86480

Расчёт несимметричной трехфазной цепи со статической нагрузкой

Контрольная

Физика

При отсутствии нейтрального провода (случай) в формуле (1) подставляется YN=0. Величина тока в нулевом проводе в этом режиме равна нулю. Это условие позволяет выполнить проверку правильности расчёта данного режима...

Русский

2015-04-07

519.5 KB

1 чел.

Министерство путей сообщения

Российской Федерации

Дальневосточный государственный университет

Путей сообщения

Кафедра «ЭТЭЭМ»

Расчётно-графическая работа

На тему: Расчёт несимметричной трехфазной цепи со статической нагрузкой

190401    981    622

Выполнил: Ковальчук Д.А.

Проверил: Дривольский А.С.

Хабаровск

2010

Расчётная схема несимметричной цепи

Исходные данные для расчёта цепи

220

40

-

-

20

20

15

Примечание: Сопротивление линии

Определим сопротивление фаз статической нагрузки:

Определим фазные напряжения генератора, учитывая симметрию системы приложенных напряжений:

= 110 - j63,5

= -110 – j63,5

= 0 + j127

Напряжение между нулевыми (нейтральными) точками нагрузки и генератора UN называется напряжением смещения нейтрали и определяется по формуле

                                        (1)

где YA, YB, YC, YN – комплексные проводимости ветвей, которые можно найти, зная комплексные сопротивления, входящие в состав каждой ветви:

Фазные напряжения на ветвях цепи находят по формулам:

                                                          (2)

Фазные токи нагрузки, они же линейные токи, находят по формулам:

Ток в нулевом проводе

Фазные напряжения на нагрузке вычисляются по закону Ома:

Аналогично находятся падения напряжения на сопротивлениях линии:

Линейные напряжения на зажимах нагрузки равны:

Рассмотрим особенности расчета заданной цепи в предельных случаях при ZN=0 и .

При ZN=0, то есть , на основании формулы (1) имеем . Тогда, в соответствии с выражением (2), получаем фазные напряжения на ветвях цепи:

Фазные токи нагрузки (Линейные токи):

Ток в нулевом проводе:

Вычислим фазные напряжения на нагрузке по закону Ома:

Найдём потери напряжения на сопротивлениях линии:

Найдём линейные напряжения на зажимах нагрузки:

При отсутствии нейтрального провода (случай  ) в формуле (1) подставляется YN=0. Величина тока в нулевом проводе в этом режиме равна нулю. Это условие позволяет выполнить проверку правильности расчёта данного режима на основании первого закона Кирхгофа:

.

                                                          

Разложение нессиметричной трехфазной системы векторов на симметричные составляющие

- фазный множитель (оператор поворота)

- Коэффициент обратной последовательности напряжения

- Модуль напряжения обратной последовательности

Линейные напряжения на нагрузке:


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

40934. Методика навчання гімнастичних вправ 100.5 KB
  Методика навчання гімнастичних вправ План Завдання навчальнопедагогічного процесу з теорії та методики викладання гімнастики. Принципи навчання гімнастичних вправ. Етапи навчання гімнастичних вправ. Методи прийоми й умови навчання гімнастичних вправ.
40935. Самоконтроль на заняттях з легкої атлетики 31.5 KB
  Самопочуття після занять фізичними вправами повинне бути бадьорим настрій гарним людина не повинна почувати головного болю розбитості й відчуття стомлення. Як правило при систематичних занять спортом сон добрий зі швидким засипанням і бадьорим самопочуттям після сну. Вживати їжу відразу після занять не рекомендується краще почекати 3060 хвилин. Щоденник самоконтролю служить для обліку самостійних занять фізичною культурою й спорту а також реєстрації антропометричних змін показників функціональних проб і контрольних випробувань...
40936. €œІсторія створення Міжнародного олімпійського комітету 92.5 KB
  Роль Пєра де Кубертена у відродженні сучасних Олімпійських ігор. Роль Пєра де Кубертена у відродженні сучасних Олімпійських ігор. Відродженню сучасних Олімпійських ігор світ зобовязаний в першу чергу енергії та наполегливості історика літератора педагога соціолога барона Пєра де Кубертена. Пєр Фреді барон де Кубертен народився у Парижі 1 січня 1863 року в багатій сімї французького живописця.
40937. Технология и безопасность взрывных работ 2.83 MB
  Рассмотрены основные теоретические и практические вопросы по курсу «Технология и безопасность взрывных работ». Учебное пособие предназначено для студентов четвертого курса заочной формы обучения специальностей направления «Горное дело»
40938. Когнітивний інструментарій комп’ютерної лінгвістики 133 KB
  Компютерна лінгвістика. Когнітивний інструментарій компютерної лінгвістики. Напрямки компютерної лінгвістики. Компютерна лінгвістика computtionl linguistics є маргінальною галуззю мовознавства спрямованою на розробку автоматизованих методів зберігання обробки переробки й використання лінгвістичних знань й інформації репрезентованої знаками природної мови.
40939. Оптимізація когнітивної функції мови 72 KB
  Квантитативна лінгвістика міждисциплінарний напрямок у прикладних дослідженнях в якому як основний інструмент вивчення мови та мовлення використовуються кількісні або статистичні методи аналізу. Компютерне моделювання мови та мовлення використання знання про частоту у компютерній лінгвістиці. Ідентифікація людини за усним мовленням потребує залучення відповідних технічних засобів що відображають певні фонетичні ознаки та здійснюється на підставі характеристик голосу: гучності тривалості висоти тону висотного діапазону висотного...
40940. Типи словників. Структура словників 100 KB
  За кількістю представлених мов словники поділяються на одномовні двомовні й багатомовні перші представляють лексикон однієї мови інші є перекладними й подають еквіваленти мовних одиниць. За функцією словники поділяються на дескриптивні й нормативні: перші спрямовані на повний опис проблемної галузі в розмаїтті всіх випадків слововживань наприклад діалектні словники словники жаргонів сленгу; другі орієнтовані на норму мови з них вилучено все що не відповідає літературній нормі. Одномовні словники за типом характеристики слова...
40941. Оптимізація функціонування мови як засобу передачі інформації 109.5 KB
  Перекладознавство є філологічною галуззю яка вивчає закономірності процесу перекладу з однієї мови на іншу в його різноманітних виявах а також досліджує міжмовні відповідники різних рівнів і механізми та способи досягнення різних типів еквівалентності текстів оригіналу й перекладу. Об'єктом перекладознавства можна вважати первинний оригінальний текст і вторинний текст як результат перекладу. Предметом перекладознавства є процес перекладу як подвійний інтерпретаційнопороджувальний дискурс головним суб'єктом якого є особистість перекладача....
40942. Розвиток буржуазної держави та права у Великобританії 38 KB
  Розвиток буржуазної держави та права у Великобританії Буржуазна революція в Англії. Розвиток буржуазного права. вже новий король Вільгельм підписав Біль про права яким затверджувалось верховенство парламенту в законотворчості. визначався неписаними правилами колегіальна відповідальність кабінету міністрів формування уряду з партії що перемогла на виборах відмова короля від права вето та ін.