85654

Обліку та аналізу економічного стану підприємства (на прикладі «Краснодонського м’ясокомбінату»)

Дипломная

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Мета роботи – розробка інформаційної системи, що дозволяє проводити облік та аналіз економічного стану підприємства (на прикладі «Краснодонського м’ясокомбінату») та пошук методів підвищення його фінансової стійкості. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі: провести дослідження діяльності...

Украинкский

2015-03-29

744.5 KB

13 чел.

Вступ

Інформаційне суспільство ставить принципово нове комплексне завдання – автоматизація розумової праці на основі раціонального використання технічних досягнень індустріального суспільства, звільнення людини від рутинної роботи по передачі, збору, обробці і зберіганню інформації [4, стор. 30], створення умов глобального доступу до інформаційних ресурсів з будь-якої точки планети, забезпечення ефективного використання накопичених знань для вирішення соціальних проблем.

Що ж до полягання інформатизації в Україні, то можна сказати, що за віком накопичення в Україні бази даних в більшості не перевищують 8 років, а по складності агрегації даних відносяться до 3-4 поколінь [6, стор. 22]. Розмір накопичених баз даних і новизна програмного забезпечення дають надію на можливість оперативного і прискореного управління. Певні сумніви викликають запозичені зарубіжні продукти, за нові версії яких потрібно платити і потім їх освоювати, для чого буде потрібно час.

Одному з головних завдань, що виникають в процесі функціонування підприємств, є автоматизація роботи різних відділів. Одними з базових відділів, на яких тримається підприємство, є плановий відділ і відділ маркетингу. Вони займаються такими основоположними питаннями, як формування виробничої програми і управління асортиментом, ціною і збутом. Добре продумана асортиментна і цінова політика дозволяє підприємству отримувати прибуток і бути рентабельною, а також зайняти вигіднішу позицію по відношенню до конкурентів. Одні підприємства прагнуть оптимізувати асортимент шляхом звуження його широти і зменшення його глибини, вони випускають лише товари, які мають найбільший попит. Така політика дозволять підвищити прибутковість підприємства і зменшити ризик зазнати збитків.

Ситуацію на ринку м'яса і м'ясопродуктів можна охарактеризувати так – повна відсутність дефіциту ковбасних виробів і м'ясних делікатесів. Ринок м'яса і м'ясопродуктів насичений, причому як в плані асортименту, так і відносно наявності асортиментних груп в різних цінових нішах.

Дипломна робота присвячена важливій проблемі –обліку та аналізу економічного стану підприємства (на прикладі «Краснодонського м’ясокомбінату») з використанням розробленої інформаційної системи та пошуку методів підвищення його фінансової стійкості.

Мета роботи – розробка інформаційної системи, що дозволяє проводити облік та аналіз економічного стану підприємства (на прикладі «Краснодонського м’ясокомбінату») та пошук методів підвищення його фінансової стійкості.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі:

- провести дослідження діяльності ЗАТ «Краснодонський м’ясокомбінат»;

- надати характеристику зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства, рівню апаратного та програмного забезпечення для вирішення задач обліку та аналізу економічного стану;

- провести детальний аналіз економічного стану ЗАТ «Краснодонський м’ясокомбінат»;

- розглянути основні методи підвищення фінансової стійкості підприємства;

- розробити інформаційну систему для вирішення фінансово-економічних задач підприємства ЗАТ «Краснодонський м’ясокомбінат», надати інструкції по її використанню.


1. ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАТ «КРАСНОДОНСЬКИЙ М`ЯСОКОМБІНАТ»

 1.  Загальна характеристика підприємства

«Краснодонський м’ясокомбінат» – закрите акціонерне суспільство (ЗАТ). Він розташований на південному сході міста Краснодону, біля річки Кам'янка. Його спільний майдан складає 30000 кв.м.

«Краснодонський м’ясокомбінат» був побудований в 1929 році у вигляді бійні. За допомогою неодноразового розширення і реконструкції за період свого існування м'ясокомбінат повністю оновився, розширився і технічно оснастився.

Більше 50 років дане підприємство забезпечувало міста і райони своєю продукцією. В даний час «Краснодонський м’ясокомбінат» збуває свою продукцію як в Луганській області, так і в інших містах України: Харків, Кривий ріг, Дніпропетровськ, Херсон, Київ, Республіка Крим та ін.

Одночасно з пошуком нових ринків збуту, в останні два роки проводилося технічне переоснащення виробництва сучасним устаткуванням. Майже повністю був оновлений асортимент ковбасних виробів, що випускалися, і, в даний час, м'ясокомбінат Краснодону виробляє близько 180 найменувань ковбасної продукції, яка витримала конкуренцію на всій території України.

Для збільшення термінів реалізації ковбасних виробів в ковбасному цеху встановлено імпортне устаткування для виробництва виробів у вакуумній і сервісній нарізці. Упроваджені автоматична установка «Аутотерм» для термічної обробки ковбас, лінія по виробництву сиров’ялених і сирокопчених ковбас, переобладнана лінія засолки м'яса. Завдяки впровадженню сучасного нового устаткування і нових технологій, раціональному використанню сировини, «Краснодонський м’ясокомбінат» займає одне з перших місць в системі «Луганськмясопром».

М'ясокомбінат спеціалізується на переробці м'яса, виробництві ковбасних виробів, напівфабрикатів і пиріжків. Структура виробництва продукції в обсязі всього випуску продукції складає:

 •  виробництво м'яса – 25,7%;
 •  виробництво ковбасних виробів – 64,5%;
 •  виробництво напівфабрикатів – 6,8%;
 •  виробництво іншої продукції – 3,0%.

При цьому в інші регіони України, наприклад в 2006 р., було реалізовано 20% від спільної реалізації продукції, або 410 т.

Не дивлячись на низьку купівельну спроможність і складні економічні умови, акціонерне суспільство закритого типа (АОЗТ) «Луганськмясопром» докладає всі зусилля для нарощування обсягів виробництва, розширенню асортименту і поліпшенню якості продукції, що виробляється. Все вищеперелічене можна віднести і до ЗАТ «Краснодонський м’ясокомбінат».

У 1984г.на підприємстві упроваджена комплексна система управління якістю продукції і ефективним використанням ресурсів.

ЗАТ ««Краснодонський м’ясокомбінат», є юридичною особою. Має окремий баланс і розрахунковий рахунок, фірмову марку і товарний знак, друк і штамп зі своєю назвою.

ЗАТ «Краснодонський м’ясокомбінат» зареєстрований у Виконавському комітеті міської Ради Краснодону народних депутатів 4 березня 1998 року.

Місією ЗАТ «Краснодонський м’ясокомбінат» є якнайповніше задоволення потреб населення Луганської області і інших регіонів в якісних ковбасних виробів, м'ясних напівфабрикатів, отримання при цьому стійкого прибутку, винагорода працівників у вигляді гідної заробітної плати, акціонерів - виплати стійких дивідендів.

Щоб плани були реалізовані і випуск продукції був виконаний в строк, керівництво повинне знайти ефективний спосіб поєднання ключових змінних, що характеризують завдання і людей [23, стор. 215]. Тому на підприємстві використана організаційна структура управління. ЗАТ «Краснодонський м’ясокомбінат» є лінійною організаційною структурою (Додаток 1), керівник – директор, лінійні керівники – начальники цехів і ділянок, і безпосередньо виконавці.

До функцій підприємства можна віднести:

 •  виробництво м'яса і субпродуктів;
 •  виробництво м'ясних напівфабрикатів;
 •  виробництво ковбасних виробів;
 •  оптова і роздрібна торгівля продуктами харчування і алкогольними напоями;
 •  оптова і роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами;
 •  реалізація отриманої унаслідок виробничої діяльності продукції через торгівельний шлях;
 •  реалізація частки власної продукції  через систему фірмової торгівлі;
 •  проведення соціально-економічних досліджень, пошук потенційних партнерів з метою організації різних форм ділової співпраці, в т.ч. спільних і змішаних виробництв і підприємств;
 •  комерційний збут проведеній продукції на зовнішньому ринку;
 •  надання посередницьких послуг;
 •  надання послуг населенню у сфері цивільного живлення, устаткування барів, кафе;
 •  створення магазинів і інших об'єктів продажу виготовленій продукції народного споживання на території України і за її межами.

Метою діяльності суспільства є здійснення виробничо-господарської і комерційної діяльності на основі чинного законодавства, заснованої на отриманні прибули на користь учасників (акціонерів і працівників) суспільства, забезпечення науково-технічного розвитку власного виробництва.

На ЗАТ «Краснодонський м’ясокомбінат» при виробництві ковбасних виробів і м'ясних напівфабрикатів існує шість ступенів контролю за випуском продукції:

 •  контроль якості сировини, що поступає;
 •  контроль технологічного процесу;
 •  контроль за якістю готової продукції;
 •  контроль і відбракування при відвантаженні продукції в торгівельну мережу;
 •  лабораторіями в установленому порядку проводяться аналізи  за визначенням фізико-хімічних показників, а так само на вміст токсичних елементів, мікротоксинів і пестецидів;
 •  контроль при отриманні продукції в готовій  мережі.

ЗАТ «Краснодонський м’ясокомбінат» прагне виробляти високоякісну, конкурентноздатну продукцію широкого асортименту, розраховану на задоволення смаків і запитів найвимогливіших споживачів, а також доставляти продукцію споживачам в свіжому вигляді, що дозволяє утримувати позиції, що лідирують, на ринку м'ясних напівфабрикатів і ковбасних виробів Луганської області.

 1.  Характеристика зовнішнього та внутрішнього середовища ЗАТ «Краснодонський м’ясокомбінат»

Будь-який об'єкт економічної діяльності існує в певній зовнішній середі. Ця ж організація породжує свою внутрішню середу, яка формується сукупністю структурних підрозділів підприємства і людей, що працюють там, технологічними, соціальними, економічними і іншими стосунками між ними [7, стор. 144].

Залежно від джерела виникнення у межах економічного об'єкту розрізняють внутрішню і зовнішню інформацію, яка складає інформаційні ресурси об'єкту. Інформація внутрішньої середи, як правило, точна, повно відображує фінансово-господарське стан об'єкту або системи, її обробка часто може здійснюватися за допомогою стандартних формалізованих процедур.

Зовнішня середа - це економічні і політичні суб'єкти, які діють за межами об'єкту економічної діяльності і відношення з ними, тобто економічні, соціальні, технологічні, політичні та інші стосунки об'єкту економічної діяльності з клієнтами, постачальниками, посередниками, конкурентами, державними органами і т.п.

Інформація із зовнішньої середи, яка часто є приблизною, неточною, неповною, суперечливою, має імовірнісний характер і у зв'язку з цим вимагає нестандартних процедур обробки.

При аналізі зовнішніх чинників зазвичай виділяють два їх типа: чинники прямої дії, інколи звані найближче оточення і чинники непрямої дії, звані спільне оточення [9, стор. 362].

До чинників прямої дії відносяться ті, які безпосередньо впливають на операції організації і випробовують на собі прямий же вплив операцій організації.

Аналіз постачальників направлений на виявлення тих аспектів в діяльності суб'єктів, що забезпечують організацію різною сировиною, напівфабрикатами, енергетичними і трудовими ресурсами, від яких залежать ефективність роботи організації, собівартість і якість вироблюваного підприємством продукту.

У нашому випадку, для підприємства «Краснодонський м’ясокомбінат» постачальниками є одноосібні господарства, колгоспи і радгоспи, що поставляють підприємству скотосировину і м'ясо, овочі, крупи, муку, що йдуть як добавки в ковбасні вироби; заводи, що надають устаткування і комплектуючі для цехів основного виробництва; «Луганськ ТОВ-ЛТД» – постачальник газу для підприємства; «Водчермет» - постачальник води; фізичні особи, центр зайнятості населення, учбово-виробничі комбінати, вищі учбові заклади поставляють трудові ресурси.

Аналіз конкурентів направлений на тих, з ким організація бореться за ресурси, які вона прагне отримати із зовнішньої середи, щоб забезпечити своє існування, з ким бореться за ринок збуту своїй продукції.

«Краснодонський м’ясокомбінат» має наступних головних конкурентів: Запорізький, Мелітопольський, Луганський м'ясокомбінати і Донецькм`ясопром. Але, аналізоване нами підприємство, зараз займає положення, що лідирує, за рахунок розширення свого асортименту, вдосконалення своєї технічної бази за рахунок впровадження сучасних досягнень науки і техніки, за рахунок високої кваліфікації середньої ланки управління.

Споживачі вирішують, чи зможе фірма відшкодувати свої витрати, отримати прибуток і, отже, отримати свій розвиток. Все різноманіття зовнішніх чинників знаходить віддзеркалення в споживачі і через нього впливає на підприємство, його цілі, стратегію. Споживачами продукції м'ясокомбінату є населення міст Краснодон, Свердловськ, Луганськ, інші міста Луганської області; заводи – виготівники шкіряних виробів, що використовують відходи основного виробництва комбінату, в даному випадку шкури.

Кожна організація має конкретний правовий статус, що і визначає те, як вона може вести справи, які права і які обов'язки має перед державою і місцевими органами самоврядності. Держава в ринковій економіці робить вплив на підприємство, перш за все, через податкову систему і законодавчі акти. Аналізуючи цей чинник, слід вказати закони, що регламентують діяльність підприємства, податки і обов'язкові платежі м'ясокомбінату.

