85429

Етапи створення бази даних в СУБД MS Access. Поняття бази даних, система управління базами даних

Дипломная

Информатика, кибернетика и программирование

Для пошуку і відбору даних, що задовольняють певним умовам, створюється запит. Запити дозволяють також відновити або видалити одночасно декілька записів, виконати вбудовані або спеціальні обчислення. Для перегляду, введення або зміни даних прямо в таблиці застосовуються форми.

Украинкский

2015-03-25

272 KB

8 чел.

    Зміст

Вступ…………………………………………………………………………………

Розділ I. Microsoft Access. Робота в СУБД………………………………………..

1.1. Microsoft Access

1.2. Запуск системи Microsoft Access.

1.3. Етапи створення бази даних в СУБД MS Access. Поняття бази даних, система управління базами даних.

1.4. Призначення бази даних. Моделі баз даних.

1.5. Об’єкти бази даних (таблиці, запити, форми, звіти).

Розділ II. Створення таблиць.

2.1. Таблиця. Створення таблиці. Основні типи даних у таблицях

2.2. Сортування, пошук і фільтрація даних у таблицях Access

2.3. Первинний ключ. Вставка об’єктів. Створення зв’язку між таблицями

Висновок

Список використаної літератури


 

     Вступ

  Microsoft Access об'єднує відомості з різних джерел в одній реляційній базі даних. Створювані форми, запити і звіти дозволяють швидко і ефективно оновлювати дані, отримувати відповіді на питання, здійснювати пошук потрібних даних, аналізувати дані, друкувати звіти, діаграми і поштові наклейки.

У базі даних зведення з кожного джерела зберігаються в окремій таблиці. При роботі з даними з декількох таблиць встановлюються зв'язки між таблицями. Для пошуку і відбору даних, що задовольняють певним умовам, створюється запит. Запити дозволяють також відновити або видалити одночасно декілька записів, виконати вбудовані або спеціальні обчислення. Для перегляду, введення або зміни даних прямо в таблиці застосовуються форми.

Форма дозволяє відібрати дані з однієї або декількох таблиць і вивести їх на екран, використовуючи стандартний або створений користувачем макет. Для аналізу даних або друку їх певним чином використовується звіт. Наприклад, можна створити і надрукувати звіт, що групує дані і вичислює підсумки, або звіт для друку поштових наклейок.


Розділ I. Microsoft Access. Робота в СУБД

 1.  Microsoft Access

 Microsoft Access - це інтерактивна реляційна СУБД(relational database management system - RDBMS ) для WINDOWS . Це програма, яку Ви можете використовувати для зберігання та вилучення даних в залежності від відносин, які Ви встановили. Робота з нею спрощена допомогою маніпулятора миші. Графічні можливості оболонки справляють велике враження при виготовленні високоякісних звітів і роздруківок. Все це завдяки підтримки True - type шрифтів і вбудовування OLE-об'єктів(Object Linking and Embeding) у рамках середовища WINDOWS. OLE - об'єкт являє собою посилання на певну інформацію, яка залишається у своїй первісній формі. OLE-об'єктом може бути EXCEL - таблиця, Paintbrush - ілюстрація або Sound - файл.
 Новинкою програми Access є Cue Cards - Система суфлірування. Це навчальна система, яка надає користувачеві рекомендації щодо виходу з реальних ситуацій при вирішенні прикладних завдань. При знанні англійської мови користувач завжди зможе отримати підказку про те, що слід робити далі.
Access також надає в розпорядження користувача механізми роботи з базами даних різних форматів. Наприклад, можна прямо звертатися до баз даних dBASE, Paradox або Btrieve без конвертування їх у формат, використовуваний Access. До складу пакету Access також входить мову Access Basic (вбудований діалект мови Visual Basic ), що дає можливість формування спеціалізованих систем управління базами даних.
 Тепер перейдемо до більш докладного розгляду системи Access. Основними поняттями або об'єктами цієї системи є: таблиці, запити, формуляри, звіти, макроси і модулі. І звичайно ж головним поняттям буде база даних (database).
База даних-це набір даних, який пов'язаний з певною темою або призначенням. Коли Ви створюєте базу даних Microsoft Access, Ви створюєте один файл, який містить усі таблиці, запити, формуляри, звіти та інші об'єкти, які допомагають Вам використовувати інформацію в базі даних. Для створення бази даних необхідно виконати наступні кроки:
• Активізуйте вікно Microsoft Access і виберіть в меню File директиву New Database (або клацніть кнопкою New Database в рядку піктограм). Microsoft Access висвічує діалогове вікно New Database і автоматично дає ім'я Вашої бази даних, яке Ви можете замінити.
• В рядку File Name, надрукуйте Ваш варіант імені бази даних. Воно може містити до 8 символів без пробілів. Microsoft Access автоматично додає розширення .MDB ім'я Вашої бази даних, якщо Ви цього не зробили.
• Якщо Ви хочете зберігати базу даних у певному місці виберіть відповідну директорію в списку директорій Directories list.
• Натисніть на кнопку OK.
Microsoft Access створює порожній файл бази даних і відкриває вікно бази даних Database Windows.

