85735

Формування плану виробництва на підставі оптимізації випуску і збуту продукції і прогнозу попиту на ринку мясопродуктів в Краснодонському районі

Дипломная

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Мета роботи фахівця: формування плану виробництва на підставі оптимізації випуску і збуту продукції і прогнозу попиту на ринку м\'ясопродуктів в Краснодонському районі. Ця проблема на наш погляд повинна розв\'язуватися подальшим вдосконаленням конкурентоспроможності продукції. Майже повністю був оновлений асортимент ковбасних виробів що випускаються і в даний час Краснодонський мясокомбінат виробляє близько 180 найменувань ковбасної продукції високоякісної і висококалорійної яка витримала конкуренцію на всій території...

Украинкский

2015-03-30

1.73 MB

1 чел.

Введення

 

 Інформаційне суспільство ставить принципово нове комплексне завдання - автоматизація розумової праці на основі раціонального використання технічних досягнень індустріального суспільства, звільнення людини від рутинної роботи по передачі, збору, обробці і зберіганню інформації, створення умов глобального доступу до інформаційних ресурсів з будь-якої точки планети, забезпечення ефективного використання накопичених знань для вирішення соціальних проблем.  

                  Що ж до стану інформатизації в Україні, то можна сказати, що по віку накопичення в Україні бази даних в більшості не перевищують 8 років, а по складності агрегації даних відносяться до 3-4 поколінь. Розмір накопичених баз даних і новизна програмного забезпечення дають надію на можливість оперативного і прискореного управління. Певні сумніви викликають запозичені зарубіжні продукти, за нові версії яких потрібно платити і потім їх освоювати, для чого буде потрібно час.

                  Мета роботи фахівця: формування плану виробництва на підставі оптимізації випуску і збуту продукції і прогнозу попиту на ринку м'ясопродуктів в Краснодонському районі.

                   Одного з головних завдань, що виникають в процесі функціонування підприємств, є автоматизація роботи різних відділів. Одними з базових відділів, на яких тримається підприємство, є плановий відділ і відділ маркетингу. Вони займаються такими основоположними питаннями, як формування виробничої програми і управління асортиментом, ціною  і збутом. Добре продумана асортиментна і цінова політика дозволяє підприємству одержувати прибуток і бути рентабельним, а також зайняти вигіднішу позицію по відношенню до конкурентів. Одні підприємства прагнуть оптимізувати асортимент шляхом звуження його широти і зменшення його глибини, вони випускають лише товари, які мають найбільший попит. Така політика дозволять підвищити прибутковість підприємства і зменшити ризик зазнати збитки.

                   Ситуацію на ринку м'яса і м'ясопродуктів можна охарактеризувати так - повна відсутність дефіциту ковбасних виробів і м'ясних делікатесів. Ринок м'яса і м'ясопродуктів насичений, причому як в плані асортименту, так і відносно представленності асортиментних груп в різних цінових нішах.

                  Будь-яке підприємство усвідомлює, що його продукція не може подобатися всім покупцям. Тому ЗАТ «Краснодонський м'ясокомбінат» повинен виробляти таку продукцію, яка задовольнятиме більшу кількість споживачів. Ця проблема, на наш погляд, повинна розв'язуватися подальшим вдосконаленням конкурентоспроможності продукції. Тому тема даної дипломної роботи є актуальною.

 

1. Характеристика ЗАТ «Краснодонський м'ясокомбінат»

 

1.1. Характеристика розвитку підприємства  ЗАТ «Краснодонський м'ясокомбінат»

                   Краснодонський м'ясокомбінат - закрите акціонерне товариство (ЗАТ). Він розташований на південному сході міста Краснодону, біля річки Кам'янка. Його загальна площа складає 30000 кв.м.

                  Краснодонський м'ясокомбінат був побудований в 1929 році у вигляді бійні. За допомогою неодноразового розширення і реконструкції за період свого існування м'ясокомбінат повністю оновився, розширився і технічно оснастився.

                   Більше 50 років дане підприємство забезпечувало міста і райони своєю продукцією. В даний час Краснодонський м'ясокомбінат збуває свою продукцію як в Луганській області, так і в інших містах України: Харків, Кривий Ріг, Дніпропетровськ, Херсон, Київ, Республіка Крим і ін.

                  Одночасно з пошуком нових ринків збуту, в останні два роки проводилося технічне переоснащення виробництва сучасним устаткуванням. Майже повністю був оновлений асортимент ковбасних виробів, що випускаються, і, в даний час, Краснодонський м'ясокомбінат виробляє близько 180 найменувань ковбасної продукції - високоякісної і висококалорійної, яка витримала конкуренцію на всій території України. До цієї продукції відноситься буженина свиняча в маринаді, балик «Сюрприз» яловичина по-Луганські, сирокопчені і сировялениє ковбаси. Завдяки роботі всіх служб, що постійно знаходяться в русі і пошуках нових ринків, м'ясокомбінат зміг за наслідками роботи зайняти одне з перших місць в Луганській області.

                   Для збільшення термінів реалізації ковбасних виробів в ковбасному цеху встановлено імпортне устаткування для виробництва виробів у вакуумній і сервісній нарізці. Упроваджені автоматична установка «Аутотерм» для термічної обробки ковбас, лінія по виробництву сировялених і сирокопчених ковбас, переобладнана лінія засолки м'яса. Завдяки впровадженню сучасного нового устаткування і нових технологій, раціональному використанню сировини, Краснодонський м'ясокомбінат займає одне з перших місць в системі Луганськмясопром.

                   М'ясокомбінат спеціалізується на переробці м'яса, виробництві ковбасних виробів, напівфабрикатів. Структура виробництва продукції в об'ємі всього випуску продукції складає:

- виробництво м'яса - 25,7%;

- виробництво ковбасних виробів - 64,5%;

- виробництво напівфабрикатів - 6,8%;

- виробництво іншої продукції - 3,0%.

                  При цьому в інші регіони України, наприклад в 2007 р., було реалізоване 19% від загальної реалізації продукції, або 370 т.

                   На 2007 р. Краснодонським м'ясокомбінатом була розроблена програма соціально-економічного розвитку підприємства. Згідно програмі, за 9 місяців 2003 р. було передбачено розробити 1390 т. м'яса, ковбасних виробів - 1560 т, напівфабрикатів - 370 т. Проте за 9 місяці 2007 р. план-будівля за об'ємними показниками не було виконано: по виробництву м'яса його виконали лише на 73,5%, по ковбасним виробам - на 95,3%, а по напівфабрикатам - на 14%.

                  В цілому, по товарах народного споживання спад виробництва складає 3,5 %. Основна причина невиконання планового завдання по виробництву м'яса - це зниження об'ємів закупівлі ськотосирья за 9 місяці 2007 р. - 1928,3 т., що складає до минулого року - 65,5%. Крім того, до основних причин невиконання плану-завдання підприємства по виробництву ковбасних виробів відноситься зниження купівельного попиту населення і значне зниження реалізації продукції через мережу фірмової торгівлі.

                   Не дивлячись на низьку купівельну спроможність і складні економічні умови, акціонерне товариство закритого типа (АТЗТ) Луганськмясопром докладає всі зусилля для нарощування об'ємів виробництва, розширенню асортименту і поліпшенню якості продукції, що виробляється. Все вищеперелічене можна віднести і до ЗАТ «Краснодонський м'ясокомбінат».

                   У 1984г.на підприємстві упроваджена комплексна система управління якістю продукції і ефективним  використанням ресурсів.

                   ЗАТ «Краснодонський м'ясокомбінат»  є юридичною особою. Має окремий баланс і розрахунковий рахунок, фірмову марку і товарний знак, друк і штамп з своєю назвою.

                   ЗАТ «Краснодонський м'ясокомбінат» зареєстрований у Виконавчому комітеті Краснодонської міської Ради  народних депутатів 4 березня 1998 року.

                  Місією ЗАТ «Краснодонський м'ясокомбінат» є якнайповніше задоволення потреб населення Луганської області і інших регіонів в якісних ковбасних виробів, м'ясних напівфабрикатів, отримання при цьому стійкого прибутку, винагорода працівників  у вигляді гідної заробітної платні, акціонерам - виплата стійких дивідендів.   

                  Щоб плани були реалізовані і випуск продукції був виконаний в строк, хтось, очевидно, повинен фактично виконати кожне із завдань, витікаючих з цілей організації. Для цього керівництво повинне знайти ефективний спосіб поєднання ключових змінних, що характеризують завдання і людей. Тому на підприємстві і розроблена організаційна структура управління. Організація - це процес створення структури підприємства, яка дає людям можливість ефективно працювати разом для досягнення її мети. А також вона показує як відбувається делегування повноважень на різних рівнях.

                  ЗАТ «Краснодонський м'ясокомбінат» є лінійною організаційною структурою, оскільки є керівник - директор, лінійні керівники - начальники цехів і ділянок, і безпосередньо виконавці.

Предметом діяльності суспільства є:

- виробництво м'яса і субпродуктів;

- виробництво м'ясних напівфабрикатів;

- виробництво ковбасних виробів;

- оптова і роздрібна торгівля продуктами харчування і алкогольними напоями;

- оптова і роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами;

- реалізація одержаної унаслідок виробничої діяльності продукції через торговий шлях;  

- реалізація частини власної продукції  через систему фірмової торгівлі;

- проведення соціально економічних досліджень, пошук потенційних партнерів з метою організації різних форм ділової співпраці, в т.ч. спільних і змішаних виробництв і підприємств;

- комерційний збут виготовленої продукції на зовнішньому ринку;

- надання посередницьких послуг;

- надання послуг населенню у сфері цивільного живлення,                         устаткування барів, кафе;

-    створення магазинів і інших об'єктів продажу виготовленої продукції народного споживання на території України і за її межами.

                  Метою діяльності товариства є здійснення виробничо-господарської і комерційної діяльності на основі чинного законодавства, заснованого на отриманні прибутку на користь учасників (акціонерів і працівників) товариства, забезпечення науково-технічного розвитку власного виробництва.

                  На ЗАТ «Краснодонський м'ясокомбінат» при виробництві ковбасних виробів і м'ясних напівфабрикатів існує шість  ступенів  контролю за випуском продукції:

-   контроль якості сировини, що поступає;

- контроль технологічного процесу;

- бракераж і контроль за якістю готової продукції;

- контроль і отбраковка при відвантаженні продукції в торгову мережу;

- лабораторіями в установленому порядку проводяться аналізи  за визначенням физико-хімічних показників, а так само на зміст токсичних елементів, мікротоксинів і пестецидів;

- контроль при отриманні продукції в готовій  мережі.

                  ЗАТ «Краснодонський м'ясокомбінат» прагне виробляти високоякісну, конкурентоспроможну продукцію широкого асортименту, розраховану на задоволення смаків і запитів найвимогливіших споживачів, а також доставляти продукцію споживачам в свіжому вигляді, що дозволяє утримувати лідируючі позиції на ринку м'ясних напівфабрикатів і ковбасних виробів Краснодонського району і Луганської області і бути упевненим в завтрашньому дні.  

1.2. Характеристика зовнішнього середовища ЗАТ «Краснодонський м'ясокомбінат»

 

Представники класичних шкіл менеджменту аналізують в першу чергу внутрішні чинники організації. В кінці 50-х років у правлінської думки виникає і потім посилюється уявлення про впливовість зовнішнього оточення організації. Більш того, зовнішнє оточення організації все більше стає джерелом проблем для сучасного керівника. По суті справи, керівники найважливіших для суспільства організацій, під впливом подій, що відбуваються в світі, були вимушені зосередити увагу на середовищі, що швидко змінюється, і її вплив на внутрішній стан організації. Самий хороший план може провалитися із-за негативної дії неконтрольованих чинників.

                  Для того, щоб визначити стратегію поведінки організації і провести цю стратегію в життя, керівництво повинне мати поглиблене уявлення як про внутрішнє середовище організації, її потенціал і тенденції розвитку, так і зовнішнішнє середовище, тенденціях її розвитку і місці, займаному в ній організацією.

                  При аналізі зовнішніх чинників звичайно виділяють два їх типа: чинники прямої дії, іноді звані найближче оточення і  чинники непрямої дії, звані загальне оточення.

                  До чинників прямої дії відносяться ті, які безпосередньо впливають на операції організації і випробовують на собі прямий  вплив операцій організації.

                  Аналіз постачальників направлений на виявлення тих аспектів в діяльності суб'єктів, що забезпечують організацію різною сировиною, напівфабрикатами, енергетичними і трудовими ресурсами, від яких залежать ефективність роботи організації, собівартість і якість вироблюваного підприємством продукту.

                  У нашому випадку, для підприємства «Краснодонський м'ясокомбінат» постачальниками є одноосібні господарства, колгоспи і радгоспи, що поставляють підприємству м'ясо, овочі, крупи, муку, що йдуть як добавки в ковбасні вироби; заводи, що надають устаткування і що комплектують для цехів основного виробництва; «Луганськ ООО-ЛТД» - постачальник газу для підприємства; «Водчермет» - постачальник води; фізичні особи, центр зайнятості населення, учбово-виробничі комбінати, вищі учбові заклади поставляють трудові ресурси.

                  Аналіз конкурентів спрямований на тих, з ким товариство бореться за ресурси, які вона прагне одержати із зовнішнього середовища, щоб забезпечити своє існування, з ким бореться за ринок збуту своєї продукції.

                  Краснодонський м'ясокомбінат має наступних головних конкурентів: Запорізький, Мелітопольський, Луганський м'ясокомбінати і Донецкмясопром. Але, аналізоване нами підприємство, зараз займає лідируюче положення за рахунок розширення свого асортименту, вдосконалення своєї технічної бази, за рахунок впровадження сучасних досягнень науки і техніки, за рахунок високої кваліфікації середньої ланки управління.

                  Споживачі є головним чинником. Адже вони вирішують, чи зможе фірма відшкодувати свої витрати, одержати прибуток і, отже, одержати свій розвиток. Все різноманіття зовнішніх чинників знаходить віддзеркалення в споживачі і через нього впливає на підприємство, його цілі, стратегію. Споживачами продукції м'ясокомбінату є населення міст Краснодон, Свердловськ, Луганськ, Київ, інші міста Луганської області; заводи - виготівники шкіряних виробів в Львові, що використовують відходи основного виробництва комбінату, в даному випадку шкури.

                  Кожна організація має конкретний правовий статус, що і визначає те, як вона може вести справи, які права і які обов'язки має перед державою і місцевими органами самоврядування. Держава в ринковій економіці робить вплив на підприємство, перш за все, через податкову систему і законодавчі акти. Аналізуючи цей чинник, слід вказати закони, що регламентують діяльність підприємства, податки і обов'язкові платежі м'ясокомбінату.

                  Підприємство платить наступні податки і обов'язкові платежі: податок на прибуток - 25% від балансового прибутку; ПДВ - 20% до оптової ціни; відрахування на державне обов'язкове соціальне страхування - 2,9%, зокрема 1,5% від фонду оплати праці на збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття; обов'язкові страхові внески до Пенсійного фонду - 32,3 % від фонду оплати праці; відрахування на будівництво, реконструкцію, ремонт і зміст автомобільних доріг - 1,2% від об'єму виготовленої продукції; відрахування до Державного інноваційного фонду - 1% від об'єму реалізації без урахування ПДВ. Відповідні законодавчі акти: закон України «О ставці збору на обов'язкове соціальне страхування (на випадок безробіття)» від 30.09.1998г. № 135-XIV, закон України «Про збір на державне пенсійне страхування» від 26.06.1997г. № 400/97 - ВР і Закон України «Про внесення змін в закон України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування» від 24.06.1998г. № 64- XIV, закон України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України№ від 08.091991г. і розпорядження Голови облдержадміністрації від 23.01.1998г.  №49 «Об встановленні розміру відрахувань на розвиток доріг загального користування Луганської області».

                  Одне з головних впливів на організацію надає форма власності і, власне, її представники - власники. Цей чинник тісно переплітається з іншими чинниками, як внутрішнього середовища, так і зовнішнього середовища організації.

                  Оскільки дане підприємство є акціонерним суспільством закритого типа, власником підприємства є трудовий колектив, який уклав договір з підприємством, що координує виробничо-господарську діяльність м'ясокомбінату.

                  Зовнішнє середовище (оточення) підприємства «Краснодонський м'ясокомбінат» може бути представлений у вигляді схеми, зображеної на малюнку 1.1.

Малюнок 1.1.

Зовнішнє середовище підприємства.