Підприємство платить наступні податки і обов'язкові платежі: податок на прибуток – 25% від балансового прибутку; ПДВ – 20% до оптової ціни; відрахування на державне обов'язкове соціальне страхування – 2,9%, у тому числі 1,5% від фонду оплати праці на збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття; обов'язкові страхові внески до Пенсійного фонду – 32,3 % від фонду оплати праці; відрахування на будівництво, реконструкцію, ремонт і вміст автомобільних доріг – 1,2% від об'єму проведеної продукції; відрахування до Державного інноваційного фонду – 1% від об'єму реалізації без врахування ПДВ. Відповідні законодавчі акти: закон України «О ставці збору на обов'язкове соціальне страхування (на випадок безробіття)» від 30.09.1998г. № 135-XIV, закон України «Про збір на державне пенсійне страхування» від 26.06.1997г. № 400/97 – ВР і Закон України «Про внесення змін до закону України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування» від 24.06.1998г. № 64- XIV, закон України «О джерелах фінансування дорожнього господарства України» від 08.091991г. і розпорядження Голови облдержадміністрації від 23.01.1998г. № 49 «О встановленні розміру відрахувань на розвиток доріг спільного користування Луганської області».

Один з головних впливів на організацію надає форма власності і, власне, її представники – власники. Цей чинник тісно переплітається з іншими чинниками, як внутрішньої середи, так і зовнішньої середи організації.

Оскільки дане підприємство є акціонерним суспільством закритого типа, власником підприємства є трудовий колектив, який уклав договір з підприємством, що координує виробничо-господарську діяльність м'ясокомбінату.

Зовнішня середа (оточення) підприємства «Краснодонський м’ясокомбінат» може бути представлена у вигляді схеми, змальованої на рис. 1.1.


Рис. 1.1. Зовнішня середа (оточення) підприємства

Як видно з схеми, представленої на рис. 1.1., зовнішня середа підприємства складається з двох серед: середа прямої дії і середа непрямої дії. Про елементи або чинники зовнішньої середи мова йшла вище, але слід додати лише те, що ця середа є найважливішою ланкою підвищення ефективності виробничо-економічної діяльності будь-якого підприємства.

Середа непрямої дії, як і її чинники, відноситься до спільного оточення підприємства і не робить безпосереднього впливу на її операції і процедури, в порівнянні з середою прямої дії.

Технологія є одночасно чинником і внутрішній і зовнішній змінній організації. Вона відображає рівень науково-технічного розвитку організації. Щоб зберегти конкурентоспроможність, м'ясокомбінат використовує досягнення науково-технічного прогресу, встановлюючи новітнє устаткування, автоматизуючи трудомісткі стадії процесу виробництва, упроваджуючи інформаційні систему в роботу відділів підприємства, досягаючи цим ефективності своєї діяльності.

Соціально-культурні чинники впливають на формування попиту на продукцію підприємства у населення. До них можна віднести стосунки підприємства з місцевим населенням. Підприємство – постійне джерело робочих місць, підтримує рівень заробітної плати і, що головне, заборгованість по зарплаті, практично відсутня. Наступним чинником є засоби масової інформації, які можуть формувати імідж підприємства і його товарів. М'ясокомбінат використовує місцеві газетні видання. Для розміщення інформації і реклами своєї продукції, також використовуються рекламні щити, які розташовуються в найчастіше відвідуваних людьми місцях.

Маркетингова середа підприємства складається з мікросереди і макросереди. Мікросереда представлена силами, що мають безпосереднє відношення до самої фірми і її можливостей по обслуговуванню клієнтури, тобто, постачальниками, маркетинговими посередниками, клієнтами, конкурентами і контактними аудиторіями. Макросереда представлена силами ширшого соціального плану, які роблять вплив на мікросереду, такими, як чинники демографічного, економічного, природного, технічного і культурного характеру [11, стор. 175].

Постачальники – це ділові фірми і окремі особи, що забезпечують компанію і її конкурентів матеріальними ресурсами, необхідними для виробництва конкретних товарів і надання послуг.

Постачальниками ЗАТ «Краснодонський м’ясокомбінат» насамперед є сільськогосподарські підприємства, що поставляють велику рогату худобу; ТОВ «Украгроптаха» м. Луганськ, що поставляє м'ясо птиці; ТОВ «Смак і аромат» м. Сімферополь, що поставляє харчові добавки і ароматизатори; ЗАТ «МАТІМЕКС – Україна» м. Київ, що поставляє устаткування для виробничих цехів заводу.

Посередники – це фірми, що допомагають компанії в просуванні, збуті і поширенні її товарів серед клієнтури. До них відносяться торгівельні посередники, фірми – фахівці по організації руху товару, агентства по наданню маркетингових послуг і кредитно-фінансові установи.

Клієнтура – фірма може виступати на п'яти типах клієнтурних ринків.

Споживчий ринок – окремі особи і домогосподарства, що набувають товарів і послуг для особистого споживання.

Ринок виробників – організації, що набувають товарів і послуг для використання їх в процесі виробництва.

Ринок проміжних продавців – організації, що набувають товарів і послуг для подальшого перепродажу їх з прибутком для себе.

Ринок державних установ – державні організації, що набувають товарів або послуг або для подальшого їх використання у сфері комунальних послуг, або для передачі цих товарів тим, хто їх потребує.

Демографічна середа характеризується старінням нації, що обусловлює попит на молоду робочу силу; низьким рівнем життя людей, високим рівнем безробіття, що обусловлює міграцію населення в інші області, де можливо знайти роботу, а це означає відтік робочої сили з регіону. Все це обусловлює соціальну нестабільність і конфліктні ситуації в суспільстві.

Економічна середа характеризується нестабільністю і поганою передбаченістю економічного розвитку України, низькою платоспроможністю підприємств і громадян і недосконалістю податкової політики.

Природна середа характеризується дефіцитом сировини, дорожчанням енергії і іншими екологічними аспектами.

Політична середа характеризується політико-правовою нестабільністю в державі (невдосконаленою законодавчою базою в області прав підприємств і ін.).

Таким чином, зовнішня середа м'ясокомбінату Краснодону, як і будь-якого іншого підприємства, знаходиться на стадії становлення, характеризується високим ступенем невизначеності і риски.

Усередині підприємства існують, як горизонтальне, так і вертикальне розділення. Що стосується вертикального розділення, то воно характеризується наступними ієрархічними рівнями: 1- зборів акціонерів; 2 – правління і наглядова рада; 3 – директор; 4 – заступники директора; начальники різних відділів; 6 – фахівці нижчої ланки.

Горизонтальне розділення представлене такими відділами на підприємстві, як сировинний відділ, хімічний відділ, ковбасний цех, відділ постачання та ін., тобто, відділами, що знаходяться на одній паралелі.

На «Краснодонський м’ясокомбінат» прийнята лінійно-функціональна структура управління, яка приведена в додатку 1. Суть управління полягає в зборі, переробці, зберіганні і видачі інформації у вигляді програм, планів, розпоряджень, нормативів, завдань, в яких міститься докладна інформація і правах і обов'язках виконавців, їх завданнях, необхідних технічних, економічних і соціальних обмежень.

Перехід до ринкової економіки висунув нові вимоги, які були враховані керівництвом ЗАТ «Краснодонський м’ясокомбінат» в реформуванні організаційної структури:

 •  інтенсивний розвиток маркетингової політики;
 •  збільшення ролі стратегічного планування;
 •  підвищення рівня кваліфікації працівників комбінату;
 •  раціональний розподіл ресурсів на підприємстві;
 •  поліпшення якості продукції і т.д., що випускається.

Аналіз внутрішнього стану організації заснований на комплексному обстеженні його різних функціональних зон. Для управлінського обстеження рекомендується проаналізувати функціональні зони підприємства, представлені в табл. 1.1. Проведений аналіз структури управління «Краснодонським м’ясокомбінатом» дозволяє визначити слабкі і сильні сторони, підприємства, які і будуть представлені в табл. 1.1.

Таблиця 1.1.

Аналіз сильних і слабких сторін ЗАТ «Краснодонський м’ясокомбінат»

Критерії

Оцінка за середніми показниками даного ринку

1

2

3

4

5

Маркетинг

- конкурентоспроможність

*

- асортимент

*

- якість

*

- збутова політика

*

Фінанси

- розрахунки з персоналом (зарплата, соціальні виплати)

*

- розрахунки з місцевим бюджетом, іншими державними органами

*

- розрахунки з іншими кредиторами

*

Виробництво

- обсяг виробництва

*

- виробнича потужність

*

- стандартизація процесів

*

Персонал

- забезпеченість робочою силою

*

- рівень кваліфікації і потенціал робітників і службовців

*

НТП

*

Організація

- гнучкість організаційної структури

*

- організаційна культура

*

1.3. Інформаційне забезпечення підприємства

Вживання сучасних ефективних пакетів програм дає можливість чіткому опрацьовуванню бізнес-процесів підприємства, що є запорукою успіху [2, стор. 133]. Користування інформаційних систем для управління документами робить організацію більш конкурентноздатною за рахунок підвищення її керованості. Подібна автоматизація дозволяє:

 •  підвищити ефективність управління підприємством за рахунок забезпечення керівників і фахівців максимально повною, оперативною і достовірною інформацією на основі єдиного банку даних;
 •  поліпшити діловодство за допомогою оптимізації і стандартизації документообігу, автоматизації найбільш трудомістких його процедур;
 •  понизити витрати на ведення справ за рахунок автоматизації процесів обробки інформації;
 •  змінити характер праці співробітників, позбавляючи їх від виконання рутинної роботи і даючи можливість зосередитися на професійно важливих обов'язках;
 •  забезпечити надійний облік і контроль надходжень і витрачання грошових коштів на всіх рівнях управління;
 •  підвищити ефективність обміну даними між окремими службами відділів;
 •  гарантувати повну безпеку і цілісність даних на всіх етапах обробки інформації і багато що інше.

Підприємство веде облік і розраховує рентабельність, ціни, собівартість і асортимент продукції. Веде облік вироблення і реалізації продукції, розрахунок заробітної плати, і так далі в зв'язку з цим програмний комплекс MS Office є найзручнішим пакетом автоматизації роботи [6, стор. 84].

СУБД (Система управління базами даних) Access, що входить в комплект MS Office стала стандартною базою даних, використовуваною в сучасному бізнесі. СУБД дозволяє виключити дублювання і прискорити обробку документів клієнтів, і, отже, збільшити оборот і дохід підприємства.

База даних в MS Access є сукупністю інструментів для введення, зберігання, перегляду, вибірки і управління інформацією. До цих засобів відносяться таблиці, форми, звіти, запити. Основні переваги: володіє високою стійкістю даних, простий в освоєнні, може використовуватися непрофесійним програмістом, дозволяє готувати звіти з баз даних різних форматів. Призначений для створення звітів довільної форми на підставі різних даних і розробки некомерційних застосувань.

Програма MS Excel, будучи лідером на ринку програм обробки електронних таблиць,  визначає тенденції розвитку в цій  області. Дозволяє виконувати обчислення, аналізувати дані, працювати із списками в таблицях.

За допомогою цього продукту можна аналізувати великі масиви даних. У Excel можна використовувати більше 400 математичних, статистичних, фінансових і інших спеціалізованих функцій, зв'язувати різні таблиці між собою, вибирати довільні формати представлення даних, створювати ієрархічні структури. Воістину безмежні методи графічного представлення даних: окрім декількох десятків вбудованих типів діаграм, можна створювати свої, типи, що набудовуються, допомагають наочно відобразити тематику діаграми.

Використання механізму зв'язку і впровадження об'єктів (OLE2) дозволяє широко використовувати додаткові графічні редактори, редактор формул і багато інших утиліт, що підтримують механізм OLE2. Особливістю даного механізму є те, що будь-який об'єкт в документі (малюнок, відеозображення, текст) можна редагувати безпосередньо в основному документі, не удаючись до допомоги додаткових програм.

Microsoft Word дозволяє вводити, редагувати, форматувати і оформляти текст і грамотно розміщувати його на сторінці. Текстовий редактор містить дуже велику кількість функцій обробки тексту. За допомогою цієї програми можна вставляти в документ графіку, таблиці і діаграми, а також автоматично виправляти орфографічні і граматичні помилки. Текстовий редактор Word володіє і багатьма іншими можливостями, що значно полегшують створення і редагування документів.

Підприємство ЗАТ «Краснодонський м’ясокомбінат» оснащено 23 комп'ютерами, розподілених по відділах: маркетинг, виробничо-плановий відділ, м`ясожировий комплекс, ковбасний цех, бухгалтерія приймальня, відділ кадрів, відділ гол. технолога, гол. інженер, гол. ветлікар.

Типовий персональний комп'ютер, що знаходиться у розпорядженні підприємства, складається з корпусу і наступних часток:

 •  материнська плата, на якій встановлений центральний процесор, оперативна пам'ять, а також слоти розширення:
  •  оперативний пристрій (ОЗП), що запам'ятовує, і кеш;
  •  постійний пристрій, що запам'ятовує (ПЗП);
  •  шини;
 •  Блок живлення;
 •  Контролери пристроїв (до контролерів підключені жорсткий диск (вінчестер), привід гнучких дисків, CD-ROM);
 •  Накопичувачі на змінних носіях:
  •  Приводи DVD/CD дисків;
 •  Пристрої зберігання інформації:
  •  жорсткі диски (вінчестер) з можливістю об'єднання в RAID-масив;
 •  Відео-контролер (сигнал, що передає, на монітор);
 •  Звуковий контролер.

Крім того, в апаратне забезпечення також входять зовнішні компоненти — периферійні пристрої:

 •  Пристрої введення:
  •  Клавіатура;
  •  Миша;
  •  Сканер;
 •  Пристрої виводу:
  •  Монітор (дисплей);
  •  Колонки;
  •  Друкуючі пристрої ;
   •  Принтер.

На підприємстві застосовується технологія «клієнт-сервер».