 1.  Запуск системи Microsoft Access.
   
  Система управління базами даними Microsoft Access входить до складу пакета Microsoft Office. Вона дозволяє розв’язувати широке коло завдань користувачів без програмування.

Запуск системи Access здійснюється з ОС Windows 95. В головному меню вибрати Програми→ Microsoft Access. Після її завантаження на екрані дисплея з'являється  вікно системи, на передньому плані якого знаходиться вікно створення чи відкриття бази даних. Потрібно ввімкнути перемикач Новая база данных чи Открыть базу данных і натиснути кнопку Оk.

Одна з переваг СУБД Access полягає в тому, що вона має прості та зручні засоби обробки кількох таблиць у одній базі даних. Таблиця – це місце зберігання даних, вона є основним елементом бази даних.

У системі Access є різні способи управління даними: система меню, панелі інструментів, контекстне меню, вказівник миші та комбінації клавіш. СУБД Access має значну кількість спеціальних програм, які отримали назву "майстри". Є майстер таблиць, майстер кнопок, майстер форм і т. д. Майстри здійснюють діалог з користувачем.

Система Access має розвинуту систему запитів, яка дозволяє отримувати на екрані різні відомості з таблиць

 1.  Етапи створення бази даних в СУБД MS Access. Поняття бази даних, система управління базами даних

База даних – це масив спеціальним чином організованої інформації, поданої у вигляді впорядкованого набору елементів однакової структури.

СУБД – це спеціальний пакет програм, що забезпечує створення, супроводження і використання баз даних багатьма користувачами.

 

 Перед тим як створювати таблиці, форми та інші об’єкти, потрібно задати структуру бази даних. Добра структура бази даних є основою для створення адекватної вимогам, ефективної бази даних. Сам процес проектування бази даних являє собою складний процес проектування відображення опису предметної області у схему внутрішньої моделі даних. Перебіг цього процесу є послідовністю більш простих процесів проектування менш складних відображень. Ця послідовність у процесі проектування весь час уточняється, вдосконалюється таким чином, щоб були визначені об’єкти, їх властивості та зв’язки, які будуть потрібні майбутнім користувачам системи.

Пропонуємо майбутнім користувачам систем управління базами даних два підходи, два варіанти проектування баз даних. Перший варіант широко відомий, бо він запропонований фірмою Microsoft, другий варіант відображає практичний досвід проектування.

Нижче наведені основні етапи проектування бази даних:

1. Визначення мети створення бази даних.

2. Визначення таблиць, що їх повинна містити база даних.

3. Визначення необхідних у таблиці полів.

4. Завдання індивідуального значення кожному полю.

5. Визначення зв’язків між таблицями.

6. Відновлення структури бази даних.

7. Додавання даних і створення запитів, форм, звітів та інших об’єктів бази даних.

8. Використання засобів аналізу в СУБД.

Типи бази даних :

·  Ієрархічний;

·  Мереживний;

·   Реляційний.

