86563

Ідеальний викладач очима студентів Рівненського державного гуманітарного університету

Практическая работа

Педагогика и дидактика

Уявлення студентів щодо зовнішнього вигляду ідеального викладача. Уявлення студентів про стиль викладання. Уявлення студентів стосовно спілкування ідеального викладача зі студентами. Уявлення студентів щодо особистісних якостей ідеального викладача

Украинкский

2015-04-08

30.55 KB

3 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Рівненський державний гуманітарний університет

Психолого-природничий факультет

Кафедра біології

Наукове дослідження

З дисципліни: соціологія

На тему:

«Ідеальний викладач очима студентів Рівненського державного гуманітарного університету»

Виконала: студентка

Психолого-природничого факультету

групи Б-21

Охович Ольга Т.

Викладач: Левак Оксана М.

Рівне-2014

ЗМІСТ:

І. МЕТОДОЛОГІЧНА ЧАСТИНА ДОСЛІДЖЕННЯ ...………………3-4

Ключові слова………………………………………………………………3

Постановка проблеми………………………………………………………3

Аналіз досліджень і публікацій…………………………………………3-4

Мета дослідження………………………………………………………..4

ІІ. МЕТОДИЧНА ЧАСТИНА ДОСЛІДЖЕННЯ………………………….5-9

 Виклад  основного  матеріалу. ………………………………………….....5

Уявлення  студентів  щодо зовнішнього вигляду ідеального викладача..5-6

Уявлення студентів про стиль викладання……………………………….6-7

Уявлення  студентів  стосовно  спілкування  ідеального  викладача  зі  студентами………………………………………………………………….7-9

Уявлень студентів  щодо  особистісних  якостей  ідеального викладача..9

ВИСНОВКИ……………………………………………………….……….10

Література……………………………………………………………………11


І. МЕТОДОЛОГІЧНА ЧАСТИНА ДОСЛІДЖЕННЯ

Проаналізовано  дослідження  і  публікації  соціологів  (українських  і  російських),  присвячені  вивченню  образа  ідеального  викладача  в  уявленні  студентів  вищих  навчальних закладів. Викладено результати соціологічного дослідження «Ідеальний  викладач очима студентів РДГУ». Визначено уявлення студентів  про зовнішній вигляд ідеального викладача, його стиль викладання, особливості його  спілкування зі студентами, особистісні якості ідеального викладача.

Ключові  слова:  ідеальний  викладач,  образ  викладача  вищої  школи,  уявлення  студентів про викладача, ідеал педагога.

Постановка  проблеми.  Ідеальний  образ  викладача вищої школи бере свій початок у філософських  уявленнях про вчителя життя, який характеризується  як  яскрава,  самобутня,  творча  особистість,  здатна  відчувати  проблеми  і  суперечності  життя. Викладач  –  це  особистість,  яка  передає  молодому поколінню  життєві  цінності  і  зразки  професійної поведінки. Однак необхідно зазначити, що сучасний викладач вищої школи відчуває кризу переорієнтації духовних  цінностей,  свого  професіоналізму, затребуваності суспільством своїх фундаментальних знань, включеності власної професійної діяльності в контекст розвитку сучасного суспільства. Адже в сучасному  постіндустріальному  суспільстві  формується інший ідеал педагога, відмінний від ідеалів традиційного та індустріального суспільства.

Аналіз досліджень і публікацій. Поняття «ідеал педагога» – це розумова конструкція, яка створена з метою  виявлення  поглядів,  сторін  творчості, типових рис, значущих для розуміння і розкриття уявлень про неповторну місію педагога, про його професійні і особистісні особливості, світоглядні і моральні основи його життя. Уявлення про  ідеал  педагога  можна  знайти  вже  в  стародавньому  Єгипті,  Вавилоні,  Сирії,  Стародавній Греції.  В  епоху  Відродження  внесок  до  його  розуміння  зробили  педагоги-гуманісти  Ф. Рабле,  М. Монтень,  Т. Мор,  Ж.-Ж.  Руссо.  Серед  видатних  педагогів  цими  питаннями  також  займалися  Я. Коменський, К. Ушинський, А. Макаренко.  

