85791

Определение длины световой волны при помощи дифракционной решетки

Лабораторная работа

Физика

Основные расчётные формулы: При дифракции минимум света будет в направлениях определяемых углом φ из условия: Соотношение между углом φ для направлений вдоль которых происходит усиление света постоянной решетки и длиной волны можно вывести подсчитывая разность хода двух соответствующих лучей...

Русский

2015-03-30

49 KB

1 чел.

Определение длины световой волны при помощи дифракционной решетки

Цель работы: научится вычислять длину световых волн с помощью дифракционной решетки, объяснить работу дифракционной решетки, как спектрального прибора.

Оборудование: оптическая скамья с осветителем и шкалой, дифракционная решетка, набор светофильтров.

Основные расчётные формулы:

При дифракции минимум света будет в направлениях, определяемых углом φ из условия:

Соотношение между углом φ для направлений, вдоль которых происходит усиление света, постоянной решетки и длиной волны можно вывести, подсчитывая разность хода двух соответствующих лучей А и В:

Если в направлении, определяемом углом φ, волны усиливают друг друга, то

где k – порядок максимума,


d – порядок решетки.

Тангенс угла φi, под которым рассматривается i – цветная полоса, определяемая по формуле:

где hiрасстояние от щели до первой, второй и т.д. цветной линии.

l – расстояние от экрана до дифракционной решетки.

Т.к. углы малые, то  и формула примет вид:

  

Таблица

Пост.

Решетки

d

Порядок спектра

k

Расст. от дифр.решетки до шкалы l, мм

Расстояние от центр.линии до спектра

Длина волны

λ, мм

Среднее значение

λср

Абсол. ошибка

Δλ

h’

h”

hcp

1

2

3

0,01

1

280

320

360

22

26

27

22

24

29

22

25

28

785,7

781,2

777,7

781,5

4,2

0,3

3,8

1

2

3

2

280

320

360

41

46

53

40

47

51

40,5

46,5

52

723,2

726,5

722,2

724

0,8

2,5

1,8

1.

2.

Вывод: в результате выполненной работы я научилась вычислять длину световых волн с помощью дифракционной решетки.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА УКРАИНЫ

КИРОВОГРАДСКАЯ ЛЕТНАЯ АКАДЕМИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО АВИАЦИОННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ОТЧЕТ

По лабораторной работе О-5: Определение длины световой волны с помощью дифракционной решетки

Выполнил:

Курсант 231 к/о

Лозовский В.Г.

Проверил: старший преподаватель кафедры физико-математических наук

Борота В.Г.

КИРОВОГРАД 2014 г.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54406. Модель випускника Запорізького педагогічного коледжу, майбутнього вчителя іноземної мови 57 KB
  викладач вищої категоріївикладачметодист голова циклової комісії викладачів іноземних мов Запорізького педагогічного коледжу Модель випускника Запорізького педагогічного коледжу майбутнього вчителя іноземної мови Відомо що сучасна педагогічна освіта передбачає підготовку викладача іноземної мови як правило у трьох типах вищих навчальних закладів: на відповідних факультетах педагогічних лінгвістичних...
54407. Урок в умовах модернізації шкільної освіти 49 KB
  Триєдине завдання уроку Освітня: озброїти учнів системою знань умінь і навичок. сформувати продовжити формування закріпити такі спільні навчальні вміння та навички на матеріалі цього уроку . для вирішення завдання розвитку у школярів самостійності мислення і в навчальній діяльності забезпечити в ході уроку . забезпечити в ході уроку розвиток мовлення учнів; збагачувати й ускладнювати словниковий склад і смислові функції мови учнів під час вирішення освітніх завдань.
54408. Модернізм як художньо-естетична система 225 KB
  МЕТА УРОКУ: активізувати і закріпити знання учнів набуті в попередні роки про літературні течії і напрямки у курсі української та зарубіжної літератури; з’ясувати причини появи філософські засади основні ознаки та етапи розвитку модернізму у мистецтві та літературі зарубіжній та українській; розкрити особливості основних напрямів і течій раннього модернізму; розвивати практичні навички аналізу символістських поезій та зразків імпресіонізму в українській та зарубіжній літературі; вміння спів ставляти різні напрями в літературі та...
54409. Modische Kleidung 217.5 KB
  Kinder! Das Thema der heutigen Stunde ist „Modische Kleidung“. Wisst ihr solhe Redensart „Kleider machen Leute“? Das ist ein deutsches Sprichwort. Meiner Meinung nach hat diese Redensart einen gleichen Sinn in allen Sprachen. Kinder, wie versteht ihr „Kleider machen Leute“? Beantwortet bitte lakonisch, schnell und deutlich.
54410. Материки Південної півкулі Австралія, Південна Америка і Антарктида 73.5 KB
  Мета: Дати учням установку на вивчення нової теми, познайомити з структурною моделлю модуля, з самостійною роботою по вивченню нового матеріалу,сприяти розвитку комунікативної компетентності. Дати учням загальну уяву про природу материків Південної півкулі: Австралія, Південна Америка, Антарктида.
54411. Підсумкова контрольна робота з математики тестового характеру 168 KB
  Мета оцінювання: Встановити відповідність рівня навчальних досягнень учнів 1 класу з математики за навчальний рік Програмовим вимогам.
54412. Основні закономірності спадковості та мінливості 274 KB
  Менделя виступаючи в ролі біографа. Але промова Менделя пролунала для сучасників як промова інопланетного прибульця. Лише в 1900 році знову відкрили закони Менделя. Менделя через 35 років після їі появи на світ та відкрив самого г.
54413. Лікарські рослини у житті людини. Збирання і заготівля лікарських рослин 79.5 KB
  Мета: розширити знання учнів про лікарські рослини їх значення в житті людини формувати в учнів вміння і навички збору лікарських рослин їх зберігання. Обладнання: таблиці; гербарні екземпляри різних лікарських рослин дидактичний матеріал книги: Травы дарующие здоровье лікарські трави. Основні терміни і поняття: лікарські рослини фармакологія хімікофармацевтична промисловість.
54414. ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ФІЗИКИ 946 KB
  Мета: –навчити використанню операторів циклу при опрацюванні результатів лабораторної роботи Визначення модуля пружності гуми; –розвити навики роботи у середовищі Turbo Pscl; –виробляти вміння узагальнювати вивчений матеріал; –виховувати в учнів уважність та відповідальність при виконанні завдань. Організаційний момент Викреслення мети основних завдань уроку ознайомлення з обладнанням необхідним для проведення лабораторної роботи та опрацювання результатів вимірювань. Виконання лабораторної роботи. Для виконання лабораторної...