проекті, тому використання сервера MySQL є виправданим.

MySQL має подвійне ліцензування. MySQL може розповсюджуватися відповідно до умов ліцензії GPL. Але за умовами GPL, якщо якась програма використовує бібліотеки MySQL, то вона теж повинна розповсюджуватися за ліцензією GPL. Проте це може розходитися з планами розробників, не бажаючих відкривати джерельних текстів своїх програм. Для таких випадків передбачена комерційна ліцензія компанії MySQL AB, яка також забезпечує якісну сервісну підтримку. В разі використання та розповсюдження програмного забезпечення з іншими вільними ліцензіями, такими як BSD, Apache, MIT та інші, MySQL дозволяє використання бібліотек за ліцензією GPL.

 Adobe Photoshop СS5 растровий графічний редактор, розроблений і поширюваний фірмою Adobe Systems. Цей продукт є лідером ринку в області комерційних засобів редагування растрових зображень, і найбільш відомим продуктом фірми Adobe. Даний програмний продукт було використано для роботи з psd-макетом дизайнера.

Adobe Dreamweaver CS5 – програмний продукт для розробки веб-додатків, що дозволяє користувачам ефективно проектувати, розробляти і підтримувати веб-сайти і додатки. Даний редактор було використано, як середовище розробки.

Adobe Dreamweaver CS5 забезпечує потужну комбінацію інструментів візуального макетування, програмної розробки і редагування коду, дозволяючи розробникам і дизайнерам на кваліфікаційному рівні швидко створювати візуально привабливі і відповідні стандартам і специфікаціям сайти і додатки.

Підтримуючи CSS-верстку і можливість ручного кодингу, Dreamweaver надає інструменти єдиного середовища розробки. Розробники можуть використовувати Dreamweaver з серверними технологіями на їх вибір, щоб створювати потужні веб-додатки з підключенням СКБД і веб-сервесів.


5. Вимоги до технічних засобів

Роботу з розробленим програмним продуктом можна здійснювати у будь-якій з розповсюджених ОС (Windows 95/98/NT/2000/Millenium/XP/ 2003/Vista/2008/Seven, UNIX, LINUX, SOLARIS). Тому конфігурація комп’ютера, що необхідна для роботи буде залежати головним чином від вибору операційної системи.

Розроблений програмний продукт потребує наявності сервера та комп’ютера користувача, але при необхідності комп’ютер користувача може виконувати роль сервера.   

В операційній системі Windows XP для більш-менш зручної роботи програми буде достатньо наступної конфігурації:

1. Процесор: з тактовою частотою від 500 MHz;

2. ОЗП: 64 Mb;

3. Відео-карта: будь-якої марки та типу;

4. Жорсткий диск: будь-якої марки з вільним дисковим простором 600 Mb; при використанні комп’ютера користувача, в ролі сервера, необхідно додатковий вільний простір, розміром 50Mb (для встановлення серверного комплекту);

5. Монітор: для зручнішого огляду веб-сайту, краще використати  монітор, діагональ якого не менше 17 дюймів,  1027х768, при встановленій частоті 85Гц, якістю кольорової передачі 32 біта;

6. Маніпулятор миші: будь-якої марки та типу;

7. Клавіатура: будь-якої марки та типу;

Наведена вище конфігурація - нижча від середнього рівня оснащення комп’ютерів користувачів, на даний момент часу, що говорить про доступність програми широкому колу користувачів.

Так, як розроблений веб-сайт є кросс-браузерним, для роботи з ним можна скористатися будь-яким веб-браузером (IE 6.0/7.0./8.0/9.0, Opera, Mozilla FireFox, Safari, Google Chrome тощо), але він обов’язково повинен підтримувати каскадні таблиці стилів.

6. Керівництво користувачу

6.1. Клієнтська частина сайту

Для того, щоб почати роботу із сайтом (клієнтською частиною даної роботи), необхідно відкрити вікно будь-якого встановленого браузера і у рядку адреси ввести адресу комп’ютера, який використовується в якості сервера: http://vikonera/. Розроблений веб-сайт разом із системою адміністрування доступний у мережі Інтернет за адресою http://vikonera.com.ua/.

Після завантаження сайту, у вікні браузера з’являється головна сторінка сайту, яка містить загальну характеристику підприємства, його предмет діяльності, юридичну адресу тощо.

Рис. 6.1.

 


Сайт містить декілька різних навігаційних меню:

1. Верхнє навігаційне меню. Воно дозволяє здійснювати перехід на найважливіші сторінки сайту.

Рис. 6.2

Дане меню відображається виключно на головній сторінці сайту. На інших сторінках сайту замість нього виводиться праве навігаційне меню.

 2. Праве навігаційне меню.

Рис. 6.3.

3. Ліве меню сайту, яке забезпечує доступ до усіх інформаційних сторінок сайту. 

4. Нижнє меню, яке повністю дублює головні розділи лівого меню:

Рис. 6.4.

 3. Поле «Пошук по сайту», яка дозволяє здійснювати пошук потрібної інформації на сторінках сайту.

4. Посилання «Карта сайту».

Рис. 6.5.

Уся інформація на сайті подається за допомогою інформаційних сторінок. Перехід між цими сторінками здійснюється за допомогою перерахованих вище меню. Для того, щоб переглянути сторінку, виберемо у меню який-небудь пункт. Наприклад, вибравши пункт «Услуги | Дополнительные услуги», отримаємо наступну сторінку. 

Рис. 6.6.

Для того, щоб переглянути новини, натиснемо на посилання «Новости», яке знаходиться у лівому або нижньому меню сайту.

Рис. 6.7.

Вся інформація, яка розміщується на сайті індексується, що дає можливість відвідувачам сайту шукати сторінки за допомогою інтегрованої в сайт пошукової системи.

Для того, наприклад, щоб знайти усі сторінки, на яких зустрічається слово «граніт» потрібно вписати це слово у рядок введення, який розміщений у нижній частині сайту, після чого натиснути на кнопку «Шукати». 

На екрані з’явиться сторінка, яка вміщує список усіх знайдених сторінок. Для кожної знайденої сторінки виводиться її назва, розділ сайту, у якому вона розміщена та посилання «відкрити у новому вікні».

Рис. 6.8.

Пошукова форма, яка знаходиться у верхній частині сторінки дозволяє змінювати пошуковий запит та критерії пошуку. Наприклад, є можливість вибору логічної операції (І, АБО), яка визначає, яким чином слова шуканого словосполучення повинні сполучатися на сторінці. Операція І вказує на те, що сторінка повинна містити усі слова заданого словосполучення, а операція АБО – на те, що сторінка має містити хоча б одне із слів.

На сайті передбачена можливість зворотного зв’язку за допомогою контактної форми.

Рис. 6.9.

 Вибравши у верхньому або правому меню пункт «Фотогалерея» побачимо список альбомів. Для того, щоб перейти до перегляду фотографій, розміщених у альбомі, натиснемо на посилання «Перейти» або на назву альбому.

Рис. 6.10.

При перегляді фотоальбому відображаються зменшені варіанти зображень. Якщо клікнути по зменшеному зображенню, то зможемо побачити його у реальному розмірі.

Рис. 6.11.

Сторінка перегляду повнорозмірних зображень містить кнопки для «перелистування» зображень. Кожне збільшене зображення маркується копірайтом «(с) viconera.com.ua».

Рис. 6.12.

 У нижній правій частині сайту розміщується блок Інтернет-опитування. Після голосування відвідувачі мають змогу ознайомитися з поточними результатами голосування.

Рис. 6.13.


6.2. Система адміністрування

Для доступу до системи адміністрування кожному адміністратору надається окремий логін та пароль.

Для входу у систему адміністрування потрібно

 1.  У рядку адреси браузера ввести адресу http://vikonera/admin.php 
 2.  Ввести логін та пароль адміністратора (по замовчуванню логін – admin, пароль – admin).
 3.  Натиснути на кнопку «Увійти».

У разі виникнення помилки при аутентифікації, на екрані з’явиться повідомлення про причину помилки.

Для завершення роботи з системою адміністрування потрібно натиснути на пункт «Вихід» у горизонтальній панелі навігації.

Якщо не скористатися командою «Вихід», а просто закрити вікно, то будь-яка особа, яка буде працювати на цьому комп’ютері зможе увійти у систему адміністрування без введення логіна та пароля.

Усі модулі системи побудовані за єдиним принципом, тому далі приводиться опис не усіх модулів системи, а лише декількох, які мають суттєві відмінності

Розділ «Новини». Для того, щоб додати новину треба:

1. У верхній панелі навігації вибрати розділ «Новини», «Додати новину».

2. Відкоригувати дату та час розміщення новини.

3. Ввести заголовок новини, короткий текст та текст новини.
Заголовок новини передбачає лише одне речення з кількох слів. На сайті він відображається при перегляді новини у вигляді заголовку вікна з текстом новини.

Рис. 6.14.

Для редагування новини треба:

1. У верхній панелі навігації вибрати розділ «Новини», «Список новин».

2. Вибрати рік та місяць події і натиснути на кнопку «Вибрати».

3. На сторінці з’явиться перелік новин, відсортованих за датою та часом. Натиснути на посилання «Редагувати».

4. Внести корективи і натиснути на кнопку «Зберегти зміни».

Рис. 6.15.

Для видалення новини треба:

1. У верхній панелі навігації вибрати розділ «Новини», «Список новин».

2. Вибрати рік та місяць події і натиснути на кнопку «Вибрати».

3. На сторінці з’явиться перелік новин, відсортованих за датою та часом. Вибрати потрібну новину і натиснути на посилання «Видалити».

4. Підтвердити видалення.

Розділ «Сторінки». Всі сторінки даного розділу зберігаються у вигляді ієрархічної структури розділів сайту. Розділи даного модулю введено лише для систематизації та каталогізації сторінок сайту, тобто для зручності адміністрування. Будь-які зміни у даному розділі не будуть викликати зміну головного меню сайту. Тобто, якщо додати новий розділ або змінити назву існуючого розділу, структура головного меню сайту не зміниться.

У випадках, якщо необхідно вносити зміни у головне меню, необхідно використовувати алгоритми, які описані у розділі «Адміністратору модуля «Меню».

Для додавання нового розділу треба:

1. У головній панелі навігації вибрати пункт «Сторінки», «Додати розділ».

2. Вибрати розділ, у який буде здійснюватися додавання підрозділу.

3. Ввести назву нового підрозділу.

4. Натиснути на кнопку «Додати».

Рис. 6.16.


Для редагування назви розділу треба:

1. У головній панелі навігації вибрати пункт «Сторінки», «Перелік розділів».

2. На сторінці з’явиться перелік розділів сайту. Вибрати необхідний розділ шляхом натискання на посиланні «редагувати».

3. Внести зміни у назву і натиснути на кнопку «Зберегти зміни».

Зміну розділу, до якого належить підрозділ, треба здійснювати уважно. Якщо вибрати розділ, який знаходиться нижче за ієрархією в одній і тій самій гілці, що і розділ, назва якого редагується, то вся гілка стане невидимою, оскільки виникне циклічне посилання.

Для видалення розділу треба:

1. У головній панелі навігації вибрати пункт «Сторінки», «Перелік розділів».

2. На сторінці з’явиться перелік розділів сайту. Вибрати розділ, який потрібно видалити шляхом натискання на посиланні «видалити».

3. Підтвердити видалення розділу у діалоговому вікні, яке з’явиться на екрані.

При видаленні розділу автоматично видаляються усі підрозділи і сторінки, які до нього належать, тому дану операцію потрібно використовувати лише у випадку крайньої потреби.

Для додавання нової сторінки треба:

1. У панелі навігації вибрати розділ «Сторінки», потім «Додати сторінку».