З’ясування  основних  характеристик  образу ідеального викладача є важливим питанням сучасної педагогіки,  психології,  соціології,  навколо  якого  точаться  численні  наукові  дискусії.  Наприклад,  в  2010  р.  у  Бєлгородському  державному  університеті (Росія)  було  проведено  науково-практичну  конференцію  «Сучасний  викладач:  особистість  і  діяльність».  Характеризуючи  особистість  сучасного  викладача,  С. А. Острикова  пише:  «Не  викликає сумнівів,  що  викладач,  куратор  зможе виконати свою  високу  місію  у  підготовці  сучасних  кадрів тільки  тоді, коли  він сам любить  свою  професію, переконаний у її значущості і прагне усіма силами і  засобами  сформувати  висококваліфікованого спеціаліста,  порядну  людину,  достойного  громадянина  своєї  Вітчизни» .  В. Т.  Адамова  та В. Т. Потєхіна  вважають  за  головну  рису сучасного викладача вміння добре орієнтуватися в різних  галузях  науки,  основи  яких  він  викладає; викладач  повинен  знати  її  можливості  для вирішення  соціально-економічних,  виробничих  і культурних задач, бути в курсі нових досліджень, відкриттів  і  гіпотез,  бачити  ближні  і  дальні перспективи науки, яку викладає.

Російська  дослідниця  Т. А. Крупа  у  своїй  статті представляє результати соціологічного дослідження, метою  якого  було  виявлення  думок  російських студентів  про  ідеального  викладача.  Авторкою аналізуються  такі  фактори,  як  соціальний  статус,  людські  і  професійні  якості,  вік  та  інноваційний потенціал  викладацького  корпусу.  Соціологічне опитування,  яке  було  проведене  в  2011 р.  у Далекосхідному  державному  технічному  університеті,  показало,  що  зовнішнім  відображенням особистості ідеального викладача в очах студентів виступає  поєднання  людських  і  професійних якостей;  при  цьому  людські  якості  виносяться  на перший  план.  Ідеальний  викладач  в  уявленнях студентів  є  компетентним,  людяним,  поблажливим, має почуття гумору.

Результати  соціологічного  дослідження  на подібну тему, проведеного в Оренбурзькому ДАУ, наводить  І. М.  Затін.  Згідно  з  цим  дослідженням, сучасні  студенти  передусім  цінують  у  викладачі педагогічні здібності і здатність навчити студента думати  самостійно.  На  другому  місці  за значущістю знаходяться критерії знання і досвіду викладача, на третьому – ораторські здібності.

Українські  дослідники  з  м.  Донецьк  провели дослідження  уявлень  студентів  про  ідеального викладача  за  методикою  М.  Рокича.  Опитування показало,  що  з  18  якостей  особистості,  запропонованих  для оцінки ідеального викладача,  студенти виділили такі (у порядку зниження значущості): на перших двох місцях професіоналізм і доброта, далі – справедливість,  вихованість,  чесність,  освіченість (висока  загальна  культура),  товариськість,  життєрадісність. У той же час, соціологічні дослідження уявлень студентів про ідеального викладача в Україні занадто мало чисельні,  в  них  не  представлені  регіональні  відмінності  у  баченні  студентами  рис  ідеального  викладача.

Мета дослідження: виявити уявлення про ідеального  викладача  студентів  Рівненського державного гуманітарного університету.


ІІ.МЕТОДИЧНА ЧАСТИНА ДОСЛІДЖЕННЯ

Виклад  основного  матеріалу. В  листопаді-грудні  2014  року  автором  статті  було  проведене  соціологічне дослідження в місті Рівному на тему:  «Ідеальний викладач очима студентів РДГУ».  Дослідження  було  проведене  методом  аналізу  документів,  де  в  якості  документів  було використані опитування студентів РДГУ на тему: «Моє уявлення про ідеального викладача».