                  Як видно з схеми представленої на малюнку 1.1., зовнішнє середовище підприємства складається з двох середовищ: середовище прямої дії і середовище непрямої дії. Про елементи або чинники зовнішнього середовища йшлося вище, але слід додати лише те, що це середовище є найважливішою ланкою підвищення ефективності виробничо-економічної діяльності будь-якого підприємства.

                  Середовище непрямої дії, як і її чинники, відноситься до загального оточення підприємства і не робить безпосереднього впливу на її операції і процедури, в порівнянні з середовищем прямої дії.

                  Технологія є одночасно чинником і внутрішньою і зовнішньою змінною організації. Вона відображає рівень науково-технічного розвитку організації. Щоб зберегти конкурентоспроможність, м'ясокомбінат вимушений використовувати досягнення науково-технічного прогресу, встановлюючи новітнє устаткування, автоматизуючи трудомісткі стадії процесу виробництва, упроваджуючи інформаційні систему в роботу відділів підприємства, досягаючи цим ефективності своєї діяльності.

                  Соціально-культурні чинники впливають на формування попиту на продукцію підприємства у населення. До них можна віднести відносини підприємства з місцевим населенням. Підтвердженням хороших відносин між Краснодонським м'ясокомбінатом і населенням міста Краснодону є те, що підприємство - постійне джерело робочих місць, підтримує рівень заробітної платні і, що головне, заборгованість по зарплаті, практично відсутна. Наступним чинником є засоби масової інформації, які можуть формувати імідж підприємства і його товарів. М'ясокомбінат використовує місцеві газетні видання: «Слава Краснодону», «Селянський тиждень»,   «Краснодонські Звістки». Для розміщення інформації і реклами своєї продукції, також використовуються рекламні щити, які розташовуються в найбільш часто відвідуваних людьми місцях.

                  Маркетингове середовище підприємства складається з мікросередовища і макросередовища. Мікросередовище представлене силами, що мають безпосереднє відношення до самої фірми і її можливостей по обслуговуванню клієнтури, тобто, постачальниками, маркетинговими посередниками, клієнтами, конкурентами і контактними аудиторіями. Макросередовище представлене силами ширшого соціального плану, які роблять вплив на мікросередовище, такими, як чинники демографічного, економічного, природного, технічного і культурного характеру.

                  Постачальники - це ділові фірми і окремі особи, що забезпечують компанію і її конкурентів матеріальними ресурсами, необхідними для виробництва конкретних товарів і надання послуг.

                  Постачальниками ЗАТ «Краснодонський м'ясокомбінат»  в першу чергу є сільськогосподарські підприємства, що поставляють велику рогату худобу; ТОВ «Украгроптаха» м. Луганськ, що поставляє м'ясо птиці; ТОВ «Смак і аромат» м. Сімферополь, що поставляє харчові добавки і ароматизатори;  ЗАТ «МАТІМЭКС – Україна» м. Київ, що поставляє устаткування для виробничих цехів заводу.   

                  Посередники - це фірми, допомагаючі компанії в просуванні, збуті і розповсюдженні її товарів серед клієнтури. До них відносяться торгові посередники, фірми - фахівці з організації рухи товару, агентства по наданню маркетингових послуг і кредитно-фінансові установи.

                  Клієнтура - фірма може виступати на п'яти типах клієнтурних ринків.

                  Споживчий ринок - окремі особи і домогосподарства, що набувають товарів і послуг для особистого споживання.

                  Ринок виробників - організації, що набувають товарів і послуг для використання їх в процесі виробництва.

                  Ринок проміжних продавців - організації, що набувають товарів і послуг для подальшого перепродажу їх з прибутком для себе.

                  Ринок державних установ - державні організації, що набувають товарів або послуг або для подальшого їх використання у сфері комунальних послуг, або для передачі цих товарів тим, хто їх потребує.

                  Демографічне середовище характеризується старінням нації, що обуславліваєт попит на молоду робочу силу; низьким рівнем життя людей, високим рівнем безробіття, що обуславліваєт міграцію населення в інші області, де можливо знайти роботу, а це означає відтік робочої сили з регіону. Все це обуславліваєт соціальну нестабільність і конфліктні ситуації в суспільстві.

                  Економічне середовище характеризується нестабільністю і поганою передбаченістю економічного розвитку України, низькою платоспроможністю підприємств і громадян і недосконалістю податкової політики.

                  Природне середовище характеризується дефіцитом сировини, дорожчанням енергії і іншими екологічними аспектами.

                  Політичне середовище характеризується політико-правовою нестабільністю в державі (невдосконаленою законодавчою базою у області прав підприємств і ін.).

                  Таким чином, зовнішнє середовище Краснодонського м'ясокомбінату, як і будь-якого іншого підприємства, знаходиться на стадії становлення, характеризується високим ступенем невизначеності і ризику.

 

 1.  Характеристика внутрішнього середовища ЗАТ «Краснодонський м'ясокомбінат»

                  Щоб плани були реалізовані, хтось, очевидно, повинен, фактично, виконувати кожне із завдань, витікаючих з цілей підприємства. Для цього керівництво зобов'язане знайти ефективний спосіб поєднання ключових змінних, що характеризують завдання і людей. Тому, на підприємстві і розроблена організаційна структура управління. Організація - це процес створення структури підприємства, яка дає можливість людям ефективно працювати разом для досягнення її мети. А також вона показує, як відбувається делегування повноважень на різних рівнях.

                  Що стосується Краснодонського м'ясокомбінату, то тут розвинені, як лінійні повноваження, так і функціональні. Лінійні - це повноваження, які передаються безпосередньо від начальника до підлеглого і далі до інших підлеглих. Функціональні повноваження - такий вид повноважень, при яких усуваються відмінності між лінійними і штабними обов'язками, практично, для всіх цілей. Функціональні повноваження широко поширені, оскільки багато сучасних організацій часто вимагають високого ступеня одноманітності в таких областях як методи бухгалтерського обліку, трудові відносини і контроль зайнятості.

                  На підприємстві існують, як горизонтальне, так і вертикальне розділення. Що стосується вертикального розділення, то воно характеризується наступними ієрархічними рівнями: 1- зборів акціонерів; 2 - правління і наглядова рада; 3 - директор; 4 - заступник директора (по ВІД, по сировині, по маркетингу, головний бухгалтер, головний ветеринарний лікар, головний технолог); начальники різних відділів; 6 - фахівці нижчої ланки.

                  Горизонтальне розділення представлене такими відділами на підприємстві, як сировинний відділ, хімічний відділ, ковбасний цех, відділ постачання і ін., тобто, відділами, що знаходяться на одній паралелі.

                  На Краснодонському м'ясокомбінаті прийнята лінійно-функціональна структура управління, яка приведена в додатку 1.

                  Під структурою управління організації розуміється впорядкована сукупність взаємозв'язаних елементів, що знаходяться між собою в стійких відносинах, що забезпечують їх функціонування і розвиток як єдиного цілого.

                  Вона поєднує переваги лінійної і функціональної структур, є єдність розпорядництва і кваліфіковане здійснення функцій управління спеціальним апаратом підприємства.

                  Основними достоїнствами лінійно-функціональної структури є:

- підвищення якості ухвалення рішень;

- лінійні керівники розвантажуються від частини роботи;

- спостерігається кваліфіковане управління і ін.

                  Недоліками даного типа структури управління є:

- складність зв'язків в структурі управління;

- тенденція до зростання чисельності управлінського персоналу і ін.

                  Розглянемо функції основних органів управління Краснодонського м'ясокомбінату.                  

                  Роботою керує директор. Директор, на основі єдиноначальності, організовує виробничо-господарську діяльність відповідно до прав, наданих вищестоящою організацією. Дає вказівки і розпорядження з усіх питань виробничо-господарській діяльності, обов'язкові для виконання всіма працівниками.

                  Головний інженер привертає відповідні відділи і служби до розробки проектів виробництва робіт, карт організації праці, вимагає від керівників відділів розробки заходів, що забезпечують виконання планів і графіків роботи підприємства. Головний інженер привертає всіх працівників відділів і служб до розробки організаційно-технічних заходів щодо підвищення ефективності виробництва, забороняє роботи, які ведуться з порушенням вимог техніки безпеки.

                  Структура управління відображає форму, тобто будова, пристрій і склад суб'єкта управління, спосіб його внутрішньої організації, зв'язки елементів суб'єкта між собою, (порядок розташування, сопідлегливість окремих ланок управлінського апарату), що дозволяють виконати необхідні функції управління. Структура управління забезпечує стабільність, стійкість керованої системи, дякуючи чому вона зберігає свої властивості при змінах зовнішніх або внутрішніх умов. Структура управління підприємством відображає відносини управління, що об'єктивно складаються, у межах даної виробничої системи. Системи, що управляють, мають ієрархичную структуру управління з розподілом по вертикалі функцій, обов'язків, прав і відповідальності. Організаційна структура на підприємстві будується за принципом підпорядкування нижчестоячого органу вищестоящому. Наприклад, керівники цехової бухгалтерії підкоряються відповідно керівництву центральній заводській бухгалтерії і головному бухгалтеру підприємства. Функціональніа  спеціалізація і кооперація праці в тій же мірі властиві системі управління, як і виробництву.

                  За ознакою функціонального розподілу праці створюються відділи: МТП, маркетингу і збуту продукції, відділ фінансів, планування, бухгалтерського обліку, управління технічним розвитком виробництва.

                  Суть управління полягає в зборі, переробці, зберіганні і видачі інформації у вигляді програм, планів, розпоряджень, нормативів, завдань, в яких міститься докладна інформація о правах і обов'язках виконавців, їх завданнях, необхідних технічних, економічних і соціальних обмежень.

                  Перехід до ринкової економіки висунув нові вимоги, які були враховані керівництвом ЗАТ «Краснодонський м'ясокомбінат» в реформуванні організаційної структури:

- інтенсивний розвиток маркетингової політики;

- збільшення ролі стратегічного планування;

- підвищення рівня кваліфікації працівників комбінату;

- раціональний розподіл ресурсів на підприємстві;

-        поліпшення якості продукції и.т.д.                  

                  Представлена в додатку структура управління Краснодонським м'ясокомбінатом, як вже було відмічено вище, має тип лінійно-функціональної структури управління. Вона поєднує переваги лінійної і функціональної структур, є єдність розпорядництва і кваліфіковане здійснення функцій управління спеціальним апаратом підприємства.

                  Будь-яку  перебудову структури управління необхідно оцінювати перш за все з погляду досягнення поставленої перед нею мети. В умовах економіки, що нормально розвивається, реорганізація повинна бути направлена на те, щоб шляхом вдосконалення системи управління підвищити ефективність роботи організації.

                  На наш погляд, основними службами по управлінню якістю продукції і конкурентоспроможністю продукції є: служба головного інженера, служба заступника директора по сировині і транспорту, відділ маркетингу, служба головного технолога, служба головного ветеринарного лікаря, ковбасний цех в особі начальника цеху і планового відділу. Розглядаючи організаційну структуру, видно, що відділи розрізнені, окремо виконують свої функції, тому не своєчасно розв'язуються важливі питання, зокрема, по виробництву якісної і конкурентоздатної продукції. Тому вважаємо, що необхідно вище перераховані відділи об'єднати на чолі з головним інженером для ефективної роботи підприємства.

                  Створивши єдину службу по підвищенню якості і конкурентоспроможності продукції, на наш погляд, вирішаться проблеми конкурентоспроможності продукції.   

                  М'ясокомбінат складається з ряду виробничих підрозділів і ряду обслуговуючих ці підрозділи виробництв. Залежно від характеру і призначення виконуючих процесів всі виробництва підрозділяється на: основні процеси (забій худоби і оброблення туш, переробка продуктів забою худоби, ковбасне виробництво, виробництво напівфабрикатів). Сюди відносять два цехи: ковбасний і мясожіровий.

                  Визначивши в плановому періоді випуск продукції мясожірового виробництва в натуральному виразі, розраховують за зіставними і діючими оптовими цінами об'єм товарної і реалізовуваної продукції цього підприємства.

         Аналіз внутрішнього стану організації заснований на комплексному обстеженні його різних функціональних зон. Для управлінського обстеження рекомендується проаналізувати функціональні зони підприємства, представлені в таблиці 1.1. Проведений аналіз структури управління Краснодонським м'ясокомбінатом дозволяє визначити слабкі і сильні сторони підприємства, які і будуть представлені в таблице 1.1.

                                                                                                           

                                                                                                            

                                                                                                            Таблиця 1.1.

Аналіз сильних і слабких сторін ЗАТ «Краснодонський м'ясокомбінат»

Критерії

Оцінка за середніми показниками даного ринку

1

2

3

4

5

Маркетинг

- конкурентоспроможність

*

- асортимент

*

- якість

*

- збутова політика

*

Фінанси

- розрахунки з персоналом (зарплата, соціальні виплати)

*

- розрахунки з місцевим бюджетом, іншими державними установами

*

- розрахунки з іншими кредиторами

*

Виробництво

- об'єм виробництва

*

- виробнича потужність

*

- стандартизація процесів

*

Персонал

- забеспеченість робочою силою

*

- рівень квалифікації та потенціал робочих та службовців

*

НТР

*

Организація

- гнучкість організаційної структури

*

- організаційна культура

*

                  Маркетинг. На Краснодонському м'ясокомбінаті належним чином працює служба маркетингу. Унаслідок чого збільшилася конкурентоспроможність продукції, що випускається, а також різноманітність і якість асортименту. За рахунок розміщення на території області мережі фірмових магазинів істотно збільшилася реалізація готової продукції.

                  Конкурентоспроможність продукції визначається асортиментом і якістю продукції. ЗАТ «Краснодонський м'ясокомбінат» випускає близько 180 найменувань ковбасних виробів. Але на сьогодні, щоб продукція була конкурентоздатною, необхідно постійно оновлювати асортимент. ЗАТ «Краснодонський м'ясокомбінат» випускає нові види продукції тільки по рецептурах інших м'ясокомбінатів об'єднання, що ускладнює продаж даної  продукції. Ми вважаємо, щоб продукція була конкурентоздатною, необхідно розробляти на м'ясокомбінаті власні рецептури.

                  На ЗАТ «Краснодонський м'ясокомбінат»  виконуються функції і завдання служби маркетингу:

- формування ринкової стратегії фірми;

- реалізація концепції маркетингу;

- реклама товару і стимулювання збуту;

- забезпечення маркетингових умов.      

                  Це призводить до зростання конкурентоспроможності продукції. Для того, щоб на ЗАТ «Краснодонський м'ясокомбінат» виконувалися всі функції і завдання маркетингу, розроблялися нові рецептури продукції, одним слово, щоб підвищити конкурентоспроможність продукції, необхідне постійне навчання персоналу. Сучасне виробництво пред'являє високі вимоги до оновлення конкретних знань і навиків виробничого персоналу. Головне завдання підвищення кваліфікації керівників і фахівців - забезпечити швидку реалізацію нових наукових, технічних, організаційних і економічних ідей в практику діяльності підприємства.

                  Організація діяльності підприємства, відповідно до концепції маркетингу, повинна мати на меті довгострокову перспективу, а не просто отримання максимального прибутку найближчим часом. Це припускає оновлення засобів виробництва, постійну підготовку і перепідготовку кадрів відповідно до сучасних вимог. В зв'язку з цим можливо на якомусь етапі і підвищення витрат виробництва, і тимчасове зниження прибули. Дуже важливо, щоб завдання маркетингу на підприємстві знали і розділяли всі співробітники і, щоб ці завдання відображали інтерес кожного.

                  Фінанси. Якщо з фінансової сторони розглядати стан Краснодонського м'ясокомбінату, то, в цілому, можна охарактеризувати його як стабільне. На підприємстві вчасно виплачується заробітна платня, величина кредиторської заборгованості невелика. М'ясокомбінат є дисциплінованим платником податків до місцевого бюджету, платежів за електроенергію, газ, воду, тепло, а також надає допомогу малоімущим верствам населення.

                  Виробництво. М'ясокомбінат спеціалізується на виробництві м'яса, ковбасних виробів, напівфабрикатів. За допомогою неодноразового розширення і реконструкції за період свого існування м'ясокомбінат повністю оновився, розширився і технічно оснастився. М'ясокомбінат в даний час виробляє більш 180 найменувань ковбасних виробів, в т. ч., делікатесної групи 40 найменувань, більше 30% до загального виробництва ковбас, 30 найменувань напівфабрикатів. Виробнича потужність основних цехів складає:

- по виробництву м'яса - 20 т. в зміну;

- по виробництву ковбасних виробів - 6,5 т. в зміну;

- по виробництву напівфабрикатів - 3,4 т. в зміну.

