85970

Определение основных параметров буровзрывных работ горной выработки

Лабораторная работа

География, геология и геодезия

Цель работы: приобретение навыков определения параметров буровзрывных работ (БВР) в горизонтальных горных выработках и конструировании схемы расположения шпуров. Ход работы: Определение удельного расхода ВВ

Русский

2015-04-01

275.85 KB

4 чел.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

ЮРГИНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

КАФЕДРА ГОРНО-ШАХТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

«Определение основных параметров буровзрывных работ горной выработки»

Вариант №2

                                                        Выполнил: В. Ю. Большанин

студент группы 10720                                                                                                                                              

     Проверил: А. А. Нестерова

Юрга, 2014

Исходные данные:

Выработка: полевой штрек;

Площадь поперечного сечения:Sпр = 11,4 м2 ;

Коэффициент крепости породы, f=6;

Цель работы: приобретение навыков определения параметров буровзрывных работ (БВР) в горизонтальных горных выработках и конструировании схемы расположения шпуров.

Ход работы:

  1.  Определение удельного расхода ВВ

Удельный расход ВВ на 1 м3 обуренной породы определяем по формуле:

где q – удельный расход ВВ, кг/м3;

fкоэффициент крепости породы по шкале М. М. Протодьяконова (указан в задании);

f – коэффициент структуры породы;

v коэффициент зажима породы;

е – коэффициент работоспособности применяемого ВВ.

По табл. 10 определяем, что работоспособность ВВ при f=6 должна быть от 300 до 400 см3. Из табл. 11 выбрали ВВ с подходящей работоспособностью – аммонит 6 ЖВ (Рх=380 м3). 

Коэффициент работоспособности применяемого ВВ:

е=380/380=1.

Коэффициент зажима породы:

Удельный расход ВВ составит:

q=0.1∙6∙1.2∙1.93∙1.2=1.39 кг/м3.

  1.  Определение количества шпуров

где η – коэффициент использования шпуров (к.и.ш.), принимают равным 0,85-0,95;

dдиаметр патрона ВВ (принимают d=0.036 м), м;

k3коэффициент заполнения шпура (0.68 – 0.72);

Δплотность ВВ в заряде(у предохранительных ВВ 1000–1150 кг/м3), кг/м3;

qудельный расход ВВ, кг/м3;

Sпрплощадь поперечного сечения в проходке, м2.

Принимаем:

- коэффициент использования шпуров η=0,90

- коэффициент заполнения шпура k3=0,70

- плотность ВВ в заряде Δ=1100 кг/м3

Округляем расчётное значение до 20, для того, что бы без дробей распределить по врубовым, отбойным и окантуривающим. Это и будет необходимое число шпуров.

  1.  Распределение шпуров по группам

Согласно рекомендациям принимаем:

Nвр=4, Nот=6, Nок=10.

  1.  Определение глубины шпуров и величины заходки

По табл. 12 для выработки Sпр = 11,4 м2 в породе с коэффициентом крепости f= 6 принимаем глубину шпуров:

lш = 2,2 м

lзах = lш ∙η= 2,2∙0,9=1,98 м.

  1.  Определение предварительной массы заряда

Qп = qlшSпр =1,39 ∙ 2,2 ∙ 11,4 = 34,86 кг.

  1.  Определение скорректированной массы заряда

Средняя масса заряда в шпуре:

Масса заряда в разных шпурах:

qвр = (1,2-1,25) ∙ qср= 1,2 ∙ 1,7 = 2,04 кг.

qот = qср = 1,7 кг.

qок = (0,8-0,85) ∙ qср = 0,8 ∙ 1,7 = 1,36 кг.

Принимаем патроны qп = 0,2 кг, lп = 0,18 м. Тогда число патронов в шпурах составит:

Скорректированная масса заряда:

Q=qп(Nврnвр + Nотnот + Nокnок)=0,2 ∙ (4 ∙ 10 + 6∙ 9 + 10 ∙ 7)= 34,4 кг.

  1.  Изображение сечения горной выработки в проходке и конструирование схемы расположения шпуров

Рисунок 1 – Изображение сечения горной выработки в проходке и конструирование схемы расположения шпуров.

Рисунок 2 – Компоновка врубового шпура.

Рисунок 3 – Компоновка отбойного шпура.

Рисунок 4 – Компоновка оконтуривающего шпура.

Вывод: приобретены навыки определения параметров буровзрывных работ (БВР) в горизонтальных горных выработках и конструировании схемы расположения шпуров.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

59148. Правда, обпалена війною... (Аналіз кіноповісті Україна в огні) 28 KB
  Мета: ознайомити учнів зі змістом кіноповісті проаналізувати твір; закріпити вивчене про кіноповість характеротворення поетику; розвивати творчу уяву і аналітичне мислення; виховувати національну гідність.
59150. Написання рядкової літери н (ен), складів, слів із нею 30.5 KB
  Мета: Вчити учнів писати малу букву н, склади та слова з нею; розвивати вміння правильно розміщувати букви на рядках, закріплювати знання назв елементів букв, виховувати у дітей увагу, старанність, спостережливість.
59151. Уроки з розвитку звязного мовлення. А вже весна, а вже красна... 58.5 KB
  Як правило на цих уроках більше говорить учитель навчаючи дітей переказувати а учні слухають як це робити. Учитель при необхідності коректує відповіді допомагає та згадує батьків тих учнів які працюють у журналістиці акцентуючи увагу на тому що робить спеціаліст кожного профілю.
59152. Козацькі забави. Уроки з фізичної культури 75.5 KB
  Вихідне положення руки зчеплені внизу 12 руки вгору піднятися на носки і потягнутися 34 опускаючи руки через сторони повернутися у вихідне положення. Вихідне положення ноги нарізно руки на пояс 1 нахил вправо з одночасним поворотом тулуба вправо 2 вихідне положення 34 те ж але в іншу сторону.
59153. Якими є моральні норми і правила співжиття у людському суспільстві 61 KB
  Хід: Звучить пєса Боккерині Менует Вчитель: Ми з вами діти живемо в оточенні інших людей і нам не байдуже те як вони відносяться до нас. Вчитель: До питань співіснування в суспільстві зверталися ще в Стародавній Греції.
59155. Урок читання 56 KB
  На швидкість читання впливають багато факторів: рівень мовленнєвого розвитку кут зору читця вміння артикулювати постановка дихання характер тексту образ слова розвиток периферичного зору...