Всього  було  проаналізовано думки  40  студентів  1-5 курсів, серед авторів яких 22 дівчат і 18 хлопців. Аналіз  проводився  за  наступним  планом, пункти  якого  відображають  основні  складові образу ідеального викладача в уявленні студентів:  

1) зовнішній вигляд ідеального викладача;  

2) стиль викладання;

3) спілкування  ідеального  викладача  зі

студентами;

4) особистісні якості ідеального викладача;

5) інше.

І. Проаналізуємо  уявлення  студентів  щодо зовнішнього вигляду ідеального викладача.

Студенти молодших  курсів  (І-ІІІ)  вважають,  що  ідеальний викладач повинен носити скромний одяг ділового, класичного стилю; студенти відповідають:

  …має бути охайний, не виділятися екстравагантними  речами,  зачіскою,  макіяжем.  Добре коли пахне парфумами.  

  Викладач повинен мати діловий стиль одягу, для того щоб студенти сприймали його серйозно, а також охайну зачіску і доглянуте взуття.  

  …повинен  бути  акуратним,  одяг  повинен бути класичним.  

  На мою думку, викладач не повинен бути в яскравому одязі. Якщо це чоловік, він повинен бути у костюмі, з чистим взуттям. Якщо це жінка, то в неї  повинна  бути  охайна  зачіска,  скромний  макіяж та  діловий  стиль  одягу.  Викладач  не  повинен приходити у кросівках, сонячних окулярах та ін.

Студенти, які навчаються на старших курсах (IV-V),  вже  не  наполягають  на  обов’язковості  ділового стилю  в  одязі  викладача.  Для  них  на  перше  місце виходить  охайність  в  одязі  педагога.  Студенти відповідають:  

  Я  вважаю,  що  викладач  –  це  така  сама особистість, як і усі інші, отже в нього повинен бути індивідуальний стиль  в одязі, але цей стиль не  повинен  відштовхувати  студентів.  Викладач повинен бути охайним.

  У моєму уявленні постає людини вдягнена у зручний сучасний одяг, яка не боїться показатися простою  перед  студентами.  Вона  повинна  бути завжди охайною і доглянутою.

  Зовнішній вигляд викладача – це останнє, на що  треба  звертати  увагу.  Якщо  людини  охайна, то ніяких претензій до неї бути не може.

ІІ. Щодо уявлення студентів про стиль викладання, який має бути притаманний ідеальному викладачеві, то  для  студентів  молодших  курсів  найбільш важливими є цікава і доступна подача начального матеріалу.  Ось  що  говорять  студенти  молодших курсів:  

  …краще за все – це якщо викладач розповідає лекцію  доступною  нам  мовою,  а  не  спеціальною термінологією.  З  якимись  елементами  жарту, гумору, сатири, тоді на лекціях не нудно.  

  Якщо  мислити  суб’єктивно,  то  мені  подобається,  коли  викладач  подає  багато  прикладів  щодо  викладеного  матеріалу,  так  зрозуміти  і запам’ятати матеріал набагато легше.

  Стиль  викладання  обов’язково  має  бути цікавим. Викладач має безпосередньо контактувати з  студентами,  заохочувати  їх  до  дискусії  та висловлення своєї думки з того чи іншого питання. На  семінарах  студенти  не  повинні  читати матеріал, який є просто переписаний з Інтернету, а повинні дома шукати якісь цікаві факти до тої чи іншої теми, подавати це у вигляді презентації чи  намальованого  плакату.  Обов’язково  викладач має проводити якісь конкурси (ділити студентів на групи),  давати  кожній  із  груп  певні  види  завдань (студенти мають обігравати якісь сценки). Для студентів старших курсів на перший план виходить гарне розуміння викладачем навчального матеріалу і вміння донести це розуміння до студента:  

  Викладач має подавати інформацію чітко і  спокійно,  бажано  без  заминок,  слів-паразитів. Коли  викладач  погано  орієнтується  у  своєму предметі, це стає очевидним і студенту стає не цікаво слухати.

  Викладач  повинен  розуміти  те,  що  він говорить!!!  Якщо  він  читає  з  листа,  а  потім  на семінарі  вимагає,  щоб  студенти  розповідали напам’ять – це по меншій мірі несправедливо.

