85796

Изучение свободных механических колебаний

Лабораторная работа

Физкультура и спорт

Изучение свободных колебаний Цель работы: Научиться измерять смещение период и амплитуду механических колебаний маятника рассчитывать основные харки колебательного движения для данной лабораторной установки решать типовые задачи. Величина равная отношению числа полных колебаний к промежутку времени за которые они совершены называется частотой. Циклическая частота: Гармонические колебания изменяются по закону синуса или косинуса: Циклическая круговая частота гармонических колебаний: Фаза колебаний: Коэффициент затухания может быть...

Русский

2015-03-30

79 KB

2 чел.

ГЛАУ

Кафедра физико-математических наук

Отчёт

По лабораторной работе №К-1

Тема: «Изучение свободных механических колебаний»

Выполнила

Курсант 652 к/о

Фёдорова В.А.

Дата выполнения:5.06.06

Дата сдачи отчёта:28.06.06

Проверил преподаватель:

Бушмакина Л.А.

Кировоград

2006г.

Изучение свободных колебаний

Цель работы: Научиться измерять смещение, период и амплитуду механических колебаний маятника, рассчитывать основные хар-ки колебательного движения для данной лабораторной установки, решать типовые задачи.

Приборы и принадлежности: лабораторная установка, набор грузов, секундомер, масштабная линейка.

Основные расчётные формулы:

Колебаниями называются процессы, в той или иной степени повторяющиеся во времени.

Величина, равная отношению числа полных колебаний к промежутку времени, за которые они совершены, называется частотой.

Частота – величина обратная периоду.

Циклическая частота:

Гармонические колебания изменяются по закону синуса или косинуса:

Циклическая круговая частота гармонических колебаний:

Фаза колебаний:

Коэффициент затухания может быть получен из выражения для амплитуды затухающих колебаний

Если положить равным А0/А=е, то

P=mg

Таблица 1

Тело

Смещение Хст(мм)

Коэф.жесткости К=Р/х (Н/м)

Период свобод.колебаний

T,(сек)

Куб

Рк=5.3

134

3,955

2,325

Шарик

Рш=5.1

132

3,863

2,307

Диск

Рд=4.94

130

3,8

2,288

Таблица 2

Тело

Продол.10 колебаний

Период затухающих колебаний

T=tcp/10

Значения амплитуд

А,в мм

Логарифмический декремент затухания

Коэф.затухания

1

2

3

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

λ’                  λ

По графику

По формуле

Рк

24

23

24

23,6

2,36

83

81

80

78

77

75

73

71

69

67

0,214148

0,21415

0,09074

0,0907

Рш

22

22

23

22,3

2,23

76

74

73

71

70

68

66

65

63

61

0,219859

0,21986

0,098591

0,0986

Рд

20

23

21

21,3

2,13

70

67

65

62

59

58

57

54

52

49

0,356675

0,35667

0,16745

0,1674

Погрешность

 

 

Вывод: в результате выполнения данной работы я научилась измерять смещение, период и амплитуду механических колебаний маятника, рассчитывать основные хар-ки колебательного движения для данной лабораторной установки, решать типовые задачи. В ходе работы я вычислила значения коэф. жесткости пружины, определила периоды колебания пружинного маятника и определила, что период свободных колебаний зависит от массы колеблющейся величины.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54534. НАРОДНА КУЛЬТУРА І СУЧАСНІ МЕТОДИ ВИХОВАННЯ 99.5 KB
  Її завдання виховувати людину гармонійною щоб вона була достойним представником Роду. Структура програми враховує завдання через ознайомлення з народною культурою допомогти учневі визначитись у виборі моральних орієнтирів життєвого шляху в загальнолюдському плані у формуванні усвідомленості та смисловій наповненості існування в усвідомленні своєї потрібності в цьому світі себе як ланки в ланцюгу поколінь ти не один ти частка РОДУ ти його продовження від тебе залежить МАЙБУТНЄ. Практичні завдання: Складання схеми родоводу....
54535. Множення чисел 1 і 0. Множення на 1 і 0. задачі на дві і три дії 52.5 KB
  Мета: ознайомити дітей з правилами множення чисел 0 і 1, а також на ці числа; розвивати логічне мислення та вміння розв’язувати задачі; вдосконалювати обчислювальні навички; дослідити святкування “Зустріч весни ” донести скарби традицій, звичаїв та обрядів старшого покоління до дитячих сердець; спонукати до пошуків культурної спадщини духовного життя свого краю; виховувати пізнавальну активність учнів, любов до рідного краю.
54536. Роль народознавства в системі навчально-виховного процесу 119.5 KB
  В умовах сучасності, коли матеріальні питання стають у житті людини приоритетними, духовність втрачає свою актуальність. Але виховання дитини не повинно бути бездуховним. Виховуючи чуйну, добру, відповідальну, чесну людину, яка буде гідним громадянином своєї країни, кожен педагог обирає свій шлях, найефективнішу методику із великої кількості існуючих.
54537. Народознавство на уроках української мови, літератури та в позакласній роботі 66.5 KB
  Мета: поглибити узагальнити й систематизувати знання учнів про складнопідрядні речення з підрядними обставинними; удосконалювати пунктуаційні навички уміння робити аналіз тексту синтаксичний та морфологічний розбір речення будувати складнопідрядні речення повторити правопис великої букви; розвивати культуру усного й письмового мовлення школярів мислення творчі навички...
54539. Роль насильства в історії 118 KB
  Мета уроку: сформувати в учнів цілісне розуміння суті різних форм насильства у історії; допомогти їм усвідомити наслідки війн та революцій в історії суспільства; розкрити роль насильства в історії та сформувати негативне ставлення до його застосування в наш час; визначити трагічні наслідки насильницького втручання в історію нашого народу; показати співвідношення революцій і реформ розкрити соціальні механізми реформування суспільства; допомогти учням усвідомити що лише шляхом цілеспрямованого здійснення соціальних реформ а не через...
54540. Сущность марксистского направления развития экономической теории 18.88 KB
  Важнейшей исторической предпосылкой формирования марксистского мировоззрения явилось то обстоятельство, что капитализм, одержавший победу над феодализмом в передовых странах Западной Европы, уже показал к тому времени не только свое экономическое преимущество над предшествующим способом производства
54541. Содержание экономической концепции маржинализма 18 KB
  Маржинализм, как новое экономическое учение, сформировался в 30-х годах XIX в. В научной литературе переоценку устоявшихся почти за двухсотлетнюю историю ценностей классической политэкономии характеризуют как «маржинальную революцию»
54542. Экономический либерализм и направления его исследований 17.37 KB
  Формирования в развитых странах мира основ рыночных экономических отношений повлекло за собой государственное вмешательство в экономическую деятельность, которое являлось основной преградой в приумножении национального богатства и в достижении согласованности во взаимоотношениях хозяйствующих субъектов как на внутреннем