Клієнт-сервер— мережева архітектура, в якій пристрої є або клієнтами, або серверами [7, стор. 155]. Клієнтом (front end) є запрошуюча машина (зазвичай ПК), сервером (back end) — машина, яка відповідає на запит. Мережа з виділеним сервером — це локальна обчислювальна мережа (LAN), в якій мережеві пристрої централізовані і управляються одним сервером. Індивідуальні робочі станції або клієнти (такі, як ПК) повинні звертатися до ресурсів мережі через сервер.

Рис. 1.2. Технологія «клієнт-сервер»

Звернення до сервера відбувається при роботі з БД. Виконання інших операцій відбувається на одному робочому місці (по – наочна технологія).

Підприємство зараз займає положення, що лідирує, за рахунок розширення свого асортименту, вдосконалення своєї технічної бази за рахунок впровадження сучасних досягнень науки і техніки, за рахунок високої кваліфікації середньої ланки управління.

Посередником для ЗАТ «Краснодонський м’ясокомбінат» виступають магазини, через які здійснюється торгівля продукцією, а так само приватні підприємці, що займаються комерційною діяльністю.

Схема обліку і контролю за виробничим процесом на підприємстві здійснюється  по наступній схемі  представленою на рис.1.3.

Рис. 1.3. Облік і контроль за виробничим процесом

Ефективний контроль над всім технологічним процесом виробництва, можливий завдяки вживанню сучасних засобів комп'ютеризованого обліку, вживання ряду пакетів офісних застосувань і програм, включення комп'ютерів підприємства в локальну мережу, а також мережу Інтернет.

Об'єднання комп'ютерів в мережі обумовлена рядом важливих причин, таких як прискорення передачі інформаційних повідомлень, можливість швидкого обміну інформацією між користувачами, отримання і передача повідомлень (факсів, E - Mail листів та ін.), не відходячи від робочого місця.


Висновки по першому розділу:

В першому розділі дипломної роботи було проведено дослідження діяльності ЗАТ «Краснодонський м’ясокомбінат». Для цього була дана загальна характеристика підприємства. Проаналізована зовнішня середа - економічні і політичні суб'єкти, які діють за межами об'єкту економічної діяльності і відношення з ними, тобто економічні, соціальні, технологічні, політичні та інші стосунки об'єкту економічної діяльності з клієнтами, постачальниками, посередниками, конкурентами, державними органами і т.п. Також розглянута характеристика інформації внутрішньої середи, яка повно відображує фінансово-господарське стан об'єкту або системи. Детальний аналіз економічного стану підприємства буде розглянутий у другому розділі.

Проведене дослідження підприємства ЗАТ «Краснодонський м’ясокомбінат» щодо апаратного та програмного забезпечення для вирішення задач обліку та аналізу економічного стану. Розглянуті переваги MS Access та MS Excel для формування інформаційних систем по вирішенню фінансово-економічних задач підприємства.


2. ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ

ЗАТ «КРАСНОДОНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ»

2.1. Основні засади обліку та аналізу економічного стану підприємства

Економічний стан є результатом взаємодії усіх елементів економічних відносин, що виникають у підприємства в процесі його господарської діяльності, і характеризується як розміщенням і використанням активів, так і джерелами їх формування. Розуміння сутності економічного стану, на противагу найбільш поширеному його трактуванню як комбінації значень показників на певну дату, полягає у визначенні його як динамічного (нестатичного) поняття. За такого визначення економічного стану відбувається уточнення його економічної суті: економічний стан підприємства є характеристикою діяльності протягом певного періоду, і відображає як його забезпеченість ресурсами, так і розміщення останніх [13, стор. 112]. Щодо визначення сутності фінансової стійкості, то фінансова стійкість є відображенням стійкого економічного стану підприємства, тобто поняття “фінансова стійкість” та “стійкий економічний стан” є тотожними.

Під платоспроможністю слід розуміти здатність підприємства протягом певного періоду часу виконувати зобов’язання перед кредиторами. Рівень платоспроможності характеризується системою показників, які пропонується включати в групу показників ліквідності активів та платоспроможності підприємства. В свою чергу, ліквідність підприємства визначається спроможністю його швидкого перетворення на грошові кошти в найменший проміжок часу за найвищими цінами в реальній ринковій ситуації.

При дослідженні різних підходів щодо визначення змісту оцінки економічного стану підприємств було уточнено завдання, які повинні вирішуватись в процесі її здійснення [16, стор. 58]. При проведенні оцінки економічного стану підприємства слід вивчати значення отриманих в результаті аналізу економічного стану показники, з точки зору відповідності їх фактичних значень нормальним для конкретного підприємства рівням, визначати фактори, що вплинули на величину показника в звітному періоді та здійснювати прогноз її величини на перспективу. При цьому виявлення резервів зростання рентабельності, зниження собівартості та інших резервів ефективного розвитку підприємства є предметом фінансового аналізу (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Завдання, які слід вирішувати при здійсненні фінансового аналізу економічної діяльності, аналізу та оцінки економічного стану підприємств

Пропонується здійснювати аналіз фінансового стану за напрямами оцінки: 1) майнового стану підприємства; 2) ліквідності активів та платоспроможності підприємства; 3) фінансової незалежності та структури капіталу; 4) ділової активності; 5) прибутковості; 6) ринкової активності підприємства (для ВАТ).

За результатами оцінки майнового стану підприємств зроблено висновок, що для характеристики стану основних засобів підприємства доцільним і достатнім є обчислення показників їх зносу, оновлення і вибуття. Визначення питомої ваги активної частини основних засобів у загальній їх вартості є необхідним при проведенні поглибленого аналізу майнового стану підприємства. Достовірне трактування зміни показника “сума наявних у підприємства господарських коштів” є можливим за умови проведення додаткового аналізу динаміки структури коштів підприємства та їх джерел.

При висвітленні порядку визначення ліквідності активів підприємства та його платоспроможності необхідно розмежувати показники чистих оборотних активів та власних оборотних коштів. Різниця між поточними активами та поточними зобов’язаннями становить чисті оборотні активи (ЧОА) або робочий капітал підприємства, який характеризує частину оборотних активів підприємства, сформовану за рахунок власного та довгострокового залученого капіталу. Показник власні оборотні кошти (ВОК) характеризує частину оборотних активів, яка сформована за рахунок лише власного капіталу. Він обчислюється як різниця між поточними активами та поточними зобов’язаннями й довгостроковим залученим капіталом. Величини ЧОА та ВОК співпадають, якщо підприємство не використовує довгострокові запозичення для фінансування оборотних коштів. При цьому для обчислення показників ЧОА та ВОК необхідним є залучення даних аналітичного бухгалтерського обліку. Обчислення та аналіз динаміки коефіцієнта абсолютної ліквідності необхідно проводити як засіб отримання додаткової інформації у разі необхідності визначення чинників, які обумовили зміну показників швидкої та загальної ліквідності.

Для оцінки фінансової незалежності та структури капіталу підприємства достатньо використовувати два коефіцієнти - автономії та лівериджу. Обчислені значення показників цієї групи не дають уявлення про потенціал підприємства, тому негативну динаміку цих показників доцільно аналізувати у взаємозв’язку з вивченням змін показників майнового стану підприємства.

Для формування остаточних висновків про фінансову стійкість підприємств слід обов’язково у складі показників прибутковості підприємства обчислювати та вивчати динаміку коефіцієнта рентабельності основної діяльності (продукції), значення якого може бути позитивним за негативних значень інших показників рентабельності. Показники фінансово-господарської діяльності підприємств можуть бути покращені за рахунок оптимізації адміністративних, фінансових витрат й витрат на збут, підвищення договірної дисципліни, а також за нарощування обсягів виробництва  основної продукції.

Для розрахунку коефіцієнтів оборотності всіх активів та дебіторської заборгованості у складі показників ділової активності підприємства доцільно використовувати в чисельнику показника виручки від реалізації продукції. В свою чергу, доцільно для обчислення коефіцієнту оборотності кредиторської заборгованості в чисельнику використовувати собівартість реалізованої продукції, оскільки ця заборгованість на виробничих підприємствах пов’язана з обсягами закупівель сировини та матеріалів у виробництво.

Нормативні значення коефіцієнтів для оцінки фінансового стану підприємств харчової промисловості: покриття  >1 (1 – 1,5); швидкої ліквідності 0,6 – 0,8; автономії – 0,5; лівериджу – 0,06;  ресурсовіддачі >1,0; оборотності матеріальних запасів > 4,0; фондовіддачі >1,1; рентабельності продукції – 0,1. Уточнення критичних значень показників дає змогу розробити методику комплексної оцінки фінансового стану для підприємств цього виду економічної діяльності.

Застосування закордонних  багатофакторних дискримінантних функцій у вітчизняній аналітичній практиці може призвести до отримання неадекватної фінансової інформації через недоліки, які містять більшість таких моделей, а саме: 1) не враховуються галузеві особливості розвитку підприємств окремої країни; 2) важко визначити фактори, які вплинули на фінансовий стан; 3) в більшості моделей відсутня поглиблена класифікація рівнів фінансової стійкості підприємств; 4) в ході аналізу отримується недостатньо інформації про можливості розвитку підприємства; 5) коло користувачів фінансової інформації є обмеженим, оскільки даних форм звітності, складених у відповідності із П(С)БО, недостатньо для підрахунку значення інтегральної багатофакторної функції [20, стор. 115].

Нагальною стала проблема розробки вітчизняних моделей оцінки економічного стану із застосуванням інтегрованих показників на основі даних про результати діяльності українських підприємств. При аналізі економічного стану підприємства необхідно використовувати розробки вітчизняних галузевих методик ідентифікації стійкості фінансового стану підприємств. З метою усунення недоліків, властивих існуючим методикам оцінювання економічного стану підприємств в дипломній роботі запропоновано до використання модель визначення стійкості фінансового стану в залежності від ступеню виконання нерівностей:

, де

К оновлення ОЗ – коефіцієнт оновлення основних засобів,

К вибуття ОЗ – коефіцієнт вибуття основних засобів,

К Бівера – відношення Cash-flow до загальної суми заборгованості,

Z - інтегрований показник оцінки фінансового стану підприємства.

Економічний стан підприємства пропонується ідентифікувати за типами:

- абсолютно фінансово стійкий - за умови виконання всіх чотирьох нерівностей;

- нормально стійкий – за умови  виконання однієї з нерівностей (1) або (2) в комплексі з виконанням однієї з нерівностей (3) або (4); або невиконання будь-якої однієї з чотирьох нерівностей;

- стійкий з позицій звітного періоду – за умови  виконання нерівностей (3) та (4) за невиконання нерівностей (1) та (2) ;

- незадовільний з позицій звітного періоду – за умови виконання нерівностей (1) та (2) за невиконання нерівностей (3) та (4);

- незадовільний з позицій звітного періоду та на перспективу (абсолютно незадовільний) - за умови  невиконання будь-яких трьох  або всіх нерівностей.

Для визначення фінансової стійкості підприємств спочатку досліджується значення інтегрованого Z-показника оцінки фінансового стану. За використання цього показника визначається вплив на фінансовий стан підприємств наступних чинників: питома вага власних коштів в загальній сумі капіталу, рівень ліквідності активів, прибутковості, ефективності використання основних засобів підприємства.

Для розробки остаточних висновків про рівень фінансової стійкості підприємств та пропозицій щодо її зміцнення досліджується ступень виконання нерівностей.

2.2. Аналіз показників економічного стану підприємства ЗАТ «Краснодонський м’ясокомбінат»

Аналіз рівня показників виробництва і реалізації продукції ЗАТ «Краснодонський м’ясокомбінат» має своєю метою виявлення резервів і напрямів подальшого підвищення фінансовій стійкості підприємства. Це можливо тільки в процесі ретельного економічного аналізу цих і інших показників діяльності підприємства.

Основними показниками виробничо-господарської діяльності ЗАТ «Краснодонський м’ясокомбінат» є показники виробництва і реалізації продукції за період з 2005 по 2007 рр., представлені в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1.

Основні показники виробництва і реалізації продукції в 2005-2007 рр.

Найменування показників

Звіт (12 місяців)

2005 р.

2006 р.

2007 р.

1. Товарна продукція в цінах, що діють, тис. грн.

26700

28900

35400

2. Реалізована продукція в цінах, що діють, тис. грн.

23770

25721

31506

3. Темпи зростання % до 2007 р.

---

1,082

1,325

Дані цієї таблиці показують, що підприємство ЗАТ «Краснодонський м’ясокомбінат» працює добре, і в аналізованому періоді (2005-2007 рр.) має місце зростання обсягів виробництва товарної продукції. Проте, об'єми реалізованої продукції значно нижчі за об'єми вироблюваної товарної продукції, що указує на те, що існують проблеми з реалізацією його продукції в аналізованому періоді.

Отже, на складах готової продукції підприємства є нереалізована продукція і в значних кількостях. В даний момент це є проблемою багатьох м'ясопереробних комбінатів. Основними причинами такого положення є:

 •  низький платоспроможний попит населення на продукцію м'ясокомбінату і із-за високих цін на неї, що обумовлене високими цінами і дефіцитом сировини;
 •  недостатній або недостатньо високий рівень стратегічного планування і управління діяльністю підприємства: планування, в основному, місячне здійснюється по замовленнях;
 •  управління не має оптимальних і альтернативних стратегій, а, отже, і маркетингові дослідження не відповідають сучасним вимогам.

В результаті, можна вважати, що планування діяльності підприємства і, перш за все, управління мають бути стратегічними і альтернативними по оптимальних складових. Крім того, відділ маркетингу і інші відділи підприємства повинні працювати сумлінніше, містити висококваліфіковані кадри, що постійно підвищують свій професійний рівень.

Об'ємні показники діяльності підприємства ЗАТ «Краснодонський м’ясокомбінат» – товарна і реалізована продукція в цінах, що діють, визначаються номенклатурою і асортиментом продукції, інформація про яких приведена в табл. 2.2.

Таблиця 2.2.