  …володів  матеріалом,  відповідав  на питання стосовно свого предмету.

ІІІ. Опишемо  уявлення  студентів  стосовно  спілкування  ідеального  викладача  зі  студентами. 

Результати  аналізу  показали,  що  в  уявленні  студентів  як молодших, так і старших курсів ідеальний викладач повинен зберігати демократичний стиль відносин зі студентами,  бути  прихильником  педагогіки співпраці.  При  чому,  таке  уявлення  спостерігається як  у  дівчат,  так  і  в  хлопців.  Наведемо  думки студентів першого курсу. Дівчата відповідають:  

  Ідеальний викладач слухає думку студента. Він  допускає  наявність  у  студента  власної  думки; він повинен бути толерантним навіть до помилкових  припущень  студента.  Взагалі  атмосфера  на парі повинна  бути  дружня,  адже  невимушеність сприяє покращенню сприйняття матеріалу.

  У  спілкуванні  зі  студентами  необхідно уникати зверхності, а більше встановити контакт довіри,  оскільки  з  викладачем  необхідно  мати можливість вирішити питання.

Хлопці відповідають:  

  Викладач  повинен  проводити  заняття  у формі діалогу зі студентами, викладаючи матеріал цікаво  (наводячи  приклади  з  життя),  проводити паралелі, заохочуючи до висловлювання особистих думок студентів.

  У спілкуванні зі студентами викладач повинен з  повагою  до  них  ставитись,  старатися  йти  на деякі  компроміси  та  вирішувати  питання  без зайвої метушні. Наведемо  висловлювання  студентів  другого курсу. Дівчата пишуть:  

  Для  того,  щоб  студентам  було  цікаво  на парі,  він  повинен  не  лише  вичитати  лекцію,  а  й  відноситись до них з повагою, не ставити себе вище за студентів, хоча таких викладачів в університетах, на жаль, вистачає.

  Не  люблю  тих  викладачів,  котрі  «зверху» дивляться на студента. В спілкуванні  «викладач-студент»  має  панувати  довіра,  взаємоповага  та взаєморозуміння.   

  Спілкування  зі  студентами  має  проходити на рівні довіри. Кожен, хто звертається до нього, має вважати його  «другом», але в жодному разі не  забувати  про  повагу  до  нього,  і  те,  що  ця людина – взірець.

  Викладач  має  бути  ближче  до  студентів. Студентам  буде  цікавіше  якщо  іноді  під  час заняття  можна  перейти  на  звичайну  розмову, начебто спілкуються не підлеглий і його началь-ник, а  просто  добрі  знайомі.  Ні  в  якому  разі,  на  мою думку, викладач не має ставити себе вище студентів.

Тепер  розглянемо  висловлювання  з  роздуми студентів третього курсу. Дівчата відповідають:  

  Викладач повинен знайти підхід до кожного зі  своїх  студентів.  Не  повинен  упереджено  ставитися до певного студента, якщо вони не збігаються в поглядах. Не повинен нав’язувати свою думку, а повинен давати висловлюватись іншим та брати це до уваги.

  Стиль викладання має бути демократичний, не жорсткий і не надто м’який. Викладач має встановити певні рамки, проте не тиснути на студентів.

Хлопці відповідають:  

  Викладач має стати другом, та ще більше – старшим братом, щоб йому можна було повністю довіритися і слухати уважно та брати приклад як зі  справжнього  старшого  брата,  який  має  бути суворим,  але  справедливим.  Спілкування  лише  на рівних необхідне для того, щоб студент не втрачав інтерес  до  навчання.  Викладачі,  що  ставлять  себе занадто високо, не будуть одними з найулюбленіших.

  Добре,  якщо  викладачі  враховують  думку студентів, питають, що вони хотіли б почерпнути для  себе  на  лекції.  Хай  тема  важка,  але  заняття можна побудувати в ігровій формі, внести елемент імпровізації. Головне, щоб ці експерименти були до душі обом сторонам.

