85777

ПРОГРАМИ З РОЗГАЛУЖЕНИМИ ТА ЦИКЛІЧНИМИ АЛГОРИТМАМИ

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Мета роботи – вивчити оператори мови СІ та основні функції введення-виведення даних, навчитися складати та відлагоджувати розрахункові програми з розгалуженими та циклічними структурами. Завдання: Скласти блок-схеми алгоритмів та програми мовою СІ для табулювання функцій.

Украинкский

2015-03-30

51.17 KB

2 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Кафедра Комп’ютеризованы системи автоматики

ЗВІТ

до лабораторної роботи №2

з курсу: “Алгоритмічні мови та програмування. Частина 1”
на тему:
”ПРОГРАМИ З РОЗГАЛУЖЕНИМИ ТА ЦИКЛІЧНИМИ АЛГОРИТМАМИ ”

Варіант 3

Виконав:
студент групи СІ-11з
Мартинюк П.В.

Перевірив:

Дзелендзяк У.Ю.

Львів 2015

Мета роботи – вивчити оператори мови Сі та основні функції введення-виведення даних, навчитися складати та відлагоджувати розрахункові програми з розгалуженими та циклічними структурами.

Завдання:
Скласти блок-схеми алгоритмів та програми мовою СІ для   табулювання функцій.  Забезпечити ввід значень інтервалу, кроку і похибки табулювання з клавіатури і вивід результатів на дисплей. Дані для роботи беруться з таблиць 1 і 2 за вказівкою викладача:

а) табулювання функції (див. табл.1),  що вибирається залежно від значення аргумента, на проміжку [a, b] з кроком табуляції h.

СПИСОК ІДЕНТИФІКАТОРІВ КОНСТАНТ, ЗМІННИХ, ФУНКЦІЙ, ВИКОРИСТАНИХ У БЛОК-СХЕМАХ АЛГОРИТМІВ І ПРОГРАМАХ, ТА ЇХ ПОЯСНЕННЯ

main() - головна функція (метод);

#include  <math.h>  включення файлу math.h у вихідну програму;

printf - один з методів виведення;

tan - математичне обчислення тангенсу;

pow - математичне піднесення числа до степеню;

getch() - метод зупинки роботи програми допоки не буде нажата будь-яка клавіша

for() - циклічний оператор;

scanf_s() - зчитування з клавіатури

if() - метод перевірки;

ТЕКСТ ПРОГРАМИ (CODE):

#include <stdio.h>

#include <math.h>

int main( int argc, const char* argv[] )

{

float value;

float result;

float x;

float xMax;

float step;

float e = 2.71828182846;

printf("X = ");

scanf_s("%f", &x);

printf("xMax = ");

scanf_s("%f", &xMax);

printf("step = ");

scanf_s("%f", &step);

printf("\n");

for(; x <= xMax; x += step)

{

if(x < 0.6) {

value = x - sin(x);

result = pow(e, value);

}else if(x <=0.6 || x < 0.7) {

value = fabs(log(x));

result = tan(value);

}else {

value = pow(x,7);

result = atan(value);

}

printf("Result = %.2f \n", result);

}

getch();

return 0;

}

Результат роботи програми:
X = 0.5

xMax = 0.8

step = 0.02

Result = 1.02

Result = 1.02

Result = 1.03

Result = 1.03

Result = 1.03

Result = 1.04

Result = 0.52

Result = 0.48

Result = 0.44

Result = 0.41

Result = 0.37

Result = 0.10

Result = 0.12

Result = 0.15

Result = 0.17

Result = 0.21

б) табулювання  функції, представленої рядом (див. табл.2), на інтервалі  [a,  b] з кроком табуляції h та абсолютною  похибкою d.  Оцінку похибки здійснювати за значенням модуля чергового члена ряду.

6

tg(│ln(x)│)

arctg(

x<0.6

0.6≤x<07

x≥0.7

0.02

[0.5, 0.8]

ТЕКСТ ПРОГРАМИ (CODE):

#include <stdio.h>

#include <math.h>

int main( int argc, const char* argv[] )

{

float value1 = 0;

float value2 = 0;

float result = 0;

float sum = 0;

float x;

int xMax;

float step;

int d;

float k = 1;

printf("X = ");

scanf("%f", &x);

printf("xMax = ");

scanf("%i", &xMax);

printf("step = ");

scanf("%f", &step);

for(; x <= xMax; x+=step)

{

sum = 0;

result = 0;

for(k = 1;; k++)

{

value1 = pow(-1, k) * x / k * (k + 1);

value2 = sin(2 * k + 1);

result = value1 * value2;

if(fabs(result) <= 0.001) break;

sum += result;

}

printf("\n");

printf("X = %0.1f Sum = %.2f \n", x, sum);

