85802

Text editor хийх (Notepad)

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

File type хэсэгт файлын төрөл буюу өргөтгөлөөр шүүж харах мөн хадгалах файлын төрөл буюу өргөтгөлийг зааж өгөх шаардлагатай болдог Үүнийг OpenFileDialogBox, SaveFileDialog-ийн filter пропертсд бичдэг.

Другие языки

2015-03-30

1019 KB

0 чел.

Лабораторын ажил №-4

Text editor хийх (Notepad)

Text editor хийхэд дараах ойлголтуудийг эзэмших хэрэгтэй.

Үүнд:

 •  OpenFileDialogBox
 •  SaveFileDialog
 •  ColorDialog
 •  FontDialog
 •  MenuStrip
 •  StatusStrip-уудыг хэрэглэнэ.

OpenFileDialogBox, SaveFileDialog

Диалог цонхнуудыг ShowDialog() функцээр дуудан ажиллуулдаг.

openFileDialog1.ShowDialog();

saveFileDialog1.ShowDialog();

File type хэсэгт файлын төрөл буюу өргөтгөлөөр шүүж харах мөн хадгалах файлын төрөл буюу өргөтгөлийг зааж өгөх шаардлагатай болдог Үүнийг OpenFileDialogBox, SaveFileDialog-ийн filter пропертсд бичдэг.

openFileDialog1.Filter="(*.exe)|*.exe|(*.txt)|*.txt";

saveFileDialog1.Filter="(*.exe)|*.exe|(*.txt)|*.txt";

ColorDialog

ColorDialog цонхноос сонгосон өнгийг (colorDialog1.Color) select хийсэн текстэд өгөхдөө дараах кодыг бичнэ.

if (colorDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)

      richTextBox1.SelectionColor = colorDialog1.Color;

FontDialog

FontDialog-оос сонгосон текстийн хэмжээ, фонтийн хэлбэрийг өөрчилнө. 

if (fontDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)

      richTextBox1.SelectionFont = fontDialog1.Font;

MenuStrip

Меню -г формын цонхон дээр үүсгэх мөн засварлах нь хялбар. Mөн товчны хослолыг ShotcutKeys пропертсд тодорх ойлно. Тусгаарлагч шугамыг хийхдээ Convert To хэсгийн Separator-г сонгоно.

StatusStrip

Формын хөлийн хэсэгт мэдээлэл гаргана.

Text editor

 1.  Шинэ прожект үүсгэнэ. Формыг дараах байдлаар тохируул.

control

Form

Name

frmRichTextEditor

Text

My Rich Text Editor

Size

631, 491

Location

0, 0

 1.  ToolBox-с RichTextBox-г оруул.

control

RichTextBox 

Name

richTextBox1

Text

Dock

Fill

Multiline

True

.

 1.  ToolBox-с OpenFileDialogBox, SaveFileDialog, ColorDialog, FontDialog, MenuStrip- г оруул. Дараах menu-г үүсгэ.

 1.  Menu Open кoманд дээр double click хий, дараах кодыг бич.

openFileDialog1.ShowDialog();

richTextBox1.LoadFile(openFileDialog1.FileName);

 1.  Menu Save кoманд дээр double click хий, дараах кодыг бич.

string strFileName = openFileDialog1.FileName;

           if (strFileName != "")

           {

               if (saveFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)

               {

                   strFileName = saveFileDialog1.FileName;

                   richTextBox1.SaveFile(strFileName);

               }

           }

           else

           {

               richTextBox1.SaveFile(strFileName);

           }

 1.  Menu Exit кoманд дээр double click хий, дараах кодыг бич.

Application.Exit();

 1.  Menu Zoom In кoманд дээр double click хий, дараах кодыг бич.

               richTextBox1.ZoomFactor += 2f;

 1.  Menu Zoom Out кoманд дээр double click хий, дараах кодыг бич.

if (richTextBox1.ZoomFactor > 1)

        richTextBox1.ZoomFactor -= 2f;

 1.  Menu Colors кoманд дээр double click хий, дараах кодыг бич.

if (colorDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)

        richTextBox1.SelectionColor = colorDialog1.Color;

 1.  Menu Fonts кoманд дээр double click хий, дараах кодыг бич.

if (fontDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)

        richTextBox1.SelectionFont = fontDialog1.Font;

 1.  Menu Alignment->Left кoманд дээр double click хий, дараах кодыг бич.

richTextBox1.SelectionAlignment = HorizontalAlignment.Left;

 1.  Menu Alignment->Center кoманд дээр double click хий, дараах кодыг бич.

richTextBox1.SelectionAlignment = HorizontalAlignment.Center;

 1.  Menu Alignment->Right кoманд дээр double click хий, дараах кодыг бич.

richTextBox1.SelectionAlignment = HorizontalAlignment.Right;

 1.   F5 товч дарж програмийн ажиллагааг шалга.

Даалгавар.