Номенклатура і асортимент продукції підприємства в 2004-2006 рр.

Найменування продукції

Реалізація

2004 р.

2005 р.

2006 р.

К-ть

Уд. Вага %

К-ть

Уд. вага %

К-ть

Уд. вага %

 1.  М'ясо і субпродукти 1-ої категорії, в т.ч.:
 •  Яловичина;
 •  Свинина;
 •  Субпродукти 1-ої категорії
 •  

1155

560

546

48

32,6

48,5

47,3

4,2

1636

513

1059

61

31,2

31,4

64,7

3,9

1714

515

1096

103

30,0

30,0

63,9

6,1

2. Делікатесна група

390

11,0

540

10,3

705

12,3

3.  Напівфабрикати, в т.ч.:

 •  Котлети;
 •  фарш м'ясний
 •  

236

118

118

6,7

50,0

50,0

291

208

83

5,5

71,5

28,5

340

224

116

5,9

65,9

34,1

4. Жир топлений, харчовий

36

1,0

42

0,9

49

0,9

 1.  Ковбасні вироби, в т.ч.:
 •  Варені ковбаси;
 •  Сосиски, сардельки;
 •  напівкопчені ковбаси;
 •  твердокопчені ковбаси;
 •  копченина;
 •  інше
 •  

1725

674

342

195

102

288

124

48,7

39,1

19,8

11,3

5,9

16,7

7,2

2730

929

643

514

189

351

101

52,1

34,0

23,6

18,8

6,9

12,8

3,9

2910

1012

694

608

196

331

69

50,9

34,8

23,8

20,9

6,7

11,4

2,4

Разом

3542

100

5239

100

5718

100

Як свідчать дані табл. 2.2, номенклатура продукції підприємства ЗАТ «Краснодонський м’ясокомбінат» в аналізованому періоді в натуральному вираженні (тонни) зростала, причому, її структура показує, що в ній переважає група «ковбасні вироби». «М'ясо і субпродукти 1-ої категорії» знаходяться на рівні 30 %, делікатесна група зростає – з 11 % у 2004 р. до 12,3 % у 2006 р., що, звичайно, пояснюється деяким зростанням доходів населення. Напівфабрикати, із-за їх високої ціни купує меншу кількість споживачів (і котлети, і фарш м'ясний).

До сказаного слід додати, що номенклатура продукції цього підприємства змінилася: по кількісному вираженню – зросла, а відносно структури вона мало змінюється, хоча повинна мінятися у бік оновлення і номенклатури, і асортименту, що, звичайно, є основною функцією плануючих органів підприємства і його відділу маркетингу.

Проблема якості і конкурентоспроможності продукції ЗАТ «Краснодонський м’ясокомбінат» існує і є одній з основних. Його продукція ділиться по сортності: вищий сорт, 1-й сорт і 2-й сорт. Так, сортність ковбасних виробів в 2006-2007 роках зростала, а в 2007 р. вона збільшилася проти 2006 р. по вищому сорту на 3,9 % - перш за все, по варених ковбасних виробах і напівкопчених  ковбасах. Далі в табл.. 2.3. дається інформація про сортність ковбасних виробів.

Таблиця 2.3.

Рівень якості продукції, що випускається

Найменування виробів

2006 р.

2007р.

Відх.: +, -

К-ть

Тис./т

Уд.вес,%

К-ть

Тис./т

Уд.вес,%

К-ть

Тис./т

Уд.вес,%

1. Ковбасні вироби вищого сорту

1646,8

52,0

1948,1

55,9

+301,3

+3,9

2. Ковбасні вироби 1-го сорту

1371,4

43,3

1397,5

40,1

+26,1

-3,2

3. Ковбасні вироби 2-го сорту

148,8

4,7

139,4

4,0

-9,4

-0,7

Разом

316

100,0

3485

100,0

+318

100,0

Збільшення товарної продукції підприємства за рахунок підвищення сортності склало в 2007р. 253,3 тис. грн.

Отже, в цілому, якість продукції ЗАТ «Краснодонський м’ясокомбінат» має високий рівень, але проблем у підприємства в даній області ще багато.

Основними показниками по праці і оплаті праці підприємства ЗАТ «Краснодонський м’ясокомбінат» є склад і структура персоналу, продуктивність праці, оплата праці, середньорічна заробітна плата та ін. Дослідження доцільніше почати з аналізу складу і структури кадрів підприємства, інформація для якого представлена в табл. 2.4.

Табл. 2.4.

Склад і структура персоналу підприємства в динаміці

Найменування показників

Категорії працюють

Разом

Робітники

Керівники і фахівці

Службовці

2005р.

1. Среднеспісочна чисельність, чіл.

314

187

21

522

2.Структура персоналу %

60,2

35,8

4,0

100,0

2006р.

1. Среднеспісочна чисельність, чіл.

356

180

28

564

2.Структура персоналу %

63,1

31,9

5,0

100,0

2007р.

1. Среднеспісочна чисельність, чіл.

364

185

28

577

2. Структура персоналу %

63,1

32,1

4,8

100,0

Аналіз даних табл. 2.4. показує, що в аналізованому періоді співвідношення між категоріями персоналу на даному підприємстві майже відповідає галузевому співвідношенню до інших підприємств галузі. У той же самий час, має місце рух персоналу: чисельність працівників збільшується і декілька збільшується чисельність робітників, що обумовлене збільшенням об'ємів товарної продукції підприємства.

Незначне зростання середньоспісочної чисельності персоналу підприємства ЗАТ «Краснодонський м’ясокомбінат» пояснюється значною недозагруженістю його виробничих потужностей. В зв'язку з цим працівники даного підприємства працюю неповний робочий тиждень або неповний робочий день, що значно збільшує соціально-економічну напруженість в суспільстві, знижує рівень життя і т.п.

Цей аналіз слід продовжити дослідженням продуктивності праці працівників даного підприємства по виробленню продукції на того, що одного працює і на одного робітника. Продуктивність праці по виробленню продукції є одним з найважливіших техніко-економічних показників діяльності будь-якого підприємства, у тому числі, і аналізованого. Інформація для цього аналізу представлена в табл. 2.5.

Таблиця 2.5.

Дані продуктивності праці працівників підприємства в динаміці

Найменування показників

2005 р.

2006 р.

2007 р.

Звіт

Звіт

Звіт

1. Товарна продукція в цінах, що діють, тис. грн.

26700

28900

25400

2.Среднеспісочна чисельність:

- всього, чіл.;

- в т. ч. робітників, чол.;

522

314

564

356

577

364

 1.  Продуктивність праці по (виробленню):
 2.  1-го працівника, грн..;
 3.  1-го робітника, грн.

51149,9

85031,8

51241,1

81179,8

61351,8

97252,7

Дані цієї таблиці відображають процес динамічного зростання рівня цього найважливішого показника діяльності підприємства і це зростання, звичайно, обумовлений зростанням об'ємних показників виробництва продукції, насамперед. У той же самий час, середньоспісочна чисельність працівників і робітників зростає повільнішими темпами на даному підприємстві.

Оплата праці, середньорічна або середньомісячна заробітна плата одного працівника підприємства – також найважливіші показники діяльності підприємства. Звичайно, мова йде і про номінальну, і про реальну заробітну плату. Як відомо, реальна заробітна плата – це те, що можна купити на номінальну забортну плату. Зараз в нашій країні реальна заробітна плата зачинає поступово зростати, що указує на підвищення добробуту нашого народу. Інформація для аналізу фонду заробітної плати на того, що одного працює і на одного робітника приводиться в табл. 2.6.

Таблиця 2.6.

Дані про фонд і середньомісячну заробітну плату

працівників підприємства в динаміці

Період

Середньоспісочна чисельність, чіл.

Фонд заробітної плати, тис. грн.

Середньомісячна зарплата, грн.

Всього персоналу

В т.ч. робітників

Всього персоналу

В т.ч. робітників

Всього персоналу

В т.ч. робітників

2005 р.

522

314

1382,0

878,7

220,6

233,2

2006 р.

564

356

1707,0

1239,3

252,2

290,1

2007 р.

577

364

2005,0

1447,6

289,6

331,4

Як видно з даних таблиць. 2.6., положення з оплатою праці працівників підприємства ЗАТ «Краснодонський м’ясокомбінат» істотно міняється у бік збільшення, що характерний і для інших підприємств харчової промисловості України. Проте, середньомісячна заробітна плата працівників все ще недостатня для задоволення багатьох первинних потреб людини. Однією з особливостей заробітної плати працівників цій галузі промисловості є натуроплата продукцією підприємства, яка в аналізованому періоді складала: у 2005 р. – 7,2 % (97*100 %/1382); у 2006 р. – 9,6 % (164*100 %/1707); у 2007 р. – 14,3 % (286*100 %)/2005). Ця тенденція є не зовсім вдалою, але, можливо, в умовах достатній високих цін на продукцію м'ясопереробних підприємств – це і вихід з положення. Якщо натуроплата здійснюється за собівартістю цій продукції, то це лише підвищує рівень і заробітної плати, і добробуту працівників підприємства.

Аналіз використання основних виробничих фондів підприємства ЗАТ «Краснодонський м’ясокомбінат» повинен включати аналіз стану структури цих фондів, складу і структури виробничого устаткування і фондовіддачі. Цей аналіз потрібно почати з аналізу складу і структури основних виробничих фондів. Слід відразу відзначити, що дане підприємство має відносно високий організаційно-технічний рівень і, отже, високий рівень технічної озброєності праці. Дані для аналізу ОВФ підприємства представлені в табл. 2.7.

Таблиця 2.7.

Інформація про стан ВПФ підприємства

ЗАТ «Краснодонський м’ясокомбінат» в 2005-2007 рр.

Показник

Вартість, тис. грн.

Введено, тис. грн.

Вибуло, тис. грн.

Вартість на кінець року, тис. грн.

2005р.

9300,0

146,0

32,0

1072,8

2006 р.

10728,0

1080,0

61

11747

2007 р.

11747,0

1280,0

31

12996

Аналіз даних таблиці свідчить про те, що в аналізованому періоді (2005-2007рр.) на підприємстві ЗАТ «Краснодонський м’ясокомбінат» йде активний рух ВПФ, причому, сума фондів, що вводяться, перевищує у декілька разів суму вибуваючих фондів, що з позитивного боку характеризує дане підприємство: воно розширюється, збільшуючи свої потужності.

До цього аналізу слід додати аналіз складу і структури ВПФ в аналізованому періоді по підприємству в цілому, по групах цих фондів в табл. 2.8.

Таблиця 2.8.

Дані складу і структури ВПФ підприємства в динаміці

Найменування групи ВПФ

2005 р.

2006 р.

2007 р.

Сума, тис. грн.

Уд. вага %

Сума, тис. грн.

Уд. Вага %

Сума, тис. грн.

Уд. вага %

1.Будівлі, споруди, передавальні пристрої

5730,0

53,8

5958,0

54,0

5958,0

52,6

2.Машини і устаткування

3381,0

31,7

4048,0

36,7

4198,0

37,1

3. Транспортні засоби

1123,0

10,5

720,0

6,5

834,0

7,4

4. Інструменти, пристосування і інше

420,0

4,0

314,0

2,8

320,0

2,9

Всього

10654

100

11040

100

11320,0

100

Склад і структура ВПФ підприємства ЗАТ «Краснодонський м’ясокомбінат», як свідчать дані цієї таблиці, змінюються і, перш за все, у бік оновлення активної частки, ВПФ-групи «Машини і устаткування», що є позитивною тенденцією в розвитку даного підприємства. Проте, темпи такого оновлення не дуже високі і, як відомо, це обумовлено і спадом виробництва продукції цього підприємства, і деяким зниженням об'єму продажів, в порівнянні із запасами продукції на складах підприємства.

Аналіз структури ВПФ ЗАТ «Краснодонський м’ясокомбінат» показує, що переважаюча група ВПФ підприємства - це група «Будівлі, споруди і передавальні пристрої», тобто, пасивна частка цих фондів. Практика ж діяльності промислових підприємств і фірм указує на те, що ті підприємства, які мають вартість групи «Машини і устаткування», в основному, близько 50% спільної вартості ВПФ, вони добиваються найвищих результатів діяльності і найбільшого прибутку і рентабельності. Отже, даному підприємству необхідно, оновлюючи весь основний капітал, більше уваги приділяти прогресивним, передовим технологіям і такій же техніці, машинам і устаткуванню. Виявлення резервів підвищення ефективної діяльності підприємства ЗАТ «Краснодонський м’ясокомбінат» передбачає і дослідження складу і структури оборотних коштів даного підприємства. Оборотні кошти підприємства, поряд з ВПФ, є основними складовими успішної діяльності підприємства, тим більше, якщо мова йде про нормативі оборотних коштів. Дані для цього аналізу представлені в табл. 2.9.


Таблиця 2.9.

Склад і структура оборотних коштів підприємства ЗАТ «Краснодонський м’ясокомбінат» в 2005-2007 рр. тис. грн.

Найменування показників

2005 р.

2006 р.

2007 р.

Сума, на кін. роки

% до підсумку

Сума, на кін. року

% до підсумку

Сума на кін. року

% до підсумку

1. Виробничі запаси

2096,0

69,3

2088,0

57,6

3559,0

63,8

2. Незавершене виробництво

---

---

201,0

5,5

360,0

6,4

3. Готова продукція

470,0

15,5

844,0

23,4

980,0

17,6

4. Грошові кошти та інші

460,0

15,2

844,0

23,4

980,0

17,6

Всього

3026,0

100,0

3624,0

100,0

5581,0

100,0

Дані табл. 2.9. свідчать про те, що дане підприємство має, в основному, норматив оборотних коштів, хоча немає статті «Витрати майбутніх періодів», як і інших підприємств, тобто, образно виражаючись, «живе сьогоднішнім днем».

