85777

ПРОГРАМИ З РОЗГАЛУЖЕНИМИ ТА ЦИКЛІЧНИМИ АЛГОРИТМАМИ

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Мета роботи – вивчити оператори мови СІ та основні функції введення-виведення даних, навчитися складати та відлагоджувати розрахункові програми з розгалуженими та циклічними структурами. Завдання: Скласти блок-схеми алгоритмів та програми мовою СІ для табулювання функцій.

Украинкский

2015-03-30

51.17 KB

4 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Кафедра Комп’ютеризованы системи автоматики

ЗВІТ

до лабораторної роботи №2

з курсу: “Алгоритмічні мови та програмування. Частина 1”
на тему:
”ПРОГРАМИ З РОЗГАЛУЖЕНИМИ ТА ЦИКЛІЧНИМИ АЛГОРИТМАМИ ”

Варіант 3

Виконав:
студент групи СІ-11з
Мартинюк П.В.

Перевірив:

Дзелендзяк У.Ю.

Львів 2015

Мета роботи – вивчити оператори мови Сі та основні функції введення-виведення даних, навчитися складати та відлагоджувати розрахункові програми з розгалуженими та циклічними структурами.

Завдання:
Скласти блок-схеми алгоритмів та програми мовою СІ для   табулювання функцій.  Забезпечити ввід значень інтервалу, кроку і похибки табулювання з клавіатури і вивід результатів на дисплей. Дані для роботи беруться з таблиць 1 і 2 за вказівкою викладача:

а) табулювання функції (див. табл.1),  що вибирається залежно від значення аргумента, на проміжку [a, b] з кроком табуляції h.

СПИСОК ІДЕНТИФІКАТОРІВ КОНСТАНТ, ЗМІННИХ, ФУНКЦІЙ, ВИКОРИСТАНИХ У БЛОК-СХЕМАХ АЛГОРИТМІВ І ПРОГРАМАХ, ТА ЇХ ПОЯСНЕННЯ

main() - головна функція (метод);

#include  <math.h>  включення файлу math.h у вихідну програму;

printf - один з методів виведення;

tan - математичне обчислення тангенсу;

pow - математичне піднесення числа до степеню;

getch() - метод зупинки роботи програми допоки не буде нажата будь-яка клавіша

for() - циклічний оператор;

scanf_s() - зчитування з клавіатури

if() - метод перевірки;

ТЕКСТ ПРОГРАМИ (CODE):

#include <stdio.h>

#include <math.h>

int main( int argc, const char* argv[] )

{

float value;

float result;

float x;

float xMax;

float step;

float e = 2.71828182846;

printf("X = ");

scanf_s("%f", &x);

printf("xMax = ");

scanf_s("%f", &xMax);

printf("step = ");

scanf_s("%f", &step);

printf("\n");

for(; x <= xMax; x += step)

{

if(x < 0.6) {

value = x - sin(x);

result = pow(e, value);

}else if(x <=0.6 || x < 0.7) {

value = fabs(log(x));

result = tan(value);

}else {

value = pow(x,7);

result = atan(value);

}

printf("Result = %.2f \n", result);

}

getch();

return 0;

}

Результат роботи програми:
X = 0.5

xMax = 0.8

step = 0.02

Result = 1.02

Result = 1.02

Result = 1.03

Result = 1.03

Result = 1.03

Result = 1.04

Result = 0.52

Result = 0.48

Result = 0.44

Result = 0.41

Result = 0.37

Result = 0.10

Result = 0.12

Result = 0.15

Result = 0.17

Result = 0.21

б) табулювання  функції, представленої рядом (див. табл.2), на інтервалі  [a,  b] з кроком табуляції h та абсолютною  похибкою d.  Оцінку похибки здійснювати за значенням модуля чергового члена ряду.

