85790

Определение главного фокусного расстояния оптических систем методом Бесселя

Лабораторная работа

Физика

Цель работы: определить главное фокусное расстояние собирающей линзы, системы двух собирающих линз методом Бесселя; определить оптическую силу системы, состоящую из двух собирающих линз. F-фокусное расстояние; f-расстояние от оптического центра линзы до изображения; d-расстояние от предмета до оптического центра линзы...

Русский

2015-03-30

42.5 KB

2 чел.

Определение главного фокусного расстояния оптических систем методом Бесселя

Цель работы: определить главное фокусное расстояние собирающей линзы, системы двух собирающих линз методом Бесселя; определить оптическую силу системы, состоящую из двух собирающих линз.

Расчетные формулы:

F=(B2-a2)/4B; B=f+d; a=f-d; D=1/F=(N-1)(1/R1+1/R2), где:

F-фокусное расстояние; f-расстояние от оптического центра линзы до изображения; d-расстояние от предмета до оптического центра линзы; D-оптическая сила линзы; N-показатель преломления стекла; R1 и R2-радиусы кривизны поверхностей, ограничивающих линзу.

Расчет ошибок измерений:

x^=(∑ni=1xi)/n; ∆xn=|x^-xn|; ∆x^=(∑ni=1xi)/n; E=(∆x^∙100%)/x^;

x^-∆x^xx^+∆x^, где:

x-измеряемая величина; x1,x2,…,xn-результаты отдельных измерений; n-число измерений (n≥5); x^-среднее значение; ∆x-абсолютная ошибка измерения; Е-относительная погрешность измерения (Е≤5%).

Данные:

№ п/п

N´

N´´

N1

N2

r,м

В,м

f, м

Fср

1

0,15

0,607

0

0,775

0,775

0,1264

0,0004

2

0,148

0,606

0,1261

3

0,147

0,608

0,1252

4

0,149

0,609

0,1255

5

0,147

0,607

0,1255

                                                       N´ср=0,1482 м

N´´ср=0,6074 м

a=N´´ср-N´ср=0,6074-0,1482=0,4592 м

N1=0; N2=0,775 м  B=N2-N1=0,775-0=0,775 м

F=(B2-a2)/4B=(0,7752-0,45922)/4*0,775=0,1257 м

F1=(0,7752-(0,607-0,15)2)/4*0,775=0,1264 м

F2=(0,7752-(0,606-0,148)2)/4*0,775= 0,1261 м

F3=(0,7752-(0,608-0,147)2)/4*0,775= 0,1252 м

F4=(0,7752-(0,609-0,149)2)/4*0,775= 0,1255 м

F5=(0,7752-(0,607-0,147)2)/4*0,775= 0,1255 м

Fср=(∆F1+∆F2+∆F3+∆F4+∆F5)/5=

=(0,0007+0,0004+0,0005+0,0002+0,0002)/5=0,0004 м

E=0,0004/0,1257=0,0032=0,32%

F=(0,1257±0,0004) м

Вывод: в результате проведения работы мы научились определять главное фокусное расстояние оптической системы методом Бесселя, в нашей работе оно равно F=(0,1257±0,0004) м, относительная погрешность измерения E=0,0032=0,32%.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА УКРАИНЫ

КИРОВОГРАДСКАЯ ЛЕТНАЯ АКАДЕМИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО АВИАЦИОННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ОТЧЕТ

По лабораторной работе О-2: Определение главного фокусного расстояния оптических систем методом Бесселя

Выполнил:

Курсант 231 к/о

Лозовский В.Г.

Проверил: старший преподаватель кафедры физико-математических наук

Борота В.Г.

КИРОВОГРАД 2014 г.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

4114. Влияние отцов на воспитание мужественности у мальчиков дошкольного возраста 331 KB
  Проанализировать психолого-педагогическую литературу по теме исследования. Изучить состояние проблемы в практике воспитания дошкольников. Провести работу по воспитанию осознанного отношения к отцовству у родителей мальчиков-воспитанников дополнительного образования.
4115. Розрахунок з пожежної безпеки 150.5 KB
  Теоретичні відомості Протипожежний режим – Комплекс встановлених норм та правил поведінки людей, правил виконання робіт і експлуатації обєкта, направлених на забезпечення його пожежної безпеки. Протипожежна профілактика – Комп...
4116. Розрахунок з пожежної безпеки. Лабораторна робота 73.5 KB
  Горіння поділяють за швидкістю розповсюдження полум’я й в залежності від цього воно буває дефлаграційним ( швидкість кілька м/с), вибухом (десятки м/с), і детонаційним (тисячі м/с).
4117. Поняття літературної мови та мовної норми. Поняття стилів мовлення 44.69 KB
  Поняття літературної мови та мовної норми. Мова є однією з найістотніших ознак нації і реально існує як мовна діяльність членів відповідної етнічної спільноти. Мова — це найважливіший, універсальний засіб спілкування, організації та коорд...
4118. Аналіз і проектування програмного забезпечення з використанням структурного підходу. Методичні рекомендації 878.42 KB
  Аналіз і проектування програмного забезпечення з використанням структурного підходу Вступ Розробка прикладних систем штучного інтелекту є однією з найбільш фундаментальних практичних проблем інтелектуальних систем. МЕТА: формування системи теоретичн...
4119. Аналіз і проектування програмного забезпечення з використанням структурного підходу 480.75 KB
  Аналіз і проектування програмного забезпечення з використанням структурного підходу Мета роботи: отримання практичних навичок у використанні структурного підходу для аналізу та проектування, методологій IDEF0 та DFD, середовища AllFusion Process Mod...
4120. Розробка і побудова бази знань для аналізу рентабельності комерційного банку 128.82 KB
  Розробка і побудова бази знань для аналізу рентабельності комерційного банку Опис предметної області Предметна область – рентабельність комерційного банку, що являє собою відносний показник економічної ефективності. У загальному вигляді рентабе...
4121. Розробка і побудова бази знань для аналізу рентабельності комерційного банку в середовищі SuperFinance 622.37 KB
  Розробка і побудова бази знань для аналізу рентабельності комерційного банку в середовищі SuperFinance Реалізація побудови бази знань та розробка системи підтримки прийняття рішень відбувалася в програмному середовищі SuperFinance, відповідний файл...
4122. Вивчення системи управління базами даних Access. Застусування фільтрів та формування запитів 160 KB
  Вивчення системи управління базами даних Access Мета роботи: Вивчення основ застосування фільтрів та формування запитів Завдання: Застосувати різні виді фільтрів та запитів для створеного раніше набору таблиць бази даних. Теоретична частина БД...