2. Вибрати розділ, у який буде додано сторінку.

3. Ввести назву сторінки.

4. Ввести текст сторінки.

5. Натиснути на кнопку «Додати сторінку».

Для внесення змін у існуючу сторінку треба:

1. У панелі навігації вибрати розділ «Сторінки», потім «Список сторінок».

Рис. 6.17.

2. У випадаючому списку вибрати розділ, до якого належить сторінка, яку потрібно відредагувати.

3. Вибрати сторінку шляхом натискання на посиланні «редагувати».

4. Внести зміни і натиснути на кнопку «Зберегти зміни».

Рис. 6.18.

Для видалення сторінки треба:

1. У панелі навігації вибрати розділ «Сторінки», потім «Список сторінок».

2. У випадаючому списку вибрати розділ, до якого належить сторінка, яку потрібно відредагувати.

3. Вибрати сторінку і натиснути на посилання «Видалити».

4. У діалоговому вікні підтвердити видалення сторінки.

Модуль «Адміністратори сайту».

Для додавання нового адміністратора треба:

1. У панелі навігації вибрати «Адміністратори», «Додати обліковий запис адміністратора».

2. На екрані з’явиться форма для введення параметрів облікового запису.

Логін має складатися виключно з латинських літер (не можна використовуватися російські та українські літери, але дозволено використовувати цифри). Пароль для користувачів генерується автоматично, але у разі необхідності можна задати власний пароль (для нього вимоги такі ж, як і для логіну).  Якщо адміністратор має електронну пошту, то її необхідно вказати у полі «E-mail».

3. На сайті передбачено два рівня доступу:

 •  головний адміністратор;
 •  адміністратор розділу;

Головний адміністратор має доступ до редагування даних у всіх розділах сайту. Адміністратор розділу має доступ тільки до окремих модулів сайту.

При створенні облікового запису головного адміністратора потрібно вибрати пункт «Головний адміністратор».

При створенні облікового запису адміністратора розділу необхідно вибрати пункт «Адміністратор розділу» і вибрати розділи, до яких потрібно надати доступ.

Для редагування або видалення облікових записів слід:

1. У панелі навігації вибрати «Адміністратори», «Список облікових записів адміністраторів».

2. З’явиться список адміністраторів. Якщо потрібно видалити обліковий запис, то необхідно натиснути на посилання «видалити», яке знаходиться біля відповідного облікового запису. У випадку видалення усіх облікових записів головних адміністраторів доступ до системи адміністрування буде неможливим.

Якщо необхідно відкоригувати параметри облікового запису, змінити пароль або змінити права доступу, то треба натиснути на посилання «редагувати». Після внесення змін треба натиснути на кнопку «Зберегти зміни».

Модулі «Ліве меню», «Верхнє & праве меню»

Для додавання нового пункту меню треба:

1. У панелі навігації вибрати модуль «Меню», «Редагувати меню».

2. На екрані з’явиться перелік усіх пунктів головного меню сайту.

3. Потрібно знайти місце у меню, куди потрібно додати пункт і натиснути на відповідне посилання «додати новий пункт».

4. На екрані з’явиться форма, у яку необхідно ввести назву пункту меню українською та англійською мовами. Якщо пункт меню має посилатися на сторінку сайту, то необхідно вдрукувати номер цієї сторінки у поле «Сторінка». Номер можна визначити, перейшовши у модуль сайту «Сторінки», потім «Список сторінок» та вибравши назву розділу, у якому знаходиться сторінка.

Рис. 6.19.

При необхідності, можна вказати посилання на зовнішній Інтернет-ресурс. Для цього потрібно ввести адресу Інтернет-ресурсу у поле «Посилання»

Якщо необхідно, щоб пункт меню посилався на сторінку, на якій буде відображатися каталог сторінок, які належать до певного розділу сайту, потрібно вибрати назву відповідного розділу з випадаючого меню.

Для підтвердження операції додавання пункту меню потрібно натиснути на кнопку «Додати».

Модуль «Фотогалерея».

Для створення нового альбому потрібно:

1. У панелі навігації вибрати модуль «Фотогалерея», «Створити новий альбом».

2. У формі, яка з’явиться на екрані слід вказати назву альбому та, за необхідністю, коротко описати інформаційний вміст альбому.

3. Натиснути на кнопку «Створити альбом».

Рис. 6.20.

При додаванні фотографії до фотогалереї розміри зображення будуть змінені автоматично, тому фотографії перед закачуванням обробляти не обов’язково.

1. У панелі навігації вибрати модуль «Фотогалерея», «Додати фотографію».

2. Вибрати альбом, у який буде додаватися фотографія.

3. Натиснути на кнопку «Обзор» і знайти на диску файл з фотографією.

4. Ввести назву та короткий опис фотографії.

5. Натиснути на кнопку «Додати фотографію».

Для того, щоб змінити інформацію про альбом треба:

1. У панелі навігації вибрати модуль «Фотогалерея», «Список альбомів».

2. На сторінці з’явиться список альбомів фотогалереї.


3. Вибрати операцію, яку потрібно виконати з альбомом. Для кожного альбому передбачено такий набір операцій:

Перейти

перехід до перегляду фотографій, які знаходяться у альбомі

Редагувати

зміна назви та короткого опису альбому

Видалити альбом

видалення альбому з усіма фотографіями, що у ньому знаходяться

Додати фотографію

додавання фотографії до альбому

Перемістити донизу

поміняти місцями поточний альбом і альбом, який знаходиться вище

Перемістити вниз

поміняти місцями поточний альбом і альбом, який знаходиться нижче

Для виконання операцій над фотографіями треба:

1. У верхній панелі навігації вибрати розділ «Фотогалерея», «Список альбомів».

2. На сторінці з’явиться список альбомів фотогалереї. Знайти потрібний альбом і натиснути на посилання «перейти».

Рис. 6.21.

3. На екрані з’являться зменшені зображення усіх фотографій, які знаходяться у вибраному альбомі.

Рис. 6.22.

Над кожною з фотографій можна виконувати такі операції:

 •  редагувати назву та короткий опис;
 •  видаляти;
 •  міняти місцями;
 •  переміщати до іншого альбому.

Процес видалення фотографії включає наступні кроки.

1. Знайти фотографію, яку потрібно видалити і натиснути на посилання «Видалити фото».

Рис. 6.23.

2. Натиснути на кнопку «ОК» у діалоговому вікні, яке з’явиться на екрані.

Модуль «Інтернет-голосування».

Голосування розміщується на сайті  у нижній правій нижній частині сторінки. Кожний відвідувач сайту має змогу голосувати один раз на добу. Повторні голоси користувачів протягом доби не враховуються. Якщо на сайті проводяться одразу кілька голосувань, то відвідувач має змогу брати участь у кожному з них, але голосувати лише один у кожному з них.

Для додавання нового голосування:

1. У панелі навігації вибрати «Інтернет-опитування», «Додати голосування».

2. Сформулювати і ввести текст запитання українською та англійською мовами.

Рис. 6.24.

3. Ввести варіанти відповідей. Мінімально можлива кількість варіантів відповідей – 2, а максимально можлива – 8. Поля відповідей слід заповнювати послідовно.

4. Вибрати одну з трьох опцій:

 1.  Дозволити голосування – одразу після створення голосування воно стане активним.
  1.  Заборонити голосування, але відображати результати – відвідувачі не будуть мати можливість голосування, але зможуть переглядати результати.
  2.  Не відображати голосування – відвідувачі сайту не будуть бачити поточне голосування.

5. Натиснути на кнопку «Додати голосування».

Для редагування голосування треба:

1. У панелі навігації вибрати «Інтернет-опитування», «Список голосувань».

2. Знайти відповідне голосування і натиснути на посилання «редагувати».

3. На екрані з’явиться інформація, яка була введена при створенні голосування. Тепер можна вносити зміни. Справа від варіантів відповідей українською мовою знаходяться поля, у яких вказана кількість голосів за той або інший варіант.

4. Якщо необхідні зміни внесено, натиснути кнопку «Зберегти зміни».

Для видалення голосування треба:

1. У панелі навігації вибрати «Інтернет-опитування», «Список голосувань».

2. Знайти відповідне голосування і натиснути на посилання «Видалити».

3. Підтвердити видалення (голосування видаляється разом з результатами).

Адміністратор сайту може вибирати голосування, яке буде відображатися на всіх сторінках сайту у нижній правій частині сторінки.

1. У панелі навігації вибрати «Інтернет-опитування», «Список голосувань».

2. Вибрати голосування з випадаючого списку і натиснути на кнопку «Вибрати».


7. Керівництво програмісту

7.1. Допоміжні плагіни для верстки у Mozilla FireFox

 Існує велика кількість цікавих плагінів для браузеру Mozilla FireFox. Завантажити їх можна з офіціального сайту Mozilla FireFox.  Для полегшення верстки веб-сайту даного дипломного проекту, були використані наступні плагіни:

1. ColorZilla – пагін, який дозволяє визначити код кольору на сторінці сайту. Даний пагін відображається у вигляді піпетки і знаходиться у нижній лівій частині вікна браузера.

2. MeasureIt  лінійка, дозволяє виміряти висоту та ширину об’єкту на сторінці в пікселях. Даний плагін також знаходиться у нижній лівій чстині вікна браузера.

3. HTML Validator – цей плагін допомагає писати валідний HTML-код. Іконка плагіна  розміщується в нижній правій частині вікна браузера та відображає статус HTML-валідності сторінки. При двійному кліку відкривається HTML-код завантаженої сторінки з описом помилок та шляхами їх усунення.

4. Web-developer – потужний плагін з великою кількістю можливостей, з який для розробки даного веб-сайту було використано тільки валідацію CSS (Меню/Инструмены/Web Developer/Инструменты/Validate CSS).

 5. FireBug – самий потужний та цікавий плагін для веб-розробника. Даний плагін дозволяє «на живу» відредагувати завантажену сторінку, змінити її HTML та CSS, побачити і оцінити зроблені зміни. Даний плагін дуже зручний для пошуку фрагменту коду, що відповідає за виведення того або іншого блоку на сторінці і відповідного йому CSS-стиля. Даний плагін розміщений в нижній правій частині вікна браузера або можна також скористатися клавішею F12 для його виклику.


7.2. Структура бази даних

Рис. 7.1.  Структура бази даних


Далі наводиться опис структури кожної таблиці.

Таблиця «admins». У таблиці зберігаються облікові записи адміністраторів.

 •  admin_id  – int(11) – ID-номер адміністратора;
 •  admin_login – varchar(20) – логін;
 •  admin_password  – text – пароль;
 •  admin_email  – varchar(50) – адреса електронної пошти;
 •  admin_roles  – text – права доступу;
 •  admin_lastaccess  – datetime – дата останнього доступу;
 •  admin_name  – varchar(50) – прізвище, ім’я адміністратора;
 •  admin_occupation  – varchar(50) – назва посади адміністратора;
 •  admin_homedir – varchar(50) – ім’я папки на сервері, у якій будуть зберігатися файли адміністратора;

Таблиця «news». 

 •  news_id – int(11) – ID-номер новини;
 •  news_title – text – заголовок новини;
 •  news_short_text – text – короткий текст;
 •  news_date – datetime – дата;
 •  news_description – короткий опис новини (для відображення у метатегах);
 •  news_keywordsключові слова (для відображення у метатегах);

Таблиця «indexes».

 •  index_id – int(11) – ID-номер запису;
 •  index_text – text – містить ключові слова;
 •  index_type – varchar(15) – абревіатура модуля;
 •  index_number – int(11) – кодовий номер сторінки у заданому модулі;
 •  index_lang – varchar (11) – мова, якою подається інформація;


Таблиця «left_
menu».

