85736

Модель пенсійного забезпечення в накопичувальній формі

Дипломная

Социология, социальная работа и статистика

Управління Пенсійного фонду України в Краснодонскому районі Луганської області це підприємство соціального напрямку що забезпечує пенсіонерів інвалідів і інших громадян пенсіями й іншими посібниками. Управління Пенсійного фонду України є вимогливим підприємством тому що кожен працюючий громадянин зіштовхується з його діяльністю. У звязку з цим головна задача пенсійної реформи полягає в тому щоб гарантувати громадянам пенсійного віку у яких немає можливості більше працювати...

Украинкский

2015-03-30

1.81 MB

0 чел.

                                                                                                                                

ВСТУП

 

Протягом  останніх років тривалого становлення ринкової системи господарювання, активніше здійснювалися економічні реформи, з'являлися нові аспекти реформування форм власності і структурної перебудови економіки України.

 Практика господарювання на ринкових підставах підтверджує ту незаперечну істину, що результативність будь-якої виробничо-господарської і комерційної діяльності залежить насамперед   від компетентності і творчої активності управлінських кадрів, досить глибокого знання ними конкретної економіки, законодавчої бази і соціальних аспектів господарювання.

З цього можна зробити висновок, що якщо більш професійними і спрямованими будуть економісти, тоді й економіка в Україні буде більш розвита і стійка.

 Управління Пенсійного фонду України в Краснодонскому районі Луганської області -  це підприємство соціального напрямку, що забезпечує пенсіонерів, інвалідів і інших громадян пенсіями й іншими посібниками. Я хочу знати як ведуться розрахунки з громадянами, тому вибрав саме це підприємство.

       Управління Пенсійного фонду України є вимогливим підприємством, тому що кожен працюючий громадянин зіштовхується з його діяльністю.

У   зв'язку   з   цим   головна   задача     пенсійної   реформи   полягає   в   тому,   щоб   гарантувати   громадянам   пенсійного   віку,    у   яких   немає    можливості   більше   працювати,   компенсацію   втраченого   заробітку   у   виді   адекватного   розміру   пенсії.   Адекватний   розмір   пенсії   означає,   що   вона   прямо   залежить   від   тривалості   страхового   стажу   і   сплачених   протягом      усієї   трудової   діяльності   внесків.   У   такому   випадку   громадяни   краще   будуть   усвідомлювати   власну   відповідальність   за   свої   пенсійні   заощадження   і   сумлінно   будуть   виконувати   свої   обов'язки   щодо   сплати   внесків.   Усі   працівники,   що   платять   однакові   внески,   повинні   одержувати   й   однакові   пенсії.   Це   один   з   найважливіших   принципів   соціальної   справедливості.

Для   пенсіонера   також   дуже   важливо,   щоб   призначена   пенсія   виплачувалася   регулярно,   з   місяця   на   місяць.   Тобто      пенсійна   система   повинна   бути   здатної   надати   зароблений   і   очікуваний   повний   розмір   пенсій   саме      в   те   самий   час,   коли   людин   виходить   на   пенсію.   Це   є   принципово   важливою   рисою   реального   соціального   забезпечення.   Тому   забезпечення   фінансової   стабільності   пенсійної   системи   є   другим   принципом   цієї   реформи.   Це   означає,   що   реформована   система   повинна   ефективно   працювати   на   користь   багатьох   поколінь.

Рішення   глибоких   соціальних   проблем,   особливо      пенсійного   забезпечення,   подолання   бідності   і   соціальної   ізоляції   є   необхідними   основами   соціального   розвитку.

Ситуація,   що   склалася   в   соціальній   сфері,    не   допускає   відкладання   її   реформування.

Об'єктом   даного   дослідження   є   система   пенсійного   забезпечення   населення,   що   відображає   фінансові відносини  Пенсійного фонду між підприємствами і предпринемателями з приводу пенсійного збора і подальшого його розподілу.

Позначка роботи - дослідження особливостей управління фінансами організацій,  розглянути та проаналізувати систему управління фінансової діяльності Пенсійного фонду України в Краснодонському районі.    

Також   метою   цієї   роботи   є   складання   моделі   пенсійного   забезпечення   в   накопичувальній   формі,   за   допомогою   якої   кожна   людина   може   приблизно   визначити   розміри   свого   індивідуального   пенсійного   фонду,   а   також   розмір   пенсій.   

Для   досягнення   поставленої   мети   в   рамках   цієї   роботи    передбачається   вирішити   наступні   задачі:

1. Дати   загальну   характеристику   діяльності   Пенсійного   фонду   України   в    Краснодонському районі Луганської області.

2. Проаналізувати   організаційну   структуру   Управління   Пенсійного   фонду   в  Краснодонському районі,   охарактеризувати       відділи   підприємства.

3. Описати систему керування фінансової діяльності організацій і Пенсійного фонду України в Краснодонському районі.

4. Описати систему формування коштів  у бюджет Пенсійного фонду для подальшої виплати пенсій.

5. Удосконалення напрямів реформування структури системи пенсійного забезпечення населення.

6. Розробка і реалізація моделі трудової пенсії в накопичувальній формі.

7. Скласти базу даних коштів, що надходять у Пенсійний фонд України в Краснодонському районі Луганської області.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В КРАСНОДОНСЬКОМУ РАЙОНІ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

1.1. Загальна характеристика Управління Пенсійного фонду

України в Краснодонському районі

У лютому 1991р. у Краснодонському районі булла заснована Луганська обласна філія Українського республіканського відділення Пенсійного фонду України, від якого в Краснодонському районі працювали уповноважені представники. У липні 1994р. був утворений Краснодонський районний відділ Луганського обласного Управління Пенсійного фонду України, що відповідно покладеним на нього задач забезпечував надходження страхових внесків і інших платежів до ПФУ. У липні 2002р. Пенсійний фонд прийняв функції призначення і виплати пенсій. На базі райвідділу ПФУ були утворені Управління ПФУ в Краснодонському районі.

Управління є юридичною особою, що має самостійний баланс, рахунки в установах банків (утомучислівалютні), печатка з зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

На підприємстві є штатний розпис і кошторис витрат на утримання керування, що затверджуються начальником відповідного регіонального керування Фонду.

Управління Пенсійного фонду України є державним підприємством соціального напрямку, тому на ньому немає типів виробництва.

1.2. Місце та роль Пенсійного фонду Українив в Краснодонському районі в системі пенсійного забеспечення

Розглянемо більш детально роботу Пенсійного фонду України та визначемо його місто та роль у системі пенсійного забеспечення.

Пенсійний фонд є центральним органом державної виконавчої влади, підвідомчій Кабінету Міністрів України.

Пенсійний фонд, Кримські, Київські та Севастопільські міські, областні управління, а також відділення фонду в районах, містах та районах міст створюють систему органів, що здійснюють управління фінансами пенсійного забеспечення.

Пенсійний фонд у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України.

Основними завданнями Пенсійного фонду є: збір та акумуляція коштів на обов'язкове державне пенсійне страхування, які предназначені для пенсійного забеспечення фінансування витрат на виплату пенсій згідно з Законом України "Про пенсійне забеспечення" та "Про статус та соціальний захист громадян, які постраджали в наслідок Чернобильскої катастрофи", пенсій війсковослужбовців та робітників органів унутрешніх справ строкової служби, допомоги на дітей, а також інших виплат, фінансування яких згідно з чиним законодавством покладено на Пенсійний фонд; доля у фінансуванні державних, регіональних та обласних программ соціальної підтримки пенсіонерів; організаціям міжнародного співробітництва в сфері пенсіонного забеспечення.

Пенсійний фонд згідноз покладеними на нього завданнями забеспечує виконання вимог законодавства про державне соціальне страхування, які касаються пенсійного забеспечення.

Пенсійний фонд України та його органи на містах мають право:

 •  отримувати від підприємств, установ, організацій та громодян, здійснюючих  підприємницьку діяньність, інформацію та документи, які касаються начислення та сплати зборів на обов’язкове державне пенсійне страхування в  ПФ , переверяти правильність складення цих документів ;
 •  вимогати від керевників та інших посадових осіб підприємств, установ,  організацій та громадян, займающихся підприємницькою  діяльністю, усунення порушень законодавства по сплаті збору  та використування  коштів ПФ ;
 •  отримувати від Міністерства праці та соціальної політики, Держскомстата, Державної налогової адміністрації та других органів державної виконавчої влади безкоштовно інформацію для виконання покладених на фонд задач;
 •  стягувати в безпірному порядку не внесені в Фонд збори на обов’язкове державне пенсійне  страхування разом з начисленням пені, а також застасовувати інші фінансові санкції  згідно з чинним законодавством;
 •  переверяти правильность призначення та виплати пенсій та допомоги , витрачання коштів  Фонду  додержування порядку сплати зборів на обов’язкове державне пенсійне страхування  в ПФ та інших платежів;
 •  накладати адміністративні стягнення у порядку, який предусмотрений  чинним законодавством;
 •  ставити питання про притягнення до відповідальності посадових осіб та громадян , які винні  в порушенні діючего порядку  сплату збору  на обов’язкове  державне пенсійне стахування в ПФ та витрат  його коштів . а також несвоєчасного  надання установленної звітності.

Управління ПФУ очолює начальник, що призначається напосаду із вільняється з її начальником відповідного регіонального керування Фонду за узгодженням з відповідними місцевими органами виконавчої влади органа мимісцевого керування і Фондом.

Начальник керування має заступників, що призначаються напосаду і звільняються з її начальником відповідного регіонального керування Фонду.

Головні обов'язки виконує начальник керування. Він самостійно керує діяльністю, визначає ступінь відповідальності працівників керування, затверджує регламент роботи і правила внутрішнього трудового розпорядку, у межах компетенції розпоряджається засобом і майна керування, представляє керування в державних органах, громадських організаціях.

Головним джерелом, що фінансує Управління Пенсійного фонду України в Краснодонському районі, є державний бюджет, хоча в окремих випадках не виключена спонсорська й інша підтримка.

Кожна організація взаємодіє з зовнішнім середовищем, що впливає на її діяльність.

Зовнішнє середовище є джерелом, що харчує організацію ресурсами, необхідними для підтримки її внутрішнього потенціалу на належному рівні. Організація знаходиться в стані постійного обміну з зовнішнім середовищем, забезпечуючи тим самим собі можливість виживання.

Зовнішнє середовище розглядається як сукупність двох що до самостійних підсистем: макрооточення і безпосереднього оточення.   

Важливе значення вдіяльності установи займає також стан внутрішніх факторів функціонування установи, тобто його внутрішній потенціал. До внутрішніх факторів відносяться: метиорганізації, організаційна структура, матеріально-речовинні, трудові і фінансові ресурси.

Місією організації є забезпечення призначення і виплати пенсій відповідно до чинного законодавства.

Для здійснення місії вироблені загальні і специфічні цілі. Загальні цілі розроблені для організації в цілому, специфічні по основних видах і напрямкам діяльності виробничо-господарських підрозділів на основі загальних цілей.   

Цілями керування Пенсійного фонду України в Краснодонському районі є облік платників збору на обов'язкове пенсійне державне страхування, збір і акумулювання засобів, призначених для пенсійного забезпечення, повного і своєчасного фінансування витрат по виплаті пенсій і інших соціальних виплат, що проводяться за рахунок засобів Фонду; ефективне використання засобів, призначених для пенсійного забезпечення; забезпечення функціонування в місті автоматизованої системи персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

Діюча солідарна система пенсійного забезпечення є економічно необґрунтованої і фінансово неспроможної.

Надмірно високі ставки пенсійних внесків служать причиною додаткового навантаження на економіку. Роботодавці змушені платитив пенсійну систему третина фонду заробітної плати, що підвищує собівартість продукції і знижує її конкурентноздатність, стримує зростання заробітної плати, несприяє залученню інвестицій, легалізації тіньового сектора економіки і доходів населення.

Надмірна пенсионно-страхове навантаження на економіку звужують платіжну базу і джерела пенсійних надходжень.

У нас в області 18,5тис. платників ухиляються від сплати обов'язкових платежів, ховаючи нарахований фонд оплати праці, а отже Пенсійний фонд не доодержує щомісяця приблизно 16млн. гривень.

Поряд з економічними факторами на діяльність установи впливають і політичні фактори. До політичних факторів, що роблять вплив на діяльність установи, відносяться: зміни в законодавстві України; зміни в Законі України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування", а також зміни в місцевих нормативних актах.

Технологічне середовище, у якій діє установа, відбиває рівень науково-технічного розвитку, що впливає на діяльність підприємства, а також характеризує його виробничо-технічний потенціал.   

Уданий момент відбувається автоматизація робочих місць. У кожнім відділі коштує сучасна обчислювальна техніка, що значно спрощує роботу персоналу. Персоніфікований облік, як базова платформа для перекладу пенсійної системи напринципи пенсійного страхування, створюється на основі новітніх інформаційних технологій і складається в збиранні, обробці, систематизації і збереженні передбачених законодавством про пенсійне забезпечення зведень про фізичних осіб, що зв'язані з визначенням права на виплати з Пенсійного фонду і їхній розмір позагальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню.

На підставі зведень, представлених роботодавцями і громадянами, що самостійно платять страхові внески, у централізованому банку даних Пенсійного фонду України на кожне застраховане обличчя відкривається електронна персональна облікова картка з постійним страховим номером, що відповідає персональному номеру фізичної особи з Державного реєстру фізичних осіб. У цій картці будуть накопичуватися завесь період трудового життя всі дані про заробіток, страхові внески в Пенсійний фонд, а також зведення про стаж роботи з усіх місць роботи та інші зведення, необхідні для правильного призначення пенсії.

Після впровадження системи персоніфікованого обліку (СПОВ), для розрахунків трудових пенсій будуть використовуватися тільки накопичені зведення з електронної персональної облікової картки за відповідний період трудової діяльності застрахованного обличчя повсіх роботодавцях, що передавали відповідну звітність про працюючих у Пенсійний фонд.   

Соціально-культурні умови також значно впливають на діяльність підприємства. Тому в організації повинні приділяти досить увагу вивченню соціального компонента. Найбільш важливими показниками при цьомує: низький життєвий рівень, що викликає ворожість до діяльності організації; соціальна незахищеність збоку держави, що вимагає додаткової уваги і ресурсів організації; соціальні вибухи (страйку, мітинги, демонстрації).

Діюча солідарна система пенсійного забезпечення є соціально несправедливої –у першу чергу і найбільш у міру щодо найбідніших шарів населення.

Негативно впливають на пенсійне забезпечення і демографічні процеси, причому цей вплив здійснюється під тиском як негативного співвідношення чисельності одержувачів і платників внесків на пенсійне забезпечення доперіоду, протягом якого виплачується пенсія. Тільки заостанні сімох років "навантаження" пенсіонерів збільшилося з 524 до 749 на 1000 працюючих.

Таке співвідношення чисельності населення, що одержує пенсію, і тих, хто платить внески, негативно позначається наможливості пенсійного забезпечення і викликало нагальну потребу глибокого пенсійного реформування.

У керуванні Пенсійного фонду України, як і на кожнім підприємстві діє система охорони праці. Тому що керування  ПФУ оснащене комп'ютерною технікою, з робітниками проводяться інструктажі про правильну їхню експлуатацію, і протипожежної безпеки.

Служба охорони праці здійснюється начальником керування.

Основною задачею кабінету охорони праці керування ПФУ є проведення організаційної і методичної роботи щодо навчання працівникам з питань охорони праці, пропаганди безпечних і нешкідливих умов роботи і позитивного досвіду щодо виробничого травматизму і професійних захворювань.

Особливості організації охорони праці в керуванні ПФУ відіграють важливу роль. Простої і зниження ефективності роботи, викликані аваріями, нещасливими випадками на виробництві, професійними захворюваннями, не тільки сповільнюють виробничі процеси, а і стають причиною високих додаткових витрат для підприємства. Крім того, ці явища значною мірою  негативно впливають  на безпеку виробництва, якість надання послуг (випуску продукції) і становлення до роботи працюючих.

З огляду на   це удосконалення охорони праці на підприємстві має не тільки соціальне, а і безпосередньо економічне значення. Тому ключовою задачею повинна стати організація охорони праці -як внутрішня, так і між підприємствами, сформована таким чином, щоб охорона праці була інтегрована у виробничі процеси кожного підприємства і сприяла  удосконаленню загальної продуктивності.

