86593

Взаимосвязь бухгалтерского баланса с отчетом о прибылях и убытках, а также с отчетом о движении денежных средств

Доклад

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Если доходы превышают расходы то объем ресурсов актив или пассив растет если уменьшается объем ресурсов то уменьшается и объем расходов. Вместе с тем если поток расходов превышает поток доходов то у организации за отчетный период уменьшается объем активов что рассматривается как убыток.

Русский

2015-04-08

32.04 KB

6 чел.

Взаимосвязь бухгалтерского баланса с отчетом о прибылях и убытках, а также с отчетом о движении денежных средств.

Формы бухгалтерской (финансовой) отчетности взаимодействуют между собой. Любая организация формирует свои экономические ресурсы за счет разности доходов и расходов. Если доходы превышают расходы, то объем ресурсов (актив или пассив) растет, если уменьшается объем ресурсов, то уменьшается и объем расходов. В первом случае организация получает прибыль, во втором — убыток. Вместе с тем, если поток расходов превышает поток доходов, то у организации за отчетный период уменьшается объем активов, что рассматривается как убыток.

Связь между отчетом о финансовых результатах и балансом раскрывается постулатом Эмануэля Пизани. Согласно постулату разность между активом и пассивом баланса образует прибыль, которая должна быть равна разности между доходами и расходами отчета о финансовых результатах; баланс образует статику, а отчет о прибылях и убытках — динамику хозяйственной деятельности организации.

Ао - По = Ко,

где Ао — актив на начало периода; По — привлеченный капитал; Ко — собственный капитал.

А1 – П1 – К1,

где А1,П1, К1— те же величины, но на конец отчетного периода.

К1, -Ко = (+, -)L,

где L — финансовый результат.

Д-Р = (+,-)L,

где Д - доходы; Р - расходы, их разность образует финансовый результат.

В реальной действительности величины активов, привлеченного капитала, доходов и расходов не могут быть исчислены точно, поэтому постулат Пизани не позволяет реально выявлять финансовой результат деятельности организации.

Современная бухгалтерская отчетность представлена в отечественной и зарубежной практике двумя основными формами отчетности. Исторически первой отчетной формой был баланс. Тем не менее он представляет собой логическое следствие отчета о прибоях и убытках. Для коммерческих организаций в нашей стране большее значение имеет баланс. На макроуровне решающее значение имеет национальное счетоводство, полностью ориентированное на отчет о финансовых результатах.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68967. Масиви об’єктів, покажчики на об’єкти 55 KB
  В мові C++ масиви можуть складатися з об’єктів. З синтаксичної очки зору оголошення масиву об’єктів нічим не відрізняється від оголошення масиву вбудованого типу. Приклад програми, в якій використовується масив, який складається з трьох елементів.
68968. ПРОГНОЗУВАННЯ І ТАКТИКА ВЕДЕННЯ ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГІВ ПІСЛЯ КЕСАРЕВА РОЗТИНУ 176 KB
  Рандомізовані, контрольовані дослідження проведені Британською королівською колегією акушерів-гінекологів, переконливо довели, що плановий КР в порівнянні з плановими вагінальними пологами достовірно збільшує ризик гістеректомії
68969. Перевантаження операторів. Дружні операторні функції 31.5 KB
  Перевантаження операторів за допомогою дружніх функцій Створення операторної функціїчлена З перевантаженням функцій тісно зв’язаний механізм перевантаження операторів. Операторні функції створюються за допомогою ключового слова opertor.
68971. Віртуальні функції. Абстрактні класи 54 KB
  Кожне перевизначення віртуальної функції в похідному класі реалізує операції властиві лише даному класу. Покажчики на об’єкти базового класу можна використовувати для посилання на об’єкти похідних класів. Якщо покажчик на об’єкт базового класу встановлюється на об’єкт...
68972. Файли. Робота з файлами. Файловий ввід-вивід 58 KB
  Не дивлячись на те що система введення-виведення мови C++ в цілому є єдиним механізмом, система файлового введення-виведення має свої особливості. Частково це пояснюється тим, що на практиці найчастіше використовуються файли на жорсткому диску, можливості яких значно відрізняються від всіх інших пристроїв.
68973. Сортування масивів 30.5 KB
  Стан об’єкту цілком і повністю визначається станом елементів масиву. Для роботи з об’єктом можна використовувати інтерфейс що містить наступний набір операцій: розміщення масиву динамічної пам’яті ініціалізація масиву проглядання вивід значень елементів масиву сортування масиву різними способами...
68974. Алфавіт, ідентифікатори, службові слова 103 KB
  До специфікаторів типів відносяться: chr символьний; double дійсний з подвійною точністю з плаваючою крапкою; enum перелічуваний тип перелік визначення цілочисельних констант для кожної з яких вводяться ім’я і значення; floаt дійсний з плаваючою крапкою; int цілий; long цілий збільшеної довжини...
68975. Ввід, вивід на консоль. Модифікатори 46 KB
  Достатньо часто для виводу інформації з ЕОМ в програмах використовується функція printf(). Вона переводить дані з внутрішнього коду в символьне уявлення і виводить отримані зображення символів результатів на екран дисплея. При цьому у програміста є можливість форматувати дані, тобто впливати на їх уявлення на екрані дисплея.