 •  item_id – int(11) – ID-номер пункту меню;
 •  item_title – text – назва пункту меню;
 •  item_link – varchar(30) – посилання;
 •  item_target – enum('1', '2') – 1 – відкривати у існуючому вікні; 2 – відкривати у новому вікні;
 •  item_bold – enum('Y', 'N') – ознака виділення пункту жирним шрифтом;
 •  item_italic – enum('Y', 'N') – ознака виділення пункту курсивом;
 •  item_underline – enum('Y', 'N') – ознака виділення пункту підкресленням;
 •  item_level – int(11) – рівень вкладеності пункту;

Таблиця «right_menu».

 •  item_id – int(11) – ID-номер пункту меню;
 •  item_title – text – назва пункту меню;
 •  item_link – varchar(30) – посилання;
 •  item_target – enum('1', '2') – 1 – відкривати у існуючому вікні;
  2 – відкривати у новому вікні;
 •  item_bold – enum('Y', 'N') – ознака виділення пункту жирним шрифтом;
 •  item_italic – enum('Y', 'N') – ознака виділення пункту курсивом;
 •  item_underline – enum('Y', 'N') – ознака виділення пункту підкресленням;
 •  item_level – int(11) – рівень вкладеності пункту;

Таблиця «chapters».

 •  chapter_id  – int(11) – ID-номер розділу;
 •  chapter_name  – text – назва розділу;
 •  chapter_parent_id  – int(11) – «батьківський» розділ;
 •  chapter_keywords – text –  ключові слова (для відображення у метатегах);
 •  chapter_description – text –  короткий опис розділу (для відображення у метатегах);
 •  chapter_text – текст, який відображається як опис розділу;

Таблиця «pages».

 •  page_id – int(11) – ID-номер сторінки;
 •  page_name – text – назва сторінки;
 •  page_date_of_creation –  datetime – дата створення сторінки;
 •  page_date_of_modification – datetime – дата останньої модифікації сторінки;
 •  page_chapter_id – int(11) – ID-номер розділу;
 •  page_position – bigint(20) – порядковий номер сторінки (використовується для ручного управління порядком відображення сторінок).
 •  page _keywords – ключові слова (для відображення у метатегах);
 •  page_description - короткий опис сторінки (для відображення у метатегах);

Таблиця «categories».

 •  category_id – int(11) – ID-номер категорії товару;
 •  category_name – varchar(20) – назва категорії товару;
 •  category_short_text – text –  короткий текст;
 •  category_keywords – text – ключові слова (для відображення у метатегах);
 •  category_description – text –  короткий опис категорії (для відображення у метатегах);
 •  category_position – bigint(20) – порядковий номер категорії (використовується для ручного управління порядком відображення сторінок).

Таблиця «products».

 •  product_id – int(11) – ID-номер товару;
 •  product_name – varchar(20) – назва товару;
 •  product_short_text – text –  короткий текст;
 •  product_keywords – text – ключові слова (для відображення у метатегах);;
 •  product_description – text – короткий опис товару (для відображення у метатегах);
 •  product_position – bigint(20) – порядковий номер товару (використовується для ручного управління порядком відображення товарів).
 •  category_id – bigint(20) – ID-категорії, до якої належить товар.

Таблиця «photogallery_albums».

 •  album_id – int(11) – ID-номер альбому;
 •  album_name – varchar(255) – назва альбому;
 •  album_caption – text – опис альбому;
 •  album_date_of_creation – datetime – дата створення альбому;
 •  album_date_of_modification – datetime – дата модифікації альбому;
 •  album_default_thumb_id – int(11) – ID-фотографії, яка винесена на обкладинку альбому;
 •  album_position – int(11) – порядковий номер альбому (використовується для сортування альбомів);

Таблиця «photogallery_pictures».

 •  picture_id – int(11) – ID-номер фотографії;
 •  picture_name – varchar(255) – назва фотографії;
 •  picture_caption – text – короткий опис фотографії;
 •  picture_date_of_creation – datetime – дата розміщення фотографії;
 •  picture_position – int(11) – позиція альбому (використовується при сортуванні);
 •  picture_album_id – int(11) – ID-номер альбому.

Таблиця «polls».

 •  poll_id – int(11) – ID-номер голосування;
 •  poll_text – text – текст запитання;
 •  poll_answers – text – варіанти відповідей;
 •  poll_values – text – кількість голосів за кожний з варіантів відповідей;
 •  poll_creation_date – datetime – дата та час створення голосування;
 •  poll_enabled - enum('Y','N','H') – параметри відображення голосування;

Таблиця «pollsip».

 •  ip_id – int(11) – ID запису;
 •  ip_address – varchar(20) – IP-адреса;
 •  poll_id – int(11) – ID-номер голосування;
 •  ip_date – datetime – дата та час голосу;

7.4. Передача даних між сторінками

Для передачі даних між сторінками у дипломному проекті використано 5 способів:

1. Використання сесій.

2. Використання кукісів.

3. Передача даних за допомогою GET-методу.

4. Передача даних за допомогою POST-методу.

5. Використання спільної бази даних.

Рис. 7.2.


7.5. Структура розробленої системи

Рис. 7.3.


7.6. Опис ядра портальної системи

Скрипти та класи, які реалізують ядро портальної системи розміщуються у каталозі /modules/main/scripts/.

1. database.php - скрипт, який встановлює з’єднання з базою даних

<?

$DB_HOSTNAME = "localhost";

$DB_USER = "root";

$DB_PASSWORD = "ve2klD3w";

$DB_NAME = "vikonera";

$conn = mysql_connect($DB_HOSTNAME, $DB_USER, $DB_PASSWORD) or   

  trigger_error(mysql_error(), E_USER_ERROR);

mysql_select_db($DB_NAME);

mysql_query("SET NAMES cp1251", $conn);

?>

2.  modules.php – містить реалізацію класу Modules. Даний клас здійснює автоматичне сканування директорій, пошук модулів і виконує їх завантаження.

3. indexator.php – містить реалізацію класу Indexator, який використовується портальною системою для індексування сторінок і занесення ключових слів у базу даних, використовується для організації пошуку по сайту.

  4. DataSet.php – містить реалізацію класу DataSet, який використовується для виконання базових операцій з таблицями бази даних.

class DataSet

{

 var $TableName; /* ім’я таблиці у базі даних */

 var $IndexField; /* поле таблиці, які є індексним */

 var $QuantityOfLinesOnPage; /* кількість записів, які потрібно розмістити на одній сторінці */

 var $WhereStatement; /* частина sql-запиту, яка визначає умови вибірки записів з бази даних */

 var $OrderByStatement; /* частина sql-запиту, яка визначає порядок сортування записів */

 function DataSet($tableName, $indexField,

$quantityOfLinesOnPage) /* конструктор класу, який приймає три параметри. За допомогою першого параметру передається ім’я таблиці, другий параметр – це ім’я індексного поля, третій – кількість рядків на одній сторінці */

 function AddOrderByStatement($field, $value) /* встановлює порядок слідування записів. Перший параметр визначає ім’я поля, за яким здійснюється сортування. Другий параметр визначає порядок сортування (ASC, DESC) */

 function AddWhereStatement($value) /* додати умову WHERE */

 function GetQuantityOfRows() /* повертає загальну кількість вибраних записів */

 function GetRowById($id) /* повертає запис із заданим ID-номером */

 function GetQuantityOfPages() /* повертає загальну кількість сторінок */

 function GetRowsOnPage($page_number) /* повертає усі записи для сторінки, номер якої передається у вигляді параметру */

}

4. CTemplate.php – містить реалізацію класу CTemplate, який дозволяє виконувати операції з шаблонами html-сторінок.

  class CTemplate 

  {

   var $page_address; /* шлях до шаблонної html-сторінки */

   var $params; /* масив значень параметрів підстановки */

   

   function CTemplate($page_addr) /* конструктор класу, який здійснює ініціалізацію елементів-даних класу $page_address, $params */

   function SetParam($param_name, $param_value) /* встановити значення $param_value параметру з іменем $param_name */

   function GetPageWithParams()

   function GetPage() 

   function ShowPage() 

   function ShowPageWithParams()

  }   


7.7. Структура модуля портальної системи

Всі модулі портальної системи зберігаються у каталозі /modules/. 

Кожний модуль має таку структуру:

 •  module.php – скрипт, який містить усі класи, які реалізують модуль;
 •  config.php – конфігураційний файл, у якому розміщується інформація, яка необхідна для реєстрації модуля у портальній системі;
 •  /admin – каталог, який містить шаблони html-файлів, у яких зберігаються форми, що використовуються системою адміністрування при виконанні операцій по роботі з даними.
 •  /user – каталог, який містить шаблони html-файлів, що використовуються  при відображення даних для відвідувачів сайту у користувацькій частині сайту.

Конфігураційний файл config.php призначений для реєстрації модуля у портальній системі. У ньому міститься інформація про автора модуля, дата його створення тощо.

Для усіх модулів системи діють одні й ті самі правила написання конфігураційного файла. У ньому визначається асоціативний двовимірний масив. Перший індекс цього масиву представляє собою абревіатуру модуля, а другий – назву пераметра. Присовоєння значення параметру здійснюється таким чином:

$Modules[‘Абревіатура’][‘Назва параметра’] = “Значення”;

Для кожного модуля в обов’язковому порядку мають бути визначені такі параметри:

 •  CodeName – кодове ім’я модуля. Використовується при зв’язуванні модуля з іншими модулями системи (наприклад, модуля «Новини» з модулем «Пошук по сайту»);
 •  Name – назва модуля. Відображається у системі адміністрування разом з піктограмою модуля;
 •  Version – версія модуля;
 •  Date – дата релізу модуля;
 •  Author – інформація про автора;
 •  Directory – назва підкаталогу у каталозі /modules/, у якому зберігаються програмні скрипти модуля;
 •  Admin – визначає, чи потрібно реєструвати модуль у (деякі модулі можуть використовуються лише у користувацькій частині сайту).
 •  User – визначає, чи потрібно реєструвати модуль у користувацькій частині сайту (деякі модулі можуть використовуються лише у системі адміністрування сайту).
 •  Class – ім’я головного класу модуля.  Кожний модуль складається як мінімум з одного класу, який будемо називати головним класом модуля, який, в свою чергу, може використовувати інші допоміжні класи.

Головний клас модуля повинен містити набір функцій, які реалізовують функції-обробники подій Form() та Handler() та функції, які здійснюють відображення даних та організацію діалогів  з користувачем.

Приведемо приклад реалізації модуля на прикладі «Контактної форми».