1.3. Організаційна структура підприємства

Під   організаційною    структурою    підприємства    розуміється    її    організація    з    окремих    підрозділів    з    їхніми    взаємозв'язками,    що    визначаються    поставленими    перед    підприємством    і    її    підрозділами    цілями    і    розподілом    між    ними    функцій.    Організаційна    структура    передбачає    розподіл    функцій    і    повноважень    на    прийняття    рішень    між    керівниками        підприємства,    відповідальними    за    діяльність    структурних    підрозділів, що    складають    організацію    підприємства.    

Структура   керування   організацією   відноситься   до   типу   лінійно-функціональних.   Переваги   цієї   системи   для   даної   установи:   простота   і   чіткість   керування,   наявність   принципу   єдиноначальності.   Це   забезпечує   високий   рівень   відповідальності   як   лінійних,   так   і   функціональних   керівників.

Організаційна   структура   керування   Пенсійного   фонду   України в   Краснодонском районі    представлена   в   додатку   А..   На   верхньому   рівні   розташовується   керівник   прдприятия   -    начальник   керування   Пенсійного   фонду   України   міста   Краснодон.   Нижче   розташовується   перший   заступник   начальника,   що   підкоряється   безпосередньо   керівнику,   на   наступному   рівні   розташовуються   начальники   відділів   підприємства,   що   керують   службовцями   відповідних   підрозділів.   У   кожнім   керуванні   Пенсійного   фонду    створюються   відділи   персоніфікованого   обліку   (СПОВ).

Рішення   щодо   створення   відділів   персоніфікованої   обліку   було   прийнято   під   час   розробки   "Технорабочого   проекту   автоматизованої   системи   персоніфікованого   обліку   в   системі   обов'язкового   державного   пенсійного   страхування   "   і   закріплено   Постановою   правління   Пенсійного   фонду   України   від   26   липня   1999   р.   "Про   твердження   Положення   про   Кримський   республіканський,   обласні,   Київський   і   Севастопольський   міське   керування,   районний,   міський,   районний   у   місті   відділи   Пенсійного   фонду   України".

Головною   метою   створення   відділів   персоніфікованого   обліку   Пенсійного   фонду   України   є   впровадження   і   забезпечення   функціонування   автоматизованої   системи   персоніфікованого   обліку   зведень   про   застраховані   обличчя.

Керування Пенсійного фонду України складається з чотирьох відділів, керівництво якими здійснює начальник керування.

     Начальник керування виконує такі обов'язки:

1) керує діяльністю керування, персонально відповідає за виконання покладених на керування задач, визначає ступінь відповідальності працівників керування;

2) подає регіональному керуванню Фонду для твердження штатний розпис керування і кошторис витрат на його утримання;

3) забезпечує виконання доведених регіональним керуванням Фонду показників доходів і витрат;

4) затверджує регламент роботи і правила внутрішнього трудового розпорядку, положення про структурні підрозділи керування, посадові інструкції працівників керування;

5) призначає за узгодженням з відповідним керуванням начальників структурних підрозділів керування;

6) призначає на посаду і звільняє з посади працівників керування;

7) видає в межах компетенції керування накази по питаннях діяльності керування, що є обов'язковими для виконання його працівниками;

8) у встановленому порядку розглядає справи про адміністративні правопорушення і накладає адміністративні стягнення відповідно до  діючого законодавства;

9) у межах своєї компетенції розпоряджається засобом і майном керування;

10) представляє керування в державних органах, громадських організаціях, без доручення підписує документи від імені керування;

11) вносить у разі потреби на розгляд регіонального керування пропозиції з питань діяльності Фонду.  

Відділ надходження доходів:

До складу відділу входить 6 чоловік. Очолює заступник начальника керування - начальник відділу.

Відділ організовує роботу з:

-   забезпеченню внесків на обов'язкове державне пенсійне страхування й інші платежі;

- своєчасної реєстрації платників внесків;

      - контроль   за   надходженням   збору   й   інших   платежів   у   Пенсійний   фонд   від   підприємств,   установ,   організацій   і   громадян,   збір   у   встановленому   порядку   відповідної   звітності,   проведення   планової   і   позапланової   перевірки   фінансово-господарської   діяльності   платників   щодо   правильності   нарахування   і   сплати   збору;

- відшкодуванню підприємствами витрат ПФУ на виплату пенсій за віком на пільгових умовах;

- нарахуванню пені на суму недоїмки;

- стягненню недоїмки з підприємств, установ, організацій, а також із громадян України, іноземних громадян і обличчя без громадянства;

- забезпеченню надходжень по додаткових ставках;

- взаємодіє   з   органами   суду,   прокуратури,   іншими   правоохоронними   органами,   і   місцевими   органами   виконавчої   влади   й   організаціями   місцевого   самоврядування,   підприємствами,   установами   й   організаціями   з   питань   діяльності   Пенсійного   фонду.            

Відділ призначення пенсій і виплат пенсій:

Відділ складається з 12 чоловік, у тому числі 5 фахівців із призначення пенсій, 4 фахівця з виплати пенсії. Очолює заступник начальника керування - начальник відділу призначення пенсій.

Відділ здійснює :

- призначення, перерахунки, продовження виплати пенсій;

- забезпечує оформлення документів для призначення і виплати пенсій;

- визначає потреба в засобах на виплату пенсій, оплату послуг по виплаті і доставці пенсій, складає відповідні заявки;

- здійснює облік, ведення і збереження пенсійних справ;

- видає пенсійні посвідчення;

- проводить звертання виплати пенсій з підприємствами поштового зв'язку, виявляє причини затримки виплати;

прийом,   реєстрація,   облік   і   збереження   документів   для   призначення   пенсій;

перевірка   документів,   представлених   для   призначення   пенсій;

визначення   і   перевірка   права   на   пенсію,   обчислення   її   розміру;

передача   документів   про   призначення   пенсії   для   забезпечення   її   виплати;

видача,   облік   і   збереження   бланків   пенсійних   посвідчень;

підготовка   і   розгляд   запитів   з   питань   підтвердження   виробничого   стажу   й   інших   обставин,   що   визначають   право   на   пенсію;

 Відділ персоніфікованого обліку, інформаційних систем і мереж:

    Відділ складається з 3 чоловік. Очолює начальник відділу.

Відділ організовує роботу з :

Основні   функції   районних   відділів   персоніфікованого       обліку:

-   вивчення   і   практичне   освоєння   інформаційної   технології   "АРМ   СПОВ-1";

-   поширення   офіційних   информационно   -   роз'яснювальних   матеріалів   Пенсійного   фонду   України   для   роботодавців   і   самозайнятого   населення   з   питань   персоніфікованого   обліку   зведень   про   застраховані   обличчя   і   пам'ятки   для   застрахованого   обличчя   з   роз'ясненням   мети,   суті   і   регламенту   персоніфікованого   обліку   в   Пенсійному   фонді;

-поширення   роботодавцям   комплексу   комп'ютерних   програм   для   підготовки   електронних   носіїв   зі   зведеннями   про   застраховані   обличчя   для   передачі   в   місцеві   органи   СПОВ;

-реєстрація   платників   страхового   збору   (роботодавці,   самозайняте   населення)   у   системі   СПОВ;

-збір   і   обробка   первинних   документів   СПОВ   в   інформаційній   технології   "АРМ   СПОВ-1"   з   паперових   і   електронних   носіїв;

-   реалізація   технології   зворотного   зв'язку   з   джерелами   інформації   з   актуалізації   баз   даних   СПОВ;

-   реалізація   технології   передачі   звітів   СПОВ   до   сховища   баз   даних   Інформаційного   Центра    в   місто   Київ   (чи   в   регіоні   на   перехідному   етапі);

-   створення   і   дотримання   вимог   системи   захисту   інформації   відповідно   до      вимог   і   правил,   що   визначає   уповноважений   Кабінетом   Міністрів   України   орган;

-   створення   і   дотримання   належних   умов   архивирования   паперових   і   електронних   носіїв   даних   зі   зведеннями   про   застраховані   обличчя   в   місцевому   відділі   Пенсійного   фонду.

СПОВ   місцевого   підвідділу   ПФУ   призначений   для   збирання,   контролю   й   обробки   даних   первинної   звітності   від   роботодавців;   роботи   з   застрахованими   обличчями;   взаємодії   з   органами,   відповідальними   за   розрахунок   пенсій.   

Відділ виконання бюджету, бухгалтерського обліку і контролю за використанням засобів:

Відділ складається з 4 чоловік . Очолює головний бухгалтер.

Основними задачами відділу є :

- складання бюджету ПФУ;

- забезпечення відповідно до  бюджету розподілу і напрямок засобів на виплату пенсій і допомоги;

- складання розрахунків нестатків у засобі і прогнози надходжень і витрат їх на соціальне забезпечення;

- контроль за раціональним і економічним витратам засобів апаратом керування ПФУ в Краснодонском районі;

-   складання   бухгалтерських   звітів   і   балансів,   забезпечення   своєчасного   надання   їхній   відповідним   органам;

-    інформування   громадськості   про   свою   діяльність,   проведення   роз'яснювальної   роботи   серед   населення;

-   організація   підготовки   і   підвищення   кваліфікації   кадрів,   узагальнення   і   поширення   прогресивних   форм   і   методів   роботи.

Сектор по контрольно-перевірочній роботі за нарахуванням і сплатою платежів:

- здійснює контроль за нарахуванням і сплатою платежів;

- перевіряє  правильність нарахування і сплати платежів.

Юридичний відділ:

Юридичну роботу в керуванні здійснює головний фахівець - юрист.

Юридична служба керування забезпечує:

- правильне застосування законодавства в керуванні;

- представляє у встановленому порядку інтереси керування в судах і інших органах під час розгляду правових питань і споровши, готує необхідні документи;

- контролює повне і своєчасне утримання сум за рішенням Господарського суду;

- веде інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань пенсійного законодавства.

Головний фахівець з кадрів:

- здійснює керівництво відділом кадрів;

- веде облік робітників усіх професій;

- призначає відпустки працівникам;

- веде облік лікарських листів.

Головний фахівець з діловодства:

- відповідає за архів підприємства;

- приймає кореспонденцію.                    

2. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В ОРГАНІЗАЦІЯХ

2.1. Природа фінансів та фінансовий механизм

Фінанси - це економічна категорія, що відображає економічні відносини в процесі створення і використання фондів грошових коштів. Фінанси є неминучим атрибутом, як організації підприємницької діяльності, так і держави. Необхідність фінансів зумовлена об'єктивністю товарного виробництва, дією законів виробництва і законів обміну, національними інтересами держави і суспільства. У межах суспільства і держави фінанси, як і економічна система загалом, набувають національних ознак. Вони виражають сукупність національних відносин, за допомогою яких здійснюють розподіл валового суспільного продукту і національного прибутку для утворення і використання грошових фондів на розширене відтворення сфери виробництва, соціальної інфраструктури і підйому рівня життя людей.

Фінанси є основою формування і дії економічного і соціального механізму, тобто механізму функціонування виробництва і соціального розвитку.

За допомогою фінансів відбувається процес «з'єднання» робочої сили, коштів труда і предметів труда в єдиний виробничий механізм, в якому реалізовуються економічні стимули і інтереси людини, колективу і держави, створюються матеріальні передумови задоволення соціальних потреб суспільства.

Рушення фінансів «приводить» в дію робочу силу і її труд, матеріальні і сировинні ресурси, готові продукти виробництва, послуги, забезпечує зростання інтелектуального потенціалу і добробут суспільства загалом і кожної людини зокрема. Фінансові механізми «здійснюють» кругообіг придбаного капіталу і його нарощування. Рушення фінансів в економіці подібно рушенню крові в живому організмі і функції їх зводяться до живлення своїх систем.

Без постійного фінансового живлення складових частин економічної системи наступає їх недієздатність з відповідними негативними наслідками.
Тому фінансова система виступає чинником інтеграції всіх чинників економічної системи їх високоефективного функціонування і акумулятором грошових ресурсів для здійснення повторного циклу виробництва на цьому ж або вищому рівні. Для здійснення своїх функцій інтегрування економічної системи фінансова система повинна задовольняти інтереси всіх суб'єктів виробництва, підтримуючи на належному рівні дієздатності всі свої структурні і динамічні параметри.

За формами організації фінанси мають три рівні:

• фінанси загальнодержавні;

• фінанси підприємств і їх галузей;

• фінанси населення.

Фінанси держави і підприємств забезпечують виконання функцій державою і підприємством або керівництвом галузі.

. Загальнодержавні фінанси:

. державний бюджет;

. бюджет державного соціального страхування;

. фонд коштів державного майнового, приватного майнового і особистого страхування;

Бюджетна система складається з двох частин:

• прибуткової;

• витратної

Перша частина забезпечує акумуляцію коштів через систему податків, інша
- розподіл акумульованих коштів на виробничі, соціальні і державні потреби.

Інструментом формування прибуткової частини бюджету є система податків.
      Податки це обов'язкові платежі, що нормуються до державного або місцевого бюджету, які вносять окремих осіб, підприємства, організації і установу.

Податкова система є основою формування державного бюджету і податкової політики. Саме ради формування державного бюджету держава здійснює політику оподаткування і використання накопичених коштів на різноманітні суспільні потреби.                          

2.2. Загальне поняття про управління фінансами

Управління - це сукупність прийомів та методів цільоспрямованої дії на об'єкт для досягнення певного результату.

Важливою галуззю управлінської діяльності є управління фінансами. Його виконує спеціальний аппарат за допомогою особливих прийомів та методів, в тому числі різноманітних стимулів та санкцій.

В управлінні фінансами розрізняють об'єкти та суб'єкти управління.
Об'єктами є різноманітні види фінансових відносин; суб'єктами виступають ті організаційні структури, які здійснюють управління.

Існує три групи об'єктів:

- фінансових підприємств ( організацій, закладів );

- страхові відносини;

- державні фінанси;

Їм відповідають такі суб'єкти управління:

- фінансові організаї, служби ( відділи ) підприємств;

- страхові органи;

- фінансові органи та налогові інспекції;

Сукупність всіх організаційних структур, які здійснюють управління фінансами, називається фінансовим апаратом.

В управлінні фінансами виділяють декілька функціональних елементів: планування, оперативне управління, розподілення та контроль.

Планування займає важливе місце в системі управління фінансами. Саме під час планування будь-який суб'єкт господарювання різнобічно оцінює стан своїх фінансів, виявляє можливості збільшення фінансових ресурсів, напрямки їх найбільш ефективного використання. Управлінські рішення приймаються на основі аналізу фінансової інформації, яка повинна бути достатньо повною та достовірною. Вона базується на бухгалтерській, статистичній та оперативній звітності.

Об'єктом фінансового планування є фінансова діяльність суб'єктів господарювання та держави, а підсумковим результатом - составлення фінансових планів, починаючи від кошторису окремої установи до вільного фінансового балансу держави. В кожному плані визначаються прибутки та витрати на визначений період, зв'язки з ланками фінансової та кредитної систем (внески відрахувань на соціальне страхування, платежі в бюджет, платня за банківський кредит та ін.).

Фінансови плани мають усі ланки фінансової системи, до того ж форма фінансового плану, склад його показників відображають специфіку відповідної ланки фінансової системи. Так підприємтсва та організації, які функціонують на комерційній основі складають баланси прибутків та витрат; установи, які здійснюють некомерційну діяльність, - кошториси; кооперативні организації, громадські об‘єднення та страхові компанії - фінансові плани; органи державної влади - бюджети різних рівней.

Оперативне управління - це комплекс дій, які розробляються на основі аналізу фінансової ситуації, що склалася, та переслідуючих ціль отримання максимального ефекту при мінімальних витратах за допомогою перерозподілення фінансових ресурсів. Основний зміст оперативного управління зводиться до маневрування фінансовими ресурсами з ціллю ліквідації "вузьких місць", вирішення знову виникаючих задач.

Контроль здійснюється й в процесі планування, й на стадії оперативного управління. Він дозволяє порівняти фактичні результати від використання фінансових ресурсів із плановими, виявити резерви росту фінансових ресурсів, намітити шляхи найбільш ефективного господарювання.

Розрізняють стратегічне ( загальне ) управління фінансами та оперативне.