І  нарешті,  ось  думки  студентів  четвертого-п’ятого курсів. Дівчата відповідають:  

  Стиль  викладання  –  демократичний. Ідеальний викладач повинен вміти прислуховуватись до думок студентів, поважати їх думку та вміти її приймати.  Викладання  повинно  викликати  у студентів  бажання  поповнювати  свої  знання, прагнення робити нові наукові відкриття.

  Ідеальний  викладач  спілкується  зі  студентами  на  рівних,  поважає  студентів,  на  заняттях виступає  скоріше  як  лідер,  а  не  керівник.  На неформальному рівні викладач може спілкуватися зі студентами на вільні теми.

Хлопці відповідають:  

  Викладач  повинен  бути  демократичним  по відношенню  до  студентів,  бути  толерантним.  У спілкуванні зі студентами він повинен бути чемним, радим допомогти.

  Одних  розповідей  мало,  викладач  повинен спілкуватися зі студентами, наводити приклади і спонукати студентів до дискусій.

ІV. Щодо четвертого пункту аналізу, тобто уявлень студентів  щодо  особистісних  якостей  ідеального викладача,  то  студенти  назвали  різноманітні  позитивні  якості,  які  повинні  бути  притаманні  ідеальному викладачеві. Ось що пишуть студенти молодших курсів:  

  …пунктуальність, відповідальність, почуття гумору, адекватність, ввічливість, уміння тримати себе в руках і контролювати свої емоції.  

  Повинен  мати  спокійний  характер,  бути добродушним, чесним, відповідальним.

  Викладач  завжди  повинен  бути  спокійним. Не дуже емоційним. Повинен прислуховуватись до інших. Викладач повинен бути комунікабельним.  

А ось уявлення студентів старших курсів:  

  Особистісні якості – ввічливість, впевненість (але  не  егоїзм),  відвертість  (але  не  ріжучі  серце одкровення), толерантність, вихованість, почуття гумору, справедливість, розуміння, професіоналізм.

  Викладач повинен бути терплячим! Також він повинен бути співчутливим і готовим завжди допомогти студенту, доброзичливим.

  У  першу  чергу  викладач  повинен  бути  хорошим  мотиватором,  щоб  студенти  були  вмотивовані до вивчення його дисципліни. Також повинен бути добрим, та з почуттям гумору. Не менш важливо – це  об’єктивність,  коли  нема  упередженості  до студентів.


ВИСНОВКИ:

Підсумуємо  основні  риси  ідеального викладача  в  уявленні  студентів  Чорноморського державного університету імені Петра Могили.

1.  Зовнішній  вигляд  ідеального  викладача. Аналіз  студентських  есе  показав,  що  в  уявленні студентів  ідеальний  викладач  скоріше  за  все вдягнений  в  одяг  ділового  стилю  (це  важливо, передусім,  для  студентів  молодших  курсів),  аджеце  створює  ділову  атмосферу  на  заняттях.  Якщо викладач – жінка, то вона не повинна мати занадто яскравого макіяжу і занадто відкритого одягу. Але навіть  якщо  викладач  не  носить  ділового  одягу, ідеальний викладач завжди вдягнений охайно, має охайну зачіску і доглянуте взуття.

2.  Стиль  викладання  ідеального  викладача. Для студентів молодших курсів найбільш важливо, щоб викладач проводив заняття цікаво, доступно, використовував  ділові  ігри  та  інші  нестандартні методики викладання. Старшокурсники передусім звертають  увагу  на  компетентність  викладача, добре  володіння  навчальним  матеріалом  і  вміння донести його до студентів.

3. Спілкування  ідеального  викладача  зі студентами.  Аналіз  студентських  есе  показав,  що студенти (як дівчата, так і хлопці) уявляють ідеального викладача як людину, яка має демократичний стиль викладання і спілкування зі студентами. Це людина,  яка  поважає  думку  студента  і  прислуховується до неї, проводить заняття у формі діалогу, створює  на  заняттях  дружню  атмосферу,  яка спонукає до довіри і дискусій.