<?

class Guestbook

{

 

// видалення повідомлення з бази даних   

 function MessageDelete($id)

 {

   $query = "DELETE FROM guestbook WHERE message_id = '{$id}'";

   mysql_query($query) or die(mysql_error());

 }

 

 

// виведення списку повідомлень з можливістю вибору повідомлення для редагування

// або  видалення

 function GuestbookAdminTable()

 {

    $query = "SELECT * FROM guestbook ORDER BY message_id DESC";

    $query_result = mysql_query($query);      

    $adminTable = new CAdminTable();

    if (mysql_affected_rows() > 0)

    {

     for ($i = 0; $i < mysql_affected_rows(); $i++)

     {

     $row = mysql_fetch_array($query_result);

     $editlink =   "admin.php?mod=Guestbook&message_id={$row['message_id']}&Edit=1";

     $deletelink =

"admin.php?mod=Guestbook&ListMessages=1&message_id={$row['message_id']}&DelMessage=1";

     $adminTable->AddDeleteLink("видалити", $deletelink, "Видалити повідомлення?");

     $adminTable->AddEditLink("редагувати", $editlink);

     $adminTable->AddDataField($row['message_date']);

     $adminTable->AddDataField($row['message_author_name']);

     $adminTable->NextRow();

    }

    }

    $adminTable->Show();

   echo "<br><br>";

 }

 

   // Читання повідомлення з бази даних

 function MessageSelect($id)

 {

    $query = "SELECT * FROM guestbook WHERE message_id = '{$id}'";

    $query_result = mysql_query($query);

    if (mysql_affected_rows() > 0)

    {

     $row = mysql_fetch_array($query_result);

     return $row;

    }

 }

 

   // Відображення форми редагування повідомлення

 function MessageEditHandler()

 {

    if (isset($_POST['messageeditform']))

    {

     $this->MessageUpdate($_POST['message_text'], $_POST['message_answer'], $_POST['message_author_name'], $_POST['message_author_email'], $_POST['message_author_homepage'], $_POST['message_author_ip'], $_POST['message_date'], isset($_POST['message_visible']) ? 'Y' : 'N', $_GET['message_id']);

       header("Location: admin.php?mod=Guestbook&ListMessages=1&person_id={$_POST['person_id']}");

    }

 }

 

  


// Запис результатів редагування повідомлення

 function MessageUpdate($message_text, $message_answer, $message_author_name, $message_author_email, $message_author_homepage, $message_author_ip, $message_date, $message_visible, $id)

 {

   $message_text = addslashes($message_text);

   $message_answer = addslashes($message_answer);

   $message_author_name = addslashes($message_author_name);

   $message_author_email = addslashes($message_author_email);

   $message_author_homepage = addslashes($message_author_homepage);

   $message_author_ip = addslashes($message_author_ip);

   $message_date = addslashes($message_date);

   $query = "UPDATE guestbook SET message_text = '{$message_text}', message_answer = '{$message_answer}', message_author_name = '{$message_author_name}', message_author_email = '{$message_author_email}', message_author_homepage = '{$message_author_homepage}', message_author_ip = '{$message_author_ip}', message_date = '{$message_date}', message_visible='{$message_visible}' WHERE message_id = '{$id}'";

   mysql_query($query) or die(mysql_error());

if (strlen($message_author_email) > 5)

 mail($message_author_email, "Re ".$message_author_homepage, nl2br($message_answer));

 }

   // Виведення форми редагування повідомлення

 function MessageEditForm()

 {

    if (isset($_GET['message_id']) && isset($_GET['Edit']))

    {

      $row = $this->MessageSelect($_GET['message_id']);

      $Page = new CTemplate("modules/guestbook/admin/messageedit.html");

      $Page->SetParam("%%NAME%%",    $row['message_author_name']);

      $Page->SetParam("%%EMAIL%%",   $row['message_author_email']);

      $Page->SetParam("%%HOMEPAGE%%",   $row['message_author_homepage']);

      $Page->SetParam("%%DATE%%",    $row['message_date']);

      $Page->SetParam("%%IP%%",    $row['message_author_ip']);

      $Page->SetParam("%%QUESTION%%",   $row['message_text']);

      $Page->SetParam("%%ANSWER%%",   $row['message_answer']);

      $Page->SetParam("%%MESSAGE_VISIBLE%%",   $row['message_visible'] == "Y" ? "checked=\"checked\"" : "");    

      $Page->ShowPage();

    }

 }

 

 // Виведення форми додавання повідомлення

 function MessageAddForm()

 {

    if (isset($_GET['AddMessage']))

    {

      $Page = new CTemplate("modules/guestbook/admin/messageadd.html");

      $Page->ShowPage();

    }

 }


 
// Запис повідомлення у базу даних

 function MessageInsert($message_text, $message_answer, $message_author_name, $message_author_email, $message_author_homepage)

 {

   $message_text = addslashes($message_text);

   $message_answer = addslashes($message_answer);

   $message_author_name = addslashes($message_author_name);

   $message_author_email = addslashes($message_author_email);

   $message_author_homepage = addslashes($message_author_homepage);

   $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];

   $date = GetCurrentDate();

   $query = "INSERT INTO guestbook (message_text, message_answer, message_author_name, message_author_email, message_author_homepage, message_author_ip, message_date) VALUES ('{$message_text}', '{$message_answer}', '{$message_author_name}', '{$message_author_email}', '{$message_author_homepage}', '{$ip}', '{$date}')";

   mysql_query($query) or die(mysql_error());

   $id = mysql_insert_id();

   return $id;

 }

 

// Обробка форми додавання повідомлення

 function MessageAddHandler()

 {

   if (isset($_POST['messageaddform']))

    {

     $this->MessageInsert($_POST['message_text'], $_POST['message_answer'], $_POST['message_author_name'], $_POST['message_author_email'], $_POST['message_author_homepage']);

     header("Location: admin.php?mod=Guestbook&ListMessages=1");

    }

 }

   

 //- Обробники подій -//

 function Handler()

 {

   if (isset($_GET['mod']) && ($_GET['mod'] == "Guestbook"))

   {

    $this->MessageAddHandler();

    $this->MessageDeleteHandler();

    $this->MessageEditHandler();  

 $this->MessageVisibleHandler();

    $this->DescriptionEditHandler();

   }

 }

 

// Виклик функцій відображення форм

 function Form()

 {

   if (isset($_GET['mod']) && ($_GET['mod'] == "Guestbook"))

   {

    $this->AdminMenu();

    $this->MessageAddForm();

    $this->MessageListForm();

    $this->MessageEditForm();

    $this->DescriptionEditForm();    }  }

 

// Обробка подій у режимі користувача

 function UserHandler()

 {

       global $language, $LANG;

 $result = null;

    if (isset($_POST['messageform']))

 {

      $ok = true;

    if (!spamtest($_POST['message_text']))

   {

      global $error;

   $error = 1;

   $ok = false;

   }

   if (strlen($_POST['message_author_name']) < 5

|| strlen($_POST['message_text']) < 10)

   {

      global $error;

   $error = 2;

   $ok = false;

   }    

      if ($ok)

   {

        $this->MessageInsert($_POST['message_text'],

$_POST['message_answer'], $_POST['message_author_name'],

$_POST['message_author_email'],

$_POST['message_author_homepage']);

   header("Location: http://".$_SERVER['HTTP_HOST']."/index.php?guestbook=1&ok=1");

   }

   }      

   if (isset($_GET['guestbook']))

   {               

       $GuestbookPage = new CTemplate("modules/guestbook/user/messageform.html");

    $GuestbookPage->SetParam("%%MESSAGE_AUTHOR_NAME%%",  $LANG['Guestbook']['AuthorName']);

    $GuestbookPage->SetParam("%%MESSAGE_AUTHOR_HOMEPAGE%%",  $LANG['Guestbook']['AuthorHomepage']);

    $GuestbookPage->SetParam("%%MESSAGE_AUTHOR_EMAIL%%",  $LANG['Guestbook']['AuthorEmail']);

    $GuestbookPage->SetParam("%%MESSAGE_TEXT%%",    $LANG['Guestbook']['Text']);

    $GuestbookPage->SetParam("%%SUBMIT%%",    $LANG['Guestbook']['Submit']);

    $GuestbookPage->SetParam("%%DESCRIPTION%%",

$this->ReadDescription($language));

    $message = "";

    $message_class = "";

    if (isset($_GET['ok']))

    {

      $message_class = "QuestionSent";    

         $message = $LANG['Guestbook']['Sent'];

    }

    if (isset($error) && $error == 1)

    {

      $message_class = "QuestionNotSent";    

         $message = $LANG['Guestbook']['BadSymbols'];

    }

    if (isset($error) && $error == 2)

    {

      $message_class = "QuestionNotSent";    

         $message = $LANG['Guestbook']['NotSent'];

    }

    $GuestbookPage->SetParam("%%MESSAGE%%", $message);

    $GuestbookPage->SetParam("%%CLASS%%", $message_class);  

    if (isset($_POST['message_author_name']))

     $GuestbookPage->SetParam("%%NAME%%",

   $_POST['message_author_name']);

    else

      $GuestbookPage->SetParam("%%NAME%%", "");

    if (isset($_POST['message_author_homepage']))

     $GuestbookPage->SetParam("%%HOMEPAGE%%",

   $_POST['message_author_homepage']);

    else

      $GuestbookPage->SetParam("%%HOMEPAGE%%", "");     

    if (isset($_POST['message_author_email']))

     $GuestbookPage->SetParam("%%EMAIL%%",

   $_POST['message_author_email']);

    else

      $GuestbookPage->SetParam("%%EMAIL%%", "");     

    if (isset($_POST['message_text']))

     $GuestbookPage->SetParam("%%TEXT%%", $_POST['message_text']);    

    else

      $GuestbookPage->SetParam("%%TEXT%%", "");    

    

    $GuestbookPage->SetParam("%%CLASS%%", $message_class);       

    $result['PageName']  = $LANG['Guestbook']['Name'];

    $result['PageTitle'] = $LANG['Guestbook']['Name'];     

    $result['PageHTML']  = $GuestbookPage->GetPage();

       $navigator = new CNavigator();

      $navigator->AddLink($LANG['Main']['SiteTitle'], "index.php");

      $navigator->AddLink($LANG['Guestbook']['Name'],

   "index.php?guestbook=1");

      $result['Navigator'] = $navigator;       

   }

   return $result;

 }   

}

$Classes['Guestbook'] = new Guestbook();

?>


7.8. Використання mod_rewrite

Модуль mod_rewrite є програмним модулем веб-сервера сервера Apache. Його основна функція - маніпуляція з URL-адресами. Модуль є дуже універсальний і різностороннім.

Робота з mod_rewrite здійснюється за допомогою файлу .htaccess.

Для запуску модуля у файлі .htaccess слід розмістити два рядки:

Rewriteengine on  

Options +FollowSymlinks

Наступний необхідний запис - це:

Rewritebase /

«/» є кореневим (основним) URL. Якщо у подальшому буде використовуватися інший URL, то його можна буде вказати у даній директиві, «/» еквівалентно, у нашому випадку, адресі «http://vikonera.com.ua».

Для кожного модуля у файлі .htaccess опишемо власне правило:

RewriteRule ^production(/)*$ index.php?production

RewriteRule ^production/([0-9]*)(/)*$ index.php?category_id=$1

RewriteRule ^news(/)*$ index.php?news

RewriteRule ^news/([0-9]*)(/)*$ index.php?news_id=$1

RewriteRule ^guestbook(/)*$ index.php?guestbook=$1

RewriteRule ^sitemap(/)*$ index.php?sitemap=$1

RewriteRule ^zakaz(/)*$ index.php?guestbook2=$1

RewriteRule ^zakaz/ok(/)*$ index.php?guestbook2=1&ok=1

RewriteRule ^guestbook(/)*$ index.php?guestbook=$1

RewriteRule ^guestbook/ok(/)*$ index.php?guestbook=1&ok=1

RewriteRule ^pages/([0-9]*)(/)*$ index.php?page_id=$1

RewriteRule ^chapters/([0-9]*)(/)*$ index.php?chapter_id=$1

RewriteRule ^photogallery(/)*$ index.php?photogallery

RewriteRule ^photogallery/([0-9]*)(/)*$ index.php?photogallery&album_id=$1

RewriteRule ^photogallery/([0-9]*)/([0-9]*)(/)*$ index.php?photogallery&album_id=$1&picture_id=$2

RewriteRule ^news(/)*$ index.php?news

RewriteRule ^news/([0-9]*)(/)*$ index.php?news&news_id=$1

RewriteRule ^polls(/)*$ index.php?polls

RewriteRule ^polls/([0-9]*)(/)*$ index.php?poll_id=$1

RewriteRule ^polls(/)*$ index.php?polls

RewriteRule ^categories/([0-9]*)/([0-9]*)(/)*$ index.php?category_id=$1&product_id=$2

RewriteRule ^categories/([0-9]*)(/)*$ index.php?category_id=$1

RewriteRule ^products/([0-9]*)(/)*$ index.php?product_id=$1

7.9. Діаграма USE CASE 

Рис. 7.4.