Склад оборотних коштів даного підприємства такий, що в аналізованому періоді також тенденція їх збільшення, як і за попередніми показниками і напрямами діяльності. Так, наприклад, об'єм виробничих запасів, матеріалів, сировини збільшився в 2006 р. в порівнянні з 2005 р. в 1,7 разу (3559/2096); грошових коштів  і інших надходжень – в 2,1 разу (980/460), а спільне збільшення по всіх статтях оборотних коштів підприємства склало (5581-3026) 2555 тис. грн., або зросло в 1,8 разу. В той же час, збільшилася і стаття «Готова продукція» в 1,5 разу (682/470), що також позитивно характеризує діяльність даного підприємства.

Поряд з цими позитивними характеристиками діяльності підприємства ЗАТ «Краснодонський м’ясокомбінат» в 2007 р. все ще продовжується спад виробництва його продукції, мала місце недогруженность виробничих потужностей, отже, продукція не вся реалізується, ціни на цю продукцію високі і, таким чином, потрібно в корені міняти політику управління підприємством, збільшуючи його стратегічну спрямованість.

Як відомо, поточні витрати (собівартість продукції), прибуток і рентабельність – найважливіші фінансово-економічні показники діяльності будь-якого комерційного підприємства.

Аналіз поточних витрат (собівартості) вироблюваної продукції підприємства ЗАТ «Краснодонський м’ясокомбінат» здійснюється з метою визначення напрямів зниження цих витрат і виявлення резервів такого зниження для підвищення ефективності даного виробництва.

Дослідження рівня поточних витрат даного підприємства на виробництво і реалізацію продукції потрібно почати з кошторису витрат на виробництво продукції (табл. 2.10).

Таблиця 2.10.

Кошторис витрат на виробництво і реалізацію продукції

підприємства в динаміці, тис. грн.

Статті витрат

2005 р.

2006 р.

2007 р.

Факт

Факт

Факт

Сума, грн.

Уд. Вага %

Сума, грн.

Уд. вага %

Сума, грн.

Уд. вага %

1. Матеріальні витрати

19913,4

82,8

21684,8

83,4

26891,6

85,1

2. Амортизація

721,5

3,0

754,0

2,9

884,8

2,8

3. Витрати на оплату праці

1587,3

6,6

1820,1

7,0

2306,7

7,3

4. Відрахування на соціальний захист

601,2

2,5

676,0

2,6

853,2

2,7

5. Інші витрати

1226,6

5,1

1066,1

4,1

2739,7

2,1

Разом

24050,0

100,0

26001,0

100,0

31600,0

100,0

Аналіз даних кошторису витрат на виробництво продукції показує, що дане виробництво є високоматеріаломістким: витрати на матеріали і сировину склали: у 2005 р. – 82,8 %, у 2006 р. – 83,4 %, у 2007 р. – 85,1 %. Звичайно, це зростання витрат на сировину і матеріали пояснюється зростанням цін на ці продукти праці: скотарство і тваринництво нашої країни тільки виходить (досить повільно) з економічної кризи і продукції цих галузей сільського господарства украй бракує м'ясопереробним підприємствам. Отже, підприємства досліджуваної галузі повинні самі через посередників повинні займатися орендою землі і вирощуванням худоби для власних потреб, що дозволить, ймовірно, значно понизити витрати на виробництво готової продукції і збільшити прибуток.

Інші статті кошторису витрат на виробництво продукції підприємства ЗАТ «Краснодонський м’ясокомбінат» невеликі по їх питомій вазі в по сумі. Проте, другою важливою статтею цього кошторису є стаття «Витрати на оплату праці» працівників підприємства і дана стаття також має тенденцію до збільшення, про що йшла мова вище.

Рівень витрат на виробництво і реалізацію продукції, як відомо, визначає рівень найважливішого фінансового показника діяльності підприємства – прибули. У табл. 2.11. приводиться інформація про основні фінансові показники діяльності підприємства ЗАТ «Краснодонський м’ясокомбінат» за період 2005-2007 рр.


Таблиця 2.11.

Основні фінансові показники діяльності

підприємства в динаміці, тис. грн.

Найменування показників

Звітні дані

2005 р.

2006 р.

2007 р.

1. Виручка від реалізації

26700,0

28900,0

35400,0

2. Витрати на виробництво і реалізацію

24050,0

26001,0

31600,0

3. Разом: балансовий прибуток

2650,0

2899,0

3800,0

4. Платежі до бюджету і ін.

1612,5

1764,0

2312,3

5. Чистий прибуток

1037,5

1135,0

1487,7

6.Рентабельність продукції %

11,02

11,15

12,03

З даних табл. 2.11. видно, що в діяльності підприємства ЗАТ «Краснодонський м’ясокомбінат» в аналізованому періоді (2005 г.- 2007 р.) має місце істотне зрушення за всіма приведеними в таблиці основними фінансовими показниками, тобто, підприємство прагне працювати ефективно на етапі виходу нашої країни з економічної кризи і пожвавлення економіки.

Таким чином, як показав проведений аналіз за 2005-2007 рр., ЗАТ «Краснодонський м’ясокомбінат» має істотні резерви для планомірного розвитку підприємства.

При цьому мова йде про вдосконаленні не лише планерування на  підприємстві, але і управлінням всього підприємства. Тому для вирішення цього головного завдання і проблеми даної дипломної роботи необхідно: вибирати оптимальні рішення, очолювати це повинна єдина економічна служба на чолі з керівником, яка повинна діяти у напрямі зміни організаційний структури підприємства, номенклатури вироблюваної продукції і підвищення кваліфікації всього керівного персоналу підприємства, насамперед.

2.3. Поняття фінансової стійкості підприємства та основні методи його підвищення

Економічну сутність категорії фінансової стійкості підприємства можна визначити як аналітичну інтерпретацію загальної характеристики економічного стану підприємства; ступені залежності підприємства від залучених джерел фінансування; стану підприємства, коли за рахунок власного капіталу покриваються кошти, що вкладені в необоротні активи, не допускається невиправдана дебіторська та кредиторська заборгованості та вчасно здійснюються розрахунки зі своїми зобов’язаннями [19, стор. 216].

Окрім цього, важливим є наявність нерозподіленого прибутку на підприємстві, а також характеристика стану його фінансових ресурсів, результативність їх розміщення й використання, при якому забезпечується розвиток виробництва тих чи інших сфер діяльності на основі зростання прибутку й активів при збереженні плато- й кредитоспроможності.

Фінансову стійкість суб’єктів господарювання слід розглядати як комплексну категорію, що відображає рівень фінансового стану та фінансових результатів підприємства, здатність виконувати свої зобов’язання та забезпечувати розвиток діяльності при збереженні кредито- та платоспроможності. Кількісною характеристикою фінансової стійкості є запас міцності, що має підприємство за рахунок структури майна та капіталу, на основі чого й забезпечується незалежність та платоспроможність в поточному періоді та перспективі. Саме таке трактування визначає методику оцінки фінансової стійкості, суть якої полягає у послідовному розгляді з різним ступенем деталізації всіх процесів, що пов’язані з рухом фінансових ресурсів, які відображені у структурі майна та капіталу.

Аналізуючи сучасні економічні тенденції у розвитку переробних галузей АПК, можна стверджувати про складність та різноплановість існуючих проблем, які потребують адекватного, науково обґрунтованого вирішення. Проведений аналіз показників економічного стану підприємства «Краснодонський м’ясокомбінат» дає змогу зробити висновок про низький рівень забезпечення фінансової стійкості підприємств. Без розробки відповідних заходів, підприємство може опинитися у кризовому стані та втратити набуті резерви підвищення ефективності господарювання.

Аналіз існуючих методик фінансової стійкості дозволяє виділити три різновиди показників фінансової стійкості: абсолютний, відносний та інтегральний [8, стор. 130]. Методика визначення абсолютного показника в цілому побудована на категорії ступеня покриття запасів та витрат власними та залученими джерелами їх формування. Даний показник видається виключно важливим, тому що за його допомогою можна класифікувати фінансовий стан за ступенем його стійкості: абсолютна стійкість, нормальна стійкість, нестійкий та кризовий фінансовий стан.

Аналіз традиційних методик визначення відносних показників фінансової стійкості ускладнюється великою їх кількістю та різним трактуванням однакових відносних залежностей. Як показали результати дослідження, для оцінювання фінансової стійкості підприємства достатньо скористатися лише п’ятьма показниками, які дозволять врахувати різнонаправлені чинники та позбавлять від аналізу повторних економічних критеріальних ознак. Так, за принципом найчастішого повторювання в існуючих методиках та за розглянутою моделлю взаємозалежності показників фінансової стійкості нами відокремлено такі коефіцієнти: фінансової автономії, маневрування власним капіталом, довгострокового залучення позикових коштів, фінансового ризику та забезпечення матеріальних запасів власними оборотними коштами.

Узагальнені інтегральні показники дозволяють характеризувати фінансову стійкість лише за ознаками позитивного чи від’ємного значення, що не дає можливості визначення повної оцінки такої складної багатофакторної категорії як фінансова стійкість. Проведений аналіз дозволяють зробити висновок про необхідність розробки методики комплексного оцінювання фінансової стійкості з використанням показників ступеня покриття власними чи залученими засобами запасів та витрат підприємства, відносних показників на основі розробки інтегральної залежності. Дана методика передбачає використання скорингового аналізу, а також особливості визначення фінансових показників за міжнародними та національними положеннями (стандартами) фінансової звітності підприємств.

Оцінка фінансової стійкості підприємства повинна здійснюватись з метою об’єктивного аналізу величини та структури активів і пасивів підприємства і визначення на цій основі міри його фінансової стабільності й незалежності, а також відповідності фінансово-господарської діяльності підприємства щодо цілей його статутної діяльності. Для проведення більш об’єктивної оцінки фінансової стійкості в динаміці за роками необхідно враховувати фактор часу. Методика перерахунку даних балансу підприємства у порівняльні ціни в своїй основі передбачає підхід, що дозволяє перераховувати не лише дані необоротних активів, постійних та змінних оборотних активів, а й величини власного капіталу, довгострокових та поточних зобов’язань.

Вартість основного капіталу в порівняльному вигляді має вигляд

Наб/з = Наб + Пп + Пп-1 + … + По   ,

де  Наб/з – величина необоротних активів базового року в цінах звітного;

     Наб – величина необоротних активів базового року;

     Пп – величина переоцінки необоротних активів у звітному році;

     П0 – величина переоцінки в році, який слідує за базовим.

Оборотні активи приводяться для постійної та змінної частини відповідно в порівняльний вигляд наступним чином:

ПОаб/з = ПОаб * Іоц  та    ЗОаб/з = ЗОаб * Ісц ,

де ПОаб/з, ЗОаб/з- величини постійних або оборотних активів базового року в цінах звітного;

ПОаб , ЗОаб - величина постійних або змінних оборотних активів базового року;

Іоц – індекс оптових цін періоду, що аналізується;

Ісц – індекс споживчих цін.

Власний та залучений капітал приводиться у порівняльний вигляд з урахуванням помірного підходу до фінансування активів підприємства:

Вкб/з = Наз + (Вкб – Наб  )*Іоц    та      

Зкб/з = Зкб Ісц – (ПОаб – ПОаВК)*Ісц +ПОаЗК * Іоц  ,

де ВКб/з – величина власного капіталу базового року в цінах звітного року;

ВКб – величина власного капіталу базового року;

Зкб/з – величина залученого капіталу базового року в цінах звітного;

Зкб – величина залученого капіталу базового року;

ПОаВК та ПОаЗК – величина постійного оборотного капіталу, що фінансується за рахунок власного та залученого капіталу відповідно.

Дана методика дозволяє отримати більш об’єктивні результати аналізу, що особливо важливо для визначення абсолютного показника фінансової стійкості підприємств.

Як показує аналіз, основними причинами низького рівня фінансової стійкості ЗАТ «Краснодонський м’ясокомбінат» є низький рівень власного оборотного капіталу, неспроможність підприємства забезпечити матеріальні засоби, зокрема запаси, власними засобами, низький рівень маневрування капіталу, великий ступінь залежності від зовнішніх кредиторів, галузеві особливості функціонування. Негативні тенденції щодо падіння фінансової стійкості підприємства посилюються. Вони обумовлені неефективністю виробничо-комерційної та інвестиційної політики підприємства, високим рівнем собівартості, збитками, зниженням ефективності використання виробничих ресурсів та потужностей підприємства, неконтрольованим розширенням господарської діяльності, неефективністю використання залучених засобів за сучасних умов кредитування підприємства та через низький рівень рентабельності переробного виробництва.

Оцінка фінансової стійкості за забезпеченістю запасів підприємства джерелами засобів повинна бути доповнена таким відносним показником, як коефіцієнт фінансової автономії, оскільки результати розрахунків показників фінансової стійкості вказують на те, що істотний вплив на результати аналізу мають показники, що характеризують питому вагу власного капіталу. У розробці комплексної інтегральної методики оцінювання фінансової стійкості суб’єкта господарювання є врахування величини запасу фінансової стійкості на основі маржинального аналізу, зокрема інтерпретації категорії маржинального доходу, тобто порогу рентабельності. Показник запасу фінансової стійкості (зони безпеки) є за своєю суттю показником операційного ризику, а у кількісному вираженні - це той обсяг реалізації, який забезпечує підприємству певну стійкість його фінансового стану.

Сутність методики представлена у табл. 2.12.


Таблиця 2.12.