Стратегічне управління виражається у визначенні фінансових ресурсів через прогнозування на перспективу, встановленні об'єму фінансових ресурсів на реалізацію цільових програм і т. д. Воно здійснюється Міністерством економіки, Міністерством фінансів, державним казначейством.

Оперативне управління - головна функція апарату фінансової системи: фінансових управлінь місцевих Рад, дирекцій позабюджетних фондів, страхових організацій, фінансових служб підприємств та організацій.

При розробці управлінських рішень фінансового характеру, які оформлюються в юридичних законах, фінансових прогнозах та планах, постановленнях і т. д., враховуються: вимоги економічних та юридичних законів; результати економічного аналізу не лише підсумків попереднього господарчого періоду, але й перспективи; економічно-математичні методи та автоматизовані системи управління фінансами; раціональне поєднання економічних та адміністративних методів управління.

2.3. Органи управління фінансами та їх функції

Загальне управління фінансами України здійснюють Міністерство економіки, Міністерство фінансів, державне казначейство, Пенсійний фонд України. Оперативне управління здійснює аппарат. За його допомогою держава керує фінансовою діяльністю в усіх структурах підрозділів народного господарства.

Управління фінансами на підприємствах та в галузях народного господарства здійснюють фінансові відділки та служби підприємств; фінансові відділки та управління міністерств та відомств, які ще залишились. Всю роботу по управлінню державними фінансами здійснює Міністерство фінансів та його фінансові органи, Державна податкова служба.

Міністерство фінансів виконує такі функції:

1) підготовка бюджету та організація його виконання;

2) розробка проектів нового фінансового законодавства та нормативних актів стосовно фінансових питань, обгрунтування основних положень фінансової політики держави;

3) розглядання та реалізація управлінських рішень по використанню фінансових ресурсів;

4) контроль за дотриманням фінансового законодавства усіма органами управління.

Міністерство фінансів включає в себе Бюджетне управління та Управління виконання бюджету (казначейство). В Міністерстві існують структурні підрозділи, які притаманні ринковій економіці: Управління податкових реформ, Управління державних цінних паперів та фінансового ринку,
Управління фінансування програм розвитку сільського господарства,
Управління фінансових програм розвитку виробничої інфраструктури та споживчого ринку, Управління фінансування прграм розвитку сфери матеріального виробництва та конверсії.

Важливе місце в структурі апарату Міністерства займають: Управління фінансування оборони, проавопорядку та безпеки; Управління фінансування соціальної сфери та науки; Контрольно-ревізійне управління; Управління валютно-фінансового регулювання; Управління методології бухгалтерського обліку та звітності. В Україні створена та функціонує державна податкова служба. Її функціями є: контроль за дотриманням податкового законодавства; контроль за правильністю обчислювання, полнотою та своєчасністю внесків у бюджет всіх державних податків та інших платежів; підготовка пропозицій по вдосконаленню податкового законодавства.

Податкова система - це сукупність податків, зборів, інших обов'язкових платежів і внесків у бюджет і державні цільові фонди, що діють у встановленому законом порядку. Сутність, структура і роль системи оподатковування визначаються податковою політикою, що є виключним правом держави, що проводить її в країні самостійно, виходячи з задач соціально- економічного розвитку. Через податки, пільги і фінансові санкції, а також обов'язки і відповідальність, що виступають невід'ємною частиною системи оподатковування, держава пред'являє однакові вимоги до ефективного ведення господарства в країні.

Робітники фінансових органів в умовах ринкової економіки повинні виступати не в традиційному вигляді контролера-ревізора, а у вигляді партнера робітників фінансових служб галузей народного господарства. Виключною є дріб'язкова фінансова регламентація, надлишня опіка підприємства.

Правильна організація управління фінансами має першочергове значення для їх використання. В значній мірі ефект оперативного управління фінансами залежить від того, як організована робота суб'єктів управління - фінансових органів, податкових інспекцій, страхових структур та багаточисленного апарату фінансових підрозділів в галузях народного господарства.

2.4. Порядок сплати збору на обовязкове державне страхування та управління розподілу та контролю фінансового забезпечення

Як вже говорилося, головною функцією Пенсійного фонду є збір, акумуляція, розподіл та контроль фінансових надходжень на обов’язкове державне пенсійне страхування, які предназначені для пенсійного забеспечення фінансування витрат на виплату пенсій  згідно с чинним зоконодавством.

Збори в ПФ  традиційно розглядалися як пов’язані з фондом оплати праці.

Але в останній час , в  звязку з внесеними 22 жовтня 1998 року змінами до Закону Укаїни   “Про збір на обов’язкове пенсійного страхування “, а також з прийняттям Указу Презідента України від 23.02.99р. №189/99 “Про сплату  збору на обов’язкове пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу  нерухомого майна та послуг , які предоставляються підприємствами, установами та організаціями – операторами мобильного зв’язку” перелік платників цього збору та об’єктів оподаткування їм значно поповнився .

          В теперешній час  до вказаного збору включаються суми , які нараховані на сплату  праці фізичних осіб , які знаходяться в трудових відносинах з платниками податку, а також суми збору з окремих видів господарських операцій,  у тому числі операцій з куплі –продажу валюти, продажу ювелірних виробів з золота, платини та дорогоцінного каміння та відчуження легкових автомобілів.

         Піз  збором  (обов’язковим платижем) до державних цільових фондів, згідно Закона України  “Про систему оподаткування “, слід розуміти обов’язковий внесок до державного цільового фонду, здійснюваний платниками у порядку і на умовах, що визначаються законами України  «Про оподаткування».

          Порядок справляння, сплати  та використання збору на обов’язкове державне страхування визначається Законом України  “Про збір на обов’язкове державне пенсійного страхування “ , «Інструкцією про порядок обчислення і сплати підприємствами , установами , організаціями та громадянами  збору на обов’язкове державне пенсіоне  страхування ,інших платежів, а також обліку  їх находження до Пенсійного фонду України».

         Усі підприємства, а також громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю та особи, які наймають  працівників повинні зареєструватися як платники збору  в органах Пенсійного фонду в районах чи містах: юридичні особи-за юридичною адресою, фізичні особи (суб’єкти підприємницької діяльністі) - за місцем проживання. Вони зобов’язані зареєструватися в органах Пенсійного фонду в 10-денний термін з дня одержання відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998р “Про порядок державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності чи прийняття рішення про створення установи організації або з дня укладання угоди, у т.ч. цівільно-правового характеру з найманим працівником.

Фізичні особи – платники для реєстрації в органах Пенсійного фонду  подають:

 1.  Заяву ;
 2.  Завірені копії таких документів :

- свідотства  про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності ;

- довідки пр присвоєння індентифікаційного номера з Державного реєстру  фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів ;

 •  угоди про наймання на роботу фізичної особи (для платників , які використовують  працю найманих працівників ).

Якщо платник в установленній термін не зареєструвався , то орган Пенсійного фонду має право притягти його до відповідальності.

        Обчислення збору підприємствами платниками здійснюється щомісячно. У разі одержання від підприємств доходів у натуральній формі, тобто продукцією їх власного виробництва, розмір доходу працівника обчислюється за середньою відпускною ціною продукції стороннім споживочам у поточному місяці, коли проведено нарахування доходів. Якщо в поточному місяці  така продукція не реалізовувалась, то її вартість обчислюється за середньою відпускною ціною місяця попередньої реалізації, але не нижчою від собівартості. Вартість натуральної продукції інших виробників при визначені доходу для нарахування збору обчислюється за ціною її придбання.

          Якщо оплата праці (доходу, винагороди) одержується в іноземній валюті, збір сплачується у гривнях офіційним курсом валют, що діяв на дату одержання  доходу коштів в установах банків на оплату праці. Якщо в платників недостатньо коштів на оплату праці і сплати збору в повному обсязі , видача коштів на оплату праці і сплата збору здійснюється у пропорційних розмірах.

         Нарахований збір та інші платежі платники сплачують безготівковим перерахуванням  відповідних сум із своїх банківських рахунків на рахунок органу Пенсійного фонду в установі банку .

        Особи , які користуються  найманою працєю і немають рахунків в установах банків, сплачують збір поштовим переказом  або через установи банків.

        Обчислення збору з фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, адвокатів (їх помічників ), приватних нотаріусів та інших осіб , які не є  суб’єктами підприємницької діяльності і займаються діяльністю, пов’язаною з одержанням доходу, здійснюється щоквартально із сум фактично одержаного доходу за звітний період (квартал) не пізніше як  20 квітня , 20липня ,20жовтня  і 1 лютого року наступного за звітним . При цьому  сплата збору  за червертий квартал календарного плану проводиться авансом до 15 грудня із суми очікуваного (оцінного) доходу за цей період .

         Якщо прибутковий додаток від зайняття підприємницькою діяльністю сплачується з розрахункового доходу за фіксованими розмірами податку (патентами ), тобто зазначена діяльність здійснюється після придбання патенту, то збір  до Пенсійного фонду нараховується і сплачується авансово з тієї суми доходу, з якої встановлюється розмір прибуткового податку тобто плата за патент.

         Платники – суб’єкти  підприємницької діяльністі особисто реєструють патенти в органах Пенсійного фонду в 3- дений строк після їх придбання і одночасно сплачують страхові внески з розрахункового доходу.

         Якщо громадянин одержав  більший дохід (прибуток ) ніж предбачено в розрахунку плати за патент, то проводиться перерахунок суми .

        Органи Пенсійного фонду створюють окрему  облікову базу платників (юридичних , фізичних ), які обрали спосіб оподаткування доходів за фіксованим та єдиним податком . Інформацію з цього приводу регіональні органи Пенсійного фонду отримують в органах Державної податкової адміністрації України на підставі Угоди в органах Державної податкової адміністрації України  та Державною податковою адміністрацією України від 24 квітня 1999р.  За найманих працівників  суб’єкти підприєницької діяльності – юридичні особи, які обрали спосіб оподаткування у вигляді єдиного податку, перераховують утриманий із заробітної плати найманих працівників 1 або 2  відсотки на загальних підставах .

        Щомісячно підприємствами вносяться авансові суми плати на виплату пенсій за віком на пільгових умовах, що призначені в минулих і поточному роках.

        Платники  щоквартально складають та подають до органу Пенсійного фонду  за місцем реєстрації звіт по формі (додаток  2  ) в такі строки : до 8 квітня , до 8 липня , до 8 жовтня , до 15 січня . Другий примірник  звіту форми 4 –ПФ  залишається в бухгалтерії   платника .

        Усі примірники звіту підписуються керівником , головним бухгалтером  підприємства і виконавцем та звіряються печаткою.

        Особи ,  винні в неподанні чи несвоєчасному поданні  до органу ПФ встановленної   звітності, притягаються до відповідальності .

         Відповідно до статті  52 Закону  України  “Про банки і банківську діяльність” органами Пенсійного фонду надане право на отримання довідок  за операціями і рахунками  юридичних осіб  та інших організацій  щодо сплати збору .

Перерахування страхових внесків здійснюється платниками  одночасно з одержанням (перерахуванням) коштів на оплату праці  (виплати доходу), у тому числі в безготівковій  чи натуральній формі або з виручки від реалізації товарів (послуг).

 Фактичним одержанням (перерахуванням) коштів на оплату праці (виплати доходу) вважається одержання відповідних сум готівкою, зарахування на банківський рахунок одержувача, перерахування за дорученням одержувача на будь - які цілі, одержання товарів (послуг) або будь – яких інших матеріальних цінностей в рахунок зазначених виплат (доходу), фактичне здійснення з цих виплат (доходу) відрахувань, передбачених законодавством, або за виконавчими документами чи будь – яких інших відрахувань.

Сплата страхових внесків у разі одержання товарів (послуг) або будь – яких інших матеріальних цінностей в рахунок зазначених виплат (доходу) здійснюється в останній робочий день базового звітного періоду.

Остаточний розрахунок за базовий звітний період здійснюється платником страхових внесків не пізніше ніж через 20 календарних днів із дня закінчення цього періоду незалежно від виплати заробітної плати (доходу), на суми яких нараховуються страхові внески.

Орган Пенсійного фонду за період до 1 січня 2004 року видає довідку про сплату страхових внесків, що припинили підприємницьку діяльність або змінили місце проживання, а також для подання її до органів, що призначають пенсії, при призначенні або перерахунку пенсій.   

Страхові внески обчислюються виключно в грошовій формі, у тому числі з виплат (доходу), нарахування яких здійснюється у натуральній формі.

Обчислення страхових внесків із сум, виражених в іноземній валюті, здійснюється шляхом перерахування зазначених сум у національну валюту України за курсом валют, установленим Національним банком України на день обчислення страхових внесків.  

Для зарахування коштів платників Пенсійного фонду в установах банку відкриваються органами Пенсійного фонду поточні рахунки “Державні позабюджетні фонди”, де відображаються їх надходження та використання. Рахунок відкривається у порядку, установленому постановою Національного банку України від 12.11.2003 № 492 “Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 за № 1172/8493.

 Обчислення    страхових      внесків      органами         Пенсійного фонду   здійснюється  на  підставі складених актів  перевірки правильності нарахування та сплати страхових внесків, звітності, що подається страхувальником, бухгалтерських та інших документів, що підтверджують суму заробітної плати (доходу), на які нараховуються страхові внески.

Обчислення  органами Пенсійного фонду сум страхових внесків за минулі періоди провадиться, виходячи з розміру страхового внеску, що діяв на день нарахування виплат (доходу).

 У разі ухилення страхувальника чи його посадових осіб від надання органу Пенсійного фонду звітності чи інших документів про сплату страхових внесків, неведення страхувальником бухгалтерського обліку чи відсутності в нього відповідних первинних документів або якщо сума страхових внесків, нарахована страхувальником,  не підтверджується документами, визначення страхових внесків здійснюється органами Пенсійного фонду за непрямими методами в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  

Відділ надходження  доходів  органу Пенсійного фонду України  веде реєстр виданих вимог.     

Відповідальними за збереження інформації у реєстрах вимог є спеціалісти відділу надходження доходів.

При формуванні вимоги їй  присвоюється порядковий номер, який складається з трьох частин: 1-ша частина – літери "Ю" (вимога до юридичної особи) або "Ф" (вимога до фізичної особи), 2-га частина – порядковий номер, 3-тя частина – літера “У”(узгоджена вимога).

Вимога формується під одним порядковим номером до повного погашення сум боргу.   

Після вручення (отримання інформації про вручення) вимоги страхувальнику працівники, на яких покладено обов’язки з ведення діловодства та архівне зберігання документів, передають корінець такої  вимоги з відміткою про вручення  відділу надходження доходів.

Розрахунки за нарахуванням суми страхових внесків, пені, фінансових санкцій та інших платежів до Пенсійного фонду, госпрозрахунковими підприємствами відображаються за дебетом рахунків обліку витрат на виробництво, використання прибутків та інших фінансових джерел і за кредитом рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням", субрахунку 651 "За пенсійним забезпеченням".

Утримання та нарахування страхових внесків з громадян, що працюють, відображається за кредитом рахунк, субрахунку  "За пенсійним забезпеченням" і дебетом рахунку  "Розрахунки з оплати праці", субрахунку  “Розрахунки за заробітною платою”.

 При перерахуванні коштів до Пенсійного фонду дебетується рахунок  субрахунку "За пенсійним забезпеченням" і кредитується рахунок  "Рахунки в банках" або інші рахунки в банках.

У бюджетних установах нарахування страхових внесків, пені та фінансових санкцій, інших платежів до Пенсійного фонду та облік розрахунків за страховими внесками з громадян до Пенсійного фонду відображається на субрахунку "Розрахунки з пенсійного забезпечення".

При нарахуванні страхових внесків до Пенсійного фонду дебетується рахунок "Витрати на бюджет" і кредитується субрахунок "Розрахунки з пенсійного забезпечення".

При перерахуванні нарахованих страхових внесків до Пенсійного фонду дебетується субрахунок  "Розрахунки з пенсійного забезпечення" і кредитуються відповідні субрахунки класу 3 “Кошти, розрахунки та інші активи”.

Комерційні банки ведуть облік платежів до Пенсійного фонду відповідно до плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України, затвердженого постановою правління Національного банку України від 21.11.97 № 388.

Розрахунки за нарахуванням суми страхових внесків до Пенсійного фонду відображаються за дебетом рахунку “Внески, збори на обов’язкове державне пенсійне та соціальне страхування” і за кредитом рахунку 3622 “Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами, крім податку на прибуток”.