Висновки

В рамках даного дипломного проекту було реалізовано портальну систему, на основі якої працює веб-сайт ПП "Віконера".

При розробці даної роботи були виконані всі вимоги технічного завдання. Було перепроектовано структуру портальної системи та структуру бази даних; реалізовано ядро портальної системи; створено головний модуль, який забезпечує динамічне підключення усіх інших модулів; реалізовано програмні модулі, які забезпечують роботу модулів «новини», «сторінки», «контактна форма», «пошук по сайту», «фотогалерея», «опитування» тощо.

Було реалізовано систему адміністрування веб-сайтом, яка дозволяє додавати та редагувати контент веб-сайту за допомогою веб-браузера. У системі адміністрування передбачено існування адміністраторів двох рівнів – головного адміністратора та адміністратора розділу.

Модульна організація розробленої системи дозволяє у будь-який момент часу доповнювати портальну систему новими модулями.

Організація відокремленого збереження програмного коду і шаблонних html-сторінок дозволяє вносити зміни у дизайн сайту не змінюючи при цьому програмного коду.

При розробці даного порталу було використано мову програмування РНР та сервер баз даних MySQL. В якості візуального редактора та засобів обробки графіки використано Adobe Dreamweaver CS4.


Список літератури

 1.  Хьюгс С., Змиевский А. «РНР. Руководство разработчика», М.: DiaSoft, 2001, –384 с.
 2.  Вайк Аллен, «РНР. Справочник», К.: Издательство «ДиаСофт», 2001, – 448 с.
 3.  Колисниченко Д.Н. «Самоучитель РНР 5», СПб.: «Наука и техника», 2004,–  556 с.
 4.  Ульман Л. «MySQL», СПб.: «ДМК Пресс», 2004, 352 с.
 5.  Ахо А., Хопкрофт Э., Ульман Дж. «Структуры данных и алгоритмы», М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. – 384 стр.
 6.  Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест «Алгоритмы: построение и анализ»  М.: МЦНМО, 2000, – 960 стр.
 7.  Страуструп Б. «Язык программирования С++» М.-СПб: «Бином», 2001.
 8.  Гурман Д. «JavaScript. Библия пользователя», М. : «Діалектика», 2002, -958 с.
 9.  Мазуркевич А. «PHP: настольная книга программиста», М.: Новое знание, 2003, – 480 с.
 10.  Аткинсон, Леон «MySQL. Библиотека профессионала», – Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2002, – 624 с.
 11.  Ульман Л. «Основы программирования на РНР», – Пер. с англ. – М.: ДМК Пресс, 2001, – 288 с.
 12.  Матросов А.В., Сергеев А. О., Цаунин М. П. «HTML 4.0», – СПб.: БХВ – Петербург, 2003, – 672 с.
 13.  Петюшкин А. В. «HTML. Экспресс-курс», – СПб.: БХВ – Петербург, 2003,– 256 с.
 14.  Гончаров А. «Самоучитель HTML», – СПб.: Питер, 2002, – 240 с.
 15.  Котеров Д. В. «Самоучитель PHP4», – СПб.: БХВ – Петербург, 2003, –
  576 с.


 1.  Аргерих Л. и др. «Профессиональное PHP программирование», 2 издание, – пер. с англ., – СПб.: Символ–Плюс, 2003, – 1048 с.
 2.  Харрис Э. «PHP/MySQL для начинающих», пер. с англ., – М.: КУДИЦ–ОБРАЗ, 2005, – 384 с.
 3.  Вильямсон Х. «Универсальный Dynamic HTML. Библиотека программиста», – СПб.: Питер, 2001, – 2004 с.
 4.  Ахо А., Хопкрофт Дж., Ульман Дж. «Построение и анализ вычислитель-ных алгоритмов». – М.: Мир, 1979. – 535 с.
 5.  Фейсон Т. «Объектно-ориентированное программирование на Borland C++ 4.5.» – К.: «Диалектика», 1996. – 544 с.
 6.  Т.А. Павловская «С/С++. Программирование на языке высокого уровня».– СПб.: Питер, 2002. – 464 с.
 7.   Буч Г., Якобсон А., Рамбо Дж. «UML. Классика Computer Science». – СПб.: Питер, 2006. – 736 стр.


Додаток №1 «Охорона праці»

При розробці даного дипломного проекту розробником програмного продукту використовувалося робоче місце, що складається з наступних основних компонентів:

 •  персональний комп'ютер (системний блок, монітор, клавіатура, миша);
 •  принтер.

Рис. 20. Робоче місце розроблювача проекту

Споживана потужність устаткування:

 •  Процесора P667 ;
 •  Монітора 17” ;
 •  Принтера .

Сумарна споживана потужність устаткуванням P=480w.

У процесі розробки програмного продукту виконувалися правила охорони праці при експлуатації ЕОМ, описані нижче.


Правила охорони праці при експлуатації ЕОМ

Загальні положення

Правила охорони праці при експлуатації електронно-обчислювальних машин (далі — Правила) поширюються на всі підприємства, організації, юридичних осіб, незалежно від форми власності, відомчої належності, видів діяльності, і на фізичних осіб (які займаються підприємницькою діяльністю з правом наймання робочої сили), що здійснюють розробку, виробництво і використання електронно-обчислювальних машин і персональних комп'ютерів (далі - ЕОМ), чи виконують обслуговування, ремонт і налагодження ЕОМ.

Правила встановлюють вимоги безпеки і санітарно-гігієнічні вимоги до устаткування робочих місць користувачів ЕОМ і працівників, що виконують обслуговування, ремонт і налагодження ЕОМ, відповідно до сучасного стану техніки і наукових досліджень у сфері безпечної організації робіт з експлуатації ЕОМ і з урахуванням положень міжнародних нормативно-правових актів з цих питань (директиви Ради Європейського союзу 90/270/ЄЕС, 89/391/ЄЕС, 89/654/ЄЕС, 89/655/ЄЕС, стандарти ISO, MPRII).

Вимоги Правил не поширюються на:

 •  комп'ютерні класи вищих і середніх навчальних закладів, майстерні професійно-технічних навчальних закладів;
 •  робочі місця операторів ЕОМ, які використовуються у сфері керування й експлуатації атомних електростанцій;
 •  робочі місця пілотів, чи водіїв-операторів транспортних засобів, обладнаних ЕОМ, ЕОМ у системах обробки даних на бортах засобів повідомлення й ЕОМ у складі машин і устаткування, що переміщується у процесі роботи;
 •  так називані портативні системи обробки даних, якщо вони використовуються на робочому місці мінливо;
 •  обчислювальні машинки (калькулятори), каси, які регіструють, і прилади з невеликими пристроями індикації чи даних результатів вимірів;
 •  друкарські машинки класичної конструкції, обладнані відеотерміналом (так названі дисплейні друкарські машинки);
 •  комп'ютерні ігрові автомати і системи обробки даних, призначені для суспільного користування.

Вимоги Правил є обов'язковими для всіх працівників при організації і виконанні робіт, пов'язаних з експлуатацією, обслуговуванням, налагодженням і ремонтом ЕОМ, а також при проектуванні і реконструкції підприємств, їхніх виробничих об'єктів, споруджень і робочих місць, обладнаних ЕОМ.

Робочі місця повинні в повному обсязі задовольняти вимогам даних Правил.

Власники, керівники служб і структурних підрозділів, безпосередні керівники робіт та інші посадові особи підприємств, фізичні особи, що займаються підприємницькою діяльністю з правом наймання робочої сили, забезпечують виконання даних Правил у межах покладених на них задач і функціональних обов'язків відповідно до чинного законодавства.

Вимоги до виробничих приміщень

Загальні вимоги

Облаштованість робочих місць, обладнаних відеотерміналами, повинне забезпечувати:

 •  належні умови освітлення приміщення і місця робітника, відсутність відблисків;
 •  оптимальні параметри мікроклімату (температура, відносна вологість повітря, швидкість руху, рівень іонізації повітря);
 •  належні ергономічні характеристики основних елементів робочого місця;

а також враховувати наступні небезпечні і шкідливі фактори:

 •  наявність шуму і вібрації;
 •  м'яке рентгенівське випромінювання;
 •  електромагнітне випромінювання;
 •  ультрафіолетове й інфрачервоне випромінювання;
 •  електростатичне поле між екраном і оператором;
 •  наявність пилу, озону, окислів азоту й іонізації.

Будинки і приміщення, у яких експлуатуються ЕОМ і відбувається їхнє обслуговування, налагодження і ремонт, повинні відповідати вимогам нормативно-технічної й експлуатаційної документації заводу-виробника ЕОМ, що діють, санітарних норм і правил, правил у сфері охорони праці і цих Правил.

Робочі місця з відеотерміналами чи персональні ЕОМ у приміщеннях із джерелами шкідливих виробничих факторів повинні розміщатися в ізольованих кабінах з обладнаним повітрообміном.

Стіни кабін виготовляються з непальних матеріалів. Допускається виготовляти їх зі скла і металевих конструкцій. Кабіна повинна мати оглядове вікно (вікна). Висота оглядового вікна повинна бути не менш 1.5 м, а відстань від підлоги не більш 0,8 м.

Площа приміщень, у яких розміщують відеотермінали, визначають відповідно до діючих нормативних документів з розрахунку на одне робоче місце, обладнане відеотерміналом: площа – не менш 6,0 м2, обсяг – не менш 20,0 м3, з урахуванням максимальної кількості людей, що одночасно працюють у зміні.

Стіни, стеля, підлога приміщень, у яких розміщені ЕОМ, повинні бути виготовлені з матеріалів, дозволених для оформлення приміщень органами державного санітарно-епідеміологічного нагляду.

Заземлені конструкції, що знаходяться в приміщеннях (батареї опалення, водопровідні труби, кабелі з заземленим відкритим екраном і т.п.), повинні бути надійно захищені діелектричними щитками чи сітками від випадкового дотику.

У приміщеннях з ЕОМ варто щодня робити вологе збирання.

У приміщеннях з ЕОМ повинні знаходитися медичні аптечки першої допомоги.

Приміщення з ЕОМ повинні бути оснащені переносними вуглекислотними вогнегасниками з розрахунку 2 шт. на кожні 20 м2 площі приміщення з обліком гранично припустимих концентрацій вогнегасників відповідно до вимог Правил пожежної безпеки України. В інших приміщеннях допускається встановлювати теплові пожежні оповісники.

Підходи до засобів пожежегасіння повинні бути вільні.

Санітарно-гігієнічні  вимоги

Приміщення з ЕОМ повинні мати природне і штучне освітлення у відповідності зі Сніп II-4-79 «Природне і штучне освітлення».

Природне світло повинне проникати через бічні світлові прорізи, зорієнтовані, як правило, на північ чи північний схід, і забезпечувати коефіцієнт освітленості (КЕО) не нижче 1,5%.

При виробничій необхідності допускається експлуатація ЕОМ у приміщеннях без природного освітлення за узгодженням з органами державного нагляду за охороною праці й органами санітарно-епідеміологічної служби.

Вікна приміщень з відеотерміналами повинні мати регулювальні пристрої для відкривання, а також жалюзі,  штори, зовнішні козирки і т.п.

Штучне освітлення приміщення з робочими місцями, обладнаними відеотерміналами ЕОМ загального і персонального користування, повинне бути обладнано системою загального рівномірного освітлення. У виробничих і адміністративно-суспільних приміщеннях, де переважає робота з документами, допускається застосування системи комбінованого освітлення (установка додатково до загального освітлення світильників місцевого освітлення).

