86576

ДЕМОКРИТ

Доклад

Логика и философия

Демокрит считается основателем атомизма возникшего главным образом под влиянием философии элеатов отрицающих множественность и движение. Демокрит признавая явления т. Демокрит рассматривал органическую природу в том числе человека как с точки зрения физиологии так и с психологии.

Русский

2015-04-08

23.5 KB

0 чел.

ДЕМОКРИТ (ок. 470 - ок. 380 до н. э.)

Демокрит из Абдер родился около 470 г. до н. э. Обучался философии у Левкиппа, путешествовал по Египту, Персии, побывал в Афинах. Судя по разносторонности и обширности знаний его можно считать предшественником Аристотеля. Подробности его биографии неизвестны.

Демокрит считается основателем атомизма, возникшего главным образом под влиянием философии элеатов, отрицающих множественность и движение. Демокрит, признавая явления, т. е. множественность и движение, признавал реальность и небытие, т. е. пустоты. Бытие не едино, а состоит из бесчисленного множества неделимых и незримых тел, атомов, движущихся в пространстве.
  Демокрит рассматривал органическую природу, в том числе человека, как с точки зрения физиологии, так и с психологии. Душу человека он представлял себе в форме атома, которым можно объяснить особенности душевной жизни. Главная из них — движение. Душа — самое важное в человеке, и Демокрит советовал заботиться о ней больше, чем о теле. Цель жизни Демокрит видел в блаженстве, но блаженство определял как внутреннее спокойствие души. Наслаждение и страдание — вот, по его мнению, мерило полезного и вредного
.


  К брачным узам философ относился скептически, высоко ценил дружбу, первым выпустил о ней несколько исследований, которые можно считать образцом греческой этики. Считал, что государство — это единство, поглощающее индивидуум, а греческая мифология — порождение фантазии. Возникновение религии объяснял сильным впечатлением, произведенным на человека явления природы. Демокрит допускал существование высших по организации существ, и их влиянием объяснял пророческие сны и т. п. Его воззрения развила Сократ, Платон и Аристотель.

Демокрит стал первым последовательным материалистом, и сделал в этой среде столь много и весомо, что современный материализм мало прибавил, что принципиально нового к его выводам. Умер около 380 г. до н. э.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69626. Організаційна структура підприємства «Foot-service» 84 KB
  Foot-Service - динамічно розвивається компанія на взуттєвому ринку України, заснована в 2010 році. Основними напрямками компанії є виробництво та оптові продажі взуття. Мета компанії це: виведення на ринок сучасної, комфортної та якісної продукції.
69627. Теорія прийняття рішень в задачах управління та контролю 32 KB
  Торгівельна фірма що продає взуття оптовим покупцям на вітчизняному ринку повинна вирішити яку кількість пар потрібно виготовити щоб задовольнити попит покупців і отримати максимальний прибуток. Закупівельна ціна однієї пари взуття становить 95 якщо партія менша 1000 штук та 90 якщо...
69628. Формування матриці альтернатив, використання класичних критеріїв вибору 48.91 KB
  Мета: набути навиків у проведенні аналізів варіантів рішень та формуванні матриці альтернатив. Завдання Сформувати матрицю рішень відповідно до поставленої задачі. Задача №1 Завод випускає тонізуючий напій у 40-літрових бочках. Витрати на виробництво одного літра напою складають...
69629. МАІ – метод аналізу ієрархій. Метод Сааті 111 KB
  Побудувати дерево ієрархії відповідно до своєї теми, на якому вказати мету, критерії та альтернативи. Визначити експертів, які будуть оцінювати альтернативи за даними критеріями за 9 – ти бальною шкалою. Визначити пріоритети критеріїв, в які входять : компоненти власного вектору...
69630. Інформаційні управляючі системи і технології 485.5 KB
  Мета методичних вказівок – допомогти студентам заочної форми навчання вирішувати задачі прийняття рішень з використанням математико-статистичних моделей та нових інформаційних технологій. Основна форма занять студентів заочної форми навчання – самостійне опрацювання навчального матеріалу...
69631. Теорія прийняття рішень в задачах управління і контролю: Методичні вказівки 633.5 KB
  Вирішення Наносимо фактичні значення на графік який представлено на рисунку 1. Формуємо таблицю 2 за результатами розрахунків суми кожної партії за 4 квартали ковзні середні за 4 квартали і центровані ковзні середні значення стовпці...
69632. МАІ – метод аналізу ієрархій. Метод Сааті 202.5 KB
  Розрядність системи. Система може бути 32–ох та 64–ох розрядною. Звичайно, якщо розрядність більша, тим більше окремих функцій комп’ютера буде доступно для користувача. Тактова частота. Основна одиниця виміру частоти тактів у синхронних колах, що визначає кількість елементарних...
69633. Розроблення, аналіз та визначення адекватності прогнозованих адитивних моделей при прийнятті рішень 204 KB
  Проаналізувати вихідні дані та згладити їх методом ковзного середнього. Побудувати прогнозну модель з адитивною компонентою з урахуванням показників сезонності. Визначити адекватність моделі тренда. Зробити прогноз на найближчі 2 квартали.
69634. Обчислення пропускної здатності каналу зв’язку 126 KB
  Якщо вважати що канал зв’язку це сукупність засобів призначених для передачі інформації від джерела повідомлень до адресата то під пропускною здатністю каналу зв’язку можна вважати його максимальну швидкість передачі інформації.