Методика комплексної оцінки фінансової стійкості підприємства

Назва показників та їх характеристика

Наявність власних оборот-

них засобів для покриття запасів

ΔНвд, тис.грн

Наявність власних оборотних та довго-

строково залучених джерел для покриття запасів

ΔНвд, тис.грн

Наявність загальної величини основних джерел формування запасів та витрат

ΔЗВ, тис.грн

Коефіцієнт фінансової автономії

Ка

Запас фінансової стійкості

%

значення

оцінка

питома вага

значення

оцінка

питома вага

значення

оцінка

питома вага

значення

оцінка

питома вага

значення

оцінка

питома вага

>0

1

1,2

>0

1

1,1

>0

1

1

>0.7

2

1,8

>50

2

1,5

<0

0

<0

0

<0

0

50-70

1

30-50

1

-

-

-

-

-

-

<50

0

<30

0

За ступенем характеристики фінансової стійкості диференціація підприємств проходить на чотири групи.

Група А (більше 9 балів): підприємства з абсолютною фінансовою стійкістю, які мають достатній запас фінансової стійкості, а власний капітал складає більше 70%.

Група Б (від 6 до 9 балів): підприємства з нормальною фінансовою стійкістю, що також мають запас фінансової стійкості, який дозволяє бути впевненим у поверненні залученого капіталу.

Група В (від 4 до 6 балів): підприємства з нестійким фінансовим станом, які відчувають нестачу власних оборотних засобів, мають невеликий запас фінансової стійкості.

Група Г (до 4 балів): підприємства з кризовим фінансовим станом, тобто великою часткою залученого капіталу, низьким запасом фінансової стійкості.

Методика комплексної оцінки фінансової стійкості дозволяє враховувати не тільки ступінь забезпеченості джерелами запасів підприємства, а й враховує таку важливу ознаку фінансової стійкості, як частка власного капіталу у його загальній вартості та величину запасу фінансової стійкості підприємства, тобто його зону безпеки. Низький рівень фінансової стійкості підприємства вимагає формування заходів щодо покращення та підтримання фінансової стійкості на основі моніторингу даного показника на базі використання комплексної методики оцінювання фінансової стійкості та за допомогою відповідного програмно-інформаційного забезпечення.

Як показують результати аналізу, погіршення фінансової стійкості ЗАТ «Краснодонський м’ясокомбінат» є наслідком спільної дії внутрішніх і зовнішніх факторів. Чим більше перешкод в регуляторах господарської діяльності і сильніший їх прояв, тим важче підприємству здійснити структурну перебудову свого виробництва, адаптувати його до вимог ринку і умов господарювання, забезпечити механізм внутрішньої самоорганізації. І, навпаки, одним з ефективних способів “розхитування” структурної стабільності нестійкого підприємства є збільшення надходження матеріальних і фінансових ресурсів, що призводить, як правило, до появи нових рішень і до послаблення малоефективних способів функціонування.  

За результатами аналізу фінансової стійкості підприємства за комплексною методикою відносимо ЗАТ «Краснодонський м’ясокомбінат» до групи Б “Підприємства з нормальною фінансовою стійкістю”, тому що у нього є наявність власних оборотних засобів, тобто забезпеченість покриття запасів та витрат підприємства. Відповідність показника фінансової автономії для підприємства носить змінну тенденцію, що покривається збільшеним рівнем запасу фінансової стійкості. Особливістю для даної групи показників є значення останнього показника у межах 30-50%.

Процес управління фінансовою стійкістю підприємства слід послідовно здійснювати за такими етапами: усунення неплатоспроможності, відновлення фінансової незалежності, зміна фінансової стратегії з метою прискорення економічного зростання. Повна фінансова стабілізація буде досягнута лише тоді, коли підприємство забезпечуватиме зниження вартості капіталу, та, водночас, постійне зростання своєї ринкової вартості підприємства. Ця задача потребує збільшення темпів виробничого розвитку на основі корегування фінансової стратегії підприємства. В цілому ж фінансова стратегія повинна забезпечувати високі темпи економічного розвитку за одночасного зниження загрози банкрутства.

Моніторинг фінансової стійкості передбачає забезпечення механізму постійного спостереження за рівнем фінансової стійкості в умовах нестабільного функціонування сучасного підприємства. Метою розробки системи моніторингу фінансової стійкості є своєчасне виявлення величини та причин зниження її рівня, пов’язаного з погіршенням фінансового стану підприємства, а також розробка та прогнозування заходів щодо коригування певних напрямків фінансово-господарської діяльності з метою нормалізації та підвищення фінансової стійкості суб’єкта господарювання.

Для прогнозування значимості показників, що впливають на фінансову стійкість підприємства використовувався метод експертиз [12, стор. 164]. Основними чинниками, що обумовлюють позитивну динаміку рівня фінансової стійкості підприємств м’ясної промисловості регіону є: ефективна маркетингова політика підприємства; управління оптимізацією запасів підприємства; оптимізація грошового потоку на підприємстві; ефективна кредитна політика підприємства; реструктуризація підприємства та інші чинники.


Висновки по другому розділу:

В другому розділі проведений аналіз економічного стану ЗАТ «Краснодонський м’ясокомбінат». Розглянуті основні принципи обліку та аналізу економічного стану підприємства, тотожність понять «фінансова стійкість» та «стійкий економічний стан», критерії оцінки фінансової стійкості.

Проведений детальний аналіз економічного стану ЗАТ «Краснодонський м’ясокомбінат» за 2005-2007 роки по таким показникам як: показники виробництва і реалізації продукції; номенклатура і асортимент продукції; рівню якості продукції, що випускається; склад і структура персоналу, продуктивність праці, оплата праці, середньорічна заробітна плата; продуктивність праці по виробленню продукції; стану і структури основних виробничих фондів; складу і структури оборотних коштів; рівню поточних витрат на виробництво і реалізацію продукції; основним фінансовим показникам в динаміці та іншим. Проведений аналіз показує, що ЗАТ «Краснодонський м’ясокомбінат» має істотні резерви для планомірного розвитку підприємства, по кожній з груп показників зроблені висновки по її динаміці.

Розглянуті основні методи підвищення фінансової стійкості підприємства. По запропонованій методиці відносимо ЗАТ «Краснодонський м’ясокомбінат» до групи Б “Підприємства з нормальною фінансовою стійкістю”, тому що у нього є наявність власних оборотних засобів, тобто забезпеченість покриття запасів та витрат підприємства.


3. РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗАДАЧ ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Проектування інформаційної системи

При організації даних, використовуваних в економічних інформаційних системах, що відрізняються великими об'ємами інформації і необхідністю забезпечення надійності функціонування інформаційних систем, можуть бути виділені 3 рівні організації даних:

 •  Логічна організація даних – (проектний рівень)
 •  Представлення даних (рівень мови реалізації).
 •  Фізична організація даних (фізичний рівень).

Логічна організація відображає погляд користувача на дані – погляд з боку наочної області. У її основі лежать вимоги користувача і внутрішньо властиві даним зв'язку. Це найбільш важливий рівень організації даних, оскільки  саме вимогу користувача визначає зовнішність проектованої системи. Якщо на етапі проектування системи вдало вибрана логічна організація даних, зміни системних вимог не спричинять реорганізації на нижчих рівнях представлення даних.

Опис даних на мові управління даних відноситься до рівня представлення даних. Стосунки між даними задаються у вигляді, характерному для конкретної мови. Надалі ця інформація використовується для розподілу даних по програмах, зовнішніх і внутрішніх уявленнях, по окремій ЕОМ в рамках мережевих СУБД.

Рівень фізичної організації пов'язаний з системним програмним забезпеченням, а також з вибором форм і методів представлення даних в оперативній пам'яті або на зовнішніх носіях.

Найбільш значущою в цій структурі є логічна організація даних. З нею пов'язано поняття моделі даних, що складаються із структур, що описуються на мові визначення даних і операцій, представлених мовою управління даними. Приклад логічної структури даних наведений на рис. 3.1

В даний час найбільш застосовними є ієрархічна, мережева і реляційна моделі даних. Проте, в 70-х роках реляційні бази банних практично витіснили бази даних інших видів. Як основна причина цього називають складність представлення даних в ієрархічній і мережевій моделях і необхідність визначення зв'язків між даними на етапі проектування бази даних, тоді як в реляційних базах даних зв'язку між таблицями можуть встановлюватися безпосередньо у момент виконання запитів [5, стор. 230].

База даних – це сукупність структурованих і взаємозв'язаних даних і методів, що забезпечують додавання вибірку і відображення даних.

Майже всі сучасні системи засновані на реляційній моделі управління базами даних. Назва "реляційна" пов'язана з тим, що кожен запис в такій базі даних містить інформацію, що відноситься тільки до одного конкретного об'єкту. У реляційній системі управління базами даних всі оброблювані дані представляються у вигляді таблиць. Зв'язок між таблицями може знаходити своє віддзеркалення в структурі даних, а може тільки матися на увазі, тобто бути присутнім на неформальному рівні. Схема даних «Краснодонського м’ясокомбінату» приведена на рис. 3.2.


Рис. 3.1. Логічна структура даних


Рис. 3.2. Схема даних

Інформація про об'єкти певного типа, наприклад про продукцію, представляється в табличному вигляді - в стовпцях зосереджені різні характеристики цих об'єктів - атрибути (наприклад, код продукції, найменування продукції), а рядки призначені для опису значень всіх атрибутів окремого об'єкту. Крім того, з даними двох типів (наприклад текстовий і числовий) можна працювати як з єдиним цілим, заснованим на значеннях зв'язаних між собою даних.

Практично всі СУБД дозволяють додавати нові дані в таблиці. З цієї точки зору СУБД не відрізняються від програм електронних таблиць (Excel), які можуть емулювати деякі функції баз даних. Існує три принципові відзнаки між СУБД і програмами електронних таблиць [7, стор. 128]:

 •   СУБД розробляються з метою забезпечення ефективної обробки великих об'ємів інформації, набагато більших, ніж ті, з якими справляються електронні таблиці.
 •  СУБД може легко зв'язувати дві таблиці так, що для користувача вони представлятимуться однією таблицею. Реалізувати таку можливість в електронних таблицях практично неможливо.
 •  СУБД мінімізують спільний об'єм бази даних. Для цього таблиці, що містять дані, що повторюються, розбиваються на декілька зв'язаних таблиць.

При проектуванні структури нової бази даних визначають суть (об'єкти, явища) наочної області, яка повинна знайти своє віддзеркалення в базі даних. Аналіз наочної області зазвичай здійснюється:

 •  На підставі існуючих відомостей про наочну область в широкому або вузькому сенсі, тобто в масштабах, в яких вона має бути представлена в створюваній базі даних і працюючих з нею застосуваннях;
 •  Виходячи з цілей проектування програмної системи;
 •  На підставі уявлення про те, яке місце база даних і застосування, що працюють з нею, займуть в структурі експлуатуючої її організації;
 •  На підставі уявлень про те, які зміни ділових потоків організації послідкують після впровадження програмної системи в експлуатацію.

Зрештою аналіз наочної області повинен привести до створення ескізу бази даних. Спочатку бажано змалювати суть і зв'язки між ними. Як правило, кожній суті в базі даних відповідає таблиця. Потім – в ескізі другого ладу – для кожної таблиці бази даних приводиться список полів запису.

При проектуванні бази даних необхідно враховувати декілька правил [7, стор. 153]:

 •  Кожне поле будь-якої таблиці має бути унікальним. Це означає, що необхідно позбавитися від полів, що повторюються, в таблицях бази даних.
 •  Первинні ключі. База даних добре спроектована тоді, коли кожен запис в будь-якій таблиці є унікальним. Це означає, що в таблиці не повинно бути двох однакових рядків. Кожна таблиця повинна мати унікальний ідентифікатор, або первинний ключ, який може складатися з одного або декількох полів таблиці
 •  Функціональна залежність. Якщо визначений для кожної таблиці первинний ключ, то можна перевірити, чи включена в цю таблицю вся інформація, що відноситься до об'єкту. З точки зору теорії проектування реляційних баз даних ми перевіряємо, чи є функціональна залежність кожного з полів таблиці від первинного ключа. Для кожного значення первинного ключа повинно спостерігатися одне і лише одне значення будь-якого із стовпців даних, і це значення повинне відноситися до об'єкту таблиці.
 •  Незалежність полів. Необхідно мати можливість змінювати значення будь-якого поля (що не входить в первинний ключ) і це не повинно спричинити необхідності зміни іншого поля.

У табл. 3.1. приведений розподіл полів по таблицях.

Таблиця 3.1.

Проектування основи бази даних

Назва таблиці

Поле

Тип даних

Розмір

Доповнить. відомості

Товарна група

Код Товарної Групи

Числовий

Довге ціле

Ключове

Найменування Товарної Групи

Текстовий

255 символів

Назва таблиці

Поле

Тип даних

Розмір

Доповнить. відомості

Товари

Код Продукту

Числовий

Довге ціле

Ключове

Найменування Товару

Текстовий

255 символів

Код Товарної Групи

Числовий

Довге ціле

Запаси

Код Запасів

Лічильник

Довге ціле

Ключове

Код Товарної Групи

Числовий

Довге ціле

Код Типа Ресурсу

Числовий

Довге ціле

Запаси

Текстовий

50

Ресурси Продукту

Код Ресурсу Продукту

Лічильник

Довге ціле

Ключове

Код Продукту

Числовий

Довге ціле

Код Ресурсу

Текстовий

50

Витрата На Кг

Числовий

З плаваючою крапкою (4 Байт)

Код Типа Ресурсу

Числовий

Довге ціле

Ресурси

Код Ресурсу

Текстовий

50

Ключове

Найменування Ресурсу

Текстовий

50

Ціна За Кг

Грошовий

Ціна

Код Продукту

Числовий

Довге ціле

Ключове

Оптова ціна

Грошовий

Збут

Код

Лічильник

Довге ціле

Ключове

Код Товарної групи

Числовий

Довге ціле

Номер Місяця

Числовий

З плаваючою крапкою (4 Байт)

Збут Продукції

Числовий

З плаваючою крапкою (4 Байт)

Тип Ресурсу

Код Типа Ресурсу

Числовий

Довге ціле

Ключове

Найменування Типа Ресурсу

Текстовий

50

Для того, щоб створити нову базу даних в Microsoft Access, необхідно виконати команду Файл > Створити. При цьому відкривається діалогове вікно. Вводимо ім'я файлу нової бази даних в поле Ім'я файлу. Коли відкривається база даних, Access автоматично вибирає вкладку Таблиця і виводить у вікні бази даних список наявних таблиць. У новій базі даних цей список порожній. Натискуємо кнопку «Створити». На екрані з'являється діалогове вікно, пропонуються два варіанти: створити нову таблицю самостійно або за допомогою майстра по розробці таблиць. Оскільки необхідна нам база даних містить дані специфічної галузі (м'ясопереробною), ми створюємо таблицю самостійно.