Загальне освітлення повинне бути виконане у виді суцільних чи переривчастих ліній світильників, розташовуваних збоку від робочих місць (переважно ліворуч) паралельно напрямку зору працівників. Допускається застосування світильників наступних класів світлорозподілу:

 •  світильники прямого світла – П;
 •  переважно прямого світла – Н;
 •  переважно відбитого світла – В.

При розташуванні відеотерміналів ЕОМ по периметрі приміщення лінії світильників штучного освітлення повинні розміщатися локально над робочими місцями.

Для загального освітлення необхідно застосовувати світильники з розсіювачами і дзеркальними екранними відбивачами чи сітками, укомплектованими високочастотними регулюючими апаратами, (ВЧ ПРА). Застосування світильників без розсіювачів і екранних сіток забороняється.

Як джерело світла при штучному освітленні повинні застосовуватися, як правило, люмінесцентні лампи типу ЛБ. При устаткуванні відбитого світла у виробничих і адміністративно-суспільних приміщеннях можуть застосовуватися метало-галогенові лампи потужністю до 250Вт. У світильниках місцевого освітлення допускається застосування ламп накалювання.

Яскравість світильників загального освітлення в зоні кутів випромінювання від 500 до 900 по вертикалі в подовжній і поперечній площинах повинна складати не більш 200 кд/м2, а захисний кут світильників повинний бути не більш 400.

Коефіцієнт пульсації не повинний перевищувати 5% і забезпечуватися застосуванням газорозрядних ламп у світильниках загального і місцевого освітлення.

При відсутності світильників із ВЧ ПРА лампи багатолампових світильників чи розташовані поруч світильники загального освітлення необхідно підключати до різних фаз трифазної мережі.

Рівень освітленості на робочому столі в зоні розміщення документів повинний бути в межах 300-500 лк. У випадку неможливості забезпечити системою загального освітлення даний рівень освітленості допускається застосування світильників місцевого освітлення; при цьому не повинно бути відблисків на поверхні екрана і збільшення освітленості екрана більш ніж 300 лк.

Необхідно обмежувати відблиск шляхом правильного вибору типів світильників і розміщенням робочих місць щодо освітлення. При цьому яскравість відблисків на екрані відеотермінала не повинна  перевищувати 40 кд/м2, яскравість стелі при застосуванні системи відбитого освітлення не повинна перевищувати 200 кд/м2.

Необхідно використовувати систему вимикачів, що дозволяє регулювати інтенсивність штучного освітлення в залежності від інтенсивності природного, а також висвітлювати тільки необхідні для роботи зони приміщення.

Для забезпечення нормованих рівнів шуму у виробничих приміщеннях і на робочих місцях застосовуються шумопоглинальні засоби, вибір яких влаштовується спеціальними інженерно-акустичними розрахунками.

Як засоби звукопоглинання повинні премінятися непальні чи важкозапалювані спеціальні перфоровані плити, панелі, мінеральна вата з максимальним коефіцієнтом звукопоглинання в межах частот 31,5 – 8000 Гц, чи інші матеріали аналогічного призначення, дозволені органами державного нагляду для оформлення приміщень. Крім того, необхідно застосовувати підвісні стелі з аналогічними властивостями.

Приміщення з ЕОМ повинні бути обладнані системами опалення, кондиціонування чи приточно-витяжною вентиляцією.

Рівні електромагнітного випромінювання і магнітних полів повинні відповідати вимогам ДСТ 12.1.006 «ССБТ. Електромагнітні поля радіочастот. Припустимі рівні на робочих місцях і вимоги до проведення контролю» і СН № 3206-85 «Гранично припустимі рівні магнітних полів частотою 50 Гц».

Рівні інфрачервоного випромінювання не повинні перевищувати граничних відповідно до ДСТ 12.1.005 і СН № 4088-86 з урахуванням площі опромінення тіла.

Рівні ультрафіолетового випромінювання не повинні перевищувати припустимих відповідно до СН № 4557-88 «Санітарні норми ультрафіолетового випромінювання у виробничих приміщеннях».

Гранично припустима напруженість електростатичного поля на робочих місцях не повинна перевищувати рівнів, приведених у ДСТ 12.1.045 «ССБТ. Електростатичні поля. Припустимі рівні на робочих місцях і вимоги до проведення контролю», СН № 1757-77 «Санітарно-гігієнічні норми припустимої напруженості електростатичного поля».

Потужність експозиційної дози рентгенівського випромінювання на відстані 0,05 м від екрана і корпуса відеотермінала при будь-яких положеннях регулюючих пристроїв відповідно до Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97), затвердженими постановою державного санітарного Міністерства Охорони Здоров’я України від 18.08.97 № 58, не повинна перевищувати 7,74*10-12 А/кГ, що відповідає еквівалентній дозі 0,1 мбер/год (100 мкР/ч).

Відповідно до ДСТ 12.1.005-88 вміст озону в повітрі робочої зони не повинен перевищувати 0,1 мг/м3; зміст оксидів азоту – 5 мг/м3; зміст пилу – 4 мг/м3.

При використанні одним працівником декількох відеотерміналів чи персональних ЕОМ санітарно-гігієнічні параметри виробничого середовища на робочому місці користувача повинні відповідати вищевказаним вимогам.

Вимоги електробезпеки

ЕОМ, периферійні пристрої ЕОМ і устаткування для обслуговування, ремонту і налагодження ЕОМ, інше устаткування (апарати керування, контрольно-вимірювальні прилади, світильники і т.п.), електропроводи і кабелі по виконанню і ступеню захисту повинні відповідати класу зони по ПУЕ, мати апаратуру захисту від струму короткого замикання й інших аварійних режимів.

При монтажі й експлуатації ліній електромережі необхідно цілком виключити можливість виникнення електричного джерела запалення внаслідок короткого замикання і перевантаження проводів з легкозаймистою ізоляцією і, по можливості, перейти на непальну ізоляцію.

При ремонті ліній електромережі шляхом зварювання, пайки з використанням відкритого вогню необхідно дотримуватися Правил пожежної безпеки Україні.

Лінія електромережі для живлення ЕОМ, периферійних пристроїв ЕОМ і устаткування для обслуговування, ремонту і налагодження ЕОМ виповнюється як окрема групова трипроводна мережа, шляхом прокладання фазового, нульового робочого і нульового захисного провідників. Нульовий захисний провідник використовується для заземлення (занулення) електроприймачів.

Використання нульового робочого провідника як нульового захисного провідника забороняється.

Нульовий захисний провідник прокладається від стійки групового розподільного щита, розподільного пункту до розеток живлення.

Не допускається підключення на щиті до одного контактного затиску нульового робочого і нульового захисного провідників.

Площа перетину нульового робочого і нульового захисного провідників у груповій трипровідній мережі повинна бути не менше площі перетину фазового провідника. Усі провідники повинні відповідати номінальним параметрам мережі і навантаження, умовам навколишнього середовища, умовам розподілу провідників, температурному режиму і типам захисної апаратури, вимогам ПУЕ.

У приміщенні, де одночасно експлуатується чи обслуговується більш п'яти персональних ЕОМ, на видному і доступному місці встановлюється аварійний резервний вимикач, що може цілком відключити електричне живлення приміщення, за винятком освітлення.

ЕОМ, периферійні пристрої ЕОМ і устаткування для обслуговування, ремонту і налагодження ЕОМ повинні підключатися до електромережі тільки за допомогою справних штепсельних з'єднань і електророзеток фабричного виготовлення.

Штепсельні з'єднання і електророзетки крім контактів фазового і нульового робочого провідників повинні мати спеціальні контакти для підключення нульового захисного провідника. Конструкція їх повинна бути такою, щоб приєднання нульового захисного провідника відбувалося раніше, ніж приєднання фазового і нульового робочого провідників. Порядок роз'єднання при відключенні повинний бути зворотним. Необхідно виключити можливість з'єднання контактів фазових провідників з контактами нульового захисного провідника.

Неприпустиме підключення ЕОМ, периферійних пристроїв ЕОМ і устаткування для обслуговування, ремонту і налагодження ЕОМ до звичайної двохпровідної електромережі, у тому числі – з використанням перехідних пристроїв.

Електромережі штепсельних з'єднань і Електророзеток для живлення персональних ЕОМ, периферійних пристроїв ЕОМ і устаткування для обслуговування, ремонту і налагодження ЕОМ варто виконувати за магістральною схемою, по 3 – 6 з'єднань чи Електророзеток в одному ланцюзі.

Штепсельні з'єднання і електророзетки для напруги 12 В и 36 В по своїй конструкції повинні відрізнятися від штепсельних з'єднань для напруги 127 В и 220 В.

Штепсельні з'єднання і електророзетки, розраховані на напругу 12В і 36В, мають бути пофарбовані в колір, що візуально значно відрізняється від кольору штепсельних з'єднань, розрахованих на напругу 127 В и 220 В.

Індивідуальні і групові штепсельні з'єднання і електророзетки необхідно монтувати на непальних чи важкозапалюваних пластинах з урахуванням вимог ПУЕ і Правил пожежної безпеки України.

Для підключення переносної електроапаратури застосовуються гнучкі проводи в надійній ізоляції.

Тимчасова електропроводка від переносних приладів до джерел живлення виконується  найкоротшим шляхом, щоб уникнути заплутування проводів у конструкціях машин, приладах і меблях. Нарощувати провід можна тільки шляхом пайки з наступним старанним ізолюванням місць з'єднання.

Неприпустимим є:

 •  експлуатація кабелів і проводів з ушкодженою чи втратившою захисні властивості за час експлуатації ізоляцією; залишення під напругою кабелів і проводів з неізольованими провідниками;
 •  застосування саморобних подовжувачів, що не відповідають вимогам ПУЕ до переносних електропроводів;
 •  застосування для опалення приміщення нестандартного (саморобного) електронагрівального устаткування чи ламп накалювання;
 •  користування ушкодженими розетками, розвідними і з’єднуючими коробками, вимикачами й іншими електроприладами, а також лампами, скло яких має сліди затемнення і здуття;
 •  підвішування світильників безпосередньо на струмоведучих проводах, обгортання електроламп і світильників папером, тканиною й іншими пальними матеріалами, експлуатація їх зі знятими ковпаками (розсіювачами);
 •  використання електроапаратури і приладів в умовах, що не відповідають вказівкам (рекомендаціям) підприємств-виготовлювачів.

 Вимоги до устаткування

Відеотермінали, ЕОМ, ПЕВМ, спеціальні периферійні пристрої ЕОМ і устаткування для обслуговування, ремонту і налагодження ЕОМ повинні відповідати діючим в Україні стандартам, нормативним актам про охорону праці і цих Правил. Відеотермінали, ЕОМ, ПЕВМ, спеціальні периферійні пристрої ЕОМ іноземного виробництва, крім того, повинні відповідати вимогам національних стандартів держав-виробників і мати відповідні відмітки на корпусі, у паспорті чи іншій експлуатаційній документації.

Забороняється використання для виробничих потреб нових відеотерміналів, ЕОМ, ПЕВМ, спеціальних периферійних пристроїв ЕОМ і устаткування для обслуговування, ремонту і налагодження ЕОМ, що підлягають обов'язковій сертифікації в Україні, чи в стандартах, які вимагають забезпечення безпеки праці, життя і здоров'я людей, без наявності виданого в Україні згідно державній системі сертифікації Укрсепро, що засвідчує їхню відповідність обов'язковим вимогам.

Прийняття в експлуатацію зазначеного устаткування повинне здійснюватися тільки при наявності в комплекті з ним паспорта, інструкції чи іншої експлуатаційної документації, переведеної на українську чи російську мови.

При наявності відхилень від вимог нормативної документації можливість використання устаткування повинна бути передбачена у контракті на постачання, погоджена з Держнадзором по охороні праці, Держстандартом і організацією-замовником. Копії погоджень і сертифікати повинні бути залучені до паспорта чи іншої експлуатаційної документації устаткування.

