85790

Определение главного фокусного расстояния оптических систем методом Бесселя

Лабораторная работа

Физика

Цель работы: определить главное фокусное расстояние собирающей линзы, системы двух собирающих линз методом Бесселя; определить оптическую силу системы, состоящую из двух собирающих линз. F-фокусное расстояние; f-расстояние от оптического центра линзы до изображения; d-расстояние от предмета до оптического центра линзы...

Русский

2015-03-30

42.5 KB

1 чел.

Определение главного фокусного расстояния оптических систем методом Бесселя

Цель работы: определить главное фокусное расстояние собирающей линзы, системы двух собирающих линз методом Бесселя; определить оптическую силу системы, состоящую из двух собирающих линз.

Расчетные формулы:

F=(B2-a2)/4B; B=f+d; a=f-d; D=1/F=(N-1)(1/R1+1/R2), где:

F-фокусное расстояние; f-расстояние от оптического центра линзы до изображения; d-расстояние от предмета до оптического центра линзы; D-оптическая сила линзы; N-показатель преломления стекла; R1 и R2-радиусы кривизны поверхностей, ограничивающих линзу.

Расчет ошибок измерений:

x^=(∑ni=1xi)/n; ∆xn=|x^-xn|; ∆x^=(∑ni=1xi)/n; E=(∆x^∙100%)/x^;

x^-∆x^xx^+∆x^, где:

x-измеряемая величина; x1,x2,…,xn-результаты отдельных измерений; n-число измерений (n≥5); x^-среднее значение; ∆x-абсолютная ошибка измерения; Е-относительная погрешность измерения (Е≤5%).

Данные:

№ п/п

N´

N´´

N1

N2

r,м

В,м

f, м

Fср

1

0,15

0,607

0

0,775

0,775

0,1264

0,0004

2

0,148

0,606

0,1261

3

0,147

0,608

0,1252

4

0,149

0,609

0,1255

5

0,147

0,607

0,1255

                                                       N´ср=0,1482 м

N´´ср=0,6074 м

a=N´´ср-N´ср=0,6074-0,1482=0,4592 м

N1=0; N2=0,775 м  B=N2-N1=0,775-0=0,775 м

F=(B2-a2)/4B=(0,7752-0,45922)/4*0,775=0,1257 м

F1=(0,7752-(0,607-0,15)2)/4*0,775=0,1264 м

F2=(0,7752-(0,606-0,148)2)/4*0,775= 0,1261 м

F3=(0,7752-(0,608-0,147)2)/4*0,775= 0,1252 м

F4=(0,7752-(0,609-0,149)2)/4*0,775= 0,1255 м

F5=(0,7752-(0,607-0,147)2)/4*0,775= 0,1255 м

Fср=(∆F1+∆F2+∆F3+∆F4+∆F5)/5=

=(0,0007+0,0004+0,0005+0,0002+0,0002)/5=0,0004 м

E=0,0004/0,1257=0,0032=0,32%

F=(0,1257±0,0004) м

Вывод: в результате проведения работы мы научились определять главное фокусное расстояние оптической системы методом Бесселя, в нашей работе оно равно F=(0,1257±0,0004) м, относительная погрешность измерения E=0,0032=0,32%.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА УКРАИНЫ

КИРОВОГРАДСКАЯ ЛЕТНАЯ АКАДЕМИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО АВИАЦИОННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ОТЧЕТ

По лабораторной работе О-2: Определение главного фокусного расстояния оптических систем методом Бесселя

Выполнил:

Курсант 231 к/о

Лозовский В.Г.

Проверил: старший преподаватель кафедры физико-математических наук

Борота В.Г.

КИРОВОГРАД 2014 г.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

18204. Робота з WINDOWS SERVER 2003 192 KB
  Робота з WINDOWS SERVER 2003 Створювати розділи на жорсткому диску можна такими способами: Якщо на комп'ютері вже встановлена система Windows NT/2000/XP то розділи на жорсткому диску можна створити за допомогою адміністративних засобів самої операційної системи. Якщо на комп'ю
18205. Операційна система Linux: історія 85 KB
  Лекція 10 Операційна система Linux: історія Linux багатозадачна й багатокористуваться операційна система для бізнесу утворення й індивідуального програмування. Linux належить сімейству UNIXподібних операційних систем вона може працювати на комп'ютерах Intel 80386 80486 і Pen...
18206. Види операційної системи Linux 43 KB
  Лекція 11 Види операційної системи Linux Linux Mandriva One Ця редакція Linux Mandriva являє собою Live CD. Live CD операційна система яка завантажується й працює прямо з компактдиска без необхідності установки й без ризику внесення якихнебудь змін у систему. Крім того Mandriva One мож...
18207. Загальна характеристика права інтелектуальної власності 114.5 KB
  Тема: Загальна характеристика права інтелектуальної власності План Інтелектуальна діяльністьяк обєкт правої охорони Поняття права інтелектуальної власності Субєкти та обєкти права інтелектуальної власності Система права інтелектуальної власност
18208. Авторське право. Особливості і види договірних відносин у галузі реалізації результатів творчої діяльності 171.5 KB
  Тема №3. Авторське право Вступ 1. Поняття і джерела авторського права. 2. Об'єкти авторського права. 3. Суб'єкти авторських відносин. 4. Суб'єктивне авторське право його зміст і межі. 5. Особливості і види договірних відносин у галузі реалізації результатів творчої ді
18209. Право промислової власності 35.22 KB
  Тема: Право промислової власності. План Поняття промислової власності Патентне право: поняття юридичний механізм види патентів Реєстрація патентів. І. Поняття промислової власності За Паризькою конвенцією про охорону промислової власності від...
18210. Суміжні права. Права виконавців. Права виробників фонограм 35.93 KB
  Тема: Суміжні права 1. Поняття суміжних прав 2. Субєкти і обєкти суміжних прав 3. Виникнення і здійснення суміжних прав 4. Критерії для надання охорони суміжних прав 5. Права виконавців. Права виробників фонограм Поняття суміжних прав Сумі́жні права́...
18211. Засоби фізичного виховання 143 KB
  Змістовий модуль 1 Тема 3. Засоби фізичного виховання Визначення поняття засоби основні та допоміжні засоби фізичного виховання рух рухова дія рухова діяльність. Фізичні вправи як основний засіб фізичного виховання. 2.1. Визначення понятт
18212. Методи фізичного виховання 154.5 KB
  Змістовий модуль 1 Тема 4. Методи фізичного виховання. Вихідні поняття метод методичний прийом методика методичний підхід методичний напрямок. Методи навчання рухових дій. Методи вдосконалення та закріплення рухових дій. Методи вдоск...