85975

Исследование асинхронного трехфазного двигателя с короткозамкнутым ротором

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Цель работы – исследовать свойства асинхронного двигателя с помощью механических и рабочих характеристик. Объект и средства исследования В качестве механической нагрузки на валу двигателя (рисунок 1) используется электромагнитный тормоз.

Русский

2015-04-01

1.45 MB

2 чел.

Липецкий государственный технический университет

Кафедра Электрооборудования

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

по Электрическим машинам

Исследование асинхронного трехфазного двигателя

с короткозамкнутым ротором

Студент   

Группы ЭО111

Руководитель

Липецк 2013 г.

1 Цель работы – исследовать свойства асинхронного двигателя с помощью механических и рабочих характеристик.

2 Объект и средства исследования

В качестве механической нагрузки на валу двигателя  (рисунок 1) используется электромагнитный тормоз . Изменяя ток возбуждения тормоза резистором , можно изменять момент сопротивления  от нуля до номинального момента двигателя . Электрическая мощность , потребляемая обмотками статора из сети, измеряется трехфазным ваттметром . Вольтметром  и амперметром  контролируются линейные напряжения  и линейный ток  двигателя. Частота вращения ротора измеряется прибором , подключенным к тахогенератору , который имеет возбуждение от постоянного магнита.

Номинальные данные двигателя типа , число фаз , напряжение , мощность на валу , частота вращения , КПД, . Дополнительные данные:

перегрузочная способность ;

кратность пускового момента;

кратность пускового тока ;

число пар полюсов .

3 Обработка результатов измерений и их анализ

По измеренным и вычисленным значениям в единой системе координат построить рабочие характеристики:

а в другой координатной системе – механическую характеристику асинхронного двигателя:

и  

где   – скольжение.

Чтобы построить механические характеристики полностью, необходимо определить частоту вращения идеального холостого хода

Таблица 1. Данные эксперимента

где  P – число пар полюсов двигателя,

 f=50 Гц – частота тока сети;

Максимальный  момент  двигателя:

где  – номинальный момент,

где   – номинальная мощность в Вт.

Пусковой момент:

Критическое скольжение:

где   - перегрузочная способность двигателя;

Коэффициент полезного действия равен отношению мощности на валу двигателя  к мощности, потребляемой из сети статорными обмотками

где   – вращающий момент двигателя (Нм).

Коэффициент мощности двигателя равен отношению потребляемой активной мощности   к полной мощности

где ;

 – линейное напряжение на статорных обмотках, В;

 – линейный ток статорных обмоток, А.

 

Рисунок 1. Асинхронный трехфазный двигатель с короткозамкнутым ротором

Рисунок 2. Рабочая характеристика

Рисунок 3. Механическая характеристика асинхронного двигателя

Рисунок 4. Механическая характеристика асинхронного двигателя

Используя данные из таблицы 1, построим зависимости ,  с учетом разницы в масштабах по оси . Для этого значения  и  разделим на 3 и 4 соответственно. Получим график (рисунок 5)Рисунок 5. Рабочие характеристики ,

Список источников

  1.  Борисов Ю.М., Липатов Д.Н., Зорин Ю.Н. Электротехника. М.: Энергоатомиздат, 1985. С.90-95.
  2.  Иванов И.И., Равдоник В.С. Электротехника, М.: Высшая школа,1984. С.66-68.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64451. Підвищення ефективності робочих процесів екскаваторів поздовжнього копання в складних ґрунтових умовах 305.5 KB
  Причиною цього є складність розробки вязких липких суглинистих та глинистих ґрунтів в літній час а також ґрунтів що частково промерзли в зимовий неможливість очищення робочих органів екскаваторів від налиплого та намерзлого ґрунту повторне перенесення його в розроблені виїмки.
64452. Підвищення ефективності експлуатації відцентрових насосів у системі водопостачання житлово-комунального господарства 2.55 MB
  Частка енергії що споживається приводом насоса за різними джерелами оцінюється від 18 до 22 усієї електроенергії що використовується в господарстві країни. Зменшення енергоспоживання окремого насоса при забезпеченні ним певних значень напору і витрати досягається за рахунок підвищення ККД.
64453. АНТИКРИЗОВА ПОЛІТИКА БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ 292 KB
  Слабка фінансова система значна зовнішня заборгованість виражена в іноземній валюті недосконалий нагляд та втручання держави в розподіл та оцінку кредитів підсилюють ризики банківських систем таких країн зіштовхнутися з кризами.
64454. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 219 KB
  Одним із завдань України щодо інтеграції у європейський освітній простір є потреба у суспільно визнаній оцінці якості освіти. Аналіз науковометодичної літератури показав що з огляду на започатковані процеси реформування активізувалися...
64455. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ МЕТОДИ РІШЕННЯ ОДНОГО КЛАСУ ЗАДАЧ ДИФРАКЦІЇ ПЛОСКИХ ЛІНІЙНО ПОЛЯРИЗОВАНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ 1.71 MB
  Явище дифракції плоских лінійно поляризованих електромагнітних хвиль на періодичних гратках широко використовується в техніці зокрема для створення частотних і поляризаційних фільтрів антен діаграмообразуючих пристроїв генераторів дифракційного...
64456. НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЛАЗЕРНИХ І ГІБРИДНИХ ПРОЦЕСІВ НАПЛАВЛЕННЯ ТА МОДИФІКАЦІЇ ПОВЕРХОНЬ МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ 3.93 MB
  Саме до них належать нові гібридні технології спрямовані на розширення можливостей лазерної обробки за рахунок спільного використання лазерного випромінювання з іншими джерелами теплової енергії електричною дугою струменем плазми високочастотним...
64457. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ШЛЯХОМ ЗМІНИ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ СУДНОПЛАВНИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ 224 KB
  За умови використання сучасних інноваційних підходів у відновлені судноплавної галузі і як результат у зміні кадрової політики судноплавних компаній України стане можливим використання українського флоту збудованого з використанням екологічно безпечних технологій та залучення морських...
64458. ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ВЕДУЧИХ МОСТІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТРАКТОРІВ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 572 KB
  Для досягнення поставленої мети сформульовані наступні задачі: проаналізувати якість роботи основних елементів ведучих мостів сільськогосподарських тракторів загального призначення та з урахуванням аналізу статистичних відмов визначити...
64459. Глибинне шліфування турбінних лопаток з важкооброблюємих матеріалів із застосуванням планетарних шліфувальних головок 911.45 KB
  Підвищення продуктивності обробки при звичайних методах шліфування завжди супроводжується підвищенням температури у зоні різання, що приводить до дефектів у вигляді шліфувальних тріщин та припалинь.