85967

Определение количества пыли в производственных помещениях

Лабораторная работа

Безопасность труда и охрана жизнедеятельности

Цель работы: Ознакомиться с методами определения запыленности воздуха, устройств и принципов действия приборов, научиться определять фактическую запыленность воздуха, проводить вычисления и сравнить с ПДК.

Русский

2015-04-01

68 KB

1 чел.

Лабораторная работа №3

«Определение количества пыли в производственных помещениях»

Цель работы: Ознакомиться с методами определения запыленности воздуха, устройств и принципов действия приборов, научиться определять  фактическую запыленность воздуха, проводить вычисления и сравнить с ПДК.

Оборудование:

 1.  Воздуходувка(аспиратор)
 2.  Реометр
 3.  Барометр
 4.  Патрон с фильтрами и специальных тканей, стеклянные трубки – аллонжи для отбора пыли.
 5.  Термометр
 6.  Весы аналитические
 7.  Часы или секундомер
 8.  Сушильный шкаф

Исходные данные:

 1.  Вид пыли: растительная
 2.  Вес фильтра: Mr P1 = 125;  P2 = 155
 3.  Время:  55 минут

С, мг/м3 ПДК = 2

Ход работы:

Весовой метод служит для определения массы пыли, содержащейся в единице объема, воздуха. Для этого взвешивают специальный фильтр до и после протягивания через него  некоторого объема воздуха . Р – масса пыли, осевшей на фильтр , мг, по формуле:

Р = Р2 – Р1,

где  Р1 – масса фильтра до взятия пробы воздуха, мг;

Р2  – масса фильтра после  взятия пробы врздуха, мг.

P=155-125=30 мг

Рассчитать объем воздуха прокаченного через фильтр патрона.

Объем воздуха прошедший через фильтр определяем по формуле

V = Qt, м3 ,                                                                                                                    где  Q – количество воздуха, прошедшего через фильтр, л/мин; t – продувки воздуха, мин.

V=55*0,055=3,025 м3

Рассчитать весовую констретрацию пыли . Концентрация пыли  в воздухе помещений  определяется по формуле: С = Р/V, мг/м3

С = 30/3,025=9,92 мг/м3

Вывод:  Ознакомился с методами определения запыленности воздуха, устройств и принципов действия приборов, научилась определять  фактическую запыленность воздуха, проводить вычисления и сравнивать с ПДК.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48161. ЗАЙНЯТІСТЬ, ВІДТВОРЕННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ ТА ЇХ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 171 KB
  Неповна зайнятість і безробіття в механізмі відтворення робочої сили 4. З початку реформування української економіки сама сфера зайнятості зазнала зміни виникли нові сегменти: самозайнятість і часткова зайнятість або інакше приховане безробіття. Таку часткову зайнятість прийнято називати прихованим безробіттям. Якщо внаслідок перевищення пропонування праці над попитом виникає безробіття то вона впливає націни в бік їх зниження до тих пір поки не буде досягнуто рівноваги на ринку праці на рівні повної зайнятості за якої безробіття...
48162. ГОСПОДАРСЬКИЙ МЕХАНІЗМ У СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА 53.5 KB
  Державне регулювання суспільного відтворення та його форми 3. Державне регулювання економіки Список використаних джерел: Основи економічної теорії: Підручник За ред. Державне регулювання суспільного відтворення та його форми Ринковий механізм саморегулювання дає можливість: ефективно розподіляти ресурси для виробництва необхідних суспільству товарів; успішно функціонувати за наявності навіть обмеженої інформації досить мати дані про ціну на продукт і про витрати на його виробництво; забезпечувати гнучкість і високий ступінь...
48163. ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ЕТАПИ РОЗВИТКУ КАПІТАЛІСТИЧНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ 82.5 KB
  Економічна система капіталізму вільної конкуренції: сутність і етапи розвитку Капіталізм вільної конкуренції характеризується приватною капіталістичною власністю на речові ресурси використанням найманої праці та системи ринків чистої конкуренції. Проте не існує різних думок щодо таких інститутів капіталізму вільної конкуренції: приватна власність на засоби виробництва; система найманої праці; 3 свобода підприємництва і вибору; ринкова система та вільна конкуренція; важлива роль прибутку; обмежена роль держави. Система найманої...
48164. ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА СУЧАСНОГО КАПІТАЛІЗМУ 114.5 KB
  Сутність і ознаки змішаної економіки 2. Механізм функціонування сучасної капіталістичної змішаної економіки 3. Монополії та олігополії в умовах капіталістичної змішаної економіки 4. Сутність і ознаки змішаної економіки Розрізняють три основних варіанти змішаної економіки: 1 консервативний 2 ліберальний 3 соціалреформістський.
48165. СОЦІАЛІСТИЧНА ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА ТА ЇЇ ЕВОЛЮЦІЯ 57.5 KB
  Економічна система соціалізму: теорія і практика 2. Об'єктивні і суб'єктивні умови формування моделі державного соціалізму 3. Механізм функціонування державного соціалізму 4. Історичні перспективи соціалізму Список використаних джерел: Основи економічної теорії: Підручник За ред.
48166. АКОНОМІРНОСІ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПЕРЕХІДНИХ ЕКОНОМІК 61.5 KB
  Зміст чинники і типи перехідної економіки 2. Соціальноекономічні перетворення у постсоціалістичних країнах на шляху до соціально орієнтованої змішаної економіки 4. Зміст чинники і типи перехідної економіки Сутність перехідної економіки. Риси перехідної економіки.
48167. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО 150.5 KB
  Воно являє собою глобальний економічний організм в якому склалися і зростають взаємозв'язок і взаємозалежність усіх країн і народів світу. Нині жодна країна світу не може самостійно використати всі досягнення сучасної науки і техніки тому вони повинні об'єднувати свої зусилля в цій сфері. Почетверте необхідністю об'єднання зусиль країн для вирішення глобальних проблем екологічних сировинних продовольчих освоєння багатств світового океану і космосу та ін. Три держави СІЛА Японія Німеччина з 9 населення акумулюють 1 2 світового...
48168. ФОРМИ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 73 KB
  Інші форми міжнародних економічних відносин Список використаних джерел: Основи економічної теорії: Підручник За ред. Сучасний рівень міждержавних економічних зв'язків характеризується: трансформацією двосторонніх міжнародних економічних відносин у багатосторонні значним поглибленням міжнародного поділу праці у світовому господарстві; зростанням масштабів і якісними змінами характеру традиційної міжнародної торгівлі із суто комерційної вона перетворюється в інструмент обслуговування національних виробничих процесів; інтенсифікацією і...
48169. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ 76.5 KB
  Причини виникнення сутність і класифікація глобальних проблем 2. Глобальні проблеми: і шляхи їх розв'язання людством 3. Міжнародне співробітництво в розв'язанні глобальних проблем та розвитку світогосподарства Список використаних джерел: Основи економічної теорії: Підручник За ред.