Контроль за правильним нарахуванням, своєчасним і повним перерахуванням та надходженням страхових внесків, інших платежів здійснюється органами Пенсійного фонду України відповідно до Законів України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та "Про здійснення контролю за сплатою збору на обов'язкове державне пенсійне страхування та збору на обов'язкове соціальне страхування".

Органи Пенсійного фонду України мають право:

1) отримувати безоплатно від органів державної влади, підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, виду діяльності та господарювання і від фізичних осіб суб’єктів підприємницької діяльності відомості, пов’язані з нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків, а також інші відомості, необхідні для виконання ними функцій, передбачених цим Законом;

2) не частіше одного разу на календарний рік проводити планові, а також у випадках передбачених законодавством, позапланові перевірки на будь-яких підприємствах, в установах і організаціях та у фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності бухгалтерських книг, звітів, кошторисів та інших документів, пов’язаних з нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків, отримувати необхідні пояснення, довідки і відомості (у тому числі письмові) з питань, що виникають під час таких перевірок;

3) вимагати від керівників та інших посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також від фізичних осіб усунення виявлених порушень законодавства про порядок нарахування, обчислення та сплати страхових внесків, здійснення фінансових операцій з коштами Пенсійного фонду та порядку їх використання;

4) вилучати в установленому законодавством порядку в підприємств, установ, організацій і фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності документи, що підтверджують приховування (заниження) розміру заробітної плати (доходу) та інших виплат, на які нараховуються страхові внески, або порушення порядку використання коштів Пенсійного фонду;

5) порушувати відповідно до законодавства справу про банкрутство підприємства, установи, організації або вносити пропозицію щодо скасування державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності в разі систематичної несплати ними страхових внесків;       

6) застосовувати фінансові санкції, передбачені чинним законодавством;

7) стягувати з платників страхових внесків несплачені суми страхових внесків;

8) порушувати в установленому законом порядку питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;

9) у разі виявлення порушень порядку нарахування, обчислення та сплати страхових внесків, використання коштів Пенсійного фонду звертатися в установленому законом порядку до органів прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки та податкової міліції;

10) здійснювати інші функції, передбачені законодавством.

2.5. Управління фінансовими санкціями

Фінансові санкції – це покарання упівноважним органом платника податку за скоєння податкового правопорушення у порядку, який встановлений правовими нормами, із метою виконання суспільних інтересів по надходженню коштів до Пенсійного фонду. Дуже часто між фінансовими та адміністративними санкціями ставлять на порівняння. Однак на мою думку фінансові санкції від адміністративних санкцій відрізняються. По-перше, вони відрізняються по суб’єкту. При адміністративних санкціях це тільки фізичні особи, а при фінансових – і фізичні і юридичні. По-друге, адміністративні санкції реалізуються (більш точно) в грошовій формі, саме цій термін і підходе їм більше, тоді як фінансові санкції значно ширше грошових. Утрете, фінансові санкції за порушення дисципліни сплати збору основуються на податковому прінціпе.

Фінансова відповідальність за порушення порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування виступають у формі:

 •  стягнення усієї суми прихованого чи заниженого платежу до Пенсійного фонду в формі податку (збору);
 •  штрафу, який накладається відділом Пенсійного фонду України;
 •  пені, яка стягується з платника за затримку сплати збору.

Механізм сплати сум, які нараховані відділами Пенсійного фонду за порушення порядку сплати збору регулюється законами і нормативними актами України.

Фінансові санкції застосовуються в разі заниження суми збору, недоїмки, які виявлені при перевірки. Перевірці підлягають документи за поточний і минулі роки. При перевірці платники зобов’язані подавати працівникам Пенсійного фонду документи, що стосуються фонду оплати праці та інших виплат, документи, пов’язані зі сплатою збору за додатковими ставками, нарахування збору та витрат коштів Фонду. В ході перевірки керівники і відповідні службові особи зобов’язані давати письмові пояснення з питань, що перевіряються, виконувати вимоги робітників Пенсійного фонду на усунення виявлених порушень. Перевірка документів за попередні періоди проводиться у разі виявлення порушень.

Після перевірки складається акт у двох примірниках. Він підписується особами, які проводили перевірку, керівником і головним бухгалтером підприємства .

Один примірник акту залишається в органі Пенсійного фонду, а другий передається під розписку керівникові, або головному бухгалтеру підприємства.

Суми своєчасно не сплаченого збору на обов’язкове державне пенсійне страхування вважаються простроченою забаргованістью – недоїмкою, і стягуються з нарахуванням пені.

За несвоєчасне зарахування до Пенсійного фонду платежів банківська установа сплачує пеню за кожний день прострочення в розмірі передбаченому законодавством.

          Органи Пенсійного фонду України мають право застосувати встановлені законодавством заходи безспірного стягнення недоїмки по збору.

До підприємств, установ та організацій застосовуються такі заходи безспірного стягнення недоїмки та заборгованості з відшкодування пільгових пенсій:

 1.  стягнення в дохід бюджету Пенсійного фонду сум, які є на рахунку платника в установах банків.

Списання сум, що є на рахунках платника, на погашення недоїмки і пені проводиться установою банку на підставі розпорядження, яке подається органом Пенсійного фонду платіжною вимогою і виконується в порядку, встановленому законодавством України;

 1.  звернення стягнення на суми, що їх одержати платникові від своїх дебіторів, якщо це не суперечить чинному законодавству;
 2.  звернення стягнення на суми, які виділяються підприємствам, установам і організаціям у порядку бюджетного фінансування і на інші суми, які підлягають виплаті недоїмки з Державного бюджету України, бюджету автономної республіки Крим, бюджетів місцевого самоврядування та інших місцевих бюджетів.

Стягені з дебітора платника суми зараховуються безпосередньо на рахунок Пенсійного фонду, минаючи поточний рахунок платника.

При надходженні суми дебіторської заборгованності для погашення недоїмки органи Пенсійного фонду забов’язані письмово повідомити про це платника не пізніше як наступного дня після отримання документа про зарахування суми на поточний рахунок відповідного органу Пенсійного фонду.

Коли суб’єкти підприємницької діяльності мають рахунки в іноземній валюті (на території України) відділ Пенсійного фонду має право беспірно стягувати з цих рахунків заборгованність по сплаті збору.

По Краснодонському райвідділу за 1 півріччя було проведено 32 перевірки громадян-підприємців та 72 перевірки підприємств, установ та організацій. В результаті цьго було виявлено 6 порушень порядку сплати збору, а до відділу ПФУ було донараховано коштів на суму 75,2 тис. грн. (у тому числі 6,5 тис. грн. – збір, 68,7 тис. грн. – пеня). При цьому було встановлено на інкасо 55 платіжних доручень на суму 238,8 тис. грн., у тому числі на дебіторів-недоїмників 4 платіжних доручення на суму 26,7 тис. грн.

Пенсійна система Укаїни з точки зору організації включає слідуючи ланки (додаток А):

 •  Міністерство праці та соціальної політики призначає , нараховує пенсії і готує платіжні відомості, а також веде облік справ та платіжних документів через Управління соціального захисту населення .
 •  Пенсіоний фонд збирає страхові внески через мережу районних  відділень та акумулює їх на розрахункових рахунках  в спеціалізованому поштово-пенсійному банку “Аваль”;
 •  Міністерство зв’язку  здійснює виплату пенсій через місцеві поштові  відділення .

Поштово- пенсійний банк виконує також розрахункові операції, пов’язані з виплатою пенсій через створену ним мережу відділень  в обласних та районних  центрах .

Основними платниками страхових внесків являються  підприємства і підприємці , які перераховують до Пенсійного фонду  внески в розмірі 32,5 відсотка  фонду  зароботної плати . Наймані робітники сплачують 1 відсоток.

У відповідності до Закону “Про пенсійне забеспечення “ для розрахунку пенсій береться заробітна плата не більше десятикратного розміру мінімальної зарплати . При цьому заробіток , що не перевищує чотирикратного розміру мінімальної зарплати береться повністю. Кожна наступна частина заробітку враховується в такому розмірі : у межах п’ятого мінімуму –85 % , шостого- 79 , сьомого – 55 , восьмого – 40 , дев’ятого – 25 і десятого - 15 відсотків. Одержана за такими розрахунками заробітна плата вважається заробітком, з  якого нара-ховують пенсію. Отже , його фактичний максимальний  розмір не може перевищити 6,9 розмірів мінімальної заробітної плати :

4+0,85+0,79+0,55+0,4+0,25+0,15=6,99.

Для обчислення пенсії (на вибір працівника) береться фактична середньомісячна заробітна плата  або за 24 останні календарні місяці роботи підряд перед пенсією , або будь-які 60 календарних місяців роботи підряд протягом всієї трудової діяльності перед зверненням за пенсією , незалежно від наявної перерви в роботі.

2.6. Аналіз сучасного фінансового стану Пенсійного фонду України в Краснодонському районі

       В реформуванні пенсійного забезпечення буде приймати участь і Краснодонський район Луганської області. Район  у існуючих межах утворений в 1965 році. Його теріторія складає 138,6 тис. км2. Район розташований у південно-східній частині Луганської області. В Краснодонському районі проживає 34,3 тис. чоловік, або 1,3 відсотка населення області. Регіон займає всього 5,2 відсотка території області. За 2000-2006 роки чисельнісь населення району зменшилось на 1674 чоловіка. Динаміка природного руху населення свідчить про катастрофічне становище. Якщо в 2000 році природній приріст був- 419 чоловік, то у 2006 році цей показник становить –24. Спотерігається процес постаріння населення приємства агропромислового комплексу, де працює 5,5 тис. чоловік, тоді як в 2000 році –8,7 тисяч. Сільськогосподарські підприємства забезпечують зайнятість 31 відсотка чисельності трудових ресурсів. Чисельність пенсіонерів району складає 9,9 тис. чоловік, або 1,3 відсотки області. Показники роботи райвідділу Пенсійного Фонду України за 2000-2001 роки представлено в табл.2.1 (додаток В).                                                                                                  

Не краще справи з фінансування виплати пенсій. Починаючи з 1998 року становище з виплатою пенсій в Україні погіршується. На 01 січня 2000 року загальна сума заборгованості пенсіонерам залишалась значною – 1,3 млрд. грн. Основною причиною несвоєчасного фінансування виплати пенсій є зростання недоїмки із сплати збору до Пенсійного фонду підприємствами, установами, організаціями.

Загальна сума заборгованості із збору до ПФ станом на 1 січня 2000 р. становить 3,6 млрд. грн..

Яким же чином одержати борг для розрахунку з пенсіонерами? Органи ПФ постійно  працюють над розв'язанням цього питання. Адже відрахування до ПФ - це єдине джерело надходження коштів. Указом Президента України від 7.02.96 року № З6/96-ВР встановлена пропорційність перерахування коштів до Фонду, завдяки чому обов'язково здійснюється надходження збору до ПФ з виплаченої зарплати. Проте і за таких умов трапляється чимало випадків порушення пенсійного законодавства. Дехто з платників іде на різні хитрощі, аби уникнути сплати податків. Тому працівниками фонду проводиться наполеглива робота щодо пошуку додаткових коштів. Проводяться регулярні перевірки платників збору до фонду, у результаті яких виявляються численні випадки порушення пенсійного законодавства, донараховуються кошти і пеня, виставляються платіжні вимоги на стягнення коштів і, як крайній захід, претензій на погашення заборгованості перед ПФ, за рахунок майна боржників. У зв'язку з виплатою заробітної плати натуроплатою частина збору не потрапляє до фонду, оскільки минає установи банку.

Потреба коштів по області на виплату пенсій у 2000 році становила 662,7 млн. грн., у 2001 році – 713,5 млн. грн.. Надійшло коштів від платників збору: у 2000 році – 428,1 млн. грн., у 2001 році – 521,7 млн. грн., що складає 73,1 %. Водночас чисельність пенсіонерів зменшилась з 842 тис. чол. у 2000 році до 825 тис. чол. у 2001 році, в тому числі по Краснодонському району з – 10,8 тис.  чоловік до 9,9 тис.чоловік у 2000 році.

Інша проблема фінансування виплати пенсій у тому, що Пенсійний фонд фінансує виплати, які чинним законодавством передбачено здійснювати за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів. Зокрема, це надбавка і пенсії згідно з Законом України “ Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, пенсії згідно з Законом України “ Про державну службу”, “ Про статус народного депутата”, “ Про статус суддів”, “ Про прокуратуру” та виплат допомоги малозабезпеченим громадянам згідно з Законом України “ Про межу малозабезпеченості”, допомоги в разі догляду за дитиною до 1,5 року тощо.

Пенсійний фонд має можливість за рахунок організаційних факторів скоротити нераціональні адміністративні витрати. Тільки витрати на доставку пенсій становлять 1,1 % - для міста, а для села – 2,1% доходів Фонду, що  є високими за світовими стандартами.

З метою забезпечення додаткових надходжень та скорочення витрат фонду, не пов’язаних з виплатою пенсій, Кабінет Міністрів України ще на початку 1998 року подав на розгляд Верховної Ради України пакет законопроектів, що передбачали внесення змін і доповнень до Закону України “ Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування”, стосовно впорядкування сплати цього збору та до Законів України “ Про зв’язок” і “Про підприємство” стосовно скасування монопольного права державних підприємств поштового зв’язку на виплату та доставку пенсій. Прийняття зазначених законопроектів дало б змогу додатково спрямувати на виплату пенсій близько 270 млн. грн. на рік.    

Україна прагне мати систему пенсійного забезпечення, яка може запропонувати працюючим достатній коефіцієнт заміщення в майбутньому. Для цього необхідно робити чітке розмежування між внесками, які фінансують трудові пенсії і базуються на принципах страхування, і податками, які фінансують охоплення пенсіями населення пенсійного віку.

Наша пропозиція полягає в тому, щоб політика пенсійного забезпечення базувалася на трудових пенсіях, коли працюючим надаються пенсії, які прямо пов’язані з внесками. У цьому випадку  особи з відсутніми або недостатніми записами в документах про сплату внесків мають право тільки на соціальну пенсію або цільові надбавки до пенсії.

   Розподіл джерел фінансування встановить механізми акумуляції засобів на виплату різноманітних видів пенсій. Трудова пенсія буде виплачуватися з Пенсійного фонду (обов'язкові страхові внески), військовослужбовцям з держбюджету (податки), соціальна з державного і місцевих бюджетів (податки і збори), додаткова з інститутів недержавного пенсійного страхування (добровільні страхові внески).

При цьому стосовно трудових пенсій за віком планується:

 1.  розподіл "джерел" надходження страхових внесків: одна частина буде сплачуватися роботодавцями (нарахування на фонд зарплати), а інша — самими робітниками (відрахування із зарплати), що вже діє на сучасному етапі;
 2.  вступ персоніфікованого обліку страхового стажу, розміру заробітку, з якого сплачувалися страхові внески розміру внесків;
 3.  поетапне, починаючи з 2000 року, збільшення на 6 місяців щорічно протягом 20-ти років пенсійного віку до 65-ти років для чоловіків і 60-ти років для жінок;
 4.  підвищення розмірів пенсії у відповідності з індексацією грошових прибутків населення (на перехідний період), в подальшому в залежності від зростання середньої зарплати робітників, зайнятих в галузях економіки України.

3 метою погашення заборгованостей із зарплати і пенсій можливе вдосконалення законодавства відносно адміністративної і кримінальної відповідальності за порушення дисципліни розрахунків з Пенсійним фондом із страхових внесків.

Спробуємо оцінити наслідки реалізації вищезазначеної Програми з точки зору найближчих і середньострокових перспектив.

Отже, розробники пенсійної реформи очікують ефекту від розподілу

джерел фінансування — звільнення до 2000-го року 4,4 млрд. грн., за рахунок яких можливе підвищення пенсій, розподіл джерел сплати страхових внесків:

- нормативів — зниження податкового пресу на 10-22% і пожвавлення виробництва;

-  збільшення пенсійного віку;

- зниження демографічного навантаження на пенсійну систему, введення персоніфікованого обліку заробітку, страхового стажу, страхових внесків диференціація пенсій для нині працюючих громадян і поступове скорочення тіньового ринку праці.