                  Персонал. Чисельність працівників всього підприємства складає 517 чоловік, зокрема, у сфері виробництва - 370 чоловік, в торгівлі - 10 чоловік, невиробнича група - 47 чоловік. Основні професії робочих: бійці худоби, виготівники натуральної оболонки, обваловувальники м'яса, формувальники ковбасних виробів, обсмажувальники ковбасних виробів. Також на підприємстві працюють кваліфіковані фахівці і керівники з великим стажем роботи і багатим досвідом. Єдиним стимулом для працівників даного підприємства є: своєчасно виплачувана заробітна платня і виплата преміальних. Налагоджена чітка дисципліна, до традиції увійшло тісне, постійне спілкування керівника з підлеглими і винагороджується ініціатива.

                  НТР. В даний час м'ясокомбінат є технічно оснащеним підприємством. По всьому комбінату встановлено нове імпортне устаткування. Встановлена лінія шпріцеванія багатоголчатим шпріцом для виробництва копченини.

                  З метою збільшення терміну реалізації м'ясних виробів і культури виробництва куплено імпортне устаткування для вакуумування м'ясопродуктів в термоусадочні пакети, збільшується термін зберігання продукції до 15 діб;

                  Упроваджена машина для автоматичної нарізки ковбасних виробів з подальшим вакуумуванням і сервіровкою на спецобладнанні.

1.4Анализ показників виробничо-господарської діяльності ЗАТ «Краснодонський м'ясокомбінат».

                  Дослідження рівня показників виробництва і реалізації продукції підприємства ЗАТ «Краснодонський м'ясокомбінат» має на меті виявити резерви і напрями подальшого вдосконалення стратегічного управління даним підприємством. Це можливо тільки в процесі ретельного економічного аналізу цих і інших показників діяльності підприємства.

                  Основними показниками виробничо-господарської діяльності ЗАТ «Краснодонський м'ясокомбінат» є показники виробництва і реалізації продукції за період з 2005 по 2007 рр., представлені в таблиці 1.2.

                                                                                                               Таблиця 1.2.

Основні показники виробництва і реалізації продукції в 2005-2007рр.

Найменування показників

Звіт (12 місяців)

2005р.

2006р.

2007 р.

1. Товарна продукція в діючих цінах, тис. грн.

26700

28900

35400

2. Реалізована продукція в діюдчих цінах, тис. грн.

23770

25721

31506

3. Темпи зростання, % % до 2004 р.

---

1,082

1,325

                   Дані цієї таблиці показують, що підприємство ЗАТ «Краснодонський м'ясокомбінат» працює добре, і в аналізованому періоді (2005-2007 рр.) має місце зростання об'ємів виробництва товарної продукції. Проте, об'єми реалізованої продукції значно нижчі за об'єми вироблюваної товарної продукції, що указує на те, що існують проблеми з реалізацією його продукції в аналізованому періоді.

                  Отже, на складах готової продукції підприємства є нереалізована продукція і в значних кількостях. В даний момент це є проблемою багатьох м'ясопереробних комбінатів. Основними причинами такого положення є:

- низький платоспроможний попит населення на продукцію м'ясокомбінату і із-за високих цін на неї, що обумовлено високими цінами і дефіцитом сировини;

- недостатній або недостатньо високий рівень стратегічного планування і управління діяльністю підприємства: планування, в основному, місячне здійснюється по замовленнях;

- управління не має оптимальних і альтернативних стратегій, а, отже, і маркетингові дослідження не відповідають сучасним вимогам.

                  В результаті, можна вважати, що планування діяльності підприємства і, перш за все, управління повинні бути стратегічними і альтернативними по оптимальних складових. Крім того, відділ маркетингу і інші відділи підприємства повинні працювати сумлінніше, містити висококваліфіковані кадри, що постійно підвищують свій професійний рівень.

                  Об'ємні показники діяльності підприємства ЗАТ «Краснодонський м'ясокомбінат» - товарна і реалізована продукція в діючих цінах визначаються номенклатурою і асортиментом продукції, інформація про яких приведена табл. 1.3.

                                                                                                     Таблиця 1.3.

Номенклатура і асортимент продукції підприємства в 2001-2003 рр. 

Найменування продукції

Реалізация

2005 р.

2006 р.

2007 р.

Кіл-ть

Уд. Вага, %

Кіл-ть

Уд. вага, %

Кіл-ть

Уд. вага, %

 1.  М'ясо и субпродукти 1-ої категорії, в т.ч.:
 •  Яловичина;
 •  Свинина;
 •  Субпродукти 1-ої категорії

1155

560

546

48

32,6

48,5

47,3

4,2

1636

513

1059

61

31,2

31,4

64,7

3,9

1714

515

1096

103

30,0

30,0

63,9

6,1


Продо
вження табл.1.3.

2. Делікатесна група

390

11,0

540

10,3

705

12,3

3. Напівфабрикати, в т.ч.:

 •  Котлети;
 •  фарш м'ясний

236

118

118

6,7

50,0

50,0

291

208

83

5,5

71,5

28,5

340

224

116

5,9

65,9

34,1

4. Жир топлений, харчовий

36

1,0

42

0,9

49

0,9

 1.  Ковбасні вироби, в т.ч.:
 •  Варені ковбаси;
 •   Сосиски, сардельки;

- напівкопчені ковбаси;

 •  твердокопчені ковбаси;
 •  копченина;
 •  інше 

1725

674

342

195

102

288

124

48,7

39,1

19,8

11,3

5,9

16,7

7,2

2730

929

643

514

189

351

101

52,1

34,0

23,6

18,8

6,9

12,8

3,9

2910

1012

694

608

196

331

69

50,9

34,8

23,8

20,9

6,7

11,4

2,4

Разом

3542

100

5239

100

5718

100

                  Як свідчать дані таблиці 1.3., номенклатура продукції підприємства ЗАТ «Краснодонський м'ясокомбінат» в аналізованому періоді в натуральному виразі (тонни) зростала, причому, її структура показує, що в ній переважає група «ковбасні вироби». М'ясо і субпродукти 1-ої категорії знаходяться на рівні 30 %, делікатесна група зростає - з 11 % у 2005 р. до 12,3% у 2007 р., що, звичайно, пояснюється деяким зростанням доходів населення. Напівфабрикати, із-за їх високої ціни купує менша кількість споживачів (і котлети, і фарш м'ясний).

                  До сказаного слід додати, що номенклатура продукції цього підприємства змінилася: по кількісному виразу - зросла, а відносно структури вона мало змінюється, хоча повинна мінятися у бік оновлення і номенклатури, і асортименту, що, звичайно, є основною функцією плануючих органів підприємства і його відділу маркетингу.

                  Проблема якості і конкурентоспроможності продукції ЗАТ «Краснодонський м'ясокомбінат» існує і є однією з основних. Його продукція ділиться по сортності: вищий сорт, 1-й сорт і 2-й сорт. Так, сортність ковбасних виробів в 2006-2007 роках зростала, а в 2007 р. вона збільшилася проти 2006 р. по вищому сорту на 3,9 % - перш за все, по варених ковбасних виробах і напівкопчених  ковбасах. Далі в таблиці 1.4. дається інформація про сортність ковбасних виробів.

 Таблиця 1.4.

Рівень якості виробляємої продукції

Найменування виробів

2006 г.

2007г.

Откл.: +, -

Кіл-ть

Тис./т

Уд.вага,%

Кіл-ть

Тис./т

Уд.вага,%

Кіл-ть

Тис./т

Уд.вага,%

1. Ковбасні вироби вищого сорту

1646,8

52,0

1948,1

55,9

+301,3

+3,9

2. Ковбасні вироби 1-го сорту

1371,4

43,3

1397,5

40,1

+26,1

-3,2

3. Ковбасні вироби 2-го сорту

148,8

4,7

139,4

4,0

-9,4

-0,7

  Разом

316

100,0

3485

100,0

+318

100,0

                  Збільшення товарної продукції підприємства за рахунок підвищення сортності склало в 2007г. 253,3 тис. грн.

                  Отже, в цілому, якість продукції ЗАТ «Краснодонський м'ясокомбінат» має високий рівень, але проблем у підприємства в даній області ще багато.

                  Основними показниками по праці і оплаті праці підприємства ЗАТ «Краснодонський м'ясокомбінат» є склад і структура персоналу, продуктивність праці, оплата праці, середньорічна заробітна платня і ін. Дослідження целесообразнєє почати з аналізу складу і структури кадрів підприємства, інформація для якого представлена табл. 1.5.

  Таблиця 1.5.

Склад та структура персоналу підприємства в динаміці

Найменування

показників

Категорії працюючих

Разом

Робочі

Керівники та спеціалісти

Службовці

2005 г

1.Середньосписочна чисельність, люд.

314

187

21

522

2.Структура персоналу, %

60,2

35,8

4,0

100,0

2006 г.

1.Середньосписочна чисельність, люд.

356

180

28

564

2.Структура персоналу, %

63,1

31,9

5,0

100,0

2007 г.

1.Середньосписочна чисельність, люд  

364

185

28

577

2. Структура персоналу, %

63,1

32,1

4,8

100,0

                  Аналіз даних табл. 1.5. показує, що в аналізованому періоді співвідношення між категоріями персоналу на даному підприємстві майже відповідає галузевому співвідношенню до інших підприємств галузі. У той же самий час, має місце рух персоналу: чисельність працівників збільшується і дещо збільшується чисельність робочих, що обумовлено збільшенням об'ємів товарної продукції підприємства.

                  Незначне зростання среднеспісочной чисельності персоналу підприємства ЗАТ «Краснодонський м'ясокомбінат» пояснюється значною недозавантаженістю його виробничих потужностей. В зв'язку з цим працівники даного підприємства працюють неповний робочий тиждень або неповний робочий день, що значно збільшує соціально-економічну напруженість в суспільстві, знижує рівень життя і т.п.

                  Цей аналіз слід продовжити дослідженням продуктивності праці працівників даного підприємства по виробленню продукції на одного працюючего і на одиного робочого. Продуктивність праці по виробленню продукції є одним з найважливіших техніко-економічних показників діяльності будь-якого підприємства, зокрема, і аналізованого. Інформація для цього аналізу представлена табл. 1.6.

Таблиця1.6.

Дані продуктивності праці працівників підприємства в динаміці

Найменування показників

2005 г.

2006 г.

2007 г.

Звіт

Звіт

Звіт

1. Товарна продукція в діючих цінах, тис. грн.

26700

28900

25400

2.Середньосписочна чисельність:

- всього, люд.;

- в т. ч. робочих, люд.;

522

314

564

356

577

364

3.Продуктивність праці:

 1.  1-го працівника, грн.;
 2.  1-го робочого, грн.

 51149,9

85031,8

 51241,1

81179,8

 61351,8

97252,7

                  Дані цієї таблиці відображають процес динамічного зростання рівня цього найважливішого показника діяльності підприємства і це зростання, звичайно, обумовлений зростанням об'ємних показників виробництва продукції, в першу чергу. У той же самий час, среднеспісочная чисельність працівників і робочих росте повільнішими темпами на даному підприємстві.

                  Оплата праці, середньорічна або середньомісячна заробітна платня одного працівника підприємства - також найважливіші показники діяльності підприємства. Звичайно, йдеться і про номінальну, і про реальну заробітну платню. Як відомо, реальна заробітна платня - це те, що можна купити на номінальну забортну платню. Зараз в нашій країні реальна заробітна платня починає поступово рости, що указує на підвищення добробуту нашого народу. Положення з оплатою праці працівників підприємства ЗАТ «Краснодонський м'ясокомбінат» істотно міняється у бік збільшення, що характерний і для інших підприємств харчової промисловості України. Проте, середньомісячна заробітна платня працівників все ще недостатня для задоволення багатьох первинних потреб людини. Однією з особливостей заробітної платні працівників цієї галузі промисловості є натуроплата продукцією підприємства. Ця тенденція є не зовсім вдалою, але, можливо, в умовах достатньо високих цін на продукцію м'ясопереробних підприємств - це і вихід з положення. Якщо натуроплата здійснюється за собівартістю цій продукції, то це лише підвищує рівень і заробітної платні, і добробуту працівників підприємства.

                  Аналіз використання основних виробничих фондів підприємства ЗАТ «Краснодонський м'ясокомбінат» повинен включати аналіз стану структури цих фондів, складу і структури виробничого устаткування і фондовіддачі. Цей аналіз потрібно почати з аналізу складу і структури основних виробничих фондів. Слід відразу відзначити, що дане підприємство має відносно високий організаційно-технічний рівень і, отже, високий рівень технічної озброєності праці. Дані для аналізу ОВФ підприємства представлені табл. 1.7.

Таблица 1.7.

Информація про стан ОВФ підприємства

ЗАТ «Краснодонський м'ясокомбінат» в 2005-2007 рр.

Показник

Вартість, тис. грн.

Введено, тис. грн.

Вибуло, тис. грн.

Вартість на кінець року, тис. грн.

2005 р.

9300,0

146,0

32,0

1072,8

2006 р.

10728,0

1080,0

61

11747

2007 р.

11747,0

1280,0

31

12996

                  Аналіз даних таблиці свідчить про те, що в аналізованому періоді (2005-2007гг.) на підприємстві  йде активний рух ОВФ, причому, сума фондів, що вводяться, перевищує у декілька разів суму вибуваючих фондів, що з позитивної сторони характеризує дане підприємство: воно розширюється, збільшуючи свої потужності.

                  До цього аналізу слід додати аналіз складу і структури ОВФ в аналізованому періоді по підприємству в цілому, по групах цих фондів  в табл. 1.8.

 Таблиця 1.8.

Дані складу і структури ОВФ підприємства в динаміці

Найменування групи ОВФ

2005 р.

2006 р.

2007 р.

Сума, тис. грн.

Уд. вага, %

Сума, тис. грн.

Уд. Вага, %

Сума, тис. грн.

Уд. вага,

%

1.Будівлі, споруди, передавальні пристрої

5730,0

53,8

5958,0

54,0

5958,0

52,6

2.Машини і устаткування

3381,0

31,7

4048,0

36,7

4198,0

37,1

3. Транспортні засоби

1123,0

10,5

720,0

6,5

834,0

7,4

4. Инструменти, пристосування і інше 

420,0

4,0

314,0

2,8

320,0

2,9

Всього

10654

100

11040

100

11320,0

100

                  Склад і структура ОВФ підприємства ЗАТ «Краснодонський м'ясокомбінат» як свідчать дані цієї таблиці, змінюються і, перш за все, у бік оновлення активної частини, ОВФ-групи «Машини і устаткування», що є позитивною тенденцією в розвитку даного підприємства. Проте, темпи такого оновлення не дуже високі і, як відомо, це обумовлено і спадом виробництва продукції цього підприємства, і деяким зниженням об'єму продажів, в порівнянні із запасами продукції на складах підприємства.

Аналіз структури ОВФ ЗАТ «Краснодонський м'ясокомбінат» показує, що переважаюча група ОВФ підприємства - це група «Будівлі, споруди і передавальні пристрої», тобто, пасивна частина цих фондів. Практика ж діяльності промислових підприємств і фірм указує на те, що ті підприємства, які мають вартість групи «Машини і устаткування», в основному, близько 50% загальної вартості ОВФ, вони добиваються найвищих результатів діяльності і найбільшого прибутку і рентабельності. Отже, даному підприємству необхідно, оновлюючи весь основний капітал, більше уваги приділяти прогресивним, передовим технологіям і також техніці, машинам і устаткуванню. Виявлення резервів підвищення ефективної діяльності підприємства ЗАТ «Краснодонський м'ясокомбінат», припускає і дослідження складу і структури оборотних коштів даного підприємства. Оборотні кошти підприємства, разом з ОВФ, є основними складовими успішної діяльності підприємства, тим більше, якщо йдеться про норматив оборотних коштів. Дані для цього аналізу представлені табл. 1.9.

Таблиця 1.9.

Склад і структура оборотних коштів підприємства ЗАО «Краснодонський м'ясокомбинат» в 2005-2007 рр. тис. грн.

Найменування

показників

2005 р.

2006 р.

2007 р.

