85965

Определение параметров воздушной среды в рабочем помещении. Гигиеническая оценка условий труда

Лабораторная работа

Безопасность труда и охрана жизнедеятельности

Определить фактическую температуру воздуха на рабочем месте записать в отчет. Определить барометрическое давление воздуха Дать оценку гигиенических условий труда Ход работы Психометр предназначен для определения температуры и относительной влажности воздуха в помещении.

Русский

2015-04-01

72 KB

1 чел.

Лабороторная работа №1

«Определение параметров воздушной среды в рабочем помещении. Гигиеническая оценка условий труда.»

Цель работы: Определение основных факторов, характеризующих метеоусловия в рабочем помещении и оценки их в соответствии с санитарными нормами: СанПиН 2.2.4.584 – 96 и ГОСТ 12.1.005 – 88.

Приборы, применяемые в лабороторной работе:

Термометр спиртовой (в психометре)

Психометр универсальный

Барометр – анероид

Порядок проведения работы:

Изучить принципы работы метереологических приборов и дать их краткое описание в отчете по лабороторной работе (назначение, принцип работ, цена деления по шкале.)

Определить фактическую температуру воздуха на рабочем месте, записать в отчет.

Снять показания «сухого» и «увлажненного» термометров, записать их в отчет, определить относительную влажность.

Определить барометрическое давление воздуха

Дать оценку гигиенических условий труда

Ход работы

Психометр предназначен для определения температуры и относительной влажности воздуха в помещении. Психометр необходимо держать не менее30 минут в среде, влажности которой определяется. Относительная влажность определяется по психометрической таблице, находящейся на приборной шкале.

Барометр применяется для измерения давления воздуха. Для измерений используется шкала, градуированная в мм. рт. ст.

Термометр предназначен для определения температуры воздуха, человека, с ценой деления 0,5° С.

Результаты измерений

 1.  Наименования  помещений: аудитория 236
 2.  Характеристика помещения по тепловыделению: нормальное
 3.  Категория работы: 1б (легкая)
 4.  Система отопления: центральная
 5.  Количество дверных и оконных проемов в помещении (открыты, закрыты): окно – 2, дверь – 1; 1 окно открыто.
 6.  Система вентиляции в помещении: естественная
 7.  Период года: теплый
 8.  Температура воздуха на рабочем месте:

- оптимальная по санитарным нормам  

22 - 24°С

- допустимая по санитарным нормам   

20 – 21,9°С; 24,1 - 28°С

20 – 21,9°С ← 22 - 23°С→24,1 - 28°С

 1.  Фактическая температура: 23°С
 2.   Относительная влажность по санитарным нормам:

- оптимальная влажность по санитарным нормам

60% - 40 %

-  допустимая влажность воздуха по санитарным нормам

75% - 15 %

75% ←60 - 40%→ 15%

 1.  Фактическая влажность по психометру

- показания «сухого» термометра:   23°С

- показания «влажного» термометра:   21°С

- относительная влажность по психометру (%): 79%

 1.  Барометрическое давление воздуха:   739 мм. рт.ст.

Вывод: Определила основные факторы , характеризующие метеоусловия в рабочем помещениии оценки их в соответствии с санитарными нормами  СанПиН 22.4.584-96 и ГОСТ 12.1.005-88: Фактическая температура (23°С) относится ко 2 классу, влажность  воздуха по психометру (79%) – к 3 классу 1 степени


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

8261. Процесуальні і криміналістичні засоби доказування: їх види 56 KB
  Процесуальні і криміналістичні засоби доказування: їх види Виходячи із змісту доказування як діяльності по збиранню, дослідженню, оцінці й використанню доказів, розрізняють процесуальні (процедурні) іпізнавальні способи й засоби доказування. Д...
8262. Слідчі і судові версії 108.5 KB
  Слідчі і судові версії. Поняття, сутність та значення слідчих та судових версій. Класифікація версій. Побудова (висунення) слідчих та судових версій. Перевірка слідчих та судових версій та їх оцінка. Поняття, сутність та значення слідч...
8263. Моніторинг небезпек, що можуть спричинити надзвичайні ситуації 122 KB
  Моніторинг небезпек, що можуть спричинити надзвичайні ситуації Питання, які розглядаються на лекції. Правові та організаційні основи ЦЗ. Завдання ЦЗ та шляхи їх реалізації. Галузевий та територіальний моніторинг небезпек. Правові та орга...
8264. Оцінка інженерної обстановки та соціально-економічних наслідків НС 200 KB
  Оцінка інженерної обстановки та соціально-економічних наслідків НС Питання, які розглядаються на лекції. Небезпечні геологічні процеси і явища та інженерна підготовка зсувних та зсувонебезпечних територій. Зони затоплень та заходи з мінімізаці...
8265. Забезпечення діяльності об’єкту господарювання, у власності якого перебуває об’єкт підвищеної небезпеки 130 KB
  Забезпечення діяльності обєкту господарювання, у власності якого перебуває обєкт підвищеної небезпеки Питання, які розглядаються на лекції: Критерії ідентифікації обєктів підвищеної небезпеки.. Визначення об’єктів підвище...
8266. Архітектура й образотворче мистецтво другої половини XVIII ст. 18.56 KB
  Архітектура й образотворче мистецтво другої половини XVIIIст. У другій половині XVIIIст. поглиблюються соціальні розмежування, козацька старшина зростається з поміщиками, урівнюється в правах з російським дворянством, остаточно ліквідуєт...
8267. Музичне життя України XVIII-XIX ст. 20.16 KB
  Музичне життя України XVIII-XIXст. Для XVIIIст. характерний розвиток світської музики. У цей період у Києві створюються міська капела, музична школа та музичний цех. Музичні цехи відкриваються по всій Україні. У багатьох поміщицьких маєт...
8268. Основні течії суспільно-політичного руху в 50-60-х роках ХІХ ст. на Західноукраїнських землях: москвофіли та народовці 190 KB
  Основні течії суспільно-політичного руху в 50-60-х роках ХІХ ст. на Західноукраїнських землях: москвофіли та народовці. Культурно-освітнє товариство просвіта. Польське повстання 1863-1864 рр. і Україна Західна Україна після поразки революції 1848-18...
8269. Відповідність Конституції України міжнародним стандартам в галузі прав людини 104.17 KB
  Відповідність Конституції України міжнародним стандартам в галузіправ людини Міжнародні стандарти в галузі прав людини - це стандарти розробленіі затверджені Міжнародною Організацією по стандартизації. Міжнародна Організація по ...