Основними об’єктами будь-якої бази даних є таблиці. Найпростіша БД має хоча б одну таблицю. Отже структура БД тотожна структурі двомірної таблиці.            Основними елементами БД є запис – це сукупність деяких полів, до кожного з яких занесене деяке повідомлення. Кожен рядок бази даних називається записом, а стовпчик – полем. Характер зв’язку між записом і полем  визначає тип організації баз даних.

 1.  Призначення бази даних. Моделі баз даних.

 •  
 •  
 •  

 •  
 •  

 •  
 •  
 •  
 •  

 

Предметна область – сфера застосування конкретної бази даних.

Для графічного зображення сутностей певної предметної області, їх параметрів (атрибутів) і зв’язків між ними створюють модель «сутність-зв’язок», або ER-модель(від англ. EntityRelationship – табличний зв’язок).

Процес створення ER-моделі бази даних називають ER-моделювання або семантичним моделювання.

 Модель БД – проект, спрощене подання майбутньої БД з відображенням основних характерних властивостей сутностей та зв’язків між ними.

Складові моделі БД:

 •  Структура даних – визначає спосіб організації даних, множину можливих типів даних.
 •  Засоби опрацювання даних – визначають набір команд для опрацювання даних.
 •  Обмеження цілісності – визначає вимоги для забезпечення правильності даних.

Класифікація моделей БД:

 •  За характером інформації, що зберігається – фактографічні (картотеки), документальні (архіви);
 •  За структурою організації даних – ієрархічні, мережні, реляційні: об’єктно – реляційна модель (розширення можливостей реляційної);
 •  За способом зберігання даних – розподільні, централізовані;
  1.  Об’єкти бази даних (таблиці, запити, форми, звіти)

 Об’єкти БД:

1. Таблиці – основні об’єкти БД, в них зберігається структура БД (поля, їх типи і властивості).

2. Запити – служать для отримання даних із таблиць і представлення їх користувачеві в зручному вигляді. З допомогою запитів виконують такі операції як відбір даних, сортування, фільтрацію

3. Форми – це засоби для вводу даних. Переваги форм розкриваються наглядно тоді, коли відбувається введення даних і заповнення бланків (наприклад, АС "Диплом", заповнення анкет студентів)

4. Звіти – призначені для виводу даних на друкуючий пристрій. Передбачає спеціальні елементи оформлення, характерні для друкуючих документів. Наприклад, АС "Диплом", друк заявок на дипломи (фірмовий бланк, внизу – дата, печатка, підпис керівника).

Розділ II. Створення таблиць

2.1. Таблиця. Створення таблиці. Основні типи даних у таблицях

Таблиця - це набір записів(рядків таблиць), які складаються із окремих полів(стовпчиків таблиці), в яких зберігається інформація та складова, власне, зміст бази  даних.


 