4.  Особистісні  якості  ідеального  викладача. Серед  головних  рис,  які  притаманні  ідеальному викладачеві, студенти виділили наступні: пунктуальність,  відповідальність,  ввічливість,  упевненість, відвертість, справедливість, терплячість, професіоналізм.  Ідеальний  викладач  має  спокійний характер, володіє вмінням  тримати себе в руках і контролювати свої емоції. Він наділений почуттям гумору,  є  добродушним,  чесним,  об’єктивним, комунікабельним,  добрим,  доброзичливим,  співчутливим і готовий завжди допомогти студенту. Ідеальний  викладач  повинен  бути  толерантним,  розуміти інших  і  прислуховуватись  до  них,  а  також  бути хорошим мотиватором. Перспективою для продовження  соціологічних  досліджень  із  зазначеної теми  є  порівняння  регіональних  особливостей  у баченні студентами рис ідеального викладача.  

ЛІТЕРАТУРА :

1.  Адамова  В. Т.  К  вопросу  о  личностных  характеристиках  преподавателя  колледжа      Материалы  интернет-конференции

Белгородского  государственного  университета  «Современный  преподаватель:  личность  и  деятельность»  [Электронный  ресурс]  / В. Т. Адамова, В. Т. Потехина. – Режим доступа : http:  unid.bsu.edu.ru unid teach sbornik .

2.  Затин И. М. Образ преподавателя глазами студентов [Электронный ресурс]   И. М. Затин – Режим доступа : http://www.econf.rae.ru/pdf/ 2012/12/1890.pdf.

3.  Крупа  Т.  А.  Личность  современного  преподавателя  в  контексте  инновационного  вектора  образования  Ойкумена. Регионоведческие исследования: научно-теоретический журнал / Т. А. Крупа. – № 2 (21) – 2012. – С. 47–51.

4.  Острикова С. А. Преподаватель – ключевая фигура формирования будущих специалистов [Электронный ресурс]    Материалы интернет-конференции  Белгородского  государственного  университета  «Современный  преподаватель:  личность  и деятельность» / С. А. Острикова. – Режим доступа : http:  unid.bsu.edu.ru unid teach sbornik .

5.  Психология и педагогика : [учебник для бакалавров]   [под общ. ред. В. А. Сластенина, В. П. Каширина]. – М. : Издательство Юрайт, 2013. – 609 с.  