Для того, щоб була гарно налагоджена система фінансової діяльності Пенсійного фонду України в Краснодонському районі, потрібно впровадити декілька змін.

Для цього розглянемо три рівня управління.

До 1 грудня 2001 року завершено впровадження автоматизованого персоніфікованого обліку страхових внесків до Пенсійного фонду – це перший рівень. Пенсійний фонд докорінно буде реорганізовано. Він буде реєструвати платників внесків, акумулювати кошти, самостійно призначати і виплачувати пенсії.

Другий рівень – це відкриття індивідуальних пенсійних рахунків відповідно до загальнообов’язкового державного пенсійного страхування і виплати з них певних відсотків. Розмір пенсії першого рівня має бути більше половини зарплати працівника, що була перед виходом на пенсію.

Гроші накопичувального рахунку є власністю застрахованої особи і переходитимуть до її спадкоємців.

Третій рівень - створення системи недержавного  пенсійного страхування на базі добровільних внесків працюючих з метою отримання додаткової пенсії

Виплату пенсій у регіоні здійснює три управління, а саме:

 1.  управління соціального захисту населення, яке здійснює призначення пенсій та підготовку відомостей для виплати пенсій;
 2.  відділ Пенсійного фонду, що здійснює акумуляцію коштів для виплати пенсій та здійснює контроль за цільовим використанням грошових коштів управлінням соціального захисту населення;
 3.  відділення поштового зв'язку, що здійснює виплату пенсій пенсіонерам.

В умовах  ринкової економіки недоцільно мати три організації, що виконують одне і те ж  завдання - забезпечення пенсіонерів пенсією. На наш погляд, доцільно змінити структуру Пенсійного фонду, управління соціального захисту населення.

Більш доцільно мати одне управління , завдання якого б виконували п’ять відділів:

а) Відділ нарахування пенсій.

б) Відділ, доставки пенсій.

в) Відділ прибутків (акумулювання коштів).

г) Відділ додаткового пенсійного страхування.

д)Відділ маркетингу (додаток А, Б, ).

Відділ нарахування пенсій відповідно до покладених на нього функціональних завдань виконує слідуючу роботу:

 1.   Приймає заяви та інші документи, на підставі яких призначаються державні пенси, проводить перерахунок раніше призначених пенсій, видає пенсійні посвідчення.
 2.   Надає правову допомогу тим підприємствам, організаціям усіх форм власності у підготовці документів для призначення пенсії працівникам і членам їх сімей, а також сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення пенсій.
 3.   Проводить інвентаризацію пенсійних справ і особових рахунків пенсіонерів.
 4.   Удосконалює методи організації праці та управління, використання сучасних засобів організаційної та обчислювальної техніки.
 5.   Проводить роз'яснювальну роботу серед населення з питань пенсійного забезпечення, широко використовуючи для цього засоби масової інформації.
 6.   В установлені терміни розглядає звернення громадян з питань, що належать до компетенції управління і вживає відповідних заходів.

У зв'язку з цим пропонується внести зміни до статті 81 Закону України “Про пенсійне забезпечення" щодо того, що пенсії призначатимуся районними  (міськими) відділами Пенсійного фонду.

Пенсійний фонд має можливість за рахунок організаційних факторів скоротити нераціональні адміністративні витрати. Витрати на доставку пенсій становлять 1,13 % доходів фонду. За світовими стандартами це великі витрати. Підпорядкування цих витрат та їх зменшення матиме відчутне економічне й соціальне значення. Тому у структурі Пенсійного фонду пропонується створити відділ доставки пенсій. Це має дати можливість скоротити витрати на виплату пенсій та дозволить контролювати виплати коштів Пенсійного фонду.

3. МОДЕЛЬ ТРУДОВОЇ ПЕНСІЇ В НАКОПИЧУВАЛЬНІЙ ФОРМІ

3.1. Сутність моделі трудової  пенсії   в   накопичувальній   формі

Розглянемо   варіант   накопичувальної   пенсійної   системи, що   базується   винятково   на   внесках   у   пенсійний   фонд,   здійснюваних   кожною   людиною   в   період   його   трудової   діяльності   по   єдиній   ставці   у   відсотках   від   одержуваного   їм   доходу,   зокрема   ,   заробітної   плати.    Відповідні   внески   накопичуються   на   його   індивідуальному   пенсійному   рахунку   і   використовуються   для   забезпечення   гідного   існування   власника   рахунка   після   того,   як   він   припинив   активну   діяльність.   Будемо   називати   таку   пенсію   трудової.

Перейдемо   до   її   опису    і   почнемо   його   з   процесу   формування   пенсійного   фонду.   Нехай   кожна   людина   і   плин   T1   років   своєї   трудової   діяльності   відчисляє   по   деякій   фіксованій   ставці   а   (а   <   1)   частина   свого   доходу   в   пенсійний   фонд.   Його      сума, що   накопичується,   капіталізується,   а   на   поточний   залишок   у   щороку   дискретного   часу   t=   1,2,...   нараховуються   відсотки   по   річній   ставці   r   відповідно   до      прибутковості   пенсійного   фонду.   Якщо,   наприклад,   він   просто   зберігається   в   банку,   то   r   -   ставка   банківського   відсотка.   У   загальному   випадку   будемо   називати   r   ставкою   прибутковості   пенсійного   фонду.

Покладемо,   що   трудова   діяльність   починається   в   момент   t   =   0,   а   в   момент   t   =   1   працівнику   нараховується   зарплата   v1,   частина   якої   -   av1,   -   передається   в   його   особистий   пенсійний   фонд.   Залишок   пенсійного   фонду   в   момент   t   =   1   складає   величину   N1:

       (3.1)

У   наступний   момент   t   =   2   залишок   N1   процентируется   й   одночасно   виробляються   нові   нарахування   в   сумі   av2   (для   простоти   передбачається,   що   ставки   відсотка   r   і   пенсійного   податку   не   залежать   від   часу).   Залишок   індивідуального   пенсійного   фонду   N2   буде   таким:

    (3.2)

і   т.д.   аж   до   моменту   T1.   Розмір   залишку   NT    обчислюється   аналогічно:

    (3.3)

Величина   NT-1      визначається   через   усі   попередні,   тобто

 

Тоді   (3)   перетвориться   до   виду

      (3.4)

Залишок   індивідуального   пенсійного   фонду   в   момент   T1   досягає   свого   максимального   значення,   оскільки   в   цей   момент   відбувається   припинення   трудового   періоду   і   початок   пенсійного.

Припустимо,   що   розмір   заробітної   плати   не   залежить   від   часу   (vt   =   v).   Позначимо   через   nt   розмір   пенсійного   фонду,   обмірюваного   в   одиницях   заробітної   плати,   тобто   nt   =   Nt   /v.

Тоді   (3.4)   перетвориться   до   виду

      (3.5)

Розглянемо   інший   випадок,   коли   заробітна   плата   міняється   экспоненциально   з   темпом   q,   тоді

      (3.6)

Таблиця   3.1.   

Середні   розміри   повного   індивідуального   пенсійного   фонду   в   залежності   від   пенсійного   податку,   ставок   прибутковості   і   варіантів   (1-5)   динаміки   заробітної   плати   щодо   заробітної   плати   останнього   (сценарії   1.1-1.5)   і   першого   (сценарії   l.lа-   1.5а)   року   трудової   діяльності.

r                         a

0,01

0,02

0,05

0,06

0,10

0,20

0,33

0,34

Сценарій  1.1   при   q   =   0,03

0,04

0,46

0,91

2,28

2,74

4,57

9,14

15,08

15,54

0,06

0,68

1,36

3,39

4,07

6,79

13,58

22,40

23,08

0,08

1,04

2,08

5,21

6,25

10,42

20,84

34,38

35,42

0,10

1,64

3,29

8,21

9,86

16,43

32,86

54,21

55,86

0,12

2,65

5,29

13,23

15,88

26,47

52,93

87,34

89,98

0,14

4,33

8,66

21,66

25,99

43,32

86,65

142,97

147,30

Сценарій   1.2   при   q   =   0

0,04

0,86

1,72

4,30

5,16

8,60

17,19

28,37

29,23

0,06

1,36

2,72

6,80

8,15

13,59

27,18

44,85

46,21

0,08

2,20

4,41

11,02

13,22

22,03

44,06

72,70

74,91

0,10

3,64

7,28

18,20

21,84

36,40

72,81

120,13

123,77

0,12

6,10

12,20

30,49

36,59

60,98

121,97

201,24

207,34

0,14

10,31

20,62

51,55

61,86

103,10

206,20

340,23

350,54

Сценарій   1.3   при   q   =   -   0,03

0,04

1,82

3,64

9,09

10,91

18,19

36,37

60,01

61,83

0,06

3,03

6,06

15,16

18,19

30,31

60,63

100,04

103,07

0,08

5,14

10,28

25,69

30,83

51,38

102,75

169,54

174,68

0,10

8,81

17,61

44,03

52,83

88,06

176,11

290,59

299,39

0,12

15,20

30,40

75,99

91,19

151,98

303,97

501,54

516,74

0,14

26,33

52,66

131,65

157,98

263,29

526,59

868,87

895,20

Сценарій   1.4   при   q   =   -   0,1

0,04

15,57

31,15

77,87

93,44

155,73

311,46

513,91

529,49

0,06

28,16

56,32

140,81

168,97

281,62

563,24

929,35

957,51

0,08

50,98

101,97

254,92

305,90

509,84

1019,67

1682,46

1733,45

0,10

92,19

184,39

460,97

553,17

921,95

1843,90

3042,43

3134,63

0,12

166,26

332,52

831,29

997,55

1662,58

3325,16

5486,51

5652,77

0,14

298,64

597,28

1493,19

1791,83

2986,38

5972,77

9855,07

10153,71

Сценарій   1.5   при   q   =   -   0,16

0,04

140,53

281,06

702,66

843,19

1405,31

2810,63

4637,54

4778,07

0,06

263,51

527,03

1317,57

1581,08

2635,14

5270,28

8695,96

8959,48

0,08

491,50

983,01

2457,52

2949,02

4915,04

9830,08

16219,63

16711,13

0,10

911,17

1822,34

4555,85

5467,02

9111,71

18223,41

30068,63

30979,80

0,12

1677,97

3355,95

8389,87

10067,85

16779,75

33559,50

55373,17

57051,15

0,14

3068,50

6136,99

15342,48

18410,98

30684,96

61369,92

101260,37

104328,86

Сценарій   1.1а   при   q   =   0,03

0,04

1,36

2,73

6,82

8,18

13,64

27,28

45,01

46,38

0,06

2,03

4,05

10,13

12,16

20,26

40,53

66,87

68,90

0,08

3,11

6,22

15,55

18,66

31,10

62,20

102,63

105,74

0,10

4,90

9,81

24,52

29,43

49,04

98,08

161,84

166,74

0,12

7,90

15,80

39,50

47,40

79,01

158,01

260,72

268,62

0,14

12,93

25,87

64,67

77,60

129,33

258,66

426,79

439,73

Сценарій   1.2а   при   q   =   0

0,04

0,86

1,72

4,30

5,16

8,60

17,19

28,37

29,23

0,06

1,36

2,72

6,80

8,15

13,59

27,18

44,85

46,21

0,08

2,20

4,41

11,02

13,22

22,03

44,06

72,70

74,91

0,10

3,64

7,28

18,20

21,84

36,40

72,81

120,13

123,77

0,12

6,10

12,20

30,49

36,59

60,98

121,97

201,24

207,34

0,14

10,31

20,62

51,55

61,86

103,10

206,20

340,23

350,54

Сценарій   1.3а   при   q   =   -   0,03

0,04

0,59

1,18

2,95

3,54

5,89

11,78

19,44

20,03

0,06

0,98

1,96

4,91

5,89

9,82

19,64

32,41

33,40

0,08

1,66

3,33

8,32

9,99

16,65

33,29

54,93

56,60

0,10

2,85

5,71

14,27

17,12

28,53

57,06

94,15

97,00

0,12

4,92

9,85

24,62

29,55

49,24

98,49

162,50

167,43

0,14

8,53

17,06

42,65

51,19

85,31

170,62

281,52

290,05

Сценарій   1.4а   при   q   =   -   0,1

0,04

0,32

0,63

1,58

1,89

3,16

6,32

10,42

10,74

0,06

0,57

1,14

2,86

3,43

5,71

11,42

18,84

19,41

0,08

1,03

2,07

5,17

6,20

10,34

20,67

34,11

35,15

0,10

1,87

3,74

9,35

11,22

18,69

37,39

61,69

63,56

0,12

3,37

6,74

16,85

20,23

33,71

67,42

111,24

114,61

0,14

6,06

12,11

30,28

36,33

60,55

121,10

199,82

205,87

Сценарій   1.5а   при   q   =   -   0,16

0,04

0,22

0,44

1,11

1,33

2,22

4,44

7,32

7,54

0,06

0,42

0,83

2,08

2,50

4,16

8,32

13,73

14,15

0,08

0,78

1,55

3,88

4,66

7,76

15,52

25,61

26,38

0,10

1,44

2,88

7,19

8,63

14,39

28,77

47,47

48,91

0,12

2,65

5,30

13,25

15,90

26,49

52,98

87,42

90,07

0,14

4,84

9,69

24,22

29,07

48,45

96,89

159,87

164,72

Позначивши   через   nT      розмір   повного   індивідуального   пенсійного   фонду,   накопиченого   до   моменту   закінчення   трудового   періоду   й   обмірюваного   в   одиницях   заробітної   плати   vT      останнього   року   роботи   (nT   =   NT    /   vT),    одержимо

    (3.7)

Вираження   (3.5)   і   (3.7)   дозволяють   проробити   розрахунки, що   дають   наближені   оцінки   середніх   розмірів   індивідуального   пенсійного   фонду,   накопиченого   до   кінця   активного   життя   при   постійному   (3.5)   і   экспоненциально що   змінюється   (3.7)   рівні   заробітної   плати   в   залежності   від   пенсійного   податку   а   й   ефективності   функціонування   економіки,   відбиваною   ставкою   прибутковості   r.   Для   цього   досить   прийняти,   що   vt   -   середній   розмір   річної   заробітної   плати.   Зрозуміло,   що   чим   нижче   ставка   податку   а,   тим,   за   інших   рівних   умов,   вище   заробітна   плата,   а   більш   високі   значення   ставки   прибутковості   r   відповідають   більш   ефективній   економіці.

Приймемо,   що   0.01  ≤  а  ≤  0.34,   так як   кожен   працівник   щомісяця   відчисляє   в   пенсійний   фонд   1%,   якщо   його   нарахована   заробітна   плата   менше   150   гривень   і   2%,   якщо   більше   150   гривень;   роботодавець   відчисляє   32%   від   заробітної   плати   кожного      чи   працівника   4%,   якщо   працівник   є   інвалідом.   У   сумі   це   відповідно   5%,   6%   і   33%,   34%.   Річна   ставка   0.04   ≤   r   ≤   0.14,   тому що   зараз   у   таких   межах   знаходиться   ставка   банківського   відсотка.   Припустимо   також,   що   середній   виробничий   стаж   T1   складає   38   років:   40   -   для   чоловіків   (з   20   до   60   років)   і   35   -   для   жінок   (з   20   до   55   років).   Остання   умова   означає,   зокрема   , що   випливає.   Якби      пенсійні   відрахування   просто   накопичувалися   без   усяких   відсотків,   то   при   нинішній   ставці   пенсійного   податку   в   32%   до   кінця   38-го   року   на   особистому   пенсійному   рахунку   кожного   малася   би   сума,   рівним   одинадцяти   річним   заробітним   платам.   Це   означає,   що   протягом      даного   часу   він   міг   би   одержувати   пенсію,   рівну   його   середній   заробітній   платі.   А   оскільки   середня   тривалість   життя   в   нас   зараз   нижче   69   років,   те   і   пенсія   була   б   відповідно   вище   заробітної   плати.

Але   в   даному   прикладі   не   враховувався   процентний   доход.   Тим   часом   кожна   гривня,   інвестована   у   виробництво, що   приносить,   наприклад,   10%   річних,   перетвориться   через   38   років   у   34   грн.   Внесок   наступного   року   збільшиться   в   31   разів.   Засобу,   відраховані   в   третій   рік,   внесуть   у   пенсійний   фонд   суму,   у   28   разів   перевищуючу   розмір   первісного   внеску   і   т.д.   Так   що   процентний   доход   від   вкладень,   здійснюваних   протягом      настільки   тривалого   періоду,   дуже   і   дуже   високий.