Таблиці є основною формою подання інформації, що міститься в базі даних. Без таблиці можна спроектувати формуляр, на базі таблиць складаються запити і звіти. Створити  таблицю  можна  двома  способами:
1. За  допомогою  Конструктора  таблиць.
• У вікні бази даних  клацніть  на  кнопці  Table.
• Виберіть кнопку New у вікні  бази  даних.
Microsoft Access висвітить діалогове вікно  New  Table.
• Виберіть кнопку Table Wizards  (Конструктора  таблиць).
• У діалоговому вікні Конструктора дотримуйтесь інструкцій додавання полів у Вашій  таблиці.
2. Без допомоги  Конструктора.
• У вікні бази даних клацніть на кнопці Table (або виберіть директиву Table у меню  View).
• Натисніть кнопку New у вікні бази  даних.
Microsoft Access висвітить діалогове вікно New  Table.
• Натисніть кнопку New  Table.
Microsoft Access відкриє порожнє вікно проектування таблиці. Воно буде виглядати  так:
У цьому вікні задаються характеристики полів, складових запис (блок даних) бази, тобто вводиться специфікація запису. В нижній частині вікна Access видає довідкову інформацію про допустимі на кожному кроці проектування діях.
Кожному полю такого, що включається до запису, приписується тип даних визначає тип інформації, що буде зберігатися в даному полі. Тип даних заноситься в колонку Data Type, причому його можна вибрати зі списку доступних  типів.
Access розрізняє наступні типи даних  полів:
• Text Текстові поля містять текст, довжина якого не може бути більше 255 символів. Реальна довжина поля встановлюється за допомогою параметра Field Size(розмір  поля).
• Memo В Memo-полях зберігається текст довжиною до 32000 символів. Поля цього типу даних не можуть  індексуватися.
• Number Числові поля містять довільні числові значення. Діапазон допустимих значень визначається параметром Field Size  (розмір  поля).
• Date/Time Поля дати/часу містять значення дати і часу в діапазоні від 100 до 9999  року.
• Curency В грошових полях можна зберігати числа з точністю до 15 розрядів ліворуч від десяткової коми і чотирьох десяткових розрядів праворуч від коми.
• Counter Поле лічильника містить число, яке Access автоматично збільшується на 1, коли в таблицю додається новий блок  даних.
• Yes/No В таких полях зберігаються значення Так або Ні. Поля цього типу не можуть  індексуватися.
• OLE Object OLE полях містяться об'єкти, такі як, наприклад, Excel-таблиця або Microsoft Draw - графіка, оброблені OLE - сервером. Розмір поля може бути до 128 МБ. Поля цього типу не можуть  індексуватися.
Характеристики кожного поля визначаються рядом параметрів(властивостей). Ці параметри оголошують способи обробки, збереження й індикації даних. Параметри специруємого поля перераховуються в режимі проектування в нижній частині вікна таблиці. Набір характеризують поле параметрів залежить від типу даних, вибраного користувачем для даного  поля.
• Field Size (Розмір поля встановлює максимальну довжину текстового поля або спосіб подання чисел у полі типу  Number.
• Format Формат визначає спосіб подання даних. Поряд з передбаченими форматами допускається використання власних форматів користувача.
• Decimal Places Десяткові розряди встановлюють кількість розрядів праворуч від десяткової коми.
• Заголовок Caption визначає напис, яка буде використовуватися як найменування поля у формулярі або звіті. Якщо для цього параметра не буде задано ніяке значення, то в якості написи буде за замовчуванням використовується ім'я поля.
• Default Value Значення за замовчуванням встановлює значення, яке буде автоматично введено в полі при генерації блоку даних.
• Validation Rule Обмеження введення - правило, що обмежує припустимі для введення в поле  даних.
• Validation Text Повідомлення про порушення текст виникає при спробі ввести в поле дані, що не відповідають правилу, сформульованому в Validation Rule.
• Indexed Ознака  індексування.
У готову специфікацію можна вносити зміни. Зокрема, можна змінювати параметри окремих полів, додавати поля на запис в потрібних місцях і видаляти зайві. Але при цьому слід постаратися внести виправлення в специфікацію до початку заповнення бази даних, т. к. спроба змінити параметри полів, заповненої бази може спричинити за собою втрату або спотворення даних.
Зміна порядку  полів:
• Виберіть поле, яке підлягає перерозміщению, клацнувши кнопкою миші в селекторної колонки, розташованої на лівому краю вікна таблиці.
• Клацніть селекторного колонці знову і утримуючи праву кнопку миші натиснутою, перетягніть покажчик миші в потрібну позицію.
Microsoft Access розташує маркіроване Вами поле в новому місці.
Видалення  полів.
• Відкрийте таблицю в режимі  проектування.
• Маркіруйте підлягає видаленню поле, клацнувши кнопкою миші в селекторній колонці.(Або використовуйте клавіші керування курсором і підвівши курсор до відповідного поля, натисніть комбінацію клавіш Shift + Пробіл).
• З меню Edit виберіть директиву Delete Row (або натисніть кнопку Delete Row в рядку  піктограм).
Microsoft Access видалить поле і всі його дані з Вашої таблиці.
Вставка  полів.
• Встановіть покажчик до рядка полю, над яким Ви б хотіли розмістити нове поле, за допомогою миші або клавішами керування курсором.
• З меню Edit виберіть директиву Insert Row(або виберіть кнопку Insert Row в рядку  піктограм).
Microsoft Access вставить порожнє поле над поточним рядком.
• Microsoft Access працює найбільш ефективно, якщо Ви визначили первинний ключ. Первинний ключ таблиці складається з одного або кількох полів, які однозначно ідентифікують кожний запис у Вашій таблиці. Вам слід завжди визначати первинний ключ т. к. при цьому таблиця має такі переваги:
• Microsoft Access автоматично створює індекс для первинного ключа. Цей індекс прискорює  процеси  запитів  та  інші  операції.
• Коли Ви переглядаєте записи, Microsoft Access покаже їх впорядкованими по первинному ключу  за  замовчуванням.
Коли Ви додаєте дані до Вашої таблиці, Access не дозволить зберігати дані з одним і тим же значенням первинного ключа. Тому Ви можете бути впевнені ,що кожна  запис  унікальна.