Сума на кін. року

% до підсумку

Сума на кін. року

% до підсумку

Сума на кін. року

% до підсумку

1. Виробничі запаси

2096,0

69,3

2088,0

57,6

3559,0

63,8

2.Незавершене виробництво

---

---

201,0

5,5

360,0

6,4

3. Готова продукція

470,0

15,5

844,0

23,4

980,0

17,6

4. Грошові кошти та інше

460,0

15,2

844,0

23,4

980,0

17,6

Всього

3026,0

100,0

3624,0

100,0

5581,0

100,0

                  Дані табл. 1.9. свідчать про те, що дане підприємство має, в основному, норматив оборотних коштів, хоча немає статті «Витрати майбутніх періодів», як і інших підприємств, тобто, образно виражаючись, «живе сьогоднішнім днем».

                  Склад оборотних коштів даного підприємства такий, що в аналізованому періоді також спостерігається тенденція їх збільшення, як і за попередніми показниками і напрямами діяльності. Так, наприклад, об'єм виробничих запасів, матеріалів, сировини збільшився в 2006 р. в порівнянні з 2005 р. в 1,7 разу (3559/2096); грошових коштів  і інших надходжень - в 2,1 разу (980/460), а загальне збільшення по всіх статтях оборотних коштів підприємства склало (5581-3026) 2555 тис. грн., або зросло в 1,8 разу. В той же час, збільшилася і стаття «Готова продукція» в 1,5 разу (682/470), що також позитивно характеризує діяльність даного підприємства.

                  Разом з цими позитивними характеристиками діяльності підприємства ЗАТ «Краснодонський м'ясокомбінат» в 2007 р. все ще продовжується спад виробництва його продукції, мала місце недовантаженість виробничих потужностей, отже, продукція не вся реалізується, ціни на цю продукцію високі і, таким чином, потрібне в корені міняти політику управління підприємством, збільшуючи його стратегічну спрямованість.

                  Як відомо, поточні витрати (собівартість продукції), прибуток і рентабельність - найважливіші фінансово- економічні показники діяльності будь-якого комерційного підприємства.

                  Аналіз поточних витрат (собівартості) вироблюваної продукції підприємства ЗАТ «Краснодонський м'ясокомбінат»  здійснюється з метою визначення напрямів зниження цих витрат і виявлення резервів такого зниження для підвищення ефективності даного виробництва.

                  Дослідження рівня поточних витрат даного підприємства на виробництво і реалізацію продукції потрібно почати з кошторису витрат на виробництво продукції (табл. 1.10.).

  Таблиця 1.10.

Кошторис витрат на виробництво і реалізацію продукції

підприємства в динаміці, тис. грн.

Статті витрат

2005 р.

2006 р.

2007 р.

Факт

Факт

Факт

Сума, грн.

Уд.вага, %

Сума, грн.

Уд.вага, %

Сума, грн.

Уд.вага, %

1. Матеріальні витрати

19913,4

82,8

21684,8

83,4

26891,6

85,1

2. Амортизація

721,5

3,0

754,0

2,9

884,8

2,8

3. Витрати на оплату праці

1587,3

6,6

1820,1

7,0

2306,7

7,3


Продо
вження табл.1.10.

4. Відрахування на соціальний захист

601,2

2,5

676,0

2,6

853,2

2,7

5. Інше витрати

1226,6

5,1

1066,1

4,1

2739,7

2,1

Разом

24050,0

100,0

26001,0

100,0

31600,0

100,0

                  Аналіз даних кошторису витрат на виробництво продукції показує, що дане виробництво є високоматеріаломістким: витрати на матеріали і сировину склали: у 2005 р. - 82,8 %, у 2006 р. - 83,4 %, у 2007 р. - 85,1 %. Звичайно, це зростання витрат на сировину і матеріали пояснюється зростанням цін на ці продукти праці: скотарство і тваринництво нашої країни тільки виходить (досить поволі) з економічної кризи і продукції цих галузей сільського господарства украй бракує м'ясопереробним підприємствам. Отже, підприємства досліджуваної галузі повинні самі через посередників займатися орендою землі і вирощуванням худоби для власних потреб, що дозволить, ймовірно, значно понизити витрати на виробництво готової продукції і збільшити прибуток.

                  Інші статті кошторису витрат на виробництво продукції підприємства невеликі по їх питомій вазі в по сумі. Проте, другою важливою статтею цього кошторису є стаття «Витрати на оплату праці» працівників підприємства і дана стаття також має тенденцію до збільшення, про що йшла мова вище.

                  Рівень витрат на виробництво і реалізацію продукції, як відомо, визначає рівень найважливішого фінансового показника діяльності підприємства - прибутку. У табл. 1.11 приводиться інформація про основні фінансові показники діяльності підприємства ЗАТ «Краснодонський м'ясокомбінат» за період 2005-2007 рр.

 

Таблиця 1.11.

Основні фінансові показники діяльності підприємства в динаміці,тис.грн

Найменування показників

Звітні дані

2005 р.

2006 р.

2007 р.

1. Виручка від реалізації

26700,0

28900,0

35400,0

2. Витрати на виробництво і реалізацію

24050,0

26001,0

31600,0

3. Разом: балансовий прибуток

2650,0

2899,0

3800,0

4. Платежі до бюджету і ін.

1612,5

1764,0

2312,3

5. Чистий прибуток

1037,5

1135,0

1487,7

6.Рентабельність

продукції, %

11,02

11,15

12,03

                  З даних таблиці 1.11. видно, що в діяльності підприємства в аналізованому періоді (2005 р.- 2007 р.) має місце істотне зрушення за всіма приведеними в таблиці основними фінансовими показниками, тобто, підприємство прагне працювати ефективно на етапі виходу нашої країни з економічної кризи і пожвавлення економіки.

                  Таким чином,  як показав проведений аналіз за 2005-2007 рр., ЗАТ «Краснодонський м'ясокомбінат» має істотні резерви для планомірного розвитку підприємства.

                  При цьому йдеться про вдосконалення не тільки планування на  підприємстві, але і  управлінням всього підприємства.  Тому для вирішення цього головного завдання і проблеми даної дипломної роботи необхідно: вибирати оптимальні рішення, очолювати це повинна єдина економічна служба на чолі з керівником, яка  повинна  діяти у напрямі зміни організаційний структури підприємства, номенклатури вироблюваної продукції і підвищення кваліфікації всього керівного персоналу підприємства, в першу чергу.

 

          2. Методи організації і управління збутом

2.1. Обгрунтування виробничої програми. Розробка групового асортименту.

 

                  Виробничу програму галузі обгрунтовують практично одночасно з обліком всіх чинників, що впливають на об'єм виробництва продукції. При визначенні виробничої програми відповідно до сировинних ресурсів і виробничих потужностей галузі вносять поправки  заздалегідь запроектованим величинам потреб в основних продуктах.

                  Виробничу програму на перспективний період розробляють виходячи з даних реальної (мінімальної) величини одного з вказаних чинників (потреби сировинних ресурсів і виробничих потужностей). Їх кількісні показники пов'язують шляхом розробки балансу по основних видах продукції.

                  Оптимальне рішення при визначенні об'єму виробництва можна одержати за умови рівності вказаних чинників, тобто

            (2.1)                                                         

                  Проте в практиці планування в результаті специфіки розвитку м'ясної промисловості можуть бути різні відхилення:

-      сировинні ресурси менші, ніж може бути виготовлено продукції на виробничих потужностях галузі і потреб народного господарства СР<М;. В цьому випадку виробнича програма визначається залежно від об'єму сировинних ресурсів і їх використання;

 - можливість виробництва продукції на наявних виробничих потужностях менша, ніж можна було виробити з наявних сировинних ресурсів і потреби народного господарства М<СР; М<П. Виробничу програму за таких умов розраховують по виробничих потужностях, які є в планованому періоді;

 - можливе виробництво продукції на виробничих потужностях відповідає сировинним ресурсам, а потреба народного господарства більше об'єму сировинних ресурсів і виробничих потужностей М = СР; П>СР; П>М.  В даному випадку при складанні виробничої програми виходять з сировинних ресурсів і виробничих потужностей;

 - потреба народного господарства відповідає сировинним ресурсам, а можливе вироблення продукції на даних виробничих  потужностях більше потреби П = СР; М>П. Виробничу програму встановлюють з урахуванням потреби і сировинних ресурсів;

 - потреба менше сировинних ресурсів і можливого вироблення на наявних виробничих потужностях, сировинні ресурси більше виробничих потужностей П<СР; П<М; С>М.

                  Можливі і інші поєднання між перерахованими чинниками, наприклад,  СР<М<П і т.д.

                  Враховуючи рівень розвитку тваринництва, як правило, план виробництва продукції встановлюють виходячи з планових і надпланових сировинних ресурсів (ськотосирья і птахи) по Україні  норм використання сировини і його комплексної переробки. У зв'язку з цим при встановленні виробничої програми необхідно визначити рівень задоволення потреби народного господарства в певних видах продукції, ступінь використання виробничих потужностей і сировинних ресурсів промисловості. Ці показники визначають по наступних формулах:

           -      рівень задоволення потреб  народного   господарства

        (В/П) 100       (2.2)

-       рівень використання  виробничих  потужностей

        (В/М) 100        (2.3)

        де П - річна потреба народного господарства в м'ясних продуктах, натуральні одиниці;

        В - вироблення продукції за рік за умови повного використання планованих сировинних ресурсів, натуральні одиниці;

       М - виробнича потужність підприємств за рік, натуральні одиниці.

                  Обгрунтований план виробництва продукції по номенклатурі доводиться до кожної ланки промисловості (міністерства, виробничого об'єднання і підприємства).

                  План виробництва в грошових показниках визначають по товарній продукції шляхом множення об'єму виробництва продукції по видах виробів в натуральних одиницях на оптову ціну одиниці виробів, а по нормативній чистій продукції шляхом  множення об'єму  виробництва   продукції   по   видах виробів на встановлений норматив   також   одиниці   виробу.

                  Розробка  виробничої програми  в груповому асортименті (номенклатурі) по підприємствах виробничого об'єднання.

        План виробництва продукції для промислових і виробничих об'єднань (підприємств) розробляють по певному груповому асортименту. Груповий асортимент визначають по найважливіших видах виробів за планом.

        Цей план розраховують в натуральних і грошових показниках. Мета планування в натуральних і грошових показниках і їх конкретизація по груповому асортименту - забезпечити випуск продукції по видах, що відповідають потребам населення,  краще використання сировини і виробничих потужностей, досягнення найбільшого економічного ефекту.

                  Груповий асортимент продукції по планах міністерств, який доводиться до підприємств, включає наступні види виробів: м'ясо, м'ясо птиці, фасоване м'ясо, ковбасні вироби (варені, сосиски і сардельки, напівкопчені, сирокопчені і сировялениє, копченина, інші види ковбасних виробів), м'ясні консерви, м'ясні напівфабрикати (крупнокускові і мелкокуськовиє), пельмені, котлети, фарши, жири харчові, тваринні корми,  продукти дитячого харчування і ін.

        Вироблення продукції, одержаної при комплексній переробці сировини, за винятком вищепереліченої, не встановлюється вищестоящими організаціями, а включається в загальний об'єм виробництва і реалізації продукції. Об'єм цієї продукції визначають безпосередньо на об'єднаннях і підприємствах залежно від видів сировини і норм виходів.

                  При плануванні групового асортименту особливу увагу слід приділити характеру попиту населення на різні види виробів. Вироби м'ясної промисловості, що виробляються, звичайно мають різну собівартість і рентабельність. Тому необхідно перш за все виходити із завдання максимального задоволення попиту населення по певних видах виробів незалежно від їх порівняльної собівартості і рентабельності.

        При плануванні групового асортименту продукції важливо разом із задоволенням потреби населення добитися підвищення економічного ефекту виробництва продукції. Ряд видів продукції має одне і те ж значення в задоволенні попиту населення, але собівартість і рентабельність у них по підприємствах різна.

        При розробці даного розділу галузевого плану особлива увага приділяється розподілу об'єму і групового асортименту по виробничих об'єднаннях і підприємствах. При розподілі виробничої програми як за об'ємом, так і в груповому асортименті по виробничих об'єднаннях враховують ряд чинників, до яких в основному відносяться:

 - специфіка попиту населення на  різні м'ясні вироби;

 - наявність виробничих потужностей і необхідність їх повного використання;

 - величина сировинних ресурсів в кожній територіальній зоні;

 - собівартість або прибуток при виробленні продукції певного вигляду, транспортні витрати по доставці сировини і готової продукції.

                  Оптимальний розподіл об'ємів продукції, що випускається, по видах, як правило, можна досягти при використанні методу лінійного програмування (сімплексний метод) і унаслідок рішення алгоритму транспортного завдання.

                  Застосовуючи сімплексний метод і метод рішення алгоритму транспортного завдання, можна розподілити вироблення продукції по певних видах виробів з урахуванням критерію мінімальних витрат або максимального прибутку при задоволенні попиту населення по малорентабельних і нерентабельних видах продукції (не менш певного об'єму).

                  Розподіл об'єму планованого вироблення продукції по певних видах в межах виробничих об'єднань здійснюється поетапно. На першому етапі планують розподіл найбільш рентабельної номенклатури групового асортименту відносно рівноцінної за якістю в розрізі конкретних підприємств з виявленням максимального прибутку або мінімальної собівартості. На другому етапі планують асортимент продукції в межах кожного підприємства і встановленої номенклатури з урахуванням отримання максимального прибутку або мінімальної собівартості.

                  При розподілі групового асортименту виробів по підприємствах виробничого об'єднання можна застосовувати сімплексний метод з використанням комп'ютерних програм планування. При рішенні цієї задачі особливо важливо дотримувати обмеження по окремих видах виробів. Наприклад, по номенклатурі (сосиски і сардельки) об'єм їх вироблення не повинен бути менше обгрунтованого попиту населення. Дотримання цієї умови особливо важливе при плануванні випуску нерентабельних виробів або продукції з низькою рентабельністю.

         Модель рішення задачі розподілу групового асортименту по підприємствах виробничих об'єднань по критерію мінімальних витрат має наступний вигляд:

( 2.4 )

 при обмеженнях

;    

;      

;         

                    

де  і— індекс підприємства;

m — кількість підприємств;

j — індекс вида продукта;

        n — кількість  продукції;  

і=1, 2, ..., n; j=1,  2,  ...,  n;

Xij об'єм вмробнмцтва j-го вида продукта на і-м підприємстві;

Сij — собівартість одиниці j-го вида продукта, виробляєма на і-м підприємстві;

аkj — норма расходу k-го вида сировини на виробництво одиниці j-го вида продукта;

k —індекс вида сировини;

Аk — ресурси сировини k-го вида по виробничим об'єднанням; 

Nj — сумарна виробнича потужність по виготовленю продукта j на всех підприємствах об'єднання;

К — планове завдання по виробництву продукції по виробничому об'єднанню;

Вij — мінімальний об'єм виробництва певного вида продукта j на і-м підприємстві.

                  Розподіливши груповий асортимент по підприємствах виробничих об'єднань (яловичина, свинина,  копчення і інші ковбасні вироби, м'ясні напівфабрикати), визначають сировинну зону по постачанню певним видом сировини кожного підприємства і зону споживання по реалізації продукції. Для обгрунтування оптимальної сировинної зони підприємства і зони споживання вирішують транспортну задачу. При цьому як критерій оптимальності беруть мінімум транспортних витрат.

                  На другому етапі планують виробничу програму в межах підприємств в асортиментом розрізі. На основі одержаних показників за загальним обсягом виробництва продукції і групового асортименту виробів на промислових підприємствах виробництво планують по детальному асортименту.

        План виробництва по асортименту відноситься до оперативного планування. Він складається на квартал, місяць, декаду і добу. Розробка його залежить від ряду чинників:

 - вигляду  і властивості  сировини,  використовуваної  для  промислової переробки;

 - особливості   попиту   населення   на   різні   види   продукції;

 - виробничих   потужностей   по  виробництву   певного асортименту;

 - собівартості  і  рентабельності  окремих  видів  виробів.

                  При плануванні виробництва і реалізації продуктів в розрізі асортименту важливе значення має вивчення і облік попиту населення на основі прямих зв'язків з торгуючими організаціями. У основі таких зв'язків лежить договір, в якому указують номенклатуру, об'єм постачання, терміни і порядок постачання.

                  При плануванні асортименту важливо визначити сферу вивчення попиту населення по видах виробів. У зв'язку з умовами попиту на різні види виробу і різноманітним асортиментом продукції, що виробляється, особливо по ковбасних виробах, м'ясних напівфабрикатах, виникає необхідність планувати той асортимент, яким більшою мірою задовольняє попит населення при ефективнішому використанні сировини, виробничих потужностей, робочої сили, зниження витрат, підвищення прибули, рентабельності виробництва і загального об'єму реалізованої продукції.

