85777

ПРОГРАМИ З РОЗГАЛУЖЕНИМИ ТА ЦИКЛІЧНИМИ АЛГОРИТМАМИ

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Мета роботи – вивчити оператори мови СІ та основні функції введення-виведення даних, навчитися складати та відлагоджувати розрахункові програми з розгалуженими та циклічними структурами. Завдання: Скласти блок-схеми алгоритмів та програми мовою СІ для табулювання функцій.

Украинкский

2015-03-30

51.17 KB

2 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Кафедра Комп’ютеризованы системи автоматики

ЗВІТ

до лабораторної роботи №2

з курсу: “Алгоритмічні мови та програмування. Частина 1”
на тему:
”ПРОГРАМИ З РОЗГАЛУЖЕНИМИ ТА ЦИКЛІЧНИМИ АЛГОРИТМАМИ ”

Варіант 3

Виконав:
студент групи СІ-11з
Мартинюк П.В.

Перевірив:

Дзелендзяк У.Ю.

Львів 2015

Мета роботи – вивчити оператори мови Сі та основні функції введення-виведення даних, навчитися складати та відлагоджувати розрахункові програми з розгалуженими та циклічними структурами.

Завдання:
Скласти блок-схеми алгоритмів та програми мовою СІ для   табулювання функцій.  Забезпечити ввід значень інтервалу, кроку і похибки табулювання з клавіатури і вивід результатів на дисплей. Дані для роботи беруться з таблиць 1 і 2 за вказівкою викладача:

а) табулювання функції (див. табл.1),  що вибирається залежно від значення аргумента, на проміжку [a, b] з кроком табуляції h.

СПИСОК ІДЕНТИФІКАТОРІВ КОНСТАНТ, ЗМІННИХ, ФУНКЦІЙ, ВИКОРИСТАНИХ У БЛОК-СХЕМАХ АЛГОРИТМІВ І ПРОГРАМАХ, ТА ЇХ ПОЯСНЕННЯ

main() - головна функція (метод);

#include  <math.h>  включення файлу math.h у вихідну програму;

printf - один з методів виведення;

tan - математичне обчислення тангенсу;

pow - математичне піднесення числа до степеню;

getch() - метод зупинки роботи програми допоки не буде нажата будь-яка клавіша

for() - циклічний оператор;

scanf_s() - зчитування з клавіатури

if() - метод перевірки;

ТЕКСТ ПРОГРАМИ (CODE):

#include <stdio.h>

#include <math.h>

int main( int argc, const char* argv[] )

{

float value;

float result;

float x;

float xMax;

float step;

float e = 2.71828182846;

printf("X = ");

scanf_s("%f", &x);

printf("xMax = ");

scanf_s("%f", &xMax);

printf("step = ");

scanf_s("%f", &step);

printf("\n");

for(; x <= xMax; x += step)

{

if(x < 0.6) {

value = x - sin(x);

result = pow(e, value);

}else if(x <=0.6 || x < 0.7) {

value = fabs(log(x));

result = tan(value);

}else {

value = pow(x,7);

result = atan(value);

}

printf("Result = %.2f \n", result);

}

getch();

return 0;

}

Результат роботи програми:
X = 0.5

xMax = 0.8

step = 0.02

Result = 1.02

Result = 1.02

Result = 1.03

Result = 1.03

Result = 1.03

Result = 1.04

Result = 0.52

Result = 0.48

Result = 0.44

Result = 0.41

Result = 0.37

Result = 0.10

Result = 0.12

Result = 0.15

Result = 0.17

Result = 0.21

б) табулювання  функції, представленої рядом (див. табл.2), на інтервалі  [a,  b] з кроком табуляції h та абсолютною  похибкою d.  Оцінку похибки здійснювати за значенням модуля чергового члена ряду.