Основні  типи  даних  у таблицях

Формат

Пояснення

Текст

Короткі алфавітно – цифрові значення, наприклад прізвище або адреса

Примітка

Довгі фрагменти тексту. Поле типу «Примітка» часто використовується для зберігання докладного опису продукту

Число

Числові значення, наприклад відстань. Для грошових одиниць існує окремий тип даних.

Дата і час

Значення дати й часу для років із 100 до 9999

Грошова одиниця

Грошові значення

Автонумерація

Поле автонумерації дає можливість створювати унікальні значення з єдиною метою надання унікальності кожному запису. Найчастіше таке поле використовують як первинний ключ, особливо якщо відсутній підходящій природний ключ (ключ на основі поля даних)

Так/Ні

Значення «Так» і «Ні» та поля, які містять лише одне з двох значень.

Об’єкт  OLE

Об’єкт, який підтримує протокол  OLE із сервера OLE (наприклад, рисунок Windows Paint або аркуш Microsoft Excel) може бути зв’язаний або вбудований у поле, форму або звіт.

Гіперпосилання

Текст або поєднання тексту й чисел, яке зберігається у вигляді тексту та використовується як адреса гіперпосилання.

Вкладення

Вкладені в записи бази даних зображення, файли електронних таблиць, документи, діаграми та інші типи підтримування файлів, подібно до вкладень  у повідомленнях електронної пошти.

Підстановка

Список значень, отриманих із таблиці або запиту поля. Поле підстановки можна створити за допомогою Майстра підстановок. Тип даних у полі підстановок – текстовий або числовий, залежно від обраних параметрів


2.2. Сортування, пошук і фільтрація даних у таблицях Access

 Сортування та фільтрація даних у таблиці здійснюється за допомогою групи команд. Сортування й фільтр вкладки Основне, а пошук даних – за допомогою групи Пошук тієї самої вкладки Основне.

Для прискорення сортування і пошук записів можна про індексувати окреме поле або комбінацію полів.

Первинний ключ таблиці індексується автоматично.

 Не допускається створення індексів для полів з типами даних: Поле Memo, Поле об’єкта OLE, Гіперпосилання.

Способи відбору записів за допомогою фільтрів:

 •  Фільтр по виділеному – Використовується, якщо можна легко знайти і виділити у таблиці значення, які мають міститися в записах, що відбираються;
 •  Фільтр за формою – (звичайний фільтр) Використовується для вибирання шуканих значень зі списку без перегляду всіх записів у таблиці або при зазначенні кількох умов добору одночасно;

2.3. Первинний ключ. Вставка об’єктів. Створення зв’язку між таблицями

 1.  Виберіть таблицю, у якій потрібно встановити або змінити первинний ключ.
 2.  На вкладці Основне у групі Подання натисніть кнопку Вигляд і виберіть пункт Конструктор.
 3.  На бланку таблиці виберіть поле або поля, які слід використовувати як первинний ключ.

Щоб вибрати одне поле, клацніть маркер виділення рядка для потрібного поля.

Щоб вибрати кілька полів, клацніть маркер виділення рядка для кожного поля, утримуючи клавішу CTRL.

 1.  На вкладці Конструктор у групі Сервіс натисніть кнопку Ключове поле.

Додавання поля за допомогою введення даних

Коли ви створюєте нову або відкриваєте наявну таблицю у вікні табличного подання даних, до неї можна додати поле, ввівши дані у стовпець Клацніть, щоб додати таблиці.