}

getch();

return 0;

}

Результат роботи програми:
X = -1

xMax = 1

step = 0.5

X = -1.0 Sum = 0.66

X = -0.5 Sum = 0.33

X = 0.0 Sum = 0.00

X = 0.5 Sum = -0.33

X = 1.0 Sum = -0.66

Висновки: я  вивчив оператори мови Сі та основні функції введення-виведення даних, навчився складати та відлагоджувати розрахункові програми з розгалуженими та циклічними структурами.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

46389. Изучение схемотехники усилителей электрических сигналов с использованием биполярных и полевых транзисторов 268.5 KB
  Для всех схем включения транзистора снять АЧХ. АЧХ на биполярном транзисторе при включении его с общим эмиттером. Ширина полосы пропускания = 1 kHz 400 kHz АЧХ на биполярном транзисторе при включении его с общим коллектором. АЧХ на биполярном транзисторе при включении его с общим эмиттером c включенным конденсатором С2.
46390. ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ КЛІТИН. МІТОЗ 875 KB
  Виготовлення тимчасових препаратів корінців проростків пофарбованих ацетокарміном Визначення рівня мітотичної активності мерістематичної тканини Мета: Навчитися фіксувати і фарбувати хромосоми в клітинах рослинних мерістематичних тканин що активно діляться розрізняти фази мітозу в клітинах корінців проростків різних сільськогосподарських культур та розраховувати мітотичний індекс; Матеріали обладнання та реактиви: 1 корінці 5ти денних проростків різних сільськогосподарських культур фіксовані протягом 24 годин через кожні...
46391. Розробка функціональної схеми МПС 179.5 KB
  Розробити функціональну схему МПС яка забезпечує виконання наступних функцій: Роздільне керування записом та читанням памяті і ЗП за допомогою сигналів МЕMR MEMW I OR i I OW; Ввід вивід даних у послідовному форматі по 3м каналам; 3 Обробку запитів на переривання від 5ти джерел; Керування клавіатурою; Прямий доступ до памяті від 3ти джерел; Обмін даними у паралельному форматі між ЗП та МПС по 6ти каналам у режимі синхронний ввід вивід. Загальний опис МПС Дана МПС не має у своєму складі системного контролера отже...
46392. Магнетизм, електромагнітні коливання і хвилі. Оптика, теорія відносності. Елемен- ти атомної фізики, квантової механіки і фізики твердого тіла. Фізика ядра та елементарних часток 7.63 MB
  Він побудований у відповідності з робочою програмою цієї частини курсу дотриманням вимог загальноприйнятих найменувань і позначення фізичних величин та одиниць їх вимірювання у системі SI; нумерація формул і малюнків проведена в межах кожного розділу. Цей момент дорівнює нулю в рівноважному положенні контура а в деякому положенні він максимальний.1 де І сила струму в контурі S його площа одиничний вектор нормалі до площини контура напрямок якого визначається за правилом свердлика. Відношення максимального обертового моменту до...
46393. Сутність, складові та засади організації місцевих фінансів 443 KB
  Сутність складові та засади організації місцевих фінансів Сучасне поняття місцеві фінанси ґрунтується на ідейнотеоретичних засадах що формувалися протягом досить тривалого часу: 1. Він представляв собою збірник місцевих законів що вміщував норми державного земельного кримінального проце суального та спадкового права. розвиток поглядів на сутність місцевих фінансів їх склад та принципи організації проходив від представлення їх як: 1. Фінансового господарства...
46394. Розрахунок теплової схеми і устаткування блоку 300 МВт 1.23 MB
  Розрахунок процесу розширення пари в турбіні. Розрахунок термодинамічних параметрів підігрівників живильної та сітьової води. Тепловий розрахунок теплофікаційної установки. Визначення витрат пари на підігрівники живильної води. Тепловий розрахунок трубопроводу живильного насосу.
46395. ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ 821.5 KB
  У ньому комплексно розкриті загальні закономірності розвитку економічних систем їх рушійні сили і суперечності показана роль продуктивних сил і економічних відносин у процесі розвитку суспільного виробництва. Головною метою вивчення дисципліни є формування системи знань про економічні відносини як суспільну форму виробництва проблеми ефективного використання обмежених виробничих ресурсів і шляхи забезпечення суспільних потреб у різних соціальноекономічних системах формування у студентів наукового світогляду сучасного економічного...
46396. Проблема промислової безпеки. Дії населення в очагах хімічної поразки 86 KB
  Проблема промислової безпеки значно загострилась з появою крупномасштабных хімічних виробництв в першій половині нашого сторіччя. Основу хімічної промисловості склали виробництва безперервного циклу, продуктивність яких не має, по суті, природних обмежень. Постійне зростання продуктивності зумовлене значними економічними перевагами великих настанов