6

tg(│ln(x)│)

arctg(

x<0.6

0.6≤x<07

x≥0.7

0.02

[0.5, 0.8]

ТЕКСТ ПРОГРАМИ (CODE):

#include <stdio.h>

#include <math.h>

int main( int argc, const char* argv[] )

{

float value1 = 0;

float value2 = 0;

float result = 0;

float sum = 0;

float x;

int xMax;

float step;

int d;

float k = 1;

printf("X = ");

scanf("%f", &x);

printf("xMax = ");

scanf("%i", &xMax);

printf("step = ");

scanf("%f", &step);

for(; x <= xMax; x+=step)

{

sum = 0;

result = 0;

for(k = 1;; k++)

{

value1 = pow(-1, k) * x / k * (k + 1);

value2 = sin(2 * k + 1);

result = value1 * value2;

if(fabs(result) <= 0.001) break;

sum += result;

}

printf("\n");

printf("X = %0.1f Sum = %.2f \n", x, sum);

}

getch();

return 0;

}

Результат роботи програми:
X = -1

xMax = 1

step = 0.5

X = -1.0 Sum = 0.66

X = -0.5 Sum = 0.33

X = 0.0 Sum = 0.00

X = 0.5 Sum = -0.33

X = 1.0 Sum = -0.66

Висновки: я  вивчив оператори мови Сі та основні функції введення-виведення даних, навчився складати та відлагоджувати розрахункові програми з розгалуженими та циклічними структурами.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

38409. Лекции по истории и праву Европейского Союза 863 KB
  Общие замечания о послевоенной обстановке в Западной Европе. Предпосылки к созданию ЕЭС. Отличие ЕЭС от большой семерки. Россия (СССР) и ЕЭС-предпосылки сотрудничества этих субъектов Международного права. Этапы создания ЕЭС
38411. Фінанси та їх сутність 103.56 KB
  Значну частину своїх функцій держава виконує завдяки державному бюджету. Значну частину своїх функцій держава виконує завдяки державному бюджету. Бюджетна система України це сукупність Державного бюджету та місцевих бюджетів побудована з урахуванням економічних відносин державного і адміністративнотериторіальних устроїв і врегульована нормами права. Згідно з Бюджетним кодексом бюджетна система України ґрунтується на таких принципах: 1 принцип єдності бюджетної системи України забезпечується єдиною правовою базою єдиною грошовою...
38412. Характеристика основных теорий кредита 34.87 KB
  не денежные вещественные блага; кредит представляет собой движение натуральных общественных благ и поэтому он есть лишь способ перераспределения существующих в данном обществе материальных ценностей; ссудный капитал тождественен действительному следовательно накопление ссудного капитала есть проявление накопления действительного капитала а движение первого полностью совпадает с движением производительного капитала; поскольку кредит выполняет пассивную роль то коммерческие банки являются лишь скромными посредниками. Ошибочность их взглядов...
38413. Основи цивільного права 1014 KB
  Місце цивільного права в системі правових галузей. Система та завдання курсу Цивільне та сімейне право як навчальної дисципліни. Загальна характеристика приватноправових систем зарубіжних країн. Цивільноправові відносини: поняття особливості елементи та види.
38414. Розірвання шлюбу 98 KB
  Але в цьому випадку також як і при укладанні шлюбу потрібно обоюдне волевиявлення тобто попросту кажучи ви повинні подати відповідну спільну заяву. Розірвання шлюбу відбувається в порядку позовного провадження тобто за участю обох сторін. У самому позові потрібно обовязково вказувати причини по яких сімя розпалася тобто причини розірвання шлюбу. Нове законодавство передбачає також вирішення у судовому процесі такого питання як присвоєння прізвища після шлюбу.
38416. Строительство жилого дома в Санкт-Петербурге 2.05 MB
  В инженерном оборудовании здания применены новейшие разработки и рекомендации.1 Состав работ охватываемых технологической картой.2 Детальная проработка Детальная проработка выполнена для плит покрытия.4 Дополнительные данные Лето работы ведутся в две смены.
38417. Проектування системи відеоспостереження магазину “Епіцентр” м. Черкаси 502.31 KB
  Системи відеоспостереження є сьогодні обов'язковим та основним елементом будьякої сучасної системи безпеки. Можливість дистанційного візуального контролю всього обєкту що охороняється його внутрішніх приміщень навколишнього простору і периметра дозволяє створювати високоефективні системи безпеки без витрат на зміст великого штату охорони. Ці системи здатні не тільки відображати оперативну обстановку але зберігати і архівувати всю відеоінформацію для подальшої обробки.