6.  Психолого-педагогічна модель особистості викладача вищої школи [Електронний ресурс]. – Донецьк, 2011. – Режим доступу :  http://vk.com/doc7983417_46930860?hash=86163f57c0a442919a.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23521. The Transformation of Xbalanqué or The Many Faces of God A 1.91 MB
  There are images from Izapa Figure 1 and on EarlyClassic vessels Figure 2 which for example confirm the story of the killing of Vucub Caquix the major bird deity. Figure 3 The headband is probably the most important iconographic tool that we can use in identifying the Hero Twins. Even these strange characters Figure 4 largely ignored are headbanded Hero Twins. These depictions of the Hero Twins do not fit the standard form of the twins yet the figure on K1207 Fig.
23522. History of the Mexicans as Told by Their Paintings 266 KB
  This edition is the only available complete English translation published one year after Joaquín García Icazbalceta first published the Spanish text in the Anales del Museo Nacional de México. Of the Mexican Year. Vchilobi 7 the younger brother and god of the Mexicans was born without flesh naciò sin carne but only bones in which condition he lived six hundred years during which period of time the gods did nothing whatever the father as well as the sons and in their representation there is no account taken of these six hundred...
23523. ПРОСТРАНСТВЕННО-ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ПРОБЛЕМЫ И КАРТА ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ПРАРОДИН ШЕСТИ НОСТРАТИЧЕСКИХ ЯЗЫКОВ 147.5 KB
  Очевидно что на карте помещены прародины праязыков потомков ностратических языков и что эта картина на несколько тысячелетий отстоит от эпохи ностратического единства датируемого А. Долгопольским VIII тыс. Хелимского: Этот период отделен от нас не одним десятком тысячелетий его ареалом был Южный Прикаспий [3 с. Терентьева считающих что по данным глоттохронологии возраст ностратической макросистемы определяется около 15 тыс.
23524. Водский язык в 19 – 20 веках 294.5 KB
  А теперь как здороваться и прощаться: Terve Tere päivä Тэрве Тэрэпяйвя Здравствуйте Добрый день Tere oomnikkoa Тэрэ оомниккоа Доброе утро Tere õhtagoa Тэрэ ыхтагоа Добрый вечер Jäämm yvässi Яямм ювясси До свидания Познакомимся теперь с так называемыми кумулятивными рунами: Kuza piippu Ađđaa nalla. Возьмем глаголы из прошлого урока и образуем от них будущее время: valaa €œналивать€ valavad €œналивают€ nõizõn valamaa €œбуду наливать€ juvva €œпить€ joovad €œпьют€ nõizõn joomaa €œбуду пить€ syvvä €œесть€ ...
23525. Повседневный арабский язык 1.95 MB
  Что касается ритма занятий то было бы оптимально если бы Вы прослушивали каждый день по новому разговору. Предисловие для преподающих арабский язык Дорогие коллеги Данный материал может быть использован для занятий как в группе так и индивидуально. Это господин Али альХаляби. Меня зовут Али альХаляби.
23526. АРАБСКИЙ ЯЗЫК В ДИАЛОГАХ 590 KB
  Разговор 3 В гостинице اَلْحِوَارُ اَلثَالِثُ فِي اَلْفُنْدُقِ Добрый вечер يُورِي: مَسَاءُ اَلْخَيْرِ Добрый вечер سَعِيدْ: مَسَاءُ اَلْخَيْرِ Меня зовут Юрий Кабанов. شُكْراً جَزِيلاً Не за что прощение اَلْعَفْوُ Разговор 6 Телефонный разговор مُكَالَمَةٌ هَاتِفِيَّةٌ Алло أَلُو Да кто на линии на проводе نَعَمْ، مَنْ عَلَى اَلْخَطِّ؟ Я Юрий из Москвы. Добро пожаловать господин Юрий Где ты сейчас أَهْلاً وَسَهْلاً يَا سَيِّدْ يُورِي أَيْنَ أَنْتَ اَلآنَ؟ Я сейчас в городе Фес в гостинице. Основная часть Разговор 1...
23527. Словарь шумеро-аккадского языка 849 KB
  Составление первого подобного словаря на русском языке при отсутствии картотеки картотека составлявшаяся в течение многих лет погибла во время Отечественной войны и блокады Ленинграда оказалось делом исключительно трудоемким и создание его потребовало большого напряжения и большой затраты сил хотя словарь этот включает только не большое число текстов рассчитанных для чтения на первых двух курсах обучения в университете и естественно не может претендовать на полноту. Струве вполне отвечает научным требованиям составления...
23528. Грамматика датского языка 475 KB
  they немое после l n r и перед t s dreng [дрэŋ] мальчик gade [гэ:ðэ] улица holdt [хольт] остановка e [e] [æ] [a] закрытое как в слове меч в конце открытое э перед g открытое a leve [лeвэ] жить spise [сби:сэ] есть jeg [яй] я meget [майэт] очень f [ф] как русское far [фа:] отец g [г] [у] [ŋ] [и] [ ] в начале слова г в середине или конце слова у носовое ŋ как в англ. слове sing после гласной и иногда немое в середине слова give [gi:væ] or [gi] give brag [брa'у] удар synge [сюŋэ] петь sang [саŋ] песня jeg...
23529. ГРАММАТИКА ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА 1.03 MB
  1 Имя существительное Nombre sustantivo В испанском языке существительные бывают: собственные Rosa Роза Carmen Кармен 2 нарицательные la mesa стол el árbol дерево одушевленные el hombre мужчина el gato кот неодушевленные el bosque лес la silla стул конкретные la cara лицо el techo потолок абстрактные el tiempo время el aire воздух собирательные la biblioteca библиотека la muchedumbre толпа 1. Существительные которые оканчиваются в единственном числе на согласные z и x меняют их во множественном числе на c:...