6

tg(│ln(x)│)

arctg(

x<0.6

0.6≤x<07

x≥0.7

0.02

[0.5, 0.8]

ТЕКСТ ПРОГРАМИ (CODE):

#include <stdio.h>

#include <math.h>

int main( int argc, const char* argv[] )

{

float value1 = 0;

float value2 = 0;

float result = 0;

float sum = 0;

float x;

int xMax;

float step;

int d;

float k = 1;

printf("X = ");

scanf("%f", &x);

printf("xMax = ");

scanf("%i", &xMax);

printf("step = ");

scanf("%f", &step);

for(; x <= xMax; x+=step)

{

sum = 0;

result = 0;

for(k = 1;; k++)

{

value1 = pow(-1, k) * x / k * (k + 1);

value2 = sin(2 * k + 1);

result = value1 * value2;

if(fabs(result) <= 0.001) break;

sum += result;

}

printf("\n");

printf("X = %0.1f Sum = %.2f \n", x, sum);

}

getch();

return 0;

}

Результат роботи програми:
X = -1

xMax = 1

step = 0.5

X = -1.0 Sum = 0.66

X = -0.5 Sum = 0.33

X = 0.0 Sum = 0.00

X = 0.5 Sum = -0.33

X = 1.0 Sum = -0.66

Висновки: я  вивчив оператори мови Сі та основні функції введення-виведення даних, навчився складати та відлагоджувати розрахункові програми з розгалуженими та циклічними структурами.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47881. Судова, правоохоронна та правозахисна діяльність 271 KB
  Поняття правоохоронного органу та правоохоронної діяльності Поняття правоохоронного органу. Під правоохоронним органом розуміють державну установу або державну юридичну особу яка діє в системі органів влади й виконує на основі закону державні функції владні організаційнорозпорядчі контрольноперевірочні тощо в різних сферах внутрішньої та зовнішньої діяльності Української держави. За законом до правоохоронного органу належить такий державний орган предмет діяльності якого законодавче зафіксовано як його завдання або функції саме...
47882. ГОСПОДАРСЬКІ РІШЕННЯ У РІЗНИХ СФЕРАХ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 814 KB
  Сутнісна характеристика господарських рішень План: Господарські рішення та їх види Способи формалізації та реалізації господарських рішень Якість і ефективність господарських рішень Доповідь: Особливості управління ризиками господарської діяльності Л1Ст. ГОСПОДАРСЬКІ РІШЕННЯ ТА ЇХ ВИДИ Від прийняття господарських рішень їх якості раціональності й обґрунтованості в багатьох випадках залежать реальні можливості досягнення цілей організації її ефективна діяльність....
47884. Субєкти правової роботи на підприємствах, в установах, організаціях 266.5 KB
  Правова робота в нових ринкових нестабільних відносинах стає невід'ємною виробничою частиною діяльності юридичних осіб незалежно від форм власності і господарювання
47885. Методологія наукового пізнання та журналістика 149.5 KB
  Специфіка обєкта пізнання в журналістиці. Схеми пізнання обєкта. Специфіка обєкта пізнання в журналістиці. Схеми пізнання обєкта.
47886. Барокко. Архітектура. Скульптура. Живопис 519 KB
  Мета завдання лекції Метою викладання теоретичного курсу є знайомство з основними теоретичними поняттями мистецтвознавства особливостями історичних етапів світової образотворчості декоративноужиткового мистецтва та архітектури памятками світової культури допоможе студентам оволодіти належним рівнем методичної готовності до професійної діяльності виховати високий рівень художньоестетичного смаку креативний підхід у поєднанні традицій та новацій у професійній діяльності. засвоєння історії образотворчого декоративноужиткового...
47887. Міждисциплінарні методи в журналістиці 502 KB
  Міждисциплінарні методи в журналістиці Міждисциплінарні методи в журналістиці Логіка викладу Вступ. Методи історії: метод повної історичної реконструкції метод часткової історичної реконструкції порівняльноісторичний метод метод архівного дослідження. Біографічний та автобіографічний метод як важливе джерело відомостей про особу у роботі журналіста.
47888. МАНУФАКТУРНИЙ ПЕРІОД СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 292.08 KB
  Це стадія промисловості що історично передувала великому машинному виробництву. Одночасно в промисловості зберігалося ремесло і дрібне товарне виробництво. Більшість галузей промисловості у своєму розвитку поступалися континентальним країнам Європи а англійський флот значно відставав від голландського. Все це позитивно вплинуло на розвиток англійської промисловості.
47889. Повторювані незалежні експерименти за схемою Бернулі 84 KB
  Якщо імовірність появи події А у кожному випробуванні не залежить від результатів інших випробувань є сталою то такі випробування називаються незалежними або експериментальними за схемою Бернулі. У кожному експерименті р імовірність події А q імовірність не появи події А. Формула Бернулі : імовірність того що у результаті nнезалежних експериментів за схемою Бернулі подія А зявиться mразів знаходиться за формулою : 1...