                  Для оптимального планування асортименту залежно від вибраної вищепереліченої функції застосовують лінійне програмування, зокрема сімплексний метод рішення асортиментної задачі.

                  Критерієм планованого асортименту є отримання максимального прибутку або мінімальних витрат з урахуванням виділених фондів сировини при задоволенні попиту населення в певних видах виробів. Так, при отриманні максимального прибутку для підприємства модель асортиментного завдання можна представити в наступному вигляді:

           (2.5)                                                                            

при обмеженнях

;

;

;

;

;

,

         де j - індекс виду продукту (j=1, 2, 3 .. ., n);

 n - асортимент продукції, що виробляється (кількість видів виробів);

 Xj- шуканий об'єм вироблення 1-го виду виробу;

П j - прибуток, що одержується від виробництва на одиницю 1-го виду виробу;

 аj - норма витрати і-го виду сировини на виробництво j -го вигляду  продукту;

 і - індекс виду сировини;

 bі - планований об'єм і-го виду сировини для підприємства;

 N - виробнича потужність підприємства по виробленню продукції;

К j - мінімальний об'єм виробництва по укрупненій групі виробу по підприємству;

 А - планове завдання по виробництву продукції для підприємства;

 dj - мінімальний об'єм виробництва продукції по j-му виду виробів.

                  Задачу вирішують сімплексним методом з використанням комп'ютера. Варіант, де лінійний функціонал по прибутку буде максимальним, свідчить про те, що одержана оптимальна виробнича програма в асортиментному розрізі.

 

2.2. Планування сировинного, матеріально-технічного постачання і збуту готової продукції

 

                  Планування постачання підприємств скотом, птахом .

        Підприємства м'ясної промисловості забезпечують ськотосирьем, птахом на основі планів розподілу по   підприємствах. Потреба виробничих об'єднань (підприємств) в сировині оформляється у вигляді плану заявки (замовлення) на заснований встановленої виробничої програми для кожного підприємства по виробленню продукції на плановий період і норм витрачання сировини.

         При затверджених нормах   виходів   продукції   з одиниці сировини потребу в сировині Пс (у натуральних одиницях) визначають по формулі :

        або                (2.6)

 Де В - виробнича програма по видах продукції на плановий період, натуральні одиниці;

 Я - норма виходу готової продукції з одиниці сировини %;

 Н - норма витрати сировини на одиницю виробу, натуральні одиниці.

                  План розподілу ськотосирья і птахи по підприємствах складають в три етапи.

                  На першому етапі складають баланс ськотосирья і птахи на планований рік. Мета складання балансу сировини - визначити сировинні ресурси м'ясної промисловості, що направляються безпосередньо на промислову переробку. Об'єм промислової переробки всієї худоби, що поступає, визначається як різниця між прибутковою і витратною частинами балансу.

        У прибутковій частині указують джерела формування сировинних ресурсів в тоннах живої маси, до яких відносять: залишки на початок періоду, закупівлі худоби від різних господарств, імпорт.

        На другому етапі, одержавши дані про ресурси худоби для промислової переробки на підприємствах системи м'ясної промисловості по кожному підприємству з подальшим затвердженням вищестоящих органів розробляє план постачань худоби в розрізі всіх регіонів України.

        На третьому етапі проводиться розподіл птаха, худоби, виділених для кожної області,  по підприємствах м'ясної промисловості. Затверджують цей план обласні органи влади.

         Планування постачання підприємств м'ясосировиною.

        При плануванні сировинного постачання м'ясопереробних підприємств в першу чергу визначають фонд промислової переробки м'яса. Його встановлюють на основі заявок промисловості, складених виходячи з виробничої програми і виробничих потужностей м'ясопереробних підприємств, а також норм витрати м'яса на різні вироби.

        При визначенні потреби в сировині враховують також необхідний розмір виробничих запасів на кінець планованого періоду з коректуванням його на величину запасу, який був на почало роки. План-заявка на сировині представляється підприємствами у відповідні органи.

        Для кожного підприємства м'ясної промисловості складають баланс м'ясосировини, на основі якого визначають необхідне його завезення з холодильників, баз, з урахуванням власного виробництва м'ясокомбінатів. Баланс по використанню  складається на рік і по кварталах.

         Звідси для спеціалізованих м'ясопереробних підприємств повне задоволення потреби в сировині планується за рахунок завезення м'яса яловичини і свинини з урахуванням залишків м'яса на початок і кінець планового періоду (роки).

        На основі виділених фондів і балансу м'ясопереробні підприємства укладають договір з постачальниками з інших регіонів.

                  Планування   матеріально-технічного   постачання   підприємств.

        Підприємства відповідно до потреби в основних, допоміжних і інших матеріалах і устаткуванні складають плани-заявки. При цьому виходять з планованого об'єму виробництва продукції по номенклатурі, асортименту і якості, а також норм витрати за різними матеріалами на одиницю виробів.

        Об'єм продукції, що виробляється, визначається планом економічного і соціального розвитку.

        При чисельних потребах підприємств в певних видах матеріалів необхідно також передбачати перехідні запаси їх для забезпечення безперебійного постачання виробництва. Величина виробничих запасів повинна бути мінімальною.

        Страховий запас в натуральних одиницях встановлюють по деяких видах матеріалів і розраховують в процентному відношенні до поточного запасу.

        Загальний запас матеріалів в натуральному виразі визначають як суму поточного і страхового запасу

        Загальний запас матеріалів   =                                        

        Загальну потребу в матеріалах П0 в натуральному виразі розраховують виходячи з виробничих потреб і різниці у  виробничих  запасах  на  початок  і  кінець планового періоду.

        План-заявку (замовлення)  на наступний плановий рік, як правило, розробляють у середині попереднього планового періоду. Плани-заявки на матеріали і паливо представляються у відповідні органи постачання.

        Планування потреби в технологічному устаткуванні і будівельних матеріалах необхідне для наступних цілей:

 - заміни вибулого устаткування унаслідок фізичного зносу;

 - виконання плану технічного переозброєння діючих підприємств;

 - реконструкції і розширення діючих підприємств і нового будівництва.

        Потребу в технологічному устаткуванні розраховують на підставі проектної документації і техніко-економічних обгрунтувань впровадження нової техніки.

        Планування збуту промислової продукції.

        Продукція, що виробляється підприємствами м'ясної промисловості (м'ясо всіх видів, ковбасні вироби, м'ясні напівфабрикати ) реалізується самими підприємствами крупним оптом, дрібнооптовим приватним підприємцям і через мережу фірмових магазинів. Згідно плану розподілу встановлюють об'єм реалізації і промислової переробки по основних видах продукції в межах регіонів в натуральному і процентному відношенні. Склавши план розподілу м'яса, м'ясопродуктів по регіонах України, розробляють план завезення.

        План завезення є основою для прикріплення підприємств м'ясної промисловості по реалізації м'ясопродуктів до конкретних споживачів. Останні виділяють фонди безпосередньо торговим організаціям.

        Планування оптового збуту технічної, медичної і іншої продукції, що виробляється на підприємствах м'ясної промисловості, здійснюється на основі заявок різних споживачів продукції м'ясної промисловості. Заявки споживачів представляються у відповідні організації по постачанню і збуту. По шкурах, копитах, кістці, вушному волосі і подібній продукції заявки поступають централізовано.

2.3. Види цінових стратегій і формування ціни на продукцію підприємства

 

        При розробці цінової політики важливо не тільки визначити рівень цін, але і сформулювати стратегічну лінію цінової поведінки фірми або підприємства на ринку в комплексі по всій товарній номенклатурі і окремо по кожному виду товару на всьому протязі його життєвого циклу. Цінова стратегія на відносно тривалий період служить основою ухвалення рішень відносно ціни продажу в кожній конкретній операції. Стратегічні цінові цілі і розрахована на тривалий термін лінія цінової поведінки фірми дозволяють визначити об'єми прибутків і частку на ринку з розрахунку на перспективу, мати певний фінансовий і часовий резерв для маніпулювання маркетинговими важелями дії на ринок.

          Існують різні види цінової стратегії, основні з яких наступні.

          Стратегія високих цін, або стратегія "зняття вершків"(skimming pricing), передбачає продаж товару спочатку за високими цінами, значно вище ціни виробництва, а потім поступове зниження. Вона характерна для продажу товарів-новинок, захищених патентами на стадії впровадження, коли фірма випускає спочатку дорогий варіант товару, а потім починає привертати все нові сегменти ринку, пропонуючи покупцям різних сегментних груп простіші і дешевші моделі. Стратегія високих цін забезпечує продавцю швидку окупність вкладених в розробку і просування товару засобів. Як правило, така політика стає можливою, якщо товар - новий, високоякісний, володіє  привабливими  особливостями для споживача, згодного платити високу ціну за його придбання, і розрахований в основному на споживачів - новаторів.

        Цей вид стратегії знаходить на ринку все більше розповсюдження і практично переважає. Особливо активно він застосовується, коли на ринку спостерігається деяке перевищення попиту над пропозицією і фірма займає монопольне положення виробництві нового товару.

        Стратегія низьких цін, або стратегія "проникнення", "прориву" на ринок (penetration pricing), передбачає первинний продаж товарів, що не мають патентного захисту, за низькими цінами з метою стимулювати попит, отримати перемогу в конкурентній боротьбі, витіснити конкуруючі товари з ринку і завоювати масовий ринок і істотну ринкову частку. Фірма добивається успіху на ринку, витісняє конкурентів, займає в певному значенні монопольне положення на стадії зростання, потім підвищує ціни на свої товари. Проте в даний час таку політику використовувати як цінову стратегію дуже важко. Практично украй складно фірмі забезпечити собі монопольне положення на ринку.

         Покупці украй негативно відносяться  до політики підвищення цін, вони можуть сприйняти її позитивно, наприклад, розглядаючи зростання цін як свідоцтво великого попиту на товари, підвищення його якості.

         Стратегія диференційованих цін активно застосовується в торговій практиці компаній, які встановлюють певну шкалу можливих знижок і надбавок до середнього рівня цін для різних ринків, їх сегментів і покупців: з урахуванням різновидів покупців, розташування ринку і його характеристик, часу покупки, варіантів товарів і їх модифікацій.

         Стратегія диференційованих цін передбачає сезонні знижки, знижки постійним партнерам; встановлення різного рівня цін і їх співвідношення по різних товарах в загальній номенклатурі виробів, що випускаються, а також по кожній модифікації, будучи вельми складною і копіткою роботою за погодженням загальної товарної, ринкової і цінової політики.

         Стратегія диференційованих цін дозволяє "заохочувати" або "карати" різних покупців, стимулювати або декілька стримувати продажи різних товарів на різних ринках. Її певними різновидами є стратегія пільгових і стратегія дискримінаційних цін.

         Стратегія пільгових цін. Пільгові ціни встановлюються на товари і для покупців, в яких фірма-продавець має певну зацікавленість.

                      Пільгові ціни - це найбільш низькі ціни, по яких фірма продає свої товари. Як правило, вони встановлюються нижче за витрати виробництва і в цьому сенсі можуть представляти демпінгові ціни. Застосовуються вони в цілях стимулювання продажів для постійних покупців, в цілях підриву за допомогою цінової конкуренції слабких конкурентів, а також при необхідності звільнити складські приміщення від товару, покладу.

            Стратегія дискримінаційних цін. Дискримінаційні ціни є частиною загальної цінової стратегії фірми по відношенню до певних сегментів ринку і встановлюються на найвищому рівні, використовуваному для продажу даного товару. Застосовується по відношенню до некомпетентних покупців, що не орієнтуються в ринковій ситуації, до покупців, що виявляють крайню зацікавленість в придбанні даного товару, покупців, небажаних для фірми-продавця, а також при проведенні політики того, що цінового картелювання, тобто висновку між фірмами різного роду угод за цінами.

            Стратегія єдиних цін, або встановлення єдиної ціни для всіх споживачів. Ця стратегія укріплює довіру споживачів, легко застосовна, зручна, не вимагає уторговиванія, робить можливим продажи по каталогах, посилочну торгівлю. Проте стратегія єдиних цін застосовується не так часто в ціновій практиці і, як правило, обмежена тимчасовими, географічними і товарними рамками.

            Стратегія гнучких, еластичних цін передбачає зміну рівня продажних цін залежно від можливості покупця торгуватися і купувальної сили. Гнучкі ціни, як правило, однорідних товарів, по яких на ринку виступає велике число фірм - конкурентів, наприклад, ціни на транспорт, цукерки, журнали. В цьому випадку незалежно від місця продажу в течії досить тривалого часу для будь-якого покупця товари продаються за однією і тією ж ціною.

            Стратегія нестабільних, змінних цін передбачає залежність ціни від ситуації на ринку, попиту споживачів або витрат виробництва і продажів самої фірми. Фірма встановлює різні  рівні цін для різних  їх сегментів.

            Стратегія цінового лідера передбачає співвідношення фірмою свого рівня цін з рухом і характером цін фірми-лідера на даному ринку по конкретному товару (залежно від місця на ринку фірми і величини її ринкової частки це може бути  лідер №1, лідер №2, лідер №3), або укладення угоди з лідером на даному ринку або сегменті, тобто у разі зміни ціни лідером фірма також проводить відповідну зміну цін на свої товари.

            Стратегія конкурентних цін пов'язана з проведенням агресивної цінової політики фірм-конкурентів - із зниженням ними цін і припускає для даної фірми можливість проведення двох видів цінової стратегії в цілях зміцнення монопольного положення на ринку і розширення ринкової частки, а також в цілях підтримки норми прибутку від продажів.

             Стратегія престижних цін передбачає продаж товарів за високими цінами і розрахована на сегменти ринку, що звертають особливу увагу на якість товару  і товарну марку і що мають низьку еластичність, а також що чутливо реагують на чинник престижності, тобто споживачі не набувають товарів або послуг з цін, які вважають дуже низькими.

            Стратегія престижних цін можлива у разі високої престижності фірми і її товарів, а також мінімальної конкуренції, при постійних або відносних витратах виробництва і реалізації, що збільшуються у міру збуту.

            Стратегія незакруглених цін передбачає встановлення цін нижче за круглі цифри. Такі ціни покупці сприймають як свідоцтво ретельного аналізу фірмою своїх цін і бажання встановити їх на мінімальному рівні. Крім того, покупці, одержуючи здачу, сприймають такі ціни як нижчі або понижені.

            Стратегія цін масових закупівель припускає продаж товару із знижкою у разі закупівлі його у великих кількостях. Така стратегія дає ефект, якщо можна негайного значного збільшення покупок, збільшення споживання товару, залучення уваги до товару покупців конкуруючих фірм, рішення задачі звільнення складів від застарілих товарів, що погано продаються.

         Стратегія тісного пов'язання цін з якістю товару передбачає встановлення цін на високому рівні, відповідному високому рівню якості  і образу, що формується фірмою у покупців відносно її товарів.

         У торговій практиці цінові стратегії використовуються не відособлено по своїх видах, а комбінований, при накладенні одних видів на інші.

                  На ЗАТ «Краснодонський м'ясокомбінат» широко використовується стратегія цінових знижок. Найбільш часто вживаються два види знижок: знижки за платіж готівкою і знижки за кількість товару, що купується. Перший є, зменшення ціни для покупців, які оперативно оплачують рахунки. Знижка повинна надаватися всім покупцям. Подібні знижки  допомагають поліпшити стан ліквідності продавця і скоротити витрати у зв'язку із стягненням кредитів і безнадійних боргів.

         Під знижками за кількість товару, що купується, розуміють зменшення ціни для покупців, що набувають великих кількостей товару. Знижки за кількість повинні пропонуватися всім замовникам і не перевищувати суми економії витрат продавця у зв'язку із збутом великих партій товару. Економія складається за рахунок скорочення витрат з продажу, підтримки запасів і транспортування товару. Знижки служать для споживачів стимулом  робити закупівлі у одного продавця, а не у декількох постачальників. Знижки на кількість можуть бути простими і сумарними. Прості знижки надаються покупцю за одноразову покупку великої кількості продукції. Сумарні знижки встановлюються з урахуванням закупівель, проведених протягом певного часу, звичайно - роки.

                  З метою скорочення заборгованості підприємство також широке використовує систему взаємозаліків.