По способу захисту людини від поразки електричним струмом відеотермінали, ЕОМ, периферійні пристрої ЕОМ і устаткування для обслуговування, ремонту і налагодження ЕОМ повинні відповідати I класу захисту відповідно до держстандарту і ДСТ 25861-83 «Машини обчислювальні і системи обробки даних. Вимоги електричної і механічної безпеки і методи іспитів» чи повинні бути заземлені відповідно до ДНАОП 0.00-1.21-98.

Недопустимо використання клем функціонального заземлення для підключення захисного заземлення.

Відеотермінали повинні відповідати наступним критеріям. Яскравість від 35 до 120 кд/м2. Зовнішня освітленість від 100 до 250 лк. Нерівномірність яскравості в робочій зоні екрана не більш 1,7:1. Відхилення форми робочої зони від прямокутності по горизонталі і вертикалі не більш 2%, а по діагоналі не більше 4% відношення суми коротких сторін до суми довгих. Різниця довжин рядків чи стовпців не більше 2% середнього значення. Розмір мінімального елемента зображення (піксела) для монохромних зображень 0,3 мм.

Вимоги щодо припустимих значень неіонізуючого електромагнітного випромінювання:

 •  напруженість електромагнітного поля на відстані 50 див навколо ВДТ по електричної складової не повинна перевищувати: у діапазоні частот 5 кгц – 2 кгц 25 В/м, у діапазоні 2 кгц – 400 кгц 2,5 В/м;
 •  щільність магнітного потоку не повинна перевищувати: у діапазоні частот 5 кгц – 2 кгц 250 нтл, у діапазоні 2 кгц – 400 кгц 25 нтл;
 •  поверхневий електростатичний потенціал не повинний перевищувати 500 В;
 •  потужність дози рентгенівського випромінювання на відстані 5 див від екрана й інших поверхонь ВДТ не повинна перевищувати 100 мкр/рік.

Вимоги до клавіатури:

 •  виконання клавіатури у виді окремого пристрою з можливістю вільного переміщення;
 •  наявність опорного пристрою, що надає можливість змінювати кут нахилу клавіатури в межах від 50 до 150 і виготовленого з матеріалу з великим коефіцієнтом тертя, що перешкоджає його переміщенню;
 •  висота на рівні переднього ряду не більш 15 мм;
 •  виділення кольором і місцем розташування окремих груп клавіш;
 •  наявність поглиблень у середині клавіш;
 •  однаковий хід усіх клавіш з мінімальним опором натиску 0,25 Н и максимальним не більш 1,5 Н;
 •  виділення кольором на клавішах символів різних алфавітів (англійського, українського чи російського).

Вимоги до розміщення устаткування й організації робочих місць

Організація робочого місця користувача відеотермінала й ЕОМ повинна забезпечувати відповідність всіх елементів робочого місця і їхнє розташування ергономічним вимогам ДСТ 12.2.032 «ССБТ. Робоче місце при виконанні робіт сидячи. Загальні ергономічні вимоги»; характеру й особливостям трудової діяльності.

Площа, виділена для одного робочого місця з відеотерміналом чи персональною ЕОМ, повинна складати не менш 6 м2, а обсяг – не менше 20 м3.

Робочі місця з відеотерміналами щодо світлових прорізів повинні розміщатися так, щоб природне світло падало збоку, переважно ліворуч.

При розміщенні робочих місць з відеотерміналами і персональними ЕОМ необхідно слідувати таким вимогам:

 •  робочі місця з видеотреміналами і персональними ЕОМ розміщаються на відстані не менш 1 м від стін зі світловими прорізами;
 •  відстань між бічними поверхнями відеотерміналів повинна бути не меншою за 1,2 м;
 •  відстань між тильною поверхнею одного відеотермінала й екраном іншого не повинна бути менше ніж 2,5 м;
 •  прохід між рядами робочих місць повинний бути не менш 1 м.

Конструкція робочого місця користувача відеотерміналом (при роботі сидячи) повинна забезпечувати підтримку оптимальної робочої пози з такими ергономічними характеристиками: стопи ніг – на підлозі чи на підставці для ніг; стегна – у горизонтальній площині; передпліччя – вертикальні; лікті – під кутом 70-900 до вертикальної площини; зап'ястя зігнуті під кутом не більш 200 щодо горизонтальної площини, нахил голови – 15-200 щодо вертикальної площини.

Якщо користування відеотерміналом і персональною ЕОМ є основним видом діяльності, то зазначене устаткування розміщується на основному робочому столі, як правило, з лівої сторони.

Якщо використання відеотермінала і персональної ЕОМ є періодичним, то устаткування, як правило, розміщується на приставному столі, переважно з лівої сторони від основного робочого столу. Кут між подовжніми осями основного і приставного столів повинний бути 90-1400.

Якщо використання відеотермінала і персональної ЕОМ є періодичним, то допускається обладнати в приміщенні, що відповідає вимогам, окремі робочі місця колективного користування з відеотерміналом і персональною ЕОМ.

Висота робочої поверхні столу для відеотермінала повинна знаходитися в межах 680-800 мм.

Розміри столу, що рекомендуються: висота - 725 мм, ширина - 600-1400 мм, глибина - 800-1000 мм.

Робочий стіл для відеотермінала повинний мати простір для ніг висотою не менш 600 мм, шириною не менш 500 мм, глибиною на рівні колін не менш 450 мм, на рівні витягнутої ноги – не менш 650 мм.

Робочий стіл для відеотермінала, як правило, повинний бути обладнаний підставкою для одного шириною не менш 300 мм і глибиною не менш 400 мм, з можливістю регулювання по висоті в межах 150 мм і кута нахилу опорної поверхні – у межах 200. Підставка повинна мати рифлену поверхню і бортик на передньому краї висотою 10 мм. Робоче сидіння (стілець, крісло) користувача відеотермінала і персональної ЕОМ повинне мати наступні основні елементи: сидіння, спинку і стаціонарні чи знімні підлокітники.

У конструкцію сидіння можуть бути введені додаткові елементи, що є не обов'язковими: підголівник і підставка для ніг.

Робоче сидіння користувача відеотермінала і персональної ЕОМ повинне бути підйомно-поворотним, регульованим по висоті, куту нахилу сидіння і спинки, по відстані спинки від переднього краю сидіння, по висоті підлокітників.

Регулювання кожного параметра повинне бути незалежним, мати надійну фіксацію.

Хід східчастого регулювання елементів сидіння повинний складати для лінійних розмірів 15-20 мм, для кутових – 2-50.

Усили при регулюванні не повинні перевищувати 20 Н.

Ширина і глибина сидіння не повинна бути менше за 400 мм. Висота поверхні сидіння повинна регулюватися в межах 400-500 мм, а кут нахилу поверхні – від 150 уперед до 50 назад.

Поверхня сидіння повинна бути плоскою, передній край – закругленим.

Висота спинки сидіння повинна складати 300200 мм, ширина – не менш 380 мм, радіус кривизни в горизонтальній площині – 400 мм. Кут нахилу спинки повинний регулюватися в межах 0-300 щодо вертикального положення. Відстань від спинки до переднього краю сидіння повинна регулюватися в межах 260-400 мм.

Для зменшення статичної напруги м'язів рук необхідно застосовувати стаціонарні чи знімні підлокітники довжиною не менш 250 мм, шириною – 50-70 мм, що регулюються по висоті над сидінням у межах 230-330 мм і по відстані між підлокітниками в межах 350-500 мм.

Поверхня сидіння, спинки і підлокітників повинна бути напівм'якою, з декількома, що не електризуються, повітронепроникними покриттями і забезпечувати можливість чищення від бруду.

Екран відеотермінала і клавіатура повинні розташовуватися на оптимальній відстані від очей користувача, але не ближче 600 мм, з урахуванням розміру алфавітно-цифрових знаків і символів.

Відстань від екрана до очей працівника повинна складати при розмірі екрана по діагоналі 35\38 див (14”/15”) – 600-700 мм, 43 див (17”) – 700-800 мм, 48 див (19“) – 800-900 мм, 53 див (21”) – 900-1000 мм.

Розташування екрана відеотермінала повинне забезпечувати зручність зорового спостереження у вертикальній площині під кутом 300 від напрямку погляду працівника.

Клавіатуру варто розміщати на поверхні столу чи на спеціальній, регульованій по висоті, робочій поверхні, окремо від столу на відстані 100-300 мм від краю, найближчого до працівника. Кут нахилу клавіатури повинний бути в межах 5-150.

Робоче місце з відеотерміналом варто обладнати легко переміщуваним пюпітром для документів.

Пюпітр для документів повинний бути рухливим і установлюватися вертикально (чи з нахилом) на тому ж рівні і відстані від очей користувача ЕОМ, що і відеотермінал.

Розміщення принтера чи іншого пристрою вводу-виводу інформації на робочому місці повинне забезпечувати гарну видимість екрана відеотермінала, зручність ручного керування пристроєм вводу-виводу інформації в зоні досяжності поля: по висоті 900-1300 мм, по глибині 400-500 мм.

Під матричні принтери варто підкладати вібраційні коврики для гасіння вібрації і шуму.

При необхідності високої концентрації уваги під час виконання робіт з високим рівнем напруженості суміжні робочі місця з відеотерміналами і персональними ЕОМ необхідно відокремлювати друг від друга перегородками висотою 1,5 – 2 м.

Організація робочого місця, яка передбачає використання ЕОМ для керування технологічним устаткуванням (верстати з програмним керуванням, роботоризировані технологічні комплекси, устаткування для гнучкого автоматизованого виробництва тощо), повинна передбачати:

 •  достатній простір для людини-оператора;
 •  вільну досяжність органів ручного керування в зоні поля: відстань по висоті – 900-1330 мм, по глибині – 400-500 мм;
 •  розташування екрана відеотермінала в робочій зоні, що забезпечує зручність зорового спостереження у вертикальній площині під кутом 300 від напрямку погляду оператора, а також зручність користування відеотерміналом при коректуванні керуючих програм одночасно з виконанням основних виробничих операцій;
 •  можливість повороту екрана відеотермінала навколо горизонтальної і вертикальної осей.

Вимоги до безпеки при експлуатації, обслуговуванні, ремонті і налагодженні ЕОМ

Вимоги безпеки при експлуатації ЕОМ

Користувачі ЕОМ повинні стежити за тим, щоб відеотермінали, ЕОМ, периферійні пристрої ЕОМ і устаткування для обслуговування, ремонту і налагодження ЕОМ були справними і пройшли іспит відповідно до діючого законодавства.

Щодня перед початком роботи необхідно проводити очищення екрана відеотермінала від пилу й інших забруднень.

При виконанні робіт на ЕОМ необхідно дотримувати режими праці і відпочинку, описані в наступному підрозділі.

Після закінчення роботи відеотермінал і персональна ЕОМ повинні бути відключені від електричної мережі.

При виникненні аварійної ситуації необхідно негайно відключити відеотермінал і ЕОМ від електричної мережі.

При необхідності для захисту від електромагнітних, електростатичних і інших полів можуть застосовуватися спеціальні технічні засоби, що мають відповідний сертифікат чи санітарно-гігієнічний висновок акредитованих органів щодо їхніх захисних властивостей.

Неприпустимо:

 •  обслуговування, ремонт і налагодження ЕОМ безпосередньо на робочому місці користувача ЕОМ;
 •  збереження біля відеотерміналів і ЕОМ папера, дискет, інших носіїв інформації, запасних блоків, деталей і т.п., якщо вони не використовуються для поточної роботи;
 •  відключення захисних пристроїв, самовільна зміна конструкції і складу ЕОМ, устаткування, а також їхнє технічне налагодження;
 •  робота з відеотерміналами, у яких при роботі виникають нехарактерні сигнали, нестабільне зображення на екрані і т.п.;
 •  робота на матричному принтері зі знятою верхньою кришкою.