1 - Введення даних у стовпець Клацніть, щоб додати.

 1.  Створіть або відкрийте таблицю у вікні табличного подання даних.

Примітка   Щоб отримати додаткові відомості про створення таблиці, див. розділ Створення нової таблиці.

 1.  У стовпці Клацніть, щоб додати введіть ім’я поля, яке потрібно створити.

Вводьте описове ім’я, щоб поле можна було легко розпізнати.

 1.  Введіть дані в нове поле.

Додавання поля за допомогою конструктора

 1.  Відкрити таблицю у вигляді конструктора.

 1.  Вести назву поля, задати тип даних, задати необхідні властивості.
 2.  Зберегти таблицю.

Створення зв’язку між таблицями:

 1.  На вкладці Сервіс у групі Зв’язки натисніть кнопку Схема даних .
 2.  Якщо зв’язки ще не визначено, автоматично відкриється діалогове вікно Відображення таблиці. Якщо воно не відкрилося, на вкладці Конструктор у групі Зв’язки натисніть кнопку Відобразити таблицю.

У діалоговому вікні Відображення таблиці відображаються всі таблиці й запити в базі даних. Щоб переглянути лише таблиці, виберіть вкладку Таблиці. Щоб переглянути лише запити, виберіть вкладку Запити. Для перегляду таблиць і запитів виберіть вкладку Разом.

 1.  Виберіть одну або кілька таблиць чи запитів і натисніть кнопку Додати. Закінчивши додавати до вкладки "Зв’язки" потрібні таблиці та запити, натисніть кнопку Закрити.
 2.  Перетягніть поле з однієї таблиці (зазвичай це первинний ключ) до спільного поля (зовнішнього ключа) в іншій таблиці. Щоб перетягнути кілька полів, натисніть клавішу Ctrl, виберіть потрібні поля та перетягніть їх.

Відобразиться діалогове вікно Редагування зв’язків.

 1.  Переконайтеся, що імена полів – це спільні поля зв’язку. Якщо підставлено неправильне поле, клацніть його та виберіть зі списку потрібне поле.

Щоб забезпечити цілісність цього зв’язку, установіть прапорець Забезпечення цілісності даних. Докладніше про цілісність зв’язків читайте в розділі Забезпечення цілісності зв’язків.

 1.  Натисніть кнопку Створити.

 Між двома таблицями з’явиться лінія зв’язку. Якщо встановлено прапорець  Забезпечення цілісності даних, кінці лінії будуть товстіші. Крім того, якщо встановити прапорець Забезпечення цілісності даних, з одного боку лінії над її товстою частиною відображатиметься число 1, а із другого боку над товстою частиною лінії відображатиметься знак нескінченності (∞).

Примітки.

Створення зв'язку "один-до-одного"   , обидва спільні поля (зазвичай, поля з первинним і зовнішнім ключами) мають мати унікальний індекс. Це означає, що для властивості Індексовано цих полів потрібно встановити значення Так (без повторень). Якщо обидва поля мають унікальні індекси, створюється зв’язок "один-до-одного".

Створення зв'язку "один-до-багатьох"   , поле на стороні зв’язку "один" (зазвичай, первинний ключ) має мати унікальний індекс. Це означає, що для властивості Індексовано цього поля потрібно встановити значення Так (без повторень). Поле на стороні "багато" не має мати унікальний індекс, тобто індекс цього поля може повторюватися. Це означає, що властивість Індексовано має мати значення Ні або Так (повторення дозволені). Коли індекс одного поля унікальний, а індекс другого – ні, створюється зв’язок "один-до-багатьох".


Висновок:


Список використаної літератури

 1.  Довідка Microsoft Office Access; http://office.microsoft.com/uk-ua/access.
 2.  Лори Ульрих Фуллер, Кен Кук Access 2010 для чайников = Access 2010 For Dummies. — М.: «Диалектика», 2010. — С. 384; Элисон Балтер Microsoft Office Access 2007: профессиональное программирование = Alison Balter's Mastering Microsoft Office Access 2007 Development. — М.: «Вильямс», 2008. — С. 1296.
 3.  Майкл Грох, Джозеф Стокман, Гэвин Пауэлл Microsoft Office Access 2007. Библия пользователя = Microsoft Office Access 2007 Bible. — М.: «Диалектика», 2008. — С. 1200. 
 4.  Лори Ульрих Фуллер, Кен Кук, Джон Кауфельд, Microsoft Office Access 2007 для «чайников» / Пер. с англ. — М.: 2007. — 384 стр.
 5.  Джон Кауфельд, Microsoft Office Access 2003 для «чайников» / Пер. с англ. — М.: 2006. — 320 стр. с ил., Издательство «Диалектика».
 6.  Руденко В. Д., Макарчук О.М., Патланжоглу., М. О. Практичний курс інформатики, 1997, ст.242-274
 7.  Симонович С. В. Інформатика. Базовий курс.Санкт-Петербург,2001, ст. 328-341
 8.  Редько М.М. Інформатика та комп’ютерна техніка. Вінниця. – 2007. ст.435-451
 9.  Білоусова Л. І., Олеференко Н. В. Інформатика в таблицях і схемах. / Л. І. Олеференко – Харків; Торсінг плюс, 2010. – 112с.
 10.  Завадський І. О. , Забарна А. П. Microsoft Excel у профільному навчанні. / І. О. Завадський, А. П. Забарна. – К.: видавнича група <<BHV>>, 2011. – 272 с.
 11.  Інформатика: 10 кл.: підручник для загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту/ Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернікова, В. В. Шакотько; за заг. ред. М. З. Згуровського. – К.: Генеза, 2010. – 296 с.
 12.  Інформатика: 11 кл.: підручник для загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту / Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернікова, В. В. Шакотько; за заг. ред. М. З. Згуровського. – К.: Генеза, 2011. – 304 с.
 13.  Інформатика: 9 кл.: підручник для загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту / Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернікова, В. В. Шакотько; за заг. ред. М. З. Згуровського. – К.: Генеза, 2009. – 296 с.
 14.  Корнієнко М. М. Інформатика: Довідник учня та абітурієнта / М. М. Корнієнко, І. Д. Іванова. – Х.: Веста; Видавництво «Ранок», 2008. – 160 с.
 15.  Табарчук І. В. Інформатика. 10 – 11 клас: Комплект таблиць (2 шт.) та методичні рекомендації / І. В. Табарчук. – Харків: «Ранок», 2006.

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

71252. Оценка стоимости квартир в г. Перми на основе нейросетевого подхода 618 KB
  Искусственные нейронные сети прочно вошли в нашу жизнь и в настоящее время широко используются при решении самых разных задач и активно применяются там где обычные алгоритмические решения оказываются неэффективными или вовсе невозможными.
71253. ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ ПРИ ОБЩЕНИИ С ПАЦИЕНТАМИ В ГЕРИАТРИИ 57.55 KB
  В демографии количественный и качественный состав населения принято изображать в виде пирамиды, основание которой составляют новорожденные, дети; затем происходит постепенное сужение пирамиды с учетом смертности в каждом возрастном периоде; ее вершину составляют лица в возрасте от 90 лет и старше.
71256. Автоматизированная информационная система предприятия по изготовлению корпусной мебели» (кратко «АИС Корпусная мебель») 2.96 MB
  Изготовление частей изделия получает в качестве входных данных согласованный проект в управлении участвуют характеристики материалов методики изготовления ГОСТы по изготовлению мебели а также согласованный проект. В качестве выходных данных выступают части изделия готовые к сборке.
71257. Разработка плана по модернизации локально-вычислительной сети для Федеральной службы судебных приставов 387 KB
  Практика показывает, что модернизацию локальных вычислительных сетей необходимо проводить приблизительно каждые 4-6 лет. Это обусловлено не только развитием новых технологий и увеличением объёмов передачи данных, но и необходимостью решать задачи стоящие перед учреждением в данный период развития.
71258. Автоматизированная система учета успеваемости студентов 800.9 KB
  Целью курсовой работы является проектирование базы данных по контролю успеваемости студентов, а именно по учету и просмотру текущих оценок за экзамены, дополнительные экзамены, зачеты и курсовые работы.