                  На даному підприємстві існує три рівні цін: ціна готової продукції (собівартість продукції), оптова ціна (для покупців великих об'ємів продукції - націнка на варені ковбаси, сосиски і сардельки - 15-20%, на решту видів продукції - 25%) і роздрібна ціна, по якій здійснюється продаж у фірмових магазинах. Ціна в загальному вигляді визначається як сума витрат на виробництво і очікуваного прибутку. Прибуток від реалізації продукції варіюється від 15 до 25%.

                  Для розрахунку цін на ЗАТ «Краснодонський м'ясокомбінат» застосовується цінова стратегія "витрати плюс", в основі якої лежить собівартість продукції.

2.4 Організація і керування збутовою мережею підприємства

                  Канали розподілу перебувають у постійному руху. Зявляються нові організації оптової і роздрібної торгівлі, розвиваються системи розподілу продукції.

                  Однією з найбільш значних подій у розвитку каналів розподілу є поява вертикальних маркетингових систем, що кидають виклик традиційним каналам. Типовий традиційний канал розподілу складається з незалежного виробника або декількох оптових і роздрібних торговців. Кожний його учасник – самостійна організація, що прагне до максимального прибутку, навіть якщо це йде на шкоду системі розподілу в цілому. Жоден з учасників не має повного або скільки-небуть значного контролю над іншими.

                  Вертикальна маркетиногова система (ВМС) містить у собі виробника одного або декількох оптових чи роздрібних торгівців, що працюють як єдине ціле. Один з учасників каналу володіє контрольним пакетом акцій інших компаній, або надає їм право фрайчайзингу, або має міць, що забеспечує йому провідні позиції в каналі. Поява таких систем повязана зі спробами найбільш сильних учасників каналу контролювати поводженя й усунути  можливі конфлікти його членів, що переслідують власні цілі. Вони економічні з погляду розмірів, мають більшу ринкову владу і викликають дублювання зусилть.

                  Корпоративні ВМС. У корпоративних ВМС всі компанії на останніх стадіях руху товарів, починаючи з виробника й до реалізації товару кінцевим користувачем, перебувають у єдиному володінні.

                  Керовані ВМС. У керованих ВМС керівництво здійснює найбільший її учасник послідовними стадіями розподілу. Звичайно це виробник товарів під відомою торговельною маркою.

                  Договірні ВМС. Договірна ВМС складається з незалежних фірм, що виконують різні завдання по виробництву і розподілу продукції й об'єднують свої зусилля на контрактній основі для спільного досягнення більшої економії й більших комерційних результатів, ніж вони могли досягти поодинці. Вони одержали велике поширення. Розрізняють три їхні види:

- добровільні мережі роздрібних торгівців під егідою оптовика. Оптові торгівці організують добровільні об'єднання підприємств роздрібної торгівлі, щоб допомогти їм у конкурентній боротьбі з мережами найбільших магазинів. Оптовики розробляють спеціальну програму, що передбачає стандартизацію торговельної практики роздрібної торгівлі й зниження витрат на здійснення закупівель, що дозволяє группі ефективно конкурувати з мережами.   

- кооперативи роздрібних торгівців. Підприємства роздрібної торгівлі беруть ініціативу у свої руки й створюють нові самостійні господарські об'єднання, яким поручаються оптові операції й можливо виробництво. Засновники здійснюють закупівлі тільки через кооператив і спільно планують рекламнудіяльність. Одержуваний прибуток ділеться між учасниками пропорційно обсягу зроблених закупівель. Роздрібні торгівці, що не є членами кооперативу, мають можливість користуватися його послугами, але не беруть участь у розподілі прибутку.

- франчайзинг. Член каналу, іменований франчайзингом, поєднує у своїх руках кілька послідовних стадій виробництва й розподілу. В останні роки саме цей напрямок у роздрібній торгівлі розвивається найшвидшими темпами, з'являються зовсім нові форми франчайзингу. По-перше, франчизи, що надають виняткові привілеї роздрібним торговцям під егідою виробника (видача дилерам ліцензій на право торгувати своїм товаром, а дилерами є комерційні організації , згодні дотримуватися певних умов продажів і надавати певні послуги). По-друге, привілеї надаються й оптовикам під егідою виробника. Третя форма – надання франчиз роздрібним торгівцям під егідою компанії, що робить послуги. Така компанія створює цілу систему по ефективному доведенню її послуг чи товару до споживача.

                  Багато незалежних роздрібних торговців, що не ввійшли в жодну з вертикальних маркетингових систем, створюють спеціальні магазини, які обслуговують неприваблові для більшості торговців сигменти ринку, у результаті чого відбувається поляризація роздрібної торгівлі. З одного боку великі організації, що працюють у ВМС, з іншого боку – окремі спеціалізовані магазини. Дана ситуація ускладнює становище виробників, які співпрацюють із незалежними посередниками, відмовитися від послуг яких не просто. Однак зрештою вони змушені вступити у відносини зі швидко зростаючими вертикальними маркетинговими системами, втрачаючи при цьому частину прибутку. ВМС постійно загрожують великим виробникам розривом відносин з ними й створенням власного виробництва. Конкуренція в роздрібній торгівлі йде  між цілими системами централізовано керованих мереж , які борються між собою за зниження витрат і залучення покупців.

                  Іншим феноменом властивим каналам розподілу стала готівність двох або більше фірм об'єднати зусилля у спільному освоєнні маркетингових можливостей, щовідкриваються. Кожна з компаній не має можливостей окремо скористатися ним, тому що не має достатні фінансові ресурси, ноу-хау, виробничі або маркетингові можливості, або ж компанія просто боїться ризикувати. Фірми можуть співпрацювати на тимчасовій або постійній основі, а також можуть створити окрему спільну компанію.

                  У минулому кожна компанія працювала на єдиному ринку збуту, використовуючи один канал розподілу. Сьогодні ринок складається з декількох цільових сегментів ринку й безлічі каналів розподілу, тому усе більше компаній впроваджують систему багатоканального розподілу.

                  Система вважається багатоканальною, якщо в одній і тій же фірмі для виходу на один або кілька купівельних сегментів використовуються два й більше канали розполілу.

                  Збільшення числа каналів розподілу вигідно компанії. По-перше, збільшується охват ринку, тому що найчастіше новий канал створюється, щоб залучити недоступну раніше частину покупців. По-друге, знижуються витрати на зміст всіх каналів розподілу. Компанія створює додатковий канал, щоб знизити витрати на продаж товару існуючій групі покупців. У-третіх, підвищується якість торгівлі – у новому каналі звичайно враховуються незадоволені запити покупців.

                  Але за добре доводиться платити. У новому каналі розподілу виникають і нові проблеми контролю, і конфлікти каналів. Конфлікт зароджується тоді, коли два й більше канали борються за право обслуговувати тих самих покупців. Проблеми контролю відповідають ступеню незалежності нового каналу й тому боротьба за покупця ускладнює співпрацю його учасників.

3. Інформаційне забезпечення системи управління збутовою діяльністю

3.1. Дослідження існуючої системи документообігу

                  У сучасних умовах інформація набуває особливого значення в системі продуктивних сил. Вона стає одним з головних ресурсів виробництва нарівні з сировиною, машинами, енергією, робочою силою. Сучасний період розвитку суспільного виробництва і його потенційні можливості визначаються не тільки енерго- і фондоозброєністю, але і інформаційною озброєністю.

                  Інформація, як знаряддя, і предмет праці стає неприйнятним і  специфічним елементом виробництва. Якщо енергія, предмети і знаряддя праці є основними умовами процесу виробництва, то інформація виявляється найбільш активним, організуючим елементом, що приводить виробництво в рух і що направляє його.

                  Формальна організаційна структура управління, стимулювання і керівництво самі по собі недостатні для вирішення проблем, що виникають в різних організаціях і на підприємствах.  Для  створення високої чутливості до умов діяльності сучасних фірм і підприємств, що швидко змінюються, їм потрібена інформація.

                  Останніми роками серйозність впливу, що надається інформацією на планування і ухвалення рішень організаціями, привела до зростання розуміння того, що інформація - це ресурс, що володіє певною цінністю, і, отже, що потребує впорядкування і управління. Проте підприємці звикли мати справу з відчутнішими активами, такими, як гроші, засоби виробництва і робоча сила, цінність яких можна достатньо точно зміряти, і з'ясування цінності інформації для них представляло певну трудність. Проте, ясно, що якщо менеджери добре інформовані, то вони з більшою вірогідністю ухвалюватимуть здорові, своєчасні  рішення, які позитивно позначаться на стані справ підприємства. Навпаки, якщо менеджери інформовані недостатньо, вони більше коливатимуться в  ухваленні рішень, і вірогідність вдалого вибору значно знизиться. Інформаційні системи, що з'явилися, використовують бази даних, стали основоположним засобом постачання менеджерів точною і своєчасною інформацією.

                  У теорії інформації поняття "інформація" розглядається як відомості про зміну стану об'єкту, передані від джерела інформації до адресата за допомогою сукупності символів, згрупованих по певному алгоритму, коду. При цьому, кількість інформації залежить від того, наскільки адресату наперед відомі імовірнісні характеристики переходу об'єкту з одного стану в інший. Поняття терміновості і цінності інформації в теорії інформації повністю ігноруються.

                  Під поняттям "інформація" надалі матимемо на увазі одиничні відомості або їх сукупності, які знімають невизначеність, що існувала до їх надходження. Відомості, що збільшують невизначеність, що існувала до їх надходження, називатимемо дезинформацією. Відомості, що несуть нульову інформацію, можуть бути віднесені до інформаційних шумів.

                  У виробничих процесах відбувається постійне перетворення матеріальних предметів і інформації з одного вигляду в іншій, при цьому інформаційні потоки є керівниками, а матеріальні - керованими. Інформаційні потоки, що управляють, складаються з інформації, в основі якої лежать конкретні події, факти, показники, в загальному випадку - дані.

                  Даними називають факти, ознаки, спостереження, зафіксовані людиною або приладом, в загальному випадку  - числові повідомлення, що фіксують результат або хід процесу. Від інформації дані відрізняються тим, що не роблять впливу на процес управління, поки вони не організовані відповідним чином, не зажадалися і на їх підставі не ухвалено певне рішення, що, в тому або іншому ступені, вплинуло на дію, що управляє. Дані - пасивні, інформація - активна.

                  Факти, спостереження, записи, що зберігаються на інформаційному носії, в пам'яті ЕОМ або людини, залишаються даними до тих пір, поки їх не використовують. Дані є інформацією лише у момент їх використання. Наприклад, число тих, що працюють на підприємстві, кількість виробів, що випускаються, і їх номенклатура, ціна - все це дані, які можуть зберігатися в тому або іншому вигляді залежно від форми їх використання. За цими даними можуть бути виведені певні показники діяльності підприємства, наприклад рентабельність. У момент використання, при виведенні рентабельності вони стають інформацією. Сама ж рентабельність буде інформацією лише в ті моменти,  коли, орієнтуючись на неї, ухвалюються ті або інші рішення, тобто коли вона робить вплив на величину і знак дії, що управляє, і   кінець кінцем знімає якусь частину невизначеності, що існувала до ухвалення рішення.

                  При оптимізації і плануванні об'єму випуску продукції Краснодонського м'ясокомбінату необхідно враховувати витрати на одиницю продукції, запас сировини на складі, дохід одержуваний від реалізації продукції, об'єм продажів.                  

                  Враховуючи витрати сировини і матеріалів для виробництва одиниці продукції необхідно використовувати такий документ як калькуляція. По окремих видах продукції узята рецептура, скільки і якого виду сировини необхідно для виробництва даного виду продукції.

                  Аналогічно можна привести витрату сировини на кожен вид продукції м'ясокомбінату. Кажучи про запаси сировини, слід зазначити, що їх кількість постійно міняється і ми можемо враховувати його тільки за який-небудь короткий період.

                  Таким чином, виходячи з наявних документів можна оптимізувати об'єм випуску продукції.

                  Планування виробництва продукції включає прогноз продажів і фіксацію фактичного попиту для кожного виду продукції. Дані продажів за 9 місяців приведені табл 3.1.

                                                                                                 Таблиця 3.1.

Об'ем продажів за 9 місяців 

Найменування продукції

Номер місяця

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Напівкопчені ковбаси, тон

12,1

11,7

8,2

11,9

13,2

13,7

16,9

19,5

21,9

Сосиски і сардельки, т

12

12,5

9,9

12,2

14,3

13,5

17,7

20,4

22,8

Сирокопчені ковбаси, тон

7,01

6,13

3,4

9,1

11,5

9,6

11,4

16,1

17,7

                  На підставі цих даних можна зробити короткостроковий прогноз на 1 місяць або більш.

3.2. Проектування автоматизованої системи управління

                  Основи методології проектування прикладних програм були закладені в 1960-х роках фахівцями Дж. Мартіном, Э. Йордоном і Л. Константайном.

                  При організації даних, використовуваних в економічних інформаційних системах, що відрізняються великими об'ємами інформації і  необхідністю забезпечення надійності функціонування інформаційних систем, можуть бути виділені 3 рівні організації даних:

- Логічна організація даних - (проектний рівень)

- Представлення даних (рівень мови реалізації).

- Фізична організація даних (фізичний рівень).

                  Логічна організація відображає погляд користувача на дані - погляд з боку наочної області. У її основі лежать вимоги  користувача і внутрішньо властиві даним зв'язки. Це найбільш важливий рівень організації даних, оскільки  саме вимога користувача визначає зовнішність проектованої системи. Якщо на етапі проектування системи вдало вибрана логічна організація даних, зміни системних вимог не спричинять за собою реорганізації на нижчих рівнях представлення даних.

                  Опис даних на мові управління даних відноситься до рівня представлення даних. Відносини між даними задаються у вигляді, характерному для конкретної мови. Надалі ця інформація використовується для розподілу даних за програмами, зовнішніми і внутрішніми уявленнями, по окремій ЕОМ в рамках мережевих СУБД.

                  Рівень фізичної організації пов'язаний з системним програмним забезпеченням, а також з вибором форм і методів представлення даних в оперативній пам'яті або на зовнішніх носіях.

                  Найбільш значущою в цій структурі є логічна організація даних. З нею пов'язано поняття моделі даних, що складаються із структур, що описуються  на мові визначення даних і операцій, представлених мовою управління даними.  Приклад логічної структури даних приведений на мал. 3.1.

                  В даний час найбільш застосовними є ієрархічна, мережева і реляційна моделі даних. Проте,  в 70-х роках реляційні бази банних практично витіснили бази даних інших видів. Як основну причину цього називають складність представлення даних в ієрархічній і мережевій моделях і необхідність визначення зв'язків між даними на етапі проектування бази даних, тоді як в реляційних базах даних зв'язку між таблицями можуть встановлюватися безпосередньо у момент виконання запитів.

                  База даних - це сукупність структурованих і взаємозв'язаних даних і методів, що забезпечують додавання вибірку і відображення даних.

                  

Малюнок 3.1.

.Логічна структура даних


                  Майже всі сучасні системи засновані на реляційній моделі управління базами даних. Назва "реляційна" пов'язано з тим, що кожен запис в такій базі даних містить інформацію, що відноситься тільки до одного конкретного об'єкту. У реляційній системі управління базами даних всі оброблювані дані представляються у вигляді таблиць. Зв'язок між таблицями може знаходити своє віддзеркалення в структурі даних, а може тільки матися на увазі, тобто бути присутнім на неформальному рівні.  Схема даних Краснодонського м'ясокомбінату приведена  на мал.3.2.

Малюнок 3.2.

Схема даних.

 

                  Інформація про об'єкти певного типа, наприклад про продукцію,  представляється в табличному вигляді -  в стовпцях зосереджені різні характеристики цих об'єктів - атрибути (наприклад, код продукції, найменування продукції), а  рядки призначені для опису значень всіх атрибутів окремого об'єкту. Крім того, з даними двох типів (наприклад текстовий і числовий) можна працювати як з єдиним цілим, заснованим на значеннях зв'язаних між собою даних.

                  Практично всі СУБД дозволяють додавати  нові дані в таблиці. З цієї точки зору СУБД не відрізняються  від програм електронних таблиць (Excel), які можуть емулювати деякі функції баз даних. Існує три принципові відмінності між СУБД і програмами електронних таблиць:

-  СУБД розробляються з метою забезпечення ефективної обробки великих об'ємів інформації, набагато більших, ніж ті, з якими справляються електронні таблиці.

- СУБД може легко зв'язувати дві таблиці так, що для користувача вони представлятимуться однією таблицею. Реалізувати таку можливість в електронних таблицях практично неможливо.

- СУБД мінімізують загальний об'єм бази даних. Для цього таблиці, що містять  дані, що повторюються, розбиваються на декілька зв'язаних таблиць.

 

3.3. Обгрунтування вибору комплексу програмно-технічних засобів

 

                  Система баз даних - комп'ютеризована система зберігання записів. Базу даних можна розглядати як подібність електронної картотеки, тобто сховище для деякого набору занесених в комп'ютер файлів даних.

                  Користувачу цієї системи надається можливість виконувати безліч різних операцій над такими файлами, наприклад:

- додавати нові порожні файли в базу даних;

- додавати нові дані в існуючі файли;

- вести пошук даних в існуючих файлах;

- змінювати дані в існуючих файлах;

- видаляти дані з існуючих файлів;

- видаляти існуючі файли з бази даних, тобто позбавлятися від їх вмісту.

                  Система баз даних містить чотири основні компоненти: дані, апаратне забезпечення, програмне  забезпечення і користувачі. У даному розділі розглянемо апаратне і програмне забезпечення.

                  Апаратне забезпечення - це набір фізичних пристроїв, на яких існує база даних. Вона складається з одного або декількох комп'ютерів, дисководів, принтерів, сполучних кабелів і інших допоміжних і сполучних пристроїв. Для обробки даних в базах даних можуть використовуватися універсальні обчислювальні машини, мінікомп'ютери або персональні комп'ютери. Між даними, які насправді збережені і користувачами системи мається в своєму розпорядженні рівень програмного забезпечення -  диспетчер бази  даних або система управління базами даних.(СУБД). Всі запити користувачів на доступ до бази даних обробляються СУБД; можливості додавання файлів, вибірки і оновлення даних в цих файлах також забезпечує СУБД. Основна функція, виконувана СУБД - це надання користувачу бази даних можливості працювати з нею, не вникаючи в деталі на рівні апаратного забезпечення.

                  База даних Краснодонського м'ясокомбінату розроблена Access-98.

Системні вимоги для неї наступні:

- Комп'ютер  80486DX33 або могутніше

- Windows 95/98/2000 або Windows NT (версія не нижче 3.51)

- Не менш 12 Мб оперативної пам'яті (для спільної роботи з іншими додатками не менше 24 Мб)

- Близько  100 Мб дискового простору (тільки для Access і нових баз даних).

                  Access-98 є одним з компонентів Microsoft Office 98. Microsoft Office 98 є унікальним комплексом з п'яти прикладних програм для Windows 98 і декількох могутніх утиліт, що підвищує продуктивність роботи.

                  Windows 98 надає в розпорядження користувача наступні можливості:

- Інтерфейс дозволяє набагато простіше запускати програми, відкривати і зберігати документи, працювати з дисками і мережевими  серверами.

- У Windows 98 імена файлів можуть мати довжину до 255 символів.

- Вбудована підтримка роботи в мережі.

- У Windows 98 реалізована підтримка стандарту Plug an Play, який є спробою максимально спростити установку і настройку периферійних пристроїв. Таким чином, операційна система забезпечує автоматичне підключення і конфігурацію пристроїв, відповідних вимогам стандарту Plug an Play, підтримує сумісність із застарілими пристроями і створює динамічне середовище для підключення  і відключення мобільних компонентів.

- Підтримка портативних комп'ютерів.

- Поліпшена підтримка додатків мультимедіа.

 Вбудована підтримка електронної пошти і  факсимільного зв'язку.

- Зрощення MS-DOS і Windows

- У Windows 98 32-розрядний код використовується скрізь, де це тільки можливо, що дозволяє забезпечити підвищену надійність і відмовостійку системи.

- Витесняющая багатозадачність.

- Багатопоточність.

- Поліпшена підтримка додатків MS-DOS

- Централізована база даних з інформацією про конфігурацію системи  і вибрані користувачем настройки.

-      Вдосконалені  і спрощені засоби діагностики, оптимізації і виправлення помилок.

                  Microsoft Office 98 для Windows 98  - популярний комплекс прикладних програм, в який входять наступні прикладні програми: Microsoft Word 98, Microsoft Excel 98, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access 98, Microsoft Outlook 98.

                  У всіх додатках Office використовуються стандартні команди, вікна діалогу і основні операції. Також підтримуються різноманітні файлові формати, використовуються схожі засоби форматування і макромови, передбачена повна підтримка електронної пошти і роботи у складі групи.

                  Таким чином, слід зазначити, що для ефективного використання бази даних підійде комп'ютер на якому встановлена як мінімум Windows 98 і  Microsoft Office 98. Для пізніших версій Windows  і Microsoft Office база даних є також прийнятною.  

                  Access - могутній додаток Windows. При цьому продуктивність СУБД органічно поєднуються зі всіма зручностями і перевагами Windows.

                  Як реляційна СУБД Access забезпечує доступ до всіх типів даних і дозволяє одночасно використовувати декілька таблиць бази даних. Можна  використовувати таблиці, створені в середовищі  Paradox або dBase. Працюючи в середовищі Microsoft Office, користувач одержує в своє розпорядження повністю сумісні з Access текстові документи(Word), електронні таблиці(Excel), презентації(PowerPoint).

                  Access спеціально спроектований для створення розрахованих  на багато користувачів додатків, де файли бази даних є ресурсами, що розділяються, в мережі. У Access реалізована надійна система захисту від несанкціонованого доступу до файлів.

                  База даних зберігатися в одному файлі, але професійні користувачі вважають за краще розділяти базу даних на два файли: у одному зберігаються об'єкти даних (таблиці, запити), в другом об'єкти додатку (форми, звіти, макроси, модулі).

                  Не дивлячись на те, що Access є могутньою і складною системою, його використання не складно для непрофесійних користувачів.

                  Access орієнтується на обробку  даних. Дані є набором фактів, вони перетворюються на корисну інформацію лише після того, як будуть впорядковані якимсь розумним способом. Зі всіх додатків Office 98 саме Access є інструментом для подібної організації даних. База даних складається з набору таблиць, форм, запитів і звітів, використовуваних для  обробки і представлення даних. У Access робота з цими об'єктами бази даних відбувається у вікні бази даних. Процес створення бази даних складається з наступних етапів:

- Проектування і створення таблиць для зберігання

- Введення даних

- Розробка інших елементів бази, призначених для перегляду, редагування і виведення інформації.

                  Далі перейдемо до обгрунтування вибору програмних засобів для моделей оптимізації і прогнозування випуску продукції.

                  Корисним інструментом в процесі розподілу ресурсів є методи моделювання. Математичним програмуванням називається використання математичних моделей і методів для вирішення проблем пошуку оптимальних рішень. Існує ряд різних методів, заснованих на ідеях математичного програмування, серед яких найбільш широке застосування одержав метод лінійного програмування.

                  Лінійне програмування є відповідним методом для моделювання розподілу ресурсів, якщо мета і обмеження на ресурси можна виразити кількісно у формі лінійних взаємозв'язків між змінними.

                  Класичний процес знаходження змінних, які задовольняють системі обмежень і оптимізують цільову функцію, передбачає  використання методу симплексу,  що вимагає вельми громіздких обчислень.

                  Excel  - це програма управління електронними таблицями загального призначення, яка використовується для обчислень, організації і аналізу ділових даних. З Excel можна вирішувати безліч завдань - від підготовки простих рахунків до створення складних тривимірних діаграм або ведення бухгалтерського обліку у фірмах середньої величини.

3.4. Інформаційне забезпечення підприємства.

                  Застосування сучасних ефективних пакетів програм дає можливість чіткому опрацьовуванню бізнес-процесів підприємства, що є запорукою успіху. Користування інформаційних систем для управління документами робить організацію більш конкурентоздатною за рахунок підвищення її керованості. Подібна автоматизація дозволяє:

- підвищити ефективність управління підприємством за рахунок забезпечення керівників і фахівців максимально повною, оперативною і достовірною інформацією на основі єдиного банку даних;

- поліпшити діловодство за допомогою оптимізації і стандартизації документообігу, автоматизації найбільш трудомістких його процедур;

- понизити витрати на ведення справ за рахунок автоматизації процесів обробки інформації;

- змінити характер праці співробітників, позбавляючи їх від виконання рутинної роботи і даючи можливість зосередитися на професійно важливих обов'язках;

- забезпечити надійний облік і контроль надходжень і витрачання грошових коштів на всіх рівнях управління;

- підвищити ефективність обміну даними між окремими службами відділів;

 - гарантувати повну безпеку і цілісність даних на всіх етапах обробки інформації і багато що інше.

                  Підприємство веде облік і розраховує рентабельність, ціни, собівартість і асортимент продукци. Веде облік вироблення і реалізації продукції, розрахунок заробітної платні, і т.д. в зв'язку з цим програмний комплекс MS Office є найзручнішим пакетом автоматизації роботи.

                  СУБД (Система управління базами даних) Access, входить в комплект MS Office стала стандартною базою даних, використовуваною в сучасному бізнесі.

                  СУБД дозволяє виключити дублювання і прискорити обробку документів клієнтів, і, отже, збільшити оборот і дохід підприємства.

     База даних в MS Access є сукупністю інструментів для введення, зберігання, перегляду, вибірки і управління інформацією. До цих засобів відносяться таблиці, форми, звіти, запити.

                  Основні переваги: має високу стійкість даних, простий в освоєнні, може використовуваться непрофесійним програмистом, дозволяє підготовлювати  звіти з баз даних різних форматів. Використовується для створення звітів довільної форми на основі різних даних і розробки некомерційних пропозицій.

                  Програма MS Excel,  є лідером  на  ринкі  програм обробки електроних таблиць,  визначає тенденції розвитку в цій  області. Дозволяє  виконувати обчислення, аналізувати дані, роботати зі списками в таблицях.

        За допомоги цього продукта можливо аналізувати більші масиви даних. В Excel можно використовувати більш 400 математичних, статистичних, фінансових і інших спеціалізованих функцій, пов'язувати різні таблиці між собою, обирати довільні формати подання даних, створювати ієрархичні структури.  Безмежні методи графічного подання даних: крім декількох десятків вбудованих типів діаграм, можно створювати свої, вбудовані типи, що допомогають наглядно отобразити тематику діаграми.

                  Використання механизма зв'язку і впровадження об'єктіів (OLE2) дозволяють широко використовувати допоміжні графічні редактори, редактор формул і багато інших утилитів, підтримуючий механізм OLE2. Особливістю даного механізма є те, що любий об'єкт в документі (малюнок, відеозображення, текст) можно редактувати безпосередньо в основному документі, не звертаючись за допомогою додаткових програм.

Microsoft Word  позволяет вводить, редактировать, форматировать и оформлять текст и грамотно размещать его на странице. Текстовый редактор содержит очень большое количество функций обработки текста. С помощью этой программы можно вставлять в документ графику, таблицы и диаграммы, а также автоматически исправлять орфографические и грамматические ошибки. Текстовый редактор Word обладает и многими другими возможностями, значительно облегчающими создание и редактирование документов.

                  Локальна мережа реалізована спеціальною формою кільцевой мережею, з відзначеним сервером, що дозволяє здійснювати  централізоване керування. Фізично вона монтується як з'єднання зоряних топологій. Деякі зорі вмикаються за допомогою спеціальних коммутаторов — Hub–концентраторов. Між робочими станціями використовують активні і пасивні концентратори. Активні концентратори додатково містять присилювач для подключення до декількох робочих станцій. Пасивний концентратор є просто розгалуженим пристроєм. Кожній робочій станції присвоюється відповідна їй адреса, по котрій передається керування.  

                  Підприємство ЗАТ «Краснодонський м'ясокомбінат» оснащено 23 комп'ютерами, розподілених по відділам: маркетинг, виробничо-плановий відділ, мясожировий комплекс, ковбасний цех, бухгалтерія, приймальня,відділ кадрів, відділ головного технолога, головного інженера, головного ветлікаря.

                  Конфигурація комп'ютерів підприємства в залежності від пред'являємих до швидкодії включають до себе слідуючі компоненти:

                  Процесори:  Pentium, Athlon и Duron з тактовой частістю 750 МГц — 2.0 ГГц

Відеоадаптери с пам'ятью на  карті 16 — 64 Mb (GeForce та ін.)

Дискові нагромаджувачі ємністю  від 10.0 до 60.0 Gb 

Оперативна пам'ять типа DIMM або DDR від 64 до 256 Mb 

                  Також у конфігурацію комп'ютерів входять принтери матричні або лазерні та один струйний, сканери та інша переферія.

                  Нижче приведені подробні дані про систему одного комп'ютера відділу маркетинга: 

Operating System:  Microsoft Windows XP

Version:    5.1.2600

Processor:   AMD ThoroughBred @ 1.66 GHz

DirectX Version:  9.0

Graphics Card:   NVIDIA GeForce2 MX 440

Memory:   256 MB

Motherboard Manufacturer:  

Model:    KT333-8235

Version:    N/A

BIOS Vendor:   Phoenix Technologies, LTD

BIOS Version:   VKT333 - 42302e31

BIOS Release Date:  03/12/02

BIOS Properties:  Plug and Play, Flash, AGP

VIA Tech CPU - PCI мост

VIA Standard PCI to ISA Bridge

VIA CPU to AGP Controller

Manufacturer:   Стандартні дискові нагромаджувачі

Capacity:   40.0 GB

Model:    WDC WD800BB-00CAA1

Interface Type:   IDE

     Пристрої по типам:

 •  відеоадаптер;
 •  дискові нагромаджувачі; 
 •  клавіатура;
 •  контролери гнучних дисків;
 •  контролери жорсткіх  дисків;
 •  монітор;
 •  мишь;
 •  модем;
 •  системні пристрої;
 •  універсальний контролер послідовної шини;
 •  пристой читання компакт-дисків.

                  Підприємство в даний час займає лідируюче положення за рахунок розширення свого асортименту, удосконалення своєї технічної бази за рахунок впровадження сучасних досягнень науки та техніки, за рахунок високої кваліфікації середньої ланки управління.

                  Ефективний контроль над всім технологічним процесом виробництва,  можливий завдяки застосуванню сучасних засобів комп'ютеризованого обліку, застосування ряду пакетів офісних додатків і програм, включення комп'ютерів підприємства в локальну мережу, а також мережу Інтернет.

                  Об'єднання комп'ютерів в мережі обумовлена поряд важливих причин, таких як прискорення передачі інформаційних повідомлень, можливість швидкого обміну інформацією між користувачами, отримання і передача повідомлень (факсів, E - Mail листів і іншого) не відходячи від робочого місця.

                  Краснодонський м'ясокомбінат має офіційний сайт:

 

Офіційний сайт
ЗАТ «Краснодонський м'ясокомбінат" 

  Вареная колбаса, сыровяленая колбаса 

  Наша реклама 

  История развития "ЗАО Краснодонский мясокомбинат" 

  О нас

3.5.Постановка завдання автоматизації виробничих процесів на підприємстві

 

                  Для ефективної роботи всі відділи підприємства повинні бути нерозривно зв'язані між собою.

                  Так, маркетинг займається збором заявок від споживачів, загальною оцінкою бажань і потреб споживача і доводить їх до виробничників (короткострокові маркетингові дослідження) і дизайнерів і розробників (довгостроковий маркетинг). Тобто, виробничники потребують інформації про поточний попит на продукцію, для того, що б відповідно планувати виробництво (купувати необхідні матеріали або складати робочі графіки), а дизайнери потребують маркетингової інформації, щоб покращувати і модернізувати існуючі товари і розробляти нові. Для цього маркетинг, дизайн і виробництво повинні працювати в тісному контакті. Фінансовий відділ повинен включатися в цей обмін даними, щоб вчасно повідомити, які фонди повинні бути в наявності, і дізнаватися, у свою чергу, які фонди знадобляться для виробництва нових виробів і послуг.

                  Таким чином, маркетинг, виробництво і фінанси повинні взаємодіяти в розробці виробу і процесу, прогнозуванні, виробленні реальний виробничих графіків, в ухваленні якісних і кількісних рішень, а також повинні обмінюватися інформацією про слабкі і сильні сторони один одного.

                  Не дивлячись на те, що дане підприємство оснащене комп'ютерною технікою достатньо, необхідна автоматизація окремих видів діяльності   підприємства, зокрема планування виробництва, а також збуту продукції.

                  При ухваленні рішення про автоматизацію роботи підприємства встає питання - ступінь автоматизації. Діапазон автоматизації - від підприємств-автоматів до однієї єдиної операції.

                  Автоматизація має ряд переваг перед людською працею. Вона характеризується низьким ступенем відхилень; для людини важко виконати одну і ту ж роботу абсолютно тим же способом, в абсолютно однакові терміни, і в масовому масштабі. Всі відхилення йдуть в збиток якості і дотриманню термінів графіка. Більш того, автомати не втомлюються і не відволікаються, не беруть участь в страйках, не вимагають підвищення заробітної платні і не скаржаться на умови праці.

                  Автоматизація часто розглядається як стратегія, необхідна для конкурентоспроможності. Проте, вона має ряд обмежень і недоліків в порівнянні з працею людини. В першу чергу, автоматизація може  дуже дорого обійтися компанії. Технологія коштує великих грошей; щоб компенсувати високі витрати, буде потрібно великі об'єму випуску. Крім того, автомати гнучкіші, чим люди. У автоматизований процес  навряд чи будуть внесені істотні зміни. Крім того, робочі часто бояться автоматизації, тому що, можуть втратити із-за неї свої робочі місця.

                  Рішення  про автоматизацію і ступінь її введення повинне бути ретельно пропрацьовано з урахуванням всіх можливих наслідків і побічних дій. Крім того, для успішного впровадження автоматизації у виробничу систему необхідні ретельне обдумування і планування.

 

3.6 Опис основних режимів роботи з програмою

                  Комп'ютерізована система «Облік та реалізація» виконана на основі СУБД  Mikrosoft Access. Вона зберігає інформацію про продукцію підприємства, клієнтах, які уклали договори з підприємством.  

                  Перший екран програми – це вибір відповідного місяця та відповідно файлів бази даних.     

Малюнок 3.3.

Вікно вибору місяця роботи.

          

                               

                  

                  Далі вказують робочу дату, на яку готуються документи на відпускаєму продукцію.

Малюнок 3.4.

Вікно вибору дати роботи.

 

                   Для обмеження доступу в базі даних є таблиця-список осіб, які мають доступ до огляду,  вводу і коректировці інформації в базі даних. На слідуючим скриншотівікно вибору користувача, за яким слідує набір пороля для відповідного користувача. 

Малюнок 3.5.

Вікно вибору користувача.

Малюнок 3.6.

Вікно запросу пароля користувача.

                  

                  Головне вікно. Тут ми можемо перейти до підготовки даних –Довідники, в групі Заявки – підготувати замови покупців на продукцію, в групі Реалізація — на основі заявок виписати накладні на готову продукцію, в групі Звіти -  підготувати звіти для різних підрозділів підприємства, в групі Настройки — вказати реквізити підприємства, ФІБ відповідальних осіб, обрати марку використованого принтера. В групі Адміністратор виконуються різні маніпуляції з інформацієй по переносу на зємні носії, на інші комп'ютери.

                  Для легкого контролю цін на продукцію внизу головного вікна відображаються дати останнього змінення цін з урахуванням   різних регіонів.

                  Розглянемо підготовку довідників. Основними є два з них – довідник продукції та довідник покупців. Далі – довідник водіїв, областей.

Малюнок 3.7.

Вікно вибору довідників.

          

                       

                  В слідуючим вікні – режим перегляду довідника товарів, з  якого можно перейти  до  вводу нової продукції та до коректування вже   введеної, можна  удаляти  найменування  продукції  або  робити  помітки  про   зняття продукції з виробництва.

Малюнок 3.8.

Вікно перегляду довідника товарів.

.

F1 – допомога;

F2  перегляд цін зі знижками;

F3 – ввод найменування нового вироба;

F4 – коректировка;

F5 – печать довідника продукції;  

F6 – фільтрування;

F7 – пошук;

F8 – видалення;

F10 – вихід з режиму перегляду.  


                  При вводі нового вироба вказуються найменування  продукції та одиниці вимірів.

Малюнок 3.9.

Вікно для вводу нового товару.

F1, F2 – зберегти результати вводу;

Esc – вихід з режиму коректування.  

                 

                  Режим коректування незначно відрізняється від режиму вводу нової продукції:

Малюнок 3.10.

Вікно для коректування.

F1, F2 – зберегти результати вводу;

Esc – вихід з режиму коректування.  

                  Слідуюче вікно – для роботи з довідником продукції, але вже виключно для економіста по цінам.

Малюнок 3.11.

Вікно для роботи з довідником продукції.

F2 – перелік цін по текучому товару (роздрібні ціни, ціни зі знижками);

F6 – пошук товару;  

F7 – відмінити / відновити знижку;  

F8 – відмітити дешеву продукцію;  

F9 – зняти / повернути товар з реалізації.

                  Другою важливішою основною таблицею, від упоряджування якої залежить чітка робота всіх програм, є довідник покупців. На скриншоті нижчє режим перегляду Покупців, внизу — список доступних дій, які можна виконати за допомогою гарячих клавиш F1 - F10, які включають ввод нового покупця, редактування вже існуючих, фільтрування покупців по областям, містам, пошук покупців, видалення.

Малюнок 3.12.

Вікно довідника покупців.

F1 – допомога;

F3 – ввод нового покупця;  

F4 – коректування;  

F5 – печать довідника покупців;  

F6 – фільтрування по області, місту;

F7 – пошук;  

F8 – видалення;

F10 – вихід з режиму перегляду.

                  На екрані нижче – вікно коректування даних покупця (мало відрізняється від вікна нового покупця). Тут вводяться його назва або фамллія приватного підприємця, адреса, платіжні реквізити.  

Малюнок 3.13.

Вікно коректування даних покупця.

F1, F2 – зберігти результати вводу;

Esc – вихід з режиму коректування.  

                  На стадії прийома замовлень (по телефону, по електроній пошті) використовується група програм Заявки. 

Малюнок 3.14.

Вікно Замовлення.

                  Нижче – вікно перегляду замовлень. По гарячим клавишам F1-F10 здійснюється перехід до вводу, редактуванню замовлень, видаленню.

Малюнок 3.15.

Вікно перегляду замовлень.

F1 – допомога; 

F3 – ввод нового замовлення; 

F4 – коректування; 

F5 – печать накладних;

F6 – фільтрування по області, містам, окремому покупцю; 

F7 – пошук;  

F8 – видалення; 

F10 – видалення групи замовлень;

Esc – вихід з режиму перегляду.

                  Нарешті, група основних програм для роботи з покупцем – Реалізація. 

Малюнок 3.16.

Вікно Реалізація.

                  З режиму перегляду накладних відбувається перехід по гарячим клавішам до вводу, редактуванню, видаленню накладних. Можливо звуження перегляду з фільтруванням документів по області, місту та одному покупцю.

Малюнок 3.17.

Вікно перегляду накладних по реалізації.

F1 – допомога;

F2 – створення коректуючої податкової накладної; 

F3 – ввод нової накладної;

F4 – коректування;

F5 – печать накладних;

F6 – фільтрування по області, місту, окремому покупцю;  

F7 – пошук;

F8 – видалення;  

F10 – видалення групи накладних;

Esc – вихід із режиму перегляду;

                  При вводі накладної обирається покупець. Якщо продукція транспортується фірмовими автомобілями, то по довіднику водіїв обирається № машини та ФІБ водія.

Малюнок 3.18.

Вікно вводу накладної.

               Коректування накладної – виправлення даних про покупця або про продукцію. 

Малюнок 3.19.

Вікно коректування накладної.

F1 – допомога;

F3 – ввод товару; 

F7 – пошук; 

F8 – видалення; 

F10 – вихід з режиму коректування. 

                  Важлива група програм – Звіти. На екрані нижче перелік підрозділів підприємства, яким  друкують щоденні, декадні та звіти за місяць.  

Малюнок 3.20.

Вікно Звіти

                 

Малюнок 3.21.

Вікно Загальний звіт.

Приклад одного звіта показано на екрані

                  За допомогою звітів можна робити аналіз реалізації по асортименту, по обсягу збуту, як за один день, так і за певний період. Так як вся інформація про збут продукції зберігається не один рік, можна робити прогнозування збуту.

                                                 

                                                Висновок

                  Найважливішим чинником прогресу є вдосконалення форм і методів управління підприємством на основі обчислювальної техніки і засобів зв'язку, які є матеріально-технічною базою автоматизованої інформаційної системи  підприємства. Вона служить для  зв'язку між об'єктами і суб'єктами управління.

                  На підприємстві створюється автоматизована інформаційна система, яка складається з взаємозв'язаних функціональних підсистем, що забезпечують управлінський апарат необхідною інформацією. Основні функціональні підсистеми забезпечують рішення задач технічної підготовки виробництва, прогнозування розвитку виробництва, маркетингових досліджень.

                  Автоматизована інформаційна система на підприємстві дозволяє використовувати новітні інформаційні технології на базі сумісних персональних комп'ютерів для ефективного вирішення основних завдань управління підприємством.    

                  Краснодонський м'ясокомбінат має базу даних про свою продукцію, постачальниках і споживачах. Автоматизована робота відділу маркетингу, планового відділу і бухгалтерії.

                  У роботі фахівця був проведений аналіз стану ЗАТ «Краснодонський м'ясокомбінат», була розглянута його організаційна структура, аналіз попиту  на м'ясопродукти, облік сировини. Також велика увага приділялась аналізу організації і керуванню збутом готової продукції.

                  Таким чином, проаналізувавши роботу Краснодонського м'ясокомбінату можна дійти висновку, що він має всі перспективи для нарощування об'ємів виробництва і збільшення об'ємів продажів, не дивлячись на складні економічні умови.  Продукція підприємства має достатньо високий купівельний попит і має явні переваги в порівнянні з продукцією імпортного виробництва, як по смакових характеристиках, так і за екологічними показниками вироблюваної продукції.

                  На користь м'ясокомбінату працює також тенденція споживачів віддавати перевагу саме придбанню вітчизняної продукції. На початку перехідного періоду, наприклад, вітчизняні виробники, у тому числі і споживчих товарів, сильно страждали від того, що покупці набували товарів імпортного виробництва, незалежно від їх якості.

Список використаної літератури

1. Устав ЗАТ «Краснодонський м'ясокомбінат»

2. Баланс підприємства на 1 грудня 2007 року.

3. Фінансовий звіт за 2007 рік.

 1.  Інформаційні системи і бази даних: Учбов. посібник /Ю.С.Деордиця. Луганськ: Вид-во  ВУГУ, 1999. – 140 с.

5. Основи маркетингу: Пер. з англ. – 2-е европ. вид. – М.; СПб.; К.: вид. будинок  «Вильямс», 1998.- 1056с                 

6. Маркетинг. Принципи й технологія маркетингу у вільній ринковій        системі: Підручник для вузів / під ред. Н.Д. Еріашвілі.- М.: Банки й біржі, ЮНІТІ, 1998.- 456с.

7. Маркетинг. Підручник / під ред. Б.Л. Багієва.- М.: «Економіка», 1999.-367с.

8. Котлер Ф. Основи маркетингу: пер.з англ.- М.: «Бізнес-книга»», «ИМА-Крос Плюс», 1995.

9. Акулич І.А., Демченко Є.В. Основи маркетингу: Навчальний посібник.- Мн.: Вища школа, 1998 – 236с.

  10. Панкратов Ф.Г., Серьогіна Т.К. Комерційна діяльність: Посібник для вузів – М.: Інформаційно-впроваджувальний центр «Маркетинг», 1998.-328с.

  11. Маркетинг. / під ред. проф. Уткіна Е. А. – М.: Асоціація авторів і видавців «ТАНДЕМ», 1998 – 320с.

  12. Менеджменту виробничій сфері. Навчальний посібник. Воронкова А.Є., Осика А.П. – Луганськ: ВУГУ, 1996.- 160с.

  13. Котлер Ф. Основи маркетингу : перек. з англ. – М.: «Росінтер», 1996.- 704с.

  14. Костоглодов Д.Д., Саввіді І.І. Маркетинг підприємства. – М.: «Контур», 1998.- 112с.

  15. Цацулін А.Н. Ціни і ціноутворення в системі маркетингу. Навчальний посібник. Вид.2-ге – М.: Інформаційно-видавничій будинок «Філін», 1998- 448с.

  16. Мазманова Б.Г. Методічні питання прогнозування збуту. Маркетинг у Росії та закордоном, 2000.- 125с.

  17. Маркетинг: Підручник для вузів / під ред. Н.Д. Ергіашвілі. – 2-ге вид., перер. і доп. – М.: ЮНІТІ-ДАНА, 2000.- 623с.

  18. Економіка підприємства. / Підручник під ред. проф. Н.А. Сафронова. – М.: «Юрист», 1998 – 584с.

  19. Автоматизовані інформаційні технології в економіці: Підручник / М.І.Семенов, І.П.Трубілін. – М.: Фінанси і статистика, 1999. – 416с.

  20.  Деордиця Ю.С., Савченко В.Т. Комп'ютерні технології в маркетингу. – Луганськ: ВУГУ, 1998. – 238с.  

  21. Пінчук Р.С., Гомузинський Г.П. Інформаційні системи й технології в маркетингу: навч.посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 328с.

  22. В.І. Дудорін. Інформатика в керуванні виробництвом. Підручник. – М.: «Менеджер», 1999. – 464с.

  23. Тихоміров Ю.В., Мєшков А.В. Microsoft Access для Windows одним поглядом. – Спб.; Санкт-Петербург, 2002. -160с.

  24. Кондратова С.С. Інформаційні технології в управлінні: Підручник. – К.: МАУП, 1998.


94


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

83173. Финансовая ответственность и правонарушение 22.87 KB
  Самостоятельность финансовой ответственности подчеркивают специфические особенности финансового правонарушения. Понятие финансовое правонарушение носит собирательный характер оно объединяет бюджетные налоговые валютные и банковские правонарушения. Помимо конкретного перечня правонарушений Бюджетный кодекс содержит и само понятие...
83174. History of Basketball 23.7 KB
  Basketball is an extremely popular all around the world. The object is to put a ball through a hoop, or basket, and thus score more points than the opposing team. Teams comprise of ten players, with a maximum of five on court at any one time. Substitutions are unlimited during the course of the game.
83175. Нормы международного таможенного права в правовой системе Российской Федерации 32.46 KB
  Таможенное право комплексная отрасль права представляющая собой систему правовых норм различной правоотраслевой принадлежности которые устанавливаются санкционируются государством и предназначены для регулирования общественных отношений связанных с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу взиманием таможенных...
83176. Развитие экономической теории в России 578.25 KB
  Успешное восстановление послевоенной экономики зависело не только от решения таких основных задач как собственно реконструкция восстановление разрушенного реконверсия перевод военного производства на выпуск гражданской продукции но и самого выбора варианта послевоенного хозяйственного развития страны.
83177. Сердечно – сосудистая система 606.63 KB
  В состав сердечно-сосудистой системы входит сердце орган который заставляет кровь двигаться нагнетая ее в кровеносные сосуды полые трубки различного калибра по которым она циркулирует. Кровь состоит из плазмы и приблизительно равного ей объема форменных элементов преимущественно красных клеток крови.
83178. Органы исполнительной власти Республики Беларусь 47.15 KB
  Исходя из данного определения - следующий уровень системы исполнительных органов – это республиканские органы государственного управления и иные государственные организации. Согласно Указу № 289 сюда входят министерства, государственные комитеты, являющиеся республиканскими органами государственного управления...
83179. Анализ природных ресурсов Кемеровской области 94.13 KB
  Кузнецкий бассейн расположен в Западно-Сибирском экономическом районе на территории Кемеровской области. Крайний юг области обширная территория средне-высоких гор Горной Шории. С 1943 центр Кемеровской области. Минерально-сырьевые ресурсы На территории области выявлены полезные ископаемые: уголь каменный бурый и горючие сланцы; чёрные металлы руда железная марганцевая; цветные и благородные металлы руда серебро ртуть свинец цинк медь барит бокситы нефелиновые руды...
83180. Несиметричні короткі замикання 71.15 KB
  Найбільш частим виглядом КЗ є несиметричні КЗ – однофазні, двофазні, двофазні на нейтраль. Вони є граничним випадком несиметричного навантаження. При несиметричних коротких замиканнях сталі струми короткого замикання досягають максимальних значень.
83181. Вентиляция, отопление и кондиционирование воздуха в производственных помещениях 68.08 KB
  Классификация систем кондиционирования. Вот некоторые задачи которые послужат для достижения этой цели: Выяснить значение кондиционирования воздуха. Классифицировать системы кондиционирования воздуха.