Вимоги безпеки при обслуговуванні, ремонті і налагодженні ЕОМ

Монтаж, обслуговування, ремонт і налагодження ЕОМ, заміна деталей, пристроїв, блоків повинні здійснюватися тільки при цілком відключеному живленні.

Забороняється з'єднувати і роз'єднувати кабелі при підключеній напрузі.

У тих випадках, коли монтаж, обслуговування, ремонт і налагодження ЕОМ, її пристроїв, блоків при відключеному живленні неможливі, виконання цих робіт допускається при дотриманні наступних вимог:

 •  устаткування, допоміжна апаратура і прилади повинні бути заземлені;
 •  роботи виконуються не менш чим двома працівниками;
 •  працівники повинні виконувати роботу інструментом з ізольованими ручками, на діелектричних ковриках, чи бути в діелектричних калошах.

Засоби захисту й інструмент необхідно щораз перед застосуванням оглянути і при виявленні несправностей негайно замінити.

Користування несправними захисними засобами й інструментом неприпустимо. При виконанні ремонтних робіт варто користатися електроінструментом, напруга живлення якого не перевищує 36 В.

Людям, що виконують ремонтні роботи, забороняється працювати з надягнутим на руку ручним годинником, що має металевий браслет.

Працівникам, що виконують обслуговування, ремонт і налагодження ЕОМ, не дозволяється:

 •  працювати поблизу відкритих струмоведучих частин;
 •  залишати без догляду включене в мережу живлення устаткування, прилади, використовувані при проведенні робіт;
 •  залишати на устаткуванні і приладах запобіжники, з'єднувачі, проводи, залишки флюсу, припою і т.п.;
 •  розміщати на одному робочому столі (місці) два чи більш включених у мережу живлення відеотерміналів зі знятими футлярами;
 •  робити всередині відеотермінала операції, виконувані тільки двома руками, без попереднього відключення відеотермінала від мережі живлення і зняття залишкових зарядів з конденсаторів, фільтра-випрямителя та інших анодів кінескопа.

Режим праці і відпочинку

Режим праці й відпочинку працюючих з ЕОМ визначається в залежності від виконуваної роботи відповідно до ДСанПіН 3.3.2-007-98.

Залучення жінок до роботи в нічний час не допускається, за винятком випадків, обумовлених статтею 175 Кодексу законів про працю України.

Якщо виробляється психологічне розвантаження працівників, що виконують роботи з застосуванням ЕОМ, вона повинна вироблятися в спеціально обладнаних приміщеннях (кімнатах психологічного розвантаження) під час регламентованих перерв чи наприкінці робочого дня – відповідно до методики проведення психофізіологічного розвантаження, викладеної в додатку 9  до ДСанПіН 3.3.2-007-98.

 Вимоги до виробничого персоналу

Усі працівники, що виконують роботи, зв'язані з експлуатацією, обслуговуванням, налагодженням і ремонтом ЕОМ, підлягають обов'язковим медичним оглядам – попередньому при оформленні на роботу і періодичним у плині трудової діяльності – у порядку, з періодичністю і медичними протипоказаннями відповідно до Положення про медичні огляди працівників визначених категорій, затвердженим наказом Міністерства Охорони Здоров’я України 31 березня 1994 року №45 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.94 за №136/345, і ДСанПіН 3.3.2-007-98.

Посадові особи і фахівці, інші працівники підприємств, зайняті організацією і виконанням робіт, зв'язаних з експлуатацією, профілактичним обслуговуванням, налагодженням і ремонтом ЕОМ, проходять підготовку (підвищення кваліфікації), перевірку знань по охороні праці, питань пожежної безпеки, а також інструктажі у порядку, передбаченому Типовим положенням про навчання з питань охорони праці, затвердженим наказом Держнадзору з охорони праці 17.02.99 № 27, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.04.99 за №248/3541, Типовим положенням про спеціальне навчання, інструктажі і перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, у заснуваннях і організаціях України і Переліком посад, при призначенні на які працівники зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, і порядком її організації, затвердженими наказом МВС України від 17.11.94 № 628, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.12.94 за №307/517.

До роботи безпосередньо на ЕОМ допускаються працівники, що не мають медичних протипоказань.

Працівники, що виконують роботи з профілактичного обслуговування, налагодженню і ремонту ЕОМ при включеному живленні і при інших роботах, передбачених Переліком робіт з підвищеною небезпекою, затвердженим наказом Держнадзору з охорони праці 30.11.93 №123, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.12.93 за №196, зобов'язані проходити попереднє спеціальне навчання й один раз у рік перевірку знань відповідних нормативних актів по охороні праці.

Допуск до роботи працівників, що не пройшли у встановленому порядку навчання, інструктаж і перевірку знань по охороні праці і пожежній безпеці забороняється.

Забороняється допускати людей молодше 18 років до самостійних робіт в електроустановках і на електроустаткуванні при їхньому профілактичному обслуговуванні, налагодженні, ремонті ЕОМ і інших роботах, передбачених Переліком важких робіт і робіт зі шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України 31.03.94 №46, зареєстрованим у міністерстві юстиції України 28.04.94 за №176/385.

До робіт по обслуговуванню, налагодженню і ремонту ЕОМ допускаються працівники, що мають кваліфікаційну групу з електробезпеки не нижче ІІІ.

Працівники, що виконують роботи по експлуатації, обслуговуванню, налагодженню і ремонту ЕОМ, у відповідності зі статтею 10 Закону України «Про охорону праці» забезпечуються належними засобами індивідуального захисту відповідно до діючого законодавства.

Обов'язки, права і відповідальність за порушення правил

Обов'язки і права власника і працівника визначені чинним законодавством України.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» власник:

 •  вживає необхідні заходи для того, щоб робочі місця і засоби виробництва в плині всього часу їхнього використання підтримувались у справному і безпечному стані;
 •  проводить відповідні навчання й інструктажі з працівниками;
 •  проводить атестацію робочих місць для оцінки умов праці;
 •  організовує роботу таким чином, щоб повсякденна робота з відеотерміналами переривалася паузами чи іншою діяльністю, яка знижує навантаження;
 •  організовує проведення обстеження зору працівника окулістом.

Працівник має право:

 •  на відповідне дослідження очей і зору людиною потрібної кваліфікації;
 •  на одержання за рахунок власника індивідуальних засобів захисту;
 •  на інформацію з усіх важливих питань, що стосуються його здоров'я і безпеки, пов'язану з перебуванням на робочому місці.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» працівник зобов'язаний:

 •  знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці;
 •  використовувати засоби колективного й індивідуального захисту;
 •  виконувати обов'язки по охороні праці, передбачені колективним договором;
 •  не відключати захисні пристрої, не робити самовільних змін конструкції і складу устаткування чи його технічного налагодження.

Власники, керівники служб і структурних підрозділів, і інші посадові особи підприємств, фізичні особи, що займаються підприємницькою діяльністю з правом наймання робочої сили, працівники несуть відповідальність за виконання вимог даних Правил у межах покладених на них завдань і функціональних обов'язків відповідно до діючого законодавства.

За безпеку експлуатації, обслуговування, ремонту і налагодження ЕОМ, а також за відповідність устаткування, виробничих приміщень, робочих місць даним Правилам відповідає власник.

Працівники, винні в порушенні цих Правил, несуть дисциплінарну, адміністративну, матеріальну і кримінальну відповідальність відповідно до діючого законодавства.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54401. Множення десяткових дробів 83 KB
  Множення десяткових дробів. Створити проблемну ситуацію спільно з учнями вивести правило множення десяткових дробів на розрядну одиницю натуральне число і десятковий дріб; навчитися користуватися правилом множення десяткових дробів під час виконання вправ; розвивати увагу алгоритмічні і логічне мислення. десяткового десяткового дробу на розрядну дробу на натуральне одиницю...
54402. Множення звичайних дробів. Розв’язування задач і вправ 1.76 MB
  Мета уроку: Повторення, узагальнення та систематизація матеріалу теми, підготовка до контрольної роботи; розвиток уваги й пам’яті, мислення та математичного мовлення; виховання інтересу до математики.
54403. Множина та ії елементи 88 KB
  Мета уроку: Формувати знання учнів про множину та ії елементи, способи знання, порожню множину, рівні множин, сприяти розвитку навичок роботи з множиною, логічного мислення здібностей до самоаналізу, виховувати інформаційну і соціальну компетентності.
54404. Множина та її елементи 78 KB
  Мета: формувати знання про множину та її елементи; вивчити означення рівних множин, порожньої множини; розглянути способи задання множини; відтворювати означення вивчених понять; формулювати вивчені властивості; розв’язувати найпростіші завдання на використання вивчених понять.
54405. ПОШУК НОВИХ ФОРМ РОБОТИ ЗІ ЗДІБНИМИ УЧНЯМИ В ПОЗАШКІЛЬНОМУ ПРОСТОРІ ЦЕНТР РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНОЇ МОЛОДІ – ОДНА З ТАКИХ ФОРМ 153 KB
  Слід сказати що новий заклад має популярність серед школярів: майже всі хто в місті займається творчістю наукою бере участь в предметних олімпіадах відвідують секції ЦРОМу. Пропонуємо до уваги модель секції УМ та ТЛâ в складі ЦРОМ. Модель секції УМ та ТЛâ Наповнюваність секції: 820 учнів різних за віком: 7 11 клас. Мета секції: Створення сприятливих умов для розкриття й реалізації творчого потенціалу філологічно обдарованих дітей і тих...
54406. Модель випускника Запорізького педагогічного коледжу, майбутнього вчителя іноземної мови 57 KB
  викладач вищої категоріївикладачметодист голова циклової комісії викладачів іноземних мов Запорізького педагогічного коледжу Модель випускника Запорізького педагогічного коледжу майбутнього вчителя іноземної мови Відомо що сучасна педагогічна освіта передбачає підготовку викладача іноземної мови як правило у трьох типах вищих навчальних закладів: на відповідних факультетах педагогічних лінгвістичних...
54407. Урок в умовах модернізації шкільної освіти 49 KB
  Триєдине завдання уроку Освітня: озброїти учнів системою знань умінь і навичок. сформувати продовжити формування закріпити такі спільні навчальні вміння та навички на матеріалі цього уроку . для вирішення завдання розвитку у школярів самостійності мислення і в навчальній діяльності забезпечити в ході уроку . забезпечити в ході уроку розвиток мовлення учнів; збагачувати й ускладнювати словниковий склад і смислові функції мови учнів під час вирішення освітніх завдань.
54408. Модернізм як художньо-естетична система 225 KB
  МЕТА УРОКУ: активізувати і закріпити знання учнів набуті в попередні роки про літературні течії і напрямки у курсі української та зарубіжної літератури; зясувати причини появи філософські засади основні ознаки та етапи розвитку модернізму у мистецтві та літературі зарубіжній та українській; розкрити особливості основних напрямів і течій раннього модернізму; розвивати практичні навички аналізу символістських поезій та зразків імпресіонізму в українській та зарубіжній літературі; вміння спів ставляти різні напрями в літературі та...
54409. Modische Kleidung 217.5 KB
  Kinder! Das Thema der heutigen Stunde ist „Modische Kleidung“. Wisst ihr solhe Redensart „Kleider machen Leute“? Das ist ein deutsches Sprichwort. Meiner Meinung nach hat diese Redensart einen gleichen Sinn in allen Sprachen. Kinder, wie versteht ihr „Kleider machen Leute“? Beantwortet bitte lakonisch, schnell und deutlich.