У   табл.   3.1.    розглянуті   варіанти   нагромадження   пенсійного   фонду   при   різних   ставках   пенсійного   податку   а   і   прибутковості   r.   Вони   розрізняються   темпами   зміни   заробітної   плати.   У   сценарії   1.1   заробітна   плата   росте   з   темпом   3%   у   рік,   сценарій   1.2   припускає,   що   Вона   незмінна,   у   1.3   вона   падає   з   темпом   3%.

Для    України   останнього   десятиліття   характерні   ситуації,   коли   заробітна   плата   падає   дуже   високими   темпами.   Тому   розглянемо   ще   два   випадки:   q   =   -0.1   (сценарій   1.4),   q   =   -0.16   (сценарій   1.5).   Зрозуміло,   що   подібні   темпи   падіння   доходів   населення   не   можуть   продовжуватися   дуже   довго.   Однак   той   факт,   що   в   Україні   вони   йдуть   уже   майже   10   років,   змушує   включити   в   аналіз   і   такі   катастрофічні   сценарії.

Ці   п'ять   варіантів   динаміки   заробітної   плати   будуть   використані   і   надалі.   Результати   розрахунків   наочно   демонструють   величезну   роль   процентного   доходу   при   формуванні   пенсійного   фонду.   Так,   для   випадку,   коли   зарплата   незмінна,   а   процентна   ставка   складає   10%   річних,   при   діючому   пенсійному   податку   в   34%,   до   кінця   трудового   періоду   буде   накопичено   не   11   річних   зарплат,   як   у   розглянутому   вище   прикладі   з   нульовою   прибутковістю,   а   приблизно   в   10   разів   більше.

Середні   розміри   повного   індивідуального   пенсійного   фонду   (в   одиницях   зарплати   останнього   року   служби)   з   обліком   того,   що   людина   платила   в   Пенсійний   фонд   щомісяця   по   2   %   від   своєї   заробітної   плати,   у   залежності   від   темпів   зміни   зарплати (nT1),   ставки   прибутковості(r=0.04,   0.06,   0.08,   0.1,   0.12,   0.14.)   і   варіантів   динаміки   заробітної   плати(q=0.03, 0, -0.03)   представлені   на   малюнку   3.1.

Ріст   ефективності   економіки   і   якості   керування   інвестиційними   ресурсами, що   має   наслідком   підвищення   рівня   прибутковості   засобів   пенсійного   фонду,   також   дуже   сильно   впливає   на   процес   нагромадження   засобів   на   індивідуальному   рахунку.   Ріст   процентної   ставки   приводить   до   експонентного   збільшення   пенсійного   фонду.   Так,   якщо   її   розмір   зросте   на   10   пунктів,   з   4%   до   14%   річних,   то   у   випадку,   коли   зарплата   підвищується,   фонд   збільшиться   майже   в   10   разів,   а   якщо   вона   падає   з   характерним   для   України   останнього   десятиліття   середнім   темпом   16%   у   рік,   фонд   виросте   більш   ніж   у   20   разів.   При   цьому   він,   згідно   (3.7),   росте   пропорційно   росту   пенсійного   податку   а,   досягаючи   при   значеннях   а, що   наближаються   до   нинішньої   ставки   в   34%,   для   випадків   швидкого   падіння   заробітної   плати,   неймовірних   величин,   у   багато   десятків   тисяч   разів   перевищуючих   значення   зарплати   останнього   року   служби.   Однак   цей   факт   легко   порозумівається   тим,   що   зарплата   останнього   року   стосовно         першого   для   варіантів,   представлених   у   сценаріях   1.4   і   1.5,   складає   дуже   малу   величину.   Тому,   якщо   оцінити   пенсійний   фонд   в   одиницях   заробітної   плати   першого   року   (див.   сценарії   1.1a   і   1.5a),   картина   радикально   зміниться.

Малюнок 3.1.Середні   розміри   повного   індивідуального   пенсійного   фонду   (в   одиницях   зарплати   останнього   року   служби)   при   пенсійному   податку   2   %   у   залежності   від   темпів   зміни   зарплати   і   ставки   прибутковості.
      Для   такої   оцінки   варто   просто   помножити   пенсійний   фонд   
nT    на       (1   +q)T-1.

Це   відразу   ж   переводить   зміни   пенсійного   фонду   в   одиниці   заробітної   плати   першого   року   служби.   З   них   видно,   що   для   несприятливих   варіантів,   особливо   четверті   і   п'ятого,   розміри   пенсійного   фонду,   обмірювані   в   заробітній   платі   першого   року   роботи,   уже   не   так   великі,   значно   менше,   ніж   у   більш   благополучних   випадках.   Наочно   роль   динаміки   заробітної   плати   і   її   вплив   на   формування   пенсійного   фонду   видна   з   малюнка 3.2.   

Малюнок   3.2.   Середні   розміри   повного   індивідуального   пенсійного   фонду   (в   одиницях   зарплати   першого   року   служби)   при   пенсійному   податку   2%   у   залежності   від   темпів   зміни   зарплати   і   ставки   прибутковості.

Ніж   гірше   динаміка   заробітної   плати,   тим,   за   інших   рівних   умов   (ставках   а   і   r),   повільніше   накопичується   пенсійний   фонд.   А   якщо   врахувати,   що   в   більш   сприятливих   варіантах   (коли   заробітна   плата   росте,   стабільна   чи   навіть   незначно   скорочується)   сам   вихідний   рівень   заробітної   плати   вище,   ніж   у   несприятливих,   різниця   в   розмірах   пенсійного   фонду   буде   ще   значніше.   Тому   і   величина   пенсії   щодо   заробітної   плати   першого   року   буде   істотно   нижче.

Для   дослідження   розмірів   пенсій   у   розглянутих   випадках   подивимося,   що   відбувається   після   настання   пенсійного   періоду,   коли   починається   витрата   накопиченої   суми   NT,   (а   на   її   залишок   продовжують   нараховуватися   відсотки).   Так,   фонд   NT+1, що   залишився   після   першого   року   пенсійного   періоду,   складе   NT+1   =   (1   +   r)NT   -   w,   де   w   -   розмір   виплачуваної   пенсії   в   реальному   численні.   Він   передбачається   незмінним   протягом      усього   періоду   T2.   У   наступний   момент   часу   залишок   дорівнює   NT+2=   (1   +   r)NT+1    -   w   і   т.д.   До   кінця   пенсійного   періоду   t   =   Т1   +   Т2 пенсійний   фонд   вичерпується   цілком:

   (3.8)

Перепишемо   це   вираження,   використовуючи   (3.4),   для   накопиченого   пенсійного   фонду   NT   :

    (3.9)

Зрозуміло,   визначити   тривалість   життя   кожної   окремої   людини   неможливо.   Однак   для   наближених   усереднених   розрахунків   можна   скористатися   показником   середньої   тривалості   життя.

Припущення   (3.8)   про   повну   витрату   особистого   пенсійного   фонду   до    моменту    відходу   з   життя   означає,   що       чи    ,  відкіля      (3.10)

                                                                             Таблиця  3.2.

Середні  розміри   пенсій   у   залежності   від   ставок   пенсійного   податку,   процентного   доходу   і   варіантів   (1-5)   динаміки   заробітної   плати   (щодо   зарплати   останнього   (сценарії   2.1-2.5)   і   першого (сценарії   2.1a-2.4a)   року   служби)

r                      a

0,01

0,02

0,05

0,06

0,10

0,20

0,33

0,34

  

Сценарій   2.1   при   q   =   0,03

0,04

0,05

0,10

0,24

0,29

0,49

0,97

1,61

1,66

0,06

0,08

0,16

0,40

0,49

0,81

1,62

2,67

2,75

0,08

0,14

0,28

0,69

0,83

1,38

2,76

4,56

4,70

0,10

0,24

0,48

1,21

1,45

2,41

4,82

7,96

8,20

0,12

0,43

0,85

2,14

2,56

4,27

8,55

14,10

14,53

0,14

0,77

1,53

3,83

4,59

7,65

15,31

25,26

26,02

  

Сценарій   2.2   при   q   =   0

0,04

0,09

0,18

0,46

0,55

0,92

1,83

3,02

3,11

0,06

0,16

0,32

0,81

0,97

1,62

3,24

5,35

5,51

0,08

0,29

0,58

1,46

1,75

2,92

5,85

9,65

9,94

0,10

0,53

1,07

2,67

3,21

5,34

10,69

17,63

18,17

0,12

0,98

1,97

4,92

5,91

9,84

19,69

32,49

33,47

0,14

1,82

3,64

9,11

10,93

18,21

36,43

60,11

61,93

  

Сценарій   2.3   при   q   =   -   0,03

0,04

0,19

0,39

0,97

1,16

1,94

3,88

6,39

6,59

0,06

0,36

0,72

1,81

2,17

3,62

7,23

11,93

12,29

0,08

0,68

1,36

3,41

4,09

6,82

13,63

22,50

23,18

0,10

1,29

2,58

6,46

7,75

12,92

25,85

42,65

43,94

0,12

2,45

4,91

12,27

14,72

24,54

49,07

80,97

83,42

0,14

4,65

9,30

23,26

27,91

46,52

93,03

153,50

158,15

  

Сценарій   2.4   при   q   =   -   0,1

0,04

1,66

3,32

8,30

9,96

16,59

33,19

54,76

56,42

0,06

3,36

6,72

16,80

20,15

33,59

67,18

110,85

114,21

0,08

6,77

13,53

33,83

40,59

67,65

135,31

223,25

230,02

0,10

13,53

27,06

67,65

81,19

135,31

270,62

446,52

460,05

0,12

26,84

53,68

134,20

161,04

268,40

536,80

885,73

912,57

0,14

52,76

105,52

263,80

316,56

527,60

1055,21

1741,09

1793,85

  

Сценарій   2.5   при   q   =   -   0,16

0,04

14,97

29,95

74,87

89,84

149,74

299,48

494,14

509,11

0,06

31,43

62,86

157,16

188,59

314,31

628,62

1037,23

1068,66

0,08

65,22

130,44

326,10

391,32

652,20

1304,40

2152,26

2217,48

0,10

133,73

267,45

668,63

802,36

1337,26

2674,53

4412,97

4546,70

0,12

270,89

541,77

1354,43

1625,32

2708,87

5417,74

8939,27

9210,16

0,14

542,11

1084,22

2710,55

3252,65

5421,09

10842,18

17889,60

18431,71

  

Сценарій   2.1а   при   q   =   0,03

0,04

0,15

0,29

0,73

0,87

1,45

2,91

4,80

4,94

0,06

0,24

0,48

1,21

1,45

2,42

4,83

7,98

8,22

0,08

0,41

0,83

2,06

2,48

4,13

8,25

13,62

14,03

0,10

0,72

1,44

3,60

4,32

7,20

14,40

23,75

24,47

0,12

1,28

2,55

6,38

7,65

12,75

25,51

42,09

43,36

0,14

2,28

4,57

11,42

13,71

22,85

45,70

75,40

77,69

  

Сценарій   2.2а   при   q   =   0

0,04

0,09

0,18

0,46

0,55

0,92

1,83

3,02

3,11

0,06

0,16

0,32

0,81

0,97

1,62

3,24

5,35

5,51

0,08

0,29

0,58

1,46

1,75

2,92

5,85

9,65

9,94

0,10

0,53

1,07

2,67

3,21

5,34

10,69

17,63

18,17

0,12

0,98

1,97

4,92

5,91

9,84

19,69

32,49

33,47

0,14

1,82

3,64

9,11

10,93

18,21

36,43

60,11

61,93

  

Сценарій2.3а   при   q   =   -   0,03

0,04

0,06

0,13

0,31

0,38

0,63

1,26

2,07

2,13

0,06

0,12

0,23

0,59

0,70

1,17

2,34

3,87

3,98

0,08

0,22

0,44

1,10

1,33

2,21

4,42

7,29

7,51

0,10

0,42

0,84

2,09

2,51

4,19

8,37

13,82

14,24

0,12

0,79

1,59

3,97

4,77

7,95

15,90

26,23

27,03

0,14

1,51

3,01

7,54

9,04

15,07

30,14

49,74

51,24

  

Сценарій   2.4а   при   q   =   -   0,1

0,04

0,03

0,07

0,17

0,20

0,34

0,67

1,11

1,14

0,06

0,07

0,14

0,34

0,41

0,68

1,36

2,25

2,32

0,08

0,14

0,27

0,69

0,82

1,37

2,74

4,53

4,66

0,10

0,27

0,55

1,37

1,65

2,74

5,49

9,05

9,33

0,12

0,54

1,09

2,72

3,27

5,44

10,88

17,96

18,50

0,14

1,07

2,14

5,35

6,42

10,70

21,39

35,30

36,37

  

Сценарій   2.5а   при   q   =   -   0,16

0,04

0,02

0,05

0,12

0,14

0,24

0,47

0,78

0,80

0,06

0,05

0,10

0,25

0,30

0,50

0,99

1,64

1,69

0,08

0,10

0,21

0,51

0,62

1,03

2,06

3,40

3,50

0,10

0,21

0,42

1,06

1,27

2,11

4,22

6,97

7,18

0,12

0,43

0,86

2,14

2,57

4,28

8,55

14,11

14,54

0,14

0,86

1,71

4,28

5,14

8,56

17,12

28,24

29,10

Зрозуміло,   що   в   умовах   накопичувальної   системи   пенсія   w   залежить   не   тільки   від   розмірів   заробітної   плати   vt   і   пенсійного   податку   а,   але   і   від   тривалості   трудового   і   пенсійного   періодів,   а   також   від   величини   процентної   ставки   r.   У   найпростішому   випадку,   коли   рівень   зарплати   не   змінюється   в   часі,   вираження   (3.10)   спрощується.   Позначивши   через   β   =   w/v      відношення   пенсії   до   заробітної   плати,   одержимо:

    (3.11)

Розглянемо   й   інший   випадок,   коли   зарплата   змінюється   экспоненциально   ((3.6)   і   (3.7)).   Позначимо   відношення   пенсії   до   зарплати   року   T1   (t   =   1,   ...,   Т1)   через   βT   =   w   /   vT,   тоді

     (3.12)

Співвідношення   (3.11)   і   (3.12)   дозволяють   одержати   розміри   пенсій   для   середнього   працівника,   тривалість   життя   якого   складає   70   років.   Тоді   його   пенсійний   період   Т2   протриває   12   років   (з   58   до   70   років).   Це,   зрозуміло,   надмірно   тривалий   період,   тому   що   тривалість   життя   в   Україні   за   останні   роки   опустилася   значно   нижче   цього   рівня.   

У   сценаріях,   розглянутих   у   табл.   3.2,   приведені   результати   розрахунків   розмірів   пенсій   для   тих   же   випадків   зростаючої,   стаціонарної   й   убутної   зарплати,   що   й   у   табл.   6.   З   розрахунків   видно,   що   розмір   пенсії   щодо   заробітної   плати   останнього   року   служби   ще   сильніше   залежить   від   процентного   доходу   (сценарії   2.1-2.5).   Дійсно,   при   тім   же   зміні   ставки   прибутковості   з   4   до   14%   річних   відбувається   більш   ніж   пятнадцатикратное   збільшення   розмірів   пенсії   при   зростаючій   заробітній   платі   і   тридцятикратний   ріст   у   випадку,   коли   вона   падає   з   темпом   16%   у   рік.   Останнє   порозумівається   катастрофічним   падінням   заробітної   плати,   а   також   тим,   що   при   цьому   частка   засобів, що   відчисляються   в   перші   роки   трудового   періоду,   більш   висока,   чим   для   кінцевих   періодів.   Саме   тому   пенсія   в   останньому   випадку   при   ставці   пенсійного   податку   в   32%   у   багато   тисяч   разів   перевищує   заробітну   плату   останнього   року.   Якщо   ж   заробітна   плата   росте,   то   для   того   щоб   забезпечити   рівень   пенсії,   близький   до   її   рівня   в   останній   рік   роботи,   випливає   (у   залежності   від   прибутковості   засобів   пенсійного   фонду)   установлювати   податок   на   рівні   12-16%.   У   випадках,   коли   заробітна   плата   падає,   пенсія   практично   при   всіх,   навіть   найнижчих      з   розглянутих,   значеннях   пенсійного   податку   і   прибутковості   пенсійного   фонду   перевищує   рівень   зарплати   останнього   року   трудового   періоду.   У   нас   же   вона,   як   відомо,   значно   нижче,   а   розміри   пенсійного   податку   дуже   високі.