Далі ми переходимо в режим Конструктора для визначення властивостей полів і типів даних. У стовпці Поле пишемо найменування полів кожної таблиці, а в рядку Тип даних визначуваний тип.

Після того, як ми визначили декілька таблиць, необхідно визначити зв'язки в цих таблицях, які потім використовуватимуться в запитах, формах і звітах. Для того, щоб визначити зв'язки, необхідно повернутися у вікно бази даних. Потім виконати команду Правка > Схема даних. Програма відкриє діалогове вікно Додавання таблиці. Ми вибираємо необхідні таблиці і закриваємо вікно Додавання таблиці. Потім у вікні Схема даних визначаємо зв'язки однієї таблиці з іншою. Для цього необхідне поле однієї таблиці перетягуємо за допомогою миші в полі іншої таблиці, після чого відкривається діалогове вікно Зв'язку. Після того, як всі зв'язки визначені ми закриваємо вікно Зв'язку.

Нижче на рис. 3.3. приведена одна з таблиць, створена за допомогою конструктора в середі Access.

Рис. 3.3. Вживання таблиць

Для того, щоб переглядати, аналізувати і змінювати дані з декількох таблиць використовуються запити. Вони також служать основою для побудови форм і звітів.

У таблиці. 3.2. приведений принцип побудови запиту, тобто з яких полів інформації складається кожен запит, які таблиці в нього входять і якого типа запиту ми хочемо побудувати.

Таблиця 3.2.

Побудова запитів

Назва запиту

Таблиці, що входять в запит

Поля

Вид запиту

Запит на вибірку для пошуку повтор

Товари

Код Продукту

Запит на вибірку

Найменування Товару

Ціна

Оптова Ціна

Тип Ресурсу

Код Типа Ресурсу

Найменування Типа Ресурсу

Ресурси Продукту

Код Ресурсу

Витрата На Кг

Перехресний запит

Запит на вибірку для пошуку повтор

Найменування Товару

Перехресний запит

Найменування Товарної Групи

Витрата На Кг

Ресурси

Ресурси

Найменування Ресурсу

Запит на вибірку

Тип ресурсу

Найменування Типа Ресурсу

Товари

Найменування Товару

Збут Запит

Товарна Група

Найменування Товарної групи

Запит на вибірку

Збут

Код Товарної Групи

Номер Місяця

Збут Продукції, т

Назва запиту

Таблиці, що входять в запит

Поля

Вид запиту

Перехресний запит збут

Збут Запит

Найменування Товарної Групи

Перехресний запит

Номер Місяця

Збут Продукції

Підсумкове значення (9)

Ціна

Товари

Найменування Товару

Запит на вибірку

Товарна група

Найменування Товарної Групи

Ціна

Оптова Ціна

У тому випадку, коли використовуються функції системи управління баз даних для вибору інформації з однієї або декількох таблиць (тобто виконується запит) результат представляється також у вигляді таблиці (рис. 3.4).

 Для забезпечення зручних засобів роботи з інформацією, що зберігається в одній або декількох таблицях використовують форми. Форми - в порівнянні з обробкою даних в режимі таблиці – володіють наступними перевагами:

 •  Форма дозволяє зосереджувати увагу на окремому записі, оскільки зазвичай у вікні форми відображуються всі поля одного запису;
 •  Елементи управління можна мати в своєму розпорядженні логічний і зручний чин, що полегшує читання і роботу з даними;

Рис. 3.4. Використання  запитів

 •  Різні елементи управління володіють можливостями, які допомагають вводити або змінювати дані.

Для створення форми в Access можна скористатися майстром форм. Для цього у вікні бази даних вибираємо вкладку Форма і натискуємо кнопку Створити. Далі в діалоговому вікні Нова форма вибираємо рядок майстер форм. Потім крок за кроком, відповідаючи на питання майстра, ми вибираємо потрібні поля в таблицях бази даних і на екран виводиться готова форма.

Для відображення інформації з бази даних форми в Access застосовуються звіти. Проглядати звіти на екрані монітора зазвичай буває незручно, оскільки вони призначені для виводу на друк.

3.2. Результати роботи розробленої інформаційної системи

Безліч форм діяльності підприємств пов'язані з розподілом ресурсів. Ці ресурси включають працю, сировину, устаткування і грошові кошти. Оскільки зазвичай розміри ресурсів обмежені, виникають певні проблеми. Якщо компанія випускає продукцію декількох видів з використанням одного і того ж устаткування і трудових ресурсів, то її адміністрація повинна вирішити, яка кількість продукції кожного проводити. Вирішене буде направлене на задоволення певної мети адміністрації. Адміністрація може задатися метою налагодити виробництв так, щоб максимізувати спільний випуск продукції за місяць, максимізувати час використання устаткування за тиждень або мінімізувати щотижневі витрати праці. Змінні рішення це кількість продукції кожного виду, яке необхідно провести за даний період часу.

Основна процедура обліку та аналізу економічного стану підприємства є спільною для формулювання всіх завдань лінійного програмування і включає чотири етапи [10, стор. 183]:

Етап 1. Визначення змінних завдання, значень яких потрібно набути в межах існуючих обмежень.

Етап 2. Визначення мети і обмежень на ресурси.

Етап 3. Опис мети через змінні завдання.

Етап 4. Опис обмежень через змінні завдання.

Розгледимо ці етапи більш докладніше.

ЕТАП 1. Вибір змінних.

Хай проводиться Х1 - кг ковбаси "Докторської" в тиждень

Х2 - кг ковбаси "Русановської" в тиждень

Х3 - кг ковбаси "Столичної" в тиждень

Розподіл витрат, потрібних для виробництва кожного виду продукції, а також наявна сировина на складі для виробництва даної продукції приведені в табл. 3.2.

Відділ дослідження ринку проводить періодичну оцінку споживчого попиту на кожен вид продукції. Максимальні значення попиту і доходи від реалізації одиниці продукції також дани в табл.. 3.2. Ці дані також є в базі даних м'ясокомбінату Краснодону.

Таблиця 3.2.

Витрати сировини по кожному виду продукції

РЕСУРСИ

НАЙМЕНУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ

Докторська

Русанівська

Столична

Запаси, кг

Сировина, кг

0.7754

0.8

0.9009

623.4375

Оболонка, кг

0.109

0.462

0.1982

154.625

Допоміжні

матеріали, кг

0.9884

0.9983

0.0329

432.6875

МАХ попит

380

290

320

Дохід на  кг, грн.

13.14

12.42

17.94

ЕТАП 2. Визначення мети. Необхідно сформулювати завдання лінійного програмування для виробництва виробів в асортименті, якщо мета полягає в максимізації спільного щотижневого дохід.

ЕТАП 3. Цільова функція завдання. Хай Р - спільний дохід в тиждень, тоді:  Р =  13.14х1 + 12.42х2 + 17.94х3

ЕТАП 4. Обмеження на виробничий процес.

Сировина                                       0.7754+ 0.8х2 + 0.9009х3   623.4375

Оболонка                                 0.109х1 +0.462х2 +0.1982х3   154.625

Допоміжні матеріали  0.9884х1 + 0.9983х2 + 0.0329х3   432.6875

Попит на "Докторську"                                                               х1   380

Попит на "Русановськую"                                                              х2  290

Попит на "Столичну"                                                                 х3   320

Умова невід`ємності х1, х2, х3, х4 0

Остаточне формулювання завдання лінійного програмування таке: кожного тижня проводиться х1, х2, х3 кг ковбаси кожного з видів. Максимізувати:

Р =  13.14х1 + 12.42х2 + 17.94х3

в умовах обмежень, вказаних вище.

Класичний процес знаходження змінних, які задовольняють системі обмежень і оптимізують цільову функцію, передбачає  використання симплекс-метода, що вимагає вельми громіздких обчислень. Ми ж продемонструємо методику вирішення завдань лінійного програмування за допомогою Excel. Для вирішення таких завдань Excel має спеціальний інструмент Пошук рішення. Проте перш ніж зачати з ним роботу потрібно підготувати форму для введення умов завдання і ввести в неї початкові, цільову функцію, обмеження і граничні умови.

ЕТАП 5. Введення початкових даних. Для знаходження значень змінних необхідно побудувати розрахункову таблицю, що містить початкові дані, які експортуються з наявної бази даних.

ЕТАП 6. Введення умов завдання.

Далі потрібно вибрати в меню Сервіс команду Пошук рішення і натискувати Виконати. На рис. 3.5. представлено діалогове вікно Пошук рішення.

Якщо ж необхідно додати або прибрати які-небудь обмеження, то натискуємо кнопку Додати і в діалоговому вікні Додавання обмежень вносимо відповідні коректування.

ЕТАП 7. Рішення задачі. Після клацання по кнопці виконати в таблиці з'являться результати рішення, і на екран буде виведено діалогове вікно Результати пошуку рішень (рис 3.6).

Рис. 3.5. Діалогове вікно Пошук рішень

У правій частці вікна можна вибрати типа звіту або просто натискувати ОК для збереження знайденого рішення.

Рис. 3.6. Діалогове вікно Результати пошуку рішень

В результаті  рішення задачі стало ясно, що для отримання максимального щотижневого доходу у розмірі 11313 грн. при виробництві трьох  видів ковбас, підприємству необхідно випускати 380 кг "Докторської" ковбаси, 46 кг - "Русановськой" і 320 кг - "Столичної" ковбаси. Недовикористаною виявилася сировина у розмірі 3 кг і оболонка - 28 кг Повністю витраченими  виявилися допоміжні матеріали .

Отримані результати можна представити в трьох звітах:

 •  Результати;
 •  Стійкість;
 •  Межі.

Звіт Стійкість містить інформацію про те, наскільки цільове вічко чутливе до змін в обмеженнях. Він має два розділи: один - для змінних вічок, а другий - для обмежень. Правий стовпець в кожному розділі містить інформацію про чутливість.

Для змінних вічок стовпець Зредукована вартість показує збільшення значення в цільовому вічку при зміні значення в змінному вічку на одну одиницю. Стовпець Цільовий коефіцієнт показує ступінь залежності між змінним вічком і цільовим вічком. Стовпці Допустиме збільшення і Допустиме зменшення показують зміну цільового коефіцієнта до моменту збільшення або зменшення оптимальних значень в змінних вічках.

Для обмежень стовпець Тіньова ціна показує збільшення цільового значення у відповідь на збільшення обмеження на одну одиницю. Стовпець Обмеження Права частка просто виводить використовувані в завданні значення обмежень. Стовпці Допустиме збільшення і Допустиме зменшення показують зміну значення обмеження (показаного в стовпці Обмеження Права частка) до моменту збільшення або зменшення оптимальних значень в змінних вічках.

Звіт. Результати містить цільове вічко, список змінних вічок і обмежень. Цей звіт також містить інформацію для кожного обмеження про такі параметри,  як стан і різниця. Стан може бути зв'язане, не зв'язане або не виконане. Значення різниці - це різниця між значенням, що вводиться у вічку обмеження при отриманні рішення, і числом, заданим в правій частці формули обмеження. Зв'язане обмеження - це обмеження, для якого значення різниці дорівнює 0.

Звіт Межі повідомляє про те, в яких межах значення змінних вічок можуть бути збільшені або зменшені без порушення обмежень завдання. Для кожного змінного вічка звіт представляє оптимальне значення, а також найменше і найбільше значення, які може приймати вічко без порушення обмежень.

Для отримання графічного відображення результатів рішення задачі скористаємося вбудованою вкладкою Діаграма. Таким чином, отримуємо графічне підтвердження того, що попит на напівкопчені ковбаси спочатку збільшиться (на 10 місяці), а потім спостерігається тенденція його зниження (11 місяць).

3.3 Інструкції по користуванню інформаційною системою

Для автоматизації оцінки економічного стану «Краснодонський м’ясокомбінат» розроблено програмне забезпечення на основі використання бази даних і моделей оптимального розподілу ресурсів і прогнозування попиту на продукцію. Для розробки такої системи використовувалися засоби Microsoft Office, а саме програма обробки табличних даних – табличний процесор Excel, і обробки масивів інформації – система управління базами даних Access.

Система управління базами даних Microsoft Access призначена для зберігання і отримання даних, уявлення їх в зручному вигляді і автоматизації часто виконуваних операцій (наприклад, для ведення рахунків, обліку матеріальних цінностей, планерування, обліку кадрів і так далі). Використовуючи Access, можна не лише розробляти зручні форми введення даних, але і обробляти дані, а також складати всілякі звіти. З нею зручно працювати, вона забезпечує: компактність, швидкість, низькі трудовитрати, застосовність.

Access є системою управління базами даних, до складу якої входить таблиця, запити, форми, звіти, макроси і модулі як самостійні об'єкти, що зберігаються в спільному файлі бази даних.