 1.  StatusStrip нэм. Курсорын байрлалыг харуулах кодын хэсгийг бич.

Int richTextBox.SelectionStart, 

int richTextBox.GetFirstCharIndexFromLine(int index)

int richTextBox.GetLineFromCharIndex(int index)

int GetCharIndexFromPosition(Point pt)

 1.  Copy, Paste menu нэм.
 2.  Copy хийхэд Paste menu идэвхждэг байхаар кодын хэсгийг бич.

richTextBox.Copy, richTextBox.Paste

 1.    Find, FindNext menu нэм.
 2.  Нээсэн файлын нэрийг форм-н title bar-дээр харуул.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64919. РОЗРОБКА І ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ ХАРАКТЕРИСТИК КАНАЛІВ ЗВ’ЯЗКУ 360.5 KB
  З усіх галузей сучасної науки і техніки, телекомунікації розвиваються найбільш стрімкими темпами. Сучасне суспільство вже неможливо представити без тих досягнень, які були зроблені в цій галузі за останній час. Відмітною особливістю сучасного етапу їх розвитку є необхідність підвищення...
64920. Програмно-апаратна організація GRID-систем на основі технології віртуальних мереж 1.49 MB
  В основному, ці роботи спрямовані на розробку інфраструктури GRID-системи, програмного забезпечення проміжного рівня, нових і вдосконаленню відомих методів планування задач в GRID-системах. При цьому більшість відомих методів планування не враховують динаміку змін обсягу ресурсів GRID-системи.
64921. Біотехнологія виробництва пребіотичного комплексу та його використання у свинарстві 594.5 KB
  Наукова новизна роботи полягає в тому що дисертант уперше розробив біотехнологію одержання нових вітчизняних комплексних пребіотичних компонентів на основі пектину та комплексів параамінобензойної кислоти ПАБК з біометалами.
64922. Удосконалення принципів проектування універсального технологічного обладнання ліній збирання та зварювання листових полотнищ 3.57 MB
  Особливо це стосується виробництва залізничних вагонів-цистерн і контейнерів-цистерн найважливішими елементами яких є зварні листові полотнища обичайок котлів що виготовляються на спеціалізованих потоково-механізованих лініях.
64923. КЕРУВАННЯ ОБВАЛЕННЯМ ПЛАСТІВ НЕРОЗЧИННИХ ПОРІД ПРИ СПОРУДЖЕННІ ПІДЗЕМНИХ ЄМНОСТЕЙ В КАМ’ЯНИХ СОЛЯХ 15.87 MB
  Характер напружень в оголеному пласті під час навантаження змінюється вздовж його радіусу від стискання у центрі пласта до точки де напруження дорівнюють нулю з появою напружень розтягування та їх зростанням до контуру защемлення пласта; вперше зясовано що навантаження яке необхідне для обвалення оголеного...
64924. Вплив особливостей поличного бандажного зв’язку на напружений стан лопаткового апарату робочих коліс турбомашин 44.53 MB
  В практиці турбомашинобудування для підвищення надійності та роботоздатності робочих лопаток турбін використовуються різноманітні конструкції їх поличного бандажування. Однією з його основних функцій є обєднання лопаток у суцільне кільце або пакети з метою зменшення їх чутливості до збудження коливань.
64925. Визначення характеристик міцності конструкційних сталей методом індентування 21.48 MB
  Для проведення розрахунків на міцність при прогнозуванні залишкового ресурсу, визначення технічного стану і обґрунтування можливого продовження термінів експлуатації відповідальних елементів конструкцій, що працюють в умовах термосилового навантаження, необхідно визначати...
64926. Багатокритеріальний вибір найвигіднішого варіанту технологічного процесу обробки деталей типу тіл обертання 21.02 MB
  Згідно з типовими маршрутами обробки та в залежності від конструктивно-технологічних особливостей і величини виробничої партії тіла обертання можуть оброблятися на різних типах токарних фрезерних свердлильних та шліфувальних верстатів як з ручним керуванням так і з ЧПК що призводить...
64927. ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КАНОНОВ ИСЛАМА В ЗОЛОТООРДЫНСКИХ ПОГРЕБЕНИЯХ 129.55 KB
  Для этоого мы сравним захоронения из могильников оставленных оседлым населением с территории Селитренного городища в Астраханской области раскопки разных лет Поволжской археологической экспедиции под руководством Г. Всего в базе данных находилось 637 погребений 494 погребения с могильников Селитренного городища...