Середні   розміри   пенсії   (в   одиницях   зарплати   останнього   року   служби)   з   обліком   того,   що   людина   платила   в   Пенсійний   фонд   щомісяця   по   2   %   від   своєї   заробітної   плати,   у   залежності   від   темпів   зміни   зарплати (nT1),   ставки   прибутковості(r=0.04,   0.06,   0.08,   0.1,   0.12,   0.14.)   і   варіантів   динаміки   заробітної   плати(q=0.03,   0,   -0.03,   -0,1)   представлені   на   малюнку   3.3.

Малюнок   3.3.Середні   розміри   пенсії   (в   одиницях   зарплати   останнього   року   служби)   при   пенсійному   податку   2   %   у   залежності   від   темпів   зміни   зарплати   і   ставки   прибутковості.

У   сценаріях   2.1а   -   2.5а    розміри   пенсії   обчислені   в   зарплаті   першого   року.   Формула   для   її   розрахунків   легко   виходить   з   (3.12),   з огляду на,   як   співвідноситься   пенсія,   обмірювана   в   одиницях   зарплати   останнього   року   βT   ,   до   пенсії   β1    -   в   одиницях   зарплати   першого   року

     (3.13)

Зі   сценаріїв   2.1а   -   2.5а    видно,   що   при   річних   темпах   падіння   заробітної   плати   в   10-16%   досягти   дореформеного   нормативу   пенсії   в   40%   від   дореформеної   ж   зарплати   можна   при   найнижчих      значеннях   пенсійного   податку   в   4-8%   у   залежності   від   ефективності   використання   засобів   пенсійного   фонду,   що   приблизно   відповідає               нормам   відрахувань, що   діяли   в   той   період.   Ріст   величини   пенсії   щодо   заробітної   плати   першого   року   в   залежності   від   пенсійного   податку   й   ефективності   використання   засобів   тим   вище,   ніж   благоприятнее   динаміка   самої   зарплати.   Це   також   легко   бачити   з   аналізу   сценаріїв   2.1а   -   2.5а.   Наочно   роль   динаміки   заробітної   плати   і   її   вплив   на   розмір   пенсії   видно   з   малюнку   3.4.

Малюнок  3.4.   Середні   розміри   пенсії   (в   одиницях   зарплати   першого   року   служби)   при   пенсійному   податку   2%   у   залежності   від   темпів   зміни   зарплати   і   ставки   прибутковості.

Спробуємо   тепер   дати   відповідь   на   питання   про   те,   якими   повинні   бути   ставки   пенсійного   податку   α,   щоб   забезпечити   "цивілізований"   рівень   пенсії   щодо   доходу,   наприклад,   у   80%   від   доходу   останнього   року   служби.   Для   цього   скористаємося   вираженням   для   α,   отриманим   з   (3.12):

      (3.14)

і   проведемо   відповідні   обчислення,   поклавши   βТ1=0,8.

Малюнок   3.5.Ставки   пенсійного   податку   (у   %   %),   необхідні   для   формування   пенсії   на   рівні   80%   від   зарплати   останнього   року   служби   в   залежності   від   норми   прибутковості   пенсійного   фонду   і   динаміки   зарплати.

На   малюнку   3.5   і   малюнку   3.6   приведені   результати   розрахунків   ставки   пенсійного   податку,   необхідні   для   формування   пенсії   на   рівні   80%   від   зарплати   останнього   (малюнок   3.5)   і   першого   (малюнок   3.6)   року   роботи.   

Малюнок   3.6.Ставки   пенсійного   податку   (у   %   %),   необхідні   для   формування   пенсії   на   рівні   80%   від   зарплати   першого   року   служби   в   залежності   від   норми   прибутковості   пенсійного   фонду   і   динаміки   зарплати.
     Формула   для   розрахунків   в   останньому   сценарії   виходить   з   (3.14),   якщо   замість   
βТ1 підставити   з   (3.13)   рівне   йому   β1/(1+q)Т1-1.

Тут   розглядаються   ті   ж   значення   прибутковості   пенсійного   фонду   (від   0,04   до   0,14)    і    ті    ж       варіанти       динаміки       заробітної    плати   q=(0.03,   0,   -0.03,   -0.1,   -0.16),   що   і   раніше.

З   малюнка   3.5   видно,   що   в   несприятливих   випадках   швидкого   падіння   заробітної   плати   для   досягнення   бажаної   мети   потрібні   мізерно   малі   податки.   Це   порозумівається   настільки   ж   мізерно   малим   розміром   зарплати   останнього   року   до   першого.   У   випадку   ж   зростання   доходів   потрібні   досить   великі   значення   податкових   ставок    -   у   10   і   більш   відсотків   до   латки.

Якщо   ж   звернутися   до   малюнка   3.6,   ситуація   виявляється   прямо   протилежною.   Щоб   забезпечити   пенсію   в   80%   до   зарплати   першого   року   служби,   у   самому   несприятливому   випадку,   коли   q= -0.16,   потрібно   установити   податок   майже   в   35%, що   значно   вище   діє.   В   міру   збільшення   q   він   знижується,   опускаючи   до   дуже   малих   величин   у   випадку   росту   зарплати.

У   дійсній   роботі   не   розглянуті   проблеми   переходу   від   нинішньої   розподільної   системи,   коли   пенсійний   податок,   виплачуваний   тими,   хто   працює,   негайно   направляється   на   зміст   пенсіонерів.   Якщо   ці   засоби   почати   залишати   на   накопичувальних   рахунках   працюючих,   зникає   джерело   забезпечення   живучих   пенсіонерів.   Вихід   з   цього   положення   в   принципі   можна   шукати   на   шляхах   зовнішніх   запозичень.

Процес   функціонування   накопичувальної   системи   пенсійного   забезпечення   припускає   рішення   й   інша   принципова   проблема   -   ефективного   керування   накопиченими   засобами   для   того,   щоб   вони   не   тільки   не   зникали,   але   і   приносили   доход.   Розміри   цих   засобів   дуже   великі,   порівнянні   з   ВВП.   Тим   часом   досвід   України   останнього   десятиліття   продемонстрував,   що   в   нашій   країні   існує   велика   імовірність   того,   що   гроші,   вкладені   в   яку-небудь   фінансову      чи   компанію   безпосередньо   в   реалізацію   інвестиційних   проектів,   будуть   розкрадені,   причому   злодії   не   понесуть   покарання,   а   повернути   гроші   буде   неможливо.   Навіть,   якщо   засобу   не   зникнуть   і   зростуть   у   номінальних   розмірах,   їхня   реальна   сума   майже   неминуче   зменшиться   внаслідок   того,   що   ставки   по   депозитах   майже   завжди   нижче   темпу   інфляції.

В   Україні   існують   галузі, що   дають   дійсне   збільшення   вкладених   сум,   причому   з   дуже   високої   реальний   (а   не   номінальної)   процентною   ставкою.   Це   насамперед      видобувна   промисловість.   Але   вона   давно   поділена   між   "новими   росіянами",   що   і   одержують   відповідні   сверхдоходи.   Тому   виникає   важливе   питання   про   формування   інвестиційної   політики   пенсійного   фонду   і   керуванні   його   засобами   так,   щоб   гарантувати   їхня   схоронність   і   одержати   визначений   процентний   доход.   У   ринковій      економіці, що   розвивається,   завжди   існує   попит   на   гроші   і   система   гарантій   їхньої   схоронності.   В   Україні   така   економіка   поки   ще   не   створена,   тому   цілком   припустимі   вкладення   в   закордонну   економіку.   Далі   необхідно   подбати   про   найбільш   ефективні   напрямки   інвестицій.   І,   нарешті,   варто   враховувати   специфіку   пенсійного   фонду:   тривалі   терміни   вкладень,   великі   суми,   стабільні   плани   вкладень   і   вилучень.

3.2. Реалізація   моделі   і   порядок   роботи   з   програмою

Модель   трудової   пенсії   в   накопичувальній   формі   реалізується   засобами   середовища   розробки   "Delphі   6.0".   

Для   того   щоб   довідатися   середній   розмір   повного   індивідуального   пенсійного      чи   фонду   середній   розмір   пенсій   необхідно   ввести:

1. Ставку   пенсійного   податку   А(0;1),   тобто   відсоток   відрахувань   у   пенсійний   фонд.   Кожен   працівник   щомісяця   відчисляє   в   пенсійний   фонд   1%,   якщо   його   нарахована   заробітна   плата   менше   150   гривень   і   2%,   якщо   більше   150   гривень;   роботодавець   відчисляє   32%   від   заробітної   плати   кожного      чи   працівника   4%,   якщо   працівник   є   інвалідом.   У   сумі   це   відповідно   5%,   6%   і   33%,   34%.

2. Ставку   прибутковості   r(0;1),   тобто      на   який   відсоток   щорічно   буде   збільшуватися   відкладена   на   пенсію   сума.   

3. Динаміку   заробітної   плати,   тобто      відсоток   щорічного      чи   збільшення   зменшення   заробітної   плати.

Малюнок   3.2.   Пенсія в накопичувальній форме відносно першого року праці 

 

Якщо   людина   зараз   улаштовується   на   роботу   і   перший   рік   щомісяця   буде   одержувати   200   гривень,   тобто      за   рік   2400   гривень,   щомісяця   буде   відчисляти   в   Пенсійний   фонд   34%   (2%-із   заробітної   плати,   32%-   роботодавець),   щорічно   відкладені   засоби   будуть   зростати   на   10%   -   середній   банківський   відсоток,   щороку      його   заробітна   в   середньому   змінюватися   не   буде,   тобто      динаміка   заробітної   плати   дорівнює   0.   

У   цієї   людини   в   момент   виходу   на   пенсію   буде   накопичений   індивідуальний   пенсійний   фонд   рівний   123   річним   заробітним   платам   першого   року   роботи,   тобто      123*2400=295200   гривень.   А   щорічна   його   пенсія   буде   в   18   разів   більше   заробітної   плати   першого   року   роботи(Малюнок   3.2)

Малюнок   3.3.   Пенсія   в   накопичувальній   формі   щодо   останнього   року   роботи.

Якщо   людина   зараз   виходить   на   пенсію,   а   його   засоби   відчислялися   б   по   накопичувальному   принципі,   а   заробітна   плата   за   рік   останній   рік   була   2400   гривень,   щомісяця   він   відчисляв   у   Пенсійний   фонд   34%   (2%-із   заробітної   плати,   32%-   роботодавець),   щорічно   відкладені   засоби   зростали   на   10%   -   середній   банківський   відсоток,   щороку      його   заробітна   плата   зменшувалася   б   на   10%,   тобто        динаміка    заробітної       плати    дорівнює    -10 %.   

У   цієї   людини   в   момент   виходу   на   пенсію   був   би   накопичений   індивідуальний   пенсійний   фонд   рівний   308   річним   заробітним   платам   останнього   року   роботи,   а   щорічна   його   пенсія   була   б   у   43   разів   більше   заробітної   плати   останнього   року   роботи   (Малюнок   3.3)

Розглянемо   більш   реальну   ситуацію,   наприклад,   якщо   людина   протягом      усієї   трудової   діяльності   відчисляє   в   Пенсійний   фонд   2%   від   своєї   заробітної   плати   (а=0,02),   заробітна   плата   стабільна   (q=0),   ставка   прибутковості   10%   (r=0,1),   та   при   виході   на   пенсію   (дані,   приведені   в   таблицях   3.1   і   3.2   )   буде   накопичений   індивідуальний   пенсійний   фонд   рівний   7,28   річним   заробітним   платам,   а   щорічна   його   пенсія   була   б   у   1,07   разів   більше   заробітної   плати   року   роботи.

4. ОПИС ІНФОРМАЦІЙНОГО І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

4.1. Опис існуючого документаоборота

У своїй діяльності для роботи з підприємствами, організаціями і предпринемателями з приводу збору і розподілу фінансових надходжень Пенсійний фонд України в Краснодонском районі користається наступними документами.

1. Платіжне доручення: назва організації, сума  засобів, що перелічуються.

При перерахуванні засобів на рахунок Краснодонского відділення Пенсійного фонду супровідним документом є Платіжне доручення. Цей же документ є основним при перерахуванні засобів з рахунка відділення Пенсійного фонду на рахунки  організацій, що виплачують.
      2.
Платіжна відомість: дані про пенсіонера, назва  організації, що виплачує, загальна сума виплат у даній організації.

3. Звіт про нарахування збору на обов'язкове державне пенсійне страхування: дані про організації, кількість працівників, загальна сума виплат, розрахунки по зборі на обов'язкове державне пенсійне страхування, сума заборгованості по заробітній платі, кінцевий розрахунок, розрахунки по нарахованій піні, розрахунки по інших надходженнях.

Для створення звітності перед вищестоящими організаціями, використовуються документи, затверджені Пенсійним фондом.

1. Звіт про виконання бюджету ПФУ:

- доходи;

- витрати;

- дані про контингент одержувачів пенсії та допомоги.

2. Баланс виконання бюджету ПФУ:

- поточні розрахунки;

- розрахунки;

- витрати;

- гроші цільового призначення;

- гроші пенсійного фонду;

- забалансові розрахунки.

3. Звіт про виконання кошторису витрат по бюджеті:

- роздягнув кошторису;

- сума  засобів, що надійшли;

- сума витрачуваних засобів.

4. Довідка про виплату пенсій через поточні рахунки в банках:

- дані про організацію;

- кількість пенсіонерів;

- сума місячного перерахування;

- загальна сума перерахованих засобів.

4.2. Опис предметної області

Необхідно побудувати базу даних, що повинна вести облік  грошових засобів, що надходять, у Пенсійний фонд України в Краснодонском районі. Програма повинна підраховувати   грошові засоби, що перелічуються підприємствами, і якщо є заборгованість, фіксувати її. Також необхідно стежити за перерахуваннями у відділення засобів  організаціям, що виплачують.

Після аналізу існуючих документів, виділяємо наступний документ Платіжне доручення, необхідний для побудови інформаційної моделі.

На основі документа будуємо вихідне відношення.

Платіжне доручення (Організація, Оплата праці, Сума  засобів, що перелічуються,);

Приведемо це відношення до першої нормальної форми. Відношення знаходиться в першій нормальній формі, якщо значення всіх його атрибутів атомарны. Для цього спочатку необхідно декомпозировать відношення Платіжне доручення на кілька відносин. Нові відносини одержують виходячи з логічних передумов. Таким чином, можна виділити три нових відношення: Платник, Оплата праці, Внесок.

Потім потрібно ввести ключовий атрибут для кожного відношення. Ключовий атрибут - це атрибут, значення якого унікальні. Ключовий атрибут можна вибрати двома способами:

-проаналізувавши відношення вибрати атрибут, значення якого не повторюються;

-увести новий атрибут, установивши, що значення його повинні бути унікальні.

Після декомпозиції вихідного відношення і виділення ключових атрибутів, між отриманими відносинами необхідно установити зв'язку. При цьому вихідне відношення буде  батьківським, а нові відносини - дочірніми. Для зв'язку дочірніх і батьківського відношення, у батьківське             відношення внесемо ключові атрибути дочірніх відносин.

На основі цих умов одержуємо наступні відносини.

Платник од Платника, Назва, Адреса).

Оплата праці  (Код Платника, Дата Оплати, Сума).

Внесокод Платника, Дата Оплати, Відсоток, Внесок).

Приведемо отримані відносини до другої нормальної форми. Відношення знаходиться в другій нормальній формі, якщо воно знаходиться в першій нормальній формі, і кожен неключовий атрибут функціонально повно залежить від ключа. Неключовий атрибут функціонально повно залежить від ключового в тому випадку, якщо він залежить від усіх вхідних у ключовий атрибут ключів у цілому, і не залежить від них по окремості.

Розглянемо відношення Оплата праці. Неключовий атрибут Сума функціонально цілком залежить від складеного ключового атрибута, у который входять атрибути Код Платника і Дата Оплати - тому  що запис у поле Сума здійснюється при оформленні оплати, коли здійснюється запис у полючи Код Платника Дата Оплати одночасно. Отже, відношення Оплата знаходиться в другій нормальній формі.