За допомогою бази даних Microsoft Access зручно працювати. Вона забезпечує:

 •  Компактність – немає необхідності в багатотомних паперових картотеках;
 •  Швидкість;
 •  Низькі трудовитрати – немає необхідності в утомливій роботі над картотекою;
 •  Застосовність – точна, свіжа інформація у будь-який момент часу.

Microsoft Access – реляційна СУБД. Це означає, що за допомогою Access можна дістати доступ до будь-яких даних будь-якого типа і використовувати одночасні декілька таблиць бази даних. Використання реляційної СУБД дозволяє спростити структуру даних і, таким чином, полегшить виконання роботи. Можна пов'язати таблицю Access з даними, що зберігаються на сервері, а також без щонайменших проблем комбінувати  Access з даними Excel [6, стор. 137].

Електронні таблиці Excel призначені для впорядковування і обробки різних типів даних. Excel дозволяє:

 •  проводити складні обчислення;
 •  здійснювати табличну обробку даних і представляти результати розрахунків у вигляді графіків і діаграм;
 •  планувати і розподіляти ресурси;
 •  складати статистичні зведення калькуляції, проводити аналітичні фінансові розрахунки.

При роботі з табличним процесором Excel на екран виводиться прямокутна таблиця, в клітках якої можуть знаходитися числа, тексти пояснень і формули для розрахунку значення в клітці за наявними даними. Табличний процесор Excel дозволяє перераховувати значення елементів таблиць по заданих формулах, будувати по даних таблицях різні графіки.

Рис. 3.7. Меню користувача

Безпосередню роботи програми можна описати таким чином.

При запуску файлу бази даних на екрані з'являється меню (рис. 3.7). У верхній частці екрану розташований рядок меню, який дозволяє вибрати одну із запропонованих опцій. В центрі екрану знаходиться кнопкова форма, на яку поміщені кнопки, при натисненні яких відкриваються форми або звіти (або відкриваються інші кнопкові форми, за допомогою яких відкриваються інші форми або звіти), а також здійснюється вихід.

Розгледимо вживання кнопкової форми і запуск з неї  додатка для оптимізації випуску продукції. Після того, як користувач вибере кнопку «Сировина на товарну групу», з'являться 2 інших кнопки: "Сировина На Товарну Групу", з якої відкриється форма і кнопка "Вихід", яка повертає користувача в первинне меню. При натисненні першої кнопки перед нами з'являється запит.

Рис. 3.8. Форма витрати сировини

Форма витрати сировини на введення коду товарної групи, після чого виводиться форма, змальована на мал. 3.8. Дана форма містить також кнопку запуску додатка Microsoft Excel для реалізації моделі оптимального розподілу ресурсів при плануванні асортименту продукції м'ясокомбінату Краснодону. Для повернення з додатка потрібно просто закрити Excel.

При виборі кнопки «Збут», перед нами з'являться 2 кнопки: "Збут", з якої відкриється форма і кнопка "Вихід", яка повертає користувача в первинне меню. При натисненні першої кнопки перед нами з'являється форма, представлена на рис. 3.9.

Дана форма також містить кнопку, що запускає додаток Microsoft Excel, який виводить результати прогнозу на короткостроковий період.

Рис. 3.9. Форма об'єму продажів

Висновки по третьому розділу

В третьому розділі була проведена розробка інформаційної системи для вирішення фінансово-економічних задач підприємства ЗАТ «Краснодонський м’ясокомбінат». Для розробки такої системи використовувалися засоби Microsoft Office, а саме програма обробки табличних даних – табличний процесор Excel, і обробки масивів інформації – система управління базами даних Access.

Показані етапи проектування бази даних, результати роботи розробленої інформаційної системи, дани інструкції по її використанню. Інформаційна система дозволяє вирішувати завдання лінійного програмування, працювати з основними показниками економічного стану підприємства та виводити результати роботи у вигляді графіків та діаграм, на основі обліку та аналізу надавати прогноз на короткостроковий період.


ВИСНОВКИ

Найважливішим чинником прогресу є вдосконалення форм і методів управління підприємством на основі обчислювальної техніки і засобів зв'язки, які є матеріально-технічною базою автоматизованої інформаційної системи підприємства. Вона служить для зв'язку між об'єктами і суб'єктами управління.

На підприємстві створюється автоматизована інформаційна система, яка складається з взаємозв'язаних функціональних підсистем, що забезпечують управлінський апарат необхідною інформацією. Основні функціональні підсистеми забезпечують вирішення завдань технічної підготовки виробництва, прогнозування розвитку виробництва, маркетингових досліджень.

Автоматизована інформаційна система на підприємстві дозволяє використовувати новітні інформаційні технології на базі сумісних персональних комп'ютерів для ефективного вирішення основних завдань управління підприємством.

«Краснодонський м’ясокомбінат» має базу даних про свою продукцію, постачальників і споживачів. Автоматизована робота відділу маркетингу, планового відділу і бухгалтерії.

Проаналізувавши роботу «Краснодонського м’ясокомбінату», можна прийти до висновку, що він має всі перспективи для нарощування обсягів виробництва і збільшення об'ємів продажів, не дивлячись на складні економічні умови. Продукція підприємства має досить високий купівельний попит і має явні переваги в порівнянні з продукцією імпортного виробництва, як по смакових характеристиках, так і за екологічними показниками вироблюваної продукції.

На користь м'ясокомбінату працює також тенденція споживачів віддавати перевагу саме придбанню вітчизняної продукції. На початку перехідного періоду, наприклад, вітчизняні виробники, у тому числі і споживчих товарів, сильно страждали від того, що покупці набували товарів імпортного виробництва, незалежно від їх якості.


СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

 1.  Завгородный В.П. Бухгалтерский учет, контроль и аудит в системе управления предприятием – К.: Издательство «ВАКЛЕР», 1997.-976с.
 2.  Лавінський Г.В., Оболенська Т.Є., Маринченко Б.В., Тимошенко Л.М., Спяк Г.І.. Автоматизовані системи обробки економічної інформації: Підручник для студ. екон. спец. вищ. навч. закладів. — К. : Вищ. школа, 1995. — 287с.
 3.  Тоцька О. Система обробки економічної інформації: Лабораторний практикум: Навч. посіб. для студ. екон. спец. ВНЗ. — Луцьк: РВВ "Вежа", 2006. — 148с.
 4.  Ушакова І.О. Системний аналіз та проектування систем обробки інформації: Конспект лекцій. — Х.: ХДЕУ, 2004. — 162с.
 5.  Емельянова Н.З., Партыка Т.Л., Попов И.И. Информационные системы в экономике: Учеб. пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006. – 464 с.
 6.  Емельянова Н.З., Партыка Т.Л., Попов И.И. Основы построения автоматизированных информационных систем: Учеб. пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005. – 372 с.
 7.  Давыдова Л.А. Информационные системы в экономике в вопросах и ответах: Учеб. пособие. – М.: ТК Велби; Изд-во Проспект, 2004. – 251 с.
 8.  Кобелев Н.Б. Практика применения экономико-математических методов и моделей/ Учебно.-практ. пособие. – М.:ЗАО "Финстатинформ" , 2000. – 246 с.
 9.  Котлер Ф. Маркетинг менеджмент – СПб: ПитерКом, 1999. – 896 с.
 10.  Малыхин В.И. Математика в экономике: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 356. – (Серия "Высшее образование")
 11.  Эванс Дж.Р., Берман Б. Маркетинг. - М.:Экономика,1990. – 540 с.
 12.  Статистичне моделювання і прогнозування. Навчальний посібник для Вузів. / Г.М. Гамбаров і ін. Під. ред. А.Г. Гранберга. М.: Фінанси і статистика. 2001. – 235 с.
 13.  Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства: навчальний посібник. – Л.: ЛБІ НБУ, 2000. – 485 с.
 14.  Ситнік В.Ф., Каратодава Е.А. Математичні моделі в плануванні й керуванні підприємствами. – К.: Вища школа, 1985. – 315 с.
 15.  Хазанова Л. Математичне моделювання в економіці. - М. - 1998. – 452 с.
 16.  Алєксєєв І.В., Мороз А.С., Романів Є.М., Хома І.Б. Фінансовий аналіз: техніка розрахунків та моделювання економічних ситуацій: Навч.посіб. / Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л.: Бескид Біт, 2003. — 152 с.
 17.  Бутник О.М. Економіко-математичне моделювання динамічних закономірностей розвитку економічних систем. — Х.: ВД "Інжек", 2003. — 224с.
 18.  Д. Болт. Руководство по управлению сбытом. - М.: Экономика, 1991. – 289с.
 19.  Вітлінський В.В. Моделювання економіки: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т. — К.: КНЕУ, 2003. — 406с.
 20.  Кулішов В. В. Економіка підприємства: теорія і практика: Навчальний посібник. – К.: Ніка-Центр, 2002. – 216с.
 21.  Питерс Т., Уотермен Р. В поисках эффективного управления (опыт лучших компаний). М.: — Прогресс, 1986. – 460с.
 22.  Ситнік В.Ф., Каратодава Е.А. Математичні моделі в плануванні й керуванні підприємствами. – К.: Вища школа, 1985. – 315с.
 23.  Тимо Санталайнен, Эеро Воутилайнен, Перти Поренне, Йоуко Х. Ниссинен. Управление по результатам. М.: — Прогресс, 1993. – 655с.
 24.  Форестер Р. Обновление производства: атакующие выигрывают. М.: — Прогресс, 1987. – 532с.


Д  О  Д  А  Т  К  И


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

                                                       

СХЕМА

структуры управления ЗАО «Краснодонский мясокомбинат»

044F

PAGE  78


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36869. Решение нелинейных уравнений и систем 120.5 KB
  Всякое алгебраическое уравнение относительно x можно записать в виде 0xn1xn−1 n−1xn = 0 где 0 0 n 1 и i коэффициенты алгебраического уравнения nй степени. Решение алгебраического уравнения в Scilb состоит из двух этапов. Примеры символьных операций с полиномами p1=poly[1 2]xc p1 = 1 2x p2=poly[3 7 2]xc p2 = 2 3 7x 2x p1p2 Сложение ns = 2 2 5x 2x p1p2 Вычитание ns = 2 4 9x 2x p1p2 Умножение ns = 2 3 3 13x 16x 4x p1 p2 Деление ns = 1 3 x p1^2 Возведение в...
36870. ВВОД И РЕДАКТИРОВАНИЕ ФОРМУЛ. СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ EXCEL 312 KB
  На первом листе повторитеОбразец 1 Образец 2 Образец 3 и Образец 4 используя команды форматирования ячеек Таблица 1 и средства автозаполнения команда меню Правка Заполнить Прогрессия. Образец 1 Образец 2 Образец 3 Образец 4 Таблица 1 Команда меню вкладка Опции Действие Формат Ячейкивкладка Граница области Все Отдельные и Линии Создание границ таблицы или обрамление таблицы Формат Ячейкивкладка Число список Числовые форматы Изменениечислового формата Формат Ячейкивкладка Выравнивание раскрывающиеся списки по...
36872. Исследование дешифраторов 42 KB
  Цель лабораторной работы: исследовать основные способы построения и работу дешифраторов. Задание: снять временные диаграммы определить таблицы состояний и особенности работы дешифраторов. Порядок выполнения: включить персональную ЭВМ запустить на выполнение программный пакет EWB и далее следовать порядку работы в пакете. В отчете приводится наименование и номер лабораторной работы цель работы программа работы с указанием всех необходимых экспериментов полученных результатов их объяснения и выводов.
36873. Фильтрация данных и вычисление итоговых характеристик 151 KB
  На листе Расширенный фильтр зададим более сложные условия. Требуется найти реки, лежащие полностью в Украине, длина которых больше 500 км. Сначала сформируйте диапазон критериев поиска. Для этого скопируйте названия столбцов B3-G3 в диапазон ячеек I3-N3. Диапазон критериев должен выглядеть как на рисунке справа.
36875. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ И АБСОЛЮТНОЙ АДРЕСАЦИИ В ВЫЧИСЛЕНИЯХ 197.5 KB
  Переименуйте Лист 1 в Задание 1 и на этом листе создайте таблицу по Образцу 1 значения в ячейках к которым применена заливка серым цветом подсчитать с помощью формул: в ячейку D2 введите формулу в которой по умолчанию используются относительные адреса ячеек и скопируйте её в ячейки для других товаров D3 D4 с помощью маркера автозаполнения; в ячейку D5 введите формулу расчета суммы затрат на приобретение товаров; в ячейку E2 введите формулу: = Стоимость 100 Всего в которой используются относительные адреса ячеек и...
36876. РАБОТА СО СПИСКАМИ: ФИЛЬТРАЦИЯ, СОРТИРОВКА, ИТОГИ, СВОДНЫЕ ТАБЛИЦЫ 64.5 KB
  РАБОТА СО СПИСКАМИ: ФИЛЬТРАЦИЯ СОРТИРОВКАИТОГИ СВОДНЫЕ ТАБЛИЦЫ. Перейти на лист Книжный магазин и скопировать таблицу на листы Итоги1 Итоги2 Итоги3 и Итоги4. На листе Итоги1 сформировать итоги по товарам: в итоги включить сумму значений по столбцам Колво и Доход руб. На листе Итоги2 сформировать итоги по продавцам: в итоги включить сумму значений по столбцам Колво и Доход руб.
36877. РАБОТА С ФОРМУЛАМИ И ФУНКЦИЯМИ В MS EXCEL 527 KB
  Создайте таблицу Результаты тестирования рассчитайте средний показатель тестирования для каждого сотрудника. Создайте таблицу содержащую следующие поля: № п п Фамилия Тест 1 Тест 2 Тест 3 Тест 4 Средний показатель Заполните таблицу данными. Таблица результаты тестирования Рассчитайте Средний показатель тестирования каждого сотрудника. Для этого: Выделите пустую ячейку в поле Средний показатель напротив фамилии первого сотрудника.