Розглянемо відношення Внесок. Неключовий атрибут Сума функціонально цілком залежить від складеного ключового атрибута, у который входять атрибути Код Платника і Дата Оплати - тому  що запис у поле Сума здійснюється при оформленні оплати, коли здійснюється запис у полючи  Код Платника і Дата Оплати одночасно. Отже, відношення Внесок знаходиться в другій нормальній формі.

Приведемо отримані відносини до третьої нормальної форми. Відношення знаходиться в третій нормальній формі, якщо воно знаходиться в другій нормальній формі і кожен неключовий атрибут нетранзитивно залежить від ключа. Неключовий атрибут транзитивно залежить від ключа в тому випадку, коли він залежить від іншого неключового атрибута, що у свою чергу залежить від ключа.

Всі отримані відносини знаходяться в третій нормальній формі.

За допомогою аналогічних міркувань одержуємо відносини Виплачуваючі Організації, Виплата, Пенсія.

Виплачуваючі Організаціїод Організації, Назва, Адреса).

Виплатаод Організації, Дата, Сума).

Пенсія од Організації, Дата, Сума).

Таким чином, інформаційна модель бази даних складається з наступних відносин:

Платник  (Код Платника, Назва, Адреса).

Оплата праці   (Код Платника, Дата Оплати, Сума).

Внесок   (Код Платника, Дата Оплати, Відсоток, Внесок).

Виплачуваючі Організації   (Код Організації, Назва, Адреса).

Виплата   (Код Організації, Дата, Сума).

Пенсія   (Код Організації, Дата, Сума).

Мал. 4.1 Інформаційна модель 

Таблиця 4.1 Характер ключових атребутів

Відношення

Використ. ключі

Характеристика

Платник

КодПлатника

Первічний ключ

Виплачуваючі Організації

КодОрганізації

Первічний ключ

Оплата праці

КодПлатника

Зовнішний ключ

ДатаОплати

Первичний ключ

Внесок

КодПлатника

Зовнішний ключ

ДатаУстановлення

Первічний ключ

Виплата

КодОрганизації

Зовнішний ключ

Дата

Первічний ключ

Пенсія

КодОрганизації

Зовнішний ключ

Дата

Первічний ключ

Таблица 4.2. Характеристика связей.

Відношення

Відношення

Вид связі

Платник

Внесок

1 М

Оплата праці

1 М

ВиплачуваючіОрганізації

Виплата

1 М

Пенсія

1 М

4.3.  Реалізація інформаційної моделі бази даних

Основою построєння бази даних у СУБД MS Access - построєння вихідних таблиць. Таблиці зберігають зведення по конкретному питанню. Дані в таблиці організовані в стовпці (називані полями) і в рядки (називані запису). Таблиці будуються на основі отриманих відносин. Отримані таблиці приведені в табл 4.3. 

                                         Таблиця 4.3. Ісходні таблиці

Таблиця

Имя поля

Тип

Размерность

Ключ

Платник

КодПлатника

Числовий

Длин. целое

Первічний ключ

Назва

Текстовий

50

-

Адреса

Текстовий

50

-

Внесок

Платника

Числовой

Длин. целое

Зовнішній ключ

ДатаУстановлення

Дата/время

Краткий

Первичный ключ

Сума

Грошовий

Грошовий

-

Оплата

Платника

Числовой

Длин. целое

Зовнішній ключ

ДатаОплати

Дата/время

Краткий

Зовнішній ключ

Сума

Грошовий

Грошовий

-

Виплачувальні організації

КодОрганизації

Числовой

Длин. целое

Первичный ключ

Название

Текстовий

50

-

Адрес

Текстовий

50

-

Виплата

КодОрганизації

Числовой

Длин. целое

Зовнішній ключ

Дата

Дата/время

Краткий

Первичный ключ

Сума

Грошовий

Грошовий

-

Пенсія

КодОрганизації

Числовой

Длин. целое

Зовнішній ключ

Дата

Дата/время

Краткий

Первичный ключ

Сума

Грошовий

Грошовий

-

Для зручності записи даних у таблицях використовують форми. В базе даних використовують такі форми:

Мал. 4.2. Ця форма показує назву, адресу та телефон Пенсійного фонду.

Мал. 4.3. Форма вміщує в собі усіх платників до Пенсійного фонду в Краснодонському районі та усі їх дані.

Мал. 4.4. У цій формі вказана сума оплати праці одного працівника та начисляємі на цю суму пенсійні збори до Пенсійного фонду в Краснодонському районі.

Мал. 4.5. На підставі форми оплата праці (мал. 4.4.) платники сплачують суму внеску по кожному своєму працівнику.

Мал. 4.6. Ця форма вказує усі існуючі виплачувальні організації у Краснодонському районі до котрих надходять грошові средства після розподілення іх Пенсійним фондом. Вони вже тоді достовляють пенсії до пенсіонерів.

           4.4. Порядок роботи з програмою

Мал. 4.7. Головна форма програми.

Після встановки програми, необхідно спочатку заповнити довідники. Для цього використовують команди Платники та Виплачувальні організації. Із ціх довідників береться інформація при заповнюванні форм, а також контроль при надходженні нової інформації.

При надходженні засобів у відділення Пенсійного фонду заповнюється форма Оплата. Якщо внесок платника змінюється, то відповідні зміни заповнюються за допомогою форми Внесок. При виплаті засобів з Пенсійного фонду заповнюються форми Пенсія  і Виплата відповідно.

Для висновку на печатку необхідної інформації, використовується меню Звіти.

 

ВИСНОВОК

    Управління Пенсійного фонду України в Краснодонському районі Луганської області є підвідомчою організацією Головного управління ПФУ в Луганській області, яке займається:

 •  обліком платників збору на обов’язкове державне пенсійне страхування;
 •  збираннямм збору та інших коштів, призначених для пенсійного забезпечення, повного і своєчасного фінансування витрат на виплату пенсій та інших соціальних виплат;
 •  забезпеченням функціонування в районі автоматизованої системи персоніфікованого обліку відомостей системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;
 •  ефективним використанням коштів, призначених для пенсійного забезпечення, здійснення у межах своєї компетенції контрольних функцій.

    По зробленим розрахункам при досліджуванні діяльності підприємства можна зробити висновок, що воно являється необхідним для громадян пенсійного віку, інвалідів та інших категорій громадян, тому що надає послуги, які дуже  важливі в їхньому житті. Підприємство працює злагоджено, його діяльність являється стабільною, що ми можемо побачити з аналізу планування й надання послуг громадянам.

    Управління ПФУ не має заборгованості для інших підприємств, що свідчить про точне розподілення бюджетних коштів, та про його ефективну роботу.

    Так, до бюджету ПФУ за 2006 рік з усіх джерел фінансування надійшло 51083,7 тис.грн., за звітний рік сума видатків склала 51083,7 тис.грн.

    Потреба на виплату пенсій за 2006 р. Склала 54759,3 тис.грн.

    Самофінансування за 2006 р. Складає 15,6 %. Це більш ніж у відповідному періоді минулого року на 1,7 пункти, але показник дуже малий. У зв’язку з цим склалось скрутне становище з забезпеченням фінансування на виплату пенсій та допомогою власними коштами. Стан підприємства буде поліпшуватися, якщо погаситься сума боргу інших підприємств. Загальна сума боргу на 01.01.06р склала 910,7 тис.грн., в тому числі : страхові внески 679,4 грн.  або 74,6 %, пільгові пенсії – 172,4 тис.грн або 18,9 %. Загальна сума збільшення боргу проти початку року склала 93,2 тис.грн. або 11,4%.

    В загальному обсязі надає послуги з урахуванням планових норм, чого вистачає для задоволення потреб населення.

 

ПРОПОЗИЦІЇ

    Для більш ефективної праці підприємства, необхідно набирати кваліфікованих кадрів з молодих спеціалістів, приймати міри по посиленню ефективності збору податків, що забезпечить більш стабільну роботу й  подальший розвиток підприємства, удосконалювати методи поповнення ПФ за рахунок соціальних внесків й державних коштів, укріпляти матеріальну базу підприємства, забезпечувати підприємство більш повною комп’ютеризацією для швидкої роботи кадрів, а звідси й більшому наданню послуг. В результаті чого виросте ефективність роботи, а звідси й благополуччя певних верств населення.

                  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України (Основний закон). - К.: Україна, 1996.

2. Закон України "Про пенсійне забезпечення". - К.: Україна, 1991.

3. Закон України " Про збір на обов'язкове  державне  страхування"  // Усі про бухгалтерський облік. - 1997. -N 3. - 6 серпня.

4. Закон України "Про внесення змін у Закон України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 24 липня 1998р. № 64-ХІ // Урядовий кур'єр.-1998.-13 серпня.

5. Указ Президента України від 24 травня 2000р. "Про основні напрямки соціальної політики до 2004 року. - К.  : Соцінформ, 2000р. - с.5; -                                             

6. Указ Президента України від 13 квітня 1998 р. "Про Основні напрямки реформування пенсійного забезпечення в Україні" // Урядовий кур'єр. - 1998. - 23 квітня.

7.Указ Президента України від 4 травня 1998 р. "Про заходи щодо впровадження персоніфікованого обліку зведень у системі обов'язкового державного пенсійного страхування" //Урядовий кур'єр. - 1998. - 14 травня.

8. Указ Президента України від 7.02.96 № 36/96-ВР "Про пропорційність перерахування страхових внесків від фонду оплати роботи" // Урядовий кур'єр.-1996.-12 лютого.

9. Постанова правління Пенсійного фонду України від 10 червня 1994 р. № 5-8 "Про районному, міський, районний у місті відділ Пенсійного фонду України"// Урядовий кур'єр. - 1994. - 15 червня. - с.9.

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 1996 р. № 461 "Про твердження типового положення про керування соціального захисту населення районної, районної в містах державної адміністрації"   // Урядовий кур'єр. - 1996. - 3 травня. - с.9.

11. Постанова Кабінету Міністрів України "Про додаткові заходи щодо погашення заборгованості підприємств, установ і організацій з обов'язкових платежів до Пенсійного фонду" від 24 січня 1998 р. № 75 // Урядовий кур'єр. - 1998. - 29 лютого. - с.11.

12. Постанова Кабінету Міністрів України "Про стан і додаткові заходи щодо погашення заборгованості підприємств, установ і організацій з обов'язкових платежів до Пенсійного фонду" від 11 серпня 1998 р. №1251 // Урядовий кур'єр. - 1998. - 17 вересня.

13. Виступ Президента України Л.Д. Кучми у Верховній Раді України 22 лютого 2000 року// Урядовий кур'єр. - 2000. - 23 лютого. - с.3.

14. Авер'янов В. Концепція адміністративної реформи як науково-практичне обгрунтування комплексного удосконалення державного керування в Україні // Вісник державної служби України. - 1996. - № 3. -С.64.

15. Богусловський Д. Дещо про пенсійні фонди // Навігатор бухгалтера. - 1998. - № 17. - С. 24-25.

16. Ваулина О. Пенсійна реформа в тигровій шкірі // Дзеркало тижня. - 1998. - 17 січня. - С.8.

17. Васин С. Старі як дзеркало нашого майбутнього // Незалежність. - 1995.-13жовтня.-С.5.

18. Єршов А. Соціальна політика - це щире обличчя держави // Голос України. - 1994. - 31 серпня. - С. 13.

19. Завилинский Й. Недержавні пенсійні фонди: чим більше схем, тим менше клієнтів // Фінансова Україна. - 1996. - 11 червня. - С.39.

20. Інформує Пенсійний фонд України: З боргами в новий рік // Інформаційний бюлетень: Соціальний захист.-1998.- січень. - С.37-39.

- 77 -                                                                                                                                  


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

33388. Система управления МАЯК 600 на базе промышленного компьютера. Характеристика, структура 36 KB
  УЧПУ Маяк600 относится к многопроцессорным системам класса CNC. Структурная схема УЧПУ представлена на рис. УЧПУ предназначено для управления технологическим оборудованием и позволяет управлять 8 следящими приводами подач. Основные технические характеристики УЧПУ Маяк600 Наименование параметра Величина 1.
33389. Система управления Маяк 600 на базе ПК. Характеристика СУ, назначение модулей СУ 41.5 KB
  Основные технические характеристики УЧПУ Маяк600 Наименование параметра Величина 1. Максимальное число связей с электрооборудованием станка для одного блока вводавывода входы выходы 48 32 УЧПУ состоит из двух функциональных блоков: блока управления БУ и пульта оператора. Возможность работы с различными комбинациями модулей позволяет оптимально сконфигурировать УЧПУ применительно к управлению конкретным технологическим оборудованием. Компьютер БУ управляет УЧПУ по программе базового программного обеспечения хранящейся в электронном Flsh...
33390. СУ класса PCNC FMS 3000. Назначение, состав, структура 41 KB
  Устройство числового программного управления УЧПУ FMS3000 разработано на базе промышленной рабочей станции WS612 и комплекта плат сбора данных и управления. УЧПУ предназначено для управления различными станками и механизмами. Основные технические характеристики УЧПУ FMS3000: Количество одновременно управляемых осей систем координат . 24 Программное обеспечение УЧПУ реализовано на базе ядра жесткого реального времени.
33391. СУ класса PCNC MSH-PС104. Назначение, состав, структура 31.5 KB
  Конструктивно состоит из двух блоков: управления и пультового. Пульт управления имеет цветной плоскопанельный с активной TFT матрицей дисплей 121 мембранную клавиатуру и Flsh память емкостью 32 64 128 Mb. УЧПУ обеспечивает следующие технологические функции: токарная фрезерная версия ПО âMSHKCNCâ; G M T коды параметрическое программирование подпрограммы циклы; графический интерактивный режим разработки УП; графический модуль отображения траектории движения инструмента; измерительные циклы; компенсация люфтов...
33392. СУ класса PCNC MSH-TURBO-M. Назначение, состав, структура 34 KB
  Основные принципы менеджмента включают в себя: принцип научности важно понимать причины несовпадения целей и результатов видеть противоречия между теорией и практикой знать свойства больших систем и методы работы в них; принцип системности и комплексности важно видеть наиболее значимый комплекс взаимосвязанных и взаимообусловленных подсистем входящих в организацию например как в Японии: подсистема пожизненного найма подсистема подготовки на рабочем месте подсистема ротации кадров подсистема репутаций подсистема...
33393. СУ класса PCNC NC-110. Назначение, состав, структура 32 KB
  УЧПУ является многофункциональной СУ и способна управлять станками всех основных типов: токарными фрезерными расточными копировальными шлифовальными а также кузнечнопрессовым оборудованием системами термической лазерной и гидравлической резки деревообрабатывающим оборудованием. УЧПУ NC110 выполнено на базе промышленного компьютера имеющего набор периферийных модулей для управления оборудованием. Для подготовки УЧПУ к управлению оборудованием необходимо выполнить установку параметров и характеристик аппаратных и программных модулей...
33394. СУ класса PCNC «Микрос-12Т». Назначение, состав, структура 31 KB
  УЧПУ Микрос12Т предназначено для модернизации и комплектации токарных станков. УЧПУ построено по архитектуре промышленного компьютера с использованием собственной операционной системы жесткого реального времени. Конструктивно УЧПУ состоит из двух блоков: управления рис. Блочная конструкция УЧПУ позволяет расположить компактный пульт управления близко к зоне обработки детали.
33395. АЛУ ОМК КР1816ВЕ51 30.5 KB
  АЛУ состоит из регистра аккумулятора двух программнонедоступных регистров Т1 и Т2 предназначенных для временного хранения операндов сумматора дополнительного регистра В регистра слова состояния программы ССП схемы десятичной коррекции и схемы формирования признаков. Важной особенностью АЛУ является его способность оперировать не только байтами но и битами. Таким образом АЛУ может оперировать четырьмя типами информационных объектов: булевскими 1 бит цифровыми 4 бита байтными 8 бит и адресными 16 бит.
33396. Признаки регистра ССП КР1816ВЕ51 38.5 KB
  В таблице приводится перечень флагов ССП даются их символические имена и описываются условия их формирования. Формат регистра слова состояния программы ССП Символ Позиция Наименование и назначение флага C PSW.7 Флаг переноса.